Byla e2-617-794/2020
Dėl nuosavybės teisės pripažinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Namų Moldovos ir Valonų gatvėse Vilniuje savininkų bendrija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Vilniaus miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovei bankrutuojančiai UAB „Kalnėnų projektai“, atstovaujamai bankroto administratorės Daivos Čioglienės, dėl nuosavybės teisės pripažinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Namų Moldovos ir Valonų gatvėse Vilniuje savininkų bendrija.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovai UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti ieškovei Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teisę į vandentiekio tinklus, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), nuotekų šalinimo tinklus, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) ir nuotekų šalinimo tinklus (lietaus kanalizaciją), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

62.

7Nurodė, jog UAB „Real Invest“ siekė padidinti vystomų nekilnojamojo turto objektų patrauklumą pirkėjams - užtikrinti, kad statomi pastatai turėtų prieigą prie geriamojo vandens ir nuotekų tinklų. Tuo tikslu UAB „Real Invest“ ir Vilniaus vandenys 2015 m. liepos 31 d. sudarė sutartį dėl tinklų statybos. 2015 m. liepos 31 d. Sutartimi UAB „Real Invest“ įsipareigojo organizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą, o po tinklų pastatymo neatlygintinai perduoti juos Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. UAB „Real Invest“ vardu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti šie vandens ir nuotekų tinklai pastatyti 2015 m. liepos 31 d. Sutarties pagrindu: vandentiekio tinklai, kurių unikalus Nr. ( - ); nuotekų šalinimo tinklai, kurių unikalus Nr. ( - ); nuotekų šalinimo tinklai (lietaus kanalizacija), kurių unikalus Nr. ( - ). 2014 m. gruodžio 10 d. UAB „Real Invest“ ir atsakovė UAB „Kalnėnų projektai“ yra sudarę jungtinės veiklos sutartį, kuri numatė, kad antrasis dalyvis UAB „Kalnėnų projektai" iš anksto įsipareigoja perimant nuosavybės teises į projekto komunikacijas - vandentiekį, kanalizacijos ir lietaus nuotekas, įvykdyti ir visus pirmojo dalyvio UAB „Real Invest“ esamus ir būsimus laikinai prisiimtus įsipareigojimus dėl komunikacijos tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei ir bendrovei Vilniaus vandenys. Ieškovų žiniomis, Jungtinės veiklos sutartimi UAB „Real Invest“ perdavė, o atsakovė perėmė UAB „Real Invest“ pareigą perduoti Tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Vienintelė sąlyga, kuri pagal 2015 m. liepos 31 d. Sutarties 3 p. turi įvykti, kad atsakovei atsirastų pareiga, yra Tinklų statybos užbaigimas. Pateikiami nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba užbaigta 2016-08-08 deklaracija apie statybos užbaigimą, nuotekų šalinimo (lietaus kanalizacija) tinklų statyba užbaigta 2016-09-13 statybos užbaigimo aktu. Be to, pasak ieškovų, Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašų 2.1 p. patvirtina, kad kiekvieno iš Tinklų baigtumo procentas yra 100 proc. Taigi vienintelė Tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn reikalinga sąlyga – statybos užbaigimas – yra įvykusi. Tačiau nepaisant to, nei UAB „Real Invest“, nei atsakovė neperdavė Tinklų Vilniaus miesto savivaldybei, todėl ieškovai turi teisę reikalauti, kad atsakovė perduotų Tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn, o pastarajam tokios pareigos nevykdant – reikalauti nuosavybės teisės į Tinklus pripažinimo.

83.

