Byla 1A-536-166-2014
Dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Stasio Punio, teisėjų Rositos Patackienės, Jūratės Damanskienės, sekretoriaujant Dovilei Narkuvienei, dalyvaujant prokurorui Edmundui Bagdonui, gynėjai advokatei J.T.Litvinskienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo P. Š. apeliacinį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. nuosprendžio, kuriuo:

2P. Š. pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal BK 135 str. 1 dalį laisvės atėmimu keturiems metams šešiems mėnesiams, pagal BK 145 str. 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams. BK 63 str. 1 ir 4 punktu bausmės iš dalies sudėtos, paskiriant subendrintą bausmę laisvės atėmimą penkeriems metams. BK 64 str. 1 ir 3 dalimi prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės iš dalies pridėta 2011 07 19 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu paskirtos neatliktos bausmės dalis ir galutinė bausmė pagal šiuos nuosprendžius paskirta laisvės atėmimas penkiems metams ir dviem mėnesiams ir 15 MGL bauda.

3Į bausmės laiką įskaitytas sulaikyme ir kardomajame kalinime išbūtas laikas nuo 2013-11-19 iki 2013-11-21, nuo 2013-12-16 iki 2014-04-17.

4Priteista iš P. Š. Valstybinei ligonių kasai 5280,45 (penki tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt Lt 45 ct) nukentėjusio gydymo išlaidoms atlyginti.

5Priteista iš P. Š. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui atlyginti nukentėjusiai išmokėtą ligos pašalpą 1077,30 (vienas tūkstantis septyniasdešimt septyni Lt 30 ct) litai.

6Kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

7P. Š. nuteistas už tai, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo sugyventinės bute, esančiame ( - ), Širvintose sistemingai baugino sugyventinę T. T., naudodamas psichinę prievartą, taip pat ją sunkiai sužalojo.

82013 m. lapkričio 17 d. apie 16 val. P. Š., būdamas neblaivus, žodžiais atvirai grasino ją nužudyti ir, baugindamas, kad grasinimą jis gali įvykdyti, T. T. tyčia rankomis ir kojomis sudavė į įvairias kūno vietas, sukeldamas jai fizinį skausmą.

92013 m. lapkričio 19 d. apie 1 val. nakties P. Š., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto metu tyčia T. T. dūrė peiliu 4 kartus per rankas, kuriomis ji gynėsi, o vienu peilio smūgiu įdūrė T. T. į pilvą, ko pasekmėje T. T. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata. Po to, tą pačią naktį P. Š. žodžiais grasino nupjauti jai galvą ir tokiu būdu nužudyti, o baugindamas, kad grasinimą gali įvykdyti, iš virtuvės atsinešė kitą peilį ir liepė duoti paklodę.

102013 m. gruodžio 11 d. apie 18 val. P. Š., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, vėl baugino T. T., žodžiais grasindamas nupjauti jai galvą ir ją nužudyti.

11Šiais savo veiksmais P. Š. padarė nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. ir 145 str. 2 d.

12Apeliaciniu skundu nuteistasis P. Š. prašo pakeisti Širvintų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. nuosprendį ir paskirti švelnesnę bausmę. Apeliantas nurodo, jog su skundžiamu nuosprendžiu nesutinka ir mano, kad teismas neteisingai taikė baudžiamąjį įstatymą ir nepagrįstai paskyrė per griežtą bausmę. Pasak apelianto, teismas skiriant bausmes už nusikaltimus, numatytus BK 135 str.1 dalyje ir BK 145 str. 2 dalyje, turėjo vadovaujantis BK 63 str. ir bendrinant bausmes apėmimo būdu, todėl pritaikęs ne tą normą, kurią reikėjo taikyti, pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir paskyrė per griežtą bausmę. Taip pat apeliantas prašo atsižvelgti ir į tai, kad savo kaltę dėl visų inkriminuotų nusikalstamų veikų iš esmės pripažino, atsiprašė nukentėjusiosios ir ji jam jokių pretenzijų neturi, sunkių pasekmių jos sveikatai nėra, ji yra darbinga, materialinių pretenzijų nepareiškė. Apeliantas prašo atsižvelgti į išdėstytas išimtines aplinkybes, pripažinti, kad yra pagrindas taikyti BK 54 str. 3 dalį, nes BK 135 str. 2 dalies sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Pasak apelianto teismas galėjo taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, ir paskirti švelnesne bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimo atlikimu. Apeliantas pažymi, kad pirmosios instancijos teismo paskirta bausmė ne tik prieštarauja teisingumo principui, bet ir labiau apsunkina jo padėtį, nes jis negalės dirbti ir užsidirbti senatvės pensijai.

13Teismo posėdyje nuteistojo gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė skundą atmesti.

14Nuteistojo P. Š. apeliacinis skundas atmestinas.

15Širvintų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas.

16Nuteistasis P. Š. apeliaciniame skunde iš esmės neginčydamas kaltės jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo bei jų kvalifikacijos, prašo taikyti jo atžvilgiu BK 54 str. 3 d. nuostatas ir paskirti švelnesnę bausmę. Nors nuteistasis P. Š. ginčija jam paskirtą bausmę, tačiau apeliacinės instancijos teismo nuomone, paskirta bausmė yra teisinga, adekvati jo padarytoms nusikalstamoms veikoms, nuteistojo asmenybei, todėl jos švelninti nėra pagrindo.

17Skirdamas bausmę už P. Š. padarytas nusikalstamas veikas apylinkės teismas atsižvelgė į padarytą nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį – P. Š. padarė nusikaltimus, kurie priskiriami apysunkių ir sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 str. 4 d., 5 d.). Taip pat teismas skirdamas bausmę nuteistajam, atsižvelgė į nuteistojo asmenybę, sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes. Šiuo atveju P. Š. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra. Skirdamas laisvės atėmimo bausmę apylinkės teismas pagrįstai atsižvelgė ir į nuteistojo asmenybę, į tai, kad P. Š. praeityje eilę kartų teistas, nusikalto per lygtinio paleidimo terminą, baustas administracine tvarka. Išdėstytų aplinkybių visetas apeliacinės instancijos teismui leidžia konstatuoti, kad nuteistasis teigiamų išvadų nedaro, nelinkęs keisti nusikalstamo gyvenimo būdo, laikytis įstatymų reikalavimų, todėl pirmosios instancijos teismo paskirta bausmė yra teisinga, adekvati tiek nuteistojo asmenybei, tiek padarytoms nusikalstamoms veikoms ir nėra per griežta.

18Pastebėtina, kad bausmės švelninimas BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu gali būti pagrįstas tik išimtinėmis aplinkybėmis, rodančiomis, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas šiam asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-123/2008, 2K-251/2008, 2K-189/2008, 2K-152/2009, 2K-105/2009 ir kt.). Tačiau išimtinių aplinkybių, kuriomis būtų įmanoma pagrįsti išvadą, kad laisvės atėmimo bausmės skyrimas šioje byloje aiškiai prieštarauja teisingumo principui, kolegija nenustatė. Kolegija nagrinėdama bylą pagal nuteistojo P. Š. apeliacinį skundą, atsižvelgia į jame išdėstytas palankias nuteistajam aplinkybes, kad jis savo kaltę, dėl inkriminuotų nusikalstamų veikų iš esmės pripažino, atsiprašė nukentėjusiosios ir ši pretenzijų, tame tarpe ir materialinių, jam neturi, kaip nurodo nuteistasis, sunkių pasekmių jos sveikatai taip pat nėra, tačiau konstatuoja, kad šios aplinkybės nėra išimtinės ir nesudaro pagrindo taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad paminėtos aplinkybės yra daugiau tipinės, negu išimtinės. Pirmos instancijos teismo išvada skiriant realias laisvės atėmimo bausmes ir galutinę penkerių metų laisvės atėmimo bausmę, yra pagrįsta, atitinkanti baudžiamojo įstatymo reikalavimus ir teismų praktiką. Šiuo atveju nuteistojo P. Š. teiginiai, jog teismo paskirta laisvės atėmimo bausmė prieštarauja teisingumo principui, apsunkina jo padėtį yra nepagrįsti.

19Taip pat nuteistasis P. Š. mano, jog teismas neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir netinkamai subendrino bausmes. Nors apeliantas ir nesutinka su bausmių subendrinimu, tačiau apeliacinės instancijos teismas susipažinęs su baudžiamąją byla, skundžiamu nuosprendžiu daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas subendrindamas bausmes teisingai taikė dalinį bausmių sudėjimo būdą. Šiuo atveju pagrindo apimti bausmes – nėra, nes nusikaltimai nesudaro idealios veikų sutapties, priešingai nei teigiama skunde, padarytos veikos labai nesiskiria pagal pavojingumą ir nepriskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms.

20Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes kolegija daro išvadą, kad apylinkės teismas bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, numatytų LR BK 41 str., 54 str., nepažeidė, paskirta bausmė tinkamos rūšies ir nėra per griežta, bausmės subendrintos teisingai, todėl apeliacinės instancijos teismas švelninti jos ir skirti kitą bausmės rūšį, nei laisvės atėmimas, skunde nurodytais argumentais nemato pagrindo.

21Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

22nuteistojo P. Š. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. P. Š. pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal BK 135 str. 1 dalį laisvės... 3. Į bausmės laiką įskaitytas sulaikyme ir kardomajame kalinime išbūtas... 4. Priteista iš P. Š. Valstybinei ligonių kasai 5280,45 (penki tūkstančiai du... 5. Priteista iš P. Š. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 6. Kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 7. P. Š. nuteistas už tai, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo... 8. 2013 m. lapkričio 17 d. apie 16 val. P. Š., būdamas neblaivus, žodžiais... 9. 2013 m. lapkričio 19 d. apie 1 val. nakties P. Š., būdamas apsvaigęs nuo... 10. 2013 m. gruodžio 11 d. apie 18 val. P. Š., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,... 11. Šiais savo veiksmais P. Š. padarė nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos... 12. Apeliaciniu skundu nuteistasis P. Š. prašo pakeisti Širvintų rajono... 13. Teismo posėdyje nuteistojo gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti,... 14. Nuteistojo P. Š. apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Širvintų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. nuosprendis yra... 16. Nuteistasis P. Š. apeliaciniame skunde iš esmės neginčydamas kaltės jam... 17. Skirdamas bausmę už P. Š. padarytas nusikalstamas veikas apylinkės teismas... 18. Pastebėtina, kad bausmės švelninimas BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu gali... 19. Taip pat nuteistasis P. Š. mano, jog teismas neteisingai pritaikė... 20. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes kolegija daro išvadą, kad... 21. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 22. nuteistojo P. Š. apeliacinį skundą atmesti....