Byla 2-641-212/2014
Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2014-07-02 protokolu Nr. 2 patvirtintų viešojo pirkimo Nr. 153261 sąlygų dalinio pakeitimo pagal ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovei Anykščių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Pontem“, UAB „Dussmann Service“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, rašytinio proceso išnagrinėjo ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ atsisakymo nuo ieškinio civilinėje byloje dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2014-07-02 protokolu Nr. 2 patvirtintų viešojo pirkimo Nr. 153261 sąlygų dalinio pakeitimo pagal ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovei Anykščių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Pontem“, UAB „Dussmann Service“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba ir

Nustatė

2Ieškovas prašė panaikinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos sprendimu, įformintu 2014-07-02 protokolu Nr. 2 patvirtintas bei 2014-07-18 raštu Nr. 1-SD-2137 patikslintas viešojo pirkimo Nr. 153261 sąlygas toje apimtyje, kur nustatyti reikalavimai dėl techninės įrangos programinės integracijos su trečiųjų asmenų valdoma ir naudojama elektroninio dienyno „Tavo mokykla“ sistema, kasos aparatų techniniai reikalavimai, elektroninio mokinio pažymėjimą (EMP) nuskaitančių skaitytuvų techniniai reikalavimai, kad mokančių už perkamus pietus bei užkandžius čekio informacija turės būti atvaizduojama elektroninio dienyno „Tavo mokykla“ sistemoje realiu laiku: pirkimo data, suma, vieta, prekės pavadinimas bei reikalavimai užtikrinti galimybę papildyti elektroninę mokinio piniginę banko pavedimu, tiesioginio debeto būdu, grynaisiais pinigais. Prašė priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė ir tretieji asmenys su ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas 2014-09-15 pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo. Nurodė, kad dalyvavo atsakovės paskelbtame konkurse. Siekdamas įgyvendinti pagrindinį tikslą – laimėti konkursą – ginčijo konkurso sąlygas, kurias laikė pažeidžiančiomis jo teisėtus interesus. Nežiūrint į tai, kad konkurso sąlygas ginčijo, pateikė atsakovei savo pasiūlymą pagal paskelbtas sąlygas. Teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones ir leidus toliau vykdyti konkurso procedūras ieškovo pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, t. y. laimėtoju. Šioje situacijoje ieškovas nebeturi suinteresuotumo tęsti pradėtą civilinį procesą ir atsisako savo ieškinio reikalavimų. Prašo atsisakymą priimti ir civilinį procesą šioje byloje nutraukti. Ieškovui ieškinio atsisakymo pasekmės žinomos ir priimtinos. Prašo grąžinti 75 % sumokėto žyminio mokesčio. Kadangi trečiasis asmuo UAB „Pontem“ į bylą įstojo savo iniciatyva, o UAB „Dussmann Service“ įtrauktas teismo valia, mano, jog trečiųjų asmenų teisės ar teisėti interesai šioje byloje nebuvo apginti, jie neturėjo pareigos aktyviai dalyvauti procese, todėl nėra pagrindo atlyginti jų patirtų bylinėjimosi išlaidų.

5Atsakovė su ieškovo prašymu sutinka.

6Tretieji asmenys prieštaravimų dėl ieškinio atsisakymo prieštaravimų nereiškė.

7Prašymas tenkintinas.

8Trečiasis asmuo UAB „Pontem“, pateikdamas papildomus paaiškinimus byloje, prašo priteisti iš ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ patirtas 3 630 Lt bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad ieškovo elgesys yra nenuoseklūs ir nesąžiningas, nes ginčydamas konkurso sąlygas, jis vis vien dalyvavo Pirkime ir jį laimėjo. Toks ieškovo elgesys turi būti pripažintas piktnaudžiavimu procesu, už kurį gali būti skiriama bauda.

9Atsisakymas nuo ieškinio yra ieškovo teisė, numatyta įstatyme ir ieškovo atstovui suteikta pavedimo dokumentuose (CPK 42 str. 1 d.). Atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Ieškovas nurodė, kad jam žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas ir byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 4 p.). Ieškovui grąžinama 75 % žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

10Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį ir įvertinant priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Nagrinėjamu atveju šalių ginčas kilo dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų. Tokio pobūdžio bylos susijusios su viešu interesu ir nagrinėjant ginčą į bylą įtraukiami visi suinteresuoti bylos baigtimi asmenys, t. y. visi konkurso dalyviai. Paaiškėjus, kad atsakovės paskelbtame Konkurse be ieškovo dalyvavo UAB „Pontem“ ir UAB „Dussmann Service“, jie į bylą buvo įtraukti trečiaisiais asmenimis, kadangi byloje priimtas teismo sprendimas ateityje gali pakeisti abiejų ar vienos iš šios bylos šalių tarpusavio santykius su kitais asmenimis arba tiesiogiai paveikti trečiųjų asmenų teises bei interesus. Ieškovas atsisakė reikalavimo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas ir tai yra jo teisė. Tačiau teismas nesutinka su ieškovo argumentų, kad jis neturi pareigos atlyginti trečiųjų asmenų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Kaip jau minėta, ieškovas ginčijo paskelbto konkurso dalies sąlygų ydingumą. Nežiūrint į tai, kad su Konkurso sąlygomis nesutiko, viešajame pirkime ieškovas dalyvavo ir teikė pasiūlymą pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus. Pats ieškovas pripažino, kad perkančioji organizacija jo pasiūlymą patikrino ir įvertino kaip visiškai atitinkantį visus Konkurso reikalavimus. Anykščių rajono savivaldybės administracija 2014-08-28 sudarė pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažino VšĮ „Kretingos maistas“.

12Tretieji asmenys su ieškovo reikalavimais nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Jų manymu, konkurso sąlygos buvo visiškai aiškios, perkančioji organizacija tinkamai suformulavo techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, kurie buvo būtini, siekiant įgyti perkamas paslaugas.

13Atsižvelgdamas į faktines aplinkybes ir ieškovo elgesį teismas daro išvadą, kad ieškovas be pagrindo ginčijo Konkurso sąlygas, todėl jis privalo atlyginti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14UAB „Pontem“ prašo priteisti 3 630 Lt advokato pagalbos išlaidų. Šios išlaidos atitinka Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) priteistino maksimalaus dydžio patvirtinimo, todėl priteistinos iš ieškovo.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 – 292, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 294 – 295 straipsniais teismas

Nutarė

16Prašymą tenkinti.

17Civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovei Anykščių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Pontem“, UAB „Dussmann Service“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2014-07-02 protokolu Nr. 2 patvirtintų viešojo pirkimo Nr. 153261 sąlygų dalinio pakeitimo, nutraukti.

18VšĮ „Kretingos maistas“, JAK 164687871, buv. Palangos g. 30C, Kretinga, grąžinti 562,50 Lt (162,91 EUR) (penkis šimtus šešiasdešimt du litus 50 centų) žyminio mokesčio sumokėto 2014-08-01 mokėjimo nurodymu Nr. 6794 DNB banke.

19Mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

20Priteisti iš VšĮ „Kretingos maistas“, JAK 164687871, 3 630 Lt (1 051,32 EUR) (tris tūkstančius šešis šimtus trisdešimt litų) advokato pagalbos išlaidų UAB „Pontem“, JAK 221412030, naudai.

21Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas prašė panaikinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos... 3. Atsakovė ir tretieji asmenys su ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė... 4. Ieškovas 2014-09-15 pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo. Nurodė,... 5. Atsakovė su ieškovo prašymu sutinka.... 6. Tretieji asmenys prieštaravimų dėl ieškinio atsisakymo prieštaravimų... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Trečiasis asmuo UAB „Pontem“, pateikdamas papildomus paaiškinimus byloje,... 9. Atsisakymas nuo ieškinio yra ieškovo teisė, numatyta įstatyme ir ieškovo... 10. Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas, kai byla baigiama nepriimant teismo... 11. Kaip jau minėta, ieškovas ginčijo paskelbto konkurso dalies sąlygų... 12. Tretieji asmenys su ieškovo reikalavimais nesutiko ir prašė ieškinį... 13. Atsižvelgdamas į faktines aplinkybes ir ieškovo elgesį teismas daro... 14. UAB „Pontem“ prašo priteisti 3 630 Lt advokato pagalbos išlaidų. Šios... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 – 292, 293 straipsnio 1 dalies 4... 16. Prašymą tenkinti.... 17. Civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį... 18. VšĮ „Kretingos maistas“, JAK 164687871, buv. Palangos g. 30C, Kretinga,... 19. Mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai.... 20. Priteisti iš VšĮ „Kretingos maistas“, JAK 164687871, 3 630 Lt (1 051,32... 21. Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam...