Byla 2K-147/2012
Dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Masioko, Alvydo Pikelio ir pranešėjo Albino Sirvydžio,

2sekretoriaujant Linai Baužienei,

3dalyvaujant prokurorui Dariui Čaplikui,

4kaltinamajam R. K.,

5kaltinamojo gynėjui advokatui R. T.,

6nukentėjusiajam D. B.,

7teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarties.

8Vilniaus miesto 2 –ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 6 d. nuosprendžiu R. K. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 286 straipsnį buvo nuteistas laisvės atėmimo bausme aštuoniems mėnesiams, 138 straipsnio 2 dalies 10 punktą laisvės atėmimo bausme vieneriems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu paskirtos bausmės subendrintos jas apimant ir paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas vieneriems metams, atliekant bausmę pataisos namuose.

9Nuosprendžiu iš R. K. priteista 400 Lt turtinei žalai atlyginti ir 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti nukentėjusiajam D. B..

10Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi nuteistojo R. K. apeliacinis skundas iš dalies tenkintas. Panaikintas Vilniaus miesto 2 – ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 6 d. nuosprendis ir byla perduota Vilniaus miesto 2 – ojo apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

11Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, kaltinamojo ir jo gynėjo, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

12R. K. Vilniaus miesto 2 -ojo apylinkės teismo 2011 m. balandžio 6 d. nuosprendžiu buvo nuteistas pagal BK 286 straipsnį už tai, kad jis pasipriešino valstybės tarnautojui, būtent 2008 m. lapkričio 22 d. apie 5.45 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo poskyrio budėtojų grupės patalpose Vilniuje, Algirdo g. 20, būdamas pristatytas dėl nedidelio chuliganizmo, bandė pasišalinti iš sulaikymo vietos, nevykdė teisėtų policijos pareigūnų – Operatyvaus valdymo poskyrio budėtojų grupės vyresniojo postinio A. G. bei budėtojų grupės specialisto D. B. reikalavimų, bandant sulaikyti R. K. aktyviais veiksmais, muistydamasis vengė sulaikymo, panaudojo fizinį smurtą: du kartus koja spyrė D. B. į dešinę koją, vieną kartą į dešinę ranką, koja sudavė D. B. į dešinės pėdos pirštus, padarydamas poodinę kraujosruvą dešiniame dilbyje – sužalojimą, vertinamą nežymiu sveikatos sutrikdymu, dešinės pėdos I piršto naginio pirštikaulio lūžį – sužalojimą, vertinamą nesunkiu sveikatos sutrikdymu, koja spyrė į dešinį šoną bei pataikė į ten kišenėje buvusį asmeninį D. B. mobiliojo ryšio telefoną „Nokia 6300“, kurį sulaužė, padarydamas 400 Lt turtinei žalai, ir taip panaudodamas fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui D. B..

13Tuo pačiu nuosprendžiu buvo nuteistas ir pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 10 punktą už tai, kad jis nesunkiai sutrikdė sveikatą dėl nukentėjusiojo asmens pareigų vykdymo, būtent 2008 m. lapkričio 22 d. apie 5.45 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo poskyrio budėtojų grupės patalpose Vilniuje, Algirdo g. 20, būdamas pristatytas dėl nedidelio chuliganizmo, bandė pasišalinti iš įvykio vietos, nevykdė teisėtų policijos pareigūnų – operatyvaus valdymo poskyrio budėtojų grupės vyresniojo postinio A. G. bei budėtojų grupės specialisto D. B. reikalavimų, bandant sulaikyti R. K. aktyviais veiksmais, muistydamasis vengė sulaikymo, panaudojo fizinį smurtą: tyčia du kartus koja spyrė vykdančiam tarnybines pareigas D. B. į dešinę koją, vieną kartą į dešinę ranką, koja sudavė D. B. į dešinės pėdos pirštus, padarydamas poodinę kraujosruvą dešiniame dilbyje – sužalojimą, vertinamą nežymiu sveikatos sutrikdymu, dešinės pėdos I piršto naginio pirštikaulio lūžį – sužalojimą, vertinamą nesunkiu sveikatos sutrikdym, ir taip nesunkiai sutrikdė sveikatą D. B., vykdančiam tarnybines pareigas.

14Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad apylinkės teismas netinkamai įgyvendino pagrindinę baudžiamosios atsakomybės nuostatą, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Teismas nepatikrino R. K. kaltės turinio, pakaltinamumo klausimo, dėl jo neįgalumo galimybę suvokti savo veiksmus ir juos valdyti, taip pat nepatikrino nuteistojo pristatymo į Policijos komisariatą teisėtumo, jo kitų gynybos argumentų. Taip buvo suvaržytos kaltinamojo R. K. teisės, tai sukliudė išsamiai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį, tokie pažeidimai yra esminiai (BPK 369 straipsnio 3 dalis) ir BPK 329 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad nuosprendis panaikinamas, jeigu pirmosios instancijos teismas padarė šio Kodekso 369 straipsnio 3 dalyje numatytą esminį šio kodekso pažeidimą. Kolegija nuosprendį panaikino ir atkreipė dėmesį į tą aplinkybę, kad jei byla būtų nagrinėjama Kauno apygardos teisme ir paaiškėtų, kad R. K. yra nepakaltinamas, o tokia tikimybė galima, nes byloje yra duomenų, kad jis jau buvo pripažintas nepakaltinamu kitose bylose, tai apeliacinės instancijos teismas negalėtų priimti galutinio sprendimo byloje ir nuosprendį privalėtų naikinti, o bylą perduoti pirmosios instancijos teismui, nes BPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad panaikinamas nuosprendis ir perduodama byla iš naujo nagrinėti teismui, jeigu apeliacinės instancijos teisme paaiškėja, kad nuteistasis veikos padarymo metu sirgo ar iki nuosprendžio priėmimo pirmosios instancijos teisme susirgo psichikos liga ir jam turėjo būti taikomos priverčiamosios medicinos priemonės. Kolegija pripažino, kad apylinkės teismas išsamiai neišnagrinėjo bylos ir visų aplinkybių, o jas būtina patikrinti, nes negalima daryti galutinių išvadų dėl R. K. kaltumo ar nekaltumo, todėl jo apeliacinio skundo argumentų neanalizavo, apeliacinį skundą tenkino iš dalies - panaikino nuosprendį, bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas kasaciniu skundu prašo panaikinti apygardos teismo nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

16Prokuroro nuomone, Kauno apygardos teismo nutartis yra nepagrista, todėl naikintina dėl esminių BPK reikalavimų pažeidimų, kurie sukliudė teismui išsamiai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį. Ši nutartis prieštarauja BPK 326 straipsnio nuostatoms bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias bylų procesą apeliacinės instancijos teisme" 14 punkto reikalavimams (BPK 369 straipsnio l dalies 2 punktas 3 dalis).

17Skunde nurodoma, kad pagal BPK 326 straipsnio l dalies 4 punkte išdėstytus reikalavimus apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą dėl apskųsto nuosprendžio, priima nutartį panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti teismui, jeigu bylą išnagrinėjo šališkas pirmosios instancijos teismas. Šališku gali būti pripažintas teismas tik tuo atveju, jeigu bylą išnagrinėjęs teisėjas negalėjo dalyvauti procese dėl BPK 58 straipsnyje išvardytų priežasčių. Tokių priežasčių šioje byloje nenustatyta ir apeliacinės instancijos teismas priimtoje nutartyje tokių aplinkybių nenurodė. Todėl neaišku, kokias konkrečiai iš įstatyme apibrėžtų aplinkybių apygardos teismas pripažino pagrindžiančiomis pirmosios instancijos teismo šališkumą.

18Apeliacinės instancijos teismo nutartyje nurodytos aplinkybės negali būti siejamos su teismo šališkumu. Teismas, net ir nustatęs esminių proceso įstatymų pažeidimų, vadovaudamasis BPK 324 straipsnio 6 dalimi bei pirmiau nurodyto Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimo 11 punkto reikalavimais, ne tik gali, bet ir privalo juos ištaisyti apeliacinės instancijos teisme, atlikdamas įrodymų tyrimą.

19Prokuroro nuomone, Kauno apygardos teismas, neturėdamas teisinio pagrindo perduoti bylą iš naujo nagrinėti Vilniaus miesto 2 –ajam apylinkės teismui, esmingai pažeidė BPK 326 straipsnio l dalies 4 punkto reikalavimus. Perduodamas bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui ir iš esmės neišnagrinėdamas nuteistojo R. K. apeliacinio skundo, Kauno apygardos teismas taip pat pažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalį. Šie pažeidimai pripažintini esminiais, nes sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą ( BPK 369 straipsnio l dalies 2 punktas).

20Kasacinis skundas tenkintinas.

21Apeliacinio proceso paskirtis yra užtikrinti, kad įstatymo nustatyta tvarka būtų patikrintas pirmosios instancijos teismo sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas. Apskųstų pirmosios instancijos teismo sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti tiksliai laikydamasis apeliacinį procesą reglamentuojančių normų reikalavimų. Siekdamas tinkamai parinkti reikiamą sprendimų, priimamų išnagrinėjus bylą, rūšį (BPK 326 straipsnis), apeliacinės instancijos teismas turi nustatytus įstatymo pažeidimus, nuosprendžio (nutarties) trūkumus teisingai ir tiksliai teisiškai įvertinti.

22Iš nutarties turinio matyti, kad apeliacinės instancijos teismas panaikino nuosprendį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes pirmosios instancijos teismas neišsamiai atliko įrodymų tyrimą, neištyrė esminių bylos aplinkybių, nepašalino ištirtų įrodymų prieštaravimų ir nepaskyrė teismo psichiatrinės ekspertizės. Dėl to, teismo nuomone, buvo suvaržytos R. K. teisės, tai sukliudė išsamiai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį, tokie pažeidimai yra esminiai, o BPK 329 straipsnio l dalies 4 punkte nustatyta, kad nuosprendis panaikinamas, kai pirmosios instancijos teismas padarė šio Kodekso 369 straipsnio 3 dalyje numatytą esminį šio Kodekso pažeidimą.

23Kolegija pažymi, kad pagal BPK 329 straipsnio 4 punktą, jeigu pirmosios instancijos teismas padarė šio Kodekso 369 straipsnio 3 dalyje numatytą esminį šio Kodekso pažeidimą, pirmosios instancijos teismo nuosprendis panaikinamas ir priimamas naujas nuosprendis.

24Nutartis panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui priimama tik nustačius pažeidimus, numatytus šio Kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punkte: jeigu bylą išnagrinėjo šališkas pirmosios instancijos teismas arba byla išnagrinėta pažeidžiant šio Kodekso 224 ir 225 straipsniuose nustatytas teismingumo taisykles, arba kai apeliacinės instancijos teisme paaiškėja, kad nuteistasis veikos padarymo metu sirgo ar iki nuosprendžio priėmimo pirmosios instancijos teisme susirgo psichikos liga ir jam turėjo būti taikomos priverčiamosios medicinos priemonės. Ištirti pirmosios instancijos teismo netirtas ar neišsamiai ištirtas bylos aplinkybes turi apeliacinės instancijos teismas, atlikdamas įrodymų tyrimą.

25Apeliacinęs instancijos teismas priėmė nutartį perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nenustatęs nė vieno iš BPK 326 straipsnio l dalies 4 punkte nurodytų pagrindų, be to, neišnagrinėjo apelianto skundo ir taip padarė BPK 320 straipsnio 3 dalyje nurodytą esminį baudžiamojo proceso pažeidimą, todėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis naikintina, byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant Linai Baužienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Dariui Čaplikui,... 4. kaltinamajam R. K.,... 5. kaltinamojo gynėjui advokatui R. T.,... 6. nukentėjusiajam D. B.,... 7. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno... 8. Vilniaus miesto 2 –ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 6 d.... 9. Nuosprendžiu iš R. K. priteista 400 Lt turtinei žalai atlyginti ir 1000 Lt... 10. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011... 11. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio... 12. R. K. Vilniaus miesto 2 -ojo apylinkės teismo 2011 m. balandžio 6 d.... 13. Tuo pačiu nuosprendžiu buvo nuteistas ir pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 10... 14. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad apylinkės teismas... 15. Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas kasaciniu skundu prašo... 16. Prokuroro nuomone, Kauno apygardos teismo nutartis yra nepagrista, todėl... 17. Skunde nurodoma, kad pagal BPK 326 straipsnio l dalies 4 punkte išdėstytus... 18. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje nurodytos aplinkybės negali būti... 19. Prokuroro nuomone, Kauno apygardos teismas, neturėdamas teisinio pagrindo... 20. Kasacinis skundas tenkintinas.... 21. Apeliacinio proceso paskirtis yra užtikrinti, kad įstatymo nustatyta tvarka... 22. Iš nutarties turinio matyti, kad apeliacinės instancijos teismas panaikino... 23. Kolegija pažymi, kad pagal BPK 329 straipsnio 4 punktą, jeigu pirmosios... 24. Nutartis panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti... 25. Apeliacinęs instancijos teismas priėmė nutartį perduoti bylą iš naujo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 27. Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...