Byla e2A-482-553/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės – Balynienės, Danguolės Martinavičienės ir Aldonos Tilindienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Genra“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimo dalies, kuria atmestas jos reikalavimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo ir kuria atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai skirta bauda, panaikinimo, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimo dalies, kuria atmestas jos ieškinys ir atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai skirta bauda, panaikinimo bei atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimo dalies, kuria ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Genra“ ieškinys tenkintas iš dalies ir jai skirta bauda, panaikinimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-768-357/2018 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Genra“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ ieškinius atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Genra“ (toliau – ieškovė I arba tiekėja I) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai (toliau – ir perkančioji organizacija), prašydama teismo:1) išeiti už ieškinio ribų, įvertinti ir pasisakyti dėl techninio projekto dalyse: 15/021-TP-ŠVOK techninės specifikacijos vėdinimui 1.1., 1.2.9. punktuose, 15/021-TP-ER 2.9.2. punkte, 15/021-TP-AS 2.4.1., 3.3.51. punktuose nustatytų reikalavimų aiškumo, nedviprasmiškumo ir atitikimo viešųjų pirkimų principų reikalavimams, tuo atveju jei būtų nustatyti pažeidimai – pirkimo procedūras nutraukti, 2) jei pažeidimų nebūtų nustatyta – pripažinti, kad ieškovės techninis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, 3) panaikinti 2018 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. VP4-448 įformintą atsakovės sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė I nurodė, kad perkančioji organizacija, vertindama jos pasiūlymą, pateiktą atsakovės vykdytame viešajame pirkime „Mažeikių sporto ir pramogų centro, adresu Sedos g. 55, Mažeikiuose, statyba“ pažeidė lygiavertiškumo ir lygiateisiškumo principus, kadangi pasiūlymą tikėtina vertino griežčiau nei kitų tiekėjų pasiūlymus. Ieškovės I įsitikinimu, neįmanoma, kad tiekėjai būtų pateikę sertifikatus dėl medžiagų ir įrangos, kuri tik būtų gaminama būtent pirkimo objektui kai būtų atliktas užsakymas. Šis reikalavimas yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją ypač atsižvelgiant į terminą, per kurį tiekėjai turėjo paruošti pasiūlymus po pirkimo sąlygų paaiškinimo, konkretizuojančio reikalavimus. Atsakovė, vertindama ieškovės I pasiūlymą, taip pat pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo, sąžiningumo principus, nes pirkimo dokumentų nuostatas taikė itin siaurai ir jau po pasiūlymų pateikimo termino paaiškėjo, kad iš tiekėjų atsakovė reikalavo su pasiūlymu pateikti sertifikatus dėl medžiagų, kurios naudojamos agregatą sudarančio elemento gamybai, nors atsakovė perka ne agregatą, o statybos darbus. Taip pat pasiūlymų vertinimo metu paaiškėjo, kad atsakovė iš tiekėjų reikalavo, kad su pasiūlymu jie pateiktų įrangos išdėstymo planus, reikalaujant nurodyti konkrečią įrangą, nors pirkimo dokumentuose net nebuvo pateiktas galutinis įrangos sąrašas, kuriuo vadovaujantis tiekėjai turėtų parengti ir su pasiūlymu pateikti minėtus planus. Tokiu būdu atsakovė pasiūlymų vertinimo metu pakeitė pirkimo dokumentų reikalavimus ir neteisėtai, be pagrindo ir pažeidžiant viešųjų pirkimų principus, atliko tiekėjų pasiūlymų techninių duomenų vertinimą ir atmetė ieškovės I pasiūlymą.

83.

9Atsakovė nevertino ieškovės I su pasiūlymu pateiktų sertifikatų deklaracijų lygiavertiškumo ir patikimumo, neatsižvelgė į tai, kad ieškovė I su pretenzija pateikė įrodymus apie tai, kad jos pateiktos deklaracijos yra patikimos ir tinkamos. Perkančioji organizacija yra atsakinga už tinkamų reikalavimų suformulavimą ir pateikimą tiekėjams, todėl jei nurodo, kad reikės pateikti sertifikatus dėl medžiagų, kurioms sertifikatai neišduodami ar agregatų (įrangos), kuri dar nėra pagaminta, ar pateikti brėžinius bei schemas, kurie atsiras tik rengiant darbo projektą, tuomet perkančioji organizacija turi priimti ir kitus sertifikatams lygiaverčius dokumentus – tiekėjo, gamintojo deklaracijas kaip lygiaverčius dokumentus. Atsakovė net ir gavusi reikiamus dokumentus bei jų patikimumo įrodymus ieškovės I pasiūlymą nepagrįstai ir neteisėtai atmetė. Nurodytuose techninės specifikacijos punktuose keliami reikalavimai negali būti įrodomi niekaip kitaip kaip pateikiant deklaracijas, nes šiuose punktuose pateikiama informacija yra ne dėl konkretaus įrenginio, o dėl jo sudedamųjų dalių.

104.

11Perkančioji organizacija nutyli, kad atsakydama į klausimą nurodė tuos pirkimo techninės specifikacijos punktus, kuriuose keliami reikalavimai ne statybos produktams, o įrangos, kuri bus montuojama, sudėtinėms dalims. Ginčo atveju techninės specifikacijos punktuose reikalavimai keliami elektronikai ir įrenginio medžiagai, kurie nėra statybai naudojamas produktas, o yra produktas skirtas konstruoti įrenginį ar sistemą.

125.

13Ieškovė I su pretenzija pateikė siūlomos įrangos sertifikatus, kurie tiesiog įrodo, kad su pasiūlymu pateiktos trečiojo asmens UAB „Rangos Era“ pasirašytos sertifikatų deklaracijos yra patikimos ir įrodančios, kad ieškovė I siūlo tai, ko reikia. Sertifikatas įrodo, kad jau pagamintas įrenginys veikia ir yra kokybiškas. Tuo tarpu labai tikėtina, kad tiekėjai, kurie su pasiūlymais pateikė sertifikatus, juos pateikė ne dėl tos įrangos, dėl kurios buvo reikalaujama šiuos sertifikatus pateikti, t. y. buvo reikalaujama pateikti sertifikatą dėl įrenginio gamybai naudojamo metalo ir dėl įrenginio durelių, o tiekėjai tikėtina pateikė sertifikatus dėl įrenginio bazės, t. y. kad bazė atitinka tam tikrą standartą, bet tai neįrodo, kad ant šios bazės bus montuojami priedai atitinkantys tokius standartus, dėl kokių atsakovė prašė pateikti sertifikatus.

146.

15Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškovės UAB „Genra“ ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodė, kad ieškovei I buvo aišku, kokius konkrečius dokumentus ji turi pateikti su pasiūlymu ir ji turėjo galimybę juos pateikti, tačiau savo sprendimu dokumentų neteikė. Be to, ieškovės I pateiktą deklaraciją parengė ne gamintojas, o trečiasis asmuo. Šis trečiasis asmuo nurodė, kad konkretūs gamintojai bus parinkti vėlesniame etape ir jie pateiks visas produktų technines specifikacijas patvirtinančius sertifikatus bei deklaracijas. Pateiktoje deklaracijoje nėra jokių konkrečių medžiagų/įrangos techninių charakteristikų, nenurodytas medžiagų/įrangos gamintojas. Taigi, su pasiūlymu buvo pateiktas tik abstraktaus pobūdžio įsipareigojimas patiekti statybos produktus, o ne produktų techniniai dokumentai. Kartu su pasiūlymu nebuvo pateikta jokios medžiagų/įrangos techninės dokumentacijos. Ieškovei I teikiant techninius dokumentus po pasiūlymų pateikimo (kartu su pretenzija), toks dokumentų priėmimas ir vertinimas lemtų pasiūlymo keitimą iš esmės.

167.

17Abejonę pirkimo sąlygos teisėtumu ieškovė I iškėlė tik gavusi neigiamą atsakymą į pateiktą pretenziją. Nei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nei kartu su pretenzija ieškovė I nekvestionavo sąlygos teisėtumo, neprašė pateikti papildomų sąlygos paaiškinimų. Juo labiau argumentą, jog ieškovei I neva nebuvo aiški ginčijama pirkimo sąlyga, paneigia ir ieškovės I elgesys, t.y. UAB „Genra“ kartu su pretenzija pateikė statybos produktų sertifikatus/atitikties deklaracijas ir kitą techninę dokumentaciją, todėl akivaizdu, kad ji suprato ir jai buvo aišku, kokio pobūdžio dokumentų yra reikalaujama. Tiekėja I Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) numatytais terminais sąlygos teisėtumo neginčijo, todėl nurodyta konkurso sąlyga yra teisėta ir privaloma visų tiekėjų atžvilgiu.

188.

19Perkančioji organizacija nustatė aiškų reikalavimą svarbiausioms medžiagoms bei įrangai, t.y. įpareigojo tiekėjus pateikti medžiagų kilmės ir atitikties techninius dokumentus pagal konkrečius techninės specifikacijos punktus. Priešingai nei nurodo ieškovė I, perkančiosios organizacijos nurodytos statybos procese naudojamos medžiagos/įranga nėra laikytina ateityje pagaminamu produktu, kurio techninių savybių nėra įmanoma patvirtinti pasiūlymo teikimo stadijoje. Minėtą faktą įrodo šios aplinkybės: kiti pirkime dalyvaujantys tiekėjai kartu su pasiūlymu pateikė visą reikalautą techninę dokumentaciją; pati ieškovė I kartu su pretenzija pateikė medžiagų/įrangos sertifikatus ir kitą techninę dokumentaciją.

209.

21Tačiau prekybos atstovo ar kito asmens deklaracija dėl tinkamų produktų tiekimo negali būti laikoma lygiaverčiu įrodymu gamintojo parengtai techninei dokumentacijai. Šiuo atveju perkančioji organizacija reikalavo konkrečių medžiagų/įrangos kilmės ir atitikties sertifikatų arba lygiaverčių techninių dokumentų, patvirtinančių, jog medžiagos/įranga atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Taigi tiekėjai turėjo pateikti konkrečius techninius dokumentus, tuo tarpu ieškovė I pateikė visiškai abstraktaus pobūdžio UAB „Rangos era“ išduotą deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad įmonė parduoda medžiagas ir įrangą, atitinkančią Techninės specifikacijos reikalavimus. Ieškovei I nepateikus prašytų atitikties įrodymų, perkančioji organizacija privalėjo tokį pasiūlymą atmesti, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų. Priešingu atveju, perkančioji organizacija būtų pažeidusi tiekėjų lygiateisiškumo ir pirkimo procedūrų skaidrumo principus (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis).Be to, perkančioji organizacija neturi teisės priimti kartu su pretenzija teikiamų techninių dokumentų ir jų vertinti kitų, pasiūlymą sudarančių dokumentų, kontekste.

2210.

23Visi reikalavimai dėl produktų kokybės, kuriems atitiktį turėjo įrodyti tiekėja I, buvo tikslūs ir nedviprasmiški, iš pateiktų formuluočių visiems tiekėjams turėjo būti aišku, kokių dokumentų yra reikalaujama ir kokie dokumentai bus pripažinti tinkamais. Tuo tarpu bet kokie ieškovės I teiginiai apie tariamą reikalavimą pateikti įrangos detalių, kurios bus sertifikuojamos tik ateityje, techninius dokumentus yra klaidinantys bei nurodyti siekiant pateisinti tiekėjos I aplaidų pasiūlymo rengimą. Produktų sertifikatus ir deklaracijas ieškovė I nusprendė teikti tik kartu su pretenzija, o atsakovei atsisakius leisti ieškovei I pakeisti pasiūlymą iš esmės, ji pradėjo teigti neva iš Techninės specifikacijos nuostatų nebuvo galima suprasti, kokie dokumentai turi būti pateikti. Priešingai nei teigia ieškovė I, jos pasiūlymas nebuvo vertinamas griežčiau nei kitų tiekėjų. Tiekėjos I pasiūlymas buvo vertinamas laikantis pirkimo dokumentų reikalavimų, tuo tarpu pirkimo sąlygų 87.3. punkte buvo aiškiai nurodyta, kad tiekėjo pasiūlymas privalo būti atmestas, jei tiekėjas nepateikė siūlomų svarbiausių medžiagų, įrangos sertifikatų ar kitos techninės dokumentacijos.

2411.

25Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ atsiliepimu į UAB „Genra“ ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nurodė, kad visiems pirkimo dalyviams buvo žinoma, kokius konkrečius dokumentus ir dėl kurių techniniame projekte nurodytų svarbiausių medžiagų/įrangos dalyviai privalo pateikti kartu su pasiūlymais. Pirkimo dokumentų, jų išaiškinimų, kurie traktuojami kaip pirkimo dokumentų sudedamoji dalis, ieškovė I neskundė. Priešingai, ieškovė I pateikė pasiūlymą ir patvirtino, kad pirkimo sąlygos yra teisėtos, tinkamos ir aiškios. Faktą, kad ieškovė I aiškiai žinojo ir suvokė, kad dėl svarbiausių medžiagų/įrangos yra būtina pateiki kilmės ir atitikties sertifikatus, taip pat kitą techninę dokumentaciją taip pat tai, kad ieškovė I suprato, kokius dokumentus reikia pateikti, patvirtina tai, kad kartu su pasiūlymu ieškovė pateikė UAB „Rangos era“ „Medžiagos/įrangos kilmės ir atitikties sertifikatų deklaraciją“ ir bendro pobūdžio 2018 m. birželio 8 d. deklaraciją, o kartu su pretenzija pateikė daugybę kilmės ir atitikties sertifikatų bei kitos techninės dokumentacijos. Atsakovė pagrįstai nusprendė, kad ieškovės I su pasiūlymu pateiktos sertifikatų deklaracijos yra dokumentai, kurių turinys priklauso išimtinai nuo šias deklaracijas parengusio asmens ir neatspindi jokios objektyvios informacijos apie svarbiausių medžiagų/įrangos parametrus, kokybinius rodiklius ir svarbiausia – jų atitiktį techninio projekto reikalavimams. Nesant jokios objektyvios informacijos, perkančiajai organizacijai būtų užkirsta galimybė tiekėjo pateiktus duomenis patikrinti ir objektyviai įvertinti pasiūlymą kitų tiekėjų pasiūlymų kontekste.

2612.

27Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktoje išvadoje nurodoma, kad pirkimo sąlygų 24 punkto ir 60.1.8.3 punkto reikalavimai, kuriose nurodoma kartu su pasiūlymu pateikti siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų/įrangos atitikties sertifikatus ir kitą techninę dokumentaciją yra nepagrįsti. Minėti pirkimo sąlygų reikalavimai yra ydingi tuo aspektu, kad juose yra reikalaujama pateikti siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų/įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus pasiūlymu pateikimo stadijoje. Tai reiškia, kad siekdamas atitikti minėtus reikalavimus, tiekėjas, dar tik teikdamas pasiūlymą dalyvauti konkrečiame viešajame pirkime, turi turėti atitinkamą įrangą ar medžiagas. Perkančioji organizacija negali tikėtis iš tiekėjo, kad jis, kol nėra laimėtas konkursas ir pasirašyta sutartis, dar tik teikdamas pasiūlymą, įsigis reikalingas medžiagas/įrangą. Pirkimo sąlygų reikalavimai yra pertekliniai ir neproporcingi. Tuo tarpu, vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 6 dalimi perkančioji organizacija neturi teisės atmesti tiekėjo pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, jeigu tiekėjas savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

2813.

29Ieškovė UAB „Eikos statyba“ (toliau – ieškovė II arba tiekėja II)savo ieškinyje atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai prašė teismo panaikinti perkančiosios organizacijos 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą, įformintą perkančiosios organizacijos rašte Nr. VP4-447, kuriuo buvo atmestas ieškovės UAB „Eikos statyba“ pasiūlymas pirkime, ir 2018 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą, įformintą perkančiosios organizacijos rašte Nr. RS-2.39.-3126, kuriuo buvo atmesta UAB „Eikos statyba“ pretenzija, bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

3014.

31Ieškovė II nurodė, kad 2018 m. birželio 11 d. ji pateikė pirkimo reikalavimus atitinkantį pasiūlymą. Perkančioji organizacija nustatė, kad tiekėja II pasiūlyme pateikė visų reikalaujamų vertinimo kriterijų aprašymus, pateikė prašomus duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus, pateikė pirkimo dokumentuose reikalaujamą techninę dokumentaciją (pirkimo sąlygų 80.1. punktas). Nepaisant to, 2018 m. rugpjūčio 1 d. rašte Nr. VP4-447 perkančioji organizacija išdėstė sprendimą atmesti tiekėjos II pasiūlymą, vadovaujantis pirkimo sąlygų 87.3.punktu (pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų), nes su pasiūlymu pateikti žiniaraščiai neatitinka Techninių specifikacijų (pirkimo sąlygų 80.2. punktas). Tokį sprendimą perkančioji organizacija priėmė, nes tiekėjos II su pasiūlymu pateikto žiniaraščio eilučių pavadinimai nesutapo su pirkimo dokumentuose pateiktų pavyzdinių žiniaraščių eilučių pavadinimais.

3215.

33Ieškovės II vertinimu, priimdama sprendimą dėl tiekėjos II pasiūlymo atmetimo, perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje numatytą pareigą perkančiajai organizacijai leisti tiekėjui ištaisyti redakcinio pobūdžio klaidas bei VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus. Tiekėja II perkančiajai organizacijai pateiktoje pretenzijoje išdėstė kiekvienos fiksuotos klaidos atsiradimo aplinkybes, tačiau perkančioji organizacija jas nepagrįstai vertino kaip nepakankamas spręsti, jog klaidos yra techninio pobūdžio. Suklystos žiniaraščio eilutės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pageidaujamų darbų esmę, o pateikiant įkainius buvo įvertinti visi techniniai parametrai, turintys įtaką kainos konkurencingumui. Be to, eilučių su korektūros klaidomis kiekis visame žiniaraščių kontekste yra labai nedidelis, nes iš visų 2050 eilučių, klaidingas tekstas buvo paliktas tik 18. Tiekėja II perkančiajai organizacijai pateiktoje pretenzijoje išdėstė kiekvienos fiksuotos klaidos atsiradimo aplinkybes.

3416.

35Priešingai nei atsakyme į pretenziją ir sprendime dėl pasiūlymo atmetimo teigia perkančioji organizacija, ieškovė II, nurodydama įkainius bei galutinę pasiūlymo kainą, atsižvelgė į perkančiosios organizacijos poreikius: perkančiosios organizacijos nurodytus darbus, jų pobūdį ir apimtis, reikalingas medžiagas, įrenginių pajėgumus ir kt. Atsižvelgdama į pirkimo dokumentų esmę, tiekėja II pasiūlė konkurencingą kainą, kurią neabejotinai gali pagrįsti detalizuodama žiniaraščius. Tiekėja II ne tik gali lengvai ištaisyti nurodomus techninius neatitikimus, nekeisdama darbų įkainių ir galutinės pasiūlymo kainos, bet ir savo pateiktus įkainius ir galutinę kainą pagrįsti. Todėl tolesnis tiekėjos II dalyvavimas pirkime su patikslintu pasiūlymu ne tik neprieštarauja viešųjų pirkimų principams, bet ir užtikrina didesnę konkurenciją pirkime.

3617.

37Pasiūlyme nebuvo atlikta jokių skaičiavimo klaidų, kiekių nesutapimų, kurie turėtų įtaką pasiūlymų palyginimui ar pirkimo rezultatui. Sprendime dėl pasiūlymo atmetimo perkančioji organizacija nenurodė, kad žiniaraščių eilučių ištaisymas į pirkime pateiktą eilučių formą galėtų turėti esminės įtakos pasiūlymų vertinimui ar pirkimo rezultatui apskirtai. Todėl spręsti, kad numatomas patikslinimas yra esminis pasiūlymo keitimas perkančioji organizacija neturėjo jokio pagrindo. Perkančioji organizacija privalėjo atlikti turiningąjį pasiūlymo vertinimą. Tačiau, iš sprendimo dėl pasiūlymo atmetimo ir sprendimo atmesti ieškovės II pretenziją nėra aišku, ar perkančioji organizacija atliko turiningąjį vertinimą. Akivaizdu, kad perkančioji organizacija nesigilino į pasiūlymo visumą ir be pagrindo nesuteikė galimybės pateikti paaiškinimą, patikslinimą. Toks perkančiosios organizacijos sprendimas neatitinka viešojo pirkimo proporcingumo ir skaidrumo reikalavimų (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis).

3818.

39Tiekėja II, esant konkrečioms pirkimo aplinkybėms, neturi pagrindo sutikti su perkančiosios organizacijos sprendimais atmesti pasiūlymą ir pretenziją, nes: (i) sąnaudų žiniaraščių trūkumai yra neesminiai ir gali būti lengvai ištaisomi, pakeičiant tik pateiktų eilučių tekstą (korektūros klaida), tačiau nekeičiant jų esmės, matų, kiekių ir įkainių, (ii) toks pakeitimas neturi jokios reikšmės nei pasiūlymų palyginimui, nei pirkimo rezultatui – leidžia nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų pasiekti pirkimo tikslą – įsigyti objektą, racionaliai naudojant lėšas, (iii) tiekėjai patikslinus pasiūlymą nebus pažeistas nei tiekėjų lygiateisiškumas, nei viešojo pirkimo skaidrumas, o perkančioji organizacija galės užtikrinti konkurenciją pirkime (didesnis dalyvių, turinčių tinkamą kvalifikaciją ir pajėgumus skaičius).

4019.

41Tai, kad konkurse taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara ar kad konkurso sąlygose buvo nurodyta laikytis perkančiosios organizacijos pateiktos formos, savaime nereiškia, kad ieškovė II negali atlikti jokių darbų žiniaraščių korekcijų. Perkančioji organizacija, prieš atmesdama pasiūlymą, pripažino, kad ieškovės II pasiūlymas yra pateiktas tinkamai. Vienintelis ieškovės II pasiūlymo trūkumas buvo darbų žiniaraščių eilučių teksto neatitiktis konkurso sąlygų formai. Visi žiniaraščiai buvo pateikti, eilutės nebuvo sumaišytos vietomis, visos eilutės buvo pateiktos ir nesutapo tik eilučių tekstas. Kaip pretenzijoje ir ieškinyje išsamiai paaiškino ieškovė II, eilučių pavadinimų klaidos atsirado dėl programos „Sistela“ ir žmogiškosios klaidos rankiniu būdu keičiant pavadinimus taip, kad šie atitiktų konkurse pateiktą formą. Tačiau ieškovė II, rengdama pasiūlymą, vadovavosi visais techniniais dokumentais (ne tik žiniaraščių forma) ir parinko konkurso objektą atitinkančius įkainius, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad ieškovė II siūlo ne tai ko prašo atsakovė, ar kad nėra aišku kokiais įkainiai perkančioji organizacija turėtų vadovautis pirkdama iš ieškovės II.

4220.

43Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į UAB „Eikos statyba“ ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodė, kad tiekėjos II pasiūlyme nustatytos klaidos yra esminės, apimančios pirkimo objektą ir negali būti ištaisomas nekeičiant pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija pateikė konkrečius žiniaraščius, nurodė, kokie darbai turi būti pasiūlyti ir kokių darbų įkainiai turi būti nurodyti, todėl tiekėja II privalėjo kruopščiai parengti pasiūlymą ir surašyti tikslių darbų įkainius, nekeičiant darbų pavadinimo turinio ir eiliškumo. Konkrečios programos pasirinkimas/naudojimas formuojant žiniaraščius/sąmatas ir joje esančių duomenų tinkamumas yra priskiriamas išimtinai tiekėjo rizikai.

4421.

45Lietuvos teismų praktikoje yra konstatuota, kad tuo atveju, kai tiekėjai turi pasiūlyti perkančiosios organizacijos žiniaraščiuose pateiktų darbų kainas, tiekėjai neturi teisės savo nuožiūra koreguoti šių žiniaraščių, siūlyti kitus darbus/medžiagas arba neįtraukti tam tikrų darbų. Tiekėjo ir perkančiosios organizacijos žiniaraščiuose pateiktų darbų turinys turi sutapti, tuo tarpu nustačius neatitikimus, pasiūlymas privalo būti atmestas. Pagal aktualią VPĮ redakciją, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, perkančiajai organizacijai priimtinu pasiūlymo siaurąja prasme taisymu iš esmės gali būti laikomos tik aritmetinės, redakcinio pobūdžio klaidos, kurioms pagrįsti pakanka paprasto paaiškinimo, kuris nekeičia pradinio pasiūlymo esmės bei kainos. Tiekėjos II pasiūlyme nustatytos klaidos nėra lengvai paaiškinamos, ištaisomos. Siekdama ištaisyti nustatytus neatitikimus, ieškovė II turi iš esmės pateikti naują pasiūlymą, t. y. naujus žiniaraščius, ką padarė kartu su pretenzija pateikdama 10 papildomų lapų su koreguota technine informacija, tuo tarpu toks pasiūlymo esmės keitimas yra griežtai draudžiamas.

4622.

47Tikslus žiniaraščio eilutės turinio nurodymas turi esminę reikšmę, kadangi už darbus bus apmokama pagal fiksuotus darbų įkainius, o ne pateikiant bendrą objekto kainą. Taigi, visi darbų pavadinimai turėjo būti aiškiai ir tiksliai nurodyti, be jokių perkančiosios organizacijos žiniaraščių pakeitimų/tikslinimų. Perkančioji organizacija, nustačiusi net 18 pasiūlymo klaidų (kai tam tikros medžiagos iš viso yra neįvertintos, siūlomi kiti darbai, kitų parametrų medžiagos ir kt.), privalėjo atmesti tiekėjos II pasiūlymą (pirkimo sąlygų 60.1.8.2., 80.2., 87.3. punktai). Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas yra neteisėtas, pažeidžiantis viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principų pažeidimus (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis).

4823.

49Ieškovė II pažeidė pareigą tinkamai ir kruopščiai parengti pasiūlymą ir kartu su pasiūlymu pateikti tinkamai suformuotus ir užpildytus darbų kiekių žiniaraščius, todėl tiekėjai II turi tekti jos netinkamo veikimo neigiami padariniai. Perkančioji organizacija neturi teisės priimti kartu su pretenzija teikiamų dokumentų ir jų vertinti kitų pasiūlymą sudarančių dokumentų kontekste. Nustačiusi pasiūlymo neatitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams, perkančioji organizacija privalėjo tiekėjo II pasiūlymą atmesti.

5024.

51Visi tiekėjai turėjo vienodas galimybes parengti tinkamus, pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančius pasiūlymus. Tiekėjai viešuosiuose pirkimuose dalyvauja nuolat, todėl griežtas pirkimo procedūrų vykdymas ir pasiūlymų vertinimas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus jiems yra puikiai žinomas. Nustačius pasiūlymų netinkamumą, perkančioji organizacija privalo tokį pasiūlymą atmesti nepriklausomai nuo to, kiek pasiūlymų liks pirkime. Priešingu atveju, neabejotina, kad būtų pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo ir pirkimo procedūrų skaidrumo principai.

5225.

53Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ atsiliepimu į ieškovės II ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nurodė, kad tai, jog ieškovės II pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų ir turėjo būti atmestas akivaizdžiai rodo šios aplinkybės: (i) byloje nėra ginčo dėl to, kad pirkime naudojama fiksuoto įkainio kainodara. Taip pat nėra ginčo dėl to, kad pirkimo sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kad bus atmetami pasiūlymai, jeigu pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose darbai sugrupuoti kitaip nei su pirkimo dokumentais pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose ir neįmanoma vienareikšmiškai aiškiai nustatyti, ar tiekėjas siūlo tokius darbus, kokie perkami, ir ar jie apima viską, kas buvo nurodyta pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.Tiekėja II netinkamai užpildė žiniaraščius, nei nustatyta pirkimo sąlygų 7 priede, pakeitė perkamus darbus ir medžiagas kitais ar neįrodė šių darbų ar medžiagų lygiavertiškumo. Byloje nėra ginčo dėl to, kad tiekėjų žiniaraščiai privalėjo atitikti pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus žiniaraščius; (ii) pretenzijoje mėgindama įrodyti, kad jos pasiūlymą buvo galima ištaisyti nekeičiant pasiūlymo esmės, ieškovė II pakeitė pasiūlymą „siaurąja“ prasme; (iii) kiti tiekėjai, įskaitant trečiąjį asmenį, griežtai laikėsi pirkimo dokumentų reikalavimų ir pateikė tinkamai užpildytus žiniaraščius. Ieškovės II žiniaraščiams neatitinkant pirkimo sąlygų reikalavimų, neįmanoma palyginti tiekėjų pasiūlymų, nes tiekėjai siūlo skirtingus objektus.

5426.

55Ieškovė II yra žinoma profesionali ir kvalifikuota tiekėja, dalyvaujanti ne tik ginčo konkurse. Ieškovės II rengtas pasiūlymas nebuvo išskirtinis iš kitiems konkursams rengtų pasiūlymų. Jos pasiūlymo klaidų nenulėmė nei perkančioji organizacija, nei kiti konkurso tiekėjai. Dėl to ieškovės II pasiūlymo klaidas galima vertinti tik kaip jos nepakankamą rūpestingumą ir kruopštumą. Ieškovės II naudojama sąmatų sudarymo programa nesuteikia jai teisės nesilaikyti VPĮ ar pirkimo dokumentų reikalavimų bei teikti savo pageidaujamos, o ne pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančios formos pasiūlymą.

5627.

57Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje nurodė, kad perkančioji organizacija turi pareigą kreiptis į tiekėją dėl pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo tik tokiu atveju, kuomet perkančiosios organizacijos nustatyti neatitikimai/netikslumai pagal savo pobūdį gali būti ištaisomi nekeičiant tokio pasiūlymo esmės.

58II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5928.

60Šiaulių apygardos teismas 2018 m. spalio 26 d. sprendimu bylos dalį dėl ieškovės UAB „Eikos statyba“ ieškinio reikalavimo panaikinti perkančiosios organizacijos 2018 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą, kuriuo buvo atmesta UAB „Eikos statyba“ pretenzija, nutraukė, likusioje dalyje ieškovės UAB „Eikos statyba“ ieškinį atmetė; ieškovės UAB „Genra“ ieškinį tenkino iš dalies –pripažino viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 379200) sąlygų 24. ir 60.1.8.3. punktų reikalavimus, kuriuose nurodoma kartu su pasiūlymu pateikti siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatus, neteisėtais, kitoje pirkimo sąlygų dalyje ieškinį atmetė; atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos veiksmus, priimant 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą dėl ieškovės UAB „Genra“ pasiūlymo atmetimo, pripažino neteisėtais; atmetė ieškovės UAB „Genra“ reikalavimą pripažinti, kad ieškovės techninis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; atmetė ieškovės UAB „Genra“ reikalavimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo; skyrė atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai 10 000 Eur baudą.

61Dėl UAB „Genra“ ieškinio reikalavimų

6229.

63Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 24. punkte nurodyta, jog„<...> Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos standartus atitinkančios Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai, tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti svarbiausių medžiagų, naudojamų darbų atlikimui kilmės ir atitikties sertifikatus<...>“. Pirkimo sąlygų60.1.8.3. punkte nurodyta, kad „<...>Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, kad dalyvio siūlomos medžiagos ir įranga atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir užsakovo poreikius, reikalauja, kad su pasiūlymu būtų pateikti svarbiausių siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų/įrenginių kilmės ir atitikties sertifikatai, taip pat kita techninė šių medžiagų/įrenginių techninė dokumentacija, nurodyta Techniniame projekte“.

6430.

65Atsakovė, teikdama atsakymą į tiekėjų paklausimą, kuriuo buvo prašoma nurodyti, kas yra „svarbiausios medžiagos, įranga“ bei kokių medžiagų bei įrangos sertifikatus reikia pateikti, pateikė pirkimo dokumentų paaiškinimą, kuriuo sukonkretino aukščiau minimų pirkimo dokumentų nuostatų turinį nurodydama, kad „tiekėjas turi pateikti techninę dokumentaciją, kaip nurodyta šioje techninio projekto dalyse: 15/021-TP-ŠVOK techninės specifikacijos vėdinimui 1.1,1.2.9. punkte; 15/021-TP-ER 2.9.2. punkte; 15/021-TP-AS 2.4.1., 3.3.51. punktuose. Paaiškino, kad tiekėjas gali pateikti ir lygiaverčius dokumentus “.

6631.

67Ieškovė I pirkime pateikė pasiūlymą, kartu pateikdama UAB „Rangos era“ parengtas sertifikatų deklaracijas. Minėtuose dokumentuose yra nurodoma, jog UAB „Rangos era“ patvirtina, kad parduoda (platina) ir/ar gamina techninio projekto konkrečiose dalyse, kuriose yra reikalinga pateikti sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus, medžiagas ir/ar įrangą, atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus. Taip pat nurodoma, kad medžiagos ir/ar įranga bus ne prastesnės kokybės nei nurodyta techninėse specifikacijose, bei tai, kad medžiagų, įrangos kilmės ir atitikties sertifikatai (deklaracijos) pateiktini rangovams po medžiagų ar įrangos įsigijimo, konkretus gamintojas ir modelis bus parengtas atsižvelgiant į rangovo ruoštą darbo projektą, po viešojo pirkimo laimėjimo. Atsakovė ieškovės I pasiūlymą atmetė, remdamasi tuo, jog kartu su pasiūlymu nebuvo pateikti pirkimo dokumentuose reikalauti svarbiausių medžiagų ar įrangos atitikties sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Nesutikdama su tokiu atsakovės sprendimu, ieškovė I pateikė pretenziją, su kuria kartu ir pateikė statybos produktų sertifikatus/atitikties deklaracijas ir kitą techninę dokumentaciją. Perkančioji organizacija, atmesdama pretenziją, nurodė, kad tokių dokumentų priėmimas reikštų pasiūlymo esmės keitimą.

6832.

69Teismo vertinimu, atsakovės teiginys „tiekėjas gali pateikti ir lygiaverčius dokumentus“ yra abstraktaus pobūdžio, sudarantis prielaidas tiekėjams skirtingai interpretuoti pirkimo sąlygas. Todėl ieškovė I savo procesiniuose dokumentuose pagrįstai teigia, jog jai pateikus trečiojo asmens parengtas deklaracijas apie tai, kad visi tiekiami įrenginiai ir juos sudarančios medžiagos bei įranga, atitiks nustatytų techninės specifikacijos punktų reikalavimus, perkančioji organizacija šias deklaracijas privalėjo priimti kaip lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitiktį kaip buvo nurodyta jos atsakyme į prašymą paaiškinti kas yra laikoma „svarbiausia įranga“. Be to, teismas padarė išvadą, kad perkančiajai organizacijai įvertinus ieškovės I pateiktas sertifikatų deklaracijas kaip neatitinkančias pirkimo sąlygų reikalavimų, atsakovė privalėjo sudaryti galimybę ieškovei I ištaisyti pasiūlymo trūkumus.

7033.

71Teismas taip pat sutiko su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kad pirkimo sąlygų 24. punkto ir 60.1.8.3. punkto reikalavimai, kuriuose nurodoma kartu su pasiūlymu pateikti siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatus yra nepagrįsti, nes juose yra reikalaujama pateikti siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų/įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus pasiūlymu pateikimo stadijoje. Tai reiškia, kad siekdamas atitikti minėtus reikalavimus, tiekėjas, dar tik teikdamas pasiūlymą dalyvauti konkrečiame viešajame pirkime, turi turėti atitinkamą įrangą ar medžiagas. Perkančioji organizacija negali tikėtis iš tiekėjo, kad jis, kol nėra laimėtas konkursas ir pasirašyta sutartis, dar tik teikdamas pasiūlymą, įsigis reikalingas medžiagas/įrangą. Teismo vertinimu, minėti pirkimo sąlygų reikalavimai yra pertekliniai ir neproporcingi ir gali nulemti subjektyvų tiekėjų pasiūlymų vertinimą, kas suponuoja išvadą, kad pirkimas vykdomas nesilaikant skaidrumo, lygiateisiškumo principų, sudarant prielaidas nesąžiningai konkurencijai.

7234.

73Teismui konstatavus, kad pirkimo sąlygų reikalavimai, kuriuose nurodoma kartu su pasiūlymu pateikti siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatus ir kitą techninę dokumentaciją yra pertekliniai ir neproporcingi, likusioje dalyje dėl pirkimo sąlygų reikalavimų aiškumo, nedviprasmiškumo ir atitikimo viešųjų pirkimų principų reikalavimams, teismas nepasisakė, nes siekiant nustatyti ar minėti reikalavimai yra pagrįsti ir įvertinti, ar jų turinys atitinka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, yra reikalinga turėti specialių techninių žinių. Atsižvelgiant į tai, teismas pirkimo sąlygų 24. ir 60.1.8.3. punktų reikalavimus, kuriuose nurodoma kartu su pasiūlymu pateikti siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatus bei atsakovės veiksmus priimant 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą dėl ieškovės I pasiūlymo atmetimo, pripažino neteisėtais.

7435.

75Teismas ieškovės I ieškinio reikalavimą pripažinti, kad jos techninis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus atmetė, nes tai yra perkančiosios organizacijos prerogatyva, teismas neatlieka pirkimo procedūrų.

7636.

77Teismas nustatė, kad 2018 m. spalio 8 d. tarp perkančiosios organizacijos ir laimėtojos UAB „LitCon“ buvo apsirašyta pirkimo sutartis, todėl atmetė ieškovės I ieškinio reikalavimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, nes pirkimo procedūros yra pasibaigusios.

7837.

79Teismas, atsižvelgdamas į faktines ginčo aplinkybes, sudarytos viešojo pirkimo sutarties pobūdį, sprendė, kad nagrinėjamoje byloje kilo poreikis taikyti VPĮ 952 straipsnio nuostatas – nepripažinti neteisėtai sudaryto sandorio niekiniu ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyvių sankcijų – baudą (VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punktas). Iš viešai prieinamų duomenų nustatęs, kad 2018 m. spalio 8 d. tarp Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „LitCon“ pasirašytos statybos darbų rangos sutarties vertė – 12,94 mln. Eur, teismas perkančiajai organizacijai skyrė 10 000 Eur dydžio baudą (apie 0,08 proc. sudarytos viešojo pirkimo sutarties vertės). Teismo vertinimu, skirtinos baudos dydis yra proporcingas ir atgrasantis, taip pat priversiantis atsakovę kruopščiau rengtis kitiems viešųjų pirkimų konkursams.

80Dėl ieškovės UAB „Eikos statyba“ ieškinio reikalavimų

8138.

82Teismas nustatė, kad 2018 m. birželio 11 d. ieškovė II pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad ieškovės II su pasiūlymu pateikti žiniaraščiai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, t. y. tiekėjos II su pasiūlymu pateikto žiniaraščio eilučių pavadinimai nesutapo su pirkimo dokumentuose pateiktų pavyzdinių žiniaraščių eilučių pavadinimais, pasiūlymą atmetė. Ieškovė II 2018 m. rugpjūčio 10 d. atsakoveipateikė pretenziją, kuria ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti pasiūlymą. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu ieškovės II pretenziją atmetė, motyvuodama tuo, kad perkančioji organizacija neturi teisės priimti naujų žiniaraščių ir leisti tiekėjui pakeisti pasiūlymą iš esmės.

8339.

84Teismas nurodė, kad pirkimo sąlygų 60.1.8.2. punkte nurodyta, kad „<...> Rengiant darbų kiekių žiniaraščius negali būti keičiamas įrašų Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose turinys ir eilės tvarka. Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nustatyti darbų kiekiai naudojami pasiūlymo kainai (įkainių sumai) apskaičiuoti bei pagrįsti. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbų vieneto įkainiai bus naudojami apmokėti už faktiškai atliktus darbus. <...>“.

8540.

86Teismas nustatė, kad ieškovė II neginčija aplinkybės, kad jos pasiūlyme perkančioji organizacija nustatė 18 klaidų. Nustatyta, kad: 1) tiekėjos II su pasiūlymu pateikto Sklypo plano žiniaraščio 33 eilutėje nurodyta: „Plastikinių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūras 80x200x1000 (Vejos)“, o perkančiosios organizacijos pateiktame Sklypo plano žiniaraščio 33 eilutėje nurodyta, kad tiekėjai turi pasiūlyti ir įsivertinti „Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūras 80x200x1000 (vejos)“; 2) tiekėjos II su pasiūlymu pateikto Architektūros žiniaraščio 53 eilutėje nurodyta: „Betoninio posluoksnio po pamatais armavimas tinklais“, o perkančiosios organizacijos pateikto tiekėjams Architektūros žiniaraščio 53 eilutėje yra nurodyta, kad tiekėjai turi pasiūlyti ir įsivertinti: „Betoninio posluoksnio armavimas tinklais“; 3) analogiškos klaidos nustatytos ir Architektūros žiniaraščio 55, 62 ir 64 eilutėse; 4) Architektūros žiniaraščio 59 eilutėje nurodyta: „Denginių nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių polistireninio putplasčio plokštės“, o perkančiosios organizacijos pateikto tiekėjams Architektūros žiniaraščio 59 eilutėje yra nurodyta, kad tiekėjai turi pasiūlyti ir įsivertinti: „Denginių nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš polistireninio putplasčio plokščių, paduodant medžiagas keltuvu (90 mm vidutinis, baseino zona)“; 5) Architektūros žiniaraščio 143 eilutėje nurodyta: „Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau kaip 1m2 iki 2 m2“, o perkančiosios organizacijos pateikto tiekėjams Architektūros žiniaraščio 143 eilutėje yra nurodyta, kad tiekėjai turi pasiūlyti ir įsivertinti: „Aliuminio langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau kaip 1 iki 2 m2 (L-1)“; 6) analogiška klaida nustatyta ir Architektūros žiniaraščio 144 eilutės atžvilgiu; 7) Architektūros žiniaraščio 150 eilutėje nurodyta: „Keleivinio 3-ių sustojimų lifto, kurio kėlimo galia iki 1000 kg montavimas“, o perkančiosios organizacijos pateikto tiekėjams Architektūros žiniaraščio 150 eilutėje yra nurodyta, kad tiekėjai turi pasiūlyti ir įsivertinti: „Keleivinio 2-ių sustojimų lyninio lifto, kurio kėlimo galia iki 1150 kg montavimas“; 8) Architektūros žiniaraščio 151 eilutėje nurodyta: „Krovininio 3-ių sustojimų lifto, kurio kėlimo galia 1750 kg montavimas (ŽN keltuvas)“, o perkančiosios organizacijos pateikto tiekėjams Architektūros žiniaraščio 151 eilutėje yra nurodyta, kad tiekėjai turi pasiūlyti ir įsivertinti: „3-ių sustojimų krovininio lifto, kurio kėlimo galia 1150 kg, montavimas“; 9) Konstrukcijų žiniaraščio 2 eilutėje nurodyta: „Galvenų įrengimas“, o perkančiosios organizacijos pateikto tiekėjams Konstrukcijų žiniaraščio 2 eilutėje yra nurodyta, kad tiekėjai turi pasiūlyti ir įsivertinti: „Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojimus iš skydų, paduodant betoną siurbliu (Galvenų betonavimas)“; 10) analogiška klaida nustatyta ir Konstrukcijų žiniaraščio 21 eilutės atžvilgiu; 11) Konstrukcijų žiniaraščio 9 eilutėje nurodyta: „Betonas C30/37 XC1“, o perkančiosios organizacijos pateikto tiekėjams Konstrukcijų žiniaraščio 9 eilutėje yra nurodyta, kad tiekėjai turi pasiūlyti ir įsivertinti: „Pagrindiniai resursai: Betonas, Armatūra“; 12) analogiška klaida nustatyta ir Konstrukcijų žiniaraščio 25 eilutės atžvilgiu; 13) Elektroninio ryšių (lauko) žiniaraščio 2 eilutėje nurodyta: „Gelžbetoninių kontrolinių šulinių (KŠ) 100 cm skersmens montavimas gyvenvietėse, kai šulinio gylis 1.8 m“, o perkančiosios organizacijos pateikto tiekėjams Elektroninio ryšių (lauko) žiniaraščio 2 eilutėje yra nurodyta, kad tiekėjai turi pasiūlyti ir įsivertinti: „G/b ryšių kanalizacijos šulinių įrengimas“; 14) analogiška klaida nustatyta ir Elektroninio ryšių (lauko) žiniaraščio 10 eilutės atžvilgiu; 15) Baseino įrangosžiniaraščio44eilutėje nurodyta: „Kaskadinė sistema siaura koncentruota srove su 3kW siurbliu“, o perkančiosios organizacijos pateikto tiekėjams Baseino įrangos žiniaraščio 44 eilutėje yra nurodyta, kad tiekėjai turi pasiūlyti ir įsivertinti: „Kaskadinė sistema plačiu piltuvu su 3kW siurbliu“; 16) Baseino įrangos žiniaraščio 73 eilutėje nurodyta: „Kaskadinė sistema vaikų baseinui su 3 kW siurbliu“, o perkančiosios organizacijos pateikto tiekėjams Baseino įrangos žiniaraščio 73 eilutėje yra nurodyta, kad tiekėjai turi pasiūlyti ir įsivertinti: „Kaskadinė sistema vaikų baseinui su 2,2 kW siurbliu“.

8741.

88Įvertinęs nurodytus ieškovės II pasiūlymo trūkumus, teismas sutiko su atsakovės argumentais, kad žiniaraščiuose buvo supainiotos ne tam tikrų žiniaraščių eilutės, o pateikti duomenys apie medžiagas, kurios pirkimu nebuvo perkamos, o tam tikros medžiagos, kurios buvo įtvirtintos pirkimo iš viso yra neįvertintos, bei siūlomi kiti darbai. Atsakovei atmetus ieškovės II pasiūlymą, tiekėja II kartu su pretenzija pateikė 10 papildomų lapų apimties koreguotą techninę informaciją, t. y. naujus žiniaraščius. Todėl teismas padarė išvadą, jog perkančiosios organizacijos nustatyti pasiūlymo trūkumai yra ne techniniai, o esminiai, todėl negalėjo būti ištaisyti nekeičiant pasiūlymo esmės – netinkamų medžiagų ar darbų nepakeitus kitais, tinkamais. Taip pat teismas pabrėžė, kad perkančioji organizacija pateikdama konkrečius žiniaraščius, nurodė, kokie darbai turi būti pasiūlyti ir kokių darbų įkainiai turi būti nurodyti, todėl tiekėja II privalėjo kruopščiai parengti pasiūlymą ir surašyti tikslių darbų įkainius, nekeičiant darbų pavadinimo turinio ir eiliškumo. Konkrečios programos pasirinkimas/naudojimas formuojant žiniaraščius/sąmatas ir joje esančių duomenų tinkamumas yra priskiriamas išimtinai tiekėjo rizikai. Tikslus žiniaraščio eilutės turinio nurodymas turi esminę reikšmę, kadangi už darbus bus apmokama pagal fiksuotus darbų įkainius, o ne pateikiant bendrą objekto kainą. Taigi, visi darbų pavadinimai turėjo būti aiškiai ir tiksliai nurodyti, be jokių perkančiosios organizacijos žiniaraščių pakeitimų/tikslinimų.

8942.

90Teismo vertinimu, atsakovė tiekėjos II pasiūlyme siaurąja prasme nustačiusi reikšmingus trūkumus, šį pasiūlymą įvertino ir pagal turiningojo vertinimo principą. Perkančiajai organizacijai nustatant pirkimo sąlygas bei vertinat tiekėjų pasiūlymų atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams visiems tiekėjams buvo sudarytos vienodos sąlygos konkuruoti dėl paslaugų teikimo sutarties sudarymo, todėl ieškovės II nurodyti argumentai dėl galimų VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, vykdant ginčo pirkimą pažeidimo, teismo buvo atmesti kaip neįrodyti.

9143.

92Įvertinęs bylos medžiagą, teismas konstatavo, kad tiekėjui II suprantant reikalavimus, bet su pasiūlymu pateikus žiniaraščius neatitinkančius pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkančių žiniaraščių pateikimas tikslinant pasiūlymą būtų laikomas pasiūlymo esmės keitimu, kadangi jų pateikimas yra nustatytas pirkimo dokumentuose bei pagal juos laikytinas neatsiejama pasiūlymo dalimi. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pagrįstai atmetė tiekėjos II pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Taip pat teismas atmetė ieškovės argumentus, kad perkančioji organizacija, vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 9 dalimi, turėjo pareigą kreiptis į tiekėją prašydama paaiškinti, ar pasiūlyme nurodyti darbai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, nes ne tiekėjas, bet perkančioji organizacija sprendžia ar pasiūlyme nurodyti darbai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus. Nagrinėjamu atveju leidus ieškovei II toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose, nepaisant to, kad jos pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, reikštų pirkimo sąlygų pakeitimą ir nepagrįstai suteiktų pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu, kas savo ruožtu sąlygotų skaidrumo, lygiateisiškumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principų pažeidimą, bei būtų sudaromos prielaidos galimai neskaidriam viešojo pirkimo lėšų panaudojimui.

93III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9444.

95Ieškovė UAB „Genra“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimo dalį, kuria atmestas UAB „Genra“ reikalavimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo ir kuria atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai skirta 10 000 Eur bauda ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ex officio pripažinti 2018 m. spalio 8 d. atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens UAB „Litcon“ sudarytą viešojo pirkimo „Mažeikių sporto ir pramogų centro, adresu Sedos g. 55, Mažeikiuose, statyba“ sutartį Nr. MS- 309 niekine ir negaliojančia bei grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

9644.1.

97Teismas visiškai nemotyvavo, kodėl, jo nuomone, faktinės aplinkybės rodo, kad neteisėtai sudaryta pirkimo sutartis turi būti palikta galioti, o atsakovei skirtina alternatyvi sankcija – 10 000 Eur bauda. Bylos faktinės aplinkybės rodo, kad pirkimo sutartis turėjo būti nutraukta teismo sprendimu, o alternatyvi sankcija neskirta.

9844.2.

99Atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Litcon“ pirkimo sutartį pagal pirmosios instancijos teismo pripažintas neteisėtomis pirkimo sąlygas sudarė 2018 m. spalio 8 d., taigi 18 dienų prieš pirmosios instancijos teismui priimant sprendimą. Akivaizdu, kad per tokį trumpą laiką pirkimo sutartis net nebuvo pradėta vykdyti, o jei ir buvo pradėta, tai faktiniai atliktų darbų kiekiai (pradėtas rengti darbo projektas) būtų minimalūs.

10044.3.

101Taip pat centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nurodyta, kad atsakovė ir trečiasis asmuo 2018 m. spalio 10 d. sudarė papildomą susitarimą prie pirkimo sutarties, kuriuo šalys susitarė, kad pirkimo sutartis bus nutraukta jei pirkimo objektas 2019 m. ir/ar 2020 m. nebus įtrauktas į iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų projektų sąrašus, kadangi atsakovė savo lėšomis negali atlikti viso pirkimo objekto. Taigi akivaizdu, kad atsakovė net neturi finansavimo pirkimo objekto įgyvendinimui, atitinkamai šiuo metu, o tikėtina ir ateinančiais laikotarpiais pirkimo sutartis negalės būti vykdoma tam neskyrus valstybės biudžeto lėšų.

10244.4.

103Pirkime buvo sudaroma ne preliminarioji sutartis dėl pagrindinės sutarties, o iš karto pagrindinė pirkimo sutartis. Vadinasi, šiuo metu jau sudaryta pirkimo sutartis nevykdoma, nes neskirtas finansavimas. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties pripažinimas neteisėtai sudaryta ir jos panaikinimas sukeltų mažesnę žalą visuomenei, atsakovei ir kitiems tiekėjams, nes šiuo metu pirkimo sutartis nevykdoma ir nežinia ar galės būti vykdoma, bet atsakovė turi sumokėti baudą dėl to, kad paliekama galioti neteisėtai sudaryta ir nevykdoma sutartis. Tuo tarpu pirkimo sutartį pripažinus neteisėta ab initio ir ją nutraukus teismo sprendimu atsakovė tiesiog turėtų atlikti pirkimą iš naujo ir dėl to galėtų ištaisyti pirkimo sąlygų nuostatas, kurios ribojo tiekėjų konkurenciją, atitinkamai sulaukti didesnio kiekio tiekėjų pasiūlymų su tikėtina mažesnėmis kainomis, o taip pat dar iki pirkimo užsitikrinti finansavimą pirkimo objektui arba pirkimą skelbti dėl preliminarios sutarties sudarymo.

10444.5.

105Skundžiama sprendimo dalis visiškai neatitinka viešojo intereso, atsakovės atlikto pažeidimo pobūdžio ir visiškai netenkina racionalaus biudžeto lėšų panaudojimo principo, numatyto viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte. Skundžiama sprendimo dalimi viešasis interesas pažeidžiamas todėl, kad dėl nedidelės baudos atsakovei leidžiama vykdyti sutartį, kuri yra kelis šimtus tūkstančių kartų didesnė nei tiekėjos I, kuri galėjo būti potenciali pirkimo laimėtoja, tačiau ja netapo dėl neteisėtų atsakovės veiksmų, pasiūlymo kainos. Viešajam interesui iš esmės buvo padaryta žala, nes už neteisėtai sudarytą sutartį visi mokesčių mokėtojai turės mokesčių pavidalu sumokėti 10 000 Eur baudą už atsakovę ir, negana to, permokėti 600 000 Eur trečiajam asmeniui už pirmosios instancijos teismo skundžiamu sprendimu įteisintą neteisėtą sutartį. Ieškovės I nuomone, šioje byloje vienintelė viešą interesą atitinkanti priemonė yra pirkimo sutarties nutraukimas teismo sprendimu, o ne alternatyvių sankcijų skyrimas. Tik tokiu būdu visuomenė nebus priversta mokėti nepagrįstų sumų tiekėjui, kuris pirkimą laimėjo pagal neteisėtas sąlygas.

10644.6.

107Paskirta sankcija (palikimas galioti pirkimo sutartį ir baudos skyrimas) yra neteisėta ir tuo, kad yra neproporcinga pirmosios instancijos teismo nustatytiems atsakovės atliktiems pažeidimams. Pirkimo sąlygos ribojo suinteresuotų tiekėjų konkurenciją, o atsakovės priimtas sprendimas atmesti ieškovės I pasiūlymą irgi buvo neteisėtas. Tai reiškia, kad pirkimo sutartis sudaryta pažeidžiant viešųjų pirkimų principus ir turi būti nutraukta, nes tik taip šalys bus grąžintos į iki pažeidimo buvusią padėtį ir tik toks sprendimas būtų proporcingas rinkos dalyviams ir atsakovei, kaip bausmės forma už atliktus pažeidimus. Piniginės baudos, šiuo metu atsakovės padarytos žalos visuomenei, viešajam interesui ir valstybės biudžetui nekompensuos.

10844.7.

109Pirmosios instancijos teismas iš esmės įteisino neteisėtai sudarytą sutartį. Tokiu būdu atsakovė už tai, kad įsigijo 600 000 Eur brangesnį pirkimo objektą, t.y. tikėtina, kad padarė 600 000 Eur nuostolį visuomenei, atsipirko 60 kartų mažesne bauda, kurią sumokės mokesčių mokėtojai. Akivaizdu, kad paskirta sankcija neproporcinga, ir turi būti panaikinta, o vietoje piniginės baudos pirkimo sutartis turi būti pripažinta negaliojančia.

11045.

111Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į UAB „Genra“ apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

11245.1.

113Priešingai nei teigia ieškovė I, atsakovės sudarytas papildomas susitarimas nepatvirtina, kad darbai pagal sutartį negali būti/nebus atliekami. 2018 m. spalio 10 d. papildomu susitarimu atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „LitCon“ sutarė, kad tuo atveju, jei atsakovės vykdomas projektas nebus įtrauktas nei į 2019 m., nei į 2020 m. Valstybės investicijų programą, atsakovė įgis teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį. Papildomo susitarimo preambulės b) punkte ir susitarimo 1 dalyje aiškiai nurodyta, kad dalies darbų pagal pirkimo sutartį atlikimą atsakovė finansuoja savo lėšomis, todėl ši darbų dalis neabejotinai turės būti atlikta ir už ją trečiajam asmeniui bus apmokėta. Be kita ko, atsakovės vykdomo projekto neįtraukimas į 2019 m. ir 2020 m. Valstybės investicijų programas nereiškia, kad pirkimo sutartis yra automatiškai nutraukiama; šiuo atveju užsakovė tik įgyja teisę vienašališkai nutraukti sutartį, tačiau akivaizdu, kad turint alternatyvų finansavimo šaltinį ar atsakovei esant pajėgiai savo lėšomis apmokėti likusią darbų dalį, pirkimo sutarties vykdymas bus tęsiamas.

11445.2.

115Pirkimo vykdymo faktinės aplinkybės bei viešasis interesas lemia poreikį išsaugoti pirkimo sutartį ir nepripažinti jos negaliojančia. Pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių. Pirkimas yra vykdomas jau 3 kartą(pirmasis viešasis pirkimas Nr. 179977, paskelbtas 2017 m. spalio 20 d., baigėsi atmetus visus pasiūlymus, antrasis viešasis pirkimas Nr. 361606, paskelbtas 2018 m. sausio 17 d., baigėsi teismui nutraukus pirkimo procedūras). Ginčijama sąlyga (kurią pirmosios instancijos teismas pripažino neteisėta) buvo taip pat ir ankstesnių viešųjų pirkimų sąlygose, tačiau nei vieno iš trijų pirkimų metu ši sąlyga nebuvo ginčyta, visiems tiekėjams ji buvo tinkama ir nesutrukdė parengti bei pateikti pirkimuose pasiūlymų. Ieškovė I pirkimo sąlygas pradėjo kvestionuoti tik gavusi neigiamą atsakymą į pateiktą pretenziją dėl jo pasiūlymo atmetimo.

11645.3.

117Lietuvos apeliacinis teismas jau nagrinėjo šios bylos reikalavimus ir 2018 m. spalio 11 d. priėmė nutartį byloje Nr. e2-1688-180/2018, kurioje konstatavo, kad: „Ieškinyje nėra suformuluotas konkretus reikalavimas dėl atsakovės neteisėtų veiksmų – priimtų sprendimų, neveikimo ir pan. Peržengti ieškinio ribas teismas turi teisę tik tada, kai yra suformuluotas konkretus aiškus reikalavimas, kurį nagrinėdamas teismas, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus (CPK 4238 straipsnio 2 dalis). Iš suformuluoto ieškinio reikalavimo galima daryti prielaidą, kad ieškovė nesutinka su pirkimo sąlygomis, nors į atsakovę su pretenzijomis kreipėsi tik dėl atsakovės sprendimų atmesti jos pasiūlymą, kurių neskundžia. Apeliacinės instancijos teismas prieina išvados, kad toks ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas. Nesant vienos iš esminių – ieškinio tikėtino pagrįstumo, sąlygos, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis)“. Taigi Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs, kad ieškovės I ieškinys tikėtinai nėra pagrįstas ir pirkimo sąlygų klausimas šioje byloje neturi būti analizuojamas, leido tęsti pirkimo procedūras ir sudaryti pirkimo sutartį pagal paskelbtas pirkimo sąlygas. Todėl įvertinusi pasiūlymus pagal pirkimo sąlygas, kurios buvo paskelbtos ir visiems vienodai privalomos, neginčytos bei sudarydama sutartį ir leisdama pradėti darbus, atsakovė yra įsitikinusi, kad elgėsi teisėtai ir teisingai visų pirkimo dalyvių atžvilgiu.

11845.4.

119Šiuo atveju teismui vis dėlto nusprendus ex officio pripažinti pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia, pirkimas turėtų būti organizuojamas jau ketvirtą kartą. Dar daugiau, naujo pirkimo vykdymo metu tikėtina, kad tiekėjams gavus sprendimus dėl jų pasiūlymų atmetimo bus pradėti nauji teisminiai ginčai, dėl ko pirkimo objekto įsigijimas užsitęstų neapibrėžtą laiko tarpą. Tuo tarpu pirkimo sutarties sudarymas yra pagrindas gauti finansavimą. Atsakovė yra išsiuntusi Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018m. gegužės 30 d. raštą Nr. R8-2.38-2210 „Dėl investicijų projekto Mažeikių sporto ir pramogų centro statybai vykdyti pateikimo“ su prašymu šį projektą įtraukti į Valstybės investicijų programos 2019-2021 metams sąrašą. Darbai pagal pirkimo sutartį yra apibrėžiami kaip Mažeikių sporto ir pramogų centro statybos darbai, o į statybos darbus patenka darbo projekto parengimas (Konkurso sąlygų 16 punktas, Pirkimo sutarties 1.1 punktas (Pirkimo sąlygų 6 priedas)). Darbo projekto parengimas yra pagrindas pradėti vykdyti statybos darbus. Atsižvelgiant į tai, kad statybos darbams pradėti gauti finansavimą numatyta jau nuo 2019 metų, tai reiškia, kad darbo projektas (ar atitinkama reikiama jo dalis) šiuo atveju turėtų būti parengtas iki 2019 metų pradžios. Pripažinus pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia, akivaizdu, kad darbo projektas nebus parengtas iki 2019 m. pradžios ir atsakovė rizikuoja negauti pirkimo objektui finansavimo. Atitinkamai pirkimo objekto įsigijimas būtų atidėtas neapibrėžtam laikotarpiui.

12045.5.

121Pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia, tokio visuomenės daliai turinčio didelę reikšmę objekto statybos darbai būtų sustabdyti neapibrėžtam laikotarpiui (kas iš esmės prieštarauja viešajam interesui, reikalaujančiam, kad visuomenei būtų suteikiamos galimybės stiprinti sveikatą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą).

12245.6.

123Pirkimo objekto nedalumas ir sutarties pobūdis lemia poreikį išsaugoti pirkimo sutartį. Pirkimo sutartis yra ne dalinio vykdymo, jos pobūdis ir viso objekto sudėtingumas lemia, kad pirkimo sutartis turi būti pradėta ir užbaigta vieno rangovo (rangovo keitimas yra itin sudėtingas, sunkiai suvaldomas procesas, juo labiau, kai už tuos pačius darbus atsakovei reikėtų apmokėti du kartus).

12445.7.

125Teismas, įvertinęs reikšmingas bylos aplinkybes, perkančiosios organizacijos veiksmų turinį VPĮ nustatytose baudos dydžio ribose turi diskrecijos laisvę paskirti proporcingą baudą. Šis baudos dydis nėra susietas su kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymais, jų kainos skirtumais. Todėl vien faktas, kad ieškovė I pasiūlė mažesnę kainą nei trečiasis asmuo nelemia poreikio skirti atsakovei didesnę baudą ar iš viso netaikyti alternatyvių sankcijų.

12646.

127Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ atsiliepime į ieškovės UAB „Genra“ apeliacinį skundą palaikė atsakovės atsiliepime išdėstytą poziciją bei argumentus ir papildomai nurodė:

12846.1.

129Ieškovė I melagingai bando sudaryti įspūdį, kad Vyriausybė nenumato 2019 ir/ar 2020 m. finansuoti pirkimo objekto statybų. Sutiktina, kad galiojančiame biudžeto įstatyme ir jo prieduose tai nėra numatyta. Tačiau būtent šiuo metu yra svarstomas 2019 m. biudžeto įstatymo projektas, įskaitant priedą – Valstybės investicijų programą 2019-2021 metams. Tik priėmus ir galutinai patvirtinus šį įstatymą su priedais paaiškės, ar jau yra skirtas finansavimas šiam objektui. Šiuo metu gi absoliučiai jokiam objektui Lietuvoje nėra skirtas finansavimas 2019 m., nes nėra patvirtintas tai reglamentuojantis teisės aktas. Be to, priešingai, nei teigia ieškovė I, atsakovė numatė didžiąją dalį pirkimo objekto statybų finansuoti savo lėšomis, o ne tik iš Vyriausybės investicijų programos lėšų. Šiuo metu dar yra svarstomas atsakovės 2019 m. biudžetas, tačiau neabejotina, jog biudžete bus numatyta lėšų pirkimo objekto statyboms.

13046.2.

131Sutartis yra visiškai pradėta vykdyti: trečiasis asmuo jau yra pateikęs sutarties įvykdymo užtikrinimą, vien užtikrinimo išdavimas trečiajam asmeniui kainavo 34 516,87 Eur; trečiasis asmuo jau pradėjo vykdyti parengiamuosius darbus – rengiamas darbo projektas, užsakytos medžiagos.

13246.3.

133Pirkimo sutarties nutraukimas turėtų didelių neigiamų pasekmių visuomenei bei atsakovei. Toliau nebūtų statomas visam rajonui svarbus objektas. Atsakovė turėtų sumokėti kompensaciją trečiajam asmeniui ir atlyginti trečiojo asmens patirtas sutarties vykdymo išlaidas. Kadangi pirkimas yra pasibaigęs sutarties sudarymu ir į pirkimo procedūras grįžti neįmanoma, reikėtų skelbti naują viešąjį pirkimą – jau ketvirtąjį dėl to paties pirkimo objekto. Tikėtina, kad procedūras ir vėl trikdytų tų pačių ieškovų pretenzijos.

13446.4.

135Aukščiau išvardytos aplinkybės lemia, kad turėtų būti taikoma tik alternatyvi sankcija – bauda. Baudos dydis tikrai pakankamas, lyginant su sankcijomis kitoms perkančiosios organizacijoms iš esmės tapačiose situacijose.

13647.

137Ieškovė UAB „Eikos statyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimo dalį, kuria atmestas jos ieškinys ir priimti naują sprendimą –UAB „Eikos statyba“ ieškinį tenkinti, taip pat panaikinti skundžiamo sprendimo dalį dėl alternatyvios sankcijos skyrimo ir priimti naują sprendimą – viešojo pirkimo sutartį pripažinti niekine ir negaliojančia arba skirti atsakovei 1 294 000 Eur baudą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

13847.1.

139Kartu su 2018 m. rugpjūčio 10 d. pretenzija ieškovė II pateikė pasiūlymo darbų žiniaraščių eilučių patikslinimą, nes dėl paties žiniaraščio pobūdžio neįmanoma patikslinimo atlikti kitokiu fiziniu būdu, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad toks patikslinimas yra pasiūlymo keitimas iš esmės. Kadangi eilučių tekstas buvo supainiotas ne viename lape, ieškovė II ištaisiusi nors vieną eilutę lape, norėdama įrodyti, kad daugiau keitimų nėra atlikta, privalėjo pateikti visą žiniaraštį.

14047.2.

141Sprendime neatsižvelgiama į bendrą kontekstą, t. y. aplinkybių visumą, iš kurios matyti, kad ieškovė II patikslinimus atliko tik 10-tyje iš 65 žiniaraščių lapų (kas sudaro mažiau nei šeštadalį su pasiūlymu pateiktų darbų žiniaraščių lapų), o techninės klaidos atsirado tik 18 iš 2050 eilučių (kas sudaro 0,87 proc. visų eilučių). Taigi, pats pasiūlymo darbų žiniaraščiuose atsiradusių klaidų kiekis neleidžia spręsti, kad patikslinus pasiūlymą, šis bus pakeistas iš esmės. Priešingai, aplinkybių visuma rodo, kad patikslinimų kiekis nėra žymus.

14247.3.

143Ieškovė II ieškinyje išsamiai paaiškino klaidų atsiradimo aplinkybes. Tačiau teismas šias aplinkybes formaliai priskyrė apeliantės rizikai ir neatsižvelgė į faktą, kad perkančioji organizacija pati konkurse pateikė klaidų tikimybę didinantį darbų žiniaraščių formatą. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė nereikšmingomis ieškinyje nurodytas klaidų atsiradimo aplinkybes ir klaidingai vertino jų įtaką pasiūlymų palyginimui ar sutarties vykdymui. Ieškovės II įsitikinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad klaidos atsirado dėl techninių priežasčių, o teikiant pasiūlymą buvo įvertinti visi techninėse specifikacijose nurodyti reikalavimai. Atitinkamai, atliekant pasiūlymo patikslinimą yra patikslinami tik darbų pavadinimai, bet ne konkurse siūlomų darbų įkainiai, kuriais vadovaujantis šalys vykdys viešojo pirkimo sutartį.

14447.4.

145Ieškovė II perkančiajai organizacijai gali ir pateiks tokį konkurso objektą, koks jis apibrėžtas konkurso dokumentuose. Nurodytos techninės klaidos, kaip ir kitos techninės klaidos, kurios kilo dėl skaičiavimo programos kaltės, atsirado tik rengiant galutinį pasiūlymo žiniaraštį. Suklystos žiniaraščio eilutės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pageidaujamų darbų esmę, o pateikiant įkainius buvo įvertinti visi techniniai parametrai, turintys įtaką kainos konkurencingumui. Neatsižvelgęs į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą sprendimą. Šios aplinkybės, kartu su byloje esančių aplinkybių visuma patvirtina, kad eilučių pavadinimai gali būti lengvai ištaisomi, nekeičiant jų esmės ir siūlomų įkainių.

14647.5.

147Pirmosios instancijos teismui nusprendus, kad eilučių teksto ištaisymas (nors nekeičiama nei darbo esmė, nei įkainis) yra pasiūlymo keitimas iš esmės, akivaizdu, kad teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Tai yra teismas visapusiškai ir objektyviai neįvertino visų aplinkybių, neatsižvelgė į ieškovės II nurodytas bylai reikšmingas aplinkybes, o prioritetą akivaizdžiai teikė atsakovės nurodytoms aplinkybėms.

14847.6.

149Perkančioji organizacija šiai dienai sutartį sudarė su vieninteliu konkurse likusiu tiekėju UAB „LitCon“, kai kitų tiekėjų pasiūlymai buvo formaliai atmesti, t. y. pasiūlymai net nebuvo vertinti, įtraukti į pasiūlymų eilę ir de facto nekonkuravo, o su laimėjusiu pasiūlymu po šiai dienai nėra suteikta galimybė susipažinti. Taigi, nors pirmasis konkursas buvo nutrauktas dėl konkurenciją ribojančių sąlygų, šiai dienai jis yra įvykęs ir sutartis sudaryta bei vykdoma, konkurse apkritai nesant konkurencijos. Pagrįsta manyti, kad vienu ar kitu būdu, tačiau galutinį pageidaujamą rezultatą naudos gavėjai (galimai pats UAB „LitCon“) šiai dienai turi, nepaisant visų konkurso procedūrų metu atliktų pažeidimų. Nurodytos faktinės aplinkybės suponuoja, kad, priimant neteisėtus sprendimus atmesti tiekėjų pasiūlymus, galėjo būti siekiama konkurse apriboti konkurenciją (dirbtinai ją sumažinti), kas prieštarauja VPĮ 17 straipsnio 3 daliai. Šie perkančiosios organizacijos priimti sprendimai dar bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme privalėjo būti ištirti ex officio ir įvertinti visų aplinkybių kontekste.

15047.7.

151Spręsdamas dėl alternatyvios sankcijos taikymo vietoje sutarties pripažino niekine, pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti į faktą, kad tiekėjai teisėtai, sąžiningai ir aktyviai bandė užtikrinti, kad viešojo pirkimo nebūtų sudaryta neteisėtu būdu. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas savo sprendimo skirti alternatyvią sankciją nemotyvavo ir akivaizdžiai neatsižvelgė į perkančiosios organizacijos padarytų pažeidimų rimtumą, ankstesnius ginčus dėl to paties projekto viešųjų pirkimų ir perkančiosios organizacijos elgesį procedūrų metu (akivaizdžiai keliantį abejonių dėl viešojo pirkimo skaidrumo). Ieškovės II įsitikinimu, byloje šalių pateiktų aplinkybių visuma suponuoja, kad nėra pagrindų išsaugoti viešojo pirkimo sutartį ir vietoje sutarties pripažinimo niekine taikyti alternatyvią sankciją – baudą. Nėra jokio pagrindo manyti, kad su UAB „LitCon“ neteisėtai sudaryta sutartis apskritai gali būti įvykdyta. Atitinkamai, nėra ir būtinybės sutartį išsaugoti bei taikyti alternatyvias sankcijas.

15247.8.

153Paskirta 10 000 Eur bauda neatlieka alternatyvios sankcijos funkcijų. Sudarius 12,94 mln. Eur vertės sutartį, pažeidus viešųjų pirkimų proporcingumo ir skaidrumo principus, 10 000 Eur alternatyvi sankcija jokiu būdu nėra veiksminga, proporcinga ir atgrasanti priemonė. Tik maksimalaus dydžio (10 proc. konkurso sutarties vertės) bauda galėtų būti veiksminga priemonė, atgrasanti perkančiąją organizacija nuo kitų panašaus pobūdžio pažeidimų (kaip to reikalaujama VPĮ 106 straipsnio 3 dalis).

15448.

155Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškovės UAB „Eikos statyba“ apeliacinį skundą prašė teismo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

15648.1.

157Pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė visus šalių į bylą pateiktus įrodymus –įvertino tiek ieškovės II pasiūlymo klaidų pobūdį, tiek ir dokumentus, kuriais buvo siekiama ištaisyti nustatytus neatitikimus. Buvo vertinti šalių išsakyti argumentai bei paaiškinimai.

15848.2.

159Ieškovės II nustatytos pasiūlymo klaidos yra esminės, apimančios pirkimo objektą ir negali būti ištaisomos pateikiant paprastą paaiškinimą, tačiau reikalauja naujų dokumentų pateikimo, kurie iš esmės keičia pradinį pasiūlymą. Šiuo atveju tikslus žiniaraščio eilutės turinio nurodymas turi esminę reikšmę, kadangi už darbus bus apmokama pagal fiksuotus darbų įkainius, o ne pateikiant bendrą objekto kainą. Taigi, visi darbų pavadinimai turėjo būti aiškiai ir tiksliai nurodyti, be jokių perkančiosios organizacijos žiniaraščių pakeitimų/tikslinimų.

16048.3.

161Programinės įrangos trukdžiai ar reikalingo funkcionalumo nebuvimas nekeičia fakto, kad pasiūlymas yra netinkamas. Atsakovė nenurodė tiekėjams, su kokia programa („Sistela“, „Statybų ekonominiai skaičiavimai“, „Astera“ ar kt.) ar išimtinai rankiniu būdu turi būti parengti žiniaraščiai. Šiuo atveju atsakovė pateikė konkrečius žiniaraščius, nurodė, kokie darbai turi būti pasiūlyti ir kokių darbų įkainiai turi būti nurodyti, todėl tiekėja II privalėjo kruopščiai parengti pasiūlymą ir surašyti darbų įkainius, nekeičiant darbų pavadinimo turinio ir eiliškumo. Konkrečios programos pasirinkimas/naudojimas formuojant žiniaraščius/sąmatas yra priskiriamas išimtinai tiekėjo rizikai ir aplinkybė, jog tiekėjos II naudojama sistema neturi reikalingų parametrų/reikšmių, neturi įtakos jos pasiūlymo vertinimui, juo labiau, kai pati ieškovė II patvirtino, kad visi neatitikimai tarp sistemos ir perkančiosios organizacijos duomenų galėjo būti ištaisyti rankiniu būdu.

16248.4.

163Pasiūlymo klaidos atsirado dėl įvairių, nuo ieškovės II priklausančių priežasčių. UAB „Eikos statyba“ yra profesionali viešųjų pirkimų dalyvė, dalyvaujanti ir pasiūlymus teikianti ne viename viešajame pirkime, todėl jai buvo puikiai žinoma, kad preciziškas pasiūlymo parengimas yra būtinas ir reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas bus atmestas.

16448.5.

165Lietuvos teismų praktikoje yra konstatuota, kad tuo atveju, kai tiekėjai turi pasiūlyti perkančiosios organizacijos žiniaraščiuose pateiktų darbų kainas, tiekėjai neturi teisės savo nuožiūra koreguoti šių žiniaraščių, siūlyti kitus darbus/medžiagas arba neįtraukti tam tikrų darbų. Tiekėjo ir perkančiosios organizacijos žiniaraščiuose pateiktų darbų turinys turi sutapti, tuo tarpu nustačius pasiūlymo ir pirkimo dokumentų neatitikimus, toks pasiūlymas privalo būti atmestas. Atitinkamai ir šiuo atveju, perkančioji organizacija, nustačiusi net 18 pasiūlymo klaidų (kai tam tikros medžiagos iš viso yra neįvertintos, siūlomi kiti darbai, kitų parametrų medžiagos ir kt.), privalėjo atmesti tiekėjos II pasiūlymą (pirkimo sąlygų 60.1.8.2., 80.2., 87.3. punktai).

16648.6.

167Ieškovės II pasiūlyme nustatytos klaidos yra esminės, apimančios pirkimo objektą, todėl nėra lengvai paaiškinamos, ištaisomos. Siekdama ištaisyti nustatytus neatitikimus, ieškovė II turi iš esmės pateikti naują pasiūlymą, t. y. naujus žiniaraščius, ką padarė kartu su pretenzija pateikdamas 10 papildomų lapų su koreguota technine informacija, tuo tarpu toks pasiūlymo esmės keitimas yra griežtai draudžiamas (VPĮ 55 straipsnio 9 dalis).

16848.7.

169Ieškovės II nurodytas pažeidimas – neskaidrus pirkimo procedūrų vykdymas – nebuvo nurodytas jos pretenzijoje (ikiteisminio ginčo nagrinėjimo metu), todėl neturi būti vertinamas. Be to, ieškovė nepateikė jokių, šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų. Apeliantė deklaratyviai teigia, kad atsakovė derino savo veiksmus su trečiuoju asmeniu, tačiau nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių, kaip vyko šis veiksmų derinimas, kokie veiksmai buvo suderinti. Akivaizdu, kad jokie faktai byloje negali būti nustatyti remiantis deklaratyviais, niekuo neparemtais šalies argumentais, todėl pirmosios instancijos teismas neprivalėjo tirti ir vertinti pirkimo procedūrų skaidrumo fakto, kai nebuvo pateikta jokių įrodymų, kuriuos galėtų/turėtų teismas vertinti.

17048.8.

171Pirkimo sąlygų pripažinimas neteisėtomis kitame pirkime nei paneigia, nei patvirtina pirkimo procedūrų vykdymo (ne)skaidrumą. Ieškovė remiasi teismo sprendimu (priimtu civilinėje byloje Nr. e2- 564-856/2018), kuris buvo priimtas ne vykdomo, tačiau kito viešojo pirkimo atžvilgiu, juo labiau, minimoje byloje teismas nenustatė jokio tariamo konkrečių tiekėjų protegavimo ar veiksmų derinimo, todėl sprendimu šio pirkimo vykdymo kontekste negalima remtis.

17248.9.

173Aplinkybė, kad pirkime liko vienintelis pasiūlymas, neleidžia teigti, kad pirkimo procedūros yra vykdomos neskaidriai. Vien tai, jog pirkime liko vienas tiekėjas nelemia atsakovės pareigos nesilaikyti pirkimo sąlygų, ignoruoti tiekėjų pasiūlymų trūkumus ir leisti jiems varžytis tik dėl to, kad būtų daugiau nei vienas pasiūlymas.

17448.10.

175Pirmosios instancijos teismas nusprendė taikyti alternatyvią sankciją UAB „Genra“ ieškinio atžvilgiu, todėl ieškovė II neturi teisinio suinteresuotumo sprendimo dėl alternatyvios sankcijos taikymo ginčijimu (kadangi jo ieškinys atmestas visa apimtimi, nenustatant jokių neteisėtų atsakovės veiksmų).

17648.11.

177Ieškovės II argumentai, jog atsakovė, sudariusi papildomą susitarimą, patvirtino, kad darbų atlikimui nėra lėšų ir darbai nebus iš viso atliekami, yra niekuo nepagrįsti, deklaratyvūs, neatitinkantys faktinės situacijos. Juo labiau, pagal ieškovės II nurodomus argumentus nėra pagrindo pripažinti pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia. Taip pat nėra pagrindo atsakovei skirti didesnę baudą.

17849.

179Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ atsiliepimu į UAB „Eikos statyba“ apeliacinį skundą prašė teismo jį atmesti. Atsiliepimas į ieškovės II apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

18049.1.

181Byloje nėra ginčo, kad pirkimas vykdomas pagal fiksuoto įkainio kainodarą, o pirkimo sąlygose buvo nustatytas aiškus reikalavimas, kad visi tiekėjai turi pateikti užpildytus žiniaraščius, kurių pozicijos visiškai atitiktų atsakovės pirkime pateiktus žiniaraščius. Pažymėtina, kad esant fiksuoto įkainio kainodarai, perkančiosios organizacijos iš esmės įsigyja atskirų darbų įkainius, nurodytus dalyvių žiniaraščiuose, todėl labai svarbu, kad dalyviai tinkamai užpildytų žiniaraščius. Ieškovės II savo žiniaraščiuose padarė daugybę klaidų (bent jau 18), kurių ištaisyti neįmanoma.

18249.2.

183Teiginį dėl tariamai neskaidraus pirkimo vykdymo ir trečiojo asmens protegavimo ieškovė II iš esmės grindžia tik tuo, kad trečiojo asmens pasiūlymas pasiūlymų eilėje buvo vienintelis, o žemesnės kainos ieškovės II pasiūlymas atmestas. Atsakovė neturėjo jokių kitų galimybių, tik atmesti ieškovės II pasiūlymą. Taip pat negalima teigti, kad ieškovė II iš tiesų pasiūlė mažesnę kainą, nes jos netinkamai parengto pasiūlymo neįmanoma palyginti su tinkamai parengtais pasiūlymais.

18449.3.

185Ieškovė II sąmoningai klaidina teismą ir ignoruoja faktą, kad trečiojo asmens pasiūlyta kaina nebuvo didžiausia šiame pirkime (UAB „HSC Baltic“ pasiūlymą pirkimui tinkamai parengė ir pateikė, tačiau pasiūlė pirkimo biudžetą viršijančią kainą, todėl pasiūlymas buvo atmestas). Nepaisant to, ieškovė II bando teigti, kad perkančioji organizacija tarsi turėjo galimybę rinktis ir pasirinko brangiausią pasiūlymą – trečiojo asmens pasiūlymą. Tai neatitinka faktinių aplinkybių, nes trečiojo asmens pasiūlymas nebuvo brangiausias.

18649.4.

187Primintina, kad trečiasis asmuo ir atsakovė dėl šito paties pirkimo objekto yra bylinėjęsi teisme (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. e2A-1110-236/201 7). Jei atsakovė iš tiesų siektų proteguoti trečiąjį asmenį, nebūtų atmetusi trečiojo asmens pasiūlymo 2017 m. vykusiame pirkime dėl to paties objekto. Apskritai, bet kokie argumentai dėl trečiojo asmens protegavimo yra nepagrįsti, šmeižiantys ir turi būti atmesti.

18850.

189Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skunde prašė teismo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies tenkintas ieškovės UAB „Genra“ ieškinys bei atsakovei skirta bauda. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

19050.1.

191Pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo peržengti ieškinio dalyko ribų. Ieškovė I nesikreipė dėl sąlygų paaiškinimo/patikslinimo, neginčijo nustatytų reikalavimų VPĮ101, 102 straipsniuose nustatyta tvarka. Abejonę pirkimo sąlygos aiškumu/tikslumu ieškovė I iškėlė tik gavusi neigiamą atsakymą į pateiktą pretenziją. Nei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nei kartu su pretenzija ieškovė I nekvestionavo sąlygos teisėtumo, neprašė pateikti papildomų sąlygos paaiškinimų.

19250.2.

193Lietuvos apeliacinis teismas, išanalizavęs ieškinio argumentus bei reikalavimus, jau konstatavo, kad nėra pagrindo peržengti ieškinio ribų ir analizuoti pirkimo sąlygų teisėtumo, tačiau Šiaulių apygardos teismas, visiškai nemotyvuodamas savo sprendimo, nesilaikė aukštesnės instancijos teismo nurodymo ir savo iniciatyva pripažino pirkimo sąlygas neteisėtomis.

19450.3.

195Priešingai nei teigia Viešųjų pirkimu tarnyba, šiuo atveju nėra būtina tiekėjui įsigyti medžiagas ir įrangą tam, kad galėtų būti pateikti medžiagų sertifikatai bei atitikties deklaracijos. Minėtą faktą patvirtina visų šiuo ginču suinteresuotų dalyvių veiksmai: (i) kartu su pretenzija ieškovė I pateikė medžiagų ir įrangos sertifikatus, nors deklaracijoje UAB „Rangos era“ teigė, kad medžiagos bus įsigyjamos pirkimo sutarties vykdymo metu, (ii) ieškovė II UAB „Eikos statyba“ kartu su pasiūlymu pateikė atitinkamus sertifikatus bei kilmės deklaracijas, (iii) trečiasis asmuo UAB „LitCon“ taip pat pateikė visus reikalautus dokumentus. Tiekėja UAB „HSC Baltic“ taip pat atsakovės prašymu nurodė, kad medžiagos nebuvo įsigytos ar kitu būdu valdomos. Projektuotoja UAB „Simper“ taip pat nurodė, kad rangovams nėra būtina įsigyti svarbiausių medžiagų tam, jog būtų galima pateikti minėtuose konkurso sąlygų punktuose nurodomus dokumentus, o nurodytos svarbiausios medžiagos yra standartinės ir nėra gaminamos specialiai perkančiajai organizacijai.

19650.4.

197Pirkimo sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai buvo nurodyti reikalavimai, kurių atitikčiai įrodyti turi būti pateikti sertifikatai ir kiti techniniai dokumentai. Visi reikalavimai dėl produktų kokybės buvo tikslūs ir nedviprasmiški, iš pateiktų formuluočių visiems tiekėjams turėjo būti aišku, kokių dokumentų yra reikalaujama ir kokie dokumentai bus pripažinti tinkamais. Dokumentai buvo reikalaujami tik dėl svarbiausių medžiagų/įrangos. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija siekė įsitikinti, kad tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo naudos techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias svarbiausias medžiagas bei įrangą. Dokumentų apimtis nebuvo didelė, apėmė tik dalį medžiagų/įrangos, todėl reikalavimas negali būti pripažintas pertekliniu (nes tiekėjų ypatingai neapsunkino), o priešingai – proporcingu pirkimo objektui, leidžiančiu įsitikinti, kad tiekėjai pirkimo sutarties vykdymo metu naudos tinkamas medžiagas/įrangą.

19850.5.

199Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje rangos darbų pirkimuose yra prašoma pateikti darbų vykdymo metu naudojamų medžiagų techninius dokumentus ir toks reikalavimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra pripažįstamas pagrįstu. Be kita ko, nustačius, kad tiekėjas nepateikė tinkamų techninių dokumentų (sertifikatų, deklaracijų), tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas.

20050.6.

201Perkančioji organizacija reikalavo konkrečių medžiagų/įrangos kilmės ir atitikties sertifikatų arba lygiaverčių techninių dokumentų, patvirtinančių, jog medžiagos/įranga atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Tuo tarpu ieškovė I pateikė visiškai abstraktaus pobūdžio UAB „Rangos era“ išduotą deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad įmonė parduoda medžiagas ir įrangą, atitinkančią Techninės specifikacijos reikalavimus. Be to, deklaraciją parengė ne gamintojas, o trečiasis asmuo. Šis trečiasis asmuo nurodė, kad konkretūs gamintojai bus parinkti vėlesniame etape ir jie pateiks visas produktų technines specifikacijas patvirtinančius sertifikatus bei deklaracijas. Ieškovė I viso proceso metu taip ir neįrodė, kaip UAB „Rangos era“ yra susijusi su įrangos/medžiagų gamintojais –ar UAB „Rangos era“ yra jų oficialus atstovas, distributorius ar pan. (CPK 178 straipsnis).

20250.7.

203Ieškovės I kartu su pasiūlymu pateiktos deklaracijos negali būti laikomos lygiaverčiais techniniais dokumentais. Šiuo atveju turėjo būti pateikti konkretūs techniniai dokumentai, įrodantys produktų atitikimą keliamiems reikalavimams, o ne abstraktus trečiojo asmens įsipareigojimas parduoti tiekėjai I visus reikalavimus atitinkančią įrangą/medžiagas. Šiuose dokumentuose pateikti tik trečiojo asmens teiginiai, jog pasiūlymas atitinka suformuluotus reikalavimus, tačiau teiginiai negrindžiami jokiais patikrinamais duomenimis, kurių objektyvumu, patikimumu būtų galima neabejoti. Todėl akivaizdu, kad nurodytas dokumentas yra netinkamas ir negali būti laikomas lygiaverčiu gamintojų pateikiamai techninei įrangos/medžiagų dokumentacijai (sertifikatams, deklaracijoms, kt.).

20450.8.

205Nepaisant to, kokią kainą tiekėja I pasiūlė, tai neturi įtakos pasiūlymų vertinimui. Viešojo pirkimo vykdymo metu negali būti netaikomi nustatyti reikalavimai ar keičiama reikalavimų prasmė vien dėl to, kad tam tikrų tiekėjų pasiūlyta kaina yra mažesnė, priešingu atveju, būtų pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo ir pirkimo procedūrų skaidrumo principai (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis).

20650.9.

207Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai reikalavimą pateikti įrodymus apie svarbiausių medžiagų/įrangos technines charakteristikas prilygino kvalifikacijos reikalavimui ir tai lėmė teismo sprendimo neteisėtumą teigiant, kad atsakovė privalėjo leisti tiekėjai I pateikti naujus dokumentus. Duomenys apie siūlomų medžiagų/įrangos savybes yra prilyginami pasiūlymui siaurąja prasme, šių duomenų tikslinimo teisė yra ribota. Be to, tiekėja I įrangos sertifikatus/atitikties deklaracijas pateikė kartu su pretenzija, tačiau šių dokumentų priėmimas ir vertinimas kitų pasiūlymą sudarančių dokumentų kontekste, remiantis aktualia Lietuvos teismų praktika, nėra leistinas.

20851.

209Ieškovė UAB „Genra“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą prašė teismo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

21051.1.

211Teismas turi teisę išeiti už ieškinio ribų jei iš ginčo aplinkybių gali daryti prielaidą, kad viešųjų pirkimų principai galimai buvo pažeisti. Pirmosios instancijos teismas būtent taip ir pasielgė, nes visuma surinktų įrodymų byloje leido teismui įtarti, kad vykdant pirkimą buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai. Ieškovė I kvestionavo lygiateisiškumo principo pažeidimą, nes įtarė, kad jos pasiūlymas atsakovės buvo vertinamas kitaip, griežčiau, nei kitų pirkimo dalyvių.

21251.2.

213Šioje byloje būtent ir kilo ginčas dėl to, kad atsakovė nenurodė tikslių duomenų, tikslių išmatavimų, tikslių reikalavimų, bet reikalavo iš tiekėjų pateikti sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus, tačiau gavusi lygiavertį dokumentą atmetė ieškovės I pasiūlymą, o ne prašė paaiškinti ir/ar pateikti kitus dokumentus detalizuojančius lygiaverčiame dokumente nurodytus teiginius. Iš nustatytų aprašymų tiekėjai negalėjo atspėti kokių tiksliai sertifikatų gali reikti ir dėl kokių dalių ir ar medžiagų juos pateikti bei galiausiai nebuvo aišku ką tie sertifikatai turėtų įrodyti ir kas juos turėtų būti išdavęs.

21451.2.

215Pirkimo sąlygose nebuvo jokio reikalavimo tiekėjams nurodyti savo siūlomų medžiagų tiekėjus kaip subrangovus, todėl su pasiūlymu ieškovė I ir bet kuris kitas rinkos dalyvis neprivalėjo pateikti dokumentų pagrindžiančių jų pasitelktų įrangos tiekėjų patikimumą, pagrįstumą ar perkančiosios organizacijos keliamų reikalavimų tenkinimą.

21652.

217Ieškovė UAB „Eikos statyba” atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą dalyje dėl sprendimo, kuria ieškovės UAB „Genra” ieškinys patenkintas iš dalies, prašė teismo spręsti savo nuožiūra, o dalyje dėl alternatyvios sankcijos atsakovei skyrimo prašė atsižvelgti į jos apeliacinio skundo argumentus.

21853.

219Trečiasis asmuo UAB „LitCon” atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą prašė jį tenkinti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

22053.1.

221Byloje nebuvo visiškai jokių įrodymų, kad bent vienas pirkimo dalyvis būtų įsigijęs medžiagas ir įrangą. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstais nustatė rinkoje visiškai įprastus ir aiškius reikalavimus – pirkimo metu pateikti įrodymus, kad siūloma įranga/medžiagos atitinka keliamus techninius reikalavimus.

22253.2.

223Techniniame projekte dėl svarbiausių medžiagų/įrangos buvo išdėstyti labai konkretūs reikalavimai, t.y. tiek dėl konkrečių techninių parametrų, kuriuos turi atitikti svarbiausios medžiagos/įranga, tiek ir dėl dokumentų (informacijos), kurią su pasiūlymu turi pateikti dalyviai.

22453.3.

225Ieškovė I viso bylos nagrinėjimo metu taip ir nesuformulavo, kuo tiksliai yra blogos pirkimo sąlygos, taip pat ji niekur nenurodė, kad privalėjo įsigyti įrangą ir medžiagas tam, kad pateiktų reikalautus techninius dokumentus (ieškovė I dokumentus pateikė kartu su pretenzija).Priešingai, ieškovė I tarsi sąmoningai nutyli ir nieko nepasisako apie pirmosios instancijos teismo argumentus, kad buvo būtina įsigyti medžiagas ir įrangą pasiūlymų teikimo metu. Neabejotina, kad jeigu tai iš tiesų būtų būtina ir ieškovė I būtų įsigijusi medžiagas ir įrangą, ji dėtų visas pastangas tai įrodyti teismui.

22653.4.

227Visos bylos nagrinėjimo metu ieškovė I tik deklaratyviai procesiniuose dokumentuose teigė, jog UAB „Rangos era“ yra gamintojų teises perėmęs atstovas, tačiau nepateikė absoliučiai jokių įrodymų. Tuo tarpu trečiasis asmuo pateikė išsamią informaciją ir įrodymus, kad UAB „Rangos era” apskritai niekaip nėra susijusi su įrangos ir medžiagų tiekimu, gamintojų atstovavimu ar pan. Papildomai atkreiptinas apeliacinės instancijos teismo dėmesys, kad iš oficialių dokumentų matyti, jog UAB „Rangos era“ nevykdo įrangos ir medžiagų tiekimo veiklos, todėl jos deklaracijos laikytinos niekinėmis. UAB „Rangos era“ negauna jokių pajamų iš medžiagų ir įrangos tiekimo ar gamintojų atstovavimo, jos visos pajamos susidaro tik iš stogų statybos ir transporto paslaugų (ekspedijavimo).

22853.5.

229Su pasiūlymu pateiktos sertifikatų deklaracijos yra išvestiniai dokumentai, kurių turinys priklauso išimtinai nuo šias deklaracijas parengusio asmens, ir neatspindi jokios objektyvios informacijos apie svarbiausių medžiagų/įrangos parametrus, kokybinius rodiklius ir svarbiausia –jų atitiktį techninio projekto reikalavimams. Tokiose deklaracijose gali būti deklaruojama absoliučiai bet kas ir to neįmanoma patikrinti. Tačiau pirmosios instancijos teismas dėl šio ieškovės I pasiūlymo atmetimo pagrindo visiškai nepasisakė, nors vien jau tai, kad ieškovė I kartu su pasiūlymu nepateikė reikalautos techninės dokumentacijos – įrangos išdėstymo plano bei programinės įrangos aprašymo, yra pakankamas pagrindas ieškovės I pasiūlymą atmesti.

230IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

23154.

232Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

233Dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, priėmimo ir prijungimo prie bylos

23455.

235Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ kartu su atsiliepimu į apeliacinius skundus pateikė teismui naujus įrodymus – UAB „LitCon“ atliktą 2018 m. spalio 8 d. sutarties, sudarytos tarp Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „LitCon“, įvykdymo užtikrinimo apmokėjimą įrodančius dokumentus (pranešimą dėl draudimo įmokos sumokėjimo ir mokėjimo nurodymą).

23656.

237Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, taip pat į tai, kad bylos šalys nepateikė jokių prieštaravimų dėl jų prijungimo prie bylos, sprendžia, jog trečiojo asmens kartu su atsiliepimu į apeliacinius skundus pateikti nauji įrodymai priimtini ir prijungtini prie bylos (CPK 42 straipsnis, 302 straipsnis, 314 straipsnis).

238Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų

23957.

240Bylos duomenimis Mažeikių rajono savivaldybės administracija vykdė tarptautinį viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mažeikių sporto ir pramogų centro adresu Sedos g. 55, Mažeikiuose, statybos darbų pirkimas“. Pirkimo objektas – ypatingos kategorijos sporto paskirties pastato, adresu Sedos g. 55, Mažeikiuose, naujos statybos rangos darbai, įskaitant darbo projekto parengimą (pirkimo sąlygų 16 punktas); pirkimo objektas į dalis neskaidomas (pirkimo sąlygų 15 punktas). Pirkime pasiūlymus pateikė tiekėjos UAB „Genra“ (apeliantė I) ir UAB „Eikos statyba“ (apeliantė II), kurių pasiūlymai perkančiosios organizacijos buvo atmesti kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.

24158.

242Perkančioji organizacija Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2018 m. rugpjūčio 1 d. rašte tiekėjai UAB „Genra“ nurodė, kad pirkimo sąlygų 24 punkte nustatyta, jog „<...> Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos standartus atitinkančios Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai, tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti svarbiausių medžiagų, naudojamų darbų atlikimui kilmės ir atitikties sertifikatus <...>“. Pirkimo sąlygų 60.1.8.3. punkte nurodyta, kad „<...> Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, kad dalyvio siūlomos medžiagos ir įranga atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir užsakovo poreikius, reikalauja, kad su pasiūlymu būtų pateikti svarbiausių siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų/įrenginių kilmės ir atitikties sertifikatai, taip pat kita techninė šių medžiagų/įrenginių techninė dokumentacija, nurodyta Techniniame projekte“. Taip pat perkančioji organizacija pažymėjo, kad teikdama atsakymą į tiekėjų paklausimą, kuriuo buvo prašoma nurodyti, kas yra „svarbiausios medžiagos, įranga“ bei kokių medžiagų bei įrangos sertifikatus reikia pateikti, ji pateikė pirkimo dokumentų paaiškinimą, kuriuo sukonkretino aukščiau minimų pirkimo dokumentų nuostatų turinį, nurodydama, kad „tiekėjas turi pateikti techninę dokumentaciją, kaip nurodyta šiose techninio projekto dalyse: 15/021-TP-ŠVOK techninės specifikacijos vėdinimui 1.1.1.2.9. punkte; 15/021-TP-ER 2.9.2. punkte; 15/021-TP-AS 2.4.1., 3.3.51. punktuose. Paaiškino, kad tiekėjas gali pateikti ir lygiaverčius dokumentus“. Remdamasi šiomis pirkimo sąlygų nuostatomis, perkančioji organizacija nurodė tiekėjai I, kad jos pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, nes kartu su pasiūlymu nėra pateikti pirkimo dokumentuose reikalauti svarbiausių medžiagų/įrangos atitikties sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Perkančioji organizacija paaiškino, kad tiekėjos pateiktas trečiojo asmens UAB „Rangos era“ parengtos sertifikatų deklaracijos nėra lygiaverčiai dokumentai, nes jų turinys priklauso išimtinai nuo šias deklaracijas parengusio asmens ir neatspindi medžiagų/įrangos parametrų, kokybės ir atitikties Techninio projekto reikalavimams.

24359.

244UAB „Genra“, nesutikdama su perkančiosios organizacijos išvadomis, pateikė pastarajai pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo, kurioje reikalavo, įvertinus kartu su jos pasiūlymų pateiktų deklaracijų patikimumą – lygiavertiškumą visom prasmėm, panaikinti sprendimą atmesti jos pasiūlymą. Kartu su pretenzija tiekėja I pateikė deklaracijų patikimumo įrodymus. Mažeikių rajono savivaldybės administraciją apeliantės I pretenziją atmetė, todėl pastaroji kreipėsi į teismą su ieškiniu.

24560.

246Perkančioji organizacija, atmesdama kitos tiekėjos UAB „Eikos statyba“ pasiūlymą, nurodė, kad ginčo viešajame pirkime perkančioji organizacija su pirkimo dokumentais pateikė darbų sąnaudų kiekių žiniaraščius (pirkimo sąlygų 7 priedas), kuriuos, vadovaujantis pirkimo sąlygų 60.1.8. punktu, tiekėjai turėjo užpildyti siūlomais darbų, medžiagų įkainiais; 60.1.8.2. punkte kiekvienam tiekėjui buvo nurodyta, kad skaičiuojant darbų atlikimo kainą, darbų, medžiagų, įrangos ir gaminių kokybė turi atitikti perkančiosios organizacijos pateiktus techninius reikalavimus, t. y. tiekėjų kartu su pasiūlymu pateiktuose žiniaraščiuose nurodyti darbai, jų kiekiai turi sutapti su perkančiosios organizacijos pateiktuose žiniaraščiuose nurodytais darbais ir jų kiekiais. Nustačiusi, kad tiekėjos su pasiūlymu pateiktuose žiniaraščiuose nurodyti darbai neatitinka techninės specifikacijos ar kitų reikalavimų, pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose darbai sugrupuoti kitaip, nei su pirkimo dokumentuose pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose ir dėl to neįmanoma vienareikšmiškai aiškiai nustatyti, ar tiekėja siūlo tokius darbus kokie perkami ir ar jie apima viską, kas buvo nurodyta pirkimo dokumentuose ir jų prieduose; kad tiekėja netinkamai užpildė žiniaraščius (numatė mažesnius/didesnius darbų kiekius, nelygiavertes medžiagas, įrenginius), nei nustatyta pirkimo sąlygų 7 priede, perkančioji organizacija UAB „Eikos statyba“ pasiūlymą atmetė. Nesutikdama su tokiu sprendimu tiekėja II pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kuria prašė panaikinti sprendimą dėl jos pasiūlymo atmetimo ir priimti atliktą darbų (sąnaudų) žiniaraščių eilučių teksto (pasiūlymo dalies) patikslinimą (ištaisius techninio pobūdžio klaidas), kuris nekeičia pasiūlymo esmės, bei užtikrinti tiekėjos II galimybę toliau varžytis pirkime. Mažeikių rajono savivaldybės administraciją apeliantės II pretenziją atmetė, todėl pastaroji savo ruožtu kreipėsi į teismą su ieškiniu.

24761.

248Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas UAB „Genra“ ieškinio reikalavimus, patenkino ieškovės prašymą ir išeidamas už ieškinio ribų pripažino ginčo viešojo pirkimo sąlygų 24 ir 60.1.8.3. punktų reikalavimus, kuriuose nurodoma kartu su pasiūlymu pateikti siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatus, neteisėtais. Atsižvelgdamas į tai, kad 2018 m. spalio 8 d. tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens UAB „LitCon“ buvo pasirašyta pirkimo sutartis, kuri yra vykdoma, skyrė atsakovei 10 000 Eur baudą. UAB „Genra“ pateiktu apeliaciniu skundu prašo teismo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas jos reikalavimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo ir kuria atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai skirta 10 000 Eur bauda ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ex officio pripažinti 2018 m. spalio 8 d. atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens UAB „Litcon“ sudarytą viešojo pirkimo „Mažeikių sporto ir pramogų centro, adresu Sedos g. 55, Mažeikiuose, statyba“ sutartį Nr. MS- 309 niekine ir negaliojančia bei grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį. Mažeikių rajono savivaldybės administracija teismui pateiktu apeliaciniu skundu prašo teismo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria iš dalies tenkintas ieškovės UAB „Genra“ ieškinys bei atsakovei skirta bauda. UAB „Eikos statyba“ pateiktu apeliaciniu skundu prašė teismo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimo dalį, kuria atmestas jos ieškinys ir priimti naują sprendimą – jos ieškinį tenkinti, taip pat panaikinti skundžiamo sprendimo dalį dėl alternatyvios sankcijos skyrimo ir priimti naują sprendimą – viešojo pirkimo sutartį pripažinti niekine ir negaliojančia arba skirti atsakovei 1 294 000 Eur baudą.

24962.

250Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškovių bei atsakovės apeliacinių skundų reikalavimus ir argumentus, sprendžia, kad šiuo atveju apeliacinių skundų ribas apima ieškovės I ginčijamų viešojo pirkimo sąlygų reikalavimų teisėtumo, ieškovės I pateikto techninio pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams bei ieškovės II pirkime pateikto pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams bei baudos perkančiajai organizacijai paskyrimo pagrįstumo klausimai.

251Dėl pirkimo sąlygų 24 ir 60.1.8.3. punktų reikalavimų teisėtumo ir baudos perkančiajai organizacijai paskyrimo pagrįstumo

25263.

253Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, kad pirkimo sąlygų 24 ir 60.1.8.3. punktų reikalavimai, kuriuose nurodoma kartu su pasiūlymu pateikti siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatus yra neteisėti, iš esmės rėmėsi byloje esančia 2018 m. spalio 3 d. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir VPT) išvada. Išvadoje VPT nurodė, kad, jos vertinimu, ginčo viešojo pirkimo 24 ir 60.1.8.3. punktai yra nepagrįsti ir ydingi tuo aspektu, kad juose yra reikalaujama pateikti siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų/įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus pasiūlymų pateikimo stadijoje, todėl, siekdamas atitikti minėtus reikalavimus, tiekėjas, dar tik teikdamas pasiūlymą dalyvauti konkrečiame viešajame pirkime, turi turėti atitinkamą įrangą ir medžiagas. Dėl nurodytų aplinkybių VPT, o galiausiai ir pirmosios instancijos teismas sprendė, kad aptariami pirkimo sąlygų reikalavimai yra pertekliniai ir neproporcingi, todėl neteisėti.

25464.

255VPĮ 37 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės yra apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo neteisėtais pripažinti pirkimo sąlygų 24 ir 60.1.8.3. punktų reikalavimai buvo keliami pirkimo objektui. VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti viešojo pirkimo objektų techninių specifikacijų, kurias pateikti yra perkančiųjų organizacijų pareiga, parengimo būdai bei būdų deriniai, į kuriuos būtina atsižvelgti tiek nustatant reikalavimus pirkimo objektui, tiek vertinant tiekėjų pasiūlymų atitiktį šiems reikalavimams. Dėl šio straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikymo kasacinis teismas yra pasisakęs, kad nors perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus pirkimo objektui nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti, nepažeisdama VPĮ įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, VPĮ nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikytis įstatyme nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių; pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose nurodyti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą; taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Taigi, perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti perkamų prekių ar teikiamų paslaugų savybes, tačiau, nustatydama perkamas prekes ar teikiamas paslaugas apibūdinančius kriterijus, perkančioji organizacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 37 straipsnio 3 dalis), nepažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

25665.

257Minėta, kad šiuo atveju ginčo pirkimo sąlygos pripažintos neproporcingomis ir perteklinėmis, nes, teismo įsitikinimu, jos lėmė pirkime dalyvaujančių tiekėjų pareigą jau pasiūlymo pateikimo stadijoje fiziškai valdyti (būti įsigijus) medžiagas/įrangą, kurias pastarosios naudos vykdant sutartį. Ginčijamų pirkimo sąlygų 24 punkte nurodyta, kad darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos standartus atitinkančios Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai, tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti svarbiausių medžiagų, naudojamų darbų atlikimui kilmės ir atitikties sertifikatus. Visos medžiagos, montuojami įrenginiai privalo būti nauji, su galiojančiomis gamintojo ar oficialaus atstovo garantijomis. Pirkimo sąlygų 60.1.8.3. punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, kad dalyvio siūlomos medžiagos ir įranga atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir užsakovo poreikius, reikalauja, kad su pasiūlymu būtų pateikti svarbiausių siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų/įrenginių kilmės ir atitikties sertifikatai, taip pat kita techninė šių medžiagų/įrenginių techninė dokumentacija, nurodyta Techniniame projekte. Pagal atsakovės 2018 m. birželio 4 d. pateiktus pirkimo sąlygų paaiškinimus/patikslinimus svarbiausiomis medžiagomis/įranga, kuriai reikalinga pateikti sertifikatus, kitą techninę dokumentaciją, tiekėjams buvo paaiškinta, kad jie turi pateikti techninę dokumentaciją, kaip nurodyta šiose techninio projekto dalyse: 15/021-TP-ŠVOK techninės specifikacijos vėdinimui 1.1., 1.2.9. punktuose; 15/021-TP-ER 2.9.2 punkte; 15/021-TP-AS 2.4.1 punkte, 3.3.51 punkte. Taip pat perkančioji organizacija nurodė, kad tiekėjas gali pateikti ir lygiaverčius dokumentus.

25866.

25915/021-TP-ŠVOK Techninės specifikacijos vėdinimui 1.1. punkte nustatyta, jog siekdami patvirtinti oro tiekimo – šalinimo ventagregatų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams tiekėjai privalo pateikti techninius duomenis ir kokybę liudijančius dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir jų rezultatus techninės priežiūros vadovui tvirtinti; 1.2.9. punkte nustatyta, kad tiekėjai privalo pateikti pagal BS EN 25135 (BS 4773) išbandytus oro skirstytuvus bei užtikrinti, kad gamintojas disponuoja kokybės sertifikatu pagal BSENIS09001. 15/021-TP-ER kokybinių reikalavimų pranešimo ir foninės muzikos sistemos Techninės specifikacijos 2.9.2 punkte nustatyta, kad tiekėjai privalo pateikti siūlomos įrangos struktūrinį išdėstymo planą su pagrindiniais komponentais (garsiakalbiais, garso projektoriais, akustinėmis sistemomis, stiprintuvais, valdymo pultais, procesoriais, reguliatoriais, kt.) kartu su funkcinėmis schemomis, kuriose atsispindėtų tarpusavio įrenginių ryšiai, kabeliai ir jų tipai, atstumai, gamintojai; taip pat turi būti pateiktos maksimalaus sukuriamo garso slėgio reikšmės, kurias pasieks tiekėjo siūloma įranga, vietoje 1-4 patalpos tribūnų bei salės erdvėse; turi būti pateiktas evakuacinio įgarsinimo sistemos įrangos komponentams taikomo EN54 standarto atitiktį patvirtinantys dokumentai. 15/021-TP-AS projektinių sprendinių 2.4.1 punkte nurodyta, kad apsauginė signalizacijos sistema turi atitikti 3 saugumo lygį pagal EN 50131 standarto reikalavimus, todėl turi būti pateiktas VdS arba lygiavertės nepriklausomos akredituotos laboratorijos sertifikatai, patvirtinantys atitikimą 3 lygio saugumo reikalavimams pagal EN 50131 standartą (centralė, klaviatūra, išplėtimo moduliai, PIR judesio jutikliai, magnetiniai kontaktai, stiklo dūžio jutikliai);3.3.51 punkte nustatyta, kad tiekėjai programinės įrangos registratūros vietai privalo pateikti lankytojų apskaitos sistemos struktūrinį išdėstymo planą su pagrindiniais siūlomo gamintojo komponentais (praėjimo varteliai, registratūros, kasos darbo vietos, persirengimo spintelės, informaciniai terminalai ir t. t.) su sujungimo schemomis; įrangos struktūriniame išdėstymo plane turi būti aprašyti pagrindiniai sistemai keliami funkciniai reikalavimai (patogus, intuityvus naudojimasis tiek lankytojams, tiek administracijos darbuotojams, minimizuota nesankcionuoto patekimo galimybė).

26067.

261Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytus pirkimo sąlygų reikalavimus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl ginčytų pirkimo sąlygų pripažinimo neproporcingomis ir perteklinėmis yra nepagrįsta ir padaryta visiškai neįsigilinus į ginčijamų pirkimo sąlygų turinį. Šiuo atveju akivaizdu, jog reikalavimai pateikti svarbiausių siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų/įrenginių kilmės ir atitikties sertifikatus, taip pat kitą techninę šių medžiagų/įrenginių techninę dokumentaciją nėra susijęs su darbų vykdymui reikalingų medžiagų/įrangos įsigijimu pasiūlymo pateikimo stadijoje. Šios nutarties 66 punkte nurodyta, jog pirkimo sąlygose iš tiekėjų buvo reikalaujama pateikti techninius duomenis ir kokybę liudijančius dokumentus (sertifikatus), siūlomos įrangos struktūrinius išdėstymo planus, t. y. pirkimo sąlygose nurodyti tikslūs ir aiškūs reikalavimai tiek dėl konkrečių techninių parametrų, kuriuos turi atitikti svarbiausios medžiagos/įranga, tiek dėl dokumentų, kuriuos su pasiūlymu turėjo pateikti tiekėjai, tačiau tai jokiu būdu neleidžia teigti, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymą, privalėjo būti įsigiję darbams reikalingas medžiagas/įrangą. Kaip teisingai nurodė perkančioji organizacija ir trečiasis asmuo, byloje taip pat nėra visiškai jokių įrodymų, kad bent vienas pirkimo dalyvis būtų įsigijęs šias medžiagas ar įrangą. Priešingai, pati ieškovė nei viename iš savo procesinių dokumentų teismui nenurodė aplinkybės dėl pirkimui vykdyti įsigytų medžiagų/įrangos. Šią aplinkybę patvirtina ir ieškovės UAB „Genra“ kartu su pasiūlymu pateiktų deklaracijų turinys, kuriame pastaroji nurodė, jog medžiagų, įrangos kilmės ir atitikties sertifikatai pateiktini rangovams po jų įsigijimo. Į bylą pateikti projekto autorės UAB „Simper“, pirkime pasiūlymą teikusios UAB „HSC Baltic“, UAB „Eikos statyba“ ir laimėtojos UAB „LitCon“ rašytiniai dokumentai patvirtina, kad pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo dėl darbams reikalingų medžiagų/įrangos įsigijimo dar pasiūlymų teikimo stadijoje ir nei vienas iš pirkime dalyvavusių tiekėjų, teikdami pasiūlymus, pastarųjų nebuvo įsigijęs.

26268.

263Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl ginčo viešojo pirkimo 24 ir 60.1.8.3. punktų reikalavimų pripažinimo neteisėtais yra nepagrįsta ir padaryta iš esmės neatlikus išsamios ginčijamų pirkimo sąlygų analizės. Akivaizdu, jog pirmosios instancijos teismas, iš esmės perrašydamas VPT išvadoje pateiktą nuomonę, neįsigilino į ginčijamų pirkimo sąlygų turinį. Pabrėžtina, kad perkančioji organizacija, nustatydama reikalavimus pateikti atitinkamus medžiagų/įrangos sertifikatus ir (ar) kitus techninius duomenis, siekė įsitikinti tiekėjos ketinamų darbams naudoti medžiagų/įrangos kokybe, o ne tokiu būdu gauti duomenis apie tiekėjų turimas (jau įsigytas) technines priemones. Kasacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, jog reikalavimas pateikti darbų vykdymo metu naudojamų medžiagų techninius dokumentus yra pagrįstas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018). Todėl priešingai pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl pirkimo sąlygų 24 ir 60.1.8.3. punktų reikalavimų, nėra pagrindo jų pripažinti neteisėtomis.

26469.

265Atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria aukščiau aptarti ginčo pirkimo sąlygų 24 ir 60.1.8.3. punktų reikalavimai buvo pripažinti neteisėtais yra naikinama, tokiu būdu nelieka pagrindo, kuriuo remiantis perkančiajai organizacijai buvo paskirta alternatyvi sankcija – 10 000 Eur bauda. Todėl, remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendimo dalį, kuria atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai buvo paskirta bauda, pripažįsta nepagrįsta ir naikintina.

266Dėl UAB „Genra“ techninio pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams

26770.

268Atsakovė apeliaciniame skunde taip pat išreiškė nesutikimą su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šiuo atveju ji, nustačiusi, kad ieškovės pateiktos deklaracijos neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų, privalėjo sudaryti galimybę ieškovei ištaisyti pasiūlymo trūkumus.

26971.

270Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Genra“ kartu su pasiūlymu pateikė perkančiajai organizacijai tris medžiagų, įrangos kilmės ir atitikties sertifikatų deklaracijas, kuriomis siekė įgyvendinti pirkimo sąlygų 24 ir 60.1.8.3. punktų reikalavimus. Minėtose deklaracijose yra nurodoma, kad ieškovė ir UAB „Rangos era“ patvirtina, kad parduoda (platina) ir/ar gamina atitinkamo techninio projekto dalyse nurodytas medžiagas ir/ar įrangą, atitinkančią techninių specifikacijų reikalavimus. Medžiagos ir/ar įranga bus ne prastesnės kokybės, nei nurodyta techninėse specifikacijose; pažymėjo, kad medžiagų, įrangos kilmės ir atitikties sertifikatai (deklaracijos) pateiktini rangovams, po medžiagų ar įrangos įsigijimo; taip pat nurodė, kad konkretus gamintojas ir modelis bus parengtas, atsižvelgiant į rangovo ruoštą darbo projektą, po viešojo pirkimo laimėjimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovės teiginys „tiekėjas gali pateikti ir lygiaverčius dokumentus“ (nurodytas teikiant paaiškinimus/patikslinimus į tiekėjų užklausas) yra abstraktaus pobūdžio ir sudarantis prielaidas tiekėjams skirtingai interpretuoti pirkimo sąlygas, todėl perkančioji organizacija ieškovės I pateiktas deklaracijas privalėjo priimti kaip lygiaverčius dokumentus, yra visiškai nepagrįsta.

27172.

272Šios nutarties 64 punkte nurodyta, kad VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti viešojo pirkimo objektų techninių specifikacijų parengimo būdai bei būdų deriniai, į kuriuos būtina atsižvelgti tiek nustatant reikalavimus pirkimo objektui, tiek vertinant tiekėjų pasiūlymų atitiktį šiems reikalavimams. VPĮ 37 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad techninė specifikacija gali būti parengta nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas. Techninėje specifikacijoje turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Taigi šiuo atveju perkančiosios organizacijos paaiškinimuose nurodyta aplinkybė, jog tiekėjas gali pateikti ir lygiaverčius dokumentus atitinka VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą perkančiosios organizacijos pareigą, formuojant Techninę specifikaciją pateikti nuorodą „arba lygiavertis“. Nurodytos aplinkybės iš esmės paneigia pirmosios instancijos teismo išvadas dėl šios formuluotės abstraktaus pobūdžio, kaip sudarančias tiekėjams prielaidas skirtingai interpretuoti pirkimo sąlygas.

27373.

274Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad kai pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdintos tiksliais duomenimis, tokie techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, jog reikalavimai bus įvykdyti; galimybė pasiūlymą pateikti laisva forma nekeičia tiekėjų pareigos pasiūlymuose pateikti konkrečius duomenis (mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Byloje nustatyta, kad šiuo atveju perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, kad dalyvio siūlomos medžiagos ir įranga atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir užsakovo poreikius, reikalavo, kad su pasiūlymu būtų pateikti svarbiausių siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų/įrenginių kilmės ir atitikties sertifikatai, taip pat kita techninė šių medžiagų/įrenginių techninė dokumentacija, nurodyta Techniniame projekte. Taigi pirkimo sąlygose buvo nurodyti tikslūs ir aiškūs reikalavimai dėl konkrečių techninių parametrų, kuriuos turi atitikti svarbiausios tiekėjų pasiūlyme nurodytos medžiagos/įranga ir tai patvirtinančių dokumentų pateikimo. Šios nutarties 71 punkte išdėstyta, kad ieškovė šiuo atveju pateikė medžiagų, įrangos kilmės ir atitikties sertifikatų deklaracijas, kuriose iš esmės išreiškė patvirtinimą, kad UAB „Rangos era“ parduoda (platina) ir/ar gamina atitinkamo techninio projekto dalyse nurodytas medžiagas ir/ar įrangą, atitinkančią techninių specifikacijų reikalavimus, o medžiagų, įrangos kilmės ir atitikties sertifikatai (deklaracijos) bus pateiktini rangovams, po jų įsigijimo. Vienoje naujausių savo nutarčių kasacinis teismas nurodė, jog bendro pobūdžio duomenys, iš kurių negalima spręsti nei apie prekės gamintoją, nei modelį ar kitą įprastinę techninę informaciją, nėra pakankami, kad būtų galima nustatyti pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms, kuriose nurodoma pateikti techninę dokumentaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-427- 378/2018 34 punktas). Tuo tarpu nurodytos aplinkybės patvirtina, kad šuo atveju UAB „Genra“ pateiktos deklaracijos yra abstrakčios bei deklaratyvios, taigi iš esmės nėra pakankamos įsitikinti, kad tiekėjos siūlomos medžiagos ir įranga atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir perkančiosios organizacijos poreikius. Vien tai, kad tiekėja ir nežinomas trečiasis juridinis asmuo deklaruoja, kad medžiagos ir/ar įranga bus ne prastesnės kokybės, nei nurodyta techninėse specifikacijose, savaime neįrodo nei jų „geros“ kokybės, nei atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams. Juo labiau šiuo atveju iš pateiktų deklaracijų turinio aišku, kad medžiagų, įrangos kilmės ir atitikties sertifikatai (deklaracijos) bus pateikti perkančiajai organizacijai po jų įsigijimo, t. y. tiekėja iš esmės net nepateikė pirkimo sąlygose reikalautų dokumentų. Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB „Genra“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų, todėl perkančiosios organizacijos buvo atmestas pagrįstai.

27574.

276Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šiuo atveju perkančioji organizacija privalėjo sudaryti galimybę ieškovei I ištaisyti pasiūlymo trūkumus. Pritariant Mažeikių rajono savivaldybės administracijos argumentams, matyti, kad pirmosios instancijos teismas, prieidamas nurodytos išvados, nepagrįstai reikalavimą pateikti įrodymus apie svarbiausių medžiagų/įrangos technines charakteristikas prilygino kvalifikacijos reikalavimui ir pateikė eilę kasacinio teismo išaiškinimų (pirmosios instancijos teismo sprendimo 38-40 punktai), kurie iš esmės nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku.

27775.

278Kasacinio teismo ne kartą konstatuota, jog reikalavimai pirkimo objektui priskirtini prie pasiūlymo siaurąja prasme, todėl jų atitikties vertinimui taikytinos kitos nei tiekėjui kvalifikacijos tikrinimo normos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Kasacinio teismo konstatuota, kad <...> perkančiosios organizacijos turi neleisti tiekėjui keisti neatitinkančio pirkimo dokumentų pasiūlymo, kuris, jai to nepadarius ir tiekėjui pateikus papildomus duomenis, keičiančius pasiūlymą, iš esmės tampa atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Tokie perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji priima ir vertina pirkimo sąlygų neatitinkantį tiekėjo pasiūlymą, ir, leidusi pakeisti pasiūlymą, vėliau jį pripažįsta laimėjusiu, pripažįstami neteisėtais dėl skaidrumo principo pažeidimo, nepaisant aplinkybės, kad šio tiekėjo pasiūlyta kaina yra mažiausia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Be to, tiekėjo papildomai pateikti duomenys kvalifikuotini kaip informacija, kuri keičia pasiūlymo esmę ir kurios vertinimas netinkamą pasiūlymą darytų tinkamu pasiūlymu; tokios išvados nepaneigia aplinkybė, kad ši techninė informacija egzistavo ir anksčiau, t. y. reikalaujamus parametrus tiekėjo siūlomas įrenginys atitinka ir, jei atitinkami dokumentai būtų pateikti iš pradžių, pasiūlymas būtų neatmestas; Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) pažymėjo, kad papildomų duomenų priėmimas tik iš vieno tiekėjo ir tokios tvarkos nenustačius iš anksto pažeidžia viešųjų pirkimų principus; be to, tai nepateisinama tikslinamų techninių duomenų objektyvumu ir patikrinamumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014 ).

27976.

280Akivaizdu, jog aukščiau nurodyti kasacinio teismo išaiškinimai visiškai paneigia skundžiamo sprendimo motyvus dėl galimybės ieškovei ištaisyti pasiūlymo trūkumus. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Genra“ kartu su pretenzija dėl sprendimo, kuriuo buvo atmestas jos pasiūlymas pirkime, pateikė eilę papildomų dokumentų, kuriais įrodinėjo medžiagų/įrangos atitikimą. Vienok, kartu su pretenzija pateikti papildomi dokumentai, kaip nurodyta teismų praktikoje, kvalifikuotini kaip informacija, kuri keičia pasiūlymo esmę ir kurios vertinimas netinkamą pasiūlymą darytų tinkamu, todėl jų priėmimas iš esmės reikštų VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų pažeidimą.

281Dėl UAB „Genra“ apeliacinio skundo argumentų

28277.

283UAB „Genra“ apeliaciniu skundu prašė teismo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas jos reikalavimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo ir kuria atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai skirta 10 000 Eur bauda ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ex officio pripažinti 2018 m. spalio 8 d. atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens UAB „Litcon“ sudarytą viešojo pirkimo „Mažeikių sporto ir pramogų centro, adresu Sedos g. 55, Mažeikiuose, statyba“ sutartį Nr. MS- 309 niekine ir negaliojančia bei grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria ginčo pirkimo sąlygų reikalavimai buvo pripažinti neteisėtais bei atsakovei skirta bauda naikinami, teisėjų kolegija apeliantės I skundo reikalavimų nenagrinėja.

284Dėl UAB „Eikos statyba“ pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams

28578.

286UAB „Eikos statyba“, apeliaciniame skunde iš esmės laikydamasi ieškinyje išreikštos pozicijos, teigia, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas ieškinio, neištyrė visų bylai reikšmingų įrodymų, todėl nepagrįstai sprendė, kad UAB „Eikos statyba“ kartu su pasiūlymu teikto žiniaraščių eilučių ištaisymas yra pasiūlymo keitimas iš esmės.

28779.

288Ginčo pirkimo sąlygų 60.1.8.2. punkte nustatyta, kad rengiant darbų kiekių žiniaraščius negali būti keičiamas įrašų darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose turinys ir eilės tvarka. Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nustatyti darbų kiekiai naudojami pasiūlymo kainai (įkainių sumai) apskaičiuoti bei pagrįsti. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbų vieneto įkainiai bus naudojami apmokėti už faktiškai atliktus darbus. <...> Bendra pasiūlymo kaina (bendra įkainių suma) turi būti įrašyta į pasiūlymo formą ir naudojama tik laimėtojo parinkimui, o už darbus su pirkimo laimėtoju bus atsiskaitoma pagal darbų įkainius nurodytus užpildytuose darbų kiekių žiniaraščiuose; pirkimo sąlygų 80.2. punkte nustatyta, kad vertinant tiekėjų pasiūlymus vertinami ir pasiūlymų techniniai duomenys, ar pasiūlymai atitinka Techninę specifikaciją, ar pateikti visi reikiami žiniaraščiai, ar tiekėjas siūlo tai ko reikia. Pirkimo sąlygų 87.3. punkte įtvirtinta, kad pasiūlymas atmetamas, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų <...>, nepateiktas darbų kiekių žiniaraštis ar žiniaraščiai, pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose darbai sugrupuoti kitaip, nei su pirkimo dokumentais pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose (pirkimo sąlygų 7 priedas) ir neįmanoma vienareikšmiškai aiškiai nustatyti, ar tiekėjas siūlo tokius darbus, kokie perkami, ir ar jie apima viską, kas buvo nurodyta pirkimo dokumentuose ir jų prieduose; tiekėjas netinkamai supildė žiniaraščius (numatė mažesnius/didesnius darbų kiekius, nelygiavertes medžiagas, įrenginius), nei nustatyta pirkimo sąlygų 7 priede, pakeitė perkamus darbus ir perkamas medžiagas kitais, ar neįrodė šių darbų lygiavertiškumo <...>. Byloje nėra ginčo, kad UAB „Eikos statyba“ kartu su pasiūlymu pateiktuose žiniaraščiuose buvo nustatyta 18 klaidų (šios nutarties 40 punktas), t. y. žiniaraščiuose buvo supainiotos tam tikrų žiniaraščių eilutės, kuriose pateikti duomenys apie pirkimu nesiekiamas įsigyti medžiagas, tam tikros medžiagos iš viso buvo neįvertintos bei siūlomi kiti darbai. Atsižvelgdama į tai, kad aukščiau nurodytose ginčo viešojo pirkimo sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kad pasiūlymas, kuriame pateiktas darbų kiekių žiniaraštis neatitiks pirkimo sąlygų reikalavimų, bus atmestas, o nustačius ir apeliantei iš esmės neginčijant, kad jos pateikti žiniaraščiai tokių reikalavimų ir neatitiko, perkančioji organizacija visiškai pagrįstai tokį pasiūlymą atmetė. Pažymėtina, jog, perkančiajai organizacijai iš esmės pripažinus tokį pasiūlymą tinkamu ir jo neatmetus, būtų pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai.

28980.

290Apeliantės II įsitikinimu, kadangi jos pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose esantys neatitikimai buvo lengvai ištaisomi, patikslinus darbų pavadinimus, bet nekeičiant konkurse siūlomų darbų įkainių, tokiu atveju jai turėjo būti leista ištaisyti šiuos netikslumus, ką ji ir padarė, pateikdama kartu su pretenzija 10 lapų apimties koreguotą informaciją, t. y. naujus žiniaraščius. Teisėjų kolegija atmeta šiuo apeliantės II argumentus kaip nepagrįstus.

29181.

292Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, kasacinio teismo praktikoje konstatuota, jog VPĮ 55 straipsnio 9 dalies nuostata, kad perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus tik tokiu atveju, jei toks patikslinimas galutiniame rezultate netinkamo pasiūlymo nepadarys tinkamu. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad UAB „Eikos statyba“ kartu su pasiūlymu pateikti darbų kiekių žiniaraščiai neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų ir dėl to jos pasiūlymas buvo atmestas, šiuo atveju negalimas pakartotinis pataisytų žiniaraščių pateikimas bei priėmimas, nes pateikti nauji ištaisyti žiniaraščiai apeliantės II pasiūlymą daro atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimams. Nors ieškovė II akcentuoja, kad jos pasiūlymo klaidos nebuvo esminės ir jas pataisius nesikeičia galutinė pasiūlymo kaina, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti į pataisymų turinį, tačiau tai nekeičia fakto, kad pataisytų žiniaraščių pateikimas pasiūlymą daro atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimams.

29382.

294Šiuo atveju akcentuotina kasacinio teismo praktika, kurioje nustatyta, jog net jeigu tiekėjo padaryta klaida būtų akivaizdi (techninė), ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina, jei identifikuotą trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis ar net visą pasiūlymą; nėra pagrindo taikyti ir spręsti dėl turinio viršenybės prieš formą principo, kai pasiūlymo siaurąja prasme turinio, atitinkančio pirkimo sąlygų reikalavimus, tiekėjas apskritai nepateikė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-690/2016). Taigi, ieškovei II iš esmės neginčijant, kad jos su pirminiu pasiūlymu pateikti žiniaraščiai neatitiko ginčo pirkimo sąlygų reikalavimų, o pašalinus žiniaraščių trūkumus, pasiūlymas tampa atitinkančiu prikimo sąlygų reikalavimus, kas, akivaizdu, negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina klaida, nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais dėl tokių patikslinimų leidimo galimybės.

29583.

296Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis bei kasacinio teismo praktika, jog atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.), teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas UAB „Eikos statyba“ ieškinio reikalavimus, tinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes, nepažeidė nei įrodymų vertinimą reguliuojančių nuostatų, nei ginčui aktualių materialiosios teisės normų, todėl plačiau dėl kitų apeliacinio skundo argumentų, susijusių su jos pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms klausimu, nepasisako.

297Dėl kitų UAB „Eikos statyba“ apeliacinio skundo argumentų

29884.

299UAB „Eikos statyba“ apeliaciniame skunde taip pat nurodė argumentus dėl ginčo viešojo pirkimo neskaidrumo. Teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovės II nurodomos aplinkybės, jog perkančioji organizacija galimai protegavo ir siekė sutartį sudaryti su trečiuoju asmeniu UAB „LitCon“, iš esmės yra pagrįstos tik pačios apeliantės II nuomone, nepateikus jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų.

30085.

301Bylos duomenims, pirkime pasiūlymus teikė tiekėjos UAB „HSC Baltic“, UAB „Genra“, UAB „Eikos statyba“ ir UAB „LitCon“. UAB „HSC Baltic“ pasiūlė pirkimo biudžetą viršijančią kainą, todėl jos pasiūlymas buvo atmestas. UAB „Genra“ pasiūlymas buvo atmestas, pastarajai su pasiūlymu nepateikus siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatų ir kitos techninės dokumentacijos (pirkimo sąlygų 24, 60.1.8.3. punktų reikalavimai), o UAB „Eikos statyba“ pasiūlymas buvo atmestas, pateikus pirkimo sąlygų reikalavimus neatitinkančius darbų kiekių žiniaraščius (pirkimo sąlygų 60.1.8.2., 80.2. ir 87.3 punktai). Nurodytos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad perkančioji organizacija pasiūlymus vertino, laikydamasi tiek pirkimo sąlygų, tiek VPĮ įtvirtintų nuostatų. Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „LitCon“ dėl ginčo pirkimu siekiamo įsigyti objekto bylinėjosi teisme (Šiaulių apygardos teismas 2017 m. liepos 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-762-856/2017 UAB „LitCon“ ieškinį atmetė, Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. spalio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1110-236/2017 sprendimą paliko nepakeistą). Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis bei tuo, kad į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, kurie leistų spręsti apie vykdyto ginčo viešojo pirkimo neskaidrumą, teismas šiuos apeliantės II argumentus vertina kaip deklaratyvius ir juos atmeta.

30286.

303UAB „Eikos statyba“ apeliaciniu skundu taip pat prašė teismo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį dėl alternatyvios sankcijos skyrimo ir priimti naują sprendimą – viešojo pirkimo sutartį pripažinti niekine ir negaliojančia arba skirti atsakovei 1 294 000 Eur baudą. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria ginčo pirkimo sąlygų reikalavimai buvo pripažinti neteisėtais bei atsakovei skirta bauda naikinami, teisėjų kolegija šių apeliantės II skundo reikalavimų nenagrinėja.

304Dėl procesinės bylos baigties

30587.

306Apibendrindama visas nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija tenkina atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą – pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria patenkinta dalis ieškovės UAB „Genra“ ieškinio ir atsakovei skirta bauda, naikina, o ieškovių UAB Genra“ ir UAB „Eikos statyba“ apeliacinius skundus atmeta kaip nepagrįstus.

307Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme, priteisimo

30888.

309Jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria iš dalies tenkintas ieškovės UAB „Genra“ ieškinys ir atsakovei skirta bauda, todėl atitinkamai keičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas šioje sprendimo dalyje.

31089.

311Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija, teikdama atsiliepimus į ieškovės UAB „Genra“ procesinius dokumentus, pirmosios instancijos teisme patyrė 3 630 Eur atstovavimo išlaidų, kurias pagrindžia PVM sąskaitos faktūros, suminė ir detali darbų ataskaitos bei mokėjimo nurodymas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria tenkinta dalis UAB „Genra“ ieškinio reikalavimų, ieškovės I ieškinys netenkinamas visa apimtimi, bei vadovaudamasi CPK 93 straipsnio 1 dalimi (šaliai, kurios naudai priimta sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies) atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos naudai priteisia iš ieškovės UAB „Genra“ 3 630 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme. Pažymėtina, kad šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio nustatytų dydžių.

31290.

313Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „LitCon“, teikdamas atsiliepimus į UAB „Genra“ procesinius dokumentus, pirmosios instancijos teisme, patyrė 726 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio nustatytų dydžių ir yra priteistinos iš ieškovės UAB „Genra“.

31491.

315Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Eikos statyba“ apeliacinis skundas netenkintinas ir likusi pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis lieka nepakeista, likusi sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taip pat nekeistina.

31692.

317Bylos duomenimis apeliantė Mažeikių rajono savivaldybės administracija, teikdama apeliacinį skundą, sumokėjo 2 288 Eur žyminį mokestį ir patyrė 6 050, Eur bylinėjimosi išlaidų: 3 630 Eur bylinėjimosi išlaidų teikiant apeliacinį skundą dėl spendimo dalies, kuria patenkinta dalis UAB „Genra“ reikalavimų, ir nagrinėjant bylą apeliacine tvarka pagal ieškovės UAB „Genra“ apeliacinį skundą ir 2 420 Eur bylinėjimosi išlaidų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka pagal ieškovės UAB „Eikos statyba“ apeliacinį skundą, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio nustatytų dydžių.

31893.

319Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės apeliacinis skundas tenkintinas, o ieškovių apeliaciniai skundai atmestini, iš ieškovių atsakovei priteistinos jos apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos, atitinkamai iš ieškovės UAB „Genra“ priteistina 5 918 Eur (2 288 Eur žyminį mokestis ir 3 630 Eur bylinėjimosi išlaidų) bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovės UAB „Eikos statyba“ priteistina 2 420 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškovių apeliacinius skundus atmetus, o trečiajam asmeniui nepateikus prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme priteisimo, pastarųjų patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas nesprendžiamas.

320Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

321Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimą dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Genra“ ieškinys tenkintas iš dalies ir atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai paskirta 10 000 Eur bauda, panaikinti ir priimti naują sprendimą – uždarosios akcinės bendrovės „Genra“ ieškinį atmesti.

322Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

323Priteisti atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 167371234) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Genra“ (juridinio asmens kodas 302929743) 9 548 Eur (devynis tūkstančius penkis keturias aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

324Priteisti atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 167371234) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ (juridinio asmens kodas 125956142) 2 420 Eur (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

325Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ (juridinio asmens kodas 123228761) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ (juridinio asmens kodas 125956142) 726 Eur (septynis šimtus dvidešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Genra“ (toliau –... 6. 2.... 7. Ieškovė I nurodė, kad perkančioji organizacija, vertindama jos pasiūlymą,... 8. 3.... 9. Atsakovė nevertino ieškovės I su pasiūlymu pateiktų sertifikatų... 10. 4.... 11. Perkančioji organizacija nutyli, kad atsakydama į klausimą nurodė tuos... 12. 5.... 13. Ieškovė I su pretenzija pateikė siūlomos įrangos sertifikatus, kurie... 14. 6.... 15. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 16. 7.... 17. Abejonę pirkimo sąlygos teisėtumu ieškovė I iškėlė tik gavusi neigiamą... 18. 8.... 19. Perkančioji organizacija nustatė aiškų reikalavimą svarbiausioms... 20. 9.... 21. Tačiau prekybos atstovo ar kito asmens deklaracija dėl tinkamų produktų... 22. 10.... 23. Visi reikalavimai dėl produktų kokybės, kuriems atitiktį turėjo įrodyti... 24. 11.... 25. Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ atsiliepimu į UAB „Genra“ ieškinį... 26. 12.... 27. Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktoje išvadoje nurodoma, kad pirkimo... 28. 13.... 29. Ieškovė UAB „Eikos statyba“ (toliau – ieškovė II arba tiekėja... 30. 14.... 31. Ieškovė II nurodė, kad 2018 m. birželio 11 d. ji pateikė pirkimo... 32. 15.... 33. Ieškovės II vertinimu, priimdama sprendimą dėl tiekėjos II pasiūlymo... 34. 16.... 35. Priešingai nei atsakyme į pretenziją ir sprendime dėl pasiūlymo atmetimo... 36. 17.... 37. Pasiūlyme nebuvo atlikta jokių skaičiavimo klaidų, kiekių nesutapimų,... 38. 18.... 39. Tiekėja II, esant konkrečioms pirkimo aplinkybėms, neturi pagrindo sutikti... 40. 19.... 41. Tai, kad konkurse taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara ar kad... 42. 20.... 43. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į UAB... 44. 21.... 45. Lietuvos teismų praktikoje yra konstatuota, kad tuo atveju, kai tiekėjai turi... 46. 22.... 47. Tikslus žiniaraščio eilutės turinio nurodymas turi esminę reikšmę,... 48. 23.... 49. Ieškovė II pažeidė pareigą tinkamai ir kruopščiai parengti pasiūlymą... 50. 24.... 51. Visi tiekėjai turėjo vienodas galimybes parengti tinkamus, pirkimo dokumentų... 52. 25.... 53. Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ atsiliepimu į ieškovės II ieškinį... 54. 26.... 55. Ieškovė II yra žinoma profesionali ir kvalifikuota tiekėja, dalyvaujanti ne... 56. 27.... 57. Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje nurodė, kad perkančioji... 58. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 59. 28.... 60. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. spalio 26 d. sprendimu bylos dalį dėl... 61. Dėl UAB „Genra“ ieškinio reikalavimų... 62. 29.... 63. Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 24. punkte nurodyta, jog„<...> Darbams... 64. 30.... 65. Atsakovė, teikdama atsakymą į tiekėjų paklausimą, kuriuo buvo prašoma... 66. 31.... 67. Ieškovė I pirkime pateikė pasiūlymą, kartu pateikdama UAB „Rangos era“... 68. 32.... 69. Teismo vertinimu, atsakovės teiginys „tiekėjas gali pateikti ir... 70. 33.... 71. Teismas taip pat sutiko su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kad pirkimo... 72. 34.... 73. Teismui konstatavus, kad pirkimo sąlygų reikalavimai, kuriuose nurodoma kartu... 74. 35.... 75. Teismas ieškovės I ieškinio reikalavimą pripažinti, kad jos techninis... 76. 36.... 77. Teismas nustatė, kad 2018 m. spalio 8 d. tarp perkančiosios organizacijos ir... 78. 37.... 79. Teismas, atsižvelgdamas į faktines ginčo aplinkybes, sudarytos viešojo... 80. Dėl ieškovės UAB „Eikos statyba“ ieškinio reikalavimų... 81. 38.... 82. Teismas nustatė, kad 2018 m. birželio 11 d. ieškovė II pateikė... 83. 39.... 84. Teismas nurodė, kad pirkimo sąlygų 60.1.8.2. punkte nurodyta, kad „<...>... 85. 40.... 86. Teismas nustatė, kad ieškovė II neginčija aplinkybės, kad jos pasiūlyme... 87. 41.... 88. Įvertinęs nurodytus ieškovės II pasiūlymo trūkumus, teismas sutiko su... 89. 42.... 90. Teismo vertinimu, atsakovė tiekėjos II pasiūlyme siaurąja prasme... 91. 43.... 92. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas konstatavo, kad tiekėjui II suprantant... 93. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 94. 44.... 95. Ieškovė UAB „Genra“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių... 96. 44.1.... 97. Teismas visiškai nemotyvavo, kodėl, jo nuomone, faktinės aplinkybės rodo,... 98. 44.2.... 99. Atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Litcon“ pirkimo sutartį pagal pirmosios... 100. 44.3.... 101. Taip pat centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje nurodyta, kad... 102. 44.4.... 103. Pirkime buvo sudaroma ne preliminarioji sutartis dėl pagrindinės sutarties, o... 104. 44.5.... 105. Skundžiama sprendimo dalis visiškai neatitinka viešojo intereso, atsakovės... 106. 44.6.... 107. Paskirta sankcija (palikimas galioti pirkimo sutartį ir baudos skyrimas) yra... 108. 44.7.... 109. Pirmosios instancijos teismas iš esmės įteisino neteisėtai sudarytą... 110. 45.... 111. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į UAB... 112. 45.1.... 113. Priešingai nei teigia ieškovė I, atsakovės sudarytas papildomas susitarimas... 114. 45.2.... 115. Pirkimo vykdymo faktinės aplinkybės bei viešasis interesas lemia poreikį... 116. 45.3.... 117. Lietuvos apeliacinis teismas jau nagrinėjo šios bylos reikalavimus ir 2018 m.... 118. 45.4.... 119. Šiuo atveju teismui vis dėlto nusprendus ex officio pripažinti pirkimo... 120. 45.5.... 121. Pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia, tokio visuomenės daliai turinčio... 122. 45.6.... 123. Pirkimo objekto nedalumas ir sutarties pobūdis lemia poreikį išsaugoti... 124. 45.7.... 125. Teismas, įvertinęs reikšmingas bylos aplinkybes, perkančiosios... 126. 46.... 127. Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ atsiliepime į ieškovės UAB „Genra“... 128. 46.1.... 129. Ieškovė I melagingai bando sudaryti įspūdį, kad Vyriausybė nenumato 2019... 130. 46.2.... 131. Sutartis yra visiškai pradėta vykdyti: trečiasis asmuo jau yra pateikęs... 132. 46.3.... 133. Pirkimo sutarties nutraukimas turėtų didelių neigiamų pasekmių visuomenei... 134. 46.4.... 135. Aukščiau išvardytos aplinkybės lemia, kad turėtų būti taikoma tik... 136. 47.... 137. Ieškovė UAB „Eikos statyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 138. 47.1.... 139. Kartu su 2018 m. rugpjūčio 10 d. pretenzija ieškovė II pateikė pasiūlymo... 140. 47.2.... 141. Sprendime neatsižvelgiama į bendrą kontekstą, t. y. aplinkybių visumą,... 142. 47.3.... 143. Ieškovė II ieškinyje išsamiai paaiškino klaidų atsiradimo aplinkybes.... 144. 47.4.... 145. Ieškovė II perkančiajai organizacijai gali ir pateiks tokį konkurso... 146. 47.5.... 147. Pirmosios instancijos teismui nusprendus, kad eilučių teksto ištaisymas... 148. 47.6.... 149. Perkančioji organizacija šiai dienai sutartį sudarė su vieninteliu konkurse... 150. 47.7.... 151. Spręsdamas dėl alternatyvios sankcijos taikymo vietoje sutarties pripažino... 152. 47.8.... 153. Paskirta 10 000 Eur bauda neatlieka alternatyvios sankcijos funkcijų. Sudarius... 154. 48.... 155. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 156. 48.1.... 157. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė visus šalių į bylą... 158. 48.2.... 159. Ieškovės II nustatytos pasiūlymo klaidos yra esminės, apimančios pirkimo... 160. 48.3.... 161. Programinės įrangos trukdžiai ar reikalingo funkcionalumo nebuvimas... 162. 48.4.... 163. Pasiūlymo klaidos atsirado dėl įvairių, nuo ieškovės II priklausančių... 164. 48.5.... 165. Lietuvos teismų praktikoje yra konstatuota, kad tuo atveju, kai tiekėjai turi... 166. 48.6.... 167. Ieškovės II pasiūlyme nustatytos klaidos yra esminės, apimančios pirkimo... 168. 48.7.... 169. Ieškovės II nurodytas pažeidimas – neskaidrus pirkimo procedūrų vykdymas... 170. 48.8.... 171. Pirkimo sąlygų pripažinimas neteisėtomis kitame pirkime nei paneigia, nei... 172. 48.9.... 173. Aplinkybė, kad pirkime liko vienintelis pasiūlymas, neleidžia teigti, kad... 174. 48.10.... 175. Pirmosios instancijos teismas nusprendė taikyti alternatyvią sankciją UAB... 176. 48.11.... 177. Ieškovės II argumentai, jog atsakovė, sudariusi papildomą susitarimą,... 178. 49.... 179. Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ atsiliepimu į UAB „Eikos statyba“... 180. 49.1.... 181. Byloje nėra ginčo, kad pirkimas vykdomas pagal fiksuoto įkainio kainodarą,... 182. 49.2.... 183. Teiginį dėl tariamai neskaidraus pirkimo vykdymo ir trečiojo asmens... 184. 49.3.... 185. Ieškovė II sąmoningai klaidina teismą ir ignoruoja faktą, kad trečiojo... 186. 49.4.... 187. Primintina, kad trečiasis asmuo ir atsakovė dėl šito paties pirkimo objekto... 188. 50.... 189. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skunde... 190. 50.1.... 191. Pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo peržengti ieškinio... 192. 50.2.... 193. Lietuvos apeliacinis teismas, išanalizavęs ieškinio argumentus bei... 194. 50.3.... 195. Priešingai nei teigia Viešųjų pirkimu tarnyba, šiuo atveju nėra būtina... 196. 50.4.... 197. Pirkimo sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai buvo nurodyti reikalavimai,... 198. 50.5.... 199. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje rangos darbų pirkimuose yra... 200. 50.6.... 201. Perkančioji organizacija reikalavo konkrečių medžiagų/įrangos kilmės ir... 202. 50.7.... 203. Ieškovės I kartu su pasiūlymu pateiktos deklaracijos negali būti laikomos... 204. 50.8.... 205. Nepaisant to, kokią kainą tiekėja I pasiūlė, tai neturi įtakos... 206. 50.9.... 207. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai reikalavimą pateikti įrodymus apie... 208. 51.... 209. Ieškovė UAB „Genra“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą prašė... 210. 51.1.... 211. Teismas turi teisę išeiti už ieškinio ribų jei iš ginčo aplinkybių gali... 212. 51.2.... 213. Šioje byloje būtent ir kilo ginčas dėl to, kad atsakovė nenurodė tikslių... 214. 51.2.... 215. Pirkimo sąlygose nebuvo jokio reikalavimo tiekėjams nurodyti savo siūlomų... 216. 52.... 217. Ieškovė UAB „Eikos statyba” atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą... 218. 53.... 219. Trečiasis asmuo UAB „LitCon” atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą... 220. 53.1.... 221. Byloje nebuvo visiškai jokių įrodymų, kad bent vienas pirkimo dalyvis... 222. 53.2.... 223. Techniniame projekte dėl svarbiausių medžiagų/įrangos buvo išdėstyti... 224. 53.3.... 225. Ieškovė I viso bylos nagrinėjimo metu taip ir nesuformulavo, kuo tiksliai... 226. 53.4.... 227. Visos bylos nagrinėjimo metu ieškovė I tik deklaratyviai procesiniuose... 228. 53.5.... 229. Su pasiūlymu pateiktos sertifikatų deklaracijos yra išvestiniai dokumentai,... 230. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 231. 54.... 232. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 233. Dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, priėmimo ir... 234. 55.... 235. Trečiasis asmuo UAB „LitCon“ kartu su atsiliepimu į apeliacinius skundus... 236. 56.... 237. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje vyraujantį... 238. Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų... 239. 57.... 240. Bylos duomenimis Mažeikių rajono savivaldybės administracija vykdė... 241. 58.... 242. Perkančioji organizacija Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2018... 243. 59.... 244. UAB „Genra“, nesutikdama su perkančiosios organizacijos išvadomis,... 245. 60.... 246. Perkančioji organizacija, atmesdama kitos tiekėjos UAB „Eikos statyba“... 247. 61.... 248. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas UAB „Genra“... 249. 62.... 250. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškovių bei atsakovės... 251. Dėl pirkimo sąlygų 24 ir 60.1.8.3. punktų reikalavimų teisėtumo ir baudos... 252. 63.... 253. Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, kad pirkimo sąlygų 24 ir... 254. 64.... 255. VPĮ 37 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkamų prekių, paslaugų ar... 256. 65.... 257. Minėta, kad šiuo atveju ginčo pirkimo sąlygos pripažintos neproporcingomis... 258. 66.... 259. 15/021-TP-ŠVOK Techninės specifikacijos vėdinimui 1.1. punkte nustatyta, jog... 260. 67.... 261. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytus pirkimo sąlygų reikalavimus,... 262. 68.... 263. Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 264. 69.... 265. Atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria... 266. Dėl UAB „Genra“ techninio pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų... 267. 70.... 268. Atsakovė apeliaciniame skunde taip pat išreiškė nesutikimą su pirmosios... 269. 71.... 270. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Genra“ kartu... 271. 72.... 272. Šios nutarties 64 punkte nurodyta, kad VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti... 273. 73.... 274. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad kai pirkimo sąlygose perkamų... 275. 74.... 276. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada,... 277. 75.... 278. Kasacinio teismo ne kartą konstatuota, jog reikalavimai pirkimo objektui... 279. 76.... 280. Akivaizdu, jog aukščiau nurodyti kasacinio teismo išaiškinimai visiškai... 281. Dėl UAB „Genra“ apeliacinio skundo argumentų... 282. 77.... 283. UAB „Genra“ apeliaciniu skundu prašė teismo panaikinti pirmosios... 284. Dėl UAB „Eikos statyba“ pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų... 285. 78.... 286. UAB „Eikos statyba“, apeliaciniame skunde iš esmės laikydamasi ieškinyje... 287. 79.... 288. Ginčo pirkimo sąlygų 60.1.8.2. punkte nustatyta, kad rengiant darbų kiekių... 289. 80.... 290. Apeliantės II įsitikinimu, kadangi jos pateiktuose darbų kiekių... 291. 81.... 292. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, kasacinio teismo... 293. 82.... 294. Šiuo atveju akcentuotina kasacinio teismo praktika, kurioje nustatyta, jog net... 295. 83.... 296. Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis bei kasacinio teismo praktika, jog... 297. Dėl kitų UAB „Eikos statyba“ apeliacinio skundo argumentų... 298. 84.... 299. UAB „Eikos statyba“ apeliaciniame skunde taip pat nurodė argumentus dėl... 300. 85.... 301. Bylos duomenims, pirkime pasiūlymus teikė tiekėjos UAB „HSC Baltic“, UAB... 302. 86.... 303. UAB „Eikos statyba“ apeliaciniu skundu taip pat prašė teismo panaikinti... 304. Dėl procesinės bylos baigties... 305. 87.... 306. Apibendrindama visas nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija tenkina... 307. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos... 308. 88.... 309. Jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas... 310. 89.... 311. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės... 312. 90.... 313. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „LitCon“,... 314. 91.... 315. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Eikos statyba“ apeliacinis skundas... 316. 92.... 317. Bylos duomenimis apeliantė Mažeikių rajono savivaldybės administracija,... 318. 93.... 319. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės apeliacinis skundas tenkintinas, o... 320. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 321. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimą dalį, kuria... 322. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 323. Priteisti atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai (juridinio... 324. Priteisti atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai (juridinio... 325. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“...