9Atsakovė BUAB „Kalnėnų projektai“, atstovaujama bankroto administratorės, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovų UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus miesto savivaldybės ieškinio reikalavimus spręsti teismo nuožiūra. Atsakovės teigimu, iki bankroto bylos atsakovei iškėlimo bendrovė ir UAB “Real Invest” sudarė 2014 m. gruodžio 10 d. Jungtinės veiklos sutartį dėl vandentiekio tinklų įrengimo, o šios sutarties 7.2 punktu atsakovė įsipareigojo perimant nuosavybės teises į projekto komunikacijas (vandentiekį, kanalizacijos ir lietaus nuotekas) įvykdyti esamus ir būsimus UAB “Real Invest” įsipareigojimus dėl komunikacijų tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei bei UAB “Vilniaus vandenys”. Atitinkamai, UAB “Real Invest” 2015 m. liepos 31 d. Sutartimi dėl tinklų statybos Nr. 03-396(27.02) įsipareigojo po tinklų pastatymo juos neatlygintinai perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Tokiu būdu, atsakovė iki bankroto bylos iškėlimo iš esmės perėmė UAB “Real Invest” įsipareigojimus (buvusius sutarties sudarymo metu bei būsimus įsipareigojimus) perduoti pastatytus komunikacijų tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Pagal esamą aktualų teisinį reglamentavimą, viešasis interesas dėl tinkamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų teikimo gali būti užtikrinamas perduodant infrastruktūras savivaldybės nuosavybėn savivaldybei infrastruktūras išperkant arba savivaldybei ir infrastruktūrų savininkui sudarant susitarimus dėl infrastruktūrų panaudos, nuomos ar kt. Tačiau jokie teisės aktai nenumato tinklų savininko pareigos tinklus neatlygintinai perduoti savivaldybės nuosavybėn tam, kad būtų užtikrintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo viešasis interesas, todėl ieškovų ieškiniu pareikštus reikalavimus atsakovė, atstovaujama bankroto administratorės, prašo spręsti teismo nuožiūra.

104.

11Ieškovai UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus miesto savivaldybė dublike palaikė ieškinio reikalavimus ir papildomai nurodė, kad bendrąsias taisykles numatantis reguliavimas dėl Tinklų perdavimo atlygintinumo ar ne atlygintinumo šiuo atveju nėra aktualus. Ieškovė UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Real Invest“, iš kurios teises ir pareigas perėmė atsakovė, sudarė atskirą susitarimą, todėl būtent pagal šio susitarimo turinį ir turi būti sprendžiama dėl atlygintinumo, t. y. 2015 m. liepos 31 d. sutartimi dėl tinklų statybos ieškovė UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Real Invest“ susitarė, kad po Tinklų pastatymo Statytojas įsipareigoja neatlygintinai perduoti pastatytą tinklą Vilniaus miesto savivaldybei. 2014 m. gruodžio 10 d. UAB „Real Invest“ ir atsakovė UAB „Kalnėnų projektai“ yra sudarę jungtinės veiklos sutartį, kuri numatė, kad antrasis dalyvis UAB „Kalnėnų projektai“ iš anksto įsipareigoja perimant nuosavybės teises į projekto komunikacijas - vandentiekį, kanalizacijos ir lietaus nuotekas, įvykdyti ir visus pirmojo dalyvio UAB „Real Invest“ esamus ir būsimus laikinai prisiimtus įsipareigojimus dėl komunikacijos tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei ir bendrovei Vilniaus vandenys. Taigi atsakovei yra privalomas UAB „Real Invest“ prisiimtas įsipareigojimas neatlygintinai perduoti ginčo tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

125.

13Atsakovė BUAB „Kalnėnų projektai“, atstovaujama bankroto administratorės, triplike palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus ir prašo ieškovų UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus miesto savivaldybės ieškiniu pareikštus reikalavimus spręsti teismo nuožiūra.

146.

15Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Namų Moldovos ir Valonų gatvėse Vilniuje savininkų bendrija atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

167.

17Esant šalių sutikimui, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (CPK 235 straipsnio 4 dalis).

18Teismas konstatuoja:

19Ieškinys tenkintinas visiškai

208.

21Byloje nustatyta, kad atsakovei BUAB „Kalnėnų projektai” nuosavybės teise priklauso nuotekų šalinimo tinklai - nuotekų tinklai (unikalus numeris: ( - )), nuotekų šalinimo tinklai - lietaus kanalizacija (unikalus numeris: ( - )) bei vandentiekio tinklai - vandentiekis (unikalus numeris: ( - )), esantys adresu ( - ). Ieškovai UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus miesto savivaldybė, remdamiesi UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Real Invest“ 2015 m. liepos 31 d. sudaryta Sutartimi dėl tinklų statybos Nr. 03-396(27.02) ir UAB „Real Invest“ ir UAB „Kalnėnų projektai“ sudaryta 2014 m. gruodžio 10 d. Jungtinės veiklos sutartimi dėl vandentiekio tinklų įrengimo, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti ieškovei Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teisę į vandentiekio tinklus, nuotekų šalinimo tinklus ir nuotekų šalinimo tinklus (lietaus kanalizaciją), esančius ( - ). Atsakovė BUAB „Kalnėnų projektai“, atstovaujama bankroto administratorės, sutiko, kad UAB „Kalnėnų projektai“ iki bankroto bylos iškėlimo iš esmės perėmė UAB „Real Invest” įsipareigojimus (buvusius sutarties sudarymo metu bei būsimus įsipareigojimus) perduoti pastatytus komunikacijų tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Tačiau, atsakovės teigimu, jokie teisės aktai nenumato tinklų savininko pareigos tinklus neatlygintinai perduoti savivaldybės nuosavybėn tam, kad būtų užtikrintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo viešasis interesas, todėl ieškovų ieškiniu pareikštus reikalavimus atsakovė prašo spręsti teismo nuožiūra. Taigi byloje kilo ginčas dėl nuotekų šalinimo tinklų, lietaus kanalizacijos bei vandentiekio tinklų, esančių adresu ( - ), nuosavybės teisės pripažinimo Vilniaus miesto savivaldybei.

22Dėl ginčo esmės

239.

24Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra viena iš valstybės reguliuojamų ūkinės veiklos sričių, kurios tinkamas įgyvendinimas yra viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2014; 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219-313/2015).

2510.

26Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.391 straipsnyje įtvirtintą įstatymų konkurencijos taisyklę santykiams, susijusiems su aprūpinimu vandeniu ir kitų rūšių energija per jų tiekimo tinklus, prioritetiškai taikomos kitų, specialiųjų, įstatymų normos. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas yra pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo valstybinio valdymo ir reguliavimo pagrindus ir vandens tiekėjų bei abonentų (vartotojų) teisinius santykius. Šio įstatymo tikslas – nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo ir planavimo bendruosius reikalavimus, kad būtų išvengta neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, užtikrintas nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, užtikrinta visuomenės poreikius atitinkanti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir sudarytos sąlygos fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas (1 straipsnio 3 dalis).

2711.

28Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas – savarankiška savivaldybės funkcija viešųjų paslaugų tiekimo gyventojams srityje (Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnis, 6 straipsnio 1 dalies 30 punktas). Įstatymuose (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens įstatyme) nustatyta pareiga savivaldos institucijoms užtikrinti jų teritorijų gyventojams galimybę viešai arba individualiai apsirūpinti reikiamu geriamojo vandens kiekiu, užtikrinti tiekiamo vandens kokybę ir saugą, rūpintis geriamojo vandens šaltinių apsauga ir kita. Savivaldos institucijos, aprūpindamos asmenis geriamuoju vandeniu, tvarkydamos nuotekas, vykdo viešąją funkciją, o įstatymai įpareigoja savivaldybes užtikrinti, kad šiomis viešosiomis paslaugomis, tarp jų – nepertraukiamu vandens tiekimu, galėtų naudotis visi asmenys. Taigi valstybės reguliuojama viešąjį interesą tenkinanti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo veikla yra patikėta vykdyti savivaldybėms, kartu pabrėžiant savivaldybės pareigą užtikrinti, kad tinkamos kokybės minėtomis viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi.

2912.

30Svarbiai viešajai funkcijai ir viešajam interesui – geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui – užtikrinti būtina valstybei, savivaldybei arba savivaldybės kontroliuojamai įmonei priklausanti naudojimui tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir parinktas viešasis tiekėjas. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 12 punktą geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra – tai statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas (vandens ėmimo, gerinimo įrenginiai, siurblinės, vamzdynai, šuliniai, geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai, jų plombos ir kiti objektai) geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, laikyti, tiekti ir geriamojo vandens apskaitai tvarkyti. Nuotekų tvarkymo infrastruktūra – statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas, atskiros komplekso dalys, skirtos nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, tirti ir jų apskaitai tvarkyti (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 27 punktas). Tam, kad savivaldybė ir vandens tiekėjas galėtų užtikrinti viešosios paslaugos teikimą, be kitų priemonių, turi būti nustatyta tvarka, užtikrinanti vandens tiekimo infrastruktūros priežiūrą ir tinkamą eksploatavimą.

3113.

32Ši infrastruktūra (ar jos dalys) gali būti formuojama įvairiais būdais, o jų savininkai gali būti savivaldybė, viešasis tiekėjas ar kiti asmenys. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, skirta viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, nuosavybės teise turi priklausyti savivaldybei arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga bei tinkama viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, turi būti savivaldybės institucijos iniciatyva perduodama savivaldybei arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Jeigu dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimo ir perdavimo savivaldybės arba viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybėn susitarti nepavyksta, savivaldybės institucijos iniciatyva turi būti sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 6 dalis).

3314.

34Taigi, remiantis aukščiau pateiktu teisiniu reglamentavimu, priešingai nei teigia atsakovė BUAB „Kalnėnų projektai“, viešasis interesas dėl tinkamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų teikimo gali būti užtikrinamas infrastruktūras perduodant savivaldybės nuosavybėn, taip pat savivaldybės iniciatyva išperkant aptariamas infrastruktūras arba savivaldybei ir savininkui susitariant dėl infrastruktūrų naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos).

3515.

36Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad iš pirmiau aptartos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo santykių specifikos ir viešojo pobūdžio, būtinybės ir tiesiogiai įtvirtintos savivaldybės pareigos užtikrinti tinkamą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą gyventojams kyla ir infrastruktūros naudojimo santykių tarp savivaldybės, vandens tiekėjo ir kitų subjektų reguliavimo ypatumai, kuriais nukrypstama nuo civilinės teisės santykių, grindžiamų subjektų autonomijos ir sutarties laisvės principais, reglamentavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219-313/2015; 2018 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-1075/2018).

3716.

38Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta naujų viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos tvarka – tokia statyba galima esant trišalei savivaldybės, viešojo vandens tiekėjo ir užsakovo (objekto statytojo) sutarčiai. Šioje sutartyje turi būti nurodyta viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto statybos finansavimo šaltiniai, šio objekto naudojimo (eksploatavimo) sąlygos ir nuosavybės teisių perleidimo savivaldybei ar savivaldybės kontroliuojamai įmonei, jei ši yra viešasis vandens tiekėjas, terminai ir tvarka, jei tai nenurodyta Vyriausybės patvirtintame Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše.

3917.

40Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio nuostatų taikymo, yra nurodęs, kad šios teisės normos turi imperatyvųjį pobūdį, nes tais atvejais, kai sukurta infrastruktūra, geriamojo vandens tiekimas turi būti užtikrintas visiems galintiems prisijungti prie vandens teikimo infrastruktūros teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2013; 2015 m. balandžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-219-313/2015). Taigi naujų viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos atveju su objekto statytoju turi būti sudaroma sutartis, kurioje aptariamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų naudojimo ir nuosavybės klausimas.

4118.

42Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Real Invest” (statytojo) buvo sudaryta sutartis, kurioje buvo aptartas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrų nuosavybės klausimas, t. y. 2015 m. liepos 31 d. UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Real Invest“ sudarė Sutartį dėl tinklų statybos Nr. 03-396 (27.02), kuria buvo susitarta dėl vandentiekio ir nuotekų tinklo statybos objekte Moldovos g. 30, Vilniuje. Minėtos sutarties 3 punkto pagrindu statytojas UAB „Real Invest” įsipareigojo organizuoti vandentiekio ir nuotekų šalinimo statyba, o po tinklų pastatymo juos neatlygintinai perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. 2015 m. liepos 31 d. UAB „Real Invest“ prašymu UAB „Vilniaus vandenys“ išdavė Prisijungimo sąlygas Nr. 15/1353. Šiose Prisijungimo sąlygose įtvirtintas reikalavimas bendro naudojimo tinklus perduoti Vilniaus miesto savivaldybei. 2015 m. spalio 8 d. UAB „Vilniaus vandenys“ raštu Nr. S-12352 Prisijungimo sąlygos Nr. 15/1353 dalyje dėl reikalavimo nutekamųjų vandenų nuleidimui buvo pakeistos. 2014 m. gruodžio 10 d. UAB „Real Invest” ir UAB „Kalnėnų projektai“ sudarė Jungtinės veiklos sutartį dėl vandentiekio tinklų įrengimo, kurios 7.2 punktu susitarė, kad antrasis dalyvis UAB „Kalnėnų projektai“ iš anksto įsipareigoja perimant nuosavybės teises į projekto komunikacijas – vandentiekį, kanalizacijos ir lietaus nuotekas ir įvykdyti visus pirmojo dalyvio UAB „Real Invest” esamus ir būsimus laikinai prisiimtus įsipareigojimus dėl komunikacijos tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei ir UAB „Vilniaus vandenys”. Kitaip tariant, 2014 m. gruodžio 10 d. Jungtinės veiklos sutarties dėl vandentiekio tinklų įrengimo, sudarytos su UAB „Real Invest“, pagrindu BUAB „Kalnėnų projektai“ perėmė UAB „Real Invest“ esamus ir būsimus įsipareigojimus perduoti pastatytus komunikacijos tinklus Vilniaus miesto savivaldybei ir UAB „Vilniaus vandenys“. Taigi įvertinus aukščiau nurodytas sutartines nuostatas, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju klausimas dėl ginčo tinklų, esančių adresu ( - ), nuosavybės buvo išspręstas 2015 m. liepos 31 d. Sutartimi dėl tinklų statybos Nr. 03-396 (27.02), kuria statytojas UAB „Real Invest”, iš kurio teises ir pareigas perėmė atsakovė BUAB „Kalnėnų projektai“ 2014 m. gruodžio 10 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, įsipareigojo organizuoti vandentiekio ir nuotekų šalinimo statyba, o po tinklų pastatymo juos neatlygintinai perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Nei 2015 m. liepos 31 d. Sutartis dėl tinklų statybos Nr. 03-396(27.02), nei 2014 m. gruodžio 10 d. Jungtinės veiklos sutartis dėl vandentiekio tinklų įrengimo nėra nuginčytos ar kitaip pripažintos negaliojančiomis. Tokių aplinkybių nenurodo ir pati atsakovė. Tokiu būdu, priešingai nei teigia atsakovė, egzistuoja pagrindas daryti išvadą, jog minėtų sutarčių pagrindu BUAB „Kalnėnų projektai“ įsipareigojo neatlygintinai perduoti komunikacijų tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

4319.

44Pažymėtina, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (lot. pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, įpareigoja sutarties šalis vykdyti abipusius įsipareigojimus, t. y. teisinių santykių dalyviai privalo vykdyti savo prievoles, pareigas, kurios yra nustatytos abipusiškai suderinta valia (sutartimi). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti šalis. Sutarčių privalomumo šalims principas reikalauja sutartį vykdyti ir vienos iš šalių atsisakymas nuo sutarties negalimas, išskyrus įstatyme išvardytus atvejus, kai šalis pati gali vienašališkai nutraukti sutartį arba inicijuoti nutraukimą teismine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513-916/2015; 2019 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-202-915/2019 ).

4520.

46Vienintelė sąlyga, kuri pagal 2015 m. liepos 31 d. Sutarties 3 punktą turi įvykti, kad atsakovei atsirastų pareiga neatlygintinai perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn ginčo Tinklus, yra Tinklų statybos užbaigimas. Byloje kartu su ieškovų ieškiniu pateikti nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba užbaigta 2016-08-08 deklaracija apie statybos užbaigimą, o nuotekų šalinimo (lietaus kanalizacija) tinklų statyba užbaigta 2016-09-13 statybos užbaigimo aktu. Be to, Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašų 2.1 punktas patvirtina, kad kiekvieno iš Tinklų baigtumas yra 100 proc. Taigi vienintelė ginčo Tinklų perdavimo neatlygintinai Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn reikalinga sąlyga – statybos užbaigimas – yra įvykusi. Šios aplinkybės atsakovė neginčijo ir nekvestionavo.

4721.

48Atsižvelgiant į tai, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra viena iš valstybės reguliuojamų ūkinės veiklos sričių, kurios tinkamas įgyvendinimas yra viešasis interesas, į tai, viešasis interesas dėl tinkamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų teikimo gali būti užtikrinamas infrastruktūras perduodant savivaldybės nuosavybėn, taip pat savivaldybės iniciatyva išperkant aptariamas infrastruktūras arba savivaldybei ir savininkui susitariant dėl infrastruktūrų naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos), į tai, kad klausimas dėl ginčo tinklų, esančių adresu ( - ), nuosavybės buvo išspręstas galiojančiomis ir nenuginčytomis 2015 m. liepos 31 d. Sutartimi dėl tinklų statybos Nr. 03-396(27.02) ir 2014 m. gruodžio 10 d. Jungtinės veiklos sutartimi dėl vandentiekio tinklų įrengimo, t. y. minėtų sutarčių pagrindu BUAB „Kalnėnų projektai“ įsipareigojo neatlygintinai perduoti komunikacijų tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn, į tai, kad teisėtai sudarytos ir galiojančios sutartys jos šalims turi įstatymo galią, yra privalomos ir turi būti vykdomos, į tai, kad ginčo Tinklų statyba yra užbaigta 2016-08-08 ir 2016-09-13 statybos užbaigimo aktais, t. y. vienintelė ginčo Tinklų perdavimo neatlygintinai Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn reikalinga sąlyga – statybos užbaigimas – yra įvykusi, darytina išvada, jog ieškovai turi teisę reikalauti, kad atsakovė BUAB „Kalnėnų projektai“ įvykdytų sutartimis prisiimtus įsipareigojimus ir vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo infrastruktūras neatlygintinai perduotų Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn, todėl ieškovų UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus miesto savivaldybės ieškiniu pareikštas reikalavimas pripažinti ieškovei Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teisę į vandentiekio tinklus, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), nuotekų šalinimo tinklus, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) ir nuotekų šalinimo tinklus (lietaus kanalizaciją), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), tenkintinas.

49Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

5022.

51CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

5223.

53Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą, bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys bankroto bylose. Taigi, šiuo atveju, atsakovas BUAB „Kalnėnų projektai“ yra bankrutuojanti įmonė, todėl ieškovai neprivalėjo mokėti žyminio mokesčio, kadangi jie nuo viso žyminio mokesčio mokėjimo yra atleisti pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą. Kadangi ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ teismui pateikė įrodymus apie sumokėtą 3.224,00 EUR žyminį mokestį (2019-12-20 AB SEB banke mokėjimo nurodymo Nr. 21406), ši sumokėta suma grąžintina ieškovui (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 dalis). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

5424.

55Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3,00 EUR sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

56Dėl taikos sutarties sudarymo galimybės

5725.

58Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 procentų sumokėto žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjusius teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese (CK 1.5 straipsnis, 1.137 straipsnis, 6.145 - 6.153 straipsniai, CPK 7 straipsnis, 8 straipsnis, 79 dalis, 177 - 179 straipsniai, 182 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-268, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2, 1.5 straipsniais, teismas

Nutarė

60ieškovų Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį tenkinti visiškai.

61Pripažinti ieškovui Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teisę į vandentiekio tinklus, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), nuotekų šalinimo tinklus, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) ir nuotekų šalinimo tinklus (lietaus kanalizaciją), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

62Grąžinti ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“ 3.224,00 EUR (trys tūkstančiai du šimtai dvidešimt keturi eurai) žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. gruodžio 20 d. AB SEB banke mokėjimo nurodymo Nr. 21406.

63Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 procentų žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjusius teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese (CK 1.5 straipsnis, 1.137 straipsnis, 6.145 - 6.153 straipsniai, CPK 7 straipsnis, 8 straipsnis, 79 dalis, 177 - 179 straipsniai, 182 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

64Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovai UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi... 6. 2.... 7. Nurodė, jog UAB „Real Invest“ siekė padidinti vystomų nekilnojamojo... 8. 3.... 9. Atsakovė BUAB „Kalnėnų projektai“, atstovaujama bankroto... 10. 4.... 11. Ieškovai UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus miesto savivaldybė dublike... 12. 5.... 13. Atsakovė BUAB „Kalnėnų projektai“, atstovaujama bankroto... 14. 6.... 15. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Namų Moldovos... 16. 7.... 17. Esant šalių sutikimui, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (CPK 235... 18. Teismas konstatuoja:... 19. Ieškinys tenkintinas visiškai... 20. 8.... 21. Byloje nustatyta, kad atsakovei BUAB „Kalnėnų projektai” nuosavybės... 22. Dėl ginčo esmės... 23. 9.... 24. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų... 25. 10.... 26. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.391 straipsnyje... 27. 11.... 28. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas – savarankiška... 29. 12.... 30. Svarbiai viešajai funkcijai ir viešajam interesui – geriamojo vandens... 31. 13.... 32. Ši infrastruktūra (ar jos dalys) gali būti formuojama įvairiais būdais, o... 33. 14.... 34. Taigi, remiantis aukščiau pateiktu teisiniu reglamentavimu, priešingai nei... 35. 15.... 36. Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad iš pirmiau aptartos geriamojo... 37. 16.... 38. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje... 39. 17.... 40. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų... 41. 18.... 42. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp UAB „Vilniaus vandenys“... 43. 19.... 44. Pažymėtina, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi... 45. 20.... 46. Vienintelė sąlyga, kuri pagal 2015 m. liepos 31 d. Sutarties 3 punktą turi... 47. 21.... 48. Atsižvelgiant į tai, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 50. 22.... 51. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai... 52. 23.... 53. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą, bylose, kurias nagrinėja teismai,... 54. 24.... 55. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę nei... 56. Dėl taikos sutarties sudarymo galimybės... 57. 25.... 58. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, 140 straipsnio 4... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 60. ieškovų Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Vilniaus vandenys“... 61. Pripažinti ieškovui Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teisę į... 62. Grąžinti ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“ 3.224,00 EUR (trys... 63. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, 140 straipsnio 4... 64. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...