Byla e2-370-186/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. nutarties

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Teso LT, UAB atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. nutarties,

Nustatė

3I.

4Klausimo esmė

51.

6Teso LT, UAB Vilniaus apygardos teisme pateikė ieškinį atsakovui Luminati Network LTD, buveinės adresas Hamahshev g. 3, Netanya 42507, Izraelis (POB 8025). Ieškovė prašė pripažinti neatitinkančiais tikrovės ir dalykinę ieškovės reputaciją pažeidžiančiais atsakovo teiginius, įpareigoti atsakovą paneigti tikrovės neatitinkančius ir dalykinę reputaciją pažeidžiančius teiginius, nutraukti nesąžiningos konkurencijos veiksmus ir nebeskleisti tikrovės neatitinkančių, dalykinę reputaciją pažeidžiančių teiginių, nutraukti ieškovės kaip sui generis teisių turėtojos teises pažeidžiančius atsakovo veiksmus ir įpareigoti atsakovą savo veikloje nenaudoti ieškovės technologijos, priteisti neturtinės žalos atlyginimą ir kompensaciją.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 2019 m. sausio 7 d. nutartimi ieškinį priimti atsisakė.

113.

12Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teismas, gavęs ieškinį su tarptautiniu elementu, turi nustatyti ieškinio dalyką, o tais atvejais, kai ieškiniu pareiškiami keli reikalavimai, teismas kiekvieno savarankiško ieškinio reikalavimo priskirtinumo Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai vertina ir nusprendžia atskirai. Tokiu atveju netaikoma taisyklė, pagal kurią visi sujungti reikalavimai teismingi Lietuvos Respublikos teismams tik dėl to, kad Lietuvos Respublikos teismams teismingas bent vienas iš bendrai pareikštų reikalavimų.

134.

14Ieškovė pareiškė tokius savarankiškus reikalavimus: 1) reikalavimą dėl ieškovės dalykinės reputacijos gynimo, prašant pripažinti atsakovės teiginius pažeidžiančiais ieškovės reputaciją ir prašant tokius teiginius paneigti bei priteisti 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo; 2) reikalavimą dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo; 3) reikalavimą dėl ieškovė sui generis teisių gynimo ir 38 000 Eur kompensacijos, numatytos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau –ir ATGTĮ) 77 straipsnio 1 dalyje, priteisimo.

155.

16Ieškinys dėl juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimo ir neturtinės žalos, susijusios su jo dalykinės reputacijos menkinimu, negali būti laikomas ieškiniu dėl žalos, padarytos asmens turtui. CPK 30 straipsnio 6 dalis numato ieškovo teisę kreiptis savo pasirinkimu į savo buvimo vietos teismą, kai pareiškiamas ieškinys dėl žalos, padarytos šio asmens turtui. Europos žmogaus teisių teismas (toliau – ir EŽTT) nurodė, kad dalykinė reputacija pagal Konvencijos nuostatas gali būti saugoma ir ginama „kaip turtas“, iš to negalima daryti išvados, kad CPK 30 straipsnio 6 dalyje naudojama sąvoka „turtas“ apima juridinio asmens dalykinę reputaciją. Žala dalykinei reputacijai yra žala juridiniam asmeniui, o ne jo turtui, todėl nėra pagrindo byloje taikyti CPK 30 straipsnio 6 dalį. Be to, ši CPK nuostata netaikoma sprendžiant dėl bylos priskyrimo Lietuvos teismų jurisdikcijai, kadangi tokio priskyrimo klausimus reguliuoja specialios CPK LIX skyriaus normos.

176.

18Reikalavimas dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo pagal ieškovo pareikštų ieškinio reikalavimų dalyką negali būti priskiriamas Lietuvos teismų jurisdikcijai, kadangi šio reikalavimo teismingumui turi būti taikomos bendrosios proceso taisyklės, pagal kurias ieškinys pareiškiamas atsakovo buvimo vietos teismui (CPK 29 str.).

197.

20Ieškinys dėl sui generis teisių turėtojo teisių pažeidimo taip pat pagal bendrą proceso taisyklę turi būti nagrinėjamas atsakovo buvimo vietos teisme.

218.

22Ieškinys neteismingas Vilniaus apygardos teismui dėl ieškinio sumos, nes nėra pareikšto nė vieno savarankiško reikalavimo, kurio suma būtų didesnė negu 40 000 Eur, todėl nė vienas iš pareikštų turtinių reikalavimų dėl savo dydžio negali nulemti ieškinio teismingumo pagal CPK 27 straipsnio 1 punkto taisykles. Neturtinės žalos atlyginimo reikalavimo dydis nei atskirai, nei kartu su kito reikalavimo suma negali nulemti ieškinio teismingumo apygardos teismui. Ieškinio dalis dėl žalos atlyginimo gali būti pareiškiama ir nagrinėjama ieškovo buveinės vietos apylinkės teismui, ieškovui pateikus įrodymus, kad ieškiniu nurodomą žalą nulėmę atsakovo veiksmai yra padaryti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

23III.

24Atskirojo skundo argumentai

259.

26Ieškovė Teso LT, UAB atskirajame skunde prašo panaikinti 2019 m. sausio 7 d. nutarties motyvus, kur nurodyta, kad dalis ieškinyje suformuotų reikalavimų privalo būti reiškiami atsakovo buveinės vietos teismams arba perduoti klausimą dėl ieškinio priimtinumo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

2710.

28Ieškovė skundžia 2019 m. sausio 7 d. nutarties dalį, kurioje nurodyta: i) ieškinys dėl dalykinės reputacijos gynimo nėra ieškinys dėl žalos, padarytos asmens turtui; ii) reikalavimas dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo turi būti reiškiamas pagal atsakovo buveinę; iii) ieškinys dėl sui generis teisių turėtojo teisių pažeidimo turi būti nagrinėjamas atsakovo buvimo vietos teisme. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

2910.1.

30CPK 787 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai priskirtinos bylos, jeigu ginčo dalykas yra prievolė, kuri atsirado arba turi būti įvykdyta Lietuvoje. 2019 m. sausio 7 d. nutartyje klausimas dėl šios nuostatos liko neišspręstas – nebuvo nustatyta nei vieta, kur atsirado ieškinyje nurodytos prievolės, nei vieta, kur tokios prievolės turi būti įvykdytos. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą nustatyti konkrečios teisės normos taikymui būtinas faktines aplinkybes. Nutartis šioje dalyje yra nemotyvuota (CPK 270 str. 4 d. 1 p., 290 str. 1 d. 5 p.), iš esmės neteisėta ir todėl turi būti panaikinta (CPK 329 str. 1 d. 4 p., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

3110.2.

32Atsakovas skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją apie ieškovę Lietuvoje veiklą vykdančiam ieškovės klientui Infare VNO, UAB, todėl prievolė paneigti atsakovo paskleistą tikrovės neatitinkančią bei ieškovės dalykinę reputaciją žeminančią informaciją atsirado Lietuvos Respublikoje ir reikalavimas dėl tokios prievolės įvykdymo teismingas Lietuvos teismams.

3310.3.

34Atsakovo prievolė Lietuvos Respublikos teritorijoje konkuruoti laikantis sąžiningos konkurencijos imperatyvo atsirado būtent Lietuvos Respublikoje – nustatyta Lietuvos Respublikos imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas nepateikė motyvų dėl to, kokiu pagrindu Izraelio teismas turėtų taikyti Lietuvos imperatyvias teisės aktų nuostatas ir spręsti dėl Izraelio bendrovės civilinės atsakomybės už Lietuvoje nustatytų imperatyvų pažeidimą. Pareiga nutraukti nesąžiningos konkurencijos veiksmus turi būti ir įvykdyta Lietuvos Respublikoje, kai nesąžiningos konkurencijos veiksmai buvo atlikti Lietuvos Respublikoje tokius veiksmus atliekant ieškovės kliento atžvilgiu.

3510.4.

36Reikalavimai dėl sui generis teisių gynimo – dėl neteisėtų atsakovo veiksmų nutraukimo ir draudimo atlikti tokius veiksmus ateityje (ATGTĮ 77 str. 1 d.) bei dėl kompensacijos sumokėjimo (ATGTĮ 77 str. 1 d., 83 str. 4 d. 1 p.) nagrinėtini Lietuvos Respublikos teismuose, nes atsakovo galimybė naudotis ieškovės platinama technologija atsirado Lietuvos Respublikoje. Ieškovė yra Lietuvos Respublikoje veikiantis bei čia registruotas subjektas ir yra saugomas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. Apygardos teismas nepagrįstai atsisakė priimti nagrinėti reikalavimus dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo ir draudimo tokius veiksmus atlikti ateityje.

37IV.

38Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3911.

40Minėta (nutarties 10 p.), kad ieškovė skundžia 2019 m. sausio 7 d. nutarties dalį, kurioje pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad ieškinys dėl dalykinės reputacijos gynimo, ieškinys dėl sui generis teisių turėtojo teisių pažeidimo ir reikalavimas dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo turi būti nagrinėjami atsakovo buvimo vietos teisme.

41Dėl ieškovės reikalavimų, susijusių su ieškovės dalykinės reputacijos gynimu, teismingumo

4212.

43Ieškovė skunde išreiškė nesutikimą su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad ieškinys dėl dalykinės reputacijos pažeidimo nėra ieškinys dėl žalos padarytos asmens turtui. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad EŽTT aiškinimas, kad juridinio asmens dalykinė reputacija yra turtas, yra neautonomiškas CPK sąvokos ir Lietuvos civilinės teisės aiškinimas.

4413.

45Pažymėtina, kad EŽTT laikosi pozicijos, jog pagal Konvenciją juridinio asmens dalykinė reputacija dėl savo ekonominės vertės gali būti saugoma ir ginama kaip turtas, t. y. vertybė, saugotina pagal Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnį (nuosavybės apsauga) (žr., pvz., mutatis mutandis, Iatridis v. Greece (GC), no. 31107/96, judgement of 25 March 1999, par. 54). Nors pirmosios instancijos teismas netaikydamas CPK 30 straipsnio 6 dalies nurodė, kad sprendžiant dėl bylos priskirimo Lietuvos teismų jurisdikcijai ši nuostata netaikoma, o sprendžiama pagal specialiąsias CPK LIX skyriaus normas, plačiau dėl šių normų taikymo, nustatant reikalavimų dėl dalykinės reputacijos (ne)teismingumo Lietuvos teismams, nepasisakė.

4614.

47CPK 787 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nustatyta, kad bylos, nagrinėtinos ginčo teisena, yra priskirtos Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai, jeigu: atsakovas ieškinio įteikimo metu yra Lietuvoje arba turi joje nuolatinę gyvenamąją vietą ar gyvena (1 p.); atsakovas Lietuvoje turi turto arba jam priklauso turtinės teisės (2 p.); ginčo dalykas yra Lietuvoje esantis daiktas, Lietuvoje esantis palikimas arba prievolė, kuri atsirado arba turi būti įvykdyta Lietuvoje (3 p.). Apeliacinės instancijos teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 787 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose apibrėžtų kriterijų tikslas yra nustatyti valstybę, su kuria pareikštą reikalavimą sieja glaudžiausias ryšys (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-72/2014).

4815.

49Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimų dėl dalykinės reputacijos gynimo teismingumo nevertinto CPK 787 straipsnio 1 dalies kontekste, nepasisakė dėl 1-3 punktuose apibrėžtų kriterijų taikymo nagrinėjamu atveju.

5016.

51Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) praktikoje, į kurią šiuo atveju atsižvelgtina ne kaip į privalomą teisės aiškinimo šaltinį, tačiau kaip į dokrininio pobūdžio, suformuluotas principas dėl fizinio asmens, pagal kurį patalpinus turinį į interneto svetainę ir taip tariamai pažeidus asmenines teises, asmuo, kuris mano, kad jo teisės buvo pažeistos, turi teisę kreiptis į valstybės narės, kur yra jo interesų centras, teismus dėl visos žalos atlyginimo (2011 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo sprendimas eDate Advertising ir kt. Bylose C-509/09 ir C-161/10, EU:C:2011:685). Nagrinėdamas kitą bylą dėl jurisdikciją turinčio teismo nustatymo ESTT (didžioji kolegija) 2017 m. spalio 17 d. sprendime Bolagsupplysningen ir Ilsjan (C-194/16, EU:C:2017:766) pateikė poziciją dėl Reglamento Nr. 1215/201256 7 straipsnio 2 punkto taikymo. Šiame reglamente numatyta specialioji jurisdikcijos bylose dėl deliktų arba kvazideliktų taisyklė, pagal kurią ieškinį atsakovui galima pareikšti valstybės narės, kurioje įvyko ar gali įvykti žalą sukėlęs įvykis, teisme. Šioje byloje ESTT pateikė paaiškinimų dėl žalos atsiradimo vietos nustatymo, kalbant apie tariamą juridinio asmens asmeninių teisių pažeidimą internete. Teismas ne tik pakartojo minėtą, sprendime eDate Advertising ir kt. nustatytą principą dėl asmens teisės kreiptis į valstybės narės, kur yra jo interesų centras, teismus dėl visos žalos atlyginimo. ESTT taip pat pabrėžė, kad aplinkybė, ar šis asmuo yra fizinis ar juridinis asmuo, nėra lemiama. Kalbant apie juridinį asmenį, kaip yra pagrindinėje byloje, pažymėtina, kad atitinkamų interesų centras turi atitikti vietą, kur jo komercinė reputacija yra labiausiai pripažinta; taigi toks interesų centras turi būti nustatomas atsižvelgiant į vietą, kur minėtas juridinis asmuo vykdo didžiąją savo veiklos dalį. ESTT pridūrė, kad jeigu juridinis asmuo vykdo didžiąją savo veiklos dalį kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra jo registruotos buveinės vieta, toks asmuo gali pareikšti ieškinį pažeidimą tariamai padariusiam subjektui pagal žalos atsiradimo vietą toje kitoje valstybėje narėje. Galiausiai, taip pat remdamasis sprendimu eDate Advertising ir kt., ESTT priminė, jog asmuo, kuris mano, kad jo teisės buvo pažeistos, taip pat gali vietoj ieškinio dėl visos jam atsiradusios žalos atlyginimo pareikšti ieškinį kiekvienos valstybės narės, iš kurios teritorijos yra arba buvo pasiekiamas internete patalpintas turinys, teismuose, kurie vis dėlto turi jurisdikciją nagrinėti tik teismo, į kurį kreiptasi, valstybės narės teritorijoje padarytos žalos klausimą. Tačiau šis principas netaikomas kalbant apie reikalavimą ištaisyti informaciją ir pašalinti interneto svetainėje patalpintą turinį. Iš tiesų, atsižvelgiant į tokios informacijos ir turinio skvarbų pobūdį ir į tai, kad tai iš principo paskleidžiama visame pasaulyje, dėl tokio reikalavimo galima kreiptis tik į teismą, turintį jurisdikciją nagrinėti visus reikalavimus dėl žalos atlyginimo.

5217.

53Šiuo atveju ieškovė atskirajame skunde teigia, kad teismingumui nustatyti taikytinas CPK 787 straipsnio 1 dalies 3 punktas. CPK 787 straipsnio 1 dalies 3 punkto dalies „<...> prievolė, kuri atsirado arba turi būti įvykdyta Lietuvoje“ ypatumas yra tas, kad šis kriterijus nustato du atskirus jurisdikcijos nustatymo elementus – prievolės atsiradimo vietą arba prievolės įvykdymo vietą. Spręsdamas, kuris elementas taikytinas, teismas turi įvertinti, kuris iš jų yra artimesnis prievolės, iš kurios kildinami ieškovo reikalavimai, prigimčiai.

5418.

55Lietuvos teisės sistemoje prievolė gali kilti iš sutarties, delikto arba nepagrįsto praturtėjimo ar sutaupymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 str., 6.242 str., 6.245 str.). Prievolėms, kylančioms iš sutarties, būdinga tai, kad šalis sieja civiliniai teisiniai santykiai ir paprastai tokios prievolės įvykdymo vieta būna aiški ir pagal ją yra vertinamas teismingumas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-692-706/2015, 2016 m. gruodžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-551-915/2016).

5619.

57Priešingai, prievolė, atsirandanti iš delikto, nėra susijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, jog deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK 6.245 str. 4 d.). Taigi, sprendžiant dėl teismingumo, kai pareikšti reikalavimai kildinami iš delikto, turėtų būti vertinama prievolės atsiradimo vieta, nes ji artimesnė prievolės, kylančios iš delikto, prigimčiai. Atitinkamai, prievolės, kylančios iš delikto, atsiradimo vieta vertintina pagal visas delikto atsiradimo sąlygas, pirmiausia – pagal neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo vietą (žr., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-889-516/2018).

5820.

59Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti kaip neteismingą Lietuvos teismų jurisdikcijai ieškovės reikalavimus dėl dalykinės reputacijos gynimo ir reikalaujamos priteisti neturtinės žalos dydžio, pirmiau nurodytų aplinkybių nevertino, dėl jų plačiau nepasisakė, dėl ko neteisingai išsprendė šių ieškinio reikalavimų teismingumo klausimą.

60Dėl ieškinio reikalavimų, susijusių su sui generis teisių gynimu

6121.

62Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio reikalavimo dėl sui generis teisių turėtojo teisių gynimo teismingumo klausimą, nurodė, kad pagal bendrą proceso taisyklę toks ieškinys turi būti nagrinėjamas pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Su tokiais pirmosios instancijos teismo motyvais nesutiktina.

6322.

64Pirmiausia, kaip ir dėl ieškinio reikalavimų, susijusių su dalykinės reputacijos gynimu, taip ir dėl šio reikalavimo teismingumo Lietuvos Respublikos teismams turėjo būti sprendžiama pagal CPK LIX skyriaus normas, t. y. vadovaujantis CPK 787 straipsniu.

6523.

66Pasisakydamas dėl jurisdikcijos bylose dėl tariamo autoriaus turtinių teisių pažeidimo, ESTT yra pažymėjęs, kad jurisdikcija nagrinėti bylas dėl deliktų arba kvazideliktų nustatyta teismui, į kurį kreiptasi, jeigu valstybė narė, kurios teritorijoje yra šis teismas, saugo šias turtines teises, kuriomis remiasi ieškovas, ir tariama žala gali atsirasti teismo, į kurį kreiptasi, veiklos teritorijoje (žr., pvz., ESTT 2013 m. spalio 3 d. sprendimą byloje Pinckney, bylos Nr. C?170/12).

6724.

68Pirmosios instancijos teismas skundžiamo nutarties 10 punkte sprendė, kad ieškovė ieškinyje nenurodė, kad jos kaip sui generis teisių turėtojos pažeidimas buvo daromas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, priešingai, nurodė, kad atsakovė veikė ne Lietuvoje. Su tokiomis išvadomis nėra pagrindo sutikti. Pirmiausia, ieškovė neprivalo nurodyti, kad jos kaip sui generis teisių turėtojos pažeidimas buvo daromas tik Lietuvoje. Pabrėžtina, kad ESTT praktikoje akcentuojama, jog autorių teisių ir autorių teisėms gretutinių teisių, garantuojamų valstybės narės, į kurios teismą kreiptasi, tariamo pažeidimo atveju šis teismas turi jurisdikciją pagal žalos atsiradimo vietą nagrinėti ieškinį dėl atsakomybės už šių teisių pažeidimą jo veiklos teritorijoje. Šis teismas turi jurisdikciją nagrinėti tik žalą, padarytą valstybės narės, kurioje jis yra, teritorijoje (žr., pvz., ESTT 2015 m. sausio 22 d. sprendimą Pez Hejduk prieš EnergieAgentur.NRW GmbH byloje C?441/13).

6925.

70Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismo išvados dėl ieškinio reikalavimų, susijusių su sui generis teisių gynimu, teismingumo pripažintinos nepagrįstomis.

71Dėl reikalavimo, susijusio su nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimu

7226.

73Pirmosios instancijos teismas dėl šio ieškinio reikalavimo teismingumo sprendė pagal CPK 29 straipsnį, konstatuodamas, kad toks reikalavimas turi būti reiškiamas pagal atsakovo buvimo vietą. Taip pat, kad, ieškovas nenurodė, jokio šio reikalavimo nagrinėjimo Lietuvos teismuose pagrindo. Su tokiomis teismo išvadomis taip pat nesutiktina dėl pirmiau jau minėtų priežasčių.

7427.

75Pirmiausia, ginčuose, turinčiuose tarptautinį elementą, teismingumas nustatomas, pagal tarptautines teises normas arba dvišales tarptautines sutartis, o kai jos sprendžiamo klausimo atveju netaikomos, pagal CPK tarptautinį procesą reglamentuojančias LIX skyriaus normas. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ginčo teismingumą nustatė ne pagal specialiąsias LIX skyriaus normas, o pagal bendrąją CPK ieškinių teismingumo klausimus reglamentuojančią teisės normą. Bendrųjų ir specialiųjų teisės normų kolizijos atveju, prioritetas taikytinas specialiosioms teisės normoms. Be to, LIX skyriuje reglamentuojami jurisdikcijos priskyrimo Lietuvos teismams atvejai, o CPK 29 straipsnis įtvirtina Lietuvos teismams priskirtinų nagrinėti ginčų teismingumą Lietuvoje.

