Byla 2-390-323/2011
Dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, išvadą teikianti institucija – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant ieškovui R. B., ieškovo R. B. atstovui advokatui Dariui Pociui, atsakovo Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių atstovui advokato padėjėjui Laurynui Staniuliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, trečiajam asmeniui UAB ,,Būsto paskolų draudimas“, dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, išvadą teikianti institucija – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,

Nustatė

2ieškovas kraipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti atsakovo veiksmus atsisakant atidėti paskolos grąžinimą neteisėtais, pažeidžiančiais ieškovo ir jo faktinės šeimos interesus, o taip pat kreditavimo sutarties nuostatas dėl atsakovo teisės vienašališkai nutraukti sutartį, nesąžiningomis, todėl neprivalomomis ieškovui, įpareigoti tęsti atsakovą kreditavimo sutarties vykdymą, t.y. šalis sugrąžinti į padėtį, kuri buvo iki vartojimo kredito sutarties nutraukimo, atitinkamai pratęsiant kredito sutartį, priteisti visas bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 2-10).

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į pateiktą ieškinį. Prašo ieškovo ieškinį atmesti (t.1, b. l. 66-76).

4Tretysis asmuo pateikė atsiliepimą į pateiktą ieškinį (t. 1, b. l. 90-91). Trečiojo asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvauja. Apie teismo posėdį informuota tinkamai. 2011 m. balandžio 1 d. pateikė teismui prašymą nagrinėti civilinę bylą trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

5Ieškovas nurodė, kad 2008 m. balandžio 4 d. šalys sudarė būsto kreditavimo sutartį Nr. BK08/04/07L ir 2008 m. balandžio 25 d. vartojimo kredito sutartį Nr. VK 08/04/49L. 2008 m. rudenį ieškovas neteko darbo. Ieškovas apie tai informavo atsakovą bei pateikė prašymus dėl kredito grąžinimo atidėjimo, tačiau atsakovas, piktnaudžiaudamas savo dominuojančia padėtimi, nepagrįstai ir neteisėtai atidėti būsto paskolos grąžinimą atsisakė bei vienašališkai sutartį nutraukė. Ieškovas teigimu, šalių pasirašyta būsto kreditavimo sutartis yra vartojimo sutartis, todėl aiškinant vartojimo sutartį, turi būti taikomos ne tik bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės, bet ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.193 straipsnio 4 dalis ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.188 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties aiškinimo taisyklė. Būsto kredito sutarties 13.1., 13.2.2, 13.3. punktuose yra numatytas galimas kreditavimo sutarties nutraukimas ir įpareigojimas prieš laiką grąžinti kreditą ir su juo susijusias įmokas, jeigu kredito gavėjas vėluoja mokėti įmokas ir kredito gavėjo materialinė būklė nebeatitinka banko nustatytų reikalavimų. Ieškovui nebuvo suteikta reali galimybė iki pasirašant sutartį su sutarties sąlygomis tinkamai susipažinti, su atsakovu individualiai aptarti bei daryti įtaką sutarties sąlygų pakeitimui susitariant dėl kitokių sutarties nutraukimo aplinkybių, taip pat galimybės atidėti kredito grąžinimą iki dviejų metų. Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.185 straipsnio 2 dalimi, sutarties standartinės sąlygos dėl sutarties nutraukimo ieškovo atžvilgiu nėra privalomos. Sutarties 12.1. ir 16.1 punktuose nurodyta, kad sutarties sąlygos gali būti pakeistos raštišku šalių susitarimu. Ieškovas nurodė, kad ekonominė krizė priskirtina prie nenugalimos jėgos aplinkybių, ieškovas negalėjo įvykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos – ekonominės krizės, sudarant kredito sutartį, jokių ekonominės krizės požymių nebuvo ir to nebuvo galima numatyti. Šiuo metu ieškovas gali tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

6Ieškovas, teismo posėdžio metu nurodė, kad sutarties sudarymo metu dirbo. Po kiek laiku atsitikus nelaimei prarado darbą. Kreipėsi į banką dėl paskolos mokėjimo atidėjimo, tačiau atsakovas sumažino įmokos dydį iki 1500 Lt, o ne atidėjo paskolos mokėjimą. Šiuo metu ieškovas turi darbą ir galėtų mokėti įmokas bankui.

7Ieškovo atstovas advokatas Darius Pocius teismo posėdžio metu nurodė, kad kai kurios sutartinės sąlygos nesąžiningos ieškovo atžvilgiu. Bankas sutartį nutraukė nepagrįstai, ieškovas pagal turimas finansines galimybes mokėjo įmokas. Prašo ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais ir pagrindais.

8Atsakovas nurodė, kad 2008 m. balandžio 4 d. šalys sudarė Būsto kreditavimo sutartį Nr. BK08/04/07L dėl 94126,51 Eur sumos kredito suteikimo buto, esančio Baltijos pr. 89-11, Klaipėdoje, pirkimui. 2008 m. balandžio 25 d. šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. VK08/04/49L, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 11585,00 Eur kreditą būsto, kuris įsigytas panaudojant kreditą, suteiktą pagal Būsto kreditavimo sutartį, remontui. Ieškovas 2008 m. birželio 4 d. pateikė bankui prašymą dėl paskolos atidėjimo 6 mėnesiams. Ieškovo prašymas buvo patenkintas ir nustatyta kredito grąžinimo pradžia 2009 m. sauso 26 d. Sukakus kredito grąžinimo terminui ieškovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, į raginimus nereagavo. Kredito sutartis buvo nutraukta 2009 m. balandžio 14 d. Bankas tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus. Bendravo su ieškovu buvo kooperatyvus. Papildomu susitarimu buvo atidėtas kredito grąžinimo terminas. Ieškovas pažeidė kredito sutarties nuostatas dėl ko atsakovas nutraukė sutartį. Atsakovo teigimu sutarties sąlygos buvo aptartos su ieškovu individualiai. Pasirašydamas kredito sutartį ieškovas patvirtino, kad su sutarties sąlygomis susipažino ir, kad sutarties sąlygos yra jam aiškios ir suprantamos. Atsakovas šešis mėnesius geranoriškai laukė, kol ieškovas susimokės skolą ir sutarties nenutraukė. Ieškovui nepašalinus pažeidimų, kredito sutartis buvo nutraukta sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Ieškovo reikalavimas pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu ir pratęsti kredito sutarties terminą akivaizdžiai prieštarauja bendriesiems teisės principams, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimams, nes ieškovas veikė nesąžiningai, piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis nemokėdamas palūkanų, o vėliau kredito grąžinimo įmokų.

9Atsakovo atstovas advokato padėjėjas Laurynas Staniulis teismo posėdžio metu, nurodė, kad 2008 m. balandžio 4 d. buvo sudaryta kreditavimo sutartis pagal kurią ieškovas įsipareigojo mokėti palūkanas. Praėjus nepilnam mėnesiui nuo sutarties sudarymo ieškovas kreipėsi į banką su prašymu atidėti paskolos mokėjimą dėl traumos. Paskolos mokėjimas buvo atidėtas iki 2009 m. sausio 26 d. Palūkanas ieškovas privalėjo mokėti. Pasibaigus paskolos atidėjimo terminui ieškovas nemokėjo nei kredito įmokų nei palūkanų. Atsakovas kreditavimo sutartį 2009 m. balandžio 14 d. vienašališkai nutraukė. Ieškovas sutarties atnaujinti nebegali. Be to ieškovas dėl sutarties pakeitimo į banką nesikreipė.

10Atsakovo atstovas advokato padėjėjas Laurynas Staniulis prašo ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais ir pagrindais.

11Ieškinys atmestinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.63, 6.212, 6.217, 6.219, 6.256, 6.873, 6.874 straipsniai).

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2008 m. balandžio 4 d. šalys sudarė Būsto kreditavimo sutartį Nr. BK08/04/07L dėl 94126,51 Eur sumos kredito suteikimo buto, esančio Baltijos pr. 89-11, Klaipėdoje, pirkimui. 2008 m. balandžio 25 d. šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. VK08/04/49L, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 11585,00 Eur kreditą būsto, kuris įsigytas panaudojant kreditą, suteiktą pagal Būsto kreditavimo sutartį, remontui. (b. t. 1., b. l. 14-35). Sutarties 13.1. punktu šalys susitarė, kad kredito gavėjui nesumokėjus laiku pagal mokėjimo grafiką mokėtino kredito ir priskaičiuotų palūkanų ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų, bankas praneša apie tai kredito gavėjui ir nustato papildomą ne trumpesnį nei 10 kalendorinių dienų terminą įsiskolinimui padengti. 2008 m. birželio 27 d. papildomu susitarimu tarp šalių buvo atidėta kredito grąžinimo pradžia iki 2009 m. sausio 26 d. (t. 1, b. l. 78), tačiau ieškovas nemokėjo palūkanų, o nuo 2009 m. sausio 26 d. ir grąžinamo kredito dalių. Atsakovas 2009 m. vasario 19 d. pranešimu pareikalavo ieškovo susimokėti nuo 2008 m. spalio 27 d. susidariusį įsiskolinimą. Kredito gavėjui nepadengus įsiskolinimo, bankas turėjo teisę reikalauti grąžinti kreditą prieš terminą bei nutraukti sutartį (t. 1, b. l. 23). Atsakovas 2008 m. lapkričio 10 d., 2008 m. gruodžio 1 d., 2009 m. sausio 6 d., 2009 m. vasario 19 d., 2009 m. kovo 30 d. pranešimais įspėjo atsakovą dėl netinkamo sutarties vykdymo ir prašė sumokėti susidariusią skolą (t. 1., b. l. 80, 81, 154, 155, 156). 2009 m. balandžio 14 d. atsakovas vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį.

13Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą (b. l. 106-118) byloje, kad ieškovui pažeidus sutartį, jam kyla atsakomybė grąžinti kreditą bei sumokėti visas pagal sutartį mokėtinas sumas, o atsakovo vienašališkas sutarties nutraukimas vertintinas kaip teisėtas ir pagrįstas.

14Kreditavimo sutartimi bankas įsipareigojo suteikti kredito gavėjui sutartyje numatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigojo gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad atsakovas visiškai įvykdė savo įsipareigojimus pagal sudarytą sutartį, tačiau ieškovas (kredito gavėjas) pažeidė sutartinius įsipareigojimus: nustatytu laiku negrąžino kredito, nesumokėjo palūkanų. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 straipsnio 1 dalis). Ieškovas informavo atsakovą, jog dėl pablogėjusios finansinės padėties jis neturėjo galimybių laiku mokėti eilinių kredito įmokų bei kitų su kredito lėšų naudojimu susijusių sumų, prašė atidėti kredito grąžinimo terminą, tačiau įmokų ir toliau nemokėjo, o tai buvo pakankamas pagrindas atsakovui spręsti, jog sutartis nebus vykdoma tinkamai ateityje (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.219 straipsnis). Byloje pateikti duomenys apie atsakovo gautą darbo užmokestį tik už tris mėnesius (t. 1, b. l. 40) – nuo 2010 m. sausio mėnesio iki 2010 m. kovo mėnesio neįrodo, kad atsakovo finansinė padėtis šiuo metu yra pasikeitusi. Ieškovas neįrodė, kad finansiniu sunkmečiu, nors ir su nedideliais vėlavimais, būtų mokėjęs įmokas, reagavęs į priminimus bei pašalinęs pažeidimus, kas rodytų, jog galima būtų tikėtis sutarties vykdymo ateityje. Ieškovas teigia, jog jis turėtų būti atleistas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos, t.y. pasaulinės ekonominės krizės, sukėlusios nedarbo pasekmes. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio 1 dalis numato nenugalimos jėgos kriterijus. Jei šalis įrodo, kad sutartis nėra įvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui, tai ji atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą. Ieškovo nurodytoms aplinkybėms nėra būdingi nenugalimos jėgos požymiai. Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovas būtų įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžinęs kredito sumą, todėl ieškovas laikomas pažeidusiu sutartinę prievolę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 straipsnio 1 dalis 2 punktas). Be to, sutarties šalys gali visais atvejais vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu tokia teisė numatyta sutartyje (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 5 dalis), nebent įstatymas įsakmiai nurodytų specialią išimtį, jog tam tikros sutartys turi būti vienašališkai nutrauktos tik teismine tvarka. Šiuo atveju bankas vienašališkai nutraukdamas sutartį vadovavosi 2008 m. balandžio 4 d. Būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 08/04/07L bendrosios dalies 13.1 p. numatytais pagrindais ir tvarka. Be to, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 3 dalies nuostatas, kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusioji šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą. Ieškovas ne per papildomai nustatytą terminą, nei vėliau nesumokėjo sutartyje numatytų įmokų ir palūkanų, todėl bankas turėjo teisę tiek pagal sutartį, tiek pagal įstatymą vienašališkai nutraukti būsto kreditavimo sutartį. Pažymėtina, jog bankas, esant įstatyminiam pagrindui, sutartį galėjo nutraukti per žymiai trumpesnį terminą, nei tai buvo padaryta. Apibendrinus išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog atsakovo veiksmai nutraukiant tarp šalių sudarytą sutartį buvo teisėti. Ieškinio patenkinimas leistų sutartį pažeidusiam asmeniui toliau naudotis jam suteikto kredito nauda, pažeistų atsakovo interesus ir sąžiningumo principo kriterijus, todėl ieškinyje nurodytais motyvais tenkinti ieškovo reikalavimų nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pripažinti atsakovo veiksmus atsisakant atidėti paskolos grąžinimą neteisėtais, pažeidžiančiais ieškovo ir jo faktinės šeimos interesus, o taip pat kreditavimo sutarties nuostatas dėl atsakovo teisės vienašališkai nutraukti sutartį, nesąžiningomis, todėl neprivalomomis ieškovui, įpareigoti tęsti atsakovą kreditavimo sutarties vykdymą, t.y. šalis sugrąžinti į padėtį, kuri buvo iki kreditavimo sutarties nutraukimo, atitinkamai pratęsiant 2008 m. balandžio 4 d. sudarytos kreditavimo sutarties Nr. 08/04/07L vykdymą, nėra pagrindo, todėl ieškinys atmestinas.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo iš dalies priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos proceso išlaidos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6 p punktas). Atsakovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro, 6806,25 Lt išlaidos teisinei pagalbai apmokėti. Priteistinos atsakovo išlaidos teisinei pagalbai apmokėti, mažintinos. Nustatant priteistiną išlaidų teisinei pagalbai apmokėti sumą atsižvelgtina į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, surašytų procesinių dokumentų pobūdį ir skaičių (atsakovo atstovas parengė atsiliepimą į ieškinį ir rašytinius paaiškinimus), taip pat į tą aplinkybę, kad atsakovo atstovas vyko į du teismo posėdžius iš Vilniaus į Klaipėdą ir, kad abu posėdžiai truko iš viso 55 minutes. Byla nepriskirtina prie sudėtingų, sprendžiami klausimai nėra nauji ir nežinomi teisinėje praktikoje. Iš atstovavimo sutarties (t. 1., b. l. 152) matyti, kad advokato padėjėjas atsakovui atstovauja ir kitose Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus bylose, manytina, kad ieškovo bylų pobūdis dėl skolos priteisimo pagal būsto kredito sutartis panašus ir kitose bylose. Be to patikrinus Lietuvos teismų informacinę sistemą Liteko nustatyta, kad tas pats atstovas teikė teisines paslaugas civilinėje byloje Nr. 2-315-255/2011 dėl skolos priteisimo, tarp tų pačių šalių dėl paskolinių santykių. Taip pat atsižvelgtina į aplinkybę, kad ginčas šioje byloje kyla dėl būsto kreditavimo sutarties tarp atsakovo kaip juridinio asmens ir ieškovo fizinio asmens, kuris dėl susiklosčiusios sunkios finansinės padėties neišgali vykdyti prievolės pagal kreditavimo sutartį. Atsižvelgiama ir į 2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteisino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Įvertinus visas aplinkybes išlaidų teisinei pagalbai apmokėti dydis mažintinas 70 procentų ir iš ieškovo atsakovui priteistina 2041,88 Lt bylinėjimosi išlaidų.

16Ieškinį atmetus panaikintinos 2010 m. liepos 2 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 268, 270, 279, 285-287 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį atmesti.

19Iš ieškovo R. B. atsakovui Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių priteisti bylinėjimosi išlaidas – 2041,88 Lt.

20Panaikinti 2010 m. liepos 2 d. nutartimi taikytas laiknąsias apsaugos priemones – atsakovui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, įmonės kodas 112025592, buveinė – Didžioji g. 18/2, Vilniuje, Klaipėdos atstovybė – Šiaulių g. 19, Klaipėdoje ir trečiajam asmeniui UAB ,,Būsto paskolų draudimas“, įmonės kodas 110076076, buveinė – Ulonų g. 5, Vilniuje, uždrausti kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo iš ieškovo R. B..

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. ieškovas kraipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti atsakovo... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą į pateiktą ieškinį. Prašo ieškovo... 4. Tretysis asmuo pateikė atsiliepimą į pateiktą ieškinį (t. 1, b. l.... 5. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. balandžio 4 d. šalys sudarė būsto... 6. Ieškovas, teismo posėdžio metu nurodė, kad sutarties sudarymo metu dirbo.... 7. Ieškovo atstovas advokatas Darius Pocius teismo posėdžio metu nurodė, kad... 8. Atsakovas nurodė, kad 2008 m. balandžio 4 d. šalys sudarė Būsto... 9. Atsakovo atstovas advokato padėjėjas Laurynas Staniulis teismo posėdžio... 10. Atsakovo atstovas advokato padėjėjas Laurynas Staniulis prašo ieškinį... 11. Ieškinys atmestinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.63, 6.212,... 12. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog... 13. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą (b. l.... 14. Kreditavimo sutartimi bankas įsipareigojo suteikti kredito gavėjui sutartyje... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 16. Ieškinį atmetus panaikintinos 2010 m. liepos 2 d. nutartimi taikytos... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 268, 270, 279,... 18. ieškinį atmesti.... 19. Iš ieškovo R. B. atsakovui Nordea Bank Finland Plc (AB),... 20. Panaikinti 2010 m. liepos 2 d. nutartimi taikytas laiknąsias apsaugos... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...