Byla 2S-596-440/2014
Dėl antstolės veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės V. Š. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutarties panaikinimo skundą atsakovei antstolei V. Š., suinteresuotiems asmenims AB DNB bankui, S. A., D. A. dėl antstolės veiksmų,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja „Sardegas“ 2014-03-06 pateikė skundą antstolės V. Š. kontorai dėl antstolės V. Š. veiksmų, prašydama panaikinti antstolės V. Š. 2014-01-21 patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo Nr. 0071/13/02328 ir paskirti areštuoto S. A., D. A. ir UAB „Sardegas“ priklausančio turto: pagalbinio ūkio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), maitinimo paskirties pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), pagalbinio ūkio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), inžinierinių statinių (šulinys, kiemo aikštelė, stoginė, tualetas), kurių unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pagalbinio ūkio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), ekspertizę turto vertei nustatyti. Pareiškėja mano, jog turto pardavimo varžytynėse pradinė kaina nustatyta neteisingai. Pareiškėja 2014-02-25 pateikė antstolės V. Š. kontorai dar vieną skundą dėl 2014-02-19 patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti Nr. 0071/13/02328, kuriuo prašoma panaikinti minėtą patvarkymą, nurodant, kad 2014-02-18 antstolė V. Š. priėmė patvarkymą patenkinti skundą ir atšaukė nuo 2014-03-10 iki 2014-03-17 vyksiančias varžytines dėl aukščiau nurodyto ir AB DNB bankui įkeisto turto pardavimo. Šiuo patvarkymu taip pat skirta ekspertizė UAB ,,Sardegas”, S. A., D. A. priklausančiam turtui. Pareiškėja teigia nesuprantanti, kokiu pagrindu antstolė skubiai (nustatytas 9 dienų terminas nuo 2014-02-19 patvarkymo priėmimo dienos, t.y. iki 2014-02-28) reikalauja sumokėti 2420,00 Lt ekspertizės atlikimui numatytas išlaidas, nors pagal Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso ( toliau LR CPK) 512 straipsnį, skundas dėl antstolio procesinių veiksmų gali būti paduodamas per 20 dienų.

4Antstolė V. Š. 2014-03-03 patvarkymu atsisakė tenkinti 2014-02-11 skundą dėl 2014-01-21 patvarkymo dėl varžytinių paskelbimo Nr. 0071/13/02328 ir 2014-02-24 skundą dėl 2014-02-19 patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti Nr. 0071/13/02328. Patvarkyme nurodyta, kad 2014-02-18 antstolė priėmė patvarkymą patenkinti 2014-02-11 skundą ir patvarkymu Nustatė patenkinti UAB „Sardegas“ skundą ir atšaukti nuo 2014-03-10 iki 2014-03-17 vykstančias varžytynes dėl UAB „Sardegas“, S. A. ir D. A. priklausančio ir AB DNB bankui įkeisto turto pardavimo iš varžytynių (varžytynių Nr. 34369); paskirti įkeisto turto ekspertizę rinkos vertei nustatyti. Patvarkymas UAB „Sardegas“ direktoriui buvo įteiktas 2014-02-18. Kartu vykdomojoje byloje 2014-02-19 buvo priimtas patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti Nr. 0071/13/02328, kuris UAB „Sardegas“ direktoriui įteiktas 2014-02-20. Kadangi 2014-02-11 skunde skolininkė paprašė skirti ekspertizę rinkos vertei nustatyti, antstolė nusprendė skundą tenkinti ir įpareigojo skolininkę apmokėti išlaidas už ekspertizę, nes būtent skolininkė pareiškė prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo, žodžiu buvo informavusi, kad už ekspertizę apmokės. Priėmus 2014-02-19 patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti Nr. 0071/13/02328, 2014-02-25 antstolės V. Š. kontora gavo skundą dėl 2014-02-19 patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti Nr. 0071/13/02328, iš kurio matyti, kad skolininkė, prašydama skirti ekspertizę, nesutinka apmokėti išlaidas už ekspertizės atlikimą. Ekspertizės atlikimo įkeisto turto rinkos vertei nustatyti išimtinai prašo skolininkė, antstoliui ir išieškotojui abejonių rinkos vertė nekelia. Kadangi skolininkė nesutinka apmokėti ekspertizės išlaidų, koreguotinas ir 2014-02-18 patvarkymas patenkinti skundą - jis naikintinas. Nurodė, kad skolininkei buvo suteikta galimybė apmokėti ekspertizės išlaidas dalimis, tačiau skolininkė to nepadarė. Tokie jos veiksmai leidžia manyti, kad prašymas dėl ekspertizės paskyrimo gali būti noras vilkinti vykdymo procesą, o ne noras išsiaiškinti tikrąją turto kainą. 2013-12-06 surašytas turto arešto aktas, turto arešto akte įkeistas turtas įkainotas 1120000 Lt. Turto arešto aktas įteiktas UAB „Sardegas“ ir S. A. 2013-12-11. Nesulaukus, kad asmenys įvykdytų hipoteka užtikrintą įsipareigojimą geruoju, nesulaukus prieštaravimų dėl areštuoto turto įkainojimo, nesulaukus skundų dėl antstolio veiksmų, 2014-01-21 priimtas patvarkymas dėl varžytynių paskelbimo. Turto arešto aktas (su įkeisto turto įkainojimu) įteiktas 2013-12-11, todėl prieštaravimai dėl įkainojimo turėjo būti pareikšti iki 2013-12-15 (to skolininkė nepadarė, tą padarė tik paskelbus varžytynes). Ekspertui informavus, kad už ekspertizę reikia įmokėti 2420,00 Lt, ši suma buvo įtraukta į 2014-02-19 patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti, kad skolininkas ir įkeisto turto savininkai būtų supažindinti su šia suma ir apmokėtų už ekspertizės atlikimą. Skolininkas nesikreipė į antstolę ir neinformavo, kad ekspertizės atlikimo išlaidų apmokėti negali, nepateikė jokių dokumentų, kodėl nuo ekspertizės atlikimo ją reikėtų atleisti.

5Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas su pareikštu skundu nesutinka. Nurodo, kad antstolė turto kainą nustatė atsižvelgdama į VĮ Registrų centras pateikiamas vertes, esamą situaciją nekilnojamojo turto rinkoje. Pareiškėja teise pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo nesinaudojo ir 2013-12-06 turto arešto akto neskundė, nuomonės dėl turto vertės neteikė, tokiais faktiniais veiksmais (neveikimu) sutikdamas, patvirtindamas antstolės įkainojimą ir antstolės nustatytą turto vertę. Pareiškėjos pateikta turto vertės pažyma Nr. 14/02-06V negali būti laikoma tinkamu įrodymu, kadangi iš pateiktos pažymos turinio negalima nustatyti, ar turtas apskritai buvo apžiūrėtas, su kokiais objektais buvo lygintas bei kaip vertė buvo apskaičiuota pajamų metodu, be to, nėra aišku, kodėl turtą vertinant skirtingais metodais, yra nurodoma tik viena vertė - 2780000 Lt.

6Suinteresuoti asmenys S. A., D. A. su pareiškėjo skundu ir jo motyvais sutinka.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Sardegas“ skundą dėl antstolės V. Š. veiksmų tenkino iš dalies: panaikino antstolės V. Š. 2014-03-03 patvarkymą Nr. 0071/13/02328 dėl 2014-02-18 patvarkymo dėl skundo patenkinimo panaikinimo ir antstolės V. Š. 2014-02-19 patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti; pareiškėjos skundo dalį dėl antstolės V. Š. 2014-01-21 patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo Nr. 0071/13/02328 panaikinimo atmetė. Teismas pažymėjo, kad skolininkei iki ekspertizės paskyrimo nebuvo siūlyta prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas už ekspertizę. Tai buvo padaryta tik 2014-02-19 patvarkymu, kartu numatant skolininkei sąlygas, kad nesumokėjus 2420,00 Lt, varžytinės nebus atšauktos. Tokie antstolės veiksmai neatitinka LR CPK 682 straipsnyje nustatytos ekspertizės dėl turto vertės nustatymo skyrimo ir apmokėjimo už ją eiliškumo tvarkos. Aiškinant minėtą normą, akivaizdu, kad antstolė ekspertizę turėjo skirti prieš tai pasiūliusi skolininkei apmokėti jos išlaidas, o skolininkei atsisakius tai padaryti, spręsti ar ekspertizė vis tiek skirtina. Antstolė priėmusi 2014-02-18 patvarkymą patenkinti skundą ir skirti ekspertizę, neturėjo teisės vėliau nustatyti skolininkei papildomų sąlygų, lemiančių varžytinių atšaukimą ir ekspertizės atlikimą. Tokie antstolės veiksmai pažeidžia skolininkės teisėtus lūkesčius, kad varžytinės jau yra atšauktos ir byloje paskirta prašoma ekspertizė turto vertei nustatyti. Antstolė 2014-03-03 patvarkyme klaidingai nurodė, jog 2014-02-18 patvarkymu skolininkė įpareigota apmokėti išlaidas už ekspertizę, nes toks įpareigojimas skolininkui nustatytas 2014-02-19 jau paskyrus ekspertizę. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus argumentus, darytina išvada, kad antstolė 2014-02-18 patvarkymu paskirdama turto vertės nustatymo ekspertizę, vėlesniu 204-02-19 patvarkymu įpareigodama skolininkę sumokėti ekspertizės atlikimo išlaidas, šios pareigos atlikimą susiedama su varžytinių atšaukimo faktu ir galiausiai, skolininkei nesutikus sumokėti šių išlaidų, 2014-03-03 patvarkymu panaikindama 2014-02-18 patvarkymą, padarė LR CPK 682 straipsnyje įtvirtintos procedūros pažeidimus. Dėl to pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą esmė

10Atskiruoju skundu atsakovė antstolė V. Š. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2753-650/2014 ir išspręsti klausimą iš esmės: palikti galioti antstolės V. Š. 2014-03-03 patvarkymą dėl atsisakymo patenkinti 2014-02-11 skundą dėl 2014-01-21 patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo Nr. 0071/13/02328 ir 2014-02-24 skundą dėl 2014-02-19 patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti Nr. 0071/13/02328.

11Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Vadovaujantis LR CPK 681 straipsnio 1 dalimi antstolė UAB „Sardegas“, D. A., S. A. priklausantį ir AB DNB bankui įkeistą turtą įkainojo 1120000 Lt (pagal Vį Registrų centro pateikiamas vertes žemės sklypų ir pastatų vertės mažesnės). Turto arešto aktas išsiųstas UAB „Sardegas“, D. A., S. A. ir išieškotojui. Vadovaujantis LR CPK 681 straipsnio 3 dalimi, skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Turto arešto aktas (su įkeisto turto įkainojimu) įteiktas 2013-12-11, todėl prieštaravimai dėl įkainojimo turėjo būti pareikšti dar iki 2013-12-15. Skolininkė tą padarė tik paskelbus varžytynes. Skolininkė, įkeisto turto savininkai apie visus vykdymo veiksmus žinojo, tačiau gavę turto arešto aktą (jame buvo nurodyta ir prieštaravimų dėl įkainojimo pateikimo tvarka ir antstolio veiksmų apskundimo tvarka) neprašė nei paskirti ekspertizės, nepareiškė jokių prieštaravimų dėl įkainojimo.
  2. Ekspertizė išimtinai buvo skiriama atsižvelgiant į UAB „Sardegas“ prašymą, antstolei įkainojimas abejonių nekėlė, todėl nesuprantama, kodėl antstolė už šią ekspertizę turėtų mokėti iš savo sąskaitos. Be to, skolininkė nesikreipė į antstolę ir neinformavo, kad ekspertizės atlikimo išlaidų apmokėti negali, nepateikė jokių dokumentų, kodėl nuo ekspertizės atlikimo ją reikėtų atleisti. Antstolei nekyla abejonių dėl areštuoto turto įkainojimo, juolab, kad skolininkė aktyviai pradėjo skųsti antstolės veiksmus tik paskelbus varžytynes.
  3. Šiaulių apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad „iš bylos duomenų matyti, kad skolininkei iki ekspertizės paskyrimo nebuvo siūlyta prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas už ekspertizę“. Su tokiu teismo konstatavimu sutikti negalima, nes įstatyme nėra nurodyta, kad toks siūlymas turi būti rašytinis, manytina, kad susitarti dėl ekspertizės apmokėjimo galima ir žodžiu, kas šiuo atveju ir buvo padaryta. Pareiškėjos UAB „Sardegas“ įgaliotas asmuo S. A. atvykęs į kontorą patvirtino, kad apmokės ekspertizės skyrimo išlaidas, todėl manytina, kad tai yra laikoma tinkamu aptarimu dėl ekspertizės atlikimo.

12Atsiliepimu į apeliantės antstolės V. Š. atskirąjį skundą, ieškovė UAB ,,Sardegas“ nurodė, kad su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Pažymėjo, kad nors atskirajame skunde teigiama, jog pareiškėja prieštaravimus dėl turto įkainojimo pareiškė tik paskelbus šio turto varžytines, t.y. ne laiku įgyvendindamas savo procesines teises, atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra labai svarbi parduodamo iš varžytinių turto proceso stadija. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas visų pirma yra antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia galimybių taip įkainuoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai tenkintų tiek išieškotojo, tiek ir skolininko interesus. Dėl šios priežasties gavusi duomenų, kad jos atliktas turto įkainojimas neatitinka realios rinkos kainos, remiantis LR CPK 681 straipsnio 1 dalimi antstolė privalėjo šio turto vertei nustatyti skirti ekspertizę, ką šiuo atveju antstolė V. Š. ir padarė, priimdama 2014-02-18 patvarkymą. Atkreiptinas dėmesys, jog šiame patvarkyme pati antstolė, cituodama teismų praktiką, pažymi, jog esant skolininko prieštaravimui dėl turto įkainojimo antstolis privalo skirti ekspertizę. Šios aplinkybės tik patvirtina, jog ekspertizė areštuoto turto vertei nustatyti buvo paskirta pagrįstai, ko beje, neginčija nei pareiškėja, nei antstolė. Nepagrįstas ir atskirojo skundo argumentas, jog skiriant ekspertizę antstolei nekėlė abejonių jos nustatyta varžytinėse parduodamo turto vertė. Pažymėtina, kad kartu su skundu dėl 2014-01-21 patvarkymo dėl varžytinių paskelbimo panaikinimo, pareiškėjas antstolei pateikė nepriklausomo turto vertintojo UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ surašytą turto vertės nustatymo pažymą, kurioje nustatyta varžytinėse parduodamo turto rinkos vertė yra 2780000,00 Lt, t.y. 2,5 karto didesnė, nei nustatė antstolė V. Š.. Į šią nepriklausomo nekilnojamojo turto vertintojo nustatytą varžytinėse parduodamo turto vertę dėmesį atkreipė ir pati antstolė V. Š. 2014-02-18 patvarkyme nurodydama, jog ši vertė ženkliai skiriasi nuo turto arešto akte nustatytos vertės, todėl siekiant išvengti ginčų ateityje bei tinkamai nustatyti įkeisto turto rinkos vertę, skirtina ekspertizė. Dėl šios priežasties nėra pagrindo sutikti, kad ekspertizė turėjo būti skiriama tik dėl skolininkės, o antstolei jos nustatyta vertė abejonių nekėlė. Atkreipia teismo dėmesį, kad pagal LR CPK 682 straipsnio 3 dalį išlaidų už ekspertizę skyrimo klausimas turi būti išspręstas prieš paskiriant turto ekspertizę.

13Nurodo, kad antstolė V. Š. 2014-02-18 patvarkymu skyrė ekspertizę ir šiame patvarkyme nepasiūlė pareiškėjui į antstolės depozitinę sąskaitą pervesti pinigų už paskirtą ekspertizę. Tai antstolė padarė tik 2014-02-19 patvarkymu, kartu nustatydama sąlygas, jog nesumokėjus už ekspertizės atlikimą varžytinės nebus atšauktos. Antstolė, priėmusi 2014-02-18 patvarkymą skirti ekspertizę, neturėjo teisės vėlesniu patvarkymu nustatyti papildomų jos skyrimo sąlygų, nes tokiu būdu yra pažeidžiama LR CPK 682 straipsnyje nustatyta ekspertizės skyrimo ir apmokėjimo už ją eiliškumo tvarka. Apskritai, tokia situacija, kai antstolė vienu savo patvarkymu besąlygiškai nutaria atlikti procesinius veiksmus, o vėlesniu patvarkymu nustato jų atlikimo sąlygas, prieštarauja teisėtų lūkesčių principui ir pažeidžia skolininkės teises ir teisėtus interesus. Nors atskirajame skunde teigiama, jog įstatyme nėra nurodyta, jog siūlymas sumokėti už ekspertizę turi būti rašytinis, o antstolė žodžiu pasiūlė UAB „Sardegas“ atstovui padengti ekspertizės išlaidas, tačiau su tokiais argumentais negalima sutikti. LR CPK 613 straipsnyje nustatyta, kad vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. Taigi, įstatymas nenustato, jog vykdymo procesu metu kokie nors iškilę klausimai, o tame tarpe ir išlaidų už ekspertizę apmokėjimas, būtų sprendžiami žodžiu. Aplinkybė, jog antstolė V. Šimkienė prieš priimdama 2014-02-18 patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo, siūlė pareiškėjai apmokėti ekspertizės skyrimo išlaidas, o ji su tuo sutiko, yra neįrodyta, nes pagrįsta tik pačios antstolės teiginiais. Priešingai, 2014-02-19 antstolės V. Šimkienės patvarkymas tik įrodo, kad įpareigojimas pareiškėjai apmokėti ekspertizės paskyrimo išlaidas buvo nustatytas jau po ekspertizės paskyrimo.

14Atsiliepimu į apeliantės antstolės V. Š. atskirąjį skundą, suinteresuotas asmuo AB DNB bankas nurodė, kad su atskiruoju skundu sutinka ir prašo atskirąjį skundą tenkinti. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje akcentuoja tik skolininkės interesus, nors teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo - asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Pirmosios instancijos teismas, atžvelgdamas tik į skolininkės interesus, nesilaikė proporcingumo ir interesų derinimo principų. LR CPK normos nedraudžia, kad tuo atveju, jeigu patvarkymu paskiriant ekspertizę nebuvo išspręstas klausimas dėl ekspertizės apmokėjimo, šį klausimą antstolis išspręstų atskiru patvarkymu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2012 pasisakė, jog „skolininkas vykdymo procese turi pareigą ne tik įvykdyti savo prievolę išieškotojui, bet ir atlyginti visas vykdymo išlaidas, įskaitant ir ekspertams mokėtinas sumas, kurias antstolis privalo sumokėti vykdydamas antstolio funkcijas“. Taigi, ekspertizės išlaidų apmokėjimas yra skolininko įstatyminė pareiga. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėja sumos, reikalingos ekspertizei apmokėti, neįmokėjo bei nepateikė prašymo atidėti sumų už ekspertizės atlikimą įmokėjimą. Taigi, pati skolininkė savo veiksmais įtakojo, kad ekspertizė nebūtų paskirta. Tokie pareiškėjos veiksmai liudija jos siekį vilkinti turto realizavimą, o ne norą turtą realizuoti maksimaliai brangiai. Pirmosios instancijos teismui neišsprendus klausimo dėl turto vertės nustatymo ekspertizės apmokėjimo, susidarė tokia situacija, kad neįpareigojus skolininko, kuris prašė skirti ekspertizę, apmokėti už ekspertizę ir skolininkei geranoriškai nesumokant už ekspertizę (nors tokią įstatyminę pareigą ji turi), vykdymo veiksmai sustabdomi neribotam laikui, nes, remiantis pirmosios instancijos teismo nutartimi, būtina atlikti turto vertės nustatymo ekspertizę. Taigi, tokia pirmosios instancijos teismo nutartis neatitinka protingumo, ekonomiškumo principų, prieštarauja vykdymo procesą reglamentuojančioms teisės normoms bei pažeidžia išieškotojo - AB DNB banko - interesus, nes užkertamas kelias kuo greičiau atgauti skolą.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

16 Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 straipsnis).

18Kaip matyti iš apeliantės atskirojo skundo, byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria antstolės veiksmai pripažinti neatitinkančiais CPK 682 straipsnyje nustatytos ekspertizės dėl turto vertės nustatymo skyrimo ir apmokėjimo už ją eiliškumo tvarkos.

19Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (LR CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (LR CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (LR CPK 584 straipsnis, 586-587 straipsniai). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR CPK 585 straipsnio 1 dalis).

20Iš antstolės pateiktos vykdomosios bylos Nr. 71-2328/2013 duomenų matyti, ką teisingai nustatė ir pirmosios instancijos teismas, kad pagal išieškotojo AB DNB banko pateiktą vykdomąjį įrašą Nr. 3480 dėl priverstinio UAB „Sardegas”, S. A., D. A. priklausančio turto pardavimo iš varžytynių išieškotojo AB DNB banko naudai, 2014-12-03 priimtas raginimas įvykdyti hipoteka užtikrintą įsipareigojimą (12 vykd. b.l.). Asmenys per nustatytą mėnesio terminą įpareigojimo įvykdyti hipoteka užtikrintą įsipareigojimą neįgyvendino. 2013-12-06 surašytas turto arešto aktas, turto arešto akte įkeistas turtas įkainotas 1120000 Lt sumai (57-62 vykd. b.l.). 2014-01-21 antstolės patvarkymu Nr. 0071/13/02328 buvo paskelbtos pirmosios varžytinės dėl areštuoto S. A., D. A. ir UAB „Sardegas” priklausančio turto: pagalbinio ūkio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), maitinimo paskirties pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), pagalbinio ūkio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), inžinierinių statinių (šulinys, kiemo aikštelė, stoginė, tualetas), kurių unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pagalbinio ūkio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), pardavimo (78 vykd. b.l.). 2014-02-12 UAB „Sardegas“ antstolės kontorai pateikė skundą dėl patvarkymo, kuriuo nustatyta turto vertė, prašydama jį panaikinti ir paskirti areštuoto turto ekspertizę (84-85 vykd. b.l.). Prie skundo UAB „Sardegas“ pridėjo Turto vertės nustatymo pažymą Nr. 14/02-06V, kurioje turtas įvertintas 2.780.000,00 Lt sumai (86 vykd. b.l.). 2014-02-18 antstolė priėmė patvarkymą patenkinti UAB „Sardegas“ skundą, panaikinti 2014-01-21 patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo ir paskirti areštuoto turto ekspertizę, esant skolininko prieštaravimas dėl turto įkainavimo (88-90 vykd. b.l.). 2014-02-19 priimtas patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti, kuriuo pavesta ekspertizę atlikti ekspertui A. L. ir įpareigoti UAB „Sardegas“ įgaliotą asmenį skubiai iki 2014-02-28 sumokėti į antstolės depozitinę sąskaitą 2420,00 Lt ekspertizės atlikimui. Nurodyta, kad įmokėjus pinigus, varžytinės bus atšauktos, neįmokėjus sumos, varžytinės atšauktos nebus (91 vykd. b.l.). 2014-03-03 antstolė V. Š. priėmė patvarkymą panaikinti 2014-02-18 patvarkymą dėl skundo patenkinimo (107 vykd. b.l.). Šiame patvarkyme nurodyta, kad 2014-02-11 skunde skolininkė paprašė skirti ekspertizę rinkos vertei nustatyti, antstolė nusprendė 2014-02-18 skundą tenkinti ir įpareigojo skolininkę apmokėti išlaidas už ekspertizę, nes būtent skolininkė pareiškė prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo, žodžiu buvo informavęs, kad už ekspertizę apmokės. Kadangi skolininkė nesutinka apmokėti ekspertizės išlaidų, koreguotinas ir 2014-02-18 patvarkymas patenkinti skundą, o tiksliau jis naikintinas. Skolininkei buvo suteikta galimybė apmokėti ekspertizės išlaidas dalimis (buvo pasiūlyta žodžiu atvykus skolininkui į antstolės kontorą), t.y. įmokėti 500,00 Lt. iki 2013-02-28, tačiau skolininkas to nepadarė. Tokie skolininkės veiksmai leidžia manyti, kad prašymas dėl ekspertizės paskyrimo gali būti noras vilkinti vykdymo procesą, o ne noras išsiaiškinti tikrąją turto kainą, juolab, kad peržiūrėjus skelbimus dėl parduodamų komercinių patalpų, matyti, kad kainos yra mažesnės arba panašios į antstolės nustatytą kainą. Kadangi skolininkė nesumokėjo už ekspertizės atlikimą, ekspertizės paskyrimo prašė išimtinai skolininkė, o antstolei abejonių dėl turto arešto akte nustatytos kainos nekyla, todėl 2014-02-18 patvarkymas patenkinti skundą yra naikintinas, o 2014-02-11 skundas perduotinas Šiaulių apylinkės teismui. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2753-650/2014 pareiškėjos UAB ,,Sardegas“ skundą tenkino iš dalies. Teismas panaikino antstolės V. Š. 2014-03-03 patvarkymą Nr. 0071/13/02328 dėl 2014-02-18 patvarkymo dėl skundo patenkinimo panaikinimo ir antstolės V. Š. 2014-02-19 patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti; pareiškėjos skundo dalį dėl antstolės V. Š. 2014-01-21 patvarkymo dėl varžytynių paskelbimo Nr. 0071/13/02328 panaikinimo atmetė. Pirmosios instancijos teismas savo nutartį pagrindė tuo, kad antstolės veiksmai, kuriais skolininkei iki ekspertizės paskyrimo nebuvo siūlyta prieš tai skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas už ekspertizę, o tai buvo padaryta tik 2014-02-19 patvarkymu, kartu numatant skolininkei sąlygas, kad nesumokėjus 2420,00 Lt, varžytinės nebus atšauktos, neatitinka LR CPK 682 straipsnyje nustatytos ekspertizės dėl turto vertės nustatymo skyrimo ir apmokėjimo už ją eiliškumo tvarkos.

21Įvertinęs nurodytas faktines bylos aplinkybes, vykdomosios bylos medžiagą bei šalių paaiškinimus, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, laiko juos nepagrįstais ir neįrodytais.

22Tinkamas areštuoto turto kainos nustatymas visų pirma yra antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Antstolis turi diskrecijos teisę pasirinkti, kokiomis priemonėmis jis šią pareigą įgyvendins (vadovausis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, paskirs ekspertizę turto vertei nustatyti ir pan.), tačiau bet kuriuo atveju jis turi veikti taip, kad nustatyta areštuoto turto kaina būtų kuo objektyvesnė, artimesnė rinkos kainai. Antstolės V. Š. 2013-12-06 surašytas turto arešto aktas, turto arešto akte įkeistas turtas įkainotas 1120000,00 Lt sumai (57-62 vykd. b.l.). 2014-02-12 UAB „Sardegas“ antstolės kontorai pateikė skundą dėl patvarkymo, kuriuo nustatyta turto vertė, prašydamas jį panaikinti ir paskirti areštuoto turto ekspertizę (84-85 vykd. b.l.). Prie skundo UAB „Sardegas“ pridėjo Turto vertės nustatymo pažymą Nr. 14/02-06V, kurioje turtas įvertintas 2780000,00 Lt sumai (86 vykd. b.l.). 2014-02-18 antstolė priėmė patvarkymą patenkinti UAB „Sardegas“ skundą, panaikinti 2014-01-21 patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo ir paskirti areštuoto turto ekspertizę, esant skolininko prieštaravimas dėl turto įkainavimo (88-90 vykd. b.l.). Minėtame patvarkyme nurodyta, kad ekspertizė skiriama kilus ginčui dėl turto kainos, antstolė taip pat pažymėjo, kad turtas įkainotas rinkos kainomis, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą.

23Teismas pažymi, kad viena iš būtinų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas, nes jis susijęs su nuosavybės teisės subjektų pasikeitimu prieš savininko valią. Teismų praktikoje akcentuojama, kad varžytynėse parduodamo turto kaina nenustatinėjama šalių susitarimu, o ją nustato antstolis, todėl areštuoto turto pardavimo iš varžytynių tinkamos kainos nustatymas yra esminė varžytynių teisėtumo sąlyga. LR CPK 681 straipsnyje nustatytas reikalavimas antstoliui įkainoti turtą vykdant jo areštą. LR CPK 681 straipsnyje nustatyti tiek objektyvūs (turto rinkos kaina ir jo nusidėvėjimas), tiek subjektyvūs (išieškotojo ir skolininko nuomonė) kriterijai, kuriais remdamasis antstolis nustatinėja turto rinkos vertę. Nustatyta turto vertė įrašoma į turto arešto aktą (LR CPK 678 straipsnis); ji taip pat yra atspirties taškas nustatant pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą (LR CPK 718 straipsnis). Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalį turto arba verslo rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų. Sąvoka „vertė“ turėtų būti vartojama kalbant apie daikto naudingumą tam tikru momentu (pvz., jį areštuojant), o „kaina“ – tai varžytynių ar kitokio turto perleidimo metu paprašyta pinigų suma, kuri nustatoma atsižvelgiant į turto vertę. Taigi, kaina už konkretų turtą yra reliatyvus vertės patvirtinimas, padarytas konkrečių pardavėjų ir pirkėjų tam tikromis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-532/2007). Vienas iš kriterijų, kurį antstolis gali taikyti nustatydamas areštuojamo turto rinkos vertę, yra Nekilnojamojo turto registro pažymėjime nurodyta turto vertė. Kita vertus, sąvoka „rinkos vertė“ neturėtų būti visiškai sutapatinama su Nekilnojamojo turto registro pažymėjime nurodyta turto verte, nes ji gali neatitikti turto rinkos vertės turto arešto akto surašymo dieną. Kad būtų užtikrintos vykdymo proceso šalių teisės bei teisėti interesai, antstolis privalo skolininką ir kreditorių informuoti, kad jie arešto metu turi teisę pareikšti nuomonę dėl antstolio pasiūlyto turto įkainojimo (LR CPK 681 straipsnio 1 dalis), taip pat turi teisę per tris dienas nuo turto arešto dienos reikšti prieštaravimus dėl turto arešto akte nurodytos turto vertės (LR CPK 681 straipsnio 3 dalis).

24Tinkamas areštuoto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek išieškotojo (pardavus turtą už didžiausią kainą maksimaliai padengiama skola), tiek skolininko (jam grąžinamas skolos ir turto vertės skirtumas) interesus. Šių interesų apsaugą taip pat užtikrina galimybė skirti ekspertizę vykdymo procese. Ekspertizės skyrimas, siekiant įvertinti areštuojamą turtą, yra įstatymo leidėjo įtvirtinta galimybė antstoliui bendradarbiauti su specialių turto vertinimui reikalingų žinių turinčiu asmeniu, kurio pagalba būtų galima kvalifikuotai nustatyti areštuoto turto rinkos vertę. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (LR CPK 681 straipsnio 4 dalis).

25LR CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms apmokėti (LR CPK 682 straipsnio 3 dalis). Tokiu atveju, kai prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės pareiškęs skolininkas ar išieškotojas nesumoka antstolio nustatytos sumos už ekspertinį turto vertinimą, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti (LR CPK 682 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad antstolis savarankiškai sprendžia dėl ekspertizės reikalingumo. Įstatymo įtvirtinta, kad antstolis privalo skirti ekspertizę, jeigu jam kyla abejonių dėl turto vertės (LR CPK 681 straipsnio 1 dalis). Aiškinant aptartas nuostatas sistemiškai, darytina išvada, kad jei asmens pateikti prieštaravimai kelia antstoliui abejonių dėl atlikto turto įvertinimo, jis turėtų skirti ekspertizę, nors prieštaravimus pateikęs asmuo nesumoka nustatytos sumos ekspertizei atlikti. Abejonių dėl atlikto turto įvertinimo teisingumo galėtų kelti kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai, juos patvirtinantys įrodymai.

26Iš teismo jau įvardytų faktinių bylos aplinkybių matyti, kad 2014-02-11 UAB „Sardegas“ pateikdamas skundą, kuriame nesutinkama su turto įkainojimu, paprašė skirti turto ekspertizę, o antstolė 2014-02-18 patvarkymu patenkino UAB „Sardegas“ skundą ir paskyrė areštuoto turto ekspertizę. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad skolininkei iki ekspertizės paskyrimo nebuvo siūlyta prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas už ekspertizę, tai buvo padaryta tik 2014-02-19 patvarkymu, kartu numatant skolininkei sąlygas, kad nesumokėjus 2420,00 Lt, varžytinės nebus atšauktos. Esant šioms aplinkybėms teismas pagrįstai vertino, kad antstolės veiksmai neatitiko LR CPK 682 straipsnyje nustatytos ekspertizės dėl turto vertės nustatymo skyrimo ir apmokėjimo už ją eiliškumo tvarkos, todėl teismas pagrįstai panaikino antstolės V. Š. 2014-03-03 patvarkymą Nr. 0071/13/02328 dėl 2014-02-18 patvarkymo dėl skundo patenkinimo panaikinimo ir antstolės V. Š. 2014-02-19 patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti.

27Teismas pažymi, kad skolininkas savo turimomis teisėmis turi naudotis sąžiningai, bendradarbiauti su antstoliu ir vykdyti jo teisėtus nurodymus, nepažeisti išieškotojo, kurio naudai iki šiol neišieškoma didelė skola iš skolininko, teisių ir interesų, nekliudyti antstoliui operatyviai atlikti vykdymo veiksmus. Teikdama prašymą dėl ekspertizės skyrimo skolininkė pateikė Turto vertės nustatymo pažymą Nr. 14/02-06V, todėl teismas vertina, kad prašydama ekspertizės skolininkė pateikė savo prašymą pagrindžiantį įrodymą. Tačiau reikia pažymėti, kad antstolis pats vertina skolininkės pateiktus įrodymus, ir jai nesumokant už ekspertizę, antstolis neprivalo skirti ekspertizės, jei yra įsitikinęs turto įkainojimo teisingumu. Pažymėtina, kad teismui konstatavus procedūrinius ekspertizės skyrimo ir panaikinimo pažeidimus, atkreiptinas antstolės V. Š. dėmesys dėl tikslingumo motyvuotu patvarkymu laikantis civilinio proceso kodekso numatytų procedūrų pakartotinai išspręsti ekspertizės skyrimo klausimą. Pažymėtina, kad įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (LR CPK 12 straipsnis), suteikia teisę (kartu – procesinę pareigą) šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes. Įstatymų leidėjas nustatė ne tik įrodinėjimo pareigas, bet ir jų paskirstymo taisykles, kurių bendriausios yra suformuluotos LR CPK 12, 178 ir 179 straipsniuose. Įrodinėjimo pareiga pagal šias taisykles tenka tam, kas teigia – ieškovui reikia įrodyti ieškinio, atsakovui – priešieškinio, atsikirtimų faktinį pagrindą. Teismo vertinimu žodinis susitarimas, kuriuo remiasi antstolė, nėra įrodytas, kadangi UAB ,,Sardegas“ neigia šį faktą. Nesant įrodymų byloje minėtas žodinio susitarimo faktas laikytinas neįrodytu.

28Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

29Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde, atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodytas aplinkybes, pateiktą civilinės, bei vykdomosios bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis apeliantės atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų. Atsižvelgiant į tai, Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (LR CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

31Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

33Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai, suinteresuotiems asmenims.

34Vykdomąją bylą Nr. 71-2328/2013 (1 tomas) grąžinti antstolei V. Š..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja „Sardegas“ 2014-03-06 pateikė skundą antstolės V. Š.... 4. Antstolė V. Š. 2014-03-03 patvarkymu atsisakė tenkinti 2014-02-11 skundą... 5. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas su pareikštu skundu nesutinka. Nurodo, kad... 6. Suinteresuoti asmenys S. A., D. A. su pareiškėjo skundu ir jo motyvais... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi pareiškėjos... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą esmė... 10. Atskiruoju skundu atsakovė antstolė V. Š. prašo panaikinti Šiaulių... 11. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
    12. Atsiliepimu į apeliantės antstolės V. Š. atskirąjį skundą, ieškovė UAB... 13. Nurodo, kad antstolė V. Š. 2014-02-18 patvarkymu skyrė ekspertizę ir šiame... 14. Atsiliepimu į apeliantės antstolės V. Š. atskirąjį skundą,... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Kaip matyti iš apeliantės atskirojo skundo, byloje kilo ginčas dėl... 19. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis,... 20. Iš antstolės pateiktos vykdomosios bylos Nr. 71-2328/2013 duomenų matyti,... 21. Įvertinęs nurodytas faktines bylos aplinkybes, vykdomosios bylos medžiagą... 22. Tinkamas areštuoto turto kainos nustatymas visų pirma yra antstolio pareiga,... 23. Teismas pažymi, kad viena iš būtinų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į... 24. Tinkamas areštuoto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek... 25. LR CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad jeigu skolininkas ar... 26. Iš teismo jau įvardytų faktinių bylos aplinkybių matyti, kad 2014-02-11... 27. Teismas pažymi, kad skolininkas savo turimomis teisėmis turi naudotis... 28. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės instancijos... 29. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde,... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartį palikti... 32. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 33. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai, suinteresuotiems... 34. Vykdomąją bylą Nr. 71-2328/2013 (1 tomas) grąžinti antstolei V. Š.....