Byla 2-691-212/2014
Dėl sprendimų viešajame pirkime Nr. 153261 panaikinimo pagal ieškovo UAB „Pontem“ ieškinį atsakovei Anykščių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims VšĮ „Kretingos maistas“, UAB „Dussmann Service“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, Dalyvaujant ieškovo UAB „Pontem“ atstovei adv. J. R. P., Atsakovės Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovėms I. K., V. V., Trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ atstovams V. D., adv. D. S., M. E., UAB „Dussmann Service“ atstovui nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl sprendimų viešajame pirkime Nr. 153261 panaikinimo pagal ieškovo UAB „Pontem“ ieškinį atsakovei Anykščių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims VšĮ „Kretingos maistas“, UAB „Dussmann Service“ ir

Nustatė

3Ieškovas prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2014-08-28 rašte Nr. 11-SD-2455 nurodytus sprendimus dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo bei įpareigoti atsakovę iš naujo įvertinti VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą. Prašo priteisti iš atsakovės ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodo, kad trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ nepagrįstai pripažintas laimėtoju, nes jis neatitiko konkurso sąlygų 18 punkto 2 lentelės 12 punkto reikalavimo būti įdiegus atsiskaitymo ir apskaitos sistemą elektroniniams atsiskaitymams elektroniniu mokinio pažymėjimu (EMP). Taip pat jis neatitiko techninės specifikacijos 2, 3 ir 4 prieduose nustatytų reikalavimų dėl EMP nuskaitančių skaitytuvų įrengimo, techninės ir programinės įrangos įrengimo ir integracijos su Anykščių mokyklose naudojama elektroninio dienyno „Tamo mokykla“ sistema. Kad trečiasis asmuo nurodytų sąlygų neatitiko įrodo ta aplinkybė, jog VšĮ „Kretingos maistas“ civilinėje byloje Nr. 2-641-212/2014 skundė elektroninės sistemos įrengimo reikalavimų, kaip neleidžiančių jam dalyvauti pirkime, teisėtumą. Minėtoje byloje atsakovas patvirtino, kad trečiasis asmuo pateikė nepilnos apimties pasiūlymą, nes nenurodė ne tik techninės/programinės įrangos integracijos kaštų, bet ir jokių paslaugų teikimo kaštų. Trečiasis asmuo prieš metus dalyvavo analogiškame pirkime ir taip pat pateikė nepilnos apimties pasiūlymą, neteisėtai tapo laimėtoju, nes pagal sudarytą sutartį nevykdė reikalavimų dėl EMP nuskaitančių skaitytuvų įrengimo. Šią aplinkybę patvirtina žiniasklaidoje paskelbta informacija. Ieškovo nuomone, trečiasis asmuo galėjo būti pripažintas laimėtoju tik tuo atveju, jei EMP sistemą būtų įdiegęs pasiūlymų pateikimų dieną. Mano, kad atsakovė, pripažindama pirkimo sąlygų neatitinkantį pasiūlymą laimėjusiu, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų reikalavimus ir 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Tam, kad išsklaidyti visas abejones dėl pirkimo procedūrų teisėtumo, atsakovė privalėjo pateikti patikimus įrodymus dėl jos sprendimo teisėtumo. Atsakovė neleisdama ieškovui susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo dokumentais, iš esmės suvaržė ieškovo galimybes ginti savo teises, įsitikinti, kad atsakovės komisijos sprendimas yra pagrįstas. Atsakovė suteikė trečiajam asmeniui nepagrįstą konkurencinį pranašumą prieš kitus teikėjus, nes nepatikrino ar tas pasiūlymas yra pilnos apimties. Atsakovė 2014-10-10 sudarė su VšĮ „Kretingos maistas“ paslaugų tiekimo sutartį, tačiau kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašydama pratęsti sutartį, kad būtų pakeistos sutarties sąlygas, nors jos jau buvo įvykdytos. Tai, ieškovo manymu, įrodo, kad trečiasis asmuo neįvykdė savo įsipareigojimų. Ieškovas įsitikinęs, kad trečiasis asmuo pasiūlymo pateikimo dienai neatitiko pirkimo sąlygų 18 punkto 2 lentelės 12 punkto kvalifikacinio reikalavimo.

5Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Teigia, kad trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atitiko visus kvalifikacinius reikalavimus, pasiūlė mažiausią kainą, todėl buvo pripažintas laimėtoju. Nurodė, kad ieškovas labai siaurai aiškina pirkimo sąlygų 18 punkto 2 lentelės 12 punkto reikalavimus. Atsakovė nereikalavo iš tiekėjų, kad jie jau būtų įdiegę reikalaujamas EMP technines ir programines priemones ir integravę jas į Anykščių mokyklose naudojamą elektroninio dienyno „Tamo mokykla“ sistemą. Nesutinka su ieškovo nuomone, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų tik todėl, kad buvo ginčijamos tam tikros konkurso sąlygos. Nesutinka su ieškovo argumentais dėl nurodomo ankstesnio pirkimo, kad tuomet trečiasis asmuo taip pat negalėjo užtikrinti EMP techninių ir programinių priemonių integracijos. Mano, kad ankstesnės sutarties vykdymas nesusijęs su šia byla ir negali būti vertinamas. Patvirtina, kad trečiasis asmuo atitiko visus nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, tarp jų ir Konkurso sąlygų 18 punkto 2 lentelės 12 punkto reikalavimus ir tai patvirtina į bylą pateiktos pažymos, kad sistema įdiegta ir sėkmingai veikia. Kreipimasis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutarties sąlygų pakeitimo yra tik formalumas, nes dėl užsitęsusių ginčų sąlygą iki 2014-10-01 įdiegti technines ir programines priemones negalėtų įvykdyti ne tik trečiasis asmuo, bet ir bet koks kitas tiekėjas, jei jis būtų pripažintas laimėtoju. Nesutinka su ieškovo argumentu, kad nepagrįstai neleido jam susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu. Atsakovė neleido susipažinti tik su konfidencialia informacija, o su kitais dokumentais nebuvo draudžiama susipažinti.

6Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ prašo ieškinį atmesti. Nesutinka su ieškovo teiginiais, kad pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių ir techninės specifikacijos reikalavimų. Nurodo, kad visas pirkimo sąlygas įgyvendino ir yra įdiegęs atsiskaitymo ir apskaitos sistemą elektroniniams atsiskaitymams elektroniniu mokinio pažymėjimu. Ieškovo reikalavimas paremtas tik prielaidomis, o pagrįstų įrodymų nėra. Perkančioji organizacija reikalavo, kad tiekėjas savo bendrovės viduje pateikdamas pasiūlymą būtų įdiegęs atsiskaitymo ir apskaitos sistemą elektroniniams atsiskaitymams EMP. Tik laimėjęs konkursą dalyvis turėjo pareigą integruoti savo turimą sistemą su perkančiosios organizacijos nurodytomis mokymo įstaigomis. Pateikta UAB „Antigravity Payment Systems“ pažyma įrodo, kad VšĮ „Kretingos maistas“ naudojama apskaitos ir atsiskaitymo sistema yra suintegruota su MOKIPAY atsiskaitymo ir apskaitos sistema. Kita pažyma patvirtina, kad ši sistema jau veikia. Nesutinka su ieškovo argumentu, kad techninės programinės įrangos integracijos kainos nenurodymas reiškia, kad įranga neintegruota. Atsakovė neprašė pagrįsti pateiktos kainos kaip neįprastai mažos, pripažino, kad trečiasis asmuo atitiko visus kvalifikacinius reikalavimus. Trečiasis asmuo neturėjo papildomų išlaidų, nes įranga jis nuomoja. Ieškovas neginčijo atsakovės sprendimo dėl trečiojo asmens tinkamos kvalifikacijos, neginčijo pirkimo sąlygų, priešingai, su jomis visiškai sutiko ir tai patvirtino atsiliepime į ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-641-212/2014. Nurodo, kad VšĮ „Kretingos maistas“ vykdo ne vieną sutartį, pagal kurias turi įdiegus atsiskaitymo ir apskaitos sistemą elektroniniams atsiskaitymams elektroniniu mokinio pažymėjimu. Tai, kad trečiasis asmuo teisme ginčijo techninės specifikacijos perteklinius reikalavimus, nereiškia, kad jis negali įvykdyti konkurso sąlygų reikalavimų.

7Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje nustatyta, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Mokinių maitinimo Anykščių rajono savivaldybės mokyklose paslaugos“, pirkimo Nr. 153261. Šiame pirkime dalyvavo UAB „Pontem“, VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Dussmann Service“. Anykščių rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija 2014-08-28 raštu Nr. 1-SD-2455 informavo pirkimo dalyvius, kad nustatė pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pripažino VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą, bei su šiuo tiekėju 2014-10-10 sudarė paslaugų tiekimo sutartį (b. l. 72).

10Ieškovas minėtą sprendimą prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti, teigdamas, kad trečiasis asmuo pasiūlymo pateikimo dienai neatitiko Konkurso sąlygų 18 punkto 2 lentelės 12 punkto kvalifikacinio bei techninės specifikacijos 2, 3 ir 4 prieduose nustatytų reikalavimų, pasiūlymo kaina yra nepagrįstai maža, nes į ją neįskaičiuota maisto gamybos ir EMP nuskaitančių skaitytuvų, techninės bei programinės įrangų įrengimai.

11Teismas ieškovo argumentus atmeta, kaip nepagrįstus.

12Pagal supaprastinto atviro konkurso sąlygų 18 punkto 2 lentelės 12 p. tiekėjai, dalyvaujantis pirkime, turėjo atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus: „Tiekėjas elektroniniams atsiskaitymams elektroniniu mokinio pažymėjimu (EMP) yra įdiegęs atsiskaitymo ir apskaitos sistemą“. Kvalifikacijos reikalavimui įrodyti turėjo pateikti: „Užsakovo pažymą apie jų įstaigoje įdiegtą atsiskaitymų ir apskaitos sistemą“ (civ. bylos Nr. 2-641-212/2014, b. l. 39-43). Iš pateiktų dokumentų“ matyti, kad Anykščių rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija 2014-07-14 raštu Nr. 1-SD-2075 informavo, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2014 m. rugpjūčio 4 d. 11.00 val. Atsakovė 2014-08-14 raštu Nr. 1-SD-2380 pranešė VšĮ „Kretingos maistas“, kad ši atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Analogiškus pranešimus 2014-08-28 gavo ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service (Susirašinėjimo su tiekėjais dokumentų bylos l. 24, 42, 86, 150, 152). Iš tiekėjo VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymo medžiagos matyti, kad tiekėjas 2014-07-04 pateikė vieno iš Užsakovų raštą Nr. (4.1.24)-D3-2827 apie tai, kad VšĮ „Kretingos maistas“ mokymo įstaigose yra įdiegusi apskaitos sistemą, leidžiančią mokiniams už maitinimą atsiskaityti elektroninio mokinio pažymėjimo pagalba, kad šie atsiskaitymai vyko sklandžiai (konfidencialios medžiagos l. 16).

13Atsakovės atstovės patvirtino, kad trečiasis asmuo atitiko visus tiek kvalifikacinius, tiek techninės specifikacijos 2, 3 ir 4 prieduose nustatytus reikalavimus. Byloje esamos pažymos taip pat patvirtina, kad trečiasis asmuo įdiegė atsiskaitymo ir apskaitos sistemą elektroniniams atsiskaitymams elektroniniu mokinio pažymėjimu (EMP). Atsakovės komisija 2014-10-01 patikrino minėtos apskaitos sistemos įdiegimą bei patvirtino, kad sistema veikia tinkamai, o UAB „Antigravity Payment Systems“ užfiksavo atsiskaitymus Anykščių mokyklose (b. l. 94-95).

14Nėra pagrindo sutikti su ieškovo motyvais, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra nepagrįstai maža ir kad jis į kainą neįskaičiavo EMP nuskaitančių skaitytuvų, techninės/programinės įrangų įrengimo.

