Byla e3K-3-203-469/2019
Dėl skolos priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Pakom“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Unis Steel Baltija“ dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo „AAS Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Andžej Maciejevski ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja ir kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo rašymo apsirikimo ištaisymo klausimą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Unis Steel Baltija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pakom“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Pakom“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Unis Steel Baltija“ dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo „AAS Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2019 m. birželio 3 d. priėmė nutartį, kuria Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. lapkričio 29 d. nutartis buvo panaikinta ir byla perduota apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Unis Steel Baltija“ pateikė prašymą ištaisyti rašymo apsirikimą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 6 d. nutartyje. Prašyme nurodoma, kad nutarties 29 punkte, aptardamas taikytinus senaties terminus, kasacinis teismas padarė rašymo apsirikimą, nes nurodė netinkamą (nesamą) teisės normos dalį, t. y. CK 1.125 straipsnio 1 dalies 5 punktą, nors pagal nutarties motyvuojamosios dalies argumentaciją turėjo būti nurodyta CK 1.125 straipsnio 8 dalis.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 3 d. nutarties 29 punkte, be kita ko, nurodyta, kad:

7„Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu pažymėti ir tai, kad CK 6.338 straipsnyje nustatyti terminai yra terminai pirkėjo pretenzijai pardavėjui dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti; tai nėra ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties terminas – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Taigi ieškinio senaties terminai taikytini tada, kai pardavėjas nepatenkina pirkėjo pretenzijos ir pirkėjas kreipiasi į teismą, tuomet termino eiga skaičiuojama pagal CK 1.127 straipsnio taisykles. Reikalavimai teismui dėl parduotų daiktų trūkumų turi būti pareikšti per CK 1.25 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą. CK 1.125 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyti ieškinio senaties terminai taikytini tuo atveju, kai iš pirkimo–pardavimo sutarties subsidiariai reiškiami reikalavimai dėl civilinės atsakomybės bendraisiais pagrindais (nutarties 27 punktas).“ Nutarties 27 punkte be kita ko nurodyta: ,,kai pirkėjo pažeistos teisės negali būti apgintos taikant specialiuosius gynybos būdus, tokiu atveju pardavėjo pareiga atlyginti pirkėjo nuostolius galėtų būti grindžiama bendrosiomis civilinės atsakomybės teisės normomis (CK 6.245–6.255 straipsniai).‘‘ Sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl žalos atlyginimo nustatytas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje.

8Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje, kurioje priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 3 d. nutartis dalių visumą, kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, nutarties motyvuojamojoje dalyje išdėstytus motyvus, pripažįsta pagrįstu ieškovės prašymą dėl padaryto rašymo apsirikimo ištaisymo.

9Kartu pastebėta, kad nutarties 29 punkto 4 sakinyje, nurodant teisės normą, yra padarytas kitas rašymo apsirikimas, nurodant „CK 1.25 straipsnio 5 dalies 2 punkte“ vietoj „CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte“.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 276 straipsnio 2 dalį teismas gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės. Ištaisymų klausimas išsprendžiamas rašytinio proceso tvarka.

11Teisėjų kolegija pirmiau konstatuotus rašymo apsirikimus vertina kaip tokius, kurių ištaisymas nekeičia nutarties esmės. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas ištaisyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 3 d. nutarties 29 punkto ketvirtajame sakinyje padarytą rašymo apsirikimą, jame įrašytus žodžius „CK 1.25 straipsnio 5 dalies 2 punkte“ pakeičiant žodžiais „CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte“, ir šio punkto penktajame sakinyje padarytą rašymo apsirikimą, jame įrašytus žodžius „CK 1.125 straipsnio 1 dalies 5 punkte“ pakeičiant žodžiais „CK 1.125 straipsnio 8 dalyje“ (CPK 276 straipsnio 2 dalis).

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 276 straipsniu, 340 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

13Ištaisyti rašymo apsirikimą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-203-469/2019 29 punkto ketvirtajame sakinyje, jame įrašytus žodžius „CK 1.25 straipsnio 5 dalies 2 punkte“ pakeisti žodžiais „CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte“, ir penktajame sakinyje, jame įrašytus žodžius „CK 1.125 straipsnio 1 dalies 5 punkte“ pakeisti žodžiais „CK 1.125 straipsnio 8 dalyje“, nurodytus sakinius išdėstyti taip: „Reikalavimai teismui dėl parduotų daiktų trūkumų turi būti pareikšti per CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą. CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyti ieškinio senaties terminai taikytini tuo atveju, kai iš pirkimo–pardavimo sutarties subsidiariai reiškiami reikalavimai dėl civilinės atsakomybės bendraisiais pagrindais (nutarties 27 punktas).“

14Šią rašymo apsirikimą ištaisančią nutartį laikyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 3 d. nutarties sudedamąja dalimi.

15Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai