Byla 2SA-194-464/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Marijono Greičiaus, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas A. K. 2010-02-25 pateikė Vilniaus m. 1-ąjam apylinkės teismui skundą dėl antstolės B. Palavinskienės veiksmų, kuriuo prašė: 1) pripažinti antstolės B. Palavinskienės 2010-01-28 pakartotinį patvarkymą dėl informacijos pateikimo bei 2010-01-22 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo neteisėtais ir juo panaikinti; 2) įpareigoti antstolę ištaisyti klaidas skaičiavimuose ir surašyti naują išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą. Nurodė, kad nuo 2008-12-01 iki 2009-06-09 iš jo sąskaitos AB DnB NORD banke antstolė išieškojo 9987,29 Lt, tačiau 2010-01-22 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkyme, kurį gavęs kartu su reikalavimu pateikti informaciją apie turimą turtą, nurodoma, kad yra išieškota 7607,50 Lt, o ne 9987,29 Lt, kas neatitinka tikrovės. Dėl šios priežasties turi būti surašytas naujas išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas, kuriame būtų nurodyti teisingi, tikrovę atitinkantys skaičiai. Taip pat nurodo, kad antstolė nepagrįstai indeksavo jai priklausantį atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą.

4Suinteresuotas asmuo antstolė B. Palavinskienė atsiliepimu (b.l. 17-19) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Tvirtino, kad 2010-01-22 patvarkymas dėl išieškotų lėšų paskirstymo visiškai atitinka skolininko minėtus Sprendimų vykdymo instrukcijos 66 p. reikalavimus bei patvarkymo formą. Dėl antstolės atlyginimo indeksavimo nurodo, kad pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 p. neindeksuojamos tik procentine išraiška nustatytos vykdymo išlaidos. Atlyginimas šioje vykdomojoje byloje buvo paskaičiuotas ne procentine išraiška, o nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje – ne mažesnė suma kaip 1050 Lt, kuri pagal Instrukcijos 32 p. indeksuojama 1,273 dydžio indeksu – bendra suma 1337 Lt. Skolininkas nepagrįstai reikalauja perskaičiuoti antstolio atlyginimą bei netinkamai supranta Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas apie vykdymo išlaidų paskaičiavimą, todėl perskaičiuoti antstolio atlyginimą nėra pagrindo.

5Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2010-05-03 nutartimi (b.l. 20) pareiškėjo A. K. skundą atmetė. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normos antstolio veiksmais nebuvo pažeistos. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 p. antstolis turėjo teisę indeksuoti fiksuotą Instrukcijos 38 p. numatytą 1050 Lt sumą bei patvarkymu pakartotinai pareikalauti iš skolininko pateikti informaciją apie turimas lėšas, vertybinius popierius, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, nes išieškojimas vykdomas nuo 2008-09-12, t.y. ilgą laiko tarpą, kurio metu skolininko turimas turtas galėjo pasikeisti.

6Pareiškėjas A. K. atskiruoju skundu (b.l. 24-29) prašo: 1) pripažinti antstolės B. Palavinskienės 2010-01-28 pakartotinį patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą, taip pat 2010-01-22 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą neteisėtais ir juos panaikinti; 2) įpareigoti antstolę perskaičiuoti atlyginimą; 3) pripažinti, kad už laikotarpį nuo 2009-08-06 iki 2010-01-28 neteisėtai priskaičiuotos 65,66 Lt palūkanos. Kadangi pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 p. nustatyti vykdymo išlaidų dydžiai, išskyrus nustatytuosius procentine išraiška, indeksuojami atsižvelgiant į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, šiuo atveju antstolio atlyginimas neturi būti indeksuojamas. Dėl to visi Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje nurodyti dydžiai, įskaitant ir visus minimaliųjų atlyginimų dydžius, priskirtini nustatytųjų procentine išraiška kategorijai. Priešingu atveju susidaro situacija, kad kuo mažesnė skola, tuo didesnis atlyginimas antstoliui. Taip pat pažymi, kad pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 38 p. palūkanų suma neįskaičiuojama į išieškotiną sumą, nustatant mokėtinas vykdomosios bylos bendrąsias vykdymo sumas bei sumas, mokėtinas už atskirus vykdymo veiksmus, tačiau palūkanų suma įskaičiuojama į bendrą išieškotiną bei išieškotą sumas, nustatant atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydį. Taigi vadovaujantis Instrukcijos 38 p. antstolė turėjo savo atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą skaičiuoti tokiu būdu: 7071,31 Lt + 1000,98 Lt = 8072,29 Lt x 0,14 = 1130 Lt. Šis atlyginimas neturėjo būti indeksuojamas. Nurodo, kad laikotarpiu nuo 2009-01-31 iki 2009-08-05 iš jo buvo išieškota 7607,50 Lt , todėl išieškotojui priklausančią sumą antstolė turėjo pervesti iki 2009-08-09 (Sprendimų vykdymo instrukcijos 67² p.). Tačiau tai ji padarė penkiais mėnesiais vėliau ir už visą šį laikotarpį nepagrįstai priskaičiavo 65,66 Lt palūkanas. Be to, antstolės patvarkymas dėl išieškotų lėšų paskirstymo visiškai neatitinka CPK 613 str. bei Sprendimų vykdymo instrukcijos 66 str. reikalavimo, dėl to patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą, kuris yra išvestinis, taip pat nėra teisingas.

