Byla 2S-1338-343/2013

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Gedimex“ atskirąjį skundą dėl Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-87-670/2013 pagal pareiškėjų Kauno teritorinės muitinės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymus skolininkui A. S., suinteresuotiems asmenims Tauragės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, uždarajai akcinei bendrovei „Gedimex“, I. S., antstoliui R. A. G. dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja Kauno teritorinė muitinė kreipėsi į teismą su prašymu (b.l. 2), prašydama nustatyti skolininko A. S. turto ½ dalį sutuoktinių turte, į kurį būtų galima nukreipti 3185 Lt dydžio išieškojimą muitinės įregistruotos mokestinės prievolės. Pareiškėja nurodė, kad 2012 m. lapkričio 26 d. gavo antstolio R. A. G. pasiūlymą kreiptis į teismą dėl skolininkui A. S. priklausančios turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo. Vykdant išieškojimą pareiškėjos naudai buvo areštuotas skolininko ir jo sutuoktinės I. S. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esantis turtas, todėl siekiant nukreipti išieškojimą į skolininko turto, esančio bendrąja jungtine sutuoktinų nuosavybe, dalį, būtina nustatyti skolininko dalį šiame turte. Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patikslintu pareiškimu (b.l. 32) kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti skolininko A. S. turto ½ dalį sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės turte, į kurį būtų galima nukreipti 6 313,27 Lt išieškojimą ir nurodė, kad, vykdant išieškojimą iš skolininko pareiškėjos naudai, buvo areštuotas turtas, esantis bendrąja jungtine skolininko ir jo sutuoktinės, nuosavybe, todėl, siekiant nukreipti išieškojimą į skolininko dalį turte, būtina tą dalį nustatyti. Kauno teritorinė muitinė, skolininkui įvykdžius mokestinę prievolę, atsisakė savo pareiškimo dėl turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo (b.l. 74). Prašymą dėl bylos nutraukimo pateikė ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kadangi skolininkas skolą sumokėjo (b.l. 78).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Jurbarko rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi (b.l. 84) civilinę bylą nutraukė pareiškėjams Kauno teritorinei muitinei ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsisakius savo prašymų dėl turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, kadangi skolininkas padengė įsiskolinimus.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu (b.l. 96-99) suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Gedimex“ prašo panaikinti 2013 m. balandžio 16 d. Jurbarko rajono apylinkės teismo nutartį ir perduoti klausimą Jurbarko rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Gedimex“ prašymą nustatyti skolininko ir jo sutuoktinės turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Nors suinteresuotas asmuo atskiro prašymo dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nepateikė, tačiau, pateikdamas atsiliepimą į Kauno teritorinės muitinės prašymą, išreiškė ne tik pritarimą pareiškėjos pareiškimui, bet kartu pateikė ir prašymą nustatyti skolininko A. S. ir jo sutuoktinės I. S. turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje – kiekvienam po ½ turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, todėl laikytina, kad suinteresuotas asmuo įgyvendino CPK 667 straipsnio 1 dalyje numatytą teisę reikalauti nustatyti skolininko turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalį. Teismas bylą nutraukti galėjo tik gavęs visų trijų skolininko kreditorių atsisakymus nuo pareiškimo, o kadangi suinteresuotas asmuo atsisakymo nuo prašymo nepateikė, teismas, vadovaudamasis turinio viršenybės prieš formą principu ir tokiu būdu neatsižvelgdamas į procesinio dokumento, kuriame pateiktas prašymas pavadinimą, vadovaudamasis bendraisiais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, jį turėjo išnagrinėti iš esmės.

92. Nutraukus nagrinėjamą bylą, išieškojimas iš skolininko dar labiau užsitęs, kadangi prieš tris metus suinteresuotam asmeniui išduoto vykdomojo rašto įvykdymas turės būti atidėtas dar vieniems metams, nes skolininkui neturint kito turto išieškojimas į bendrąja jungtine nuosavybe esantį turtą, kurį antstolis buvo areštavęs, galės būti nukreiptas tik praėjus vieneriems metams nuo išieškojimo į šį turtą nutraukimo dienos, o tai pažeidžia suinteresuoto asmens teises ir įstatymo saugomus interesus.

103. Teismas, spręsdamas ieškinio atsisakymo klausimą, privalėjo patikrinti, ar ieškinio atsisakymo priėmimas, o kartu ir bylos nutraukimas, neprieštaraus imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, o, nustatęs tokią aplinkybę – atsisakyti priimti ieškinio atsisakymą. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad pareiškėjo prašymas dėl pareiškimo atsisakymo byloje dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo prieštarauja viešajam interesui, kuris reikalauja, kad teismų sprendimai būtų vykdomi tinkamai ir operatyviai, pažeidė skolininko kreditorių teises ir įstatymų saugomus teisėtus interesus.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 105) pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo suinteresuoto asmens atskirojo skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

12Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

13I. A. teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nėra nustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Šioje byloje keliamas teismo nutarties, kuria, priėmus pareiškėjų atsisakymus nuo prašymų dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo, civilinė byla nutraukta, pagrįstumo ir teisėtumo klausimas, dėl kurio apeliacinės instancijos teismas ir pasisako.

15Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolio R. A. G. kontoroje buvo vykdomos vykdomosios bylos dėl skolos iš skolininko A. S. išieškojimo atitinkamai dėl 1 410,38 Lt skolos išieškojimo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai pagal 2009 m. gegužės 18 d. Jurbarko rajono apylinkės teismo nutarimą Nr. (duomenys neskelbtini), dėl 8 756,34 Lt skolos išieškojimo uždarosios akcinės bendrovės „Gedimex“ naudai pagal 2009 m. spalio 9 d. Jurbarko rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1218-523/2009, dėl 4 902,89 Lt skolos išieškojimo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal Tauragės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. nutarimą Nr. (duomenys neskelbtini) bei dėl 3 021 Lt skolos išieškojimo Kauno teritorinei muitinei pagal 2011 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) ir 164 Lt skolos išieškojimo pagal 2012 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini). Antstolis, nustatęs, kad skolininkas asmeninio turto neturi, nusprendė nukreipti išieškojimą į skolininkui priklausančią turto dalį, esančią bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, o kadangi skolininko turto dalis nenustatyta, remdamasis CPK 667 straipsniu pasiūlė išieškotojams, o taip pat skolininkui bei jo sutuoktinei kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Nustatyta, kad dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, į teismą su atskirais prašymais kreipėsi išieškotojos Kauno teritorinė muitinė bei Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Gedimex“ su atskiru prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, nesikreipė, tačiau atsiliepime į pareiškėjos Kauno teritorinės muitinės prašymą dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo (b.l. 38-39) pareiškė konkretų prašymą nustatyti skolininko A. S. ir jo sutuoktinės I. S. dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, t. y. kiekvienam po ½ turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Teisminio bylos nagrinėjimo metu skolininkui įvykdžius įsipareigojimus kreditorėms Kauno teritorinei muitinei ir Valstybinei mokesčių inspekcijai ir pareiškėjoms pareiškus atsisakymą nuo prašymų nustatyti skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, teismas prašymų atsisakymą priėmė ir civilinę bylą nutraukė. Atskiruoju skundu skundžiamas teismo sprendimas dėl civilinės bylos nutraukimo teigiant, kad teismas, neatsižvelgdamas į suinteresuoto asmens atsiliepime pateiktą prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo ir nepagrįstai nelaikydamas suinteresuoto asmens kaip pareiškusio reikalavimą, priėmęs pareiškėjų atsisakymus nuo prašymų be pagrindo, nesant suinteresuoto asmens prašymo atsisakyti prašymo dėl skolininko turto dalies nustatymo, pažeisdamas suinteresuoto asmens kaip skolininko kreditoriaus interesus į tinkamą teismo sprendimo įvykdymą, o taip pat ir viešą interesą dėl teismo sprendimų vykdymo, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį dėl civilinės bylos nutraukimo. Su šiais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti.

16Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.

17Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenims, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitas asmenimis nuosavybe, nustatymo. Jei per antstolio nustatytą terminą toks prašymas nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Skolininko dalis bendroje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta skolininko turto, esančio bendrąja nuosavybe, dalis, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turto dalį (CPK 667 straipsnio 3 dalis). Tai, kad išieškotojas turi teisę reikalauti nustatyti skolininko dalį taip, kad būtų galima iš jos išieškoti (CPK 667 straipsnio 4 dalis), reiškia, kad teismas nustato bendrosios nuosavybės bendraturčių dalis taip, kad būtų įmanoma išieškoti, nes priešingu atveju teismo sprendimo įvykdymas taptų negalimas.

18Nagrinėjamoje byloje skolininko A. S. kreditoriai Kauno teritorinė muitinė ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasinaudojo CPK 667 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teise ir kreipėsi į teismą su prašymais dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe su jo sutuoktine I. S., nustatymo. Atskirajame skunde keliamas klausimas, ar prašymas dėl skolininko turto dalies nustatymo, pareikštas ne atskiru procesiniu dokumentu, kuris būtų įvardintas kaip prašymas ar pareiškimas, o pateiktas atsiliepime į kito kreditoriaus prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo, gali būti laikomas prašymu dėl skolininko turto dalies nustatymo, o kartu ir tinkamu teisės, numatytos CPK 667 straipsnio 1 dalyje kreiptis į teismą dėl skolininko turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo realizavimas, dėl ko teismas, spręsdamas civilinės bylos nutraukimo klausimą, būtų turėjęs atsižvelgti ir į suinteresuoto asmens interesus.

19Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog teismas nagrinėjamoje byloje nepagrįstai prioritetą teikė procesinio dokumento formai, o ne turiniui ir suinteresuoto asmens prašymo, pareikšto atsiliepime į išieškotojos Kauno teritorinės muitinės prašymą, spręsdamas civilinės bylos nutraukimo klausimą, nelaikė prašymu dėl skolininko turto dalies nustatymo. Pažymėtina, kad suinteresuotas asmuo pateiktame atsiliepime pareiškė konkretų reikalavimą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, nustatymo, todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl tolimesnės civilinės bylos eigos, pareiškėjoms atsisakius savo pareiškimų, turėjo į tai atsižvelgti. Remiantis CPK 5 straipsnio 3 dalimi teismas imasi nagrinėti civilinę bylą pagal asmens (arba jo atstovo), kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, pareiškimą, kuris turi atitikti įstatymo keliamus reikalavimus, tačiau vien įstatymo reikalaujamos procesinio dokumento formos nesilaikymas, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, kaip kad šiuo konkrečiu atveju atskiro prašymo nepateikimas, negali sąlygoti teismo atsisakymo apginti pažeistas asmens teises ir saugomus interesus. Teismas, gavęs kreditorių atsisakymus nuo prašymų dėl skolininko turto dalies nustatymo ir spręsdamas klausimą dėl tolimesnės civilinės bylos eigos, nepagrįstai suinteresuoto asmens pareikšto prašymo nelaikė savarankišku prašymu byloje, dėl ko nepagrįstai, pažeisdamas protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus jo neišnagrinėjo iš esmės ir tenkindamas pareiškėjų prašymus civilinę bylą nutraukė.

20Skundžiama nutartis naikintina ir kitais atskirojo skundo argumentais, kadangi pripažintina, jog skundžiama nutartis pažeidžia ne tik suinteresuoto asmens, kaip skolininko kreditoriaus, bet ir viešąjį interesą.

21Vadovaujantis CPK 42 straipsnio, 140 straipsnio nuostatomis, pripažintina ieškovo (o ypatingosios teisenos bylose – pareiškėjo) teisė atsisakyti nuo ieškinio (pareiškimo, prašymo). Tokiu atveju teismui priėmus ieškinio (pareiškimo, prašymo) atsisakymą, nutartimi civilinė byla nutraukiama. Minėta teisė užtikrina dispozityvumo principo civiliniame procese įgyvendinimą, kadangi bylą inicijavusiam asmeniui suteikiama galimybė savo valia pradėto proceso atsisakyti. Tačiau teismas, spręsdamas ieškinio (pareiškimo, prašymo) atsisakymo priėmimo klausimą, neturi vadovautis vien tik pareikštu prašymu, o turi įsitikinti, ar nurodytas veiksmas ne tik kad nepažeidžia asmens teisių ir saugomų interesų, bet ir neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui.

22Kaip jau buvo nurodyta, vykdomasis dokumentas, kurio pagrindu vykdomas išieškojimas iš skolininko išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Gedimex“ naudai, yra išduotas dar 2009m. spalio 9 d. ir nors išieškotina suma nėra ypač didelė, tačiau per daugiau kaip trijų metų laikotarpį vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas. Sutiktina, jog uždaroji akcinė bendrovė „Gedimex“, kaip ir visi kiti kreditoriai, yra suinteresuota kuo greitesniu vykdomojo dokumento, o kartu ir teismo sprendimo įvykdymu, kad per kuo trumpesnį laiką būtų patenkinti jos reikalavimai. Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog, teismui nutraukus civilinę bylą, išieškojimas iš skolininko turto dalies, kuri yra bendra su kitais asmenimis nuosavybe, galės būtų pradėtas vykdyti ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš šio turto nutraukimo, kadangi tokia nuostata įtvirtinta CPK 667 straipsnio 1 dalyje. Kreditorė, siekdama nustatyti skolininko turto dalį ir nukreipti į ją išieškojimą, į teismą galėtų kreiptis ne anksčiau kaip po metų laiko, o tai jau neatitiktų kreditorės teisėtų ir pagrįstų lūkesčių ir vykdymo proceso tikslų. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad teismo sprendimas dėl civilinės bylos nutraukimo dar labiau užvilkins išieškojimą iš skolininko, kadangi vykdymo proceso metu yra konstatuota, kad skolininkas jokio kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, neturi. Esant nurodytoms aplinkybėms spręstina, jog skundžiamos teismo nutarties priėmimas pažeidžia suinteresuoto asmens teisę į kuo greitesnį teismo sprendimo įvykdymą ir savo reikalavimo patenkinimą. Tačiau, tuo pačiu spręstina, kad toks teismo sprendimas pažeidžia ir viešą interesą, kuris reikalauja, kad teismų sprendimai būtų vykdomi tinkamai ir operatyviai. Pažymėtina, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikoje (CPK 18 straipsnis) Teismo sprendimo privalomumas sąlygoja viešą interesą, kad teismo sprendimai būtų kuo greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis įvykdyti, kadangi nesavalaikis teismo sprendimų vykdymas sudarytų pagrindą abejoti teisingumo vykdymu Lietuvos Respublikoje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjos prašymų dėl skolininko turto dalies nustatymo atsisakė skolininkui įvykdžius savo įsipareigojimus joms. Manytina, kad tuo atveju, jei išieškojimas būtų vykdomas bendra tvarka ir skolininko gautos lėšos būtų išieškomos vadovaujantis vykdymo proceso nuostatomis, dalis pareiškėjoms sumokėtų lėšų būtų atitekę ir uždarajai akcinei bendrovei „Gedimex“, dėl ko spręstina, kad vienų kreditorių reikalavimų patenkinimas šiuo konkrečiu atveju nutraukus bylą ir netekus galimybės nustatyti skolininko turto dalį nepagrįstai pažeidė suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Gedimex“ interesus, dėl ko laikytina, kad toks pareiškėjų atsisakymas nuo prašymų dėl skolinimo turto dalies nustatymo yra prieštaraujantys viešajam interesui, todėl negalėjo būti tenkinami, dėl ko teismas, neišnagrinėdamas uždarosios akcinės bendrovės „Gedimex“ prašymo dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, pažeisdamas suinteresuoto asmens kaip skolininko kreditoriaus teises ir teisėtus interesus, o kartu ir viešą interesą, nepagrįstai civilinę bylą nutraukė.

23Konstatavus skundžiamos teismo nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą, naikintina pirmosios instancijos teismo nutartis ir klausimas perduotinas nagrinėti iš esmės pirmos instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

24Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

25Atskirąjį skundą patenkinti.

26Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

27Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja Kauno teritorinė muitinė kreipėsi į teismą su prašymu (b.l.... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Jurbarko rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi (b.l. 84)... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu (b.l. 96-99) suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė... 8. 1. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į suinteresuoto asmens uždarosios... 9. 2. Nutraukus nagrinėjamą bylą, išieškojimas iš skolininko dar labiau... 10. 3. Teismas, spręsdamas ieškinio atsisakymo klausimą, privalėjo patikrinti,... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 105) pareiškėja Valstybinė... 12. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 13. I. A. teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolio R. A. G.... 16. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo... 17. Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų... 18. Nagrinėjamoje byloje skolininko A. S. kreditoriai Kauno... 19. Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog teismas nagrinėjamoje byloje... 20. Skundžiama nutartis naikintina ir kitais atskirojo skundo argumentais, kadangi... 21. Vadovaujantis CPK 42 straipsnio, 140 straipsnio nuostatomis, pripažintina... 22. Kaip jau buvo nurodyta, vykdomasis dokumentas, kurio pagrindu vykdomas... 23. Konstatavus skundžiamos teismo nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą,... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 25. Atskirąjį skundą patenkinti.... 26. Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutartį panaikinti... 27. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....