Byla e2-410-971/2018
Dėl skolos priteisimo bei pagal atsakovo UAB ,,SMD“ priešieškinį ieškovui restruktūrizuojamai UAB ,,Deglas“ dėl atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitos-faktūros pripažinimo negaliojančiais bei nuostolių atlyginimo

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina Sušinskaitė, sekretoriaujant Odetai Krasauskienei, dalyvaujant ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Deglas“ atstovei advokato padėjėjai Aistei Žiaušienei, atsakovo UAB „SMD“ atstovei Eglei Gudonienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo restruktūrizuojamos UAB ,,Deglas“ ieškinį atsakovui UAB ,,SMD“ dėl skolos priteisimo bei pagal atsakovo UAB ,,SMD“ priešieškinį ieškovui restruktūrizuojamai UAB ,,Deglas“ dėl atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitos-faktūros pripažinimo negaliojančiais bei nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 8852,01 Eur skolos už atliktus dujotiekio montavimo darbus, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo ieškinio priėmimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2016-08-10 ieškovas UAB „Deglas“ ir atsakovas UAB „SMD“ sudarė rangos sutartį Nr. 2016/08/10-1, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti lauko ir vidaus dujotiekio montavimo darbus objekte, adresu (duomenys neskelbtini), o atsakovas įsipareigojo sumokėti už ieškovo atliktus darbus. Atsakovas, motyvuodamas ieškovo vėlavimu atlikti darbus ir reikalavimų, susijusių su darbų kokybe, nevykdymu, 2016-11-18 raštu nutraukė rangos sutartį. Ieškovas iki pranešimo apie rangos sutarties nutraukimą gavimo dienos pagal rangos sutartį buvo atlikęs darbų už 8852,01 Eur (neįskaitant PVM) dydžio pinigų sumą. Ieškovas parengė atliktų darbų aktus ir juos pateikė atsakovui, kuriuos atsakovas privalėjo per 5 darbo dienas nuo atliktų darbų aktų pateikimo juos pasirašyti arba nurodyti atsisakymo pasirašyti priežastis. Atsakovas iš ieškovo gautų atliktų darbų aktų per rangos sutarties nustatytą terminą nepasirašė, žodžiu ieškovo atstovui nurodė, jog neva dėl ieškovo vėlavimo atlikti darbus atsakovas patyrė nuostolių. Atsakovui vengiant pasirašyti atliktų darbų aktus, juos vienašališkai pasirašė ieškovas ir apie tai 2017-10-16 raštu informavo atsakovą bei pareikalavo sumokėti už darbus, pateikė sąskaitą apmokėjimui už darbus. Atsakovas pareigos atsiskaityti su ieškovu nevykdo, todėl ieškovas kreipėsi į teismą (elektroninės bylos priedo 1 t., b.l., toliau tik – 1 t., b.l. 1-2).

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko (1 t., b.l. 16-18), pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiais ieškovo vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus už 2017 m. kovo mėn. 2345,22 Eur be PVM sumai už vidaus dujotiekio darbus ir 6506,79 Eur be PVM sumai už lauko (kiemo) dujotiekio darbus bei 2017-07-05 PVM sąskaitą faktūrą DEG Nr. 1700288, taip pat prašo priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 11523 Eur nuostolių atlyginimui, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad pripažįsta faktą, jog tarp šalių buvo sutartiniai santykiai, tačiau rangos sutartis Nr. 2016/08/10-1 su ieškovu buvo nutraukta nuo 2016-11-22 atsakovo iniciatyva dėl ieškovo kaltės, ieškovui neatlikus pagal sutartį jam pavestų darbų ir nuo 2016-11-22 šalių nebesaistė sutartiniai santykiai. Atliktų darbų aktai surašyti už 2017 m. kovo mėn. atliktus darbus, praėjus 4 mėnesiams po sutarties nutraukimo, o sąskaita faktūra 8852,01 Eur sumai be PVM (kuri viršija sutartyje numatytą galutinę ir fiksuotą kainą) surašyta dar vėliau – 2017-07-05. Po sutarties nutraukimo visus ieškovo nepadarytus darbus objekte atliko subrangovas UAB „Dipteros projektai“ pagal 2016-11-24 atsakovo su UAB „Dipteros projektai“ sudarytą sutartį, todėl atsakovas pateikė ieškovui 2017-07-27 raštą Nr. 1390 su reikalavimu dėl patirtų nuostolių atlyginimo 11523 Eur sumai. Į šią sumą taip pat įeina atsakovo patirti nuostoliai už šildymo prietaisų nuomą (2604 Eur) ir dujas (2629 Eur). Atsakovas ginčija ieškovo ieškinio pagrindu nurodytus dokumentus – abu atliktų darbų aktus už 2017 m. kovo mėn. 2345,22 Eur be PVM sumai už vidaus dujotiekio darbus ir 6506,79 Eur be PVM sumai už lauko dujotiekio darbus, taip pat 2017-07-05 PVM sąskaitą faktūrą DEG Nr. 1700288, kadangi šie dokumentai prieštarauja Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 ir 12 straipsnių reikalavimams, ieškovo buvo surašyti nesant tam nei teisinio, nei faktinio pagrindo, todėl turi būti pripažinti negaliojančiais. CK 1.80 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (1 t., b.l. 55-58).

6Ieškovas su priešieškiniu nesutinka, atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad ieškovas objekte adresu (duomenys neskelbtini), darbus atliko, tą įrodo ir rangos sutartyje bei UAB „Dipteros projektai“ sąskaitoje nurodytų darbų kainų skirtumas (8629,04 Eur be PVM ir 6290,08 Eur be PVM). Ieškovas buvo ne vienintelis atsakovo samdomas subrangovas. Pagal rangos sutartį ieškovas nebuvo įsipareigojęs sumontuoti dujinių šildymo katilų ir šildymo įrenginių (pvz., radiatorių). Šiuos darbus atsakovo pavedimu atliko kažkas kitas (galbūt - UAB „Dipteros projektai“). Ieškovas vien per 2016 m. spalio mėn. atliko darbų, kurių kaina be PVM buvo 3325,63 Eur, ir pateikė atliktų darbų aktą pasirašymui. Šio akto atsakovas nepasirašė. Tai, kad tiek 2016 m. spalio mėnesį, tiek vėliau atsakovas vengė pasirašyti ieškovo atliktų darbų aktus nepaneigia paties darbų atlikimo fakto. Atsakovo vengimas pasirašyti atliktų darbų aktus lėmė tai, kad ieškovas atitinkamus aktus pasirašė vienašališkai. Tuo tarpu atsakovas, faktiškai priėmęs ieškovo atliktų darbų rezultatus, neigdamas darbų atlikimą ir ginčydamas ieškovo vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus nesąžiningai siekia išvengti pareigos atsiskaityti už darbus. 2017-07-27 datuotą atsakovo raštą Nr. 1390 „Dėl nuostolių atlyginimo" ir tariamai 2017-07-27 išrašytą sąskaitą - faktūrą Nr. SMD00000001 ieškovas gavo tik 2017 m. spalio mėnesį, po to, kai informavo apie vienašališką atliktų darbų aktų pasirašymą ir pareikalavo sumokėti už darbus, todėl neatmestina, kad ir kiti atsakovo raštai buvo sukurti ir ieškovui pateikti gerokai vėliau nei juose nurodytos jų parengimo datos. Pažymėjo, kad rangos sutarties nutraukimas nepanaikina atsakovo pareigos sumokėti ieškovui už jo atliktus darbus. Ieškovo žinioje buvo dokumentai, kuriuos turi būtent darbus atlikę rangovai (pvz., techninio darbo projekto dalis su statinio statybos techninės priežiūros vadovo žyma „Taip pastatyta“), kuriuos atsakovas iš ieškovo pasiėmė tik 2017 m. kovo mėn., be to, ieškovas 2017 m. kovo mėn. kreipėsi į Valstybinę energetikos inspekciją dėl dujotiekio išbandymo. Teigia, kad atsakovo reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo yra nepagrįstas ir neįrodytas, ieškovas negali būti laikomas atsakingu už atsakovo išlaidas drėgmės surinktuvų nuomai. Pats atsakovas nesilaikė darbų atlikimo terminų ir išlaidas patalpų šildymui patyrė ne dėl ieškovo kaltės, todėl jų atlyginimo iš ieškovo reikalauja nepagrįstai. Atsakovas neįrodė, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti ieškovo pateiktus atliktų darbų aktus, ar kad aktuose nurodyti darbai apskritai nebuvo atlikti, todėl nėra jokio teisinio pagrindo šiuos aktus pripažinti negaliojančiais. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovo reikalavimai yra grindžiami trečiųjų asmenų PVM sąskaitomis - faktūromis, išrašytomis iki ieškovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Atsakovas apie savo pretenzijų ieškovui pagrindą sužinojo prieš ieškovo restruktūrizavimo bylos iškėlimą, o ne išrašęs 2017-07-27 datuotą sąskaitą - faktūrą Nr. SMD00000001, todėl atsakovo reikalavimai, atsiradę iki ieškovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi būti nagrinėjami specialiojo įstatymo – Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo – nustatyta tvarka, priešingu atveju, būtų pažeistos imperatyvios Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatos ir ieškovo kreditorių teisėti interesai (1 t., b.l. 110-116).

7Bylos nagrinėjimo metu 2018-06-14 ieškovas atsisakė reikalavimo dėl skolos už vidaus dujotiekio tiesimo darbus priteisimo ir sumažino ieškinio reikalavimą nuo 8852,01 Eur iki 6506,79 Eur sumos, reikalaudamas iš atsakovo priteisti skolą už atliktus kiemo dujotiekio tiesimo darbus (2 t., b.l. 45-47).

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė A. Žiaušienė patikslintus (sumažintus) ieškinio reikalavimus palaikė ir prašė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti kaip visiškai nepagrįstą ir neįrodytą. Papildomai nurodė, kad atsakovui nutraukus sutartį tarp šalių tęsėsi faktiniai rangos teisiniai santykiai, ieškovas nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m. kovo mėn. dirbo objekte Palangoje. Atsakovas nepagrįstai nepasirašė aktų, o atsakovo nurodomi nuostoliai nėra realiai pagrįsti, be to, priešieškinio reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo yra neteismingas Telšių apylinkės teismo Telšių rūmams.

9Atsakovo atstovė E. Gudonienė posėdžio metu nurodė, kad ieškovas (rangovas) nesilaikė rangos sutartyje nustatytų terminų, per sutartyje nustatytus terminus jokių darbų neatliko, todėl atsakovas nutraukė rangos sutartį dėl ieškovo kaltės. Dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas atsakovui prarado prasmę. Atsakovui nekilo pareiga apmokėti už darbus pagal ieškovo vienašališkai pasirašytus aktus, nes nuo 2016-11-22 šalių nebesiejo sutartiniai santykiai. Būtent dėl šios priežasties atliktų darbų aktai ir PVM sąskaita faktūra pripažintini negaliojančiais – šiems dokumentams išrašyti nebebuvo pagrindo, atsakovas buvo sudaręs sutartį su kitu rangovu. Teigia, kad atsakovo nuostoliai atsirado po ieškovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo, visi nuostoliai yra pagrįsti, todėl prašė juos priteisti bei tenkinti kitus priešieškinio reikalavimus, o ieškinį atmesti.

10LR CPK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas pareiškė, kad atsisako reikalavimo dėl 2345,22 Eur skolos už vidaus dujotiekio tiesimo darbus priteisimo ir sumažino ieškinio reikalavimą nuo 8852,01 Eur iki 6506,79 Eur sumos (2 t., b.l. 45-47). Esant šiai aplinkybei, ieškinio dalies dėl 2345,22 Eur skolos priteisimo iš atsakovo UAB ,,SMD“ atsisakymas priimtinas ir byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

