Byla 2A-236-115/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Romualdos Janovičienės, Tatjanos Žukauskienės, sekretoriaujant Margaritai Armalienei, dalyvaujant ieškovui R. K., jo atstovei advokatei G.Gudaitei, atsakovo UAB „Šnipiškių ūkis“ atstovui adv. M. Paukštei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) R. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5047-430/2009 pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovui UAB „Šnipiškių ūkis“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio ir neturtinės žalos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas R. K. ieškiniu dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą ir vidutinio darbo užmokesčio ir neturtinės žalos priteisimo prašė pripažinti, darbo sutarties nutraukimą pagal DK 136 str. 3 d. 1 p. su R. K., neteisėtu ir panaikinti UAB „Šnipiškių ūkis“ direktoriaus 2008-12-30 Nr. 158-P įsakymą dėl R. K. atleidimo iš darbo; grąžinti ieškovą į darbą UAB „Šnipiškių ūkis“; priteisti ieškovui iš atsakovo vidutinį mėnesinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2008-12-30) iki teismo sprendimo įvykdymo; priteisti iš atsakovo R. K. patirtą neturtinę žalą, - dešimt vidutinių mėnesio darbo užmokesčių dydžio- 21.890 Lt; nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai iš atsakovės, priteisti 5% metinių palūkanų nuo priteistos sumos; priteisti iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidas (b.l.1-4). Ieškovas patikslino reikalavimą, prašydamas negrąžinti į darbą, pakeičiant atleidimo pagrindą į atleidimą teismo sprendimu (b.l. 163-173)

5Nurodė, jog UAB „Šnipiškių ūkis“ jis dirbo bendrovės darbų ir priešgaisrinės apsaugos organizatoriumi. 2009-01-05 gavo pranešimą iš atsakovo apie darbo sutarties nutraukimą pagal DK 136 str. 3 d. 1 p. nuo 2008-12-30; tačiau 2008-12-30 jis buvo laikinai nedarbingas. Atsakovas žinojo, kad ieškovas sunkiai serga onkologine liga, gydosi jau ne vieną mėnesį, turi nedarbingumo pažymą, tačiau atleido ieškovą jo nedarbingumo laikotarpiu. Teigia, jog atsakovo direktorius V. T., piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi ir savivaliaudamas, nuolatiniais tikrinimais ir gąsdinimais sudarė nepalankias sąlygas darbui, kurios kėlė įtampą visiems darbuotojams. Ieškovas pateikė prašymus dėl atostogų rugpjūčio, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais, tačiau atsakovas prašymų netenkino. Ieškovui buvo siunčiami reikalavimai pasiaiškinti dėl nebuvimo darbe, grasinant atleidimu, atsakovui žinant, kad ieškovas sunkiai serga ir gydosi. Atsakovas ieškovo atleidimą iš darbo grindžia darbo drausmės pažeidimais: 2006-01-19 bendrovės direktoriaus įsakymo Nr. 2 nevykdymu, t.y. nesižymėjimu registracijos žurnale išvykstant vykdyti darbinių pareigų į objektus, darbdavio reikalavimų nevykdymu, pavestų užduočių neatlikimu. Mano, jog minimuose drausmės pažeidimuose nėra ieškovo kaltės. 2006-01-19 įsakymas Nr. 2 yra diskriminuojantis, taikomas su nepagrįstomis išimtimis, t.y. vieniems darbuotojams reikia žymėtis, kitiems – ne; tapo neaišku, kuriems darbuotojams buvo taikomas šis įsakymas. Nors atsakovas teigė, jog ieškovas neatliko pareigos pašalinti nustatytus priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, tačiau minimi trūkumai nepašalinti direktoriui V. T. neskyrus lėšų, reikalingų darbams atlikti. Mano, jog atsakovas pažeidė DK 35 str. Ieškovas nurodė, jog atsakovo neteisėti veiksmai ieškovui sukėlė dvasinį sukrėtimą, pažeminimą, emocinę depresiją; pažeminta jo kaip darbuotojo ir žmogaus garbė, nes jis buvo viešai įvardintas kaip darantis drausmines nuobaudas, nesugebantis atlikti pavesto darbo. Darbuotojas, kurio darbo santykiai pasibaigia tokiu pagrindu, darbo rinkoje vertinamas nepalankiai, nekonkurencingas. Atsakovo veiksmai apsunkino ieškovo gydymosi procesą, kėlė įtampą ir stresą, todėl patirti nepatogumai yra tiesiogiai sąlygoti atsakovo neteisėtų veiksmų.

6Atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ atsiliepimu į ieškinį (b.l.51-55) su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą; priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad apribojimas, numatytas LR DK 133 str. 1 d. 1 punkte, šiuo atveju neturėjo būti taikomas. Atsakovas dėl ieškovo kaltės neturėjo duomenų apie tai, kad ieškovas 2008-12-30 sirgo. Atsakovo įmonės vidaus darbo taisyklių 8.10 punktas įpareigoja darbuotoją nedelsiant informuoti darbdavį apie susirgimo faktą. Atsakovas teigė, jog ieškovas iki atleidimo iš darbo nuolat pažeidinėjo atsakovo įmonėje nustatytą darbo drausmę, t.y. nesilaikė teisėtų darbdavio nurodymų, atsakovo įmonėje taikomų vidaus darbo tvarkos taisyklių. Atsakovas 2008-08-12 raštu Nr. 04-10-131 pareikalavo iš ieškovo iki 2008-08-18 pateikti raštišką ataskaitą apie 2008-04-08 Nurodyme Nr. 22-7-1251 „Dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo“ atsakovui duotus įpareigojimus. Ieškovas reikalautos ataskaitos iki nurodytos datos nepateikė. Atsakovas 2008-09-15 raštu Nr. 02-10-148 pakartotinai pateikė ieškovui analogišką reikalavimą, taip pat prašymą pasiaiškinti dėl prieš tai neįvykdyto darbdavio nurodymo. Ieškovas, 2008-09-17 atsakydamas į 2008-09-15 raštą Nr. 02-10-148, dar kartą nurodė jau žinomus priešgaisrinės saugos pažeidimus, bet nepateikė jokių paaiškinimų dėl atliktų ar neatliktų darbų šiems pažeidimams pašalinti. Atsakovas 2008-09-16 tarnybinio pranešimo pagrindu 2008-09-18 raštu Nr. 04-10-151 pareikalavo ieškovo pasiaiškinti, kodėl jis nevykdo atsakovo 2006-01-19 įsakymo Nr. 2. Ieškovo pasiaiškinimas nebuvo gautas. 2008-06-20 atsakovo įsakymu Nr. 76-P ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda - pastaba (įspėjimas); ieškovas pasirašytinai buvo supažindintas su drausmine nuobauda. Ši drausminė nuobauda paskirta laikantis LR DK nustatytos drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos: atsakovas 2008-06-16 gavo darbuotojo T. B. tarnybinį raštą Nr. 272, kuriame jis informuoja darbdavį apie nustatytus ieškovo darbo drausmės pažeidimus. Atsakovas 2008-06-17 raštu Nr. 04-10-97 pareikalavo ieškovo pasiaiškinti dėl nustatytų darbo drausmės pažeidimų. Ieškovas iki nurodytos datos pateikė pasiaiškinimą. Paskirta drausminė nuobauda nebuvo panaikinta ir ji yra galiojanti, kadangi buvo paskirta per paskutinius dvylika mėnesių iki atleidimo iš darbo.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė (b.l.179-183).

8Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovui pažeidus 2006-01-19 direktoriaus įsakymą Nr. 2, pagal kurį bendrovės darbuotojai, vykstantys darbo pareigų vykdyti kitoje vietoje privalo raštu pažymėti specialiuose registracijos žurnaluose bei Įmonės darbo tvarkos taisyklių VII dalies 8.9 p., po pareikalavimų pasiaiškinti, jam 2008-06-20 įsakymu Nr. 76-P buvo paskirta drausminė nuobauda – pastaba. Teismas darė išvadą, jog ankstesnė paskirta drausminė nuobauda yra teisėta ir pagrįsta, nes ieškovas, išvykdamas į darbo objektus, nesiregistravo specialiuose žurnaluose, todėl pažeidė darbo drausmę, ir tai buvo pagrindas taikyti drausminę atsakomybę. Teismas konstatavo, jog įsakymo dėl registracijos specialiuose žurnaluose vykdymas yra betarpiškai susijęs su darbuotojų darbo drausmės kontrole, nes tik tokiu būdu galima nustatyti konkretaus darbuotojo buvimą tam tikrame objekte, kurie yra dvejose Vilniaus miesto seniūnijose, todėl tai traktavo ne formaliu darbo drausmės trūkumu, o konkrečiu darbo drausmės pažeidimu. Teismas pažymėjo, jog ieškovas drausminės nuobaudos neskundė, o tai leidžia daryti išvadą, jog ir pats pripažino jos teisėtumą. Konstatavo, jog taikant antrą drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, pirmoji buvo galiojanti, o ieškovas ir toliau pažeidinėjo darbo drausmę bei tinkamai nevykdė darbinių pareigų. Teismas sprendė, jog ieškovas nevykdė įmonės darbo tvarkos taisyklių VIII dalies 8.10 p. nustatytos pareigos ligos, nedarbingumo atveju nedelsiant informuoti darbdavį, todėl atsakovas, priimdamas įsakymą dėl darbo sutarties su ieškovu nutraukimo, neturėjo informacijos apie ieškovui tęsiamą nedarbingumą, nors ne vieną kartą raštu reikalavo informuoti apie nedarbingumo tęsimą, t. y. nežinojo apie aplinkybę, reikšmingą DK 131 str. 1 d. 1 p. įtvirtintam draudimui taikyti. Teismas sprendė, jog ieškovui nevykdant pareigos informuoti darbdavį apie nedarbingumo pratęsimą, DK 131 str. 1 d. 1 p. numatyta garantija besąlygiškai negali būti taikoma. Teismas darė išvadą, kad darbdavys, priimdamas 2008-12-30 įsakymą Nr.158-P dėl atleidimo iš darbo ir aptardamas tą aplinkybę, kad ligos atveju atleidimo data perkeliama į kitą dieną, siekė išvengti darbo įstatymo pažeidimo. Teismas ieškovo nurodytą aplinkybę, jog nedarbingumas pasibaigė ieškovui prašant, vertina kaip teisiškai nereikšmingą reikalavimo dėl atleidimo iš darbo pripažinimo negaliojančiu prasme.

9Apeliantas (ieškovas) R. K. pateikė apeliacinį skundą (b.l.189-197), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto l apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog teismas netikrino ir nenustatė už kokį konkrečiai darbo drausmės pažeidimą ieškovas yra atleistas iš darbo, nes 2008-12-30 įsakyme nenurodyta už kokį konkretų darbo drausmės pažeidimą jis atleistas iš darbo. Teismas nenurodė ir nepasisakė, kokių darbinių pareigų nevykdė ieškovas, nesiaiškino, ar atsakovo reikalavimai ieškovui pateikti raštiškas ataskaitas yra pagrįsti; nepasisakė dėl neva ieškovo neatliktų jam pavestų darbo užduočių, šalinant priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, nors ieškovo tarnybiniuose pranešimuose darbdaviui buvo nurodoma, jog jis yra nušalintas nuo dalyvavimo direktoriaus ir administracijos gamybinių susirinkimų ir neturi galimybės pateikti pasiūlymų, bei prašymų. Mano, jog neištyrus ir neįvertinus šių aplinkybių, lieka nepašalintos pagrįstos abejonės dėl galimos darbdavio įtakos ieškovo pareigų vykdymui. Mano, jog teismas nepasisakė ir nevertino registracijos žurnale esančių įrašų, kurie prieštarauja 2008-09-16 tarnybiniame pranešime nurodytai informacijai- ieškovas nurodytu laikotarpiu (nuo 07.06 iki 09.16) žurnale registravosi ir padarė įrašus liepos mėnesį 25, 30 d., rugpjūčio mėnesį 1, 4, 5, 6 dienomis. Teigia, jog iš žurnalo matyti, jog pirmas tikrinimas atliktas tik 2008-11-12, bet ne atsakovo nurodytu laiku. Teismas pažeisdamas CPK 414 str., nebuvo aktyvus nagrinėjant darbo bylą bei nevertino ieškovui paskirtos drausminės nuobaudos - atleidimo iš darbo - teisėtumo ir pagrįstumo. Teigia, jog teismas netikrino ar drausminė nuobauda parinkta atsižvelgiant į DK 238 str. nurodytas aplinkybes; ar nėra pagrindo panaikinti drausminę nuobaudą atsižvelgiant į padaryto darbo drausmės pažeidimo sunkumą, aplinkybes, kuriomis jis buvo padarytas, darbuotojo ankstesnį darbą ir elgesį, į tai, ar drausminė nuobauda atitinka padaryto nusižengimo sunkumą. Mano, jog teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad ieškovas objektų esančių bendrovės teritorijoje nelaikė kita vieta į kurią vykstant reikia registruotis. Darbdavys reikalavimą registruotis žurnaluose suformulavo neaiškiai, nekonkrečiai, darbo sutartyje su ieškovu nesulygo dėl vienos iš būtinųjų darbo sutarties sąlygų - darbo vietos. Darbo sutarties 1.1 p. ieškovo darbo vieta nurodyta UAB „Šnipiškių ūkis“. Teismas ieškovo pareigą registruotis žurnaluose sprendime grindė ir įmonės darbo tvarkos taisyklėmis, neatsižvelgdamas į tai, jog ieškovas nėra su jomis susipažinęs. Mano, jog teismo išvada, kad taikant antrą drausminė nuobaudą – atleidimą iš darbo, pirmoji buvo galiojanti paremta tik aritmetiniu skaičiavimu. Teigia, jog ieškovas neturėjo objektyvios galimybės įvykdyti darbdavio reikalavimus ar sistemingai pažeidinėti darbo drausmę, nes ilgą laiką sirgo. Mano, jog teismo konstatavimas, kad ieškovas neskundė 2008-06-20 paskirtos drausminės nuobaudos -pastabos, vadinasi sutiko, yra nepagrįstas ir neteisingas, nes ieškovui 2008-07-03 buvo diagnozuotas sunkus susirgimas ir jis nespėjo drausminės nuobaudos apskųsti. Teigia, jog pagal Įmonės darbo tvarkos taisyklių 8.10 p. nustatyta pareiga informuoti ligai pasibaigus, o atsakovas žinojo apie ieškovo ligą ir tai žymėjo darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.

10Atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.200-201) prašė apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas atleistas būtent už analogišką darbo drausmės pažeidimą - 2006-01-19 direktoriaus įsakymo Nr.2 raštu žymėtis registracijos žurnale nevykdymą, už kurį jau buvo baustas per pastaruosius metus. Pažeidimas buvo ne atsitiktinis, išreiškiantis ieškovo valią ir vykdomas tyčia, nes ieškovo nuomone šis direktoriaus įsakymas jį diskriminavo. Teigia, jog ieškovo darbo specifika tokia, kad jis didžiąją laiko dalį būdavo bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje, kuri apima Šnipiškių ir Žirmūnų gyvenamuosius rajonus, todėl bendrovės vadovybei būtina žinoti kurioje vietoje darbuotojas dirba, nes darbuotojui nenurodžius darbo vietos, jis galimai tuo metu galėjo užsiimti savo asmeniniais reikalais. Nurodo, jog darbuotojo pareigos gali būti nustatytos ne tik DK, bet ir lokaliniuose teisės aktuose, taigi, direktoriaus įsakymų vykdymas yra privalomas kiekvienam darbuotojui. Darbuotojas nepranešė darbdaviui apie nedarbingumą, todėl darbdavio nežinojimas apie jo ligos ir nedarbingumo eigą, leido darbdaviui 2008-12-30 priimti įsakymą dėl ieškovo atleidimo iš darbo. Pažymi, kad darbdavys siekė išvengti darbo įstatymo pažeidimo ir tame pačiame įstatyme aptarė galimybę perkelti atleidimo datą į kitą dieną, ieškovui pavėluotai pateikus nedarbingumą patvirtinančius dokumentus, kas ir buvo padaryta 2009-01-12 priimant papildomą įsakymą, kuriuo atleidimo data perkelta į pirmą po nedarbingumo pasibaigimo dieną.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

13Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

14Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

15Apeliantas (ieškovas) R. K. apeliaciniu skundu nesutinka su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu, kuriuo yra atmestas jo ieškinys atsakovui UAB“Šnipiškių ūkis“ pripažinti atleidimą iš darbo pagal DK 136str.3d.1p. neteisėtu; panaikinti UAB „Šnipiškių ūkis“ direktoriaus 2008-12-30 Nr. 158-P įsakymą dėl R. K. atleidimo iš darbo ir negrąžinant ieškovo į darbą pakeisti atleidimo iš darbo pagrindą, laikant atleistu teismo sprendimu; priteisti iš atsakovo vidutinį mėnesinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2008-12-30); priteisti 10 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio(21890Lt) neturtinę žalą; priteisti 5% metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

16Kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas iš dalies yra pagrįstas, todėl skundžiamas sprendimas naikintinas ir priimtinas nauja..

17Dėl atleidimo iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytą pagrindą.

18Įstatyme įtvirtinta drausminė atsakomybė yra viena iš priemonių, padedančių užtikrinti tinkamą darbo pareigų vykdymą. DK 234 straipsnyje nustatyta, kad darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Ši teisės norma reiškia, kad darbuotojas privalo žinoti darbo pareigų turinį, jų įgyvendinimo tvarką ir sąlygas, nustatytas įmonės, įstaigos, organizacijos vidaus darbo tvarkos taisyklėse, ir jų pažeidimas yra pagrindas darbuotojo drausminei atsakomybei atsirasti. Sprendžiant, ar darbuotojo veiksmai yra neteisėti, būtina įvertinti jo darbo pareigas, darbo tvarką reglamentuojančius aktus. Darbdavys privalo tinkamai organizuoti darbą – visų pirma, užtikrindamas, kad darbuotojai tiksliai žinotų savo pareigas, jų atlikimo tvarką – supažindinti su darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu (DK 227 straipsnio 1 dalis, 229-232 straipsniai).

19Atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu yra drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas), kuri gali būti taikoma tik esant drausminei atsakomybei pagrindui (DK 10 straipsnio 1 dalis, 136 straipsnio 4 dalis). Drausminės atsakomybės pagrindas yra darbo drausmės pažeidimas (DK 234, 235 straipsniai). Darbuotojo neteisėti veiksmai arba neveikimas darbo drausmės pažeidimo atveju yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 straipsnis).

20Teismų praktikoje suformuota juridinių faktų sudėtis, kuriai esant leidžiama nutraukti darbo sutartį esant DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytam pagrindui. Į atleidimo iš darbo pagrindą sudarančių juridinių faktų sudėtį įeina kartu su kitais šie juridiniai faktai: faktas, kad darbo drausmės pažeidimas padarytas po to, kai darbuotojui nors kartą per paskutiniuosius dvylika mėnesių buvo skirta drausminė nuobauda; faktas, jog pakartotinio darbo drausmės pažeidimo įvykdymo dieną ankstesnė nuobauda yra galiojanti. Taigi teismas, nagrinėdamas ginčą dėl atleidimo iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą teisėtumo, turi patikrinti drausmės pažeidimo, kuris buvo atleidimo pagrindas, ir iki atleidimo iš darbo darbuotojui skirtos nuobaudos, dėl kurios yra ginčas ir kuri yra atleidimo iš darbo pagrindo sudėties elementas, drausminės nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą. Teisme tikrinant darbuotojui paskirtos drausminės nuobaudos pagrįstumą, pareiga įrodyti darbuotojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo ir kaltės buvimą tenka darbdaviui. Darbdavio įrodinėjamos konkrečios aplinkybės turi būti pagrįstos ne formaliais darbuotojo darbo trūkumais, o konkrečiu darbo drausmės pažeidimu.

21Šioje byloje pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas yra pagrįstai nubaustas už pirmą darbo drausmės pažeidimą ir vėl padarė naują pažeidimą, netinkamai vykdė savo darbines pareigas, todėl iš darbo atleistas pagal DK 136str.3d.1p pagrįstai. Tačiau kolegija su tokia pirmos instancijos išvada nesutinka.

22Dėl darbdavio pareikštos ieškovui pastabos.

23Ieškovas teigia, kad jam 2008-06-20 darbdavio įsakymu Nr.76-P drausminė nuobauda –pastaba, yra paskirta nepagrįstai, tačiau kolegija šiuos apeliacinio skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus ir sutinka su pirmos instancijos teismo byloje esančių įrodymų vertinimu ir padaryta išvada, jog ši nuobauda paskirta nepažeidžiant galiojančių darbo ir procesinės teisės normų.

24Iš darbdavio 2006-01-19 įsakymo matyti, kad pagal jį visi bendrovės darbuotojai, kurių darbo vietos yra adresais: Žirmūnų 92, Žirmūnų 143, Mintie 8, Fino 2, vykstantiems darbo pareigų vykdyti ar vykdantiems jas kitoje vietoje, privalėjo apie tai raštu pažymėti spec. žurnaluose, nurodant išvykimo ir sugrįžimo laiką. Ieškovas tą pačią 2006-01-19 dieną yra priimtas dirbti įmonėje darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos organizatoriumi (b.l. 6-7). Darbo sutartyje ieškovo darbo vieta(adresas) nenurodyta, tačiau apeliantas teisme pripažino, kad jo darbo vieta 2008-2009 buvo Minties 8, kur vienoje iš patalpų turėjo stalą, kompiuterį darbui ir laikė su darbu susijusius žurnalus, kitus dokumentus. Šią aplinkybę patvirtina ir ieškovo padaryti įrašai Minties g. 8 darbuotojams skirtame Išvykimų į teritoriją registracijos žurnale. Tai rodo, kad ieškovas su darbdavio 2006-01-19 įsakymu yra supažindintas, jį suprato ir privalėjo laikytis nustatytos tvarkos(DK 35, str.1d., 228str.). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas šios tvarkos 2008m. birželio 6 ir 16 nesilaikė, nes buvo nerastas savo darbo vietoje Minties 8 ir telefonu negalėjo paaiškinti kur yra patikrinimo metu (b.l.24). Kad ieškovas nebuvo užsiregistravęs specialiame žurnale ir nurodytu laiku nebuvo darbo vietoje patvirtino liudytoju apklaustas bendrovės veiklos kontrolierius T. B.(b.l.170-172). Be to, šią aplinkybę savo paaiškinime darbdaviui faktiškai pripažino ir pats ieškovas(b.l. 26,27). Todėl kolegija sprendžia, kad 2008-06-20 darbdavio įsakymas (b.l. 28) dėl drausminės nuobaudos paskyrimo ieškovui yra pagrįstas ir teisėtas, nes drausminė nuobauda(pastaba) yra paskirta laikantis DK 236-241 str. reikalavimų.

25Pažymėtina, kad tarnybiniame rašte yra nurodyta, jog ieškovas registravimosi tvarką pažeidė 2008-06-06 ir 2008-06-16, o 2008-06-13 įsakyme - 2008-06-13 ir 2008-06-16, tačiau ši aplinkybė(klaida) reikšmės nuobaudos teisėtumui neturi.

26Dėl atleidimo iš darbo.

27Kaip matyti iš bylos medžiagos, tai ieškovas R. K. darbdavio 2008-12-30 įsakymu (b.l. 84) iš darbo pagal DK 136str.3d. 1p yra atleistas už tai, kad nevykdė tiesioginių savo darbinių pareigų-nustatytu laiku nepateikė ir neatliko užduočių, šalinant priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, nustatytus 2008-04-08 Nurodyme Nr. 22-7-125, o taip pat toliau pažeidinėja darbo drausmę - nevykdė 2006-01-19 bendrovės direktoriaus įsakymo Nr. 2, kadangi nuo 2008-07-06 išvykdamas darbo reikalais į objektus nesiregistrvo žurnale. Tai rodo, kadieškovas iš darbo yra atleistas dėl pakartotino darbo drausmės pažeidimo (nesiregistravimo nuo 2008-087-06) ir darbinių pareigų , susijusių su 2008-04-08 Nurodymu Nr. 22-7-125, neatlikimo).

28Pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovas pakartotinai pažeidė darbo drausmę ir netinkamai vykdė savo darbines pareigas, todėl iš darbo yra atleistas pagrįstai

29Kolegija su pirmos instancijos teismo sprendime nurodytais argumentais ir padaryta išvada dėl atleidimo iš darbo teisėtumo nesutinka.

30Dėl nesiregistravimo.

31Darbdavio 2008-12-30 įsakyme yra nurodytas bendrovės kontrolieriaus 2008-09-16 tarnybinis raštas, kuriame pažymėta, jog šią dieną atlikus patikrą Minties 8 patalpose yra nustatyta, jog R. K. nuo 2008-07-06 nepildo išvykimo registracijos žurnalo (b.l. 75). Tačiau šią aplinkybę paneigia Minties 8 žurnale esantys ieškovo įrašai 2008metų birželio, 20, 25,26, 2, 30, liepos 30, rugpjūčio 1, 4, 5, 6 dienomis. Iš darbo laiko apskaitos žiniaraščių taip pat matyti, kad ieškovas dėl ligos 2008m liepos mėnesį dirbo tik 6d.d., rugsėjo mėn.-13d.d., nedirbo visą spalio mėnesį ir beveik visą lapkričio mėnesį, visiškai nedirbo gruodžio mėnesį.

32Pažymėtina ir tai, kad drausminė nuobauda turi būti skiriama tuo pat, bet ne vėliau kaip per mėnesį laiko, kai pažeidimas paaiškėjo, neskaitant nedarbingumo, atostogų ir kitų įstatyme numatytų atvejų (DK 241str.1d.). Tuo tarpu kada ir kur ieškovas iš Minties g.8 darbiniais reikalais buvo išvykęs be registracijos įrodymų byloje nėra. Todėl kolegija sprendžia, kad atsakovas neįrodė, jog ieškovas padarė darbo drausmės pažeidimą, už kurį galėjo būti skiriama drausminė nuobauda 2008-12-30 įsakymu, atsižvelgiant į nuobaudų skyrimo terminą (CPK 178str.).

33Dėl darbinių pareigų nevykdymo.

34Kolegija nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad ieškovas netinkamai vykdė savo darbines pareigas, susijusias su Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2008-04-08 duoto UAB”Šnipiškių ūkis” Nurodymo dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo(b.l. 63-64). Iš šio nurodymo matyti, kad už nustatytų trūkumų Kalvarijų turgavietėje pašalinimą atsakovas atsakingais paskyrė du asmenis. Ieškovas yra nurodytas antruoju asmeniu ir iš jo 2008-08-12 buvo pareikalauta iki 2008-08-18, o 2008-09-15 iki 2008-09-18 pateikti raštišką ataskaitą apie 2008-04-08 Nurodymo vykdymą(b.l. 70,74).

35Iš byloje esančių ieškovo 2008-08-12 ir 2008-08-14 tarnybinių informacinių pranešimų (b.l. 125,126) matyti, kad ieškovas abu reikalavimus įvykdė, o taip pat vykdė ir kitus reikalavimus (b.l.71, 72, 73), kurie nėra susiję su 2008-04-08 priešgaisrinės tarnybos Nurodymu Nr. 22-7-1251. Pažymėtina, kad darbdavys pateikti ataskaitą pareikalavo tik iš ieškovo R. K., nors atsakingais už Nurodymo Nr.22-7-1251 vykdymą buvo paskirti du asmenys. Be to, byloje nėra teismui pateikta ieškovo pareigybės aprašymo ir įrodymų už ką buvo atsakingas kiekvienas iš dviejų asmenų, turinčių pašalinti Nurodymo trūkumus. Darbdavys nepateikė teismui ir reikalaujamos ataskaitos formos ar turinio, o taip pat įrodymų, kad Nurodyme Nr. 22-7-1251 duoti įpareigojimai nebuvo vykdomi, ataskaitos neatitinka tikrovės, o neįvykdytas reikalavimas (13p.-siganalizacijos įrengimas) priklausė tik nuo vieno apelianto, kuris informavo direktorių, jog tai bus padaryta gavus leidimą. Pažymėtina ir tai, kad jokie kiti pažeidimai atleidimo iš darbo įsakyme nenurodyti ir dėl jų padarymo pasiaiškinti darbdavys ieškovo neprašė, o apeliantas iki atleidimo iš darbo ilgą laiką sirgo ir kaip nurodė apeliacinės instancijos teisme šiuo metu yra pripažintas netekęs 70proc. darbingumo. Todėl kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais ir padaryta išvada, kad ieškovas nevykdė darbdavio įpareigojimo dėl paminėto 2008-04-08 Nurodymo atsakaitų pateikimo ir už tai jam DK 136str.3d. 1p. pagrindu galėjo būti taikoma griežčiausia drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo. Kolegija mano, kad ieškovo atleidimą iš darbo faktiškai galėjo lemti ne jo padarytas pažeidimas ar netinkamas pareigų vykdymas (ataskaitų pateikimas), o rašyti pareiškimai Vilniaus merui (b.l. 15-17, 155). Šią aplinkybę patvirtina tai, kad visiškai nebuvo atsižvelgta į apelianto ligą (b.l. 210) bei prašymą suteikti atostogas, sumokant už nepanaudotas 44d.d. piniginę kompensaciją (b.l. 19,20, 86,131).

36Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas ieškovo atleidimą iš darbo pagrįstu ir teisėtu, netinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl skundžiamas sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas, pripažįstant ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, panaikinant šioje dalyje UAB „Šnipiškių ūkis“ direktoriaus 2008-12-30 Nr. 158-P įsakymą ir negrąžinant ieškovo į darbą pakeisti atleidimo iš darbo pagrindą, laikant apeliantą atleistu teismo sprendimu ir priteisiant iš atsakovo vidutinį mėnesinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką (DK 297str.4d.), o taip pat 5 proc. palūkanas (CK 6.210str.1d.), patenkinant iš dalies ir reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo ( DK 295, 297, CK 6.250str., DK 250str.).

37Ieškovo mėnesinis vidutinis darbo užmokestis yra 2189,33Lt arba 98,62 Lt (2189,33:21,2d.d.) už darbo dieną (b.l. 30) ir dėl šios aplinkybės ginčo nėra. Vadovaujantis DK 297str. 4d., ieškovui už laikotarpį nuo atleidimo iš darbo(b.l. 86) dienos (2009-01-12) iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo ir tuo pačiu įsigaliojimo dienos(2010-05-04), priteistina iš atsakovo 34417,87Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką (15 mėn.x2189,33Lt)+ (16d.d.x98,62Lt).

38Dėl neturtinės žalos dydžio

39Kolegija pažymi, kad neturtinės žalos atlyginimo dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečiu atveju reikšmingais pripažintų objektyvių ir subjektyvių šios žalos dydžio įvertinimo pinigais kriterijų visumą. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinti bendrieji neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai, kurie teismo ištiriami ir vertinami kiekvienu konkrečiu atveju. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 9 d. nutartyje A. K. v. Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Kūno kultūros ir sporto skyriaus sporto mokykla ,,Marva” byloje Nr. 3K-3-164/2005 išaiškinta, kad darbo teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir eidami pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (DK 35 straipsnio 1 dalis); jeigu darbdavys savo teises įgyvendina nesilaikydamas šių nuostatų arba be teisėto pagrindo atlieka veiksmus ir dėl to darbuotojui padaroma neturtinė žala – fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kt. – tai gali būti darbdavio prievolės atlyginti darbuotojui padarytą neturtinę žalą atsiradimo pagrindas (DK 1 straipsnio 1 dalis, 248 straipsnio 4 punktas, 250 straipsnis, CK 1.1 straipsnio 3 dalis, 6.250 straipsnis).

40Nagrinėjamoje byloje reikalavimas atlyginti neturtinę žalą yra savarankiškas pažeistų darbo sutarties šalių teisių gynimo būdas (DK 250 straipsnis) ir taikomas tada, jeigu nustatomos būtinosios atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai (neveikimas), dėl jų patirta neturtinė žala, priežastinis ryšys ir kaltė.

41Šioje byloje yra nustatyta, kad darbdavys apeliantą iš darbo atleido neteisėtai ir faktiškai jo nedarbingumo metu, pakeičiant vėliau atleidimo iš darbo datą. Kolegija pripažįsta, kad dėl neteisėto atleidimo iš darbo ieškovas patyrė tam tikrus papildomus išgyvenimus, kadangi tuo metu sirgo, o pabaigus tęsti nedarbingumą darbdavys atsisakė ilgai sirgusiam darbuotojui suteikti atostogas, grąsino atleisti už pravaikštas (b.l. 78-83), dėl ko apeliantui buvo išduota medicininė pažyma (b.l. 132).

42Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką, nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį darbuotojų teisių pažeidimo bylose, be CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų kriterijų, teismo vertinamos ir kitos reikšmingos darbo santykius apibūdinančios aplinkybės: darbo santykių trukmė, turėtos darbuotojo nuobaudos, teisių pažeidimo aplinkybės ir padariniai, teismo taikytos kitos pažeistų teisių gynimo priemonės, jų pakankamumas pažeistoms teisėms atkurti ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje G. K. v. UAB „Baltijos parkai“, bylos Nr. 3K-3-351/2006 ir 2007 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. Lietuvos kariuomenė, bylos Nr. 3K-3-204/2007; 2007 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. AB „Smiltynės perkėla“, bylos Nr. 3K-3-551/2007; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje B. M. v. Ukmergės nestacionarinių socialinių paslaugų centras, bylos Nr. 3K-3-37/2009).

43Šioje byloje nustatyta, kad ieškovas įmonėje dirbo palyginus neilgai, o jam vidutinis darbo užmokestis priteisiamas beveik už 16 mėnesių ir apima laikotarpį, kurį apeliantas faktiškai jau negalėjo daugiau dirbti dėl ligos, nesusijusios su darbu. Dėl šios priežasties ieškovui išeinant iš darbo, būtų išmokėta 2 VDU dydžio išmoka (DK 140str.2d.). Byloje taip pat nėra įrodymų, kad būtent dėl atleidimo iš darbo ieškovą kamuoja depresija ar atsirado kiti neigiami reiškiniai. Be to, ieškovas faktiškai turėjo galiojančią drausminę nuobaudą(pastabą), todėl kolegija sprendžia, kad protinga ir teisinga suma apelianto neturtinei žalai atlyginti yra 1500L, o likusioje dalyje reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

44Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

45Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują, ieškinį tenkinant iš dalies (CPK 326str.1d.2 p.).

46Vadovaujantis CKK 93,96, 98 str. perskirstytinos ir priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88, 96str.), kurias patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (b.l. 160, 188).

47Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio, šis mokesti (35917,87Lt x3proc.) priteistinas iš atsakovo(CPK 80, 83str.).

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

49Vilniaus miesto 1 apylinkės 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-5047-430/2009 panaikinti ir priimti naują.

50Pripažinti neteisėtu ieškovo R. K. atleidimą iš darbo UAB“Šnipiškių ūkis“ pagal LR DK 136str.3d.1p. ir šioje dalyje panaikinti UAB „Šnipiškių ūkis“ direktoriaus 2008-12-30 Nr. 158-P įsakymą dėl R. K. atleidimo iš darbo, o taip pat 2009-01-12 įsakymą Nr.7-p., t.y. atleidimo iš darbo datos perkėlimą į 2009-01-12.

51Laikyti, kad ieškovo R. K. darbo sutartis su atsakovu UAB“Šnipiškių ūkis“ yra nutraukta 2010-05-04 Vilniaus apygardos teismo sprendimu.

52Priteisti iš atsakovo UAB“Šnipiškių ūkis“ 34417,87Lt ieškovui R. K. vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, nuo 2009-01-12 iki 2010-05-04 ir 1500,0Lt neturtinės žalos, viso- 35917,87Lt.

53Priteisti iš atsakovo UAB“Šnipiškių ūkis“ ieškovui R. K. 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 35917,87Lt sumos, už laikotarpį nuo ieškinio teismui padavimo (2009-01-29) iki sprendimo visiško įvykdymo dienos.

54Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

55Priteisti iš atsakovo UAB“Šnipiškių ūkis“ 500,0Lt ieškovui R. K. advokato pagalbos išlaidų, o taip pat 1077,54Lt žyminio mokesčio valstybei.

56Priteisti iš atsakovo UAB“Šnipiškių ūkis“ 700,0Lt ieškovui R. K. advokato pagalbos ir 21,0Lt kopijavimo išlaidų (viso-721,0Lt), o taip pat 1077,54Lt valstybei žyminio mokesčio ir 8,30Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (viso -1085,84Lt) apeliacinėje teismo instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas R. K. ieškiniu dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu,... 5. Nurodė, jog UAB „Šnipiškių ūkis“ jis dirbo bendrovės darbų ir... 6. Atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ atsiliepimu į ieškinį (b.l.51-55) su... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu ieškinį... 8. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovui pažeidus 2006-01-19... 9. Apeliantas (ieškovas) R. K. pateikė apeliacinį skundą (b.l.189-197), kuriuo... 10. Atsakovas UAB „Šnipiškių ūkis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 14. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 15. Apeliantas (ieškovas) R. K. apeliaciniu skundu nesutinka su Vilniaus miesto 1... 16. Kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas iš dalies yra pagrįstas, todėl... 17. Dėl atleidimo iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytą... 18. Įstatyme įtvirtinta drausminė atsakomybė yra viena iš priemonių,... 19. Atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu yra... 20. Teismų praktikoje suformuota juridinių faktų sudėtis, kuriai esant... 21. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas yra... 22. Dėl darbdavio pareikštos ieškovui pastabos.... 23. Ieškovas teigia, kad jam 2008-06-20 darbdavio įsakymu Nr.76-P drausminė... 24. Iš darbdavio 2006-01-19 įsakymo matyti, kad pagal jį visi bendrovės... 25. Pažymėtina, kad tarnybiniame rašte yra nurodyta, jog ieškovas... 26. Dėl atleidimo iš darbo.... 27. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tai ieškovas R. K. darbdavio 2008-12-30... 28. Pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovas pakartotinai pažeidė darbo... 29. Kolegija su pirmos instancijos teismo sprendime nurodytais argumentais ir... 30. Dėl nesiregistravimo.... 31. Darbdavio 2008-12-30 įsakyme yra nurodytas bendrovės kontrolieriaus... 32. Pažymėtina ir tai, kad drausminė nuobauda turi būti skiriama tuo pat, bet... 33. Dėl darbinių pareigų nevykdymo.... 34. Kolegija nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad... 35. Iš byloje esančių ieškovo 2008-08-12 ir 2008-08-14 tarnybinių... 36. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad pirmosios... 37. Ieškovo mėnesinis vidutinis darbo užmokestis yra 2189,33Lt arba 98,62 Lt... 38. Dėl neturtinės žalos dydžio... 39. Kolegija pažymi, kad neturtinės žalos atlyginimo dydį nustato teismas,... 40. Nagrinėjamoje byloje reikalavimas atlyginti neturtinę žalą yra... 41. Šioje byloje yra nustatyta, kad darbdavys apeliantą iš darbo atleido... 42. Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką, nustatant neturtinės... 43. Šioje byloje nustatyta, kad ieškovas įmonėje dirbo palyginus neilgai, o jam... 44. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai reikšmės teisingam... 45. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad yra... 46. Vadovaujantis CKK 93,96, 98 str. perskirstytinos ir priteistinos bylinėjimosi... 47. Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio, šis mokesti... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 49. Vilniaus miesto 1 apylinkės 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą civilinėje... 50. Pripažinti neteisėtu ieškovo R. K. atleidimą iš darbo UAB“Šnipiškių... 51. Laikyti, kad ieškovo R. K. darbo sutartis su atsakovu UAB“Šnipiškių... 52. Priteisti iš atsakovo UAB“Šnipiškių ūkis“ 34417,87Lt ieškovui R. K.... 53. Priteisti iš atsakovo UAB“Šnipiškių ūkis“ ieškovui R. K. 5 proc.... 54. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 55. Priteisti iš atsakovo UAB“Šnipiškių ūkis“ 500,0Lt ieškovui R. K.... 56. Priteisti iš atsakovo UAB“Šnipiškių ūkis“ 700,0Lt ieškovui R. K....