Byla 2-7703-454/2014
Dėl naudojimosi tvarkos nustatymo ir atsakovo A. B. priešieškinį ieškovui A. K., tretiesiems asmenims R. P., R. P., V. B. dėl naudojimosi tvarkos nustatymo ir išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant ieškovui A. K., jo atstovei A. M., atsakovui A. B., jo atstovui advokatui Raimondui Lignugariui, tretiesiems asmenims R. P., R. P., V. B. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui A. B. tretiesiems asmenims R. P., R. P., V. B. dėl naudojimosi tvarkos nustatymo ir atsakovo A. B. priešieškinį ieškovui A. K., tretiesiems asmenims R. P., R. P., V. B. dėl naudojimosi tvarkos nustatymo ir išlaidų priteisimo

Nustatė

2Ieškovas patikslinęs reikalavimus prašė nustatyti naudojimosi gyvenamuoju namu adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), Kaune tvarką: ieškovui paskirti naudotis antrojo aukšto patalpomis II-5/16.35, II-6/5.66, II-8/5.66; atsakovui paskirti naudotis pirmojo aukšto patalpomis II-1/8.17, II-2/9.11, II-3/18.67; bendram šalių naudojimui paskirti šias patalpas: II-4/1.54, l-4a/0.96, II-7/3.36, I-6/4.73 bei priteisti bylinėjimosii išlaidas (1t. b.l. 59-61). Dėl priešieškinio reikalavimo nustatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu ir ūkiniais pastatais sutiko, o dalyje dėl reikalvimo priteisti 29155,64Lt išlaidų priteisimo prašė atmesti kaip nepagrįstą.

3Atsakovas pateikė priešieškinį (1t. b.l. 86-90), kuriuo prašė nustatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu ir ūkiniais pastatais: atsakovui nustatyti naudotis garažu unikalus Nr.( - ) ir žemės sklypo dalimi plane pažymėta raide „A"; ieškovui nustatyti naudotis 1/2 dalimi ūkinio pastato unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalimi stoginės unikalus Nr.( - ) ir žemės sklypo dalimi plane pažymėta raide „B" ir šioje žemės sklypo dalyje esančia pastoge; žemės sklypo dalimi pažymėta raidėmis „A+B" atsakovas ir ieškovas naudosis bendrai, o žemės sklypo dalimi pažymėta raidėmis „A+B+C+D" naudosis atsakovas ir ieškovas bei R. P. ir R. P. bendrai. Žemės sklypo dalis pažymėta raidėmis „C+D" naudosis R. P. ir R. P.. Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 29155,64Lt turėtų išlaidų, 5%metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Tretieji asmenys R. P. ir R. P. dėl naudojimo nustatymo suformuluotų reikalvimų ieškinyje ir priešieškinyje neprieštaravo, dėl išlaidų kompensavimo – paliko spręsti teismui.

5Tretysis asmuo V. B. paaiškino, kad ieškinys atmestinas, o priešieškinys tenkintinas.

6Ieškinys tenkintinas pilnai, priešieškinis tenkintinas dalinai.

7Dėl ieškovo reikalavimo nustatyti naudojimosi tvarką gyvenamosiomis patalpomis atsakovas neprieštaravo. Dėl atsakovo reikalavimo nustatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu ir ūkiniais pastatais ieškovas neprieštaravo. Tretieji asmenys dėl šių reikalavimų neprieštaravo.

8Kadangi tarp šalių nėra ginčo dėl naudojimosi tvarkos nustatymo žemės sklypu, gyvenamuoju namu bei ūkiniais pastatais, todėl sprendime surašyti sutrumpinti motyvai (LR CPK 268 str. 5 d.). Su ieškovo reikalavimu nustatyti naudojimosi gyvenamuoju namu adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), Kaune tvarką: ieškovui paskirti naudotis antrojo aukšto patalpomis II-5/16.35, II-6/5.66, II-8/5.66; atsakovui paskirti naudotis pirmojo aukšto patalpomis II-1/8.17, II-2/9.11, II-3/18.67; bendram šalių naudojimui paskirti šias patalpas: II-4/1.54, l-4a/0.96, II-7/3.36, I-6/4.73 proceso šalys sutiko, ginčo nėra, todėl ieškinys tenkintinas, nustatytina tarp šalių prašoma naudojimosi tvarka nekilnojamuoju turtu. Su atsakovo reikalavimu suformuluotu priešieškinyje dėl naudojimosi tvarkos nustatymo: atsakovui nustatyti naudotis garažu unikalus Nr.( - ) ir žemės sklypo dalimi plane pažymėta raide „A"; ieškovui nustatyti naudotis 1/2 dalimi ūkinio pastato unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalimi stoginės unikalus Nr.( - ) ir žemės sklypo dalimi plane pažymėta raide „B" ir šioje žemės sklypo dalyje esančia pastoge; žemės sklypo dalimi pažymėta raidėmis „A+B" atsakovas ir ieškovas naudosis bendrai, o žemės sklypo dalimi pažymėta raidėmis „A+B+C+D" naudosis atsakovas ir ieškovas bei R. P. ir R. P. bendrai. Žemės sklypo dalis pažymėta raidėmis „C+D" naudosis R. P. ir R. P.. Dėl šių reikalavimų ginčo tarp proceso šalių nėra, priešieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai, nustatytina tarp šalių prašoma naudojimosi tvarka nekilnojamuoju turtu.

9Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008.). Teismas tiria ir vertina pateiktus įrodymus ir jais remdamasis daro savo išvadas apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas vertina esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str. 1d.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrą faktinių aplinkybių buvimą konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas daro išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamo fakto nebuvus, nei jo buvus. Teisme civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kurio esmė yra ta, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. (LR CPK 12 str.).

10Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 29155,64Lt turėtų išlaidų. Atsakovas ir jo atstovas paaiškino, kad ginčo statiniuose atliko rekonstrukciją, panaudojo savo lėšas, medžiagas bei darbą pagerinant turtą. Turėjo kitų, išlaidų su dokumentų užsakymu, registravimu. Taip pat nurodė, jog ieškovas nėra prisidėjęs prie turto pagerinimo rekonstruojant statinius ar atliekant kitus su tuo susijusius darbus. Ieškovas sutiko ir patvirtino, kad nei darbu, nei lėšomis neprisidėjo rekonstruojant gyvenamąsias bei negyvenamąsias patalpas ar atliko kokius nors su tuo susijusius kitus darbus. Tretieji asmenys R. P. ir R. P. dėl reikalavimo priteisti turėtas išlaidas paliko spręsti teismo nuožiūra. Tretysis asmuo V. B. šioje dalyje priešieškinį prašė tenkinti, paaiškindamas, kad ieškovas privalėtų kompensuoti dalį lėšų atsakovui. Atsakovas nurodė, jog jo patirtos išlaidos yra 58311,28Lt. Išlaidas įrodinėjo byloje pateikta atliktų pagerinimo darbų statybinės vertės nustatymo ataskaita Nr. 12-02/04 (2t. bylos priedas) bei byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, kurie atsakovo nuomone pagrindžia turėtas išlaidas.

11Atsakovas priešieškinyje bei posėdžio metu nurodė, jog įvairios rekonstrukcijos ir pagerinimai buvo atliekami ne vienerius metus. Rekonstrukcija baigta 1998 metais (1t. b.l. 87). Atsakovui ginčo turtas nuosavybės teise priklauso nuo 2014-02-19 (1t. b.l. 32-46). Ieškovui tenkanti ginčo turto dalis pagal paveldėjimo teisės pagal testamentą priklauso nuo 2013-06-11 (1t. b.l. 9-23). Atsakovas turėjo galimybė pareikšti nuo 1998 metų reikalavimą dėl turėtų išlaidų atlyginimo savo mamai N. B. ir tėvui V. B.. Pagal galiojusį 1964 metų civilinio kodekso 84str. 1d. buvo numatytas bendras trejų metų ieškininės senaties terminas. Pagal galiojantį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125str. 1d. numatytas dešimties metų senaties terminas. Ieškovas prašė taikyti ieškinio senatį. Tiek pagal galiojusį, tiek pagal galiojantį civilinį kodeksą yra taikytina ieškinio senatis, priešieškinys šioje dalyje netenkintinas.

12Ieškovas ir tretysis asmuo V. B. ginčo turtą paveldėjo 2013-06-11. Atsakovas kaip kreditorius galėjo per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams pareikšti ieškinį (LR CK 5.63str. 1d.). Šia teise atsakovas nepasinaudojęs iki šiol. Todėl priešieškinys atmestinas šioje dalyje ir šiuo pagrindu.

13Netenkinus reikalavimo šioje dalyje, teismas dėl kitų aplinkybių nurodytų priešieškinyje plačiau nepasisako.

14Ieškinį patenkinus pilnai, iš atsakovo ieškovui priteistinos pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 145,00 Lt žyminio mokesčio (1 t., 6 b.l.), 2700,00 Lt už teisinę pagalbą (2 t., 49-51, b.l.), (LR CPK 93 str. 2 d., 88 str. 1 d., 6 p., 98 str.).

15Priešieškinį tenkinus 50 %, iš ieškovo atsakovui priteistinos pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai – 170,00 Lt žyminio mokesčio (1 t., 92 b.l.), 1000,00 Lt už teisinę pagalbą (2 t., 52-53, b.l.), 125,00 Lt už naudojimosi tvarkos nustatymo plano sudarymą (2 t., 54, b.l.) (LR CPK 93 str. 2 d., 88 str. 1 d., 6 p., 9 p., 98 str.).

16Kadangi atsakovui, teikiant priešieškinį byloje, buvo atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas (2 t., 16 b.l.), tad valstybei iš ieškovo ir iš atsakovo priteistina po 339,50 Lt žyminio mokesčio, bei iš atsakovo, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, priteistina 18,00 Lt dokumentų įteikimo išlaidų (LR CPK 96 str.).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 - 265 str., 268 str., 279 str.

Nutarė

18Ieškinį tenkinti pilnai.

19Nustatyti naudojimosi gyvenamuoju namu adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), Kaune tvarką: ieškovui A. K., a.k( - ) paskirti naudotis antrojo aukšto patalpomis II-5/16.35, II-6/5.66, II-8/5.66; atsakovui A. B., a.k. ( - ) paskirti naudotis pirmojo aukšto patalpomis II-1/8.17, II-2/9.11, II-3/18.67; bendram šalių naudojimui paskirti patalpas II-4/1.54, I-4a/0.96. II-7/3.36, I-6/4.73.

20Atsakovo priešieškinį tenkinti dalinai.

21Nustatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu ir ūkiniais pastatais adresu ( - ), Kaune: atsakovui A. B., a.k. ( - ) paskirti naudotis garažu, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo , unikalus Nr. ( - ), dalimi plane pažymėta raude „A“; ieškovui A. K., a.k( - ) paskirti naudotis ½ dalimi ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), ½ dalimi stoginės, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo, unikalus Nr.( - ), dalimi plane pažymėta raide „B“ ir šioje žemės sklypo dalyje esančia pastoge; žemės sklypo, unikalus Nr.( - ), dalimi pažymėta raidėmis „A+B“ A. B. ir A. K. naudosis bendrai, o žemės sklypo dalmi pažymėta raidėmis „A+B+C+D“ A. B., A. K., R. P., R. P. naudosis bendrai, žemės sklypo dalis pažymėta raidėmis „C+D“ lieka naudotis R. P. ir R. P..

22Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

23Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 145,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt penkis Lt, 00 ct.) (41,99 Eur) žyminio mokesčio, 2700,00 Lt (du tūkstančius septynis šimtus Lt, 00 ct.) (781,97 Eur) už teisinę pagalbą ieškovui A. K., a.k( - )

24Priteisti iš ieškovo A. K., a.k( - ) 170,00 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt Lt, 00 ct.) (49,23 Eur) žyminio mokesčio, 1000,00 Lt (vieną tūkstantį Lt, 00 ct.) (289,62 Eur) už teisinę pagalbą, 125,00 Lt (vieną šimtą dvidešimt penkis Lt, 00 ct.) (36,20 Eur) už naudojimosi tvarkos nustatymo plano sudarymą atsakovui A. B., a.k. ( - )

25Priteisti iš ieškovo A. K., a.k( - ) ir atsakovo A. B., a.k. ( - ) po 339,50 Lt (tris šimtus trisdešimt devynis Lt, 50 ct.) (98,32 Eur) žyminio mokesčio valstybei, pinigus sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, a.s. Nr. ( - ), AB bankas Swedbank, įmokos kodas 5660. Kvitus pristatyti į 119 k

26Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 18,00 Lt (aštuoniolika Lt, 00 ct.) (5,21 Eur) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei, pinigus sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, a.s. Nr. ( - ), AB bankas Swedbank, įmokos kodas 5660. Kvitą pristatyti į 119 k.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai... 2. Ieškovas patikslinęs reikalavimus prašė nustatyti naudojimosi gyvenamuoju... 3. Atsakovas pateikė priešieškinį (1t. b.l. 86-90), kuriuo prašė nustatyti... 4. Tretieji asmenys R. P. ir R. P. dėl naudojimo nustatymo suformuluotų... 5. Tretysis asmuo V. B. paaiškino, kad ieškinys atmestinas, o priešieškinys... 6. Ieškinys tenkintinas pilnai, priešieškinis tenkintinas dalinai.... 7. Dėl ieškovo reikalavimo nustatyti naudojimosi tvarką gyvenamosiomis... 8. Kadangi tarp šalių nėra ginčo dėl naudojimosi tvarkos nustatymo žemės... 9. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 10. Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 29155,64Lt turėtų... 11. Atsakovas priešieškinyje bei posėdžio metu nurodė, jog įvairios... 12. Ieškovas ir tretysis asmuo V. B. ginčo turtą paveldėjo 2013-06-11.... 13. Netenkinus reikalavimo šioje dalyje, teismas dėl kitų aplinkybių nurodytų... 14. Ieškinį patenkinus pilnai, iš atsakovo ieškovui priteistinos pastarojo... 15. Priešieškinį tenkinus 50 %, iš ieškovo atsakovui priteistinos pastarojo... 16. Kadangi atsakovui, teikiant priešieškinį byloje, buvo atidėtas žyminio... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 -... 18. Ieškinį tenkinti pilnai.... 19. Nustatyti naudojimosi gyvenamuoju namu adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), Kaune... 20. Atsakovo priešieškinį tenkinti dalinai.... 21. Nustatyti naudojimosi tvarką žemės sklypu ir ūkiniais pastatais adresu ( -... 22. Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 145,00 Lt (vieną šimtą... 24. Priteisti iš ieškovo A. K., a.k( - ) 170,00 Lt (vieną šimtą... 25. Priteisti iš ieškovo A. K., a.k( - ) ir atsakovo A. B., a.k. ( - ) po 339,50... 26. Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 18,00 Lt (aštuoniolika Lt, 00 ct.)... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...