Byla 2S-454-924/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas,

apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-2321-475/2018 pagal pareiškėjų L. S. – S. ir D. S. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys antstoliai A. A., R. V., A. S., B. P., B. T., G. J., G. K., J. P., D. M., D. B., V. V., J. Ž. ir I. G., Bigbank AS, AB SEB bankas, BAB banko SNORAS teisių perėmėja UAB „Intrum Lietuva“, AB „Šiaulių bankas“, Bankrutavusi kredito unija Švyturio taupomoji kasa, AB „Citadele bankas“, UAB „General financing“, Valstybinis studijų fondas, A. M., L. L., D. R., UAB „Doka Lietuva“, UAB „Cramo“, V. K., UAB „Gelvora“, D. A., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, AB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „Lemora“.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartimi D. S. ir L. S.-S. iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, nustatytas 4 mėnesių nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį bankroto administratorius turi pateikti teismui plano projektą; nutartis įsiteisėjo 2018 m. kovo 23 d. Teismo 2018 m. birželio 14 d. ir 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimis tenkinti bankroto administratoriaus prašymai ir pratęstas terminas pateikti mokumo atkūrimo plano projektui iki 2018 m. spalio 22 d.

72.

8Kreditorius AB SEB bankas 2018 m. spalio 11 d. pateikė skundą, kuriuo prašė: panaikinti 2018 m. rugsėjo 21 d. vykusiame bankrutuojančių asmenų L. S.-S. ir D. S. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu Dėl administravimo išlaidų sąmatos nustatymo ir tvirtinimo priimtą nutarimą, kaip prieštaraujantį FABĮ nuostatoms, pažeidžiantį teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, kreditorių teises bei teisėtus interesus ir lūkesčius; klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos nustatymo ir tvirtinimo grąžinti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo kartu su mokumo atkūrimo plano tvirtinimu, tai yra mokumo atkūrimo plano ir administravimo išlaidų sąmatos, kaip mokumo atkūrimo plano sudedamosios dalies, tvirtinimą nagrinėti vienu ir tuo pačiu darbotvarkės klausimu vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio 3 dalies nuostatomis; įpareigoti bankroto administratorių motyvuotai pagrįsti, pateikiant patvirtinančius dokumentus, administravimo išlaidas (1052,70 Eur) patirtas nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki nutarties dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo bei kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks administravimo išlaidų dydis yra reikalingas norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančių asmenų administravimą. Nurodė, kad patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata yra neadekvati bankroto procese atliekamų darbų apimčiai, esamo turto kiekiui bei pačiam bankroto proceso administravimo sudėtingumui. Sąmata nėra pagrįsta jokiais patvirtinančiais dokumentais, nepateikiami jokie paaiškinimai, kodėl tokios didelės administravimo išlaidos yra būtinos. Pagal pateiktą bei kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą bankroto proceso administravimui turėjo būti skiriama 1052,70 Eur lėšų - nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki nutarties dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, 4 356,00 Eur lėšų - mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiui, o taip pat dar apie 3 510,24 Eur nuo parduoto įkeisto turto, kas bendrai sudarytų apie 8 918,94 Eur, o kreditorių reikalavimų, kurių bendra patvirtinta suma sudaro 834063,60 Eur, dengimui planuojama skirti 8280,00 Eur plius įkaito turėtojo reikalavimo tenkinimas. FABĮ 22 straipsnio nuostatose nėra įtvirtinamas joks bankroto administratoriaus atlygis už parduotą bankrutuojančiam asmeniui priklausantį įkeistą/neįkeistą turtą. Pardavus ar perdavus įkeistą/neįkeistą turtą gautomis piniginėmis lėšomis gali būti dengiamos bankroto administravimo išlaidos, o ne skiriamas papildomas atlygis už šio turto realizavimą.

93.

10Bankroto administratorius 2018 m. spalio 25 d. teismui pateikė prašymą patvirtinti 2018 m. spalio 8 d. redakcijos mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad 2018 m. spalio 19 d. kreditorių susirinkime planas nebuvo patvirtintas. Kreditorių įkaito turėtojų grupę sudaro tik vienas kreditorius AB SEB bankas, kuris balsavo prieš plano patvirtinimą, o kitų kreditorių grupė balsavo už plano patvirtinimą. Planas atitinka įstatymo reikalavimus, skolininkų ir kreditorių interesų pusiausvyrą, todėl turėtų būti patvirtintas. Išvadoje administratorius nurodė, kad mokumo atkūrimo plane numatyti tikslai bus pasiekti ir kreditoriams bus sumokėta plane numatyta suma. Vykdant mokumo atkūrimo plane numatytus veiksmus ir mokėjimus bus sudarytos sąlygos atkurti fizinių asmenų mokumą, bus užtikrintas kreditorių reikalavimų tenkinimas šio įstatymo nustatyta tvarka, pasiekta teisinga skolininkų ir jo kreditorių interesų pusiausvyra. Plane numatytų tikslų įgyvendinimas didesne apimtimi priklausys nuo to, kaip D. S. ir L. S.-S. pavyks įgyvendinti mokumo atkūrimo plane numatytas priemones fizinių asmenų mokumui atkurti (susirasti geriau apmokamus darbus, gauti didesnes pajamas ir kt.). Bet kokiu atveju, vykdomos fizinio asmens bankroto procedūros yra vienintelė galimybė kreditoriams iš dalies atgauti lėšas, kadangi iš numatomų gauti pajamų, kurių didžiausią dalį sudarys darbo užmokestis, įsipareigojimai kreditoriams pilnai padengti nebus.

114.

12Bankroto administratorius atsiliepimu į AB SEB banko skundą prašė skundui taikyti ieškinio senatį ir skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad AB SEB bankas apie sprendimo priėmimą galėjo sužinoti susirinkimo dieną, t. y. 2018 m. rugsėjo 21 d., tačiau skundą pateikė praleidęs FABĮ 25 str. 11 d. nustatytą terminą. AB SEB bankas pasiūlė nustatyti 3000 Eur (įskaitant mokėtinus mokesčius) administravimo išlaidų sąmatą visam mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiui: iš kurios atlyginimas administratoriui – 2000 Eur, administravimo išlaidos – 1000 Eur, tačiau, kad šios lėšos yra pakankamos tinkamai bankroto procedūrai atlikti, bankas nepateikė jokių įrodymų. AB SEB banko siūlomas atlyginimas administratoriui 45,91 Eur plius PVM per mėnesį negali būti pripažintas protingu, teisingu ir sąžiningu. Kreditorių susirinkime priimtame nutarime administratoriui patvirtintas procentinis atlyginimas (12 proc.) nuo parduoto įkeisto turto kainos skatins administratorių turtą parduoti už kaip galima didesnę kainą, tuo pačiu maksimaliai patenkinti įkaito turtėtojo finansinį reikalavimą. Patvirtinta 100 Eur plius PVM suma per mėnesį yra už du bankrutuojančius asmenis. Be to, yra patvirtintas tik atlyginimas administratoriui, nėra patvirtinta kitų administravimo išlaidų, o tai reiškia, kad visas numatomas išlaidas, susijusias su fizinių asmenų bankroto administravimu, administratorius apmokės jam paskirto atlyginimo sąskaita. Administratorius patiria ryšio paslaugų, elektros energijos, šildymo, kanceliarines, patalpų nuomos, kuro, transporto priemonių nusidėvėjimo ir kitas išlaidas. Todėl 100 Eur plius PVM atlyginimas negali būti pripažintas nepagrįstu, neadekvačiai dideliu ir neprotingu.

135.

14Pareiškėjai pateikė prašymą patvirtinti jų mokumo atkūrimo planą, kreditoriaus AB SEB skundo netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Prašyme nurodė, kad pateiktas mokumo atkūrimo plano projektas neprieštarauja FABĮ reikalavimams ir atitinka tiek nemokių fizinių asmenų, tiek jų kreditorių teises ir teisėtus interesus, todėl turėtų būti teismo tvirtinamas.

156.

16Kreditoriai BIGBANK AS filialas, Valstybinis Studijų fondas, AB SEB ir AB Šiaulių bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, D. A. nepritarė pateiktam mokumo atkūrimo planui. BIGBANK AS filialas nurodė, kad pareiškėjų nurodyta 1000,00 Eur suma būtiniems poreikiams tenkinti per didelė. Kreditorius Valstybinis Studijų fondas nurodė, kad jam tenkinant reikalavimus skirta tik 0,06 Eur suma; nepateikti duomenys ir sutartys dėl gyvenamosios vietos nuomos ir nuomos mokesčio, sąskaitų išrašai, įrodymai apie L. S.-S. darbo užmokestį, kurį ji gaus bankroto proceso metu. Kreditoriai AB SEB ir AB Šiaulių bankas nurodė, kad AB SEB yra pateikęs skundą dėl nutarimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, todėl mokumo atkūrimo planas turėtų būti svarstomas, kai teisme bus išnagrinėtas minėtas skundas. Valstybinė mokesčių inspekcija nurodė, kad pritars mokumo atkūrimo planui, jeigu bus patikslintas D. S. kreditoriaus VMI kreditorinis reikalavimas 34470,75 Eur sumai. D. A. nurodė, kad jos reikalavimas siekia 102599,25 Eur, bet bus patenkinta tik 1 199,66 Eur reikalavimo; dėl pareiškėjo D. S. kaltės ji buvo priversta bankrutuoti, jos kreditorių reikalavimai siekia 5250 Eur per 3 metus, todėl ir D. S. kreditorių reikalavimų tenkinimo suma turėtų būti nemažesnė.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

187.

19Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo tenkino; kreditoriaus AB SEB banko skundą dėl 2018 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo atmetė; patvirtino L. S.-S. ir D. S. 2018 m. spalio 25 d. teismui pateiktą kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą.

208.

21Teismas atmetė bankroto administratoriaus prašymą dėl senaties taikymo apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimą, konstatavęs, kad kreditorius AB SEB bankas apie susirinkimo rezultatus informuotas elektroniniu paštu 2018 m. rugsėjo 27 d., todėl nutarimo apskundimo terminas kreditoriui suėjo 2018 m. spalio 11 d., skundas pateiktas paskutinę termino dieną.

229.

23Teismas sprendė, kad plane nurodomos ir detalizuotos bankroto administravimo išlaidos yra pagrįstos, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Bus atkuriamas dviejų fizinių asmenų mokumas, bankroto byloje dalyvauja 15 kreditorių, bankrutuojantys asmenys dalinės nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto, kurį reikės atidalinti ir parduoti. Bankroto administratoriui skiriamomis sumomis turi būti finansuojamos ir su jo veikla susijusios išlaidos, ūkinę veiklą vykdantis asmuo iš tokios veiklos turi ir užsidirbti. Kreditoriai disponuoja pakankamomis priemonėmis kontroliuoti plano įgyvendinimo procedūrą ir jį modifikuoti. Prašomos patvirtinti bankroto administravimo išlaidos yra pakankamai pagrįstos ir atitinka administratoriaus atliekamas funkcijas, bankrutuojančių fizinių asmenų ir jų kreditorių interesų pusiausvyrą bei įstatymo reikalavimus. Viso mokumo atkūrimo plano rengimo metu bankroto administravimo išlaidų suma nekito. Nurodytų aplinkybių visumą teismas vertino kaip pagrindą spręsti, jog mokumo atkūrimo plano projekte nurodyta administravimo išlaidų suma negali būti pripažintina neadekvačia, lemiančia paties plano ydingumą, todėl kreditoriaus AB SEB banko skundą atmetė kaip nepagrįstą. Dėl to paties teismas atmetė ir kreditoriaus AB Šiaulių banko prieštaravimus, nurodytus balsavimo biuletenyje dėl 2018 m. spalio 19 d. mokumo atkūrimo plano.

2410.

25Teismas, įvertinęs pareiškėjų gaunamas pajamas ir Vyriausybės patvirtintą 400 Eur MMA, sprendė, kad pareiškėjų prašoma patvirtinti 1000,00 Eur suma, reikalinga pareiškėjų (dviejų suaugusiųjų ir jų mažamečio vaiko) būtiniesiems poreikiams tenkinti, nėra per didelė ir pažeidžianti pareiškėjų kreditorių interesus. Pareiškėjai, sumos reikalingos jų šeimos būtiniesiems poreikiams patenkinti, nepakeitė, ši suma buvo patvirtinta ir Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartimi iškelti bankroto bylą, byloje nėra duomenų, kad pareiškėjų poreikiai nuo tada būtų pasikeitę. Mokumo atkūrimo plane yra numatyta galimybė pareiškėjams jų gaunamas pajamas panaudoti tik patiems būtiniausioms poreikiams patenkinti, taip užkertant pareiškėjams galimybę piktnaudžiauti savo teisėmis. Nenustatyta, kad mokumo atkūrimo plano kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo grafikas sudarytas pažeidžiant FABĮ nuostatas, o kreditoriai tokių aplinkybių nenurodė. Rengiant teismui pateiktą mokumo atkūrimo plano projektą į kreditorės VMI pastabas buvo atsižvelgta, teismas dėl jų plačiau nepasisakė. Teismas sprendė, kad interesų balansas tarp nemokių fizinių asmenų bei jų kreditorių teisių ir teisėtų interesų yra pasiektas, o kreditorių nurodyti prieštaravimai laikytini nesudarančiais pagrindo netvirtinti plano. Teismui tvirtinti pateiktas mokumo atkūrimo plano projektas turinio prasme atitinka teisės aktų reikalavimus. Įvertinęs bankroto administratoriaus išvadą dėl fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių, taip pat nemokių fizinių asmenų bei jų kreditorių teises ir teisėtus interesus, teismas sprendė, kad yra pagrindas pateiktą kreditorių reikalavimo tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planą patvirtinti.

26III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

2711.

28Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 6 d. nutartį; kreditoriaus AB SEB banko skundą dėl 2018 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimo Nr. 2 Dėl administravimo išlaidų sąmatos ir atlyginimo administratoriui tvirtinimo priimto nutarimo tenkinti; panaikinti 2018 m. rugsėjo 21 d. vykusiame bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu Dėl administravimo išlaidų sąmatos nustatymo ir tvirtinimo priimtą nutarimą kaip prieštaraujantį FABĮ nuostatoms, pažeidžiantį teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, kreditorių teises bei teisėtus interesus ir lūkesčius; klausimą Dėl administravimo išlaidų sąmatos nustatymo ir tvirtinimo grąžinti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo kartu su mokumo atkūrimo plano tvirtinimu, tai yra mokumo atkūrimo plano ir administravimo išlaidų sąmatos, kaip mokumo atkūrimo plano sudedamosios dalies, tvirtinimą nagrinėti vienu ir tuo pačiu darbotvarkės klausimu vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio 3 dalies nuostatomis (7 t. b. l. 4-8). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2911.1.

30Teismas nepagrįstai sprendė, kad plane nurodomos ir detalizuotos bankroto administravimo išlaidos yra pagrįstos, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. 2018 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata yra neadekvati bankroto procese atliekamų darbų apimčiai, esamo turto kiekiui bei pačiam bankroto proceso administravimo sudėtingumui.

3111.2.

32Patvirtinta administravimo išlaidų sąmata iki nutarties dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo (1052,70 Eur) bei mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiui (100 Eur/mėn. plius PVM bei 12 proc. nuo parduoto įkeisto turto) nėra pagrįsta jokiais šią milžinišką sąmatą patvirtinančiais dokumentais, nepateikiami jokie paaiškinimai, kodėl tokios didelės administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks administravimo išlaidų dydis yra reikalingas norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančių asmenų administravimą.

3311.3.

34Administratoriaus reikalavimas, kad bankroto procesui būtų skirta būtent konkreti, iš anksto paskaičiuota, administravimo išlaidų sąmata yra niekuo nepagrįstas. Administravimo išlaidų dydis neprivalo būti nustatomas visam bankroto procesui, o gali būti skirstomas palaipsniui atsižvelgiant į atliekamų veiksmų kiekį, jų sudėtingumą ar kitus kriterijus. Kreditorių bankroto proceso metu patiriami nuostoliai ir taip yra dideli, todėl bankroto administratoriaus pageidaujamas atlyginimo dydis neturėtų užkirsti galimybės kreditoriams atgauti kuo didesnę skolinių įsipareigojimų dalį.

3511.4.

36Bankroto administravimo išlaidų sąmata, įskaitant ir bankroto administratoriaus atlyginimą yra viena iš mokumo atkūrimo plano sudedamųjų dalių ir ji turėtų būti svarstoma kartu su teikiamu mokumo atkūrimo plano projektu, o ne atskirai ir tai reiškia, kad administravimo išlaidų sąmata neturėtų būti išskirta bei tvirtinama ne pagal FABĮ 8 straipsnio 3 dalies nustatytą reglamentą, tai yra kreditorių susirinkime turėtų būti balsuojama grupėse.

3711.5.

38FABĮ 22 straipsnio nuostatose nėra įtvirtinamas joks bankroto administratoriaus atlygis už parduotą bankrutuojančiam asmeniui priklausantį įkeistą/neįkeistą turtą. Pardavus ar perdavus įkeistą/neįkeistą turtą gautomis piniginėmis lėšomis gali būti dengiamos bankroto administravimo išlaidos, o ne skiriamas papildomas atlygis už šio turto realizavimą.

3912.

40Pareiškėjai L. S. – S. ir D. S. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti, priteisti iš kreditoriaus AB SEB banko bylinėjimosi išlaidas (7 t. b. l. 19-25). Nurodo šiuos argumentus:

4112.1.

42Nustatyta administravimo išlaidų sąmata yra teisinga, pagrįsta bei nepažeidžia kreditorių interesų. Apeliantas nepagrįstai ginčija 1052,70 Eur lėšas, kurias bankroto administratorius turi teisę naudoti fizinių asmenų bankroto procedūroms atlikti nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, kadangi ši suma patvirtinta įsiteisėjusia teismo nutartimi, suma neviršija įstatyme nustatyto maksimalaus dydžio, nes bankrutuoja du asmenys.

4312.2.

4412 proc. nuo parduoto įkeisto turto suma neviršija įstatyme numatyto maksimalaus dydžio. Kreditorius klaidingai nurodė įkeisto turto vertę, nes pareiškėjams priklauso tik dalis žemės sklypo. Tokiu būdu pardavus įkeistą turtą bankroto administratoriui būtų skiriama ne 3510,24 Eur, bet 1755,12 Eur suma. Be to, šis turtas iš varžytynių pardavinėjamas nuo 2016 m., yra nelikvidus ir problemiškas, kurį parduodant administratoriui reikės atlikti daug papildomų darbų.

4512.3.

46Tiek bankroto administratorius, tiek pareiškėjai savo procesiniuose dokumentuose teikė paaiškinimus dėl skirtino administratoriui atlyginimo dydžio. Visus veiksmus reikės atlikti abiem bankrutuojantiems asmenims, pareiškėjas užsiima individualia veikla pagal verslo liudijimą, yra 15 kreditorių, todėl bankroto administratoriui užims daugiau laiko, darbo, kontroliuojant pareiškėjo pajamas, sudaromas sutartis bei vertinant individualios veiklos tikslingumą.

4712.4.

48Apeliantas nepritarė pateiktam mokumo atkūrimo planui ne tik dėl bankroto administravimo sąmatos, bet ir teikiant plano projektus kaskart reikalavo duomenų ar atlikti veiksmus, kurie nesusiję su plano tvirtinimu. Bankrutuojantys asmenys siekė patenkinti kreditorių reikalavimus dėl plano projekto tvirtinimo, nors šie visai nebuvo susiję su plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7 straipsnyje numatytus reikalavimus.

4912.5.

50Pareiškėjai prašė teismo atlyginti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismas apie tai nutartyje nepasisakė.

5113.

52Pareiškėjų bankroto administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 6 d. nutarties, priteisti bylinėjimosi išlaidas (7 t. b. l. 26-27). Nurodo šiuos argumentus:

5313.1.

54Teismas neteisingai įvertino senaties terminą kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti. Bankas apie sprendimo priėmimą turėjo ir galėjo sužinoti susirinkimo dieną, t. y. 2018 m. rugsėjo 21 d., todėl jis praleido 14 dienų terminą skundui paduoti. Vien šio pagrindo pakako skundui atmesti.

5513.2.

56Pareiškėjams priklauso tik ½ dalis žemės sklypo, premija administratoriui už parduotą turtą būtų tik 1755,12 Eur, kas nėra akivaizdžiai neprotinga ar milžiniška suma. D. S. vykdo individualią veiklą susijusią su statybiniais darbais, administratorius turės kontroliuoti jo atliekamus darbus ir gaunamas pajamas. Žemės sklypą reikės atidalinti, todėl administratoriaus numatomų atlikti darbų apimtis ir jo prašomas atlyginimas yra pagrįsti, atitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus.

5713.3.

58Kreditoriai nuostolius patyrė dar iki bankroto bylos iškėlimo ir administratorius vykdydamas bankroto procedūrą nebedidina kreditorių patirtų nuostolių. Bankroto procese kreditoriai neturėtų tikėtis, kad kreditorinių finansinių reikalavimų tenkinimas bus vykdomas administratoriaus sąskaita.

5913.4.

60Kreditorių susirinkimo patvirtinta 100 Eur plius PVM suma per mėnesį yra už du bankrutuojančius asmenis. Tai, kad jiems iškelta viena bankroto byla, darbo apimtis administratoriui iš esmės nesikeičia lyginant su tuo, jei būtų iškeltos dvi atskiros bylos. Taip pat yra patvirtintas tik atlyginimas administratoriui, nėra patvirtinta kitų administravimo išlaidų, o tai reiškia, kad visas numatomas išlaidas susijusias su fizinių asmenų bankroto administravimu administratorius apmokės jam paskirto atlyginimo sąskaita.

61Teismas

konstatuoja:

62IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6314.

64Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

6515.

66Apeliacijos dalykas yra Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria atmestas kreditoriaus AB SEB banko skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo bei patvirtintas pareiškėjų kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tik argumentais dėl administravimo išlaidų sąmatos nepagrįstumo. Kreditorius nesutinka su mokumo atkūrimo plano patvirtinimu nurodydamas, kad 2018 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, kuri nurodyta ir patikslintame mokumo atkūrimo plane, yra neadekvati bankroto procese atliekamų darbų apimčiai, esamo turto kiekiui bei pačiam bankroto proceso administravimo sudėtingumui.

6716.

68FABĮ 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria mokumo atkūrimo plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Tokiu atveju teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus (FABĮ 8 straipsnio 8 dalis).

6917.

70Kasacinis teismas yra nurodęs, kad spręsdamas, ar patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritaria, teismas turi įvertinti kreditorių nurodomų nesutikimo su planu priežasčių atitiktį tikrovei, tokių priežasčių svarumą, taip pat užtikrinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą. Galimybė teismui patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritarė dėl pirmiau nurodytų priežasčių, nustatyta siekiant apriboti nesąžiningų kreditorių galimybes nepagrįstai trukdyti ar visiškai nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014; 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).

7118.

72Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartimi D. S. ir L. S. – S. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, patvirtinta 1 052,70 Eur suma, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti L. S. – S. ir D. S. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos; nustatytas 4 mėnesių nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį bankroto administratorius turi pateikti teismui plano projektą; nutartis įsiteisėjo 2018 m. kovo 23 d. Teismo 2018 m. birželio 14 d. ir 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimis tenkinti bankroto administratoriaus prašymai ir pratęstas terminas pateikti mokumo atkūrimo plano projektui iki 2018 m. spalio 22 d.

7319.

74Taip pat nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 21 d. vykusiame pakartotiniame pirmajame bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkime buvo svarstomi du darbotvarkės klausimai: 1) dėl 2018 m. rugsėjo 14 d. patikslinto mokumo atkūrimo plano ir jo tvirtinimo, 2) dėl administravimo išlaidų sąmatos nustatymo ir tvirtinimo. Kreditoriai susirinkime nepritarė pareiškėjų mokumo atkūrimo planui, kadangi jis neatitiko FABĮ 7 straipsnio reikalavimų. Antruoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos ir atlyginimo administratoriui tvirtinimo. Kreditorius AB SEB bankas 2018 m. spalio 11 d. pirmosios instancijos teismui pateikė skundą dėl minėto 2018 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu. 2018 m. spalio 19 d. įvyko antrasis D. S. ir L. S.-S. kreditorių susirinkimas, kuriame nebuvo pritarta pagal kreditorių 2018 m. rugsėjo 21 d. susirinkime nurodytus reikalavimus patikslintam mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Plano patvirtinimui nepritarė kreditoriai AB SEB bankas, VMI, AB Šiaulių bankas, BIGBANK AS.

7520.

76Nagrinėjamu atveju kreditorė AB SEB bankas nesutiko su 2018 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkime patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, kuri taip pat nurodyta ir teismui pateiktame tvirtinti patikslintame mokumo atkūrimo plane, kurio patvirtinimui nepritarta 2018 m. spalio 19 d. įvykusiame D. S. ir L. S. – S. kreditorių susirinkime. Pagal FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 7 punktą bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas yra sudėtinė mokumo atkūrimo plano dalis. Kreditorių pritarimas/nepritarimas mokumo atkūrimo planui negali būti dalinis, todėl sutiktina su apeliantu, kad šiuo atveju klausimas dėl bankroto administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmatos turi būti sprendžiamas kartu su mokumo atkūrimo plano tvirtinimu, kaip sudėtinės šio plano dalies.

77Dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo

7821.

79Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi patvirtintas bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo planas bei kartu su juo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata iki nutarties dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo (1052,70 Eur) bei mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiui (100 Eur/mėn. plius PVM bei 12 proc. nuo parduoto įkeisto turto) nėra pagrįsta jokiais šią milžinišką sąmatą patvirtinančiais dokumentais, nepateikiami jokie paaiškinimai, kodėl tokios didelės administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks administravimo išlaidų dydis yra reikalingas norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančių asmenų administravimą; sąmata pažeidžia tiek hipotekos kreditoriaus, tiek ir kitų kreditorių teises bei teisėtus interesus, prieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto argumentais nesutinka.

8022.

81FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad mokumo atkūrimo plane turi būti nurodytos bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas. Fizinio asmens bankroto proceso metu bankroto administravimo išlaidų atlyginimas nustatomas dviem etapais: 1) bankroto išlaidos nuo bankroto bylos iškėlimo iki mokumo plano patvirtinimo (FABĮ 22 straipsnio 3 dalis); 2) bankroto išlaidos nuo mokumo plano patvirtinimo iki bankroto procedūros užbaigimo. FABĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro išlaidos bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarijos ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos) ir atlyginimas bankroto administratoriui. Pagal FABĮ 22 straipsnio 3 dalį administravimo išlaidų suma laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos negali būti didesnė negu 3 MMA. Bankroto administravimo išlaidų, kurios naudojamos nuo plano patvirtinimo momento iki bankroto bylos užbaigimo, dydis FABĮ nėra nustatytas. FABĮ 22 straipsnio 4 dalis nustato kriterijus, kuriais vadovaujantis vertinamas šių išlaidų dydis. Dėl šių bankroto išlaidų kasacinis teismas yra pasisakęs, kad jų dydis, remiantis FABĮ 22 straipsnio 4 dalimi, priklauso nuo to, ar fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą, parduodamo turto rūšį ir jo kiekį, bankroto procedūrų kiekį ir sudėtingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

8223.

83Nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 21 d. bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkime patvirtinta administravimo išlaidų sąmata 1052,70 Eur nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto byla įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos bei 100 Eur plius PVM mėnesinis atlyginimas ir 12 proc. dydžio atlyginimas administratoriui nuo parduoto įkeisto turto kainos už laikotarpį nuo fizinio asmens mokumo atkūrimo plano patvirtinimo iki bankroto procedūros pabaigos. Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartimi, kuria pareiškėjams iškelta bankroto byla, patvirtinta 1052,70 Eur administravimo išlaidų suma nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto byla įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos neviršija FABĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatytos sumos, šiuo atveju bankrutuoja du asmenys, yra 15 kreditorių, vyko trys kreditorių susirinkimai, buvo atliekami kiti bankroto proceso administravimo veiksmai. Apeliantas, teigdamas, kad patvirtintos administravimo išlaidos yra per didelės, nei skunde dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, nei atskirajame skunde nepateikė jokių savo teiginius patvirtinančių įrodymų ar skaičiavimų, todėl nėra pagrindo spręsti, kad minėta suma yra per didelė.

8424.

85Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius pateikė nutarimo projektą, kuriuo buvo numatyta, jog bankroto administratoriui būtų skirtas 100 Eur/mėn. plius PVM atlyginimas, t. y. 4356,00 Eur visam trejų metų fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiui. Pažymėtina, kad kitos bankroto administravimo išlaidos (ryšių, banko mokesčiai ir kt.) atlyginamos iš bankroto administratoriaus atlyginimo. Bankrutuojantis D. S. užsiima individualia veikla, tai suponuoja papildomas administratoriaus pareigas, sąlygojančias didesnes bankroto administravimo išlaidas. Bankrutuojantiems asmenims priklauso ½ dalis žemės sklypo, siekdamas šį turtą parduoti bankroto administratorius privalės atlikti veiksmus, susijusius su turto vertės nustatymu ir sklypo dalies atidalijimu, o tai taip pat sąlygoja išlaidas. Be to, bankroto administratorius viso bankroto proceso metu (3 metus) privalės vykdyti FABĮ 12 straipsnyje numatytas pareigas. Todėl nėra pagrindo spręsti, kad patvirtintas bankroto administratoriaus atlyginimas neatitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijų (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) ar administratoriaus bei bankrutuojančių asmenų kreditorių interesų pusiausvyros.

8625.

87Apeliantas nepagrįstai teigia, kad FABĮ 22 straipsnio nuostatose nėra įtvirtinamas joks bankroto administratoriaus atlygis už parduotą bankrutuojančiam asmeniui priklausantį įkeistą/neįkeistą turtą. Minėto straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad, pardavus ar perdavus įkeistą turtą, visoms bankroto administravimo išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 procentų gautos lėšų sumos ar šio turto vertės, išskyrus atvejus, kai įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius sutinka kitaip. Administravimo išlaidų nustatymas procentine išraiška lemia bankroto administratoriaus veiksmus – jis yra suinteresuotas parduoti turtą kiek galima didesne kaina ir siekti bankroto proceso operatyvumo. Nagrinėjamu atveju sąmatoje numatyta 12 proc. suma nuo parduoto įkeisto turto neviršija įstatyme numatyto maksimalaus dydžio, turtas yra nedidelės vertės, neatidalintas iš bendrosios dalinės nuosavybės, buvo parduodamas ne vienose varžytynėse, todėl atlyginimo nustatymas procentine išraiška nuo parduoto turto vertės yra teisėtas, atsižvelgiant į tai, kad iš anksto neįmanoma nustatyti, kokia bus bankrutuojančių asmenų turto pardavimo kaina, atitinkamai nėra galimybės įvertinti, kokio dydžio atlyginimas bankroto administratoriui bus sumokėtas.

8826.

89Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju mokėjimo atkūrimo plane nurodytos išlaidos bankroto procedūroms atlikti nėra nepagrįstos ir neproporcingai per didelės, tuo labiau kad įstatymas numato, jog administravimo išlaidas sudaro išlaidos bankroto procedūroms ir atlyginimas administratoriui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, administravimo išlaidų suma nepažeidžia kreditorių teisių ir teisėtų interesų, be to, apeliantas nepateikė duomenų, kurie patvirtintų administravimo išlaidų nepagrįstumą (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atkūrimo plane nurodyta administravimo išlaidų sąmata atitinka FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 7 punkto reikalavimus ir apelianto skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo atmetė.

9027.

91Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad FABĮ įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatyta kreditorių susirinkimo teisė pakeisti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, vadinasi, kreditoriai nustatę, kad bankroto administratorius netinkamai vykdo jam pavestas funkcijas ir patvirtinta administravimo išlaidų suma yra per didelė, turės teisę ją pakeisti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tik bankroto proceso metu bus tiksliai galima nustatyti administravimo išlaidų dydį ir jas tikslinti, o šioje stadijoje atsisakius patvirtinti bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planą dėl administravimo išlaidų dydžio bankroto byla turėtų būti nutraukta (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas), kas suteiktų kreditorių interesams pirmenybę bankrutuojančio asmens atžvilgiu ir prieštarautų fizinio asmens bankroto tikslui siekti teisingos kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyros.

28.

92Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėjų mokumo atkūrimo planas atitinka jam keliamus imperatyvius įstatymo reikalavimus, todėl pirmosios instancijos teismas, atmetęs kreditoriaus AB SEB banko skundą bei patvirtinęs bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo planą priėmė pagrįstą ir teisėtą teismo nutartį, kurią keisti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

93Dėl bylinėjimosi išlaidų

9429.

95Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

9630.

97Atmetus atskirąjį skundą, pareiškėjams iš apelianto priteistinos 400 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą apeliacinės instancijos teisme. Pareiškėjų bankroto administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kadangi nepateikti šių išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai, bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 98 str.).

98Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

99Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

100Priteisti iš apelianto AB SEB banko (j. a. k. 112021238) pareiškėjui D. S. (a. k. ( - ) 400 Eur (keturis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidas.

101Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartimi D. S. ir L. S.-S. iškelta... 7. 2.... 8. Kreditorius AB SEB bankas 2018 m. spalio 11 d. pateikė skundą, kuriuo... 9. 3.... 10. Bankroto administratorius 2018 m. spalio 25 d. teismui pateikė prašymą... 11. 4.... 12. Bankroto administratorius atsiliepimu į AB SEB banko skundą prašė skundui... 13. 5.... 14. Pareiškėjai pateikė prašymą patvirtinti jų mokumo atkūrimo planą,... 15. 6.... 16. Kreditoriai BIGBANK AS filialas, Valstybinis Studijų fondas, AB SEB ir AB... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 7.... 19. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi prašymą... 20. 8.... 21. Teismas atmetė bankroto administratoriaus prašymą dėl senaties taikymo... 22. 9.... 23. Teismas sprendė, kad plane nurodomos ir detalizuotos bankroto administravimo... 24. 10.... 25. Teismas, įvertinęs pareiškėjų gaunamas pajamas ir Vyriausybės... 26. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 27. 11.... 28. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo panaikinti Kauno... 29. 11.1.... 30. Teismas nepagrįstai sprendė, kad plane nurodomos ir detalizuotos bankroto... 31. 11.2.... 32. Patvirtinta administravimo išlaidų sąmata iki nutarties dėl mokumo... 33. 11.3.... 34. Administratoriaus reikalavimas, kad bankroto procesui būtų skirta būtent... 35. 11.4.... 36. Bankroto administravimo išlaidų sąmata, įskaitant ir bankroto... 37. 11.5.... 38. FABĮ 22 straipsnio nuostatose nėra įtvirtinamas joks bankroto... 39. 12.... 40. Pareiškėjai L. S. – S. ir D. S. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 41. 12.1.... 42. Nustatyta administravimo išlaidų sąmata yra teisinga, pagrįsta bei... 43. 12.2.... 44. 12 proc. nuo parduoto įkeisto turto suma neviršija įstatyme numatyto... 45. 12.3.... 46. Tiek bankroto administratorius, tiek pareiškėjai savo procesiniuose... 47. 12.4.... 48. Apeliantas nepritarė pateiktam mokumo atkūrimo planui ne tik dėl bankroto... 49. 12.5.... 50. Pareiškėjai prašė teismo atlyginti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas,... 51. 13.... 52. Pareiškėjų bankroto administratorius UAB „Kauno įmonių... 53. 13.1.... 54. Teismas neteisingai įvertino senaties terminą kreditorių susirinkimo... 55. 13.2.... 56. Pareiškėjams priklauso tik ½ dalis žemės sklypo, premija administratoriui... 57. 13.3.... 58. Kreditoriai nuostolius patyrė dar iki bankroto bylos iškėlimo ir... 59. 13.4.... 60. Kreditorių susirinkimo patvirtinta 100 Eur plius PVM suma per mėnesį yra už... 61. Teismas... 62. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 63. 14.... 64. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 65. 15.... 66. Apeliacijos dalykas yra Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio... 67. 16.... 68. FABĮ 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu kreditorių susirinkimas... 69. 17.... 70. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad spręsdamas, ar patvirtinti planą, kuriam... 71. 18.... 72. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 15 d.... 73. 19.... 74. Taip pat nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 21 d. vykusiame pakartotiniame... 75. 20.... 76. Nagrinėjamu atveju kreditorė AB SEB bankas nesutiko su 2018 m. rugsėjo 21 d.... 77. Dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo... 78. 21.... 79. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad skundžiama pirmosios instancijos... 80. 22.... 81. FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad mokumo atkūrimo plane turi... 82. 23.... 83. Nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 21 d. bankrutuojančių asmenų kreditorių... 84. 24.... 85. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius pateikė nutarimo projektą,... 86. 25.... 87. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad FABĮ 22 straipsnio nuostatose nėra... 88. 26.... 89. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka... 90. 27.... 91. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad FABĮ įstatymo 22... 92. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 93. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 94. 29.... 95. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 96. 30.... 97. Atmetus atskirąjį skundą, pareiškėjams iš apelianto priteistinos 400 Eur... 98. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 99. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti... 100. Priteisti iš apelianto AB SEB banko (j. a. k. 112021238) pareiškėjui D. S.... 101. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....