Byla e2-1305-522/2016
Dėl skolos priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Irina Serafin, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui L. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 600 Eur negrąžintą paskolą, 182,88 Eur nesumokėtas palūkanas, 38,64 Eur administravimo mokestį, 36,74 Eur delspinigius, 33,20 Eur vėlavimo palūkanas, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, sutuoktinei. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas nebus pateiktas, todėl sprendimas už akių yra priimamas (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Teismas

konstatuoja:

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Byloje nustatyta, kad atsakovas 2015 m. spalio 11 d. ieškovo administruojamoje platformoje www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_48796 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su platformoje registruotais asmenimis (skolintojais). Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 600 Eur kreditas, vartojimo kredito grąžinimo terminas – 24 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos – 27 proc. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016 m. spalio 28 d. pateikė atsakovui pranešimą „Dėl 2015-10-13 paskolos sutarties OFERTA oferta_48796 sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat reikalavimo teisių automatinį perėjimą ieškovui (organizatoriui) nuo sutarties nutraukimo dienos.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.886 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. CK 6.870 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 600 Eur negrąžintos paskolos ir 182,88 Eur palūkanos.

9Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (Vartojimo kredito specialiųjų sąlygų paraiškos – ofertos 2.4 punktas, sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 punktas). Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 38,64 Eur administravimo mokestis.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 36,74 Eur nesumokėtų delspinigių ir 33,20 Eur vėlavimo palūkanų. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, minėtos palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai); taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl ieškovo apskaičiuotos palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovui priteistina 36,74 Eur delspinigių suma, o ieškovo reikalavimas dėl 33,20 Eur vėlavimo palūkanų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 176 – 179 straipsniai).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, t. y. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl iš atsakovo ieškovui priteisiama 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 8 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovas pareiškė ieškinį 891,46 Eur sumai. Teismas ieškinį patenkino 858,26 Eur sumai, t. y. patenkino 96,28 proc. ieškovo reikalavimų. Atsižvelgiant į patenkintų ieškinio reikalavimų dalį, ieškovui iš atsakovo priteistina 19,26 Eur žyminio mokesčio. Kitoje dalyje prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą netenkinamas, kadangi byloje nėra pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys, jog ieškovas šias išlaidas realiai patyrė.

13Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali 3 eurų suma, todėl jos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „Bendras finansavimas“ (juridinio asmens kodas 303259527) iš atsakovo L. P. (asmens kodas ( - ) 600 Eur skolą, 182,88 Eur palūkanas, 38,64 Eur administravimo mokestį, 36,74 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016 m. lapkričio 8 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 19,26 Eur bylinėjimosi išlaidas.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Širvintų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali jį skųsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai