Byla 2-1876-650/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei A. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės 732,00 Lt skolą, 1251,72 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 45,45 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei ieškinys su priedais įteiktas tinkamai (CPK 130 str. tvarka, tačiau atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovės prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2002-11-19 atsakovė su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M41A673387481693, pagal kurią pradinis kreditorius teikė atsakovui skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl susidarė skola – 732 Lt. Atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminus, todėl susidarė 1251,72 Lt delspinigiai.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui. Nors tarp ieškovo ir atsakovo sutartinių santykių nėra, UAB Tele2“ 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 yra perleidęs ieškovui skolos reikalavimo teisę iš atsakovės A. M., todėl UAB „Gelvora“ yra tinkamas ieškovas šioje byloje.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartis - tai sutartis, kuria viena šalis (paslaugų tiekėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti. Pirminis kreditorius vykdė savo pareigas tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų teikimą, tuo tarpu atsakovė savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas paslaugas. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 ir 6.205 straipsnių nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 str.), todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 732,00 Lt skola.

8Nagrinėjamu atveju tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo sudarytos Sutarties 6.6 p., atsakovas, laiku neapmokėjęs sąskaitos, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Iš byloje esančio 2014-01-22 delspinigių paskaičiavimo akto (38 b.l.) matyti, kad ieškovas yra paskaičiavęs 0,1 proc. delspinigius už 1710 pradelstas mokėjimo dienas, t.y. 1251,72 Lt. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai paskaičiuoti net už 1710 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 131,76 Lt sumos (delspinigiai paskaičiuotini už 180 dienų), kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 6.6 p., ieškovui iš atsakovės priteistina 131,76 Lt delspinigių. Kita reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta. Iš atsakovės taip pat priteistinos ieškovo patirtos 45,45 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidos.

9Kadangi atsakovė nevykdė piniginės prievolės, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš jos ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-01-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Priėmęs sprendimą byloje, teismas sprendžia ir dėl bylinėjimo išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą.

11Konstatuotina, kad ieškinys dėl piniginių reikalavimų tenkintinas iš dalies ( apytiksliai 45 %). Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ir pagrįstos atitinkamais duomenimis. Todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovės priteisiama tik 32,00 Lt žyminio mokesčio (iš sumokėtų 72,00 Lt pagal 2013-12-20 mokėjimo nurodymą – 44 b.l.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, iš atsakovės A. M., a.k. ( - ) 732,00 Lt (septynių šimtų trisdešimt dviejų litų) skolą, 131,76 Lt (vieno šimto trisdešimt vieno lito, 76 centų) delspinigius, 45,45 Lt (keturiasdešimt penkių litų, 45 centų) ikiteisminio išieškojimo išlaidas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 909,21 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-02-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 32,00 Lt (trisdešimt dviejų litų) žyminį mokestį.

15Kitoje reikalavimų dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai