Byla e1-431-298/2020
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. e1-431-298/2020 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje N. T. (N. T.), a. k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), pilietybė - Lietuvos, faktinė gyv. vieta - (duomenys neskelbtini), deklaruota gyv. vieta – ten pat, šeiminė padėtis - našlys, pensininkas, teistumo nėra

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vaclavas Karšulis,

2išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroro S. K. pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. e1-431-298/2020 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje N. T. (N. T.), a. k. ( - ) gim. ( - ), pilietybė - Lietuvos, faktinė gyv. vieta - ( - ), deklaruota gyv. vieta – ten pat, šeiminė padėtis - našlys, pensininkas, teistumo nėra,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 201 straipsnio 1 dalį, ir

Nustatė

4N. T. neteisėtai pagamino bei laikė aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, o būtent:

5ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, savo reikmėms, iš namuose esančių buities apyvokos daiktų, neteisėtai, turėdamas tikslą gaminti stiprius naminius alkoholinius gėrimus, pagamino aparatą, skirtą naminei degtinei gaminti, kurį iki 2019-11-13 17 val. laikė šio aparato pagaminimo vietoje, tai yra, jam priklausančiame gyvenamajame name adresu ( - ), kol 2019-11-13 17 val., šį aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, aptiko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato pareigūnai ir

6tokiu būdu padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 1 dalyje.

7Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu N. T. savo kaltę pripažino ir parodė, kad aparatas skirtas naminei degtinei gaminti yra likęs jo tėvo nuo tarybinių laikų, tikslios datos nepamena. Jį laikė pas save. Kartais juo gamino vyną. Iš brogos, kuri buvo laikoma, taip pat gamino vyną. Sutinka dėl teismo baudžiamojo įsakymo (b. l. 51).

8Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu N. T. papildomai parodė, kad aparatas skirtas naminei degtinei gaminti liko po tėvo mirties. Skystis, kuris buvo rastas pas jį - tai sultys pagamintos iš medaus, trešnių bei obuolių, naminės degtinės negamino (b. l. 44).

9Be visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė grindžiama šiais duomenimis:

10Liudytojo G. M. parodymais, jog 2019-10-10 buvo gauta informacija, kad N. T. prekiauja alkoholiu ir 2019-11-13 pas jį buvo, savininkui leidus, atlikta patalpų apžiūra ir buvo rasta 1 litro talpos stiklinis butelis su skysčiu turinčiu naminės degtinės kvapą ir kitas butelis taip pat su naminės degtinės kvapu. Namo gilumoje rastas aparatas skirtas galimai naminei degtinei gaminti (b. l. 33).

11Liudytojo A. T. parodymais, kad N. T. jo tėvas ir jokio aparato skirto naminei degtinei gaminti pas tėvą jis nematė. Iš kur jis atsirado bei iš kur atsirado naminė degtinė - jis nežino (b. l. 37).

12Apžiūrėtų patalpų duomenimis, kur nurodyta, kur buvo surastas skystis, turintis naminės degtinės kvapą bei aparatas skirtas naminei degtinei gaminti (b. l. 7-11).

13Duomenimis, jog rasta broga 30 litrų sunaikinta (b. l. 12).

14Specialisto išvada Nr. 140-(5477)-IS1-6364, kuria nustatyta, kad 25 dm (30 ir metalinės talpyklos su spirale susuktu metaliniu vamzdeliu, paimtų 2019-11-13 ( - ) pas N. T., visuma sudaro aparatą skirtą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti ir juo tikėtina buvo gaminama naminė degtinė. 38 dm (3) bidonas nėra šio aparato sudėtinė dalis, jame tikėtina buvo rauginama (laikoma) broga (b. l. 15-18).

15Specialisto išvada Nr. 140-(5479)-IS1-6128, kuria nustatyta, kad skysčių ėminiai buteliuose Nr. 1 ir Nr. 2 paimti iš atitinkamai 38 l ir 20 l bidonų yra broga (raugalas), kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra 8,7 (butelis Nr. 1) ir 8,5 procento (butelis Nr. 2) ir yra tinkama naminei degtinei gaminti. Kiek galima pagaminti naminės degtinės - nustatyti nėra galimybės. Bendras absoliutaus etilo alkoholio kiekis 45 litruose rastos brogos yra 3,885 dm (3) (litro). Skystis 0,2 dm(3) butelyje yra naminis stiprus alkoholinis gėrimas, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra 39,7 procento, tirti pateikto naminio stipraus alkoholinio gėrimo kiekis minėtame butelyje yra 200 cm (3) (0,2 litro). Ten pat rastas skystis 1,0 dm (3) yra naminis vynas, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra 12,2 procento ir tai yra 0,43 litro (b. l. 26-30).

16Kita bylos medžiaga: BIRT ataskaitų žiūrykle (b.l. 6); fotolentelėmis (b.l. 9-11); asmens duomenimis (b.l. 57); Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašu (b.l. 58); administracinių nusižengimų registro išrašu (b.l. 59); Sodros duomenimis (b.l. 60).

17Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai įrodyta, kad N. T. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, savo reikmėms, iš namuose esančių buities apyvokos daiktų, neteisėtai, turėdamas tikslą gaminti stiprius naminius alkoholinius gėrimus, pagamino aparatą, skirtą naminei degtinei gaminti, kurį iki 2019-11-13 17 val. laikė šio aparato pagaminimo vietoje, tai yra, jam priklausančiame gyvenamajame name adresu ( - ), kol 2019-11-13 17 val., šį aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, aptiko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato pareigūnai. N. T. veika pagal BK 201 straipsnio 1 dalį kvalifikuota tinkamai.

18BK 201 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas turėdamas tikslą realizuoti neteisėtai gamino, laikė, gabeno naminius stiprius alkoholinius gėrimus, nedenatūruotą ar denatūruotą etilo alkoholį, jų skiedinius (mišinius) arba juos realizavo, arba gamino, laikė, gabeno ar realizavo aparatus naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti.

19Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas nagrinėdamas bylas kasacine tvarka ir formuodamas vieningą teismų praktiką yra konstatavęs, kad galimos tokios teisinės situacijos, kai kaltininkas pagaminęs aparatą namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti (BK 201 straipsnio 1 dalis) su juo pagamina (pasikėsina pagaminti) daugiau nei dešimt litrų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, neturėdamas tikslo jų realizuoti (BK 201 straipsnio 3 dalis). Nors šiuo atveju kaltininkas padaro veikas, formaliai atitinkančias skirtingose BK 201 straipsnio dalyse numatytų nusikalstamų veikų požymius, tačiau ir minėtoje situacijoje, sprendžiant klausimą, ar tai pavienis nusikaltimas, ar nusikalstamų veikų sutaptis, reikia nustatyti, kokio pobūdžio sumanymą turėjo kaltininkas atlikdamas šiuos veiksmus. Antai, jeigu nustatyta, kad kaltininkas, gamindamas aparatą namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimui, jį laikydamas, turėjo sumanymą panaudojant šį aparatą pagaminti dešimt ar daugiau litrų tokių alkoholinių gėrimų be tikslo juos realizuoti ir šį sumanymą įgyvendino (ar nebaigė jo įgyvendinti dėl nuo jo valios nepriklausančių priežasčių), tai tokia kaltininko veika turėtų būti pripažįstama pavieniu nusikaltimu ir kvalifikuojama pagal BK 201 straipsnio 1 dalį, o ne pagal atskiras BK 201 straipsnio dalis kaip nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo sutaptis. Būtent šiuo atveju, esant vieningam sumanymui dėl nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo, kurie yra neatskiriami, padarymo, pavojingesnė nusikalstama veika – nusikaltimas apima ir mažiau pavojingą nusikalstamą veiką – baudžiamąjį nusižengimą ir kaltininko veiksmai kvalifikuojami pagal BK straipsnio dalį, nustatančią atsakomybę už pavojingesnės nusikalstamos veikos – nusikaltimo – padarymą. Priešingu atveju būtų nepagrįstai, nesant objektyvaus pagrindo, pasunkinta asmens, padariusio kelis veiksmus, iš kurių vienas laikomas nusikaltimu, o kitas baudžiamuoju nusižengimu, teisinė padėtis, palyginus su tuo asmeniu, kurio padaryti veiksmai, nors kiekvienas iš jų atskirai reiškia nusikaltimo padarymą, yra kvalifikuojami pagal tą pačią BK 201 straipsnio 1 dalį, nes jie šioje dalyje numatyti kaip alternatyvūs požymiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-543/2012, Nr. 2K-33-303/2019).

20Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad N. T. neteisėtai laikė aparatą, skirtą naminei degtinei gaminti, taip pat pas jį rasti broga (raugalas), tinkamas naminei degtinei gaminti bei skystis, turintis naminės degtinės kvapą, todėl darytina išvada, jog jis suvokė savo veiksmų – laiko ir naudoja aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, gamino ir laikė naminius stiprius alkoholinius gėrimus – neteisėtumą ir norėjo taip veikti (BK 15 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Pagal byloje nustatytas aplinkybes N. T. padaryta veika atitinka BK 201 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį.

21Skiriant bausmę atsižvelgta į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą, kaltininko kaltės formą ir rūšį – padarytas tyčinis nesunkus nusikaltimas ekonomikai ir verslo tvarkai, veika yra baigta, kaltininkas veikė tiesiogine tyčia, žala nepadaryta. N. T. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas taip pat atsižvelgia į byloje esančius duomenis, apibūdinančius kaltinamojo asmenybę – asmuo neteistas, 2017 m. 1 kartą baustas administracine tvarka, paskirtą baudą sumokėjęs, pensininkas, duomenų apie psichiatrinį ar priklausomybės ligų gydymą nėra.

22BK 201 straipsnio 1 dalies sankcija numato šias bausmės rūšis – viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dviejų metų.

23Atsižvelgiant į N. T. charakterizuojančius duomenis, į tai, kad jis neprieštarauja, jog procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu ir sutiko su prokuroro siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu – jam skirtina bausmė – laisvės apribojimas, numatant suderintus įpareigojimus. Kadangi procesas baigiamas teismo baudžiamuoju įsakymu, o kaltinamasis prisipažino esantis kaltas, vadovaujantis BK 641 straipsniu, skiriama bausmė mažinama vienu trečdaliu, numatant suderintus įpareigojimus.

24Kaltinamajam ikiteisminio tyrimo metu paskirtų kardomųjų priemonių nebuvo.

25Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 1 litro talpos butelis, turintis brogos kvapą (mėginys Nr.1); 0.2 litro talpos stiklinis butelis, kuriame yra apie 0.200 litro skysčio turinčio naminės degtinės kvapą; 1 litro talpos butelis, turintis brogos kvapą (mėginys Nr.2); 1 litro talpos stiklinis butelis, kuriame yra apie 0.400 litro skysčio, turinčio naminės degtinės kvapą; bidonas su aliuminiu dangčiu prie kurio yra prijungtas plastmasinis vamzdis; puodas su spyruokle (gyvatukas); bidonas su išleidimo kranu ir anga, saugomi Vilniaus AVPK Šalčininkų r. PK administratoriaus, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, konfiskuotini ir sunaikintini (BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalimi 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

27N. T. (N. T.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant bausmės laikotarpiu be organo prižiūrinčio bausmės atlikimą sutikimo nekeisti gyvenamos vietos.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti N. T. 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant bausmės laikotarpiu be organo prižiūrinčio bausmės atlikimą sutikimo nekeisti gyvenamos vietos.

29Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio baudžiamojo įsakymo nuorašo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 1 litro talpos butelį, turintį brogos kvapą (mėginys Nr.1); 0.2 litro talpos stiklinį butelį, kuriame yra apie 0.200 litro skysčio, turinčio naminės degtinės kvapą; 1 litro talpos butelį, turintį brogos kvapą (mėginys Nr.2); 1 litro talpos stiklinį butelį, kuriame yra apie 0.400 litro skysčio, turinčio naminės degtinės kvapą; bidoną su aliuminiu dangčiu prie kurio yra prijungtas plastmasinis vamzdis; puodą su spyruokle (gyvatukas); bidoną su išleidimo kranu ir anga, saugomus Vilniaus AVPK Šalčininkų r. PK administratoriaus, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, konfiskuoti ir sunaikinti.

31( - ), kad:

321.Asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos; vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų; nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

332. Jeigu nuteistasis dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti nustatytų įpareigojimų, teismas, bausmę vykdančios institucijos teikimu, gali atleisti jį nuo bausmės, vietoj jos paskirdamas baudžiamojo kodekso IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę.

343. Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal Lietuvos Respublikos BK 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

35( - ), kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs jį kaltų, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę ar griežtesnę), negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

36Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra neskundžiamas.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vaclavas... 2. išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 201... 4. N. T. neteisėtai pagamino bei laikė aparatą naminiams stipriems... 5. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, savo reikmėms, iš namuose... 6. tokiu būdu padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 1 dalyje.... 7. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu N. T. savo kaltę pripažino ir parodė,... 8. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu N. T. papildomai parodė, kad aparatas... 9. Be visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė grindžiama šiais duomenimis:... 10. Liudytojo G. M. parodymais, jog 2019-10-10 buvo gauta informacija, kad N. T.... 11. Liudytojo A. T. parodymais, kad N. T. jo tėvas ir jokio aparato skirto naminei... 12. Apžiūrėtų patalpų duomenimis, kur nurodyta, kur buvo surastas skystis,... 13. Duomenimis, jog rasta broga 30 litrų sunaikinta (b. l. 12).... 14. Specialisto išvada Nr. 140-(5477)-IS1-6364, kuria nustatyta, kad 25 dm (30 ir... 15. Specialisto išvada Nr. 140-(5479)-IS1-6128, kuria nustatyta, kad skysčių... 16. Kita bylos medžiaga: BIRT ataskaitų žiūrykle (b.l. 6); fotolentelėmis... 17. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas... 18. BK 201 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 19. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas nagrinėdamas bylas kasacine... 20. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad N. T. neteisėtai laikė aparatą,... 21. Skiriant bausmę atsižvelgta į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir... 22. BK 201 straipsnio 1 dalies sankcija numato šias bausmės rūšis – viešieji... 23. Atsižvelgiant į N. T. charakterizuojančius duomenis, į tai, kad jis... 24. Kaltinamajam ikiteisminio tyrimo metu paskirtų kardomųjų priemonių nebuvo.... 25. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 1 litro... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 27. N. T. (N. T.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 29. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio baudžiamojo įsakymo... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 94 straipsnio 1 dalies... 31. ( - ), kad:... 32. 1.Asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo be bausmę vykdančios... 33. 2. Jeigu nuteistasis dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti nustatytų... 34. 3. Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam... 35. ( - ), kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,... 36. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas...