Byla e2-2859-671/2016
Dėl skolos priteisimo. Teismas n u s t a t ė:

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Alčauskienė, sekretoriaujant I. J., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo. Teismas n u s t a t ė:

2ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką atstovui buvo pranešta tinkamai.

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo skolą 400 Eur, palūkanas 116,96 Eur, administravimo mokestį 11,11 Eur, delspinigius 35,45 Eur, vėlavimo palūkanas 67,45 Eur, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 400 Eur paskola 12 mėnesių terminui su 50 procentų dydžio metine palūkanų norma, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą mokėjimų grafike nustatyta tvarka ir mokėti sutarties administravimo mokestį. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė, todėl 2016-11-11 ieškovė nutraukė su atsakovu sudarytą vartojimo kredito sutartį.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai.

5Atsiliepimu į ieškinį atsakovas su skola sutinka, prašo skolos mokėjimą išdėstyti dalimis po 70 Eur per mėnesį, nes gauna nedideles mėnesines pajamas, turi kitų įsipareigojimų.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatyta, kad atsakovas 2015-11-27 ieškovės administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. 59716 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotais skolintojais 400 Eur sumai 12 mėnesių terminui su 50 procentų dydžio metine palūkanų norma. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovės (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 59716, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 400 Eur kreditas, kurį įsipareigojo grąžinti dalimis pagal grafiką iki 2016-12-15. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016-11-11 pateikė atsakovui pranešimą dėl 2015-12-01 paskolos sutarties nutraukimo. Atsakovo įsiskolinimas pagal vartojimo kredito sutartį sudaro 630,97 Eur.

8Tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (LR CK 6.1- 6.4 str., 6.886 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.59 str.). Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, suteikė atsakovui kreditą, tačiau atsakovas nustatytu terminu kredito, palūkanų ir administravimo mokesčio negrąžino, todėl laikytina, kad atsakovas pažeidė prievolę. Atsakovas laiku prievolės neįvykdė, prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 400 Eur skola, 116,96 Eur palūkanos bei 11,11 Eur administravimo mokestis.

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 67,45 Eur vėlavimo palūkanas ir 35,45 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovės pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad kredito gavėjui praleidus palūkanų mokėjimo terminą gali būti skaičiuojamos padidintos palūkanos (5.2 p.), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 p.). Iš skolinimosi portale pateikiamos palūkanų ir mokesčių lentelės matyti, kad paskolos gavėjui vėluojant sumokėti paskolos grąžinimo įmoką, taikomos 0,05 procentų dydžio vėlavimo palūkanos per dieną. Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti vėlavimo palūkanos yra didesnės, todėl ieškovės apskaičiuoti delspinigiai įskaitytini į vėlavimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistinos 67,45 Eur vėlavimo palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 35,45 Eur delspinigių priteisimo atmestinas. Taip pat iš atsakovo priteistinos ieškovei penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovė iš viso patyrė 265 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis ir 250 Eur išlaidos už procesinių dokumentų parengimą. Proporcingai patenkintiems ieškinio reikalavimams, ieškovei iš atsakovo priteistina 94 procentai, t. y. 250 Eur bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 93 str. 1 d.).

11Atsakovas dėl turtinės padėties neturi galimybės iš karto sumokėti visą skolą, prašo teismo sprendimo vykdymą išdėstyti dalimis kas mėnesį mokant po 70 Eur. Ieškovė nepateikė prieštaravimų dėl pareikšto prašymo. LR CPK 284 str. 1 d. nustato, kad sprendimas gali būti išdėstytas atsižvelgiant į abiejų šalių turtinę padėtį, tačiau sprendimo įvykdymą išdėstant, kiekvieną kartą nukenčia kreditoriaus interesai, todėl sprendimo įvykdymo išdėstymas galimas tik išimtinais atvejais. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovo pajamas per mėnesį sudaro apie 550 Eur, nurodė, kad turi kitų kreditorinių įsipareigojimų. Priteisiama suma yra didelė. Esant tokioms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, siekiant abiejų šalių interesų pusiausvyros, prašymas tenkintinas, šiuo sprendimu priteistų sumų įvykdymas išdėstytinas, nustatant, kad atsakovas mokės ieškovei kas mėnesį po 70 Eur iki sprendimo visiško įvykdymo (LR CPK 284 str. 1 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260, 263 - 268, 270, 284 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Iš A. M., asmens kodas ( - ) priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, kodas 303259527, skolą 400 Eur (keturis šimtus Eur), palūkanas 116,96 Eur (vieną šimtą šešiolika Eur 96 ct), kredito mokestį 11,11 Eur (vienuolika Eur 11 ct), vėlavimo palūkanas 67,45 Eur (šešiasdešimt septynis Eur 45 ct), penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-11-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt Eur).

15Kitą ieškinio dalį atmesti.

16Išdėstyti šiuo sprendimu priteistų sumų įvykdymą, nustatant kad A. M., asmens kodas ( - ) mokės uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, kodas 303259527, po 70 Eur (septyniasdešimt Eur) kas mėnesį, pradedant mokėti nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

17Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai