Byla 2-1375/2012
Dėl administratoriaus atstatydinimo uždarosios akcinės bendrovės „Danės vartai“ bankroto byloje (Bylos Nr. B2-301-513/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Rimvydo Norkaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Mirigita“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditoriaus pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo uždarosios akcinės bendrovės „Danės vartai“ bankroto byloje (Bylos Nr. B2-301-513/2012).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Danės vartai“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (2 t., 3-4 b. l.). Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi panaikinta Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo ir šis klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (2 t., 53-56 b. l.). 2011 m. sausio 28 d. nutartimi UAB „Danės vartai“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Insolvensa“ (2 t., 115-116 b. l.). Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 14 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartį paliko nepakeistą (2 t., 148-152 b. l.).

5Kreditorius UAB „Mirigita“ 2012 m. balandžio 6 d. pateikė prašymą atstatydinti bankroto administratorių UAB „Insolvensa“, nes bankroto administratoriaus įgaliotu asmeniu paskirtas T. M., o Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi nustatė, kad UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, kuriai vadovauja T. M., netinka administruoti UAB „Danės vartai“. Iš viešo registro matyti, kad T. M. yra priimtas į UAB „Insolvensa“ vieninteliu tikslu, t. y. administruoti UAB „Danės vartai“, nes kitų įmonių, kaip UAB „Insolvensa“ įgaliotas asmuo, jis neadministruoja. Teismas gali pagal įstatymą svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo, o atskiri kreditoriai gali teikti informaciją, kuri leistų teismui spręsti dėl administratoriaus tinkamumo toliau vykdyti bankroto procedūras (3 t., 114 b. l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. balandžio 23 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Mirigita“ pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo atsisakė priimti.

8Teismas nurodė, kad kreditorius UAB „Mirigita“ prie prašymo nepridėjo įrodymų, patvirtinančių, jog atstatydinti administratorių UAB „Insolvensa“ nutarė kreditorių susirinkimas, todėl teismas sprendė, kad pareiškimą padavė neįgaliotas asmuo (CPK 137 str. 2 d. 8 p.). Teismas pažymėjo, kad kreditorių skundus dėl administratoriaus veiksmų nagrinėja kreditorių susirinkimas, kuris taip pat nutaria kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo. Be to, teismas nurodė, kad į teismą dėl administratoriaus pakeitimo turi teisę kreiptis kreditorių susirinkimo pirmininkas ir pasiūlyti kitą administratoriaus kandidatūrą, kuriai turi pritarti kreditorių susirinkimas.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Mirigita“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Iš viešo registro matyti, kad UAB „Danės vartai“ bankroto administratoriumi įgaliotu asmeniu paskirtas T. M., t. y. tas pats asmuo, kuris vadovauja UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi konstatavo, kad paskirtas bankroto administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, kurio vadovas T. M., nėra tinkamas vesti UAB „Danės vartai“ bankroto procedūras. Šių aukštesnės instancijos teismo imperatyvų privalu laikytis visose tolimesnėse bankroto bylos nagrinėjimo stadijose. Kitų įmonių T. M., kaip UAB „Insolvensa“ įgaliotas asmuo, neadministruoja, į UAB „Insolvensa“ priimtas dirbti vieninteliu tikslu – administruoti UAB „Danės vartai“.
  2. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti kreditoriaus pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Įstatymas neriboja teismo teisės bet kurioje bankroto procedūros stadijoje spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam galėtų būti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi, gali ratio legis svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo, todėl teismo atsisakymas pasinaudoti jam suteiktais įgaliojimais yra nepagrįstas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Byloje sprendžiamas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti kreditoriaus pareiškimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo konstatavęs, jog pareiškimą padavė neįgaliotas asmuo. Nesutikdamas su šia teismo nutartimi, apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad įstatymas neriboja teismo teisės bet kurioje bankroto procedūros stadijoje spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, o tokią informaciją apie netinkamą administratoriaus funkcijų vykdymą, apelianto nuomone, teismui gali pateikti bet kuris kreditorius.

13Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinti 3 atvejai, kuomet teismas gali atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Iš šių teisės normų, darytina išvada, kad įstatymo leidėjas numatė galimybę 2 subjektams kreiptis dėl administratoriaus atsistatydinimo, tai yra kreditorių susirinkimui (komitetui) arba pačiam administratoriui. Be to, teismų praktikoje pripažįstama teismo prerogatyvą ex officio spręsti dėl administratoriaus atstatydinimo, nepaisant to, kad nei vienas iš minėtų subjektų administratoriaus atstatydinimo klausimo nekėlė. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ši teismo prerogatyva aiškinama atsižvelgiant į paties bankroto proceso tikslą bei bankroto bylos nagrinėjimo principus, vadovaujantis kuriais teisme vykstantis bankroto procesas turi būtų ekonomiškas, operatyvus ir objektyvus, tokiu būdu užtikrinant tinkamą tiek pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės, tiek jos savininkų bei kreditorių turtinių interesų ir teisėtų lūkesčių gynimą (CPK 5 str., 7 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Taigi pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Tokius duomenis teismui gali pateikti ir vienas iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-327/2012, 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011, 2009 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2009). Lietuvos apeliacinis teismas analogiškoje nagrinėjamai byloje yra panaikinęs pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti kreditoriaus pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-327/2012).

14Visgi teisėjų kolegija pripažįsta, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktika iš dalies yra nenuosekli. Joje be kita ko yra nurodyta, kad „teisė kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo (atstatydinimo) nesuteikta bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės akcininkams, savininkui ar atskiriems jos kreditoriams”, o kai kuriose bylose administratoriaus atstatydinimo klausimas svarstytas tik nustačius, jog administratoriaus atstatydinimą inicijavo kreditoriai, kurių teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1364/2012; 2012 m. liepos 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1365/2012).

15Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, siekdama pašalinti šį teismų praktikos nenuoseklumą, atkreipia dėmesį į tai, kad ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje atskiro kreditoriaus, kurio teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro mažiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, teisė kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo tiesiogiai nėra numatyta. Nepaisant to, kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo, tame tarpe ir bankroto byloje dalyvaujantis asmuo (CPK 42 str. 1 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.), turi bendro pobūdžio procesinę teisę reikšti teismui prašymus, ir teismas turi šiuos prašymus svarstyti, kol tokia teise nėra piktnaudžiaujama (CPK 95 str.). Taigi teismas neturi procesinio pagrindo atsisakyti priimti bankroto byloje dalyvaujančio asmens prašymo atstatydinti administratorių, o turi tokį prašymą išnagrinėti iš esmės kaip bet kurį kitą procesinį prašymą, ir jį tenkinti arba jo netenkinti.

16Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punktu, teismas netenkina kreditorių susirinkimo (komiteto) ar daugumą balsų turinčio kreditoriaus prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo, jeigu nustato, kad kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimas atstatydinti administratorių buvo priimtas pažeidžiant įstatyme nustatytą kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimų priėmimo tvarką, ar prašymą dėl administratoriaus pakeitimo pateikęs kreditorius (kreditoriai) neatitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytos sąlygos arba jeigu patenkinus prašymą būtų pažeisti kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimui nepritarusių, kreditorių susirinkime (komitete) nedalyvavusių ar prašymo neteikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas. Skirtingai nei tais atvejais, kai prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo pateikia ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodyti subjektai, teismas vertindamas atskiro kreditoriaus prašymą nėra saistomas ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytais pagrindais, kuriems esant prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo netenkinamas. Kadangi individualaus kreditoriaus prašymas atstatydinti administratorių nesiremia daugumos kreditorių valia, teikdamas prašymą atstatydinti administratorių kreditorius, neturintis daugumos balsų kreditorių susirinkime, turi pateikti svarius argumentus ir įrodyti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, kodėl paskirtasis administratorius yra netinkamas eiti pareigas. Jei teismas, nagrinėdamas tokio kreditoriaus prašymą, preliminariai nenustato reikšmingų administratoriaus netinkamumo požymių, toks prašymas gali būti atmetamas neišklausius prašomo atstatydinti administratoriaus ir kreditorių susirinkimo nuomonės, trumpai nurodant prašymo netenkinimo motyvus. Ir priešingai, jei tokio kreditoriaus prašyme nurodomi argumentai, kuriuos teismas preliminariai įvertina kaip galimai reikšmingus, jis turi žodžiu arba raštu išklausyti prašomo atstatydinti administratoriaus ir kreditorių susirinkimo (komiteto) nuomonės, ir tik tada spręsti administratoriaus atstatydinimo klausimą iš esmės.

17Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė vertinti apelianto pateiktus duomenis apie galimą administratoriaus netinkamumą. Todėl teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentus, kuriais apeliantas įrodinėjo teismo prerogatyvą bet kurioje proceso stadijoje vertinti iš bet kurio byloje dalyvaujančio asmens gautus duomenis apie administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą bei spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (CPK 12, 178 str., ĮBĮ 11 str. 8 d. 3 p.).

18Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija kreditoriaus UAB „Mirigita“ atskirąjį skundą tenkina ir Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartį panaikina, todėl kreditoriaus UAB „Mirigita“ prašyme nurodytos aplinkybės turi būti nagrinėjamos iš esmės, atsižvelgiant į šioje nutartyje pateikiamus išaiškinimus.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Atskirąjį skundą patenkinti.

21Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai