Byla N1-196-832/2018
Dėl ko atsitrenkė į ta pačia kryptimi priekyje važiavusį ir į kairę pusę sukusį automobilį „Audi 80“, v. n. (duomenys neskelbtini), vairuojamą R. U., dėl ko įvyko eismo įvykis, kurio metu kartu su motociklo važiavęs E. J. dėl patirtų sužalojimų, kurie sukėlė sunkų trauminį hemoraginį šoką ir gyvybei pavojingą būseną smegenų komą, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje 2016-03-13 mirė

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjas Mindaugas Klemenis,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,

3dalyvaujant Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokurorui Žilvinui Generauskui,

4kaltinamajam K. Š., jo gynėjui advokatui Mariui Mikalauskui,

5nukentėjusiajai I. D., jos įgaliotam atstovui advokatui Romanui Lupeikai,

6viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7K. Š., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, mokosi Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje, IV-oje klasėje, gyv. ( - ) administracine tvarka nebaustas, neteistas,

8kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 5 dalį.

9Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

10K. Š. 2016 m. kovo 12 d. apie 14 val. 30 min. kelyje Mažeikiai – Skuodas 21 km. 039 m vairuodamas motociklą „Kawasaki“, v. n. KEU3245, pažeidė Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m., gruodžio 11 d., nutarimu Nr. 1950: 9, 127, 136.2, 137, 140.1 ir 3 priedo 1.1 punktų reikalavimus, tai yra nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių kitų asmenų ir jų turto saugumui, viršydamas leistiną važiavimo greitį, ketindamas lenkti priekyje važiuojančias transporto priemones, kirto ištisinę kelio ženklinimo liniją skiriančią priešpriešinį eismą, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą, neįsitikino kad priekyje ta pačia kryptimi važiuojantis automobilis nerodo kairiojo posūkio signalą, privalėdamas ją apvažiuoti iš dešinės arba palaukti, kol priekyje važiuojantis vairuotojas atlaisvins eismo juostą, dėl ko atsitrenkė į ta pačia kryptimi priekyje važiavusį ir į kairę pusę sukusį automobilį „Audi 80“, v. n. ( - ), vairuojamą R. U., dėl ko įvyko eismo įvykis, kurio metu kartu su motociklo važiavęs E. J. dėl patirtų sužalojimų, kurie sukėlė sunkų trauminį hemoraginį šoką ir gyvybei pavojingą būseną smegenų komą, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje 2016-03-13 mirė.

11Kaltinamasis K. Š. dėl jam pareikšto kaltinimo savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad 2016-03-12 susitiko su geriausiu draugu E. J.. Pradžioje vairavo E. J., o grįžtant vairavo jis. Jis smūgio neatsimena. Pats patyrė daugybinius lūžius. Turtinę žalą pripažįsta visiškai, dėl neturtinės sutiktų iki 5000 Eur atlyginti.

12Kaltinamojo K. Š. kaltė nusikaltimo, numatyto BK 281 straipsnio 5 dalyje, be jo paties visiško prisipažinimo, grindžiama ir kitais įrodymais, išnagrinėtais teisiamajame posėdyje BPK 291 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatyta tvarka, atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą:

132016-03-13 tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad 2016-03-12 apie 14.30 val. kelyje Mažeikiai-Skuodas 21 km. 039 m. R. U. būdamas blaivus vairavo automobilį Audi 80, v. n. ( - ), kur važiuodamas pagrindiniu keliu suko į kairę, kai tuo metu lenkė motociklas KAWASAKI, angliški v. n. ( - ) kurį vairavo K. Š., bei kartu veždamas keleivį E. J., ir atsitrenkė į nurodyto automobilio kairės pusės priekines dureles. Eismo įvykio metu sužalotas motociklo vairuotojas, bei keleivis. 2016-03-12 16.09 val. Mažeikių ligoninėje E. J. diagnozuota politrauma, koma. K. Š. diagnozuota politrauma, koma (I t., 1 b. l.).

14Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrima įvykio vieta esanti Židikų kaime, Mažeikių r., Mažeikių ir Sedos gatvių sankryžoje, kur rastos dvi apgadintos transporto priemonės, t. y. motociklas KAWASAKI, angliški v. n. ( - ) ir automobilis Audi 80, v. n. ( - ) (I t., 34-38, 39-51, 52, 53 b. l.).

152016-09-30 specialisto išvada Nr. 11-1308(16), kurioje nurodyta, kad šio eismo įvykio kilimo pagrindine sąlyga buvo tai, jog motociklo „Kawasaki“ vairuotojas K. Š. važiuodamas didesniu už maksimalų leistiną tame kelio ruože greičiu, vykdė draudžiamą sankryžoje į kairę sukančio automobilio „Audi 80“, vairuojamo R. U., lenkimo manevrą, taip sukliudė minėto automobilio vairuotojui saugiai užbaigti numatytą manevrą, sukėlė grėsmę eismo saugumui ir pavojų žmonėms (II t., 10-14 b. l.).

162017-12-04 specialisto išvada Nr. 11-1458 (17), kurioje nurodyta, kad:

171. Motociklui „Kawasaki“ atsitrenkus į automobilį „Audi 80“, E. J. dešinė koja kelio sritimi trenkėsi į automobilį jo priekinio kairiojo statramsčio zonoje, dėl ko buvo padarytas atviras dešiniojo šlaunikaulio apatinio galo kūno lūžis su plėštinėmis žaizdomis dešinės šlaunies apatinio trečdalio priekiniame paviršiuje ir dešinio kelio priekiniame ir priekiniame-vidiniame paviršiuose. Kūnui inertiškai judant į priekį ir dubens priekine sritimi trenkiantis į K. Š., buvo padarytos netaisyklingos formos poodinės kraujosruvos abiejų kirkšnių ir abiejų šlaunų viršutinių trečdalių priekinių paviršių vidinėse srityse, poodinė kraujosruva mašnelės srityje. Nubrozdinimai ir kraujosruvos kojų blauzdų paviršiuose bei čiurnų vidiniuose paviršiuose, tikėtina, buvo padaryti susidūrimo metu, kojoms inertiškai trenkiantis į artimai joms esančius motociklo paviršius. E. J. atsiskyrus nuo motociklo ir nuskriejus į priekį, jo kūnui daugiau dešine puse atsitrenkiant į žemę, buvo padaryti užfiksuotieji galvos sužalojimai (išskyrus paviršinį odos sužalojimą kairės akiduobės viršutiniame krašte ir nosies šaknies kairėje pusėje, kurie buvo aptarti kaip padaryti anksčiau ir vertinti kaip nežymūs), taip pat dešiniojo raktikaulio lūžis, kūnui paslystant žemės paviršiumi, padaryti daugybiniai išilginių brūkšnių pavidalo nubrozdinimai juosmens dešiname šone.

182. Motociklui „Kawasaki“ atsitrenkus į automobilį dešiniu motociklo šonu spaudžiant K. Š. dešinę koją prie automobilio kairiojo šono, buvo padaryta atviras skeveldrinis dešinio šlaunikaulio, blauzdikaulio kaulų lūžiai, dešiniojo šlaunikaulio galvos lūžis, dešinės dubens gužo duobės lūžis, šlaunikaulio vidinio krumplio impresija, muštinė dešinio kelio sąnario žaizda. Dubens sritimi atsitrenkiant į motociklo kuro baką ir jį nuplėšiant nuo motociklo, buvo padaryti likusieji daugybiniai dubens kaulų lūžiai bei nubrozdinimai kairės kirkšnies srityje. Kairiojo kelio sąnario, šeivikaulio šalutinio raiščio, priekinio kryžminio raiščio ir užpakalinio kryžminio raiščio plyšimai galėjo būti padalyti motociklininkui atsiskiriant nuo motociklo, kojai užkliūvant už motociklo pedalų ir vairo. K. Š. atsiskyrus nuo motociklo, nuskriejus ir trenkiantis į žemės paviršių, buvo padaryti stuburo krūtininės dalies kompresiniai slankstelių kūnų lūžiai, krūtinės ląstos ir pilvo organų sukrėtimas ir sumušimas.

193. Tikėtina, kad eismo įvykio metu vairuotojo motociklo „Kawasaki“ vairuotojo vietoje buvo ir nustatytus sužalojimus patyrė K. Š. (II t., 26-33 b. l.).

20Specialisto išvada Nr. T-A 1948/2016(01), kurioje nurodyta, kad K. Š. kraujyje etilo alkoholio nerasta (I t., 190 b. l.).

21Specialisto išvada Nr. G 679/2017(03), kurioje nurodyta, kad K. Š. nustatyti šie sužalojimai: dešinės blauzdos kaulų atviras skeveldrinis lūžis viduriniame trečdalyje, muštinė dešinio kelio sąnario žaizda, atviras skeveldrinis dešinio šlaunikaulio lūžis viduriniame trečdalyje, kairio kelio sąnario raiščių plyšimai bei šlaunikaulio vidinio krumplio impresija, daugybinis abipusis dubens kaulų lūžis su dubens žiedo suardymu, dešinio šlaunikaulio galvos lūžis, stuburo krūtininės dalies VI, VII, VIII, IX slankstelių kūnų kompresiniai lūžiai, krūtinės ląstos ir pilvo organų sumušimas sukrėtimas bei odos nubrozdinimai kairės kirkšnies ir kairio šono srityje. Dėl sužalojimų išsivystė potrauminė mažakraujystė ir ūminis šlapimo susilaikymas, todėl buvo atlikta epicistoma (antgaktinis šlapimo pūslės atvėrimas). Sužalojimai gavosi nuo kūno sumušimo ir sukrėtimo. K. Š. padaryti atviri dešinio šlaunikaulio ir blauzdikaulio lūžiai, abipusis dubens kaulų lūžis su dubens žiedo suardymu sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą. Sprendžiant iš sužalojimo pobūdžio ir išsidėstymo, susidūrimo momentu K. Š. sėdėjo ant motociklo dešiniu šonu į automobilį. Sprendžiant iš sužalojimų, pirminis transporto priemonės smūgis kliuvo į dešinės kojos blauzdą, kelio sąnarį ir šlaunį. Krūtinės slankstelių kūnų kompresiniai lūžiai gavosi nuo stuburo sukrėtimo pagal išilginę ašį bei perlenkimo krentant (II t., 5-7 b. l.).

22Specialisto išvada Nr. T-A 1946/2016(01), kurioje nurodyta, kad E. J. kraujyje etilo alkoholio nerasta (I t., 188 b. l.).

23Specialisto išvada Nr. M 154/2016(03), kurioje nurodyta, kad E. J. mirė nuo autoįvykio metu patirtų sužalojimų, kurie sukėlė sunkų trauminį hemoraginį šoką ir gyvybei pavojingą būseną smegenų komą. E. J. mirė 2016-03-13 19 val. 20 min. VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. E. J. nustatyti kūno sužalojimai: netaisyklingos formos poodinė kraujosruva veide, išsidėsčiusi kaktos dešinėje pusėje, dešininiame antakyje ir dešinės akies viršutiniame voke, su atitinkamai esančia kraujosruva galvos minkštuose audiniuose, netaisyklingos formos poodinė kraujosruva kairio antakio ir kairės akies viršutinio voko išorinėse srityse, daugybinių išilginių brūkšnių pavidalo odos nubrozdinimas dešiniame juosmens šone, simetriškai išsidėsčiusios netaisyklingos formos poodinės kraujosruvos skersos juostos formos abiejų kirkšnių ir abiejų šlaunų viršutinių trečdalių priekinių paviršių vidinėse srityse, poodinė kraujosruva mašnelės srityje, skersos juostos formos poodinė kraujosruva kairės blauzdos viršutinio trečdalio priekiniame–vidiniame paviršiuje, skersos juostos formos odos nubrozdinimas dešinės blauzdos vidurinio trečdalio vidiniame paviršiuje, netaisyklingos formos poodinės kraujosruvos abiejų čiurnų vidiniuose paviršiuose, masyvios difuziškai išplitusios kraujosruvos abipus po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, sunkus difuzinis galvos smegenų aksonų sužalojimas, sukėlęs trauminį galvos smegenų pabrinkimą ir gyvybei pavojingą būseną – smegenų komą, dešinio raktikaulio lūžis viduriniame trečdalyje, atviras skeveldrinis dešinio šlaunikaulio apatinio galo kūno lūžis su plėštinėmis žaizdomis dešinės šlaunies apatinio trečdalio priekiniame paviršiuje ir dešinio kelio priekiniame–vidiniame paviršiuose, sužalojimų sukeltas sunkus trauminis hemoraginis šokas, smulkus pertrauktos juostos formos paviršinis odos nubrozdinimas–nudrėskimas kairės akiduobės viršutinio krašto vidinės srities projekcijoje ir nosies šaknies kairėje pusėje gavosi. Šie sužalojimai gavosi autoįvykio metu nuo tiesioginių trauminių kontaktų su kietais bukais daiktais ir kietu šiurkščiu pagrindu. Autoįvykio metu dėl galvos sumušimo padarytas sunkus difuzinis galvos smegenų aksonų sužalojimas, sukėlęs gyvybei pavojingą būseną – smegenų komą ir atviras dešinio šlaunikaulio kūno lūžis sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą, šiuo atveju baigęsis mirtimi (I t., 195-198 b. l.).

24Nukentėjusiosios I. D. parodymais, kuri ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jos sūnus E. su K. Š. buvo geriausi draugai. K. turėjo motociklą ir jai sūnus E. yra sakęs, kad K. nelabai nori jį vežiotis, nes jos sūnus buvo apkūnus, sunkesnis už K., ir kai atsisėsdavo E. už K., tai motociklo galas susmukdavo. Įvykio dieną ji sūnus E. pasakė, kad eina pas K.. Tai galėjo būti laike tarp 13 val. ir 13 val. 30 min. Jai būnant namie apie 15 val. paskambino jos vyras G. D. ir pasakė, kad įvyko avarija, kad E. pakliuvo į avariją. Abu tėvai nuoširdžiai galėjosi, atsiprašė, padėjo laidotuvėms, davė pinigų. Jokių priekaištų neturi, jokio civilinio ieškinio nei turtinio, nei moralinio nereiškia nei K., nei jo tėvams (I t., 81-82 b. l.).

