Byla 2S-2117-258/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Mechanika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui UAB „Mechanika“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Mechanika“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 38 271,07 Lt įsiskolinimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui UAB „Mechanika“ priklausančio turto areštą, o šio turto nesant ar jo esant nepakankamai – piniginių lėšų, esančių atsakovo banko sąskaitose, areštą. Nurodė, kad reikalaujama suma yra didelė, atsakovas nevykdo piniginių įsipareigojimų. Taigi nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. spalio 5 d. nutartimi ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Areštavo atsakovo UAB „Mechanika“ turtą ne mažesnei kaip 38 271,07 Lt sumai, uždraudžiant disponuoti areštuoti turtu, išskyrus atsiskaitymus su ieškovu UAB „Swedbank lizingas“ pagal pareikštą ieškinį. Turto nesuradus ir jo nepakankant, nurodė areštuoti pinigines lėšas, leidžiant atsakovui vykdyti atsiskaitymus su ieškovu UAB „Swedbank lizingas“, valstybės biudžetu ir darbuotojais. Nurodė, kad ginčas kilęs didelės sumos (38 271,07 Lt), kuri gali padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką ateityje. Todėl yra pagrindas laikinąsias apsaugos priemones taikyti.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7UAB „Mechanika” atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės 2012 m. spalio 5 d. nutartį. Nurodė, kad atsakovas 2012-08-10 ieškovui išsiuntė Šiaulių apygardos teismo nutartį priimti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Mechanika“. Šia nutartimi teismas nustatė, kad nuo jos priėmimo dienos iki teismo nutarties iškelti UAB „Mechanika“ restruktūrizavimo bylą arba atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo dienos, sustabdomas UAB „Mechanika“ turto realizavimas ir (ar) išieškojimas ir paskirstymas pagal teismų ar kitų institucijų sprendimus ir pagal išduotus vykdomuosius dokumentus iš bendrovės turto ir sąskaitų, leidžiant lėšas ir turtą naudoti ūkinei – komercinei veiklai vykdyti, mokėti darbo užmokestį, atlikti kitus privalomuosius mokėjimus valstybei. Atsakovas nurodė tiek šią nutartį, tiek nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo išsiuntęs ieškovui, informavęs jį apie savo finansinę padėtį. Pažymėjo, kad UAB „Swedbank lizingas“ pagal eiliškumą yra įtrauktas į kreditorių sąrašą. Atkreipė dėmesį, kad pagal UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Mechanika“ lizingo sutartį visą sutarties laikotarpį lizingo bendrovė turi turto nuosavybės teisę sutartyje nurodytam turtui. UAB „Mechanika“ tik įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal sutartį galės įsigyti šį turtą nuosavybės teise. Dėl to leidžiamas taikyti turto areštas arba areštas atsiskaitomosioms sąskaitoms yra nesąžiningas atsakovo atžvilgiu.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB „Swedbank lizingas“ prašė atskirojo skundo netenkinti, palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartį. Nurodė, kad atsakovo cituojamoje nutartyje draudžiama ne areštuoti atitinkamą atsakovo turtą, o vykdyti išieškojimą iš bet kokio atsakovo turto. Tai patvirtinama ir LR Restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 2 d. Pabrėžė, kad UAB „Mechanika“ restruktūrizavimo byla iki šiol nėra iškelta, todėl atmestinas ir atsakovo argumentas, jog UAB „Svedbank lizingas“ restruktūrizavimo byloje įtrauktas į kreditorių sąrašą. Atsakovui yra pareikštas reikalavimas dėl 38 271,07 Lt sumos, kuri laikytina didele atsižvelgiant į tai, kad atsakovui bandoma kelti restruktūrizavimo bylą, t.y. pastarasis susiduria su finansiniais sunkumais. Atsižvelgiant į tai, net neturėdamas duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, atsakovas turėjo pakankamą pagrindą išvadai, kad yra poreikis taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas prie atskirojo skundo nepridėjo jokių duomenų ar įrodymų, jog reikalaujama suma jam nėra didelė, t.y. nepateikė jokių įrodymų apie turimą turtą, jo sudėtį, rinkos vertę, kreditorines ir debitorines skolas, neįrodė, kad nėra teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės pagal pareikštą ieškinį dėl didelės sumos priteisimo. Nepagrįstas atsakovo argumentas, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas jo atžvilgiu nesąžiningas, nes lizingo sutarties pagrindu valdytas ir naudotas turtas iki šio yra UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybė. Pažymėjo, kad dalį šioje byloje ieškovo reikalaujamos sumos sudaro reikalavimas priteisti atsakovo ieškovui po lizingo sutarties nutraukimo negrąžinto turto neišpirktą vertę.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

10Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

11Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

12Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo restruktūrizuojamai įmonei. Teismų informacinės sistemos LITEKo duomenimis Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi UAB „Mechanika“ iškelta restruktūrizavimo byla. Pastaroji nutartis įsiteisėjo 2012-11-21.

13Ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tikslas – siekis išvengti bankroto. Skirtingai nei ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo, tokiu atveju įmonės vadovas įrodinėja, jog įmonė turi laikinų, o ne nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų. Įmonės, kuri vykdo ūkinę-komercinę veiklą ir siekia ją vykdyti toliau bei išlikti gyvybinga rinkoje, atžvilgiu taikytas jos turto areštas tik pasunkintų jos ir taip sunkią finansinę padėtį, o tai pažeistų pačios įmonės, o kartu ir jos kreditorių teises ir teisėtus interesus.

14Vadinasi, kuomet nustatytas teisinis reglamentavimas, suteikiantis prioritetą būtent restruktūrizavimo bylos procesui ir ūkio subjekto išlaikymui rinkoje, kuo palankesnių sąlygų šiam toliau vykdyti ir plėtoti ūkinę-komercinę veiklą sudarymui, ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – atsakovo UAB „Mechanika“ turto areštas – neabejotinai apsunkintų nurodyto tikslo pasiekimą. Dar daugiau, tai sukeltų ir priešingą, nei siekiama restruktūrizavimo byloje, efektą, prisidėtų prie įmonės nemokumo, o ne jos gaivinimo.

15Pažymėtina, kad remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 1 dalimi, nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti. Be to, remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 str.., įmonės valdymo organai pagal savo kompetenciją, nustatytą įmonės steigimo ir kituose įmonės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, vadovaudamiesi restruktūrizavimo planu, laikydamiesi šiame įstatyme ir teismo nutartyje nustatytų apribojimų, valdo, naudoja visą įmonei nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį turtą ir juo disponuoja bei vadovauja įmonės veiklai. Jų veiklą restruktūrizavimo metu prižiūri teismo paskirtas restruktūrizavimo administratorius. Restruktūrizavimo metu be teismo leidimo: draudžiama parduoti įmonę arba jos dalį, ilgalaikį turtą ar turtines teises; draudžiama perduoti įmonę arba jos dalį, ilgalaikį turtą ar turtines teises kitų asmenų nuosavybėn ar leisti jiems naudotis įmonės turtu neatlygintinai; restruktūrizuojama įmonė negali suteikti garantijų, laiduoti, įkeisti ar kitais būdais užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymo.

16Atsižvelgiant į šiuos apribojimus disponuoti restruktūrizuojamos įmonės turtu ir turto naudojimo kontrolę, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas restruktūrizuojamos įmonės turtui nėra tikslingas, todėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikinamos, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetamas. Atkreiptinas ieškovo dėmesys, kad Šiaulių apygardos teismo nutartimi, kuria UAB „Mechanika“ iškelta restruktūrizavimo byla, nustatytas terminas pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 2 p., 338 str., 339 str., teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartį panaikinti.

19Ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti.

Proceso dalyviai