15Iš supaprastinto atviro konkurso sąlygų matyti, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija pirko mokinių maitinimo Anykščių rajono savivaldybės mokyklose paslaugas. Atsakovė 2014-07-10 raštu Nr. 1-SD-2049 visiems viešojo pirkimo dalyviams išaiškino, kad pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatyta įranga (įrengti kasos aparatai, teikiantys čekio informaciją (kompiuterinės kasos sistemos arba lygiavertė techninė įranga) pasibaigus sutarties terminui liks tiekėjo nuosavybėje (Susirašinėjimo su tiekėjais dokumentų bylos l. 8-9). Tai, kad trečiasis asmuo į pasiūlymo kainą neįtraukė techninės/programinės įrangų įrengimo kainos, nesudaro pagrindo išvadai, jog trečiasis asmuo neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovė dėl pasiūlymo kainos pretenzijų VšĮ „Kretingos maistas“ neturėjo ir neprašė pateikti paaiškinimų. Atsakovė trečiojo asmens papildomai prašė paaiškinti ar jis užtikrins konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje bei specifikacijos prieduose nurodytų techninių reikalavimų numatytų kasos aparatams, teikiantiems čekio informaciją (kompiuterinėms kasos sistemoms arba lygiavertei techninei įrangai) bei EMP nuskaitantiems skaitytuvams, taip pat techninės įrangos programinės integracijos su Anykščių rajono savivaldybės mokyklose naudojama elektroninio dienyno „Tamo mokykla“ sistema, įvykdymą. Trečiasis asmuo patvirtino, kad laimėjus konkursą, užtikrins visus reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje bei specifikacijos prieduose. Analogiškai, dėl kvalifikacinių duomenų patikslinimo, paaiškinimus teikė ir ieškovas (Susirašinėjimo su tiekėjais dokumentų bylos l. 85-86, 100-106, 108).

16Ieškovas teigia, kad atsakovė suteikė trečiajam asmeniui nepagrįstą konkurencinį pranašumą prieš kitus teikėjus, nes nepareikalavo nurodyti techninės/programinės įrangos integracijos kaštus ir dėl to trečiojo asmens pasiūlymo kaina buvo mažesnė. Tuo tarpu kiti tiekėjai šiuos kaštus skaičiavo, ir pasiūlymų kainos padidėjo. Iš Tiekėjų pasiūlymų medžiagos matyti, kad techninės/programinės įrangos integracijos kaštų neįskaičiavo ne tik trečiasis asmuo, bet ir ieškovas, ir UAB „Dussmann Service“ (Tiekėjų pasiūlymų medžiagos bylų l. 1,2). Be to, UAB „Antigravity Payment Systems“ patvirtino, kad: VšĮ „Kretingos maistas“ naudojama apskaitos ir atsiskaitymo sistema yra suintegruota su MOKIPAY apskaitos ir atsiskaitymo sistema, skirta elektroniniams atsiskaitymams EMP apskaityti ir atsiskaitymus vykdyti; atsiskaitymams bei apskaitai EMP vykdyti yra įdiegti MOKIPAY skaitytuvai, o techninę įrangą yra UAB „Antigravity Payment Systems“ nuosavybė už kurios naudojimą VšĮ „Kretingos maistas“ papildomai nemoka (b. l. 95).

17Nepagrįstai ieškovas remiasi ankstesnio, 2013 metais vykusio konkurso rezultatais ir VšĮ „Kretingos maistas“ sutarties pažeidimu. Šie klausimai nesusiję su nagrinėjamos bylos dalyku, 2013 metų konkurso sąlygų ir rezultatų ieškovas neskundė.

18Ieškovo manymu, trečiasis asmuo negalėjo atitikti kvalifikacinių reikalavimų ir todėl, kad pats ginčijo pirkimo sąlygų reikalavimus.

19Iš civilinės bylos Nr. 2-641-212/2014 matyti, kad trečiasis asmuo ginčijo atsakovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo buvo patikslinta viešojo pirkimo Nr. 153261 sąlyga, išdėstyta Konkurso sąlygų 2 priedo II skyriaus 3 pastraipoje ir techninių specifikacijų 3 ir 4 prieduose išdėstyti reikalavimai techninei įrangai. Teigė, kad atsakovės konkurso sąlygų 2 priedo II skyriaus 3 pastraipoje išdėstyti reikalavimai yra neaiškūs, pertekliniai ir nesusiję su perkamu objektu. Taigi, išnagrinėtos civilinės bylos dalyku buvo ne Konkurso sąlygos, susijusios su kvalifikaciniais reikalavimais tiekėjams, bet techninės specifikacijos sąlygos, kurias atsakovė, gavusi trečiojo asmens pretenziją, pakeitė (Susirašinėjimo su tiekėjais dokumentų bylos l. 27-28, 31-32, 42-46).

20Ieškovas teigia, kad atsakovė nepagrįstai, motyvuodama konfidencialumu, neleido susipažinti su VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą sudarančia informacija. Teismas išreikalavo tiekėjų pasiūlymų medžiagą ir ieškovui bylos nagrinėjimo metu patvirtino, kad trečiasis asmuo pasiūlymo dienai pateikė pagal pirkimo sąlygų 18 punkto 2 lentelės 12 punktą reikalaujamus duomenis. Iš VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymo medžiagos matyti, kad tiekėjas prie pateikiamų dokumentų nurodė, kurie iš jų sudaro konfidencialią informaciją (šios medžiagos l. 2). Įstatymas reglamentuoja, kad perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas; tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai; dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią (VPĮ 6 str. 1 d.). teismo nuomone, atsakovė, neatskleisdama tiekėjo VšĮ „Kretingos maistas“ nurodomos konfidencialios informacijos, įstatymo nepažeidė ir ieškovo teisių nesuvaržė.

21Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalies nuostatas perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Nagrinėjamojoje byloje nenustatyta, kad trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ neatitiko pirkimo kvalifikacinių reikalavimų, kaip teigia ieškovas. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys nepagrįstas ir atmestinas. Atmetus ieškinį iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79, 80, 93 str.).

22Priteisiant bylinėjimosi išlaidas, atsižvelgtina į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) priteistino maksimalaus dydžio patvirtinimo, Rekomendacijų 2 punkte išvardytus kriterijus: išnagrinėtos bylos sudėtingumą, šalių advokatų darbą teikiant procesinius dokumentus, vedant derybas dėl taikaus susitarimo, bendrą užimtumą nagrinėjant šią bylą.

23Trečiojo asmens advokato pagalbos išlaidos sudarė 10 444,72 Lt (b. l. 86-89). Įvertinant, kad trečiojo asmens atstovas pateikė atsiliepimus į ieškinį ir į atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismo posėdžiuose praleido apie 3 valandas, jo išlaidos advokato pagalbai apmokėti mažintinos iki 5 500 Lt ir priteistinos iš ieškovo.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais teismas

Nutarė

25Uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ ieškinį dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, atmesti.

26Priteisti iš UAB „Pontem“, JAK 221412030, 5 500 Lt (penkis tūkstančius penkis šimtus litų arba 1 592,91 EUR – vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt du eurus 91 eurocentą) advokato pagalbos išlaidų VšĮ „Kretingos maistas“, JAK 164687871.

27Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti Anykščių rajono... 4. Nurodo, kad trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ nepagrįstai... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Teigia, kad trečiasis... 6. Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ prašo ieškinį atmesti.... 7. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ atsiliepimo į ieškinį... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Byloje nustatyta, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija vykdė... 10. Ieškovas minėtą sprendimą prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti,... 11. Teismas ieškovo argumentus atmeta, kaip nepagrįstus.... 12. Pagal supaprastinto atviro konkurso sąlygų 18 punkto 2 lentelės 12 p.... 13. Atsakovės atstovės patvirtino, kad trečiasis asmuo atitiko visus tiek... 14. Nėra pagrindo sutikti su ieškovo motyvais, kad trečiojo asmens pasiūlymo... 15. Iš supaprastinto atviro konkurso sąlygų matyti, kad Anykščių rajono... 16. Ieškovas teigia, kad atsakovė suteikė trečiajam asmeniui nepagrįstą... 17. Nepagrįstai ieškovas remiasi ankstesnio, 2013 metais vykusio konkurso... 18. Ieškovo manymu, trečiasis asmuo negalėjo atitikti kvalifikacinių... 19. Iš civilinės bylos Nr. 2-641-212/2014 matyti, kad trečiasis asmuo ginčijo... 20. Ieškovas teigia, kad atsakovė nepagrįstai, motyvuodama konfidencialumu,... 21. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalies nuostatas... 22. Priteisiant bylinėjimosi išlaidas, atsižvelgtina į Lietuvos Respublikos... 23. Trečiojo asmens advokato pagalbos išlaidos sudarė 10 444,72 Lt (b. l.... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais teismas... 25. Uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ ieškinį dėl viešojo pirkimo... 26. Priteisti iš UAB „Pontem“, JAK 221412030, 5 500 Lt (penkis tūkstančius... 27. Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos...