Byla e2-1701-1004/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Moment Credit“ ieškinį atsakovui S. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Moment Credit“ prašo priteisti iš atsakovo S. Š. 123,16 Eur negrąžinto kredito, 41,57 Eur nesumokėtos kredito kainos, 15,16 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur žyminį mokestį ir 17,52 Eur dokumentų teikimo išlaidų. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (2017-01-31 viešo paskelbimo būdu), tačiau per nustatytą 14 dienų terminą jis teismui atsiliepimo nepateikė. Nesant atsakovo prieštaravimų dėl sprendimo už akių priėmimo ir nepateikus jokių papildomų, turinčių įtakos sprendimo priėmimui, įrodymų, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-11-19 ieškovas su atsakovu nuotoliniu būdu sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 123,16 Eur (425,26 Lt) kreditą, o atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą kartu su kredito kaina (41,57 Eur) grąžinti ieškovui iki 2013-02-19. Ieškovas pervedė į atsakovo sąskaitą sutartą kredito sumą. Ieškovas trumposiomis žinutėmis kreipėsi į atsakovą dėl tinkamo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo. Atsakovas liko skolingas ieškovui 123,16 Eur negrąžinto kredito ir 41,57 Eur kredito kainos. Ieškovas kreipėsi į apylinkės teismą dėl teismo įsakymo išdavimo, tačiau procesiniai dokumentai nebuvo įteikti nei gyvenamosios vietos, nei darbovietės adresais, todėl ieškovas pasitelkė antstolį, tačiau ir šiam nepavyko įteikti procesinių dokumentų, todėl 2014-09-19 nutartimi Šiaulių apylinkės teismo išduotas įsakymas buvo panaikintas (c.b. L2-2968-841/2014, LITEKO duomenys).

6CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovas savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku kredito įmokų bei kredito mokesčio nemokėjo. Ieškovo pateiktas atsakovo įsiskolinimas pagal vartojimo kredito sutartį yra pagrįstas šalių pasirašytos sutarties sąlygomis, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 123,16 Eur negrąžinto kredito ir 41,57 Eur nesumokėtos kredito kainos yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.154 str., 6.200 str., 6.245 str. 3 d.).

7Pagal šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 9.2 p. atsakovas, įsipareigojo už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos mokėti ieškovui 1 proc. dydžio delspinigius. Šiuo atveju, ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,05 proc. dydžio delspinigius už 6 mėn. laikotarpį iki ieškinio surašymo dienos – 15,16 Eur. skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką (LAT CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (0,05 proc.) paskaičiuoti net už 184 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 14,83 Eur, paskaičiuojant už 180 dienų, ir tai teismo vertinimu, yra adekvatu padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams, todėl ieškovui iš atsakovo priteistini iki 14,83 Eur delspinigiai. Kita reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metines palūkanos už priteistą 179,56 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos:

1015,00 Eur žyminis mokestis ir 17,52 Eur išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str., 93 str. 1 d.).

11Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.) yra mažesnės už LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos, manant, jog vykdymo išlaidos gali būti ženkliai didesnės už išieškotiną pašto išlaidų sumą.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo S. Š., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Moment Credit“, į. k. ( - ), 123,16 Eur (vieno šimto dvidešimt trijų eurų, 16 centų) negrąžintą kreditą, 41,57 Eur (keturiasdešimt vieną eurą, 57 centus) nesumokėtos kredito kainos, 14,83 Eur (keturiolikos eurų, 83 centų) delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 179,56 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-18) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 32,52 Eur (trisdešimt dviejų eurų, 52 centų) bylinėjimosi išlaidas.

15Specialiame interneto tinklapyje per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo už akių priėmimo dienos paskelbti šio turinio pranešimą:

16„Šiaulių apylinkės teisme 2017 m. vasario 20 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-1701-1004/2017 (Teisminio proceso Nr. 2-70-3-00622-2017-2) pagal ieškovės UAB „Moment Credit“, kodas ( - ), ieškinį atsakovui S. Š., gim. ( - ), dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jam sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad procesiniai dokumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos. Informacijos teirautis tel. (8 41) 524768.“.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai