Byla 2-222-652/2012
Dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė, sekretoriaujant Vilmai Navickienei, dalyvaujant pareiškėjos R. M. atstovui advokatui Georgijui Gromovui, suinteresuotiems asmenims V. M., S. M., N. M., nedalyvaujant pareiškėjai R. M., suinteresuotiems asmenims Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, S. M., M. M., D. M., E. M., Ž. M., T. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos pareiškimą suinteresuotiems asmenims dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė palikimą po sutuoktinio J. M. mirties ( - ).

3Pareiškėja 2012 01 03 teismo posėdžio metu prašymą palaikė. Jos atstovas advokatas Georgijus Gromovas paaiškino, kad pareiškėjai ir jos sutuoktiniui priklausė 59/100 dalys buto, esančio ( - ), kita buto dalis priklauso Alytaus miesto savivaldybei. Paaiškino, kad po pareiškėjos sutuoktinio mirties ( - ) pareiškėja priėmė palikimą, toliau valdydama buto dalį kaip savo, mokėdama mokesčius, jį prižiūrėdama ir pan. Paaiškino, kad šiuo metu yra atsiradęs įsiskolinimas už butą ir, norint sutvarkyti visus reikalus, sumokėti skolas, reikalinga sutvarkyti palikimą. Nurodė, kad suinteresuoti asmenys neprieštarauja pareiškėjos prašymui. Prašė pareiškimą patenkinti.

4Suinteresuoti asmenys 2012 01 03 teismo posėdyje V. M., S. M., N. M., S. M. 2012 04 24 teismo, posėdyje patvirtino pareiškėjos, jos atstovo nurodytas aplinkybes, pareiškėjos prašymui neprieštaravo, pretenzijų į palikėjo J. M. turtą nereiškė.

5Suinteresuoti asmenys M. M., D. M., E. M., Ž. M., T. M., S. M. į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimai įteikti tinkamai (b. l. 105-106, 108, 112). Suinteresuoti asmenys D. M. ir M. M. pateikė byloje prašymus, kuriuose išreiškė savo sutikimą su pareiškėjos prašymu, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b. l. 111, 113).

6Suinteresuoto asmens Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteikti tinkamai. Gautame atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjos prašymui neprieštarauja, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b. l. 18).

7Pareiškimas tenkintinas. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja R. M. yra palikėjo J. M. sutuoktinė, t. y. paveldinti pagal įstatymą arba su pirmos arba su antros eilės įpėdiniais (CK 5.13 str.) (b. l. 5-6). Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad J. M. priklausė 59/100 dalys buto, esančio ( - ) (b. l. 8-9). Iš santuokos liudijimo matyti, kad šis turtas įgytas santuokoje su R. M. (b. l.5). Iš dalyvaujančių byloje paaiškinimų matyti, kad suinteresuoti asmenys yra pirmos eilės įpėdiniai (V. M., S. M., N. M.) ir antros eilės įpėdiniai (M. M., D. M., E. M., Ž. M., T. M., S. M.) (CK 5.11 str. 1 d. 1 p., 2 p.) (b. l. 37, 48-52, 61-64). Palikėjo tėvai yra mirę (b. l. 38-39). Iš suinteresuotų asmenų paaiškinimų (žodinių ir rašytinių) matyti, kad jie į palikėjo J. M. palikimą nepretenduoja. Iš pareiškėjos, suinteresuotų asmenų paaiškinimų, rašytinių įrodymų byloje (b. l. 7-11, 13-14) darytina išvada, kad pareiškėja po sutuoktinio mirties valdė palikėjui priklausiusį turtą kaip savo. Manytina, kad šiais veiksmais pareiškėja išreiškė valią priimti palikimą, atsiradusį po J. M. mirties. Ginčo dėl palikėjo palikimo nėra.

8Iš nustatytų aplinkybių ir ištirtų įrodymų darytina išvada, kad pareiškėja priėmė palikimą po sutuoktinio J. M. mirties( - ), pradėdama palikėjo turtą faktiškai valdyti. Šis faktas nustatytinas tam, kad pareiškėja galėtų įgyvendinti savo paveldėjimo teisę. Kitokiu būdu gauti reikalingus dokumentus pareiškėja negali (CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

9Pareiškėjai pagal Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą suteikta antrinė teisinė pagalba ir ji 50 procentų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų (b. l. 15), todėl iš jos priteistina ½ išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, t. y. 44 Lt ( CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 265-270 str. ,

Nutarė

11tikslu įgyvendinti paveldėjimo teisę, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja R. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), priėmė palikimą po sutuoktinio J. M. mirties ( - ), pradėdama palikėjo turtą faktiškai valdyti.

12Priteisti iš pareiškėjos R. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 44 Lt (keturiasdešimt keturis Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai