Byla 2-696-154/2013
Dėl 2013 m. vasario 8 d. įvykusio bankrutavusios ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „RKJ Grupė“ (juridinio asmens kodas 302514544, buveinė – Aušros g. 17, Micaičių k., Šiaulių r.) skundą dėl 2013 m. vasario 8 d. įvykusio bankrutavusios ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartimi ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Administratoriai LT”. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo ir bankroto administratoriaus paskyrimo įsiteisėjo 2012 m. gegužės 17 d. Nuo 2013 m. vasario 26 d. įsiteisėjo bankrutavusio juridinio asmens statusas.

4ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto byloje Nr. B2-158-154/2013 2013 m. sausio 14 d. kreditorių grupė: UAB „RKJ Grupė“, S. J. M., J. G., R. S., A. P. G., Jolanta G. Š. apygardos teismui pateikė prašymą dėl BŽŪKB „Raupaičių ūkis” administratoriaus UAB „Administratoriai LT” pakeitimo.

5Šiaulių apygardos teismas 2013 m. sausio 15 d. ir 2013 m. vasario 1d. nutartimis bankroto administratorių ir Kreditorių susirinkimą įpareigojo iki 2013 m. vasario 11 dienos pateikti teismui Kreditorių susirinkimo nuomonę dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. 2013 m. vasario 11d. Šiaulių apygardos teisme buvo gautas BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ 2013 m. vasario 8 d. įvykusio kreditorių susirinkimo protokolas, kuriame priimtas nutarimas neatstatydinti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT”. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartimi kreditorių grupės (UAB „RKJ Grupė“, S. J. M., J. G., R. S., A. P. G., J. G.) prašymas dėl bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT” pakeitimo atmestas. Ši teismo nutartis yra apskųsta atskiruoju skundu.

6Šiaulių apygardos teisme 2013 m. vasario 25 d. gautas pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „RKJ Grupė“ skundas dėl 2013 m. vasario 8 d. įvykusio BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu, prašoma pripažinti neteisėtu ir panaikinti priimtą nutarimą - neatstatydinti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT”.

7Pareiškėjas nurodo, kad 2013-01-11 kreditorių grupė pateikė Šiaulių apygardos teismui prašymą dėl BŽŪKB „Raupaičių ūkis” administratoriaus UAB „Administratoriai LT” pakeitimo. Teismas 2013-01-15 nutartimi įpareigojo bankroto administratorių ir BŽŪKB „Raupaičių ūkis” Kreditorių susirinkimą iki 2013-01-31 pateikti savo nuomonę dėl kreditorių grupės prašymo atstatydinti bankroto administratorių. Mano, kad bankroto administratorius būtent šiuo pagrindu sušaukė 2013-02-08 kreditorių susirinkimą. Tačiau teigia, kad nebuvo laikytasi teismo nutartimi nustatyto termino, teismo įpareigojimas neįvykdytas laiku, nes administratorius kreditorių susirinkimą turėjo sušaukti iki 2013-01-31, tačiau susirinkimas buvo šaukiamas tik 2013-02-08.

8Nurodo, kad šaukiant 2013-02-08 kreditorių susirinkimą buvo pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, t. y. nesilaikyta 2012-09-27 vykusiame pirmame kreditorių susirinkime patvirtintos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, pagal kurią administratorius kreditoriams pranešimus apie susirinkimą išsiunčia likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos. Kaip matyti, nuo pranešimo datos (2013-01-31) iki planuojamo šaukti susirinkimo datos (2013-02-08) yra mažesnis nei 10 dienų laiko tarpas. Mano, kad šis procedūrinis pažeidimas yra esminis, sprendžiant kreditorių susirinkimo nutarimo, kaip teisės akto, teisėtumą. Administratoriui laiku nepranešus apie susirinkimo laiką ir vietą bei svarstytinus klausimus, kreditoriai neturėjo galimybių tinkamai suplanuoti savo laiko ir dalyvauti susirinkime bei išsakyti savo nuomonę svarstytinu klausimu, be to, visi susirinkime dalyvavę kreditoriai balsavo raštu. Teigia, kad kreditoriams nebuvo sudarytos tinkamos sąlygos pasiekti susitarimą iškeltu klausimu, balsuojant raštu nebuvo įsigilinta į keliamą problemą, nebuvo apsvarstyti visi galimi argumentai. Nurodo, kad ne vienas kreditorius balsavimo raštu biuletenyje pažymėjo, jog buvo netinkamai informuotas apie būsimą susirinkimą. Mano, kad netinkamas pranešimas apie planuojamą kreditorių susirinkimą turėjo įtakos ir susirinkime priimtam sprendimui.

9Atsakovas BŽŪB „Raupaičių ūkis“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Nurodo, kad atsakovo kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos formalus pažeidimas nesudaro pagrindo pripažinti BŽŪB „Raupaičių ūkis“ 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimą neteisėtu ir jį panaikinti. Bankroto administratoriaus pranešimas dėl šaukiamo kreditorių susirinkimo buvo išsiųstas 2013 m. sausio 31 d. Kartu su pranešimu buvo pateikta visa kreditoriams svarbi informacija, darbotvarkė, siūlomas sprendimo nutarimo projektas. Pranešimu taip pat buvo nurodyta, kad BŽŪB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkimas vyks 2013 m. vasario 8 d. Pažymi, kad pareiškėjas pats balsavo - pateikė balsavimo raštu biuletenį. Taigi, pareiškėjas ginčija BŽŪB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimą, neturėdamas jokio teisinio suinteresuotumo, kadangi savo teise balsuoti pareiškėjas pasinaudojo tinkamai. Be to, nedalyvavusių balsavime kreditorių balsai neturėtų jokios įtakos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimui, nes kreditorių susirinkime ginčijamas nutarimas buvo priimtas praktiškai absoliučia balsų dauguma.

11Trečiasis asmuo J. G. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti pareiškėjo skundą dėl BŽŪB „Raupaičių ūkis“ 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

12Nurodo, kad bankroto administratorius iki šiol laiku neatliko nė vieno veiksmo ir nepažeisdamas įstatymų. Teismo įpareigojimai yra nediskutuotinai vykdytini ir jų nevykdymas arba netinkamas įvykdymas užtraukia net ir baudžiamąją atsakomybę (BK 245 str.). Nurodo, kad palaiko visus pareiškėjo skunde išdėstytus argumentus, prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą neatstatydinti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT”.

13Trečiasis asmuo G. G. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti pareiškėjo skundą dėl BŽŪB „Raupaičių ūkis“ 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

14Trečiasis asmuo R. S. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti pareiškėjo skundą dėl BŽŪB „Raupaičių ūkis“ 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

15Trečiasis asmuo V. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti pareiškėjo skundą dėl BŽŪB „Raupaičių ūkis“ 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

16Trečiasis asmuo A. P. G. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti pareiškėjo skundą dėl BŽŪB „Raupaičių ūkis“ 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

17Nurodo, kad bankroto administratorius iki šiol laiku neatliko nė vieno veiksmo ir nepažeisdamas įstatymų. Teismo įpareigojimai yra nediskutuotinai vykdytini ir jų nevykdymas arba netinkamas įvykdymas užtraukia net ir baudžiamąją atsakomybę (BK 245 str.). Nurodo, kad palaiko visus pareiškėjo skunde išdėstytus argumentus, prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą neatstatydinti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT”.

18Trečiasis asmuo J. G. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti pareiškėjo skundą dėl BŽŪB „Raupaičių ūkis“ 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

19Nurodo, kad palaiko visus pareiškėjo skunde išdėstytus argumentus, prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą neatstatydinti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT”.

20Trečiasis asmuo A. R. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti pareiškėjo skundą dėl BŽŪB „Raupaičių ūkis“ 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

21Trečiasis asmuo S. J. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti pareiškėjo skundą dėl BŽŪB „Raupaičių ūkis“ 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

22Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, kurio prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

23Nurodo, kad nelaiko skunde nurodyto bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT“ pažeidimo esminiu kreditorių sušaukimo tvarkos pažeidimu. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013-02-08 vykusiame kreditorių susirinkime balsavo raštu „Už", „Neatstatydinti bankrutuojančios ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT“.

24Trečiasis asmuo AB SEB bankas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo skundą atmesti.

25Nurodo, kad nukrypimas nuo 10 dienų termino yra nežymus, laiko tarpas tarp pranešimo ir susirinkimo yra 8 dienos. Svarbi aplinkybė, kad pareiga informuoti kreditorius apie susirinkimą buvo įvykdyta, dėl to kreditorių teisė dalyvauti ir išreikšti savo poziciją dėl keliamo klausimo buvo garantuota, be to, 2 dienų terminas nėra esminis ir nesudaro pagrindo konstatuoti esminio procedūrinio pažeidimo. Susirinkimas buvo inicijuojamas ne įgyvendinant eilines bankroto procedūras, o teisminio proceso pagrindu. Teisminiame procese įtraukti kreditoriai, jiems buvo sudarytos sąlygos pateikti savo poziciją dėl administratoriaus atstatydinimo procesinių dokumentų forma. Pakartotinai šį galimybė buvo suteikta ir administratoriaus inicijuoto susirinkimo metu.

26Skundas netenkintinas.

272013 m. vasario 8 d. įvyko BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkimas, kuriame priimtas nutarimas neatstatydinti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT”.

282013 m. vasario 25 d. Šiaulių apygardos teisme gautas pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „RKJ Grupė“ skundas dėl 2013 m. vasario 8 d. įvykusio BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu, būtent prašoma pripažinti neteisėtu ir panaikinti priimtą nutarimą – neatstatydinti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT”. Pagrindiniu aspektu nurodoma, kad buvo pažeista BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ 2012-09-27 vykusiame pirmame kreditorių susirinkime patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, t. y. bankroto administratorius laiku (ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos) nepranešė apie susirinkimo laiką ir vietą bei svarstytinus klausimus, todėl kreditoriai, neva, neturėjo galimybių tinkamai suplanuoti savo laiko ir dalyvauti susirinkime bei išsakyti savo nuomonę svarstytinu klausimu. Skunde taip pat nurodoma, kad bankroto administratorius UAB „Administratoriai LT” nesilaikė teismo nutartimi nustatyto termino, neįvykdė laiku teismo įpareigojimo sušaukti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkimą, nes turėjo sušaukti kreditorių susirinkimą iki 2013-01-31, tačiau susirinkimas buvo šaukiamas tik 2013-02-08. Todėl pareiškėjas mano, kad netinkamas pranešimas apie planuojamą kreditorių susirinkimą turėjo įtakos ir susirinkime priimtam sprendimui.

29Teismas pripažįsta skundo argumentus nepagrįstais ir juos atmeta.

30Dėl teismo nustatytų įpareigojimų vykdymo.

31BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto bylos Nr. B2-158-154/2013 duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2013 m. sausio 15 d. nutartimi, gavęs BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių S. J. M., UAB „RKJ Grupė“, J. G., R. S., A. P. G., J. G. prašymą atstatydinti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto administratorių UAB „Administratoriai LT“, bei vadovaudamasis Lietuvos apeliacinio teismo praktika (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-07-19 nutartis civ. byloje Nr. 2-1375/2012), įpareigojo bankroto administratorių UAB „Administratoriai LT“ ir BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ Kreditorių susirinkimą iki 2013-01-31pateikti savo nuomonę dėl kreditorių grupės prašymo atstatydinti bankroto administratorių, o kreditorių pareiškimą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2013 m. vasario 1 d. (b. l. 74).

322013-02-01, iki teismo posėdžio pradžios, teisme buvo gautas bankroto administratoriaus prašymas atidėti bylos nagrinėjimą iki 2013-02-11, nes, vykdant teismo nutartį, nespėta sušaukti kreditorių susirinkimo, kad būtų galima pateikti Kreditorių susirinkimo nuomonę dėl administratoriaus nušalinimo. Atsižvelgdamas į šį prašymą, Šiaulių apygardos teismas 2013 m. vasario 1 d. nutartimi bylos nagrinėjimą atidėjo 2012 m. vasario 12 dienai (b. l. 75).

33CPK 73 str. 1. nurodyta, kad procesiniai veiksmai atliekami įstatymų nustatytais terminais. Tai atvejais, kai procesinių terminų nėra nustatę įstatymai, juos nustato teismas. CPK 77 str. 1 d. įtvirtinta teismo teisė pratęsti procesinius terminus.

342013 m. vasario 11 d. bankroto administratorius Šiaulių apygardos teismui pateikė 2013 m. vasario 8 d. įvykusio BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkimo protokolą, kuriame, kaip to reikalavo teismas, buvo išsakyta kreditorių nuomonė dėl bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT“ atstatydinimo – 93,58 procentų balsų dauguma nutarta neatstatydinti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto administratorių UAB „Administratoriai LT“ (8 b. l.).

35Todėl teismas atmeta pareiškėjo argumentus, kad bankroto administratorius iki teismo nustatyto termino nespėjo pateikti Kreditorių susirinkimo nuomonės, ir dėl to buvo, neva, neįvykdyti teismo įpareigojimai. Byloje nustatytos aplinkybės ir išdėstyti argumentai yra pagrindas išvadai, kad vykdydamas teismo įpareigojimus, bankroto administratorius laikėsi civilinio proceso kodekso normų reikalavimų, reglamentuojančių teismo nustatytais terminais įpareigojimų vykdymą, ir ta aplinkybė, kad bylos nagrinėjimas buvo atidėtas, o kreditorių susirinkimas buvo sušauktas ne iki 2013-01-31, o 2013-02-08, jokiu būdu negalėjo turėti neigiamos įtakos, priimant kreditorių susirinkime svarstytą klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, priešingai, kreditoriai turėjo daugiau laiko savo nuomonei išreikšti.

36Dėl kreditorių sušaukimo tvarkos pažeidimo.

37Kaip jau minėta, pateiktame skunde pareiškėjas (kreditorius) UAB „RKJ Grupė“ nurodo, kad, šaukiant 2013 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimą buvo pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, t. y. nesilaikyta 2012-09-27 vykusiame pirmame kreditorių susirinkime patvirtintos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, pagal kurią administratorius kreditoriams pranešimus apie susirinkimą išsiunčia likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos. Akivaizdu, kad nuo pranešimo dienos (2013-01-31) iki planuojamo šaukti susirinkimo dienos (2013-02-08) yra mažiau nei 10 dienų, tačiau šiuo konkrečiu atveju kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas ne bankroto administratoriaus, o teismo iniciatyva. Kaip jau buvo minėta, Šiaulių apygardos teisme buvo gauti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių grupės parašymai atstatydinti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto administratorių UAB „Administratoriai LT“. Siekdamas sužinoti ne tik pareiškėjų, bet ir kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių nuomonę dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, bei siekdamas kuo objektyviau išnagrinėti iškeltą klausimą, teismas įpareigojo bankroto administratorių UAB „Administratoriai LT“ ir BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ Kreditorių susirinkimą pateikti nuomonę dėl kreditorių grupės prašymo atstatydinti bankroto administratorių (74 b. l.). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad kreditoriams buvo pranešta apie 2013-02-08 vyksiantį kreditorių susirinkimą, susirinkime balsavo kreditoriai, kurių balsai sudaro 98,91 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, taip pat balsavo ir pareiškėjas UAB „RKJ Grupė“ (8, 10 b. l.). Įrodymų apie tai, kad priimtam kreditorių susirinkimo nutarimui – neatstatydinti bankroto administratoriaus – būtų turėjusi įtakos ta aplinkybė, kad kreditoriai apie vyksiantį kreditorių susirinkimą buvo informuoti mažiau nei prieš 10 dienų (nagrinėjamu atveju prieš 8 dienas), byloje nėra pateikta. Visi dalyvavę kreditorių susirinkime kreditoriai balsavo raštu, iš nebalsavusių kreditorių skundų negauta, buvo iškeltas vienintelis ir pakankamai aiškus klausimas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, todėl nuomonei dėl bankroto administratoriaus tinkamumo susiformuoti buvo pakankamai laiko, nes administratorius UAB „Administratoriai LT yra paskirtas nuo 2012 m. gegužės 17 d., todėl tokie kreditorių sušaukimo tvarkos pažeidimai pripažinti neesminiais, neturinčiais įtakos priimto nutarimo teisėtumui.

38Be to, ginčijame kreditorių susirinkime priimtinas nutarimas šiuo nagrinėjamu atveju yra tik kreditorių nuomonė dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Klausimas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pagal kreditorių grupės prašymą yra išspręstas iš esmės Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartimi (76-79 b. l.), kuri yra apskųsta atskiruoju skundu.

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 23 str., 24 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

40Pareiškėjo UAB „RKJ Grupė“ skundo netenkinti.

41Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartimi ŽŪKB „Raupaičių... 4. ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto byloje Nr. B2-158-154/2013 2013 m.... 5. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. sausio 15 d. ir 2013 m. vasario 1d.... 6. Šiaulių apygardos teisme 2013 m. vasario 25 d. gautas pareiškėjo... 7. Pareiškėjas nurodo, kad 2013-01-11 kreditorių grupė pateikė Šiaulių... 8. Nurodo, kad šaukiant 2013-02-08 kreditorių susirinkimą buvo pažeista... 9. Atsakovas BŽŪB „Raupaičių ūkis“ pateikė atsiliepimą į skundą,... 10. Nurodo, kad atsakovo kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos formalus... 11. Trečiasis asmuo J. G. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti... 12. Nurodo, kad bankroto administratorius iki šiol laiku neatliko nė vieno... 13. Trečiasis asmuo G. G. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti... 14. Trečiasis asmuo R. S. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti... 15. Trečiasis asmuo V. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti... 16. Trečiasis asmuo A. P. G. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti... 17. Nurodo, kad bankroto administratorius iki šiol laiku neatliko nė vieno... 18. Trečiasis asmuo J. G. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti... 19. Nurodo, kad palaiko visus pareiškėjo skunde išdėstytus argumentus, prašo... 20. Trečiasis asmuo A. R. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti... 21. Trečiasis asmuo S. J. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo patenkinti... 22. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 23. Nurodo, kad nelaiko skunde nurodyto bankroto administratoriaus UAB... 24. Trečiasis asmuo AB SEB bankas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo skundą... 25. Nurodo, kad nukrypimas nuo 10 dienų termino yra nežymus, laiko tarpas tarp... 26. Skundas netenkintinas.... 27. 2013 m. vasario 8 d. įvyko BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių... 28. 2013 m. vasario 25 d. Šiaulių apygardos teisme gautas pareiškėjo... 29. Teismas pripažįsta skundo argumentus nepagrįstais ir juos atmeta.... 30. Dėl teismo nustatytų įpareigojimų vykdymo.... 31. BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ bankroto bylos Nr. B2-158-154/2013 duomenimis... 32. 2013-02-01, iki teismo posėdžio pradžios, teisme buvo gautas bankroto... 33. CPK 73 str. 1. nurodyta, kad procesiniai veiksmai atliekami įstatymų... 34. 2013 m. vasario 11 d. bankroto administratorius Šiaulių apygardos teismui... 35. Todėl teismas atmeta pareiškėjo argumentus, kad bankroto administratorius... 36. Dėl kreditorių sušaukimo tvarkos pažeidimo.... 37. Kaip jau minėta, pateiktame skunde pareiškėjas (kreditorius) UAB „RKJ... 38. Be to, ginčijame kreditorių susirinkime priimtinas nutarimas šiuo... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 23 str., 24... 40. Pareiškėjo UAB „RKJ Grupė“ skundo netenkinti.... 41. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...