7628.

77Apibendrinant daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškinio priėmimo, procesinės teisės normas taikė netinkamai ir dėl to klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai. Tai yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį (CPK 338 str., 329 str. 1 d.). Nutartis naikinama, o kadangi ieškinio priėmimą privalo spręsti pirmosios instancijos teismas (CPK 137 str.), klausimas perduodamas nagrinėti iš naujo apygardos teismui (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

78Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

79Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartį panaikinti ir Teso LT, UAB ieškinio priėmimo klausimą perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Klausimo esmė... 5. 1.... 6. Teso LT, UAB Vilniaus apygardos teisme pateikė ieškinį atsakovui Luminati... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso (toliau... 11. 3.... 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teismas, gavęs ieškinį su... 13. 4.... 14. Ieškovė pareiškė tokius savarankiškus reikalavimus: 1) reikalavimą dėl... 15. 5.... 16. Ieškinys dėl juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimo ir neturtinės... 17. 6.... 18. Reikalavimas dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo pagal... 19. 7.... 20. Ieškinys dėl sui generis teisių turėtojo teisių pažeidimo taip pat pagal... 21. 8.... 22. Ieškinys neteismingas Vilniaus apygardos teismui dėl ieškinio sumos, nes... 23. III.... 24. Atskirojo skundo argumentai... 25. 9.... 26. Ieškovė Teso LT, UAB atskirajame skunde prašo panaikinti 2019 m. sausio 7 d.... 27. 10.... 28. Ieškovė skundžia 2019 m. sausio 7 d. nutarties dalį, kurioje nurodyta: i)... 29. 10.1.... 30. CPK 787 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikos... 31. 10.2.... 32. Atsakovas skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją apie ieškovę... 33. 10.3.... 34. Atsakovo prievolė Lietuvos Respublikos teritorijoje konkuruoti laikantis... 35. 10.4.... 36. Reikalavimai dėl sui generis teisių gynimo – dėl neteisėtų atsakovo... 37. IV.... 38. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. 11.... 40. Minėta (nutarties 10 p.), kad ieškovė skundžia 2019 m. sausio 7 d.... 41. Dėl ieškovės reikalavimų, susijusių su ieškovės dalykinės reputacijos... 42. 12.... 43. Ieškovė skunde išreiškė nesutikimą su pirmosios instancijos teismo... 44. 13.... 45. Pažymėtina, kad EŽTT laikosi pozicijos, jog pagal Konvenciją juridinio... 46. 14.... 47. CPK 787 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nustatyta, kad bylos, nagrinėtinos... 48. 15.... 49. Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimų dėl... 50. 16.... 51. Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir... 52. 17.... 53. Šiuo atveju ieškovė atskirajame skunde teigia, kad teismingumui nustatyti... 54. 18.... 55. Lietuvos teisės sistemoje prievolė gali kilti iš sutarties, delikto arba... 56. 19.... 57. Priešingai, prievolė, atsirandanti iš delikto, nėra susijusi su... 58. 20.... 59. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti kaip neteismingą Lietuvos... 60. Dėl ieškinio reikalavimų, susijusių su sui generis teisių gynimu... 61. 21.... 62. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio reikalavimo dėl sui... 63. 22.... 64. Pirmiausia, kaip ir dėl ieškinio reikalavimų, susijusių su dalykinės... 65. 23.... 66. Pasisakydamas dėl jurisdikcijos bylose dėl tariamo autoriaus turtinių... 67. 24.... 68. Pirmosios instancijos teismas skundžiamo nutarties 10 punkte sprendė, kad... 69. 25.... 70. Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismo išvados dėl... 71. Dėl reikalavimo, susijusio su nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimu... 72. 26.... 73. Pirmosios instancijos teismas dėl šio ieškinio reikalavimo teismingumo... 74. 27.... 75. Pirmiausia, ginčuose, turinčiuose tarptautinį elementą, teismingumas... 76. 28.... 77. Apibendrinant daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 78. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 79. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartį panaikinti ir Teso LT,...