Byla e2A-395-613/2015
Dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys AAS „Gjensidige Baltic“, Lietuvos Respublikoje veikiantis per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, ir D. J

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Giedrės Seselskytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jolantos Gailevičienės ir Raimondos Andrulienės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų P. D. ir A. V. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų G. G. ir L. G. ieškinį atsakovams A. V. ir P. D. dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys AAS „Gjensidige Baltic“, Lietuvos Respublikoje veikiantis per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, ir D. J., ir

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu (toliau-ieškinys), pareiškė reikalavimus: įpareigoti atsakovus solidariai per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti vandens patekimo į butą, esantį Marių g. 5-3, Kairių k., Klaipėdos r., iš buto, esančio Marių g. 5-6, Kairių k., Klaipėdos r., priežastį, t. y. tinkamai sutvarkyti 6-ojo buto dušo patalpos hidroizoliaciją, neapsiribojant grindų ir sienų paviršių hidroizoliacija, bet ir užsandarinti bei hidroizoliuoti 6-ojo buto vandentiekio (vamzdynų) sistemą bei nustatyti atsakovams 289,62 Eur (1000,00 Lt) baudą, jei sprendimas nebus įvykdytas teismo nustatytu terminu; ieškovams solidariai iš atsakovų priteisti 289,62 Eur (1000,00 Lt) neturtinės žalos, kiekvienam iš jų po 144,81 Eur (500,00 Lt) ir priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad visi atsakovei priklausančio buto Nr. 6 įrenginiai yra tvarkingi, todėl negali būti priežastimi žalos atsiradimui. Mano, kad ieškovai privalo įrodyti aplinkybę, kad vandens užpylimo židinys yra būtent butas Nr.6. Nurodė, kad neturtinė žala gali būti priteisiama tik įstatymo numatytais atvejais, o ieškovų reiškiamas reikalavimas nesuponuoja neturtinės žalos atlyginimo.

4Trečiasis asmuo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiantis per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškinio reikalavimu dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus sutinka, dėl reikalavimo priteisti neturtinę žalą paliko spręsti teismo nuožiūra.

5Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Įpareigojo atsakovus solidariai per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti vandens patekimo į ieškovų butą iš atsakovų buto priežastį, t. y. tinkamai sutvarkyti atsakovų buto dušo patalpos hidroizoliaciją neapsiribojant grindų ir sienų paviršių hidroizoliacija, bet ir užsandarinti bei hidroizoliuoti atsakovų buto vandentiekio (vamzdynų) sistemą; nustatė, kad jei atsakovai per teismo nustatytą terminą neįvykdys teismo sprendimo, jiems gali būti skirta iki 289,00 Eur (1000,00 Lt) bauda už kiekvieną sprendimo įvykdymo uždelsimo dieną ieškovų naudai; likusioje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovės A. V. ieškovams G. G. ir L. G. 1095,00 Lt (317,00 Eur) jų turėtų bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš atsakovo P. D. ieškovams G. G. ir L. G. 1095,00 Lt (317,00 Eur) jų turėtų bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

62014 m. gruodžio 15 d. gautas atsakovų apeliacinis skundas. Atsakovai mano, kad pirmos instancijos teismo sprendimas nepagrįstas ir naikintinas. Atsakovai nurodo, kad nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, kad ieškovų bute laša vanduo būtent iš atsakovų buto. Prašo priimti naujus įrodymus (po atsakovų butu esančiame bute, į kurį patekti anksčiau nebuvo galimybės (savininkai negyvena), nėra vandens pratekėjimo), paskirti teismo statybinę ekspertizę, ekspertu skiriant teismo ekspertų sąraše esantį R. M., panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą ir ieškinį atmesti bei priteisti pirmos ir apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72015 m. sausio 5 d. gautas ieškovų atsiliepimas į apeliacinį skundą, jame ieškovai nurodo, kad nesutinka su apeliaciniu skundu, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą laiko teisėtu ir pagrįstu. Prašo atmesti atsakovų prašymą skirti teismo ekspertizę arba, teismui nutarus skirti byloje ekspertizę, ekspertu skirti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą įrašytą S. Z.; apeliacinį skundą atmesti; priteisti ieškovams solidariai iš atsakovų apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1, 2 d.).

10Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamo pirmos instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str. 2 d.

11Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimus į apeliacinį skundą, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

12CPK 212 straipsnyje numatyta, kad ekspertizė civilinėje byloje skiriama, kai yra reikalinga išsiaiškinti nagrinėjant bylą kylančius klausimus, reikalaujančius mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių. Vadovaujantis CPK 212 straipsniu, siekiant pašalinti neaiškumus, tam tikrus prieštaravimus, nustatyti objektyvią tiesą byloje bei priimti pagrįstą, teisėtą ir teisingą sprendimą, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. kovo 6 d. nutartimi paskirta statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizė, kuri pavesta atlikti ekspertui R. M..

132015 m. gegužės 20 d. gautas UAB „Baltų būstas“ eksperto R. M. teismo statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės aktas. Ekspertizės išvadose nurodoma, jog ieškovų buto lubų drėkimas vyksta iš vandentiekio bendrųjų statinio inžinerinių sistemų. Ieškovų bute lubos drėksta ne dėl atsakovės nuosavybės teise valdomose patalpose įrengtų įrenginių ar įrengtos patalpų hidroizoliacijos, todėl atsakovai negali ir neturi imtis jokių veiksmų, kad nedrėktų lubos ieškovų bute.

142015 m. birželio 10 d. gauti ieškovų rašytiniai paaiškinimai dėl ekspertizės akto Nr. 15-09E. Nurodo, kad ekspertizės išvados yra nepagrįstos, todėl su jomis nesutinka, prašo atmesti atsakovų apeliacinį skundą palikus nepakeistą pirmos instancijos teismo sprendimą arba skirti byloje pakartotinę ekspertizę.

15Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi paskirta pakartotinė statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizė, kurią pavesta atlikti ieškovų pasiūlytam ekspertui S. Z..

162015 m. spalio 13 d. gautas pakartotinės ekspertizės aktas. Išvadose nurodoma, kad pakartotinės teismo ekspertizės metu teismo ekspertui nepavyko vienareikšmiškai nustatyti dėl kokių priežasčių drėksta ieškovams priklausančio buto lubos. Nes atlikus visus tyrimus ir sandarumo bandymus ieškovų bute, atsakovų bute, trečiojo asmens bute, o taip pat namo stogo sandarumo bandymą, ieškovų bute lubų drėkimo ir vandens pratekėjimo (prasiskverbimo) atvejų pakartotinės teismo ekspertizės metu nenustatyta, t. y. pakartotinės teismo ekspertizės metu ieškovų buto lubos buvo sausos ir prieš, ir po atliktų tyrimų. Atsižvelgiant į tai, kad pakartotinės teismo ekspertizės metu nebuvo nustatytos aplinkybės, kad ieškovų buto užpylimo židinys yra viršuje esančiose atsakovės nuosavybės teise valdomose patalpose įrengti įrenginiai, nekokybiškai įrengta patalpų hidroizoliacija, teismo ekspertas darė išvadą, kad atsakovai neprivalo imtis priemonių, kad būtų pašalintos lubų drėkimo ieškovų bute priežastys.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad nagrinėjant bylą dėl žalos, atsiradusios dėl vandens užliejimo, atlyginimo atsakovo veiksmai yra laikomi neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014, 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008 ir kt.).

18Įvertinusi 2015 m. gegužės 20 d. teismo statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės teismo eksperto išvadas, 2015 m. spalio 13 d. teismo eksperto pakartotinės teismo ekspertizės išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovai įrodė, kad žala dėl vandens užliejimo atsirado ne dėl atsakovų veiksmų, t. y. ieškovų buto užpylimo židinys nėra viršuje esančiose atsakovės A. V. nuosavybės teise valdomose patalpose įrengti įrenginiai ar nekokybiškai įrengta patalpų hidroizoliacija. Apeliacinės instancijos teismui nekyla abejonių dėl ekspertų išvadų pagrįstumo, taip pat nėra prieštaravimų tarp eksperto R. M. ir eksperto S. Z. ekspertizės išvadų, kad ieškovų buto užpylimo židinys nėra viršuje esančiose atsakovės A. V. nuosavybės teise valdomose patalpose įrengti įrenginiai ar nekokybiškai įrengta patalpų hidroizoliacija, todėl nėra pagrindo nesutikti su ekspertų išvadomis (CPK 218, 219 str.).

19Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju vanduo teka iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Dėl to teismas turi nurodyti ieškovui teikti įrodymus, kad užpylimas įvyko iš atsakovo buto. Jeigu ši aplinkybė nėra akivaizdi ir aiški, tai teismas turi pareikalauti pateikti įrodymus, ar yra kitų galimų buto užpylimo šaltinių. Tik ištyrus šias aplinkybes, t. y. tokiu būdu teismui užtikrinus visų aplinkybių ištyrimą galima įvertinti surinktus įrodymus ir spręsti, ar ieškovas įrodė aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimus (CK 6.247 straipsnis, CPK 159 straipsnio 1 dalis). Apeliacinio teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad bylą nagrinėjęs teismas tinkamai neištyrė ir nenustatė visų reikšmingų faktinių aplinkybių, nedavė nurodymo dėl įrodymų pateikimo apie tas žalos padarymo aplinkybes, kurias vėliau vertino. Šis pažeidimas turėjo įtakos neteisėtam teismo sprendimo priėmimui (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

20Atmestinas ieškovų argumentas, kad atsakovai sąmoningai nieko apie tai neinformavę faktiškai įvykdė pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo įpareigoti solidariai per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti vandens patekimo į ieškovų butą iš atsakovų buto priežąstį nes tai yra tik deklaratyvi, jokiais įrodymais nepagrįsta prielaida.

21Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir priėmė nepagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas - ieškovų ieškinį atmesti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų.

23Vadovaujantis LR CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Apeliacinį skundą patenkinus bylinėjimosi išlaidos priteistinos atsakovams iš ieškovų. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje atsakovų bylinėjimosi išlaidas pirmos instancijos teisme sudaro: 1) 57,93 Eur (200,00 Lt) vamzdyno hidraulinis bandymas, 2) 579,24 Eur (2000,00 Lt) advokato paslaugos (289,62 Eur (1000,00 Lt) atsiliepimo parengimas, 86,89 Eur (300,00 Lt) atsiliepimo į patikslintą ieškinį parengimas, 57,93 Eur (200,00 Lt) atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimas, 144,81 Eur (500,00 Lt) atstovavimas). Bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme sudaro:1) 31,50 Eur (108,75 Lt) žyminis mokestis už apeliacinio skundo padavimą, 2) 144,81 Eur (500,00 Lt) už advokato paslaugas, 782,00 Eur už ekspertizę. Pagal pateiktus mokėjimo kvitus matyti, kad bylinėjimosi išlaidas apmokėjo atsakovas P. D.. Atsižvelgiant į tai, bylinėjimosi išlaidos priteistinos atsakovui P. D.. Iš viso iš ieškovų priteistinos 1595,47 Eur bylinėjimosi išlaidos atsakovui P. D., iš kiekvieno ieškovo priteisiant po 797,73 Eur atsakovui.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326-331 straipsniais, teismas

Nutarė

25Panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

26Priteisti atsakovui P. D. 797,73 Eur bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo G. G..

27Priteisti atsakovui P. D. 797,73 Eur bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės L. G..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu... 3. Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 4. Trečiasis asmuo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiantis per AAS „Gjensidige... 5. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu... 6. 2014 m. gruodžio 15 d. gautas atsakovų apeliacinis skundas. Atsakovai mano,... 7. 2015 m. sausio 5 d. gautas ieškovų atsiliepimas į apeliacinį skundą, jame... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 10. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamo pirmos instancijos... 11. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis... 12. CPK 212 straipsnyje numatyta, kad ekspertizė civilinėje byloje skiriama, kai... 13. 2015 m. gegužės 20 d. gautas UAB „Baltų būstas“ eksperto R. M. teismo... 14. 2015 m. birželio 10 d. gauti ieškovų rašytiniai paaiškinimai dėl... 15. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi paskirta... 16. 2015 m. spalio 13 d. gautas pakartotinės ekspertizės aktas. Išvadose... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad nagrinėjant... 18. Įvertinusi 2015 m. gegužės 20 d. teismo statinio dalies (konstrukcijų)... 19. Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir... 20. Atmestinas ieškovų argumentas, kad atsakovai sąmoningai nieko apie tai... 21. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 23. Vadovaujantis LR CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326-331 straipsniais, teismas... 25. Panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d.... 26. Priteisti atsakovui P. D. 797,73 Eur bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo G.... 27. Priteisti atsakovui P. D. 797,73 Eur bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės L....