11Ieškovui išaiškintina, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

12Likusioje dalyje ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

13Iš šalių atstovų paaiškinimų, byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-08-10 tarp šalių buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 2016/08/10-1 dėl kiemo ir vidaus dujotiekio montavimo darbų objekte (sanatorijos pastatas, rekonstruojamas į poilsio paskirties pastatą), adresu (duomenys neskelbtini), pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus darbus sutartyje nurodytais terminais, o atsakovas (užsakovas) įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (1 t., b.l. 3-4). Sutarties bendra kaina – 8629,04 Eur be PVM (Sutarties 2.2 p.), sutartyje numatytų darbų pradžia 2016-09-15, iki 2016-10-07 ieškovas turėjo baigti kiemo dujotiekio darbus, o iki 2016-10-14 – ir vidaus dujotiekio darbus (Sutarties 3.1 p.). Atsakovas 2016-11-18 raštu Nr. 1201 informavo ieškovą, kad nuo 2016-11-22 nutraukia rangos sutartį Nr. 2016/08/10-1 dėl ieškovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo (1 t., b.l. 10). Duomenų apie šio rašto išsiuntimo ieškovui datą ir būdą byloje nėra, tačiau ieškovas neneigia šį raštą gavęs. Iš įrašų statybos darbų žurnale Nr. 7 nustatyta, kad ir po pranešimo apie sutarties nutraukimą UAB „Deglas“ 2016 m. gruodžio mėn. atliko dujotiekio įrengimo darbus objekte, adresu (duomenys neskelbtini) (statybos darbų žurnalo Nr. 7 lapai 10, 13, 22, 23, 86, 91, 101, paslėptų darbų patikrinimo aktai Nr. 2-6). Šiame žurnale yra ieškovo paskirto atsakingo asmens J. M. parašai, paskutinis įrašas žurnale ieškovo darbuotojo įrašytas 2017-03-16 (2 t., b.l. 67, statybos darbų žurnalo Nr. 7 lapas 190). Ieškovas surašė du objekte, adresu (duomenys neskelbtini), atliktų darbų aktus už 2017 m. kovo mėn. (aktų surašymo data nenurodyta): vidaus dujotiekio darbai 2345,22 Eur be PVM sumai ir kiemo dujotiekio darbai 6506,79 Eur sumai (1 t., b.l. 9), kuriuos 2017-05-25 elektroniniu paštu išsiuntė UAB ,,SMD“ direktoriui D. R. (1 t., b.l. 33-34, 36-37). Atsakovui atsisakius pasirašyti minėtus atliktų darbų aktus, ieškovo atstovo (gamybos direktoriaus G. T.) vienašališkai pasirašytus aktus, 2017-07-05 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą DEG Nr. 1700288 bendrai 8852,01 Eur be PVM sumai bei pretenziją ieškovas 2017-10-16 elektroniniu paštu išsiuntė atsakovui (1 t., b.l. 23-28, 35). Atsakovas nesutinka su ieškovo vienašališkai pasirašytais aktais bei 2017-07-05 išrašyta PVM sąskaita faktūra ir teigia dėl ieškovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo patyręs 11523 Eur nuostolių, kuriuos sudaro 2604 Eur už šildymo prietaisų nuomą, 2629 Eur už dujas, 6290 Eur išlaidos darbų užbaigimui. Minėtai sumai atsakovas išrašė ir pateikė ieškovui 2017-07-27 sąskaitą faktūrą Nr. SMD00000001 (1 t., b.l. 20, 21).

14Tarp šalių rangos sutarties Nr. 2016/08/10-1 pagrindu susiklostė statybos rangos teisiniai santykiai (CK 6.644 str., 6.681 str.). Byloje kilo šalių ginčas dėl ieškovo surašytų atliktų darbų aktų už 2017 m. kovo mėn. bei 2017-07-05 PVM sąskaitos faktūros DEG Nr. 1700288, pagrįstumo ir teisėtumo bei atsakovo prievolės pagal juos atsiskaityti su ieškovu, taip pat dėl atsakovo nuostolių atlyginimo.

15Užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Įstatymo nuostata (CK 6.694 straipsnio 4 dalis), suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra specialioji, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiams kaip priemonė, užkertanti galimybę užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.).

