Byla e2-4051-800/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Janavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BC Finance“ ieškinį atsakovei K. F. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 185,36 Eur skolos, 519,09 Eur delspinigių, 14,48 Eur baudą, 60,39 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2010 m. lapkričio 13 d. iki 2015 m. lapkričio 12 d., 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, buvo įteikti viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis), 2019 m. vasario 7 d. paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

7Ieškinys tenkinamas iš dalies.

8CPK 285 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad sprendimo dėl atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priėmimo už akių klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo termino pateikti atsiliepimą į ieškinį, paruošiamąjį dokumentą pabaigos dienos (šiuo atveju 2018 m. gruodžio 27 d. įskaitytinai) rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus. Esant šioms aplinkybėms, priimamas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

9Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė naudodamiesi elektroninio ryšio priemonėmis, 2010 m. spalio 15 d. sudarė vartojimo kredito sutartį, kuria atsakovei buvo suteiktas 144,81 Eur vartojimo kreditas. Atsakovė įsipareigojo vartojimo kreditą grąžinti iki 2010 m. lapkričio 13 d. Atsakovė kredito iki nurodyto termino negrąžino, prievolės tinkamai nevykdė, įmokų laiku nemokėjo ir liko skolinga ieškovei 144,81 Eur kreditą ir 40,55 Eur kredito mokestį.

11Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: 2010 m. rugsėjo 24 d. kredito sutarties (b. l. 8 – 11, 20), trumpųjų sms žinučių ir elektroninių laiškų dėl skolos apmokėjimo (b. l. 12 – 13, 22, 23 – 24), 2018 m. rugpjūčio 14 d. pretenzijos (b. l. 14), sąskaitos išrašo (b. l. 17 – 18), delspinigių ir palūkanų skaičiavimo vertinimą ir atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal CK 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Atsakovė minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku sutartinių įsipareigojimų nevykdė, į ieškovės siųstus raginimus nereagavo, prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 185,36 Eur skola ir 60,39 Eur palūkanos (CK 6.2 straipsnis, 6.38 straipsniai, 6.63 straipsnio 1 dalies 1–3 punktai, 6.200, 6.205 straipsniai, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.260, 6.261, 6.870, 6.873–6.874, 6.886 straipsniai, CPK 177, 185 straipsniai).

13Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 straipsnis, 6.71 straipsnis), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pateikė netesybų paskaičiavimą, prašo pagal skaičiavimą priteisti 14,48 Eur baudą, 2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną už 139 dienas ir 0,05 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną už 41 dieną, kuriuos prašo priteisti iš atsakovės.

14Teismas pažymi, kad netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Taigi netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

15Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi buvo sudariusi prisijungusi elektroninio ryšio priemonėmis pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (519,09 Eur) yra 3 kartus didesni nei skolos suma, į Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį, kuri numato, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ne daugiau kaip už 180 dienų, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio didelio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, taip pat įvertinus, kad ieškovė ilgai delsė reikalauti įvykdyti prievolę ir dėl to netesybos tapo daug kartų didesnės už pačią neįvykdytą prievolę, konstatuoja, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, iš esmės net pasipelnymo iš vartotojo, o ne kompensuojamais, todėl vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 0,05 proc. dydžio ir skaičiuotini už 180 dienų laikotarpį (CK 6.258 straipsnis, 1.5 straipsnio 4 dalis). Pažymėtina ir tai, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Neretai sutartinių teisinių santykių dalyvių padėtis dėl objektyvių priežasčių: skirtingo profesinio statuso, patirties, informacijos, specialių žinių stokos, materialinės padėties, būtinybės patenkinti būtinuosius poreikius ar kitų aplinkybių yra akivaizdžiai nelygiavertė. Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas tokio teisinio reguliavimo, skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui, atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Vartojimo sutartys dažniausiai (kaip buvo ir nagrinėjamu atveju) sudaromos prisijungimo būdu, taikant standartines sutarčių sąlygas, kurios nėra individualiai aptariamos, todėl vartotojas yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties. Nurodytos aplinkybės lemia, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtina atsižvelgti ir į teisės normas, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Kas savo ruožtu sąlygoja teismo ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, kad priteisimos netesybos nebūtų neprotingai didelės. Teismo vertinimu, 16,68 Eur delspinigių suma (185,36 x 0,05 proc. x 180 d.) laikytina pakankama atlyginti ieškovės nuostolius, o likusi reikalavimo dėl delspinigių priteisimo dalis atmestina kaip nepagrįsta (CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, CPK 178 straipsnis).

16Iš sutarties turinio nustatyta, kad iš atsakovės reikalaujama priteisti tiek delspinigius, tiek ir baudą kilusius iš to paties sutarties pažeidimo, taigi, ieškovė prašo priteisti dvigubas netesybas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sulygtos dvigubos netesybos (delspinigiai ir bauda) pripažintinos baudinėmis, todėl jų kumuliatyvus taikymas yra negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-916/2015). Todėl nagrinėjamu atveju įskaitymo principas, nustatytas netesybų ir realių nuostolių reikalavimo atveju (CK 6.258 straipsnio 2 dalis). Kadangi šalys už praleistą prievolės įvykdymo terminą nustatė dvigubas netesybas – delspinigius ir baudą, tai bauda (mažesnioji suma) įskaitytina į delspinigių sumą.

17CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas, už sumą, kurią mokėti praleistas terminas. Taigi, ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl ieškovei iš atsakovės priteisiamos 5 proc. palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

18Ieškovė už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atsižvelgia į šalių procesinį elgesį ir į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Ieškinio dalis dėl pagrindinio reikalavimo – skolos priteisimo patenkinta visiškai, ieškinys teismui pateiktas dėl to, kad atsakovė nebuvo įvykdžiusi piniginės prievolės, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina ieškovės sumokėta žyminio mokesčio suma – 15 Eur, kuri atitinka minimalią žyminio mokesčio sumą pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir šio straipsnio 7 dalies reikalavimus (CPK 93 straipsnis).

19Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos, nes jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

20Atsakovės faktinė gyvenamoji ir darbo vieta nėra žinomos, todėl atsakovei sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovė informuojama, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklalapyje paskelbimo dieną. Papildomai apie sprendimo priėmimą atsakovė informuotina išsiunčiant jai sprendimo už akių kopiją paskutiniu žinomu jos gyvenamosios vietos adresu.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 ir 286 straipsniais, 290–292 straipsniais,

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „BC Finance“, juridinio asmens kodas 302303593, iš atsakovės K. F., asmens kodas ( - ) 185,36 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimt penkių eurų 36 ct) skolą, 60,39 Eur (šešiasdešimties eurų 39 ct) palūkanas, 16,68 Eur (šešiolikos eurų 68 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (262,43 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. sausio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų) žyminį mokestį.

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

25Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt., sprendimo už akių kopiją atsakovei taip pat išsiųsti paskutiniu žinomu jos gyvenamosios vietos adresu.

26Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Janavičienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 185,36 Eur skolos, 519,09... 5. Atsakovei ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 6. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 8. CPK 285 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad sprendimo dėl atsiliepimo į... 9. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir... 11. Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: 2010 m.... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 13. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 14. Teismas pažymi, kad netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama... 15. Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į kasacinio... 16. Iš sutarties turinio nustatyta, kad iš atsakovės reikalaujama priteisti tiek... 17. CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs... 18. Ieškovė už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio.... 19. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 20. Atsakovės faktinė gyvenamoji ir darbo vieta nėra žinomos, todėl atsakovei... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „BC Finance“, juridinio... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto... 26. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 27. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...