25Nukentėjusiojo G. D. parodymais, kuris apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad avarijos dieną dirbo netoli tos avarijos vietos, ir girdėjo kaip motociklas nuvažiavo Mažeikių miesto link, iš motociklo garso suprato, kad važiuoja dideliu greičiu, kilo mintis, kad važiuoja K. Š., tačiau, kad su juo kartu gali būti ir jo sūnus E. nepagalvojo, nes E. šiaip nevažiuodavo su K., kadangi E. stambus, o K. vis juokaudavo, kad „tu sunkus, tavęs aš nevešiu, man linksta motociklo galas“. Jis išgirdo motociklą nuvažiuojantį Mažeikių miesto link, o po kelių minučių vėl išgirdo, kad jis jau grįžta nuo Mažeikių pusės ir po to išgirdo didelį duslų garsą, reikšiantį susidūrimo garsą. Tuomet supratęs, kad kažkur jau įpuolė ir išėjo pažiūrėti. Išbėgo link kelio, matė mašiną Audi, buvo vairuotojas, kuris rankoje laikė telefoną, daugiau aplinkui nieko nebuvo nei žmonių, nei kitų automobilių. Eidamas pamatė motociklą už griovio Sedos miestelio link, pats automobilis buvo sankryžoje. Paskui pamatė griovyje gulintį K. ir kiek pamena jis lyg ir buvo be šalmo, buvo prie ženklo, kuris rodo Sedos kryptį, prieš pėsčiųjų perėją, gal iki 10 metrų atstumu nuo automobilio. Daugiau nematė nieko, jam pasakė, kad „K. gulėk, nejudėk, tuoj bus greitoji“. K. jo paklausė, o kur E., jis tada net nustebo, jam pasakė, kad nežino, kad jis turbūt namuose, tačiau automobilio vairuotojas jam pasakė, kad ten toli guli dar vienas asmuo, kur pažiūrėjęs į tą pusę, maždaug už 70 metrų, gal šiek tiek mažiau kažką gulintį, pribėgęs arčiau, pamatė, kad tai E.. Pirmą pamatęs šalmą, o už kokių 2-3 metrų E., jis gulėjo ant šono. Dar pamena, kad E. buvo tik su vienu batu, kur buvo kitas batas nematė. Paskui matė jo dešinės kojos kruvinas kelnes, pro kelnes sunkėsi kraujas, E. sunkiai kvėpavo, matė, kad jam iš burnos sunkiasi kraujuotos seilės. Matė, kad jis be sąmonės, šaukė jo vardą, tačiau E. į nieką nereagavo. Jokio civilinio ieškinio nereiškia nei moralinei, nei turtinei žalai atlyginti (I t., 96-97 b. l.).

26Nukentėjusiojo R. U. parodymais, kuris apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016m. kovo 12 dieną jis su jo tėvui S. U. priklausančiu automobiliu „Audi 80“, v. n. ( - ), važiavo iš Mažeikių miesto pas tėvus į Renavo kaimą. Nuvažiavęs nuo Mažeikių miesto apie 20 km, prasilenkė su motociklu, kuris važiavo Mažeikių miesto link. Toliau jis važiavo leistinu greičiu. Žinojo, kad priekyje tuoj prasidės gyvenvietė Židikai, todėl sumažinęs greitį iki 50 km/val. kadangi prieš gyvenvietę dar yra saugumo salelė, kurią reikia truputi aplenkti, taigi sulėtinęs greitį jis pravažiavo saugumo salelę, važiavau 50 km/val. Maždaug 300 metrų iki priekyje esančios sankryžos jam reikėjo suktis iš pagrindinio kelio į kairę, į šalutinį kelią, link Sedos. Šis kelias jam labai gerai žinomas, nes juo važinėjo pastoviai. Iš priekio automobilių nebuvo, tada žvilgtelėjo atgal per šoninį veidrodėlį, už salelės matėsi motociklas, t. y. jis nebuvo pravažiavęs saugumo salelės, motociklas buvo pakankamai toli, todėl įjungęs kairinį posūkio signalą, perjungė iš trečios pavaros į antrą pavarą, sumažino greitį iki 30 km/h ir pradėjo sukti į kairę. Jau būnant vidury sankryžos visiškai pasisukus į kairę – jis pajuto smūgį į automobilio kairįjį sparną ties padanga. Po to pamena, tai, kad per automobilio langą matė, kaip vienas asmuo skrido tolyn, vartaliojosi, kol nukrito ant žemės. Išlipęs iš automobilio pamatė, dar vieną asmenį, kuris gulėjo ant nugaros griovyje, maždaug apie 10 metrų nuo jo automobilio. Paskui pamatė motociklą, kuris buvo kairėje pusėje nuo jo automobilio, maždaug 10 metrų atstumu. Suprato, kad tuo motociklu važiavo 2 asmenys, kuris iš jų vairavo – pasakyti negali, nes nematė. Tas vaikinas, kurį dar matė sėdėdamas automobilyje, nuo automobilio buvo nuskridęs apie 50 metrų. Jis iškarto paskambino į bendrąjį pagalbos centrą ir iš karto ėjo prie vieno iš tų vaikinų, prie kurio priėjus pamatė jį gulintį ant dešinio šono. Jis buvo be sąmonės, girdėjosi tik jo garsus kvėpavimas. Paskui nuėjo prie kito vaikino, jis buvo sąmoningas, jo paklausė kur tiek lekiat, jis pradėjo atsiprašinėti ir klausė kur jo draugas. Jis jam atsakė, kad draugas guli toliau. Paskui pradėjo rinktis žmonės, atvažiavo greitoji, paskui dar viena greitoji, policija, po ko jis sunkiai ką pamena, nes buvo išsigandęs, sukrėstas ir šoke. Dėl įvykusios avarijos, motociklo vairuotojui pretenzijų neturi ir civilinio ieškinio dėl sudaužyto automobilio nereikš, kalbėjosi su tėvu, kuriam priklauso Audi 80, jis taip jokių pretenzijų neturi. Jis pats nesusižalojo, todėl niekam pretenzijų neturi (I t., 65-66 b. l.).

27Nukentėjusiojo R. U. papildomos apklausos metu gauti duomenys, kai jis patvirtino, kad pirmas vaikinas, kuris gulėjo arčiausiai įvykio vietos, kuris kaip ir mano vairavo motociklą, gulėjo prie kelio ženklo, su miestelio užrašais, šalia griovio. Matė, kad buvo daug pabirusių motociklo detalių, šalmas. Kitas vaikinas nuskriejo apie 50 metrų, jam lipant iš savo automobilio, matė, kad jis dar toli vartaliojosi žolėje ir tik paskui sustojo (I t., 68-69 b. l.).

282016-03-12 15.11 val. alkoholio kiekio matuokliu R. U. nustatytas 0.00 ‰ (promilių) girtumas (I t., 56 b. l.).

29Specialisto išvada Nr. T-A 1947/2016(01), kurioje, nurodyta, kad R. U. kraujyje etilo alkoholio nerasta (I t., 189 b. l.).

30V. Š. parodymai, kuris ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad K. Š. yra jos sūnus. Sūnus praeitą vasarą, iš savo sutaupytų pinigų Švedijoje nusipirko motociklą, pavadinimo ir valstybinių numerių nežino, kurį parsivežė į Lietuvą. Motociklu sūnui neleisdavo važinėti (motociklas buvo neregistruotas, be draudimo), jis tik retkarčiais juo pavažiuodavo po kiemą, netoli namų. Pamena, kad įvykio dieną, datos nepamena, buvo su žmona D. Š. namuose. Pamena, kad K. pasakė, kad norėtų pažiūrėti ar užsiveda po žiemos motociklas. Jis jam dar pasakė, kad užvedi ir viskas, su motociklu niekur važiuoti neleido. Sūnus nuėjo į garažą, o jis su žmona liko namuose, nuėjo miegoti. Tuo metu galėjo būti apie 14 val. Dar pamena, kad tuo metu pas juos jau buvo atėjęs K. draugas E. J.. Po kiek tai laiko, gal po valandos iš žmonos sužinojo, kad sūnus važiuodamas keliu su motociklu padarė avariją (I t., 101-102 b. l.).

31Liudytojo K. B. parodymai, kuris ikiteisminio tyrimo metu patvirtino, kad jis dirbo vairuotoju greitosios med. pagalbos skyriuje. Pamena įvykį, kai važiuodami motociklu žuvo vienas jaunuolis. Kartu su R. B. vyko į Židikus, kur įvyko eismo įvykis. Atvykus pastebėjo, kad prie ženklo griovyje gulėjo jaunuolis. Vaikinukas gulėjo už motociklo. Pamena, kad matė dar šalmą juodai baltos spalvos. Matė motociklo detales. Pamena, kad vaikinui imobilizavo kaklą. Teigia, kad jų ekipažas sustojo arčiau kelio nukritusio vaikino – K. Š., o kitas ekipažas atvykęs nuvažiavo toliau, kur gulėjo kitas sužeistasis. Jis gulėjo ganėtinai toli nuo pačios įvykio vietos (I t., 107-108 b. l.).

32Liudytojo G. J. parodymai, kuris apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis kaip pareigūnas kartu su R. P. gavę iškvietimą vyko į eismo įvykio vietą, Židikai, Mažeikių r. kur buvo susidūręs motociklas su lengvuoju automobiliu. Atvykęs pamatė, kad jau yra atvykę greitosios pagalbos ekipažai. Vienas ekipažas buvo gana toli, apie 50 metrų nuo įvykio vietos, kur nuėjęs pamatė, kad sužalotasis vaikinas be sąmonės. Matė, kad toje vietoje šalmas gulėjo ant žolės, jis buvo šviesios spalvos. Po to atėjęs prie kito sužaloto vaikino, kuris gulėjo arčiau įvykio vietos. Matė šalia jo šalmą. Jis nubraižė įvykio vietos schemą ir priėjo išvados, kad pagal transporto priemonių išsidėstymą po susidūrimo, bei rastą susidūrimo vietą kelio dangoje, nustatyta, kad motociklo vairuotojas lenkdamas transporto priemonę sankryžoje, kuri sukosi į kairę, jo nepraleido bei su juo susidūrė. Apžiūrėjus transporto priemonių sugadinimus, bei jų dalių atsiradimą po susidūrimo darytina prielaida, kad motociklą vairavo asmuo, kuris gulėjo arčiau susidūrimo vietos, o kitas sužalotasis vaikinas, gulėjęs toliau nuo įvykio vietos mano, kad buvo keleivis, nes jis po susidūrimo pakilo nuo galinės sėdynės ir perskrido vairuotoją ir nukrito ant žemės nuo susidūrimo vietos apie 60 metrų. Vairavęs motociklą asmuo tikėtina, kad turėjo kontaktą su automobiliu į kurį atsitrenkė, ir jo mažesnį kritimo ilgį nuo susidūrimo vietos galėjo lemti tai, kad vairuojant laikė vairalazdę (I t., 110-111, 112-113 b. l.).

33Teismas įvertinęs įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių ištyrimu, konstatuoja, kad kaltinamojo K. Š. kaltė padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 281 straipsnio 5 dalyje, įrodyta visiškai.

34Kaltinamojo K. Š. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 281 straipsnio 5 dalį, kadangi dėl jo padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų įvyko eismo įvykis, kurio metu motociklo keleivis E. J. patyrė daugybinius sužalojimus, dėl kurių 2016-03-13 ligoninėje mirė.

35Teismo nuomone, padaryta veika ir kaltinamasis K. Š. atitinka BK 93 straipsnyje nepilnamečio atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės numatytas sąlygas, kadangi jis: pirmą kartą padarė neatsargų nusikaltimą, pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, todėl pagrįstai galima konstatuoti, kad kaltinamasis K. Š. laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Todėl jis yra atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės ir baudžiamoji byla nutrauktina.

36Vadovaujantis BK 93 straipsnio 2 dalimi, 82, 83, 87 straipsniais skirtinos auklėjamojo poveikio priemonės: įspėjimas ir elgesio apribojimas, įpareigojant šešis mėnesius būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., mokytis, tęsti mokslą, uždraudžiant be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamąją vietą. Dėl civilinio ieškinio

37Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam arba už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (BPK 44 str. 10 d., 109 str.).

38Civilinės atsakomybės draudimo atveju, esant draudiminiam įvykiui, pareiga atlyginti turtinę ir (ar) neturtinę žalą atsiranda draudimo įmonei neperžengiant draudimo sumos ribų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.254, 6.987 straipsniai). Tik tuo atveju, jeigu nukentėjusiajam padarytos žalos visiškai nepadengia draudimo atlyginimas, likusią žalos dalį atlygina ją padaręs asmuo arba už jo veikas materialiai atsakingas asmuo (BPK 109 str., 111 str. 1 d., CK 6.251 str. 1 d., 6.263 str. 2, 3 d., 6.264 str.).

39Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPSVCAPDĮ) 11 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, nuo 2012-06-11 yra: 5 000 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1 000 000 eurų dėl žalos turtui.

40Kaltinamojo K. Š. vairuotos transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė nebuvo apdrausta privalomuoju draudimu, todėl pareiga atlyginti žalą kyla draudikų biurui (TPSVCAPDĮ 17 str. 1 d. 1 p.).

41Nukentėjusioji I. D. šioje baudžiamojoje byloje pareiškė 32195 Eur civilinį ieškinį ir prašė priteisti iš draudikų biuro 5000 Eur neturtinės žalos ir 2195 Eur turtinės žalos, o iš K. Š. priteisti 25000 Eur neturtinės žalos. Taip pat prašo priteisti byloje patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų rengimu bei atstovavimu teisme.

42I. D. civiliniame ieškinyje nurodė, kad dėl sūnaus žūties patyrė ir iki šiol patiria didžiulę dvasinę traumą, emocinę depresiją (II t., 135-139 b. l.).

43Teismo posėdžio metu nukentėjusiosios atstovas prašomą priteisti turtinę žalą sumažino iki 1922,50 Eur.

44Nagrinėjant bylą teisme kaltinamasis K. Š. su civiliniu ieškiniu dėl turtinės žalos sutiko, dėl neturtinės žalos sutiko su 5000 Eur suma.

45CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. CK nenustato neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl pareiga įvertinti nukentėjusiojo patirtą neturtinę žalą tenka teismui. Neturtinė žala yra padaroma nematerialioms vertybėms, todėl jos piniginis įvertinimas ir kompensavimas yra sąlyginio pobūdžio. Įstatyme numatyta pinigine kompensacija siekiama ne nubausti žalą padariusį asmenį, o kuo teisingiau kompensuoti dėl neteisėtų veiksmų nukentėjusiam asmeniui atsiradusias negatyvias pasekmes, kurios vertinamos, atsižvelgiant į asmens patirtų praradimų dydį, jų įtaką žmogaus tolimesniam gyvenimui, darbinei veiklai, šeimyniniams santykiams. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6.250 str. 2 d.).

46Šioje byloje nustatyta, kad kaltininkas ir nukentėjusysis važiavo su transporto priemone – motociklu, kuris buvo techniškai netvarkingas, neregistruotas Lietuvos Respublikos, neapdraustas privalomuoju draudimu. Jie važiavo kartu, nei vienas iš jų neturėjo teisės vairuoti transporto priemonę. Tiek nukentėjusioji I. D. (I t., 82 b. l.), tiek nukentėjusysis G. D. (I t., 97 b. l.) ikiteisminio tyrimo metu civilinio ieškinio nereiškė ir pretenzijų niekam neturėjo. Šios aplinkybės rodo, kad tiek kaltinamasis K. Š., tiek žuvęs E. J. elgėsi neatsakingai važiuodami dideliu greičiu gyvenvietėje.

