Byla 2S-801-343/2009

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės ir Arvydo Žibo, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N.P. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos N.P. pareiškimą trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos biurui dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo, ir

Nustatė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. vasario 17 d. nutartimi (b.l. 5) atsisakė priimti pareiškimą dėl įrašo JAV mirusios šios valstybės pilietės, kuri, anot pareiškėjos, yra jos senelė, mirties liudijime ištaisymo. Teismas nurodė, jog pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ji kreipėsi į mirties liudijimą išdavusią instituciją dėl įrašo ištaisymo, todėl jos pareiškimas neatitinka pareiškimui dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo keliamų reikalavimų. Be to, minėtas įrašas nėra įtrauktas į apskaitą Lietuvos Respublikoje, todėl išnagrinėjus bylą nebūtų galimybės nurodyti, kuri instituciją įrašą turi ištaisyti.

4Atskiruoju skundu (b.l. 7-8) pareiškėjos atstovas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartį panaikinti, pareiškimą priimti, perduoti bylą nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui ir nurodo, kad ginčijamoje nutartyje nurodytas teismo reikalavimas pateikti mirties įrašą padariusios institucijos sprendimą dėl įrašo ištaisymo neatitinka CPK 514 str. 2 d. nuostatų. Teismas turi vadovautis teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, o ne formaliomis dingstimis atsisakyti spręsti klausimą iš esmės.

5Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

6Kolegija išnagrinėjo atskirąjį skundą neperžengdama jame nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Kolegija sprendžia, kad apylinkės teismas, spręsdamas pareiškimo priėmimo klausimą, netinkamai aiškino ir taikė CPK normas, o dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręstas pareikšimo priėmimo klausimas, todėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartis naikintina, pareiškimo priėmimo klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329str. 1d.).

7Vadovaujantis CPK 137 str., 443 str. 1 d., spręsdamas ypatingosios teisenos tvarka pateikto pareiškimo priėmimo klausimą teismas privalo patikrinti, ar nėra CPK nurodytų pagrindų pareiškimą atsisakyti priimti. Nustatęs tokį pagrindą teismas priima nutartį, kurioje, vadovaujantis CPK 291 str. 1 d. 5 p., nurodytini teismo padarytą išvadą pagrindžiantys motyvai bei teisinis šios išvados pagrindas. Ginčijamoje nutartyje teismas nurodo, jog pateiktas pareiškimas neatitinka pareiškimui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo keliamų reikalavimų ir šią išvadą grindžia CPK 445 str. nuostatomis. Kartu teismas, remdamasis CPK 516 str., nurodo, kad, pareiškimo priėmimo ir galimo jo patenkinimo atveju teismas neturėtų galimybės nurodyti, kam pavestina prašomą civilinės būklės akto įrašą ištaisyti. Vertinant CPK dalies, reglamentuojančios ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimą, struktūrą, akivaizdu, kad bylos dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bei bylos dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo priskirtinos skirtingos bylų kategorijoms, jas reglamentuoja skirtingų, atitinkamai CPK XXVI bei XXXII skyrių nuostatos. Todėl aplinkybė, jog ginčijama nutartis grindžiama skirtingas bylų kategorijas reglamentuojančiomis proceso normomis, leidžia spręsti, jog teismas nutartimi išsprendė klausimą, prieš tai neišsiaiškinęs šio klausimo esmės, t.y. nenustatęs, ko konkrečiai prašo pareiškėja ir kokios yra tokio pobūdžio pareiškimo prielaidos bei jo pateikimo tvarka. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog, nors iš pareikšto pareiškimo turinio matyti, kad pareiškimas susijęs su užsienio elementu, o Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1R-294 patvirtintose Civilinės metrikacijos taisyklėse nenumatyta galimybė Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoms ištaisyti užsienio valstybėje įregistruoto civilinės būklės akto, teismas nesprendė reiškiamo reikalavimo priskirtinumo ir teismingumo klausimų, nuo atsakymų į kuriuos priklauso ir galimybė taikyti Lietuvos Respublikos procesines teisės normas, reglamentuojančias privalomą išankstinę neteisminę konkretaus klausimo sprendimo procedūrą, o kartu ir teismui teikiamo pareiškimo prielaidas ir turinį. Tokios teismo išvados sukuria prielaidą pareiškėjai tikėtis, jog pašalinus teismo nurodomą trūkumą - kreipusis į mirties faktą įregistravusią instituciją ir gavus šios institucijos atsisakymą ištaisyti mirties įrašą, Kauno miesto apylinkės teismas bus kompetentingas nagrinėti pareiškimo pagrįstumo klausimą. Šios prielaidos pagrįstumas ir privalo būti įvertintas sprendžiant pateikto pareiškimo priskirtinumo ir teismingumo klausimus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra paties prašomą ištaisyti civilinės būklės įrašą patvirtinančio dokumento, apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės įvertinti, kokia konkrečiai institucija įrašą registravo, o kartu ir galimybės nustatyti, kokia teisė taikoma šio įrašo registravimui ir kokia pagal taikytiną teisę nustatyta įrašų keitimo ar jų teisingumo ginčijimo tvarka. Dėl nurodytų priežasčių Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartis naikintina, byla grąžintina pirmosios instancijos teismui pareiškimo priėmimo klausimui nagrinėti iš naujo.

8Vadovaudamasis CPK 337 str. 3 p., teismas

Nutarė

9Atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

10Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartį panaikinti, bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui pareiškimo priėmimo klausimui nagrinėti iš naujo.

11Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai