Byla 2-2609/2013
Dėl BUAB „Rukesa ir ko” kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, trečiasis asmuo AB DNB bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo kreditoriaus UAB ,,Nemenčinės statyba” atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 4 d. nutarties, kuria pareiškėjo skundas atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-4539-464/2013 pagal pareiškėjo kreditoriaus RUAB „Nemenčinės statyba” skundą dėl BUAB „Rukesa ir ko” kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, trečiasis asmuo AB DNB bankas,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėjas RUAB „Nemenčinės statyba” kreipėsi į teismą su skundu, ginčydamas BUAB „Rukesa ir ko” kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 2.9 ir Nr. 2.10, priimtus 2013-04-25 kreditorių susirinkime. Šių pareiškėjo ginčijamų nutarimų punktais priimti tokie sprendimai:

41) nustatyta:

5- pastato-kulinarijos cecho, unikalus Nr. 4400-0115-6232, bendras plotas 662,82 kv.m, esančio Švenčionių g. 114, Nemenčinėje, Vilniaus r.;

6- negyvenamosios patalpos-gyvulių skerdyklos ir mėsos cecho, unikalus Nr. 4197-5028-5038:0002, bendras plotas 1037,69 kv.m, esančios Švenčionių g. 114, Nemenčinėje, Vilniaus r.;

7- negyvenamosios patalpos-gyvulių skerdyklos ir mėsos cecho, unikalus Nr. 4197-5028-5038:0001, bendras plotas 1009,38 kv.m, esančio Švenčionių g. 114, Nemenčinėje, Vilniaus r.;

8- turtinės teisės – 1,0467 ha ploto valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. 4160-0100-0524, esančio Švenčionių g. 114, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., kadastrinis adresas 4160/0100:524, nuomos teisės, kylančios iš 2001-12-17 sutarties Nr. 478;

9AB DNB bankui įkeisto kilnojamojo turto bei AB DNB lizingui priklausančio turto, kaip vieno komplekso, bendra pradinė pardavimo kaina pirmosiose varžytynėse – 1 985 830 Lt, iš jų įkeisto nekilnojamojo turto kaina – 1 508 000 Lt, įkeisto kilnojamojo turto kaina – 395 108 Lt, lizingo turto kaina – 82 722 Lt;

102) nepardavus AB DNB bankui įkeisto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei lizingo turto, kaip vieno komplekso, pirmose varžytynėse, nuspręsta siūlyti bankui perimti bankui įkeistą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą už pirmųjų varžytynių kainą (1 903 108 Lt).

11Nurodė, kad kreditorių susirinkime buvo nustatyta neteisinga ir nepagrįstai žema turto pardavimo kaina. Pagal preliminarią išvadą dėl turto vertės, vien tik Švenčionių g. 114, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav. esantis UAB „Rukesa ir ko” priklausantis nekilnojamasis turtas įvertintas 2 700 000 Lt suma, t. y. ženkliai daugiau, negu bendra kreditorių susirinkime nustatyta pradinė viso nekilnojamojo, kilnojamojo ir lizingo turto pardavimo kaina. Bendra nekilnojamojo, kilnojamojo ir lizingo turto vertė, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto vertinimo kainą ir kreditorių susirinkime nustatytas pradines kilnojamojo turto ir lizingo turto pardavimo kainas varžytynėse, yra pusantro karto didesnė negu nustatė kreditorių susirinkimas, t. y. 3 117 830 Lt (2 700 000 Lt + 395 108 Lt + 82 722 Lt). Todėl kreditorių susirinkimo nustatyta pradinė viso turto pardavimo kaina pirmosiose varžytynėse yra aiškiai per maža ir negali būti laikoma pagrįsta. Didžiausias BUAB „Rukesa ir ko” kreditorius AB DNB bankas, turėdamas absoliučią balsų daugumą kreditorių susirinkime, turi dominuojančio balso teisę ir tuo pačiu galimybę vienašališkai nulemti balsavimo rezultatus. Esant tokiai situacijai, kai kreditorių susirinkimo nutarimus gali nulemti dominuojančio balso teisę turintis kreditorius, yra ypatingai svarbu nustatyti pagrįstą turto pardavimo iš varžytynių kainą. Priešingu atveju būtų sudaryta galimybė dominuojančio balso teisę turinčiam kreditoriui piktnaudžiaujant šia teise nulemti nepagrįstų ir neteisėtų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą. Tai reiškia, kad bankrutuojančios įmonės kreditorius neturi teisės pats pasiūlyti ir priimti tokių kreditorių susirinkimo nutarimų, kurie pažeistų kitų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus. Įkaito turėtojui AB DNB bankas nusprendus perimti įkeistą turtą už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą, visiems kreditoriams būtų padaryta žala. Kreditoriaus AB DNB bankas balsų dauguma priimtas nutarimas turtą parduoti tik pirmosiose varžytynėse, o joms neįvykus – siūlyti turtą perimti. Kreditorių susirinkime nors ir buvo siūlomas nutarimas, kad neįvykus pirmosioms varžytynėms šaukiamos antrosios varžytynės, kreditoriaus AB DNB bankas balsų dauguma toks nutarimas nebuvo priimtas. Tai leidžia manyti, kad įkaito turėtojas turi tikslą perimti varžytynėse neparduotą turtą už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą.

12II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 4 d. nutartimi pareiškėjo RUAB „Nemenčinės statyba” skundą atmetė. Teismas konstatavo, kad 2013-04-25 BUAB „Rukesa ir ko” kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtina reikalavimų suma sudarė 6 190 759,04 Lt arba 89,94 procento visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Priimant nutarimą 2.9 darbotvarkės klausimu už AB DNB banko pasiūlymą dėl BUAB ,,Rukesa ir ko” turto pradinės pardavimo kainos pirmosiose varžytynėse nustatymo balsavo kreditoriai, turintys 72,49 procento, o 2.10 darbotvarkės klausimu už AB DNB banko pasiūlymą dėl BUAB ,,Rukesa ir ko” turto perdavimo bankui už pirmųjų varžytynių kainą balsavo kreditoriai, turintys 72,49 procento visų teismo patvirtintų kreditorių balsų, t. y. turintys daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Pareiškėjo nuomone, ginčijami susirinkimo nutarimai neteisėti, nes nustatyta nepagrįstai žema parduodamo turto kaina, kurią nulėmė didžiausio kreditoriaus AB DNB bankas balsai. Su tokiais skundo argumentais pirmosios instancijos teismas nesutiko. Motyvavo, kad įstatymo leidėjas kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumą padarė tiesiogiai priklausomą nuo teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumų dydžio. Vadinasi, vien ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti tik vieno kreditoriaus balsų dauguma, pati savaime nelemia tokio nutarimo neteisėtumo, jei šio kreditoriaus patvirtinto finansinio reikalavimo suma vertine išraiška sudarė daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos (AB DNB banko patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 66,69 procento visų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos). Teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, jog kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus pažeidžia ginčijamame kreditorių susirinkimo nutarime darbotvarkės 2.9 ir 2.10 klausimu nustatyta nepagrįsta turto kaina. Konstatavo, kad bankroto administratoriaus užsakymu turto vertintojas UAB ,,Jungtinis verslas” 2013-03-29 atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės miesto sen., Švenčionių g. 114, įvertino 1 775 000 Lt. Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nutarta pirmosioms varžytinėms nustatyti pradinę turto pardavimo kainą, kuri yra gerokai didesnė nei turto vertintojo nustatyta dabartinė parduodamo turto rinkos kaina – 1 985 830 Lt. Nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008, 2010-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2010). Įmonių bankroto įstatymas neįtvirtino privalomos bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto pardavimo kainos nustatymo tvarkos ar kriterijų, kuriais vadovaujantis ji turėtų būti apibrėžta, todėl teisė spręsti dėl šios procedūros tikslingumo paliekama kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-28 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1300/2011). Taigi nagrinėjamu atveju turtas buvo įvertintas turto vertintojo UAB „Jungtinis verslas”, o kreditoriai neišreiškė valios papildomai kreiptis į kitus turto vertintojus. Teismas pažymėjo, kad pats pareiškėjas šiame susirinkime (kaip ir jo inicijuotos bylos teismo posėdyje) net nedalyvavo ir atitinkamų veiksmų dėl pakartotinio turto vertinimo neinicijavo. Turtas buvo įvertintas 2013-03-29, todėl aktuali yra būtent ši vertinimo ataskaita ir jos duomenimis remiantis yra patikrinamas varžytinėms nustatytos pradinės pardavimo kainos pagrįstumas. Tuo tarpu su skundu pareiškėjo pateikta 2007-03-27 preliminari išvada dėl turto vertės, kurioje bendra turto vertė vertinimo dieną (2007-03-22) yra 2 700 000 Lt, rodo turto vertę iki visuotinai žinomo nekilnojamojo turto kainų kritimo. Todėl praėjus daugiau kaip šešeriems metams nuo turto vertinimo dienos ir šiuo laikotarpiu esminiai pasikeitus nekilnojamojo turto kainoms rinkoje, nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo vadovautis tokia pareiškėjo pateikta išvada dėl turto vertės, juolab, minėta, kad 2013 m. turtas vertinamas 1 775 000 Lt ir buvo siūlomas parduoti už didesnę, negu nustatyta šio turto rinkos vertė - už 1 985 830 Lt kainą. Teismas sutiko su atsakovo bei trečiojo asmens pastabomis, kad į pirmąsias varžytynes, skelbtas 2013-06-05, neatvykus nei vienam pirkėjui, patvirtinama priešinga aplinkybė - turto kaina, nustatyta 2013-04-25 susirinkime, nebuvo per žema, o per aukšta, nes parduodamu turtu nesusidomėjo potencialūs pirkėjai. Taip pat nei vienas pirkėjas neatvyko ir į antrąsias varžytines, kurios buvo paskelbtos 2013-07-24, ir kuriose parduodamo turto pradinė kaina buvo nustatyta 1 588 664 Lt. Šios aplinkybės kaip tik patvirtina, kad skundžiamais nutarimais nustatyta parduodamo turto kaina nebuvo per žema, nutarimai priimti siekiant kuo greičiau užbaigti turto pardavimo procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma parduoti skolininko turtą kaip vieningą kompleksą šiuo metu esamomis rinkos kainomis. Trečiasis asmuo taip pat atsisakė perimti neparduotą pirmosiose varžytinėse turtą už pradinę kainą (skundžiamas nutarimo 2.10 p.), taigi su šio nutarimo ginčijimu susiję skundo argumentai yra visiškai neaktualūs ir išsamiau neaptarinėtini. Teismas sprendė, kad pareiškėjas neįrodė, jog kreditorių susirinkime nustatytos pradinės turto pardavimo kainos nustatymas gali pažeisti bankrutuojančios įmonės ar kreditorių interesus, taip pat neįrodė skundžiamų 2013-04-25 kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumo.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

15Pareiškėjas kreditorius UAB „Nemenčinės statyba” atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013-10-04 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės pareiškėjo UAB „Nemenčinės statyba” 2013-05-30 skundą tenkinti. Nurodo, kad skundžiamą nutartį teismas iš esmės motyvavo vieninteliu motyvu, nurodydamas, jog pareiškėjas neįrodė, kad kreditorių susirinkime nustatytos pradinės turto pardavimo kainos nustatymas gali pažeisti bankrutuojančios įmonės ar kreditorių interesus, taip pat neįrodė skundžiamų 2013-04-25 kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumo. Pareiškėjas su skundu į teismą kreipėsi remdamasis 2007-03-27 preliminaria išvada dėl turto vertės. Ši išvada patvirtina, kad bendra nekilnojamojo turto priklausančio BUAB „Rukesa ir Ko” vertė sudaro 2 700 000 Lt. Skundžiamoje nutartyje nepaneigtas šio rašytinio įrodymo pagrįstumas bei pareiškėjo skaičiavimas, kad kartu su varžytinėse norimu parduoti kilnojamuoju turtu, jis vertas 3 177 830, t. y. faktiškai 1,5 karto didesnė nei nustatyta pirmųjų varžytinių pradinė kaina ir faktiškai 2 kartus didesnė nei nustatyta antrųjų varžytinių pradinė kaina. Teismo teiginys, kad 2007-03-27 preliminari išvada dėl turto vertės parengta iki visuotinai žinomo nekilnojamojo turto rinkos kainų kritimo, negali būti teisiniu pagrindu paneigiančiu pareiškėjo pateikto įrodymo pagrįstumą. Nekilnojamojo turto sunkmečio sąvoka negali patvirtinti, kad minėtas BUAB „Rukesa ir Ko” turtas galėjo nuvertėti net 1,5 karto. Nurodytai aplinkybei ištirti ir objektyviai tiesai nustatyti teismas nekvietė į teismo posėdį ir liudytojais neapklausė asmenų, rengusių minėtas turto vertinimo išvadas, taip pat neįsigilino į nagrinėjamos bylos aplinkybių visetą. Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad pareiškėjo skundas buvo nagrinėjamas paviršutiniškai, teismui nesinaudojant aktyvumo pareiga ir siekiant formaliai išspręsti pareiškėjo reikalavimą. Teismo motyvas, kad vien ta aplinkybė, jog ginčijami nutarimai buvo priimti tik vieno kreditoriaus AB DNB banko balsų dauguma, nepatvirtina nutarimo neteisėtumo, tik patvirtina, kad bylą nagrinėjęs teismas buvo itin formalus. Nagrinėjamoje byloje esant įtvirtintai teismo aktyvumo pareigai, teismas nėra ribojamas pareiškėjo motyvų nustatant nutarimų teisėtumo klausimą. Be to pareiškėjas nesikreipė į teismą formaliai vien tik nurodydamas, kad nutarimai naikintini dėl to, kad priimti vien kreditoriaus AB DNB banko balsų dauguma. Itin svarbi aplinkybė, dėl kurios skundžiamoje nutartyje teismas net nepasisakė, yra ta, kad būtent balsų daugumą turintis kreditorius AB DNB bankas yra suinteresuotas BUAB „Rukesa ir Ko” varžytinėse parduodamą turtą, joms neįvykus, perimti už kuo mažesnę kainą. Todėl ginant visų kreditorių interesus svarbu nustatyti objektyvią ir nešališką varžytinėse parduodamo turtą kainą.

16Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti pareiškėjo UAB „Nemenčinės statyba” atskirąjį skundą. Priteisti iš UAB „Nemenčinės statyba” AB DNB banko naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį bei išsamiai pasisakė kuo remiantis buvo atmestas pareiškėjo skundas. Bankas sutinka su pirmosios instancijos argumentais, kad pareiškėjas neįrodė, jog kreditorių susirinkime nustatytos pradinės turto pardavimo kainos nustatymas gali pažeisti bankrutuojančios įmonės ar kreditorių interesus, taip pat neįrodė skundžiamų 2013-04-25 kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumo. Pažymi, kad be ieškovo kiti mažesnieji kreditoriai priimto nutarimo neskundė. Todėl pripažinti neteisėtu nutarimą, už kurį balsavo didžiausias kreditorius, dėl to, kad būtent jis balsavo už tokį nutarimą, būtų neteisinga, kaip ir priešingai - būtų neteisinga be pakankamai rimto pagrindo naikinti kreditorių susirinkime priimtus sprendimus pagal vieno nesutinkančio su jais kreditoriaus skundą, tokiu būdu stabdant bankroto procedūrų eigą ir galimai pažeidžiant daugumos kitų kreditorių interesus, juo labiau, kai nėra aišku, ar toks procedūros tęsimas nesukels dar labiau neigiamas, o ne teigiamas pasekmes, pavyzdžiui, dar didesnį turto nuvertėjimą. Turtas varžytynėse jau buvo pardavinėjamas už 1 985 830 Lt, t.y. už didesnę kainą, nei jis buvo įvertintas, taip siekiant gauti kuo daugiau lėšų už turtą, tačiau BUAB „Rukesa ir Ko” turto varžytynės, turėjusios vykti 2013-06-05, neįvyko, nes neatvyko nei vienas pirkėjas. Tai parodo, kad turto kaina buvo per aukšta, ką konstatavo ir pirmosios instancijos teismas. Juolab, nei vienas pirkėjas neatvyko ir į antrąsias varžytines, kurios buvo paskelbtos 2013-07-24, ir kuriose parduodamo turto pradinė kaina buvo nustatyta 1 588 664 Lt. Tai rodo, jog pareiškėjo argumentas, kad turto kaina nustatyta per žema yra visiškai nepagrįstas. Pareiškėjas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį nepaisant to, jog BUAB „Rukesa ir Ko” turto varžytynės, turėjusios vykti 2013-06-05, neįvyko, t.y. klausimas dėl 2013-04-25 nutarimų pagrįstumo ir teisėtumo nebėra aktualus.

17Atsakovas BUAB „Rukesa ir Ko” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ginčijami 2013-04-25 kreditorių susirinkimo nutarimai nepažeidė nei bankrutuojančios įmonės, nei jos kreditorių teisių ir interesų (pareiškėjas taip pat neįrodė, kaip tokios teisės ir interesai galėtų būti pažeisti). Pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo visapusiškai, išsamiai ir objektyviai, tinkamai įvertino byloje pateiktus ir surinktus įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė teisės aktus, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti nėra jokio pagrindo. Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat nepateikė nei vieno svaraus argumento ir pagrindo naikinti teisėtai priimtos nutarties. Pažymi, kad nekilnojamojo turto pardavimo kaina varžytynėse nustatyta teisingai, nėra per žema, atitinka rinkos vertę. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios ir antrosios varžytynės neįvyko, atskirasis skundas apskritai praranda savo reikšmę.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

22Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 320 str. 2 d.), reiškia, jog, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra skundžiamos. Antra, ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

23Dėl teismo aktyvumo pareigos

24Apelianto nuomone, pareiškėjo skundas buvo nagrinėjamas paviršutiniškai, teismui nesinaudojant aktyvumo pareiga ir siekiant formaliai išspręsti pareiškėjo reikalavimą, teismas nekvietė į teismo posėdį ir liudytojais neapklausė asmenų, rengusių turto vertinimo išvadas. Tokie apelianto argumentai atmetami kaip teisiškai nepagrįsti. Pareiga pagrįsti savo reikalavimus tenka ieškovui (CPK 12 str., 178 str.), o ne teismui. Aktyvus teismo vaidmuo civiliniame procese gali būti įgyvendinamas tiek, kiek leidžiama įstatymo. Nors bankroto bylose ir pripažįstama esant viešąjį interesą, tačiau teismo aktyvumas ir tokiose bylose nereiškia, kad teismas privalo iš šalių perimti įrodinėjimo pareigą ar tapti pareiškėjo atstovu, advokatu ir įvykdyti už jį įrodinėjimo pareigą. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepagrindė skunde nurodytų aplinkybių, jog ginčijamais kreditorių susirinkimo nutarimais buvo nustatyta neteisinga ir nepagrįstai žema turto pardavimo kaina.

25Dėl turto vertės ir įrodymų vertinimo

26Byloje nagrinėto ginčo esmė yra ta, kad apeliantas nesutinka su kreditorių susirinkimo nustatyta bankrutuojančios įmonės turto (pastatų, patalpų, turtinės teisės (žemės sklypo nuomos teisės) ir kilnojamojo turto, kaip vieno komplekso) pardavimo kaina pirmosiose varžytinėse – 1 985 830 Lt (kreditorių susirinkimo nutarimas 2.9) bei kreditorių surinkimo nutarimu, nepardavus turto komplekso pirmose varžytinėse, siūlyti AB DNB bankui perimti bankui įkeistą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą už pirmųjų varžytinių kainą - 1 903 108 Lt, (kreditorių susirinkimo nutarimas 2.10). Apelianto nuomone, kad kaina aiškiai per maža, nes 2007 m. šis turtas buvo įkainotas 2 700 000 Lt suma (b. l. 15).

272007-03-27 preliminarioje išvadoje dėl turto vertės Nr. VPI/2007/03/27-85 (b. l. 15) nurodyta, kad vertinimo atvejis (tikslas): turto rinkos vertės nustatymas įkeitimo atvejui, preliminarią išvadą dėl turto vertės pateikiant bankui. Minėtoje išvadoje taip pat paminėta, kad pateikiamą išvadą vertintojas pagrindė atlikęs preliminarius skaičiavimus. Be to toje pačioje išvadoje pažymėta, kad priverstinio pardavimo bendra vertė yra 1 890 000 Lt. Išvadoje taip pat pateikta nuoroda, jog tai informacinio pobūdžio dokumentas, kuris neatitinka nustatytų vertinimo dokumentų turinio bei formos. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepaneigė šio rašytinio įrodymo pagrįstumo.

28Pažymėtina, jog įrodymai civilinėje byloje yra su įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje susiję faktiniai duomenys, gauti įstatymo nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis ir tvarka, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus arba atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įrodymų byloje vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, jog teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009). Pažymėtina, jog turto vertintojo, veikiančio pagal išduotą licenciją, įstatymo nustatyta tvarka parengta turto vertinimo ataskaita yra rašytinis dokumentas, kuriame gali būti faktinių duomenų apie svarbias bylai aplinkybes, pavyzdžiui, parduodamo turto vertę. Šioje byloje pirmosios instancijos teismui priimant procesinį sprendimą buvo vertinta tiek 2007-07-27 preliminari išvada dėl turto vertės, tiek 2013-03-29 išvada dėl turto vertės (b. l. 37). Pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl abiejų šių dokumentų turinio ir įrodomosios reikšmės. Apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis dėl galimos turto rinkos vertės ir pripažįsta, kad tokioje situacijoje teismas pagrįstai rėmėsi 2013 m. atlikto turto vertinimo išvada, o ne 2007 m. preliminaria išvada dėl turto vertės. Pasisakant dėl minėtų įrodymų reikšmės, pirmiausia reikšminga yra tai, kad ginčijami kreditorių surinkimo nutarimai dėl turto pardavimo kainos buvo priimti 2013 m. balandžio 25 d., taigi jų priėmimo metu buvo žinoma apie atliktą turto vertinimą. Tokioje situacijoje vertinant kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą teismas ir turėjo remtis naujausiais duomenimis apie galimą turto rinkos vertę, o ne, kaip nurodo apeliantas, atsižvelgti į 2007 m. preliminarią turto vertės pažymą.

29Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad po 2007 m. nekilnojamojo turto rinkoje įvyko esminiai pokyčiai. Tokios teismo išvados pagrįstos, kadangi parduodamo turto kainos pokyčius (mažėjimą) lėmė rinkos pokyčiai, nes ekonominė situacija, pasiūla bei paklausa suformuoja ir nustato paduodamo turto kainą jo pardavimo metu. Pažymėtina, jog realios parduodamo turto kainos šiuo metu ar susirinkimo nutarimų priėmimo metu apeliantas neįrodinėjo, t. y. kokia turto kaina šiuo metu, apeliantas įrodymų nepateikė.

30Be to, jei apelianto nuomone kreditorių susirinkimas nustatė per mažą turto pardavimo pirmosiose varžytinėse kainą, tai nekliudė jam surasti pirkėją, kuris už parduodamą turtą mokėtų brangiau, negu nustatė kreditoriai, ir tokį nurodyti kreditorių susirinkimui, tačiau apeliantas savo pirkėjo nepasiūlė.

31Atsižvelgiant į nurodytą byloje surinktų įrodymų pagrindu negalima išvada, kad kreditoriai nustatė aiškiai neteisingą parduodamo turto kainą ir ginčijami nutarimai prieštarauja bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtiems interesams. Be to, rinkos pokyčius ir turto kainą realiai įrodo ir ta aplinkybė, kad pirmosiose varžytynėse turtas buvo pardavinėjamas už 1 985 830 Lt kainą, o antrosiose varžytinėse – už 1 588 664 Lt (b. l. 55-56), tačiau pirkėjas neatsirado.

32Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo panaikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

33Teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių bei nustatė visas reikšmingas aplinkybes, būtinas įvertinti ginčijamų kreditorių surinkimo nutarimų teisėtumą, todėl ginčijama teismo nutartis paliktina nepakeista.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

35Pareiškėjo atskirąjį skundą atmetus, iš pareiškėjo trečiojo asmens AB DNB bankas naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.). Kaip matyti iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, trečiasis asmuo patyrė 726 Lt dydžio išlaidas advokato, atstovavusio trečiąjį asmenį bylos nagrinėjimo metu apeliacinės instancijos teisme, teisinei pagalbai apmokėti. Prašymas atlyginti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas pateiktas iki atskirojo skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgęs į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, trečiojo asmens advokato atliktus procesinius veiksmus – paruoštą atsiliepimą į atskirąjį skundą, į tai, kad tas pats advokatas atstovavo trečiąjį asmenį ir pirmosios instancijos teisme, į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus užmokesčių dydžius bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, apeliacinės instancijos teismas trečiojo asmens naudai priteistinas išlaidas už advokato teisinę pagalbą apeliacinėje instancijoje sumažina, priteisdamas trečiojo asmens naudai iš pareiškėjo 500 Lt (CPK 98 str. 2 d., Rekomendacijų 8.15 p.).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Priteisti iš pareiškėjo kreditoriaus UAB ,,Nemenčinės statyba” (į. k. 124045236) trečiojo asmens AB DNB banko (į. k. 112029270) naudai 500 Lt (penki šimtai litų) atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. I.Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas RUAB „Nemenčinės statyba” kreipėsi į teismą su skundu,... 4. 1) nustatyta:... 5. - pastato-kulinarijos cecho, unikalus Nr. 4400-0115-6232, bendras plotas 662,82... 6. - negyvenamosios patalpos-gyvulių skerdyklos ir mėsos cecho, unikalus Nr.... 7. - negyvenamosios patalpos-gyvulių skerdyklos ir mėsos cecho, unikalus Nr.... 8. - turtinės teisės – 1,0467 ha ploto valstybinės žemės sklypo, unikalus... 9. AB DNB bankui įkeisto kilnojamojo turto bei AB DNB lizingui priklausančio... 10. 2) nepardavus AB DNB bankui įkeisto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei... 11. Nurodė, kad kreditorių susirinkime buvo nustatyta neteisinga ir nepagrįstai... 12. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 4 d. nutartimi pareiškėjo RUAB... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. Pareiškėjas kreditorius UAB „Nemenčinės statyba” atskiruoju skundu... 16. Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 17. Atsakovas BUAB „Rukesa ir Ko” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas... 23. Dėl teismo aktyvumo pareigos... 24. Apelianto nuomone, pareiškėjo skundas buvo nagrinėjamas paviršutiniškai,... 25. Dėl turto vertės ir įrodymų vertinimo... 26. Byloje nagrinėto ginčo esmė yra ta, kad apeliantas nesutinka su kreditorių... 27. 2007-03-27 preliminarioje išvadoje dėl turto vertės Nr. VPI/2007/03/27-85... 28. Pažymėtina, jog įrodymai civilinėje byloje yra su įrodinėjimo dalyku... 29. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas... 30. Be to, jei apelianto nuomone kreditorių susirinkimas nustatė per mažą turto... 31. Atsižvelgiant į nurodytą byloje surinktų įrodymų pagrindu negalima... 32. Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo... 33. Teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 35. Pareiškėjo atskirąjį skundą atmetus, iš pareiškėjo trečiojo asmens AB... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 37. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.... 38. Priteisti iš pareiškėjo kreditoriaus UAB ,,Nemenčinės statyba” (į. k....