16Nagrinėjamu atveju atsakovas ginčija ieškovo vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus ir išrašytą PVM sąskaitą faktūrą tuo pagrindu, kad nuo 2016-11-22 atsakovas vienašališkai nutraukė rangos sutartį ir teigia, kad nuo šio momento šalių nebesaistė sutartiniai santykiai, ieškovui nebebuvo pagrindo šių dokumentų surašyti. Dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas atsakovui esą prarado prasmę. Tokius atsakovo teiginius teismas vertina kaip nepagrįstus ir neįrodytus. Iš tiesų ieškovas neneigia gavęs atsakovo 2016-11-18 pranešimą dėl sutarties nutraukimo, sutarties nutraukimo neginčija, tačiau teigia, kad ir po šio pranešimo tarp šalių toliau tęsėsi faktiniai rangos teisiniai santykiai: ieškovo atstovės teigimu, ieškovas dujotiekio montavimo darbus objekte Palangoje vykdė nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m. kovo mėn. Šiuos ieškovo atstovės teiginius iš dalies patvirtina į bylą pateiktas ieškovo ir atsakovo elektroninis susirašinėjimas ir atsakovui išsiųstas atliktų darbų aktas už 2016 m. spalio mėn. (1 t., b.l. 117-118), įrašai statybos darbų žurnale Nr. 7, 2017-03-30 dokumentų perdavimo-priėmimo aktas (1 t., b.l. 120), taip pat 2016-11-16 pasitarimo protokolas Nr. 25 (1 t., b.l. 131-136), kurio 20 eilutėje pažymėta, kad vidaus dujotiekio vamzdynas užbetonuotas, nepridavus darbų, nurodyta įvykdymo data 2016-11-14. Iš šio įrašo akivaizdu, kad iki 2016-11-14 buvo atliekami vidaus dujotiekio vamzdyno tiesimo darbai, tačiau darbai nepriduoti. Atsakovas teigia, kad visus ieškovo pagal sutartį neatliktus darbus atliko UAB „Dipteros projektai“, tačiau, pažymėtina, kad sutartį su šia įmone atsakovas sudarė tik 2016-11-24, be to, pagal sutartį UAB „Dipteros projektai“ įsipareigojo patiekti medžiagas ir atlikti vidaus dujotiekio montavimą, sąmatoje taip pat nurodyta tik vidaus dujotiekio montavimo darbai ir medžiagos (2 t., b.l. 20-22). Nustačius tokias aplinkybes, atsakovo teiginiai, kad ieškovas jokių darbų objekte neatliko, yra nepagrįsti.

17Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007, 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-143-695/2017). LR CK 6.671 straipsnis numato, kad jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, net ir nutraukus rangos sutartį dėl rangovo kaltės, užsakovas turi pareigą sumokėti už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007). Be to, šalių sudarytos rangos sutarties 5.3.4 punkte numatyta, kad, jei yra svarbių priežasčių, užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, atisakyti sutarties kartu sumokėdamas rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį.

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nors atsakovas atsisakė priimti ieškovo atliktus darbus, tačiau jų rezultatu (lauko dujotiekis) naudojosi, tą patvirtina Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2017-03-10 išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma, taip pat sanatorijos pastato (duomenys neskelbtini) rekonstravimo į poilsio paskirties pastatą su viešojo maitinimo patalpomis projekto dalis – kiemo ir vidaus dujotiekis su statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais ir spaudu su žyma „Taip pastatyta“ (1 t., b.l. 119, 2 t., b.l. 3-16). Nors atsakovo atstovė nurodė, kad Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą reikėtų vertinti kritiškai, tačiau duomenų, kad ši pažyma būtų nuginčyta ar būtų išduota kita pažyma dėl lauko dujotiekio techninės būklės, byloje nėra.

19Atsakovas pateikė į bylą 2016-09-23, 2016-10-25 ieškovui adresuotas pretenzijas, apie kurių išsiuntimą duomenų nėra (1 t., b.l. 39, 43), iš kurių matyti, kad atsakovas reiškė pretenzijas dėl vėlavimo atlikti darbus ir ragino užbaigti darbus. Ieškovo atstovės teigimu dabai nebuvo atlikti laiku, nes nebuvo gautas leidimas kirsti medžius, šią aplinkybę iš dalies patvirtina pasitarimo protokole Nr. 25 12 eilutėje esantis įrašas, jog visų lauko inžinerinių tinklų įrengimas atidėtas, nes negautas leidimas kirsti medžius (1 t., b.l. 134). Duomenų apie kitas pavėluoto darbų atlikimo priežastis šalys nepateikė. Pažymėtina, kad CK 6.691 straipsnis įtvirtina, kad statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis galima teigti, kad atsakovas žinojo apie tai, jog objekte Palangoje ieškovas ir po pranešimo apie rangos sutarties nutraukimą atlieka rangos darbus, atsakovas darbų rezultatu naudojosi, perdavė juos savo užsakovui VšĮ „Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnybai“, tačiau nesumokėjo už darbus ieškovui. Byloje ieškovo darbų trūkumų nenustatyta.

20Įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovo teiginiai, jog pavėluotas darbų atlikimas jam prarado prasmę, yra nepagrįsti, kaip nepagrįsti ir priešieškinio reikalavimai dėl atliktų darbų aktų bei PVM sąskaitos faktūros pripažinimo negaliojančiais, juo labiau, kad atsakovas nepagrindė ir neįrodė, jog šie dokumentai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnis), o būtent Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 ir 12 straipsnių reikalavimams, todėl šis priešieškinio reikalavimas atmestinas. Konstatuotina, jog atsakovas turi pareigą apmokėti už ieškovo faktiškai atliktus lauko dujotiekio montavimo darbus, todėl sumažintas ieškinio reikalavimas dėl 6506,79 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

21Iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos procesinės 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

22Atsakovas priešieškiniu taip pat pareiškė reikalavimą dėl 11523 Eur nuostolių atlyginimo ir teigia, kad nuostoliai atsirado iki ieškovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

23Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-509-460/2018) nustatyta, kad ieškovui UAB „Deglas“ Klaipėdos apygardos teismo 2017-06-09 nutartimi yra iškelta restruktūrizavimo byla (2 t., b.l. 30-31), o to paties teismo 2018-01-30 nutartimi patvirtintas restruktūrizuojamos UAB „Deglas“ restruktūrizavimo planas.

24Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte reglamentuojama, kad įmonės restruktūrizavimo plane turi būti nurodytas kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir reikalavimų tenkinimo terminai. Į kreditorių sąrašą įrašomi ir tie asmenys, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie neįsiteisėję, taip pat asmenys, dėl kurių kreditinių reikalavimų yra paduoti ir dar neišnagrinėti atskirieji skundai. Šių asmenų reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į jų pareikštų reikalavimų sumas. Iškėlęs įmonės restruktūrizavimo bylą, teismas nustato laikotarpį, ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų ir ne ilgesnį kaip 45 kalendorinės dienos, per kurį nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo (ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 3 punktas). Pagal ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalį kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius įrodymus, taip pat nurodo, kaip įmonė užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Remiantis ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos priimti iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus teismo nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Nurodytose ĮRĮ nuostatose įtvirtintos restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisės ir nustatyti du terminai, per kuriuos jie turi teisę pareikšti kreditoriaus reikalavimus, teismas – juos priimti: 1) per teismo nustatytą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų ir ne ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (atnaujinamasis terminas); 2) ne vėliau kaip iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme, jeigu kreditoriai dėl svarbių priežasčių negalėjo reikalavimų pateikti nustatytu laiku (naikinamasis terminas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016m. birželio 7d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269-684/2016).

25Nagrinėjamoje byloje RUAB „Deglas“ restruktūrizavimo planas patvirtintas Klaipėdos apygardos teismo 2018-01-30 nutartimi. Atsakovo reikalavimas dėl nuotolių atlyginimo teisme pareikštas 2018-02-05, t. y. jau po teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos. Nors atsakovas teigia, kad reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo yra atsiradęs po restruktūrizavimo bylos ieškovui iškėlimo, visgi iš paties atsakovo į bylą pateiktų įrodymų, kuriais jis grindžia šį savo reikalavimą – PVM sąskaitų faktūrų, mokėjimo pavedimų, apyvartos žiniaraščių (1 t., b.l. 32, 67-96), matyti, kad išlaidas, kurias atsakovas įvardija kaip savo patirtus nuostolius (didžiąją jų dalį), jis patyrė dar iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o ta aplinkybė, kad sąskaita dėl nuostolių atlyginimo buvo išrašyta tik 2017-07-27 šio fakto nepaneigia. Atsakovas, byloje pareikšdamas priešieškinį restruktūrizuojamai įmonei, formuoja pagrindą pateikti reikalavimą įmonės restruktūrizavimo byloje. Tačiau toks reikalavimas, pareikštas priešieškinio forma, pateiktas praleidus įstatymo nustatytą naikinamąjį terminą, t. y. po restruktūrizavimo plano patvirtinimo. CK 1.117 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad, pasibaigus naikinamajam terminui, išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga, naikinamieji terminai negali būti teismo atnaujinti. Atsakovo pareikšto reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo tenkinimas šioje byloje negali sukelti materialiųjų teisinių padarinių, nes, ieškovo restruktūrizavimo byloje patvirtinus restruktūrizavimo planą, laikoma, kad pasibaigė naikinamasis terminas ir kreditoriaus reikalavimas negali būti priimamas. Tokios pozicijos laikosi ir apeliacinės instancijos teismas (žr., pvz., Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-663-569/2017). Kadangi aukščiau nurodytos aplinkybės yra savarankiškas pagrindas atmesti priešieškinio reikalavimą dėl nuotolių atlyginimo, teismas neanalizuoja ir nepasisako dėl pačių nuostolių pagrįstumo.

26Ieškovas šioje byloje nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistina 146 Eur žyminio mokesčio (6506,79 Eur × 3 proc. × 75 proc.) (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis). Ieškovas taip pat turėjo 1978,35 Eur išlaidų už advokato (advokato padėjėjo) teisinę pagalbą (2 t., b.l. 51-66). Patenkinus ieškinį, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo ieškovui (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis). Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nesiekia 3 Eur sumos, todėl jos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

27Vadovaudamasis LR CPK 259, 265, 268, 270, 279, 307 straipsniais, 293 straipsnio 4 punktu, teismas

Nutarė

28priimti ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Deglas“ atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų ir civilinę bylą dalyje dėl 2345,22 Eur skolos priteisimo iš atsakovo UAB „SMD“ nutraukti.

29Likusioje dalyje ieškinį tenkinti.

30Priteisti iš atsakovo UAB „SMD“ 6506,79 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 6506,79 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-12-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1978,35 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui restruktūrizuojamai UAB „Deglas“.

31Priešieškinį atmesti.

32Priteisti iš atsakovo UAB „SMD“ 146 Eur žyminio mokesčio valstybei, priteistą sumą sumokant į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodas 5660.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko (1 t., b.l. 16-18), pareiškė priešieškinį,... 6. Ieškovas su priešieškiniu nesutinka, atsiliepime į priešieškinį nurodė,... 7. Bylos nagrinėjimo metu 2018-06-14 ieškovas atsisakė reikalavimo dėl skolos... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė A. Žiaušienė patikslintus... 9. Atsakovo atstovė E. Gudonienė posėdžio metu nurodė, kad ieškovas... 10. LR CPK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje... 11. Ieškovui išaiškintina, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl... 12. Likusioje dalyje ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 13. Iš šalių atstovų paaiškinimų, byloje pateiktų rašytinių įrodymų... 14. Tarp šalių rangos sutarties Nr. 2016/08/10-1 pagrindu susiklostė statybos... 15. Užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios... 16. Nagrinėjamu atveju atsakovas ginčija ieškovo vienašališkai pasirašytus... 17. Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nors atsakovas atsisakė priimti ieškovo... 19. Atsakovas pateikė į bylą 2016-09-23, 2016-10-25 ieškovui adresuotas... 20. Įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovo teiginiai,... 21. Iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos procesinės 6 procentų dydžio... 22. Atsakovas priešieškiniu taip pat pareiškė reikalavimą dėl 11523 Eur... 23. Bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (Klaipėdos apygardos... 24. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 12 straipsnio 1 dalies... 25. Nagrinėjamoje byloje RUAB „Deglas“ restruktūrizavimo planas patvirtintas... 26. Ieškovas šioje byloje nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleistas (CPK 83... 27. Vadovaudamasis LR CPK 259, 265, 268, 270, 279, 307 straipsniais, 293 straipsnio... 28. priimti ieškovo restruktūrizuojamos UAB „Deglas“ atsisakymą nuo dalies... 29. Likusioje dalyje ieškinį tenkinti.... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „SMD“ 6506,79 Eur skolos, 6 procentų dydžio... 31. Priešieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš atsakovo UAB „SMD“ 146 Eur žyminio mokesčio valstybei,... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...