47Analizuojamu atveju akivaizdu, kad I. D. dėl sūnaus žūties patyrė neturtinę žalą, todėl šiuo atveju svarbus jos dydis. Teismų praktikoje nukentėjusiesiems kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo bylose dėl artimo žmogaus mirties paprastai priteisiama iš viso nuo 10 000 iki 90 000 Eur neturtinės žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartis, priimta baudžiamojoje byloje Nr. 2K-143-696/2017).

48Teismas atsižvelgdamas į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad I. D. iš gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ (I t., 132 b. l.) gavo 3000 Eur gyvybės išmoką (ką patvirtino pati I. D.), į tai, kad draudikų biuras atlygins 5000 Eur neturtinę žalą, konstatuoja, jog nukentėjusiosios prašoma priteisti neturtinės žalos suma yra per didelė. Todėl siekiant užtikrinti protingą balansą tarp realios kompensacijos už patirtą fizinį bei dvasinį skausmą ir žalą padariusio asmens interesų paisymo, išvengiant nepagrįsto nubaudimo vien nukentėjusiojo asmens teigiamų emocijų gavimui ir neigiamų neutralizavimui, įvertinant nurodytas aplinkybes, nukentėjusiosios I. D. patirtą neturtinę žalą teismas įvertina 10 000 Eur. Tokiu būdu iš K. Š. nukentėjusiajai I. D. priteistina 10 000 Eur neturtinės žalos. Taip pat iš draudikų biuro priteistina nukentėjusiajai I. D. 5 000 Eur neturtinės žalos ir 1922,50 Eur turtinės žalos.

49Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 1582,10 Eur turtinės žalos (I t., 126-127 b. l.) tenkintinas ir atsižvelgiant į tai, kad Ligonių kasa negali kreiptis į draudikų biurą, todėl ši suma priteistina iš draudikų biuro. Kiti klausimai

50Nukentėjusioji I. D. taip pat prašė atlyginti jos patirtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų rengimu bei atstovavimu teisme. Byloje pateiktais duomenimis nustatyta, kad nukentėjusioji patyrė 600 Eur išlaidas advokatui už procesinių dokumentų rengimą ir atstovavimą teisme. Tai patvirtina byloje esantis pinigų priėmimo kvitas.

51Pagal baudžiamojo proceso įstatymą, teismas pripažinęs kaltinamąjį kaltu, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti (BPK 106 str. 2 d.). Teismas įvertinęs bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų teikimo sudėtingumą, reikalingumą ir pobūdį, bylos baigtį, sprendžia, kad turėtos išlaidos yra pagrįstos ir objektyviai proporcingos suteiktai teisinei pagalbai, todėl vadovaujantis minėtomis nuostatomis turi būti pilnai atlygintinos iš kaltinamojo K. Š., nukentėjusiosios I. D. naudai.

52Daiktiniai įrodymai: automobilis Audi 80, v. n. ( - ), grąžintinas R. U.. Motociklas „Kawasaki“, angl. v. n. ( - ) gražintinas K. Š..

53Iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti paliktina nepakeista.

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-299, 301-302 straipsniais, 303 straipsnio 1, 4 dalimis, 305 straipsnio 1, 4, 5, 6 dalimis, 307 straipsnio 1, 5, 6, 7 dalimis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, 82, 83, 87 straipsniais,

Nutarė

55K. Š., padariusį nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 5 dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, ir baudžiamąją bylą nutraukti.

56Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, 82, 83, 87 straipsniais paskirti auklėjamojo poveikio priemones:

57- įspėjimą – išaiškinti, kad padarius naujų nusikalstamų veikų gali būti skiriama bausmė;

58- elgesio apribojimą, įpareigojant šešis mėnesius būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., mokytis, tęsti mokslą. Uždrausti be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamąją vietą.

59Nukentėjusiosios I. D. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš kaltinamojo K. Š. priteisti 10 000 Eur neturtinės žalos, iš draudikų biuro priteisti 5 000 Eur neturtinės žalos ir 1922,50 Eur turtinės žalos.

60Bylą dalyje dėl 272,50 Eur turtinės žalos nutraukti.

61Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį dėl 1582,10 Eur turtinės žalos patenkinti visiškai ir priteisti Valstybinei ligonių kasai iš draudikų biuro 1582,10 Eur turtinės žalos.

62Priteisti iš kaltinamojo K. Š. nukentėjusiajai I. D. 600 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

63Automobilį Audi 80, v. n. ( - ), grąžinti nukentėjusiajam R. U.. Motociklą „Kawasaki“, v. n. ( - ) gražinti K. Š..

64Iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą.

65Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,... 3. dalyvaujant Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokurorui... 4. kaltinamajam K. Š., jo gynėjui advokatui Mariui Mikalauskui,... 5. nukentėjusiajai I. D., jos įgaliotam atstovui advokatui Romanui Lupeikai,... 6. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. K. Š., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 8. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 5... 9. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 10. K. Š. 2016 m. kovo 12 d. apie 14 val. 30 min. kelyje Mažeikiai – Skuodas 21... 11. Kaltinamasis K. Š. dėl jam pareikšto kaltinimo savo kaltę pripažino... 12. Kaltinamojo K. Š. kaltė nusikaltimo, numatyto BK 281 straipsnio 5 dalyje, be... 13. 2016-03-13 tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad 2016-03-12 apie 14.30... 14. Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad... 15. 2016-09-30 specialisto išvada Nr. 11-1308(16), kurioje nurodyta, kad šio... 16. 2017-12-04 specialisto išvada Nr. 11-1458 (17), kurioje nurodyta, kad:... 17. 1. Motociklui „Kawasaki“ atsitrenkus į automobilį „Audi 80“, E. J.... 18. 2. Motociklui „Kawasaki“ atsitrenkus į automobilį dešiniu motociklo... 19. 3. Tikėtina, kad eismo įvykio metu vairuotojo motociklo „Kawasaki“... 20. Specialisto išvada Nr. T-A 1948/2016(01), kurioje nurodyta, kad K. Š.... 21. Specialisto išvada Nr. G 679/2017(03), kurioje nurodyta, kad K. Š. nustatyti... 22. Specialisto išvada Nr. T-A 1946/2016(01), kurioje nurodyta, kad E. J. kraujyje... 23. Specialisto išvada Nr. M 154/2016(03), kurioje nurodyta, kad E. J. mirė nuo... 24. Nukentėjusiosios I. D. parodymais, kuri ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 25. Nukentėjusiojo G. D. parodymais, kuris apklaustas ikiteisminio tyrimo metu... 26. Nukentėjusiojo R. U. parodymais, kuris apklaustas ikiteisminio tyrimo metu... 27. Nukentėjusiojo R. U. papildomos apklausos metu gauti duomenys, kai jis... 28. 2016-03-12 15.11 val. alkoholio kiekio matuokliu R. U. nustatytas 0.00 ‰... 29. Specialisto išvada Nr. T-A 1947/2016(01), kurioje, nurodyta, kad R. U.... 30. V. Š. parodymai, kuris ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad K. Š. yra jos... 31. Liudytojo K. B. parodymai, kuris ikiteisminio tyrimo metu patvirtino, kad jis... 32. Liudytojo G. J. parodymai, kuris apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė,... 33. Teismas įvertinęs įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą... 34. Kaltinamojo K. Š. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 281 straipsnio 5... 35. Teismo nuomone, padaryta veika ir kaltinamasis K. Š. atitinka BK 93... 36. Vadovaujantis BK 93 straipsnio 2 dalimi, 82, 83, 87 straipsniais skirtinos... 37. Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi... 38. Civilinės atsakomybės draudimo atveju, esant draudiminiam įvykiui, pareiga... 39. Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės... 40. Kaltinamojo K. Š. vairuotos transporto priemonės valdytojo civilinė... 41. Nukentėjusioji I. D. šioje baudžiamojoje byloje pareiškė 32195 Eur... 42. I. D. civiliniame ieškinyje nurodė, kad dėl sūnaus žūties patyrė ir iki... 43. Teismo posėdžio metu nukentėjusiosios atstovas prašomą priteisti turtinę... 44. Nagrinėjant bylą teisme kaltinamasis K. Š. su civiliniu ieškiniu dėl... 45. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala yra... 46. Šioje byloje nustatyta, kad kaltininkas ir nukentėjusysis važiavo su... 47. Analizuojamu atveju akivaizdu, kad I. D. dėl sūnaus žūties patyrė... 48. Teismas atsižvelgdamas į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į... 49. Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 1582,10 Eur... 50. Nukentėjusioji I. D. taip pat prašė atlyginti jos patirtas išlaidas... 51. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą, teismas pripažinęs kaltinamąjį... 52. Daiktiniai įrodymai: automobilis Audi 80, v. n. ( - ), grąžintinas R. U..... 53. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirta kardomoji priemonė rašytinis... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 55. K. Š., padariusį nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 56. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 straipsnio 2 dalimi,... 57. - įspėjimą – išaiškinti, kad padarius naujų nusikalstamų veikų gali... 58. - elgesio apribojimą, įpareigojant šešis mėnesius būti namuose nuo 22.00... 59. Nukentėjusiosios I. D. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš... 60. Bylą dalyje dėl 272,50 Eur turtinės žalos nutraukti.... 61. Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį dėl 1582,10 Eur... 62. Priteisti iš kaltinamojo K. Š. nukentėjusiajai I. D. 600 Eur išlaidų... 63. Automobilį Audi 80, v. n. ( - ), grąžinti nukentėjusiajam R. U.. Motociklą... 64. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirtą kardomąją priemonę rašytinį... 65. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...