Byla 1A-490-290-2014
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-03-26 nuosprendžio, kuriuo jis nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK (toliau – BK) 135 str. 1 d. laisvės atėmimu 1(vieneriems) metams. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuojant nuo nuosprendžio vykdymo dienos

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Jurgio Kiškio, teisėjų Danguolės Šiugždinytės ir Giedriaus Endriukaičio, sekretoriaujant Vaidai Litvaitei, dalyvaujant prokurorei Laurai Mačiulytei-Valaitei, nuteistojo A. M. gynėjai advokatei Rasai Kalkauskienei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. M. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-03-26 nuosprendžio, kuriuo jis nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK (toliau – BK) 135 str. 1 d. laisvės atėmimu 1(vieneriems) metams. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuojant nuo nuosprendžio vykdymo dienos.

3Kolegija

Nustatė

4kad, A. M. nuteistas pagal BK 135 str. 1 d. už tai, kad 2013 m. liepos 8 d. apie 9 val. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, kilusio žodinio konflikto metu tyčia sužalojo A. M., du kartus peiliu įdūrė į kairės rankos dilbį, tuo nukentėjusiam A. M. nežymiai sutrikdė sveikatą, dėl durtinės-pjautinės žaizdos kairiajame dilbyje, du kartus peiliu įdūrė į kairės pusės krūtinės sritį, tuo nukentėjusiam A. M. nesunkiai sutrikdė sveikatą, dėl durtinės-pjautinės žaizdos krūtinės kairėje pusėje, vieną kartą peiliu įdūrė į pilvo sritį, padarė durtinę-pjautinę kiauryminę pilvo sienos žaizdą su skrandžio sužalojimu, ko pasėkoje nukentėjusį A. M. sunkiai suluošino, sukeldamas sunkų sveikatos sutrikdymą dėl durtinės-pjautinės kiauryminės pilvo sienos žaizdos su skrandžio sužalojimu.

5Nuteistasis A. M. apeliaciniu skundu prašė Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-03-26 nuosprendį pakeisti, perkvalifikuoti jo veiksmus iš BK 135 str. 1 d. į BK 136 str., o nesant galimybės perkvalifikuoti, paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu arba paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymą, taikant BK 75 straipsnį, atidėti. Jis apeliaciniame skunde nurodė, kad nuosprendis keistinas, nes netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, nesivadovauta Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika. Tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu jis iš esmės davė analogiškus parodymus, gailisi dėl A. M. sužalojimo, tačiau tokių pasekmių jis sąmoningai nesiekė. Smūgius peiliu A. M. sudavė, nes buvo afekto būsenoj, buvo susinervinęs dėl sesers skambučio, kad negaus pinigų už parduotą tėviškę ir dėl A. M. negrąžintų trijų litų. 2013 metų liepos mėnesį nuteistajam iš pensijos savo reikmėms likdavo tik 118 litų, kitą pensijos dalį nuskaitydavo jo išlaikymui globos namuose. Nuteistasis žinojo, kad A. M. neturi pinigų, o kai jis nusipirko alaus, tai leido A. M. daryti išvadą, kad išvakarėse jis A. M. negrąžino likusių pinigų. Trys litai apeliantui yra nemaži pinigai. A. M. neigė negrąžinęs apeliantui pinigų, todėl jis labai supyko, kilo konfliktas. Apeliantas skunde pažymėjo, kad jo parodymai nuosprendyje nurodyti teisingai. Apeliantas negali nurodyti, kaip jo rankose atsirado peilis, kiek smūgių sudavė A. M.. A. M. jį pastūmė ant J. A. lovos, pradėjo smaugti, tuomet iš apačios A. M. dūrė jam į pilvą tik tada jis atsitraukė, apeliantą paleido. Apeliantas žino, kad niekas kitas jam smūgių nesudavė, todėl dokumentuose užfiksuotą smūgių skaičių ir jų sudavimo vietą pripažįsta, nors neprisimena tikslių jų sudavimo aplinkybių.

6Apeliaciniame skunde A. M. taip pat nurodė, kad dėl objektyvių priežasčių jis negalėjo užduoti klausimų A. M. ir J. A., nes jie mirę. Liudytojas J. A. nurodė, pajutęs kaip A. M. užstūmė jį ant lovos, o kas vyko toliau nenurodė dėl regos negalios. Jis taip pat nurodė, kad A. M. pats vaikšto, o A. M. vaikšto su vaikštyne. A. M. aplinkybes nurodė kitaip, esą jis žadėjo vėliau atiduoti pinigus - 3 litus, kad jam nematant buvo paimtas peilis ir du kartus durta į ranką, ir tik tada jis jį nustūmė ant J. A. lovos, o po to pamatė, kad pradurtas pilvas ir bėga kraujas. Jis neginčija, kad kambaryje vyko barnis, tačiau nesutinka su teismo daroma išvada, kad jis tyčia sužalojo A. M.. Nebuvo sąmoningos tyčios sužaloti A. M., nebuvo išankstinio sprendimo jį sužaloti, nes sužalojimai padaryti dėl jo provokuojančio elgesio. Smogdamas peiliu, jis nesuvokė veikos pavojingumo, nenumatė ir nenorėjo pasekmių. Tik po įvykio suprato, kad paimdamas į rankas peilį, turėjo numatyti galimas neigiamas pasekmes, tačiau mano, kad pasąmonėje tikėjosi jų išvengti. Todėl jo veiksmai netinkamai kvalifikuoti kaip tyčinis sunkus sveikatos sutrikdymas, jie turėtų būti kvalifikuojami kaip sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus.

7Apeliaciniame skunde pažymėjo, kad teismui nesutikus su jo nuomone dėl veikos kvalifikavimo pagal BK 136 str., jis prašo peržiūrėti jam paskirtą bausmę. Nurodė, kad A. M. neturėjo jam jokių pretenzijų, civilinio ieškinio nereiškė, tai rodo, kad jis suprato jog jeigu nebūtų buvę priežasties, konfliktas nebūtų kilęs. Teismas turėtų įvertinti A. M. veiksmus, kurie turėjo įtakos pasekmėms, nes jo elgesys ir veiksmai buvo provokuojantys, jie pasireiškė neigimu, skolos nepripažinimu, konflikto metu išsakyti grasinantys žodžiai.

8Be to nuteistasis nurodė, kad nors BK 135 str. 1 d. sankcijoje yra numatyta tik griežta laisvės atėmimo bausmė - iki dešimties metų, tačiau teismas, vadovaudamasis BK 54 str. 3 d. galėjo jam paskirti bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu, svarstyti BK 75 straipsnio taikymo galimybes. Bylos faktinės aplinkybės neabejotinai pagrindžia, jog realus terminuotas laisvės atėmimas neatidedant bausmės vykdymo, jo atžvilgiu yra nepagrįstai griežta bausmė. Nepaneigtas realus pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, yra įstatyme numatytos sąlygos netaikyti realaus bausmės vykdymo. Byloje yra duomenys apie sveikatos būklę, jie aptarti ir ekspertizės akte. Apeliantas nurodė, kad nuo 2010 metų po patirtos traumos be papildomų priemonių negali vaikščioti, kartais būklė pablogėja, kada ir su vaikštyne nelabai gali judėti, daugelį metų yra gydomas pulmonologo, nes diagnozuota bronchinė astma, gydomas kardiologo, nes diagnozuota įgimta širdies yda, šių metų vasario mėnesį buvo gydomas ligoninėje kardiologijos skyriuje. Taigi, be to, kad yra neįgalus, dar yra daugybė sveikatos problemų. Šeimos neturi, gailisi, anksčiau neteistas, teismas turėtų įvertinti šias aplinkybes, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo.

9Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjos prašymą apeliacinį skundą patenkinti, prokurorės prašymą apeliacinį skundą atmesti bei įvertinusi visas bylos aplinkybes padarė išvadą, kad apeliacinis skundas atmestinas, nes yra nepagrįstas.

10Bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, bei patikrina, ar nėra padaryta esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų (BPK 320 str. 3 d.).

11Pirmos instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir teisingai kvalifikavo A. M. nusikalstamą veiką pagal BK 135 str. 1 d., teisingai paskyrė bausmę, laikantis bausmių skyrimo pagrindų, numatytų BK 54 straipsnyje. Esminių baudžiamojo proceso įstatymų pažeidimų nepadaryta.

12Savo apeliaciniame skunde nuteistasis teigia, kad sužalojo A. M. būdamas afekto būsenoje, nes iš sesers sužinojo, kad negaus pinigų už parduotą tėviškę ir dėl A. M. negražintų trijų litų, todėl mano, kad jo veika turėtų būti perkvalifikuota į BK 136 straipsnį. Taip pat nuteistasis prašo paskirti bausmę nesusijusią su laisvės atėmimu arba paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti, taikant BK 75 str.

13Nors nuteistojo apeliaciniame skunde teigiama, jog veika turėtų būti kvalifikuojama pagal BK 136 str., tai yra nustačius, jog A. M. sunkiai sutrikdė A. M. sveikatą, labai susijaudinęs dėl sesers skambučio, kuri pasakė, jog neduos jam pinigų už tėviškę, bei A. M. negražintų trijų litų, tačiau šie apelianto skundo argumentai nepagrįsti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal byloje nustatytas ir pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytas faktines įvykio, jo eigos aplinkybes, A. M. veika pagal BK 135 str. 1 d. kvalifikuota tinkamai, kvalifikuoti kitaip nėra pagrindo.

14Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 136 str. kyla tam, kas sunkiai sužaloja žmogų staiga labai susijaudinęs dėl neteisėto ar itin įžeidžiančio jį ar jo artimą asmenį nukentėjusio asmens poelgio. Pagal šio BK straipsnio prasmę staigus didelis susijaudinimas reiškia fiziologinio afekto būseną, kai patirtas emocinis stresas labai susilpnina asmens gebėjimą suvokti ir kontroliuoti savo veiksmus. Staigų didelį susijaudinimą turi sukelti arba neteisėtas, arba itin įžeidžiantis nukentėjusiojo poelgis. Neteisėtas poelgis yra tada, kai daromas teisės (baudžiamosios ar administracinės) pažeidimas, kėsinantis į kaltininko ar jam artimo žmogaus sveikatą, kitas teises ir teisėtus interesus. Itin įžeidžiantis nukentėjusiojo poelgis yra tyčiniai veiksmai, iš esmės prieštaraujantys moralės bei dorovės principams, pažeidžiantys žmogaus garbę ir orumą ir galintys taip paveikti kaltininką, kad sukeltų jam labai didelį susijaudinimą, fiziologinio afekto būseną.

15Byloje tokių duomenų, kurie leistų A. M. elgesį pripažinti galėjusiu sukelti A. M. staigų didelį susijaudinimą, fiziologinio afekto būseną, nėra. Byloje nustatyta, kad A. M., tyčia du kartus peiliu dūrė nukentėjusiajam A. M. į kairės rankos dilbį, du kartus peiliu įdūrė į kairės pusės krūtinės sritį ir vieną kartą peiliu įdūrė į pilvo sritį. Nepagrįstai teigiama, kad konfliktas su nukentėjusiuoju dėl negražintų trijų litų, jam sukėlė afekto būseną. Priešingai, kaip ir nustatė apylinkės teismas, būtent apeliantas pirmas pradėjo konfliktą su nukentėjusiuoju, nes jis peilį paėmė žodinio konflikto metu, nukentėjusiajam neatliekant jokių realių veiksmų kaltinamojo atžvilgiu. Nagrinėjamoje byloje, net ir analizuojant paties nuteistojo parodymus, kuris ikiteisminio tyrimo metu nuteistasis nurodė, kad sužinojo jog negaus pinigų už parduotą tėviškę dieną prieš įvykį, A. M. nuėjo nupirkti alaus ir vyno, o grįžęs neatidavė jam grąžos t.y. 3 litų. Tik kitą dieną po pusryčių nuteistasis atsiminė apie šiuos pinigus ir paprašė juos gražinti, dėl ko kilo konfliktas. Teismo posėdžio metu jis nurodė, kad su A. M. vartojo alkoholį ir šis neatidavė jam trijų litų, kitą dieną sužinojęs, jog negaus pinigų už parduotą tėviškę, kreipėsi į jį, kad atiduotų tris litus, dėl ko kilo konfliktas. Apeliaciniame skunde nuteistasis nurodo, kad buvo susinervinęs dėl sesers skambučio, o kai A. M. nusipirko alaus, jis žinodamas, kad A. M. neturi pinigų, padarė išvadą, kad jis išvakarėse jam negražino likusių pinigų. Iš nuteistojo parodymų matyti, kad jis negalėjo būti afekto būsenos, dėl tos aplinkybės, jog negaus pinigų už tėviškę, nes apie tai sužinojo iki savo nusikalstamų veiksmų padarymo esant laiko tarpui, be to ši aplinkybė negali būti susijusi su A. M. sužalojimu, nes jis su nuteistuoju ir jo seserimi bei pokalbiu apie parduotos tėviškės pinigus nėra susijęs.

16Teismas atmeta nuteistojo apeliacinio skundo argumentą, kad jis įvykio metu buvo afekto būsenoje dėl nukentėjusiojo negražintų 3 litų, nes nukentėjusysis A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog ginčas dėl trijų litų kilo nuo pat ryto, o po pusryčių jis atsigulė į lovą, kai prie jo priėjo A. M.. Liudytojas J. A. ikiteisminio tyrimo metu taip pat nurodė, kad girdėjo kaip vyko konfliktas dėl trijų litų, A. M. A. M. sakė, kad jį papjaus. Iš aptartų nuteistojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymų matyti, jog nuteistasis apie šią skolą žinojo kurį laiką, dėl to konfliktavo žodžiu, tokioje susidariusioje situacijoje nuteistasis konflikto metu negalėjo būti ir nebuvo ypatingos (fiziologinio afekto) būsenos, todėl yra visiškai atsakingas už tyčinius suvoktus veiksmus. Be to nurodomi nukentėjusiojo A. M. veiksmai t.y. trijų litų negražinimas nebuvo tokie ypatingi, kad būtų galėję sutrikdyti kaltininko gebėjimą teisingai suvokti reikšmingas aplinkybes ir taip paveikti jo sąmonę, kad A. M. būseną būtų pagrindas vertinti kaip staigaus didelio susijaudinimo būseną. Nuteistojo versija apie afekto būseną yra tik siekis sušvelninti teisinę padėtį, siekiant švelnesnės bausmės.

17Teisėjų kolegija pritaria apylinkės teismo išvadai, kad nuteistojo nusikalstamą veiką perkvalifikuoti į BK 136 straipsnį dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo labai susijaudinus nėra jokio teisinio pagrindo, kadangi bylos nagrinėjimo metu nenustatytas nukentėjusiojo A. M. neteisėtas ar itin įžeidžiantis poelgis.

18Nors nuteistasis apeliaciniame skunde nesutinka su teismo vertinimu, kad jis sunkų sveikatos sužalojimą padarė tyčia, tačiau aukštesnysis teismas sutinka su apylinkės teismo padaryta išvada, kad nuteistasis nusikalstamą veiką padarė veikdamas netiesiogine tyčia, kaip nurodė pats nuteistasis jis nenorėjo sunkiai sužaloti žmogaus, tačiau jis sąmoningai leido atsirasti tokiems padariniams, kadangi smūgius peiliu sudavė į įvairias kūno vietas, taip pat į gyvybiškai svarbių organų buvimo vietą.

19Įvertinęs aptartas aplinkybes aukštesnysis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė visas esmines bylos aplinkybes, iš esmės tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai A. M. pripažino kaltu pagal BK 135 straipsnio 1 dalį.

20Savo apeliaciniame skunde nuteistasis A. M. prašo paskirti jam bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu, taikyti BK 54 str. 3 d. arba bausmės vykdymą atidėti vadovaujantis BK 75 str. nuostatomis.

21Bausmės švelninimas BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu gali būti pagrįstas tik išimtinėmis aplinkybėmis, rodančiomis, jog straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas šiam asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-123/2008, 2K-251/2008, 2K-189/2008, 2K-152/2009, 2K-105/2009 ir kt.). Jokių išimtinių aplinkybių, leidžiančių daryti tokią išvadą, byloje nenustatyta. Nuteistojo skunde nurodytos aplinkybės – neteistas, prasta sveikatos būklė, gailisi, nelaikytinos išimtinėmis aplinkybėmis, dėl kurių turi būti taikomos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos, juo labiau, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam bausmę, į šias aplinkybes jau atsižvelgė.

22Pažymėtina, kad BK 75 str., kuriame įtvirtintas bausmės vykdymo atidėjimo institutas, 1 dalyje nurodytos imperatyvios sąlygos, kuriomis apribotas bausmės vykdymo atidėjimo taikymas. BK 75 str. 1 d. numatyta, kad bausmės vykdymas gali būti atidėtas tik asmeniui, nuteistam laisvės atėmimo bausme už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip 4 metams arba ne daugiau kaip 6 metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus. Nagrinėjamu atveju A. M. inkriminuotas nusikaltimas, numatytas BK 135 str. 1 d., yra priskiriamas prie sunkių tyčinių nusikaltimų (BK 11 str. 5 d.), perkvalifikuoti pagal kitą baudžiamojo kodekso straipsnį, kaip pasisakyta anksčiau nėra pagrindo, todėl ir BK 75 str. numatytas bausmės vykdymo atidėjimo institutas netaikytinas.

23Pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam A. M. bausmę, atsižvelgė į į nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, jo padarymo aplinkybes, jo veikos tikslus ir motyvus, asmenybę, į atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, į atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kad nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos veikos padarymui, į tai, kad praeityje neteistas, administracinėmis nuobaudomis nebaustas, neįgalus, jam nustatytas 25 procentų darbingumo lygis, ( - ) charakterizuojamas neigiamai, įrašytas į Psichikos sveikatos centre psichikos ligų stebimų pacientų tarpą, priklausomas nuo alkoholio, taip pat atsižvelgė į tai, kad susitarė su civiliniu ieškovu dėl turtinės žalos atlyginimo, į sveikatos būklę, todėl padarė teisingą išvadą ir A. M. paskyrė terminuoto laisvės atėmimo bausmę, žymiai mažesnę bausmę už BK 135 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sankcijos vidurkį, todėl paskirta bausmė atitinka įstatymų reikalavimus ir teisingumo principą, yra tinkamai individualizuota ir proporcinga, adekvati jo padarytai nusikalstamai veikai, pagrindų paskirtą 1 metų laisvės atėmimo bausmę nėra.

24Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pirmiau išdėstytas aplinkybės konstatuoja, kad paskirta bausmė nėra per griežta, kadangi skirdamas bausmę apylinkės teismas atsižvelgė ir įvertino visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes.

25Įvertinus visas šias aplinkybes daroma išvada, kad apylinkės teismo nuosprendis yra teisingas, teisėtas ir pagristas, todėl jo keisti apeliacinio skundo argumentais, nėra jokio pagrindo.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

27nuteistojo A. M. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Kolegija... 4. kad, A. M. nuteistas pagal BK 135 str. 1 d. už tai, kad 2013 m. liepos 8 d.... 5. Nuteistasis A. M. apeliaciniu skundu prašė Alytaus rajono apylinkės teismo... 6. Apeliaciniame skunde A. M. taip pat nurodė, kad dėl objektyvių priežasčių... 7. Apeliaciniame skunde pažymėjo, kad teismui nesutikus su jo nuomone dėl... 8. Be to nuteistasis nurodė, kad nors BK 135 str. 1 d. sankcijoje yra numatyta... 9. Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistojo gynėjos prašymą... 10. Bylą nagrinėdamas apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas... 11. Pirmos instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą,... 12. Savo apeliaciniame skunde nuteistasis teigia, kad sužalojo A. M. būdamas... 13. Nors nuteistojo apeliaciniame skunde teigiama, jog veika turėtų būti... 14. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 136 str. kyla tam, kas sunkiai sužaloja... 15. Byloje tokių duomenų, kurie leistų A. M. elgesį pripažinti galėjusiu... 16. Teismas atmeta nuteistojo apeliacinio skundo argumentą, kad jis įvykio metu... 17. Teisėjų kolegija pritaria apylinkės teismo išvadai, kad nuteistojo... 18. Nors nuteistasis apeliaciniame skunde nesutinka su teismo vertinimu, kad jis... 19. Įvertinęs aptartas aplinkybes aukštesnysis teismas sprendžia, kad pirmosios... 20. Savo apeliaciniame skunde nuteistasis A. M. prašo paskirti jam bausmę,... 21. Bausmės švelninimas BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu gali būti pagrįstas... 22. Pažymėtina, kad BK 75 str., kuriame įtvirtintas bausmės vykdymo atidėjimo... 23. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam A. M. bausmę,... 24. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pirmiau išdėstytas aplinkybės... 25. Įvertinus visas šias aplinkybes daroma išvada, kad apylinkės teismo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.... 27. nuteistojo A. M. apeliacinį skundą atmesti....