7Suinteresuotą asmenį antstolę B. Palavinskienę pavaduojantis antstolis V. Stungurys atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 38-41) prašo pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad šioje vykdomojoje byloje antstolio atlygis buvo paskaičiuotas ne procentine išraiška, o nustatytas pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje minimalų atlygį 1050 Lt, kuris pagal 32 p. indeksuojamas 1,273 dydžio indeksu (bendra suma 1337 Lt). Dėl šios priežasties skolininkas nepagrįstai reikalauja perskaičiuoti antstolio atlygį. Kadangi antstolės depozitinėje sąskaitoje esančios sumos nepakako padengti skolai bei susidariusioms palūkanoms, palūkanos buvo skaičiuojamos toliau nuo sumažėjusios skolos. Tai matyti iš 2010-01-28 pakartotinio patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą. Pažymi, kad palūkanos skaičiuojamos iki lėšos nurašomos nuo skolininko sąskaitos bei patenka į antstolės depozitinę sąskaitą. Nurodo, kad šiuo atveju palūkanos yra skaičiuojamos nuo likusios skolos sumos ir bus skaičiuojamos iki visiško prievolės įvykdymo. Pareiškėjo teiginys, kad palūkanos paskaičiuotos nepagrįstai, yra klaidingas, kadangi nuo 2009-08-06 skolininkas savo skolos nedengė, taip pat nėra pateikęs informacijos apie turimą turtą bei savo pozicijos dėl likusios skolos ir vykdymo išlaidų sumokėjimo. Pažymi, kad antstolis turi teisę gauti informaciją, reikalingą kuo operatyviau įvykdyti vykdomąją bylą. Tuo tarpu skolininkas nesiėmė jokių veiksmų, kad vykdomoji byla būtų kuo operatyviau įvykdyta, nesidomėjo vykdymo eiga, nesiekė kuo greičiau atsiskaityti su išieškotoju, tokiu būdu pats didindamas palūkanų dydį.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamų antstolės veiksmų teisėtumo klausimą, netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias antstolio patvarkymo išieškotoms sumoms paskirstyti (CPK 756 str.) surašymo pagrindus, nukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos šiuos klausimus reglamentuojančių teisės normų aiškinimo praktikos, dėl to nepagrįstai sprendė apie antstolės surašyto patvarkymo paskirstyti išieškotas lėšas teisėtumą. Tai sudaro prielaidas šioje dalyje pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kitoje dalyje paliekant skundžiamą nutartį nepakeistą (CPK 329 str. 1 d.).

11Dėl CPK 756 str. numatyto antstolio patvarkymo surašymo prielaidų

12

13Apeliantas ginčija antstolės B. Palavinskienės 2010-01-22 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą. Tokio patvarkymo surašymo prielaidas bei atvejus nustato CPK 756 str., kurio nuostatos teigia, kad antstolio patvarkymas dėl lėšų paskirstymo rengiamas tik tuomet, kai yra keli išieškotojai ir neužtenka iš skolininko išieškotos pinigų sumos visiems reikalavimams visiškai patenkinti. Tokiu atveju antstolis, laikydamasis nustatytos išieškojimų tenkinimo eilės ir proporcingumo principo, parengia pinigų paskirstymo visiems išieškotojams patvarkymą. Pažymėtina, kad pagal CPK 638 str. 1 d. antstolis nėra laikomas išieškotoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-216/2009). Toks nustatytas teisinis reglamentavimas reiškia, kad antstolio patvarkymui dėl išieškotų lėšų paskirstymo surašyti privalu nustatyti abi privalomas sąlygas: 1) išieškotojų yra daugiau, nei vienas; 2) išieškotos iš skolininko sumos nepakanka visiems jų reikalavimams patenkinti.

14Antra vertus, sistemiškai aiškinant CPK LV skyriaus „Išieškotų lėšų paskirstymo tvarka ir išmokėjimo išieškotojams tvarka“ nuostatų taikymą, reglamentuojančių ir ginčijamo antstolio patvarkymo išieškotoms sumoms paskirstyti surašymą (CPK 756 str.), pagrindas šio skyriaus nuostatoms taikyti atsiranda tik po to, kai priverstinis skolos išieškojimas iš skolininko, remiantis vykdymo proceso normomis, yra baigtas (iš dalies baigtas) ir jau prasideda kita vykdymo proceso dalis – išieškotų sumų vykdymo procese paskirstymas ir išmokėjimas išieškotojams.

15Vykdomosios bylos Nr. 0171/08/01092, kurioje priimtas ginčijamas patvarkymas, duomenys patvirtina, jog antstolei B. Palavinskienei 2008-09-17 buvo pateiktas vykdymui Vilniaus miesto 42-ojo notarų biuro notarės N. J. 2008-09-12 vykdomasis įrašas Nr. NJ-4295 dėl 7071,31 Lt skolos ir 13 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš pareiškėjo A. K. išieškotojo AB „Ūkio bankas“ naudai, išduotas 2007-01-10 paprastojo vekselio pagrindu (vykd. b.l. 1-2). Taigi šis išieškotojas yra vienintelis, ką akivaizdžiai patvirtina ir ginčijamo patvarkymo turinys - išieškota suma buvo paskirstyta vienam išieškotojui ir antstoliui, kaip vykdymo išlaidos (vykd. b.l. 167).

16Taigi tuo atveju, kai antstolis atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje,. kurioje yra tik vienas išieškotojas, vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko CPK 611 str. nustatyta tvarka (CPK 610 str.), vadovaujantis Teisingumo ministro 2002-12-31 įsakymu Nr. 432 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatomis, tačiau tik užbaigus vykdomąją bylą CPK 632 str. numatytais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-03-16 nutartis c.b. Nr. 3K-7-62/2004). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad vykdymo išlaidų atlyginimo išieškojimas kitaip, negu nustatyta CPK 611 str., reiškia neteisėtus, viršijančius antstolio įgalinimus veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-09-14 nutartis c. b. Nr. 3K-3-341/2007; 2008-03-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-173/2008). Be to, kasacinės instancijos teismas pripažįsta, kad CPK 611 str. nustatyta vykdymo išlaidų išieškojimo procedūra antstoliui privaloma visais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-15. nutartis c. b. Nr. 3K-3-173/2008). Šios normos tikslas įgyvendinti skolininko teisę žinoti apie vykdymo išlaidų dydį (CPK 643 str. 8 p.). Nagrinėjamos bylos atveju duomenų, kad vykdomoji byla Nr. 0171/08/01092 būtų užbaigta vienu iš CPK 632 nustatytų pagrindų, pateiktoje jos medžiagoje nėra.

17Esant tokioms aplinkybėms ginčijamas patvarkymas yra neteisėtas, kadangi buvo priimtas nesusiklosčius tam teisinėms prielaidoms (išieškotojų daugetas ir išieškotos sumos jų reikalavimams patenkinti nepakankamumas), taigi neabejotinai pažeidus CPK 756 str. nuostatas. Tai sudaro pagrindą ginčijamą antstolės B. Palavinskienės 2010-01-22 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo panaikinti.

18Pripažinus 2010-01-22 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo neteisėtu, kiti su vykdymo išlaidų apskaičiavimo pagrįstumu susiję skundo argumentai nenagrinėtini. Apskaičiuotų vykdymo išlaidų dydžio pagrįstumą, kilus dėl to ginčui, įvertina teismas, priteisdamas jas iš skolininko CPK 611 str. nustatyta tvarka.

19Kartu teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį į tai, kad apeliaciniame ar atskirajame skunde negalima kelti naujų reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 312 str.). Kadangi pirmosios instancijos teismui pateiktame nagrinėti skunde pareiškėjas netinkamai paskaičiuotų palūkanų klausimo iš viso nekėlė, su palūkanų paskaičiavimo teisėtumu susiję reikalavimai negali būti keliami ir atskirajame skunde, tą daryti, kaip minėta, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme imperatyviai draudžia procesinės teisės normos.

20

21Dėl skolininko pareigos pateikti informaciją apie turimą turtą

22Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs antstolio reikalavimų vykdyti sprendimus, raštu pateikti duomenis apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, privalomumą visiems asmenims (CPK 585 str.). Skolininkas taip pat privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose (CPK 645 str. ). Atsižvelgiant į tai, kad vykdymo procesas paprastai susideda iš daugelio etapų, įstatymas neriboja antstolio teisės, norint tinkamai įvertinti skolininko turtinę padėtį, praėjus tam tikram laikotarpiui pakartotinai reikalauti skolininką pateikti informaciją apie turimą turtą, juo labiau, kad šiuo konkrečiu atveju išieškojimas vykdomas nuo 2008-09-12, o informacija apie skolininko gaunamas pinigines lėšas paskutinį kartą į vykdomąją buvo pateikta 2009-07-01 (vykd. b.l. 164-166). Todėl antstolės reikalavimas pakartotinai pateikti informaciją apie skolininko turimą turtą CPK 645 str. nuostatoms neprieštarauja, ir šioje dalyje pirmosios instancijos nutartis paliktina nepakeista.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24

25Pripažinus atskirąjį skundą iš dalies nepagrįstu, iš apelianto valstybės naudai priteistina dalis, t.y. 4,30 Lt (b.l. 46) procesinių dokumentų apeliacinės instancijos teisme siuntimo (pašto) išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

26Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 4 p., kolegija

Nutarė

28Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutartį pakeisti.

29A. K. skundą dėl antstolės veiksmų patenkinti iš dalies ir panaikinti antstolės Brigitos Palavinskienės 2010-01-22 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo.

30Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

31Priteisti iš A. K. 4 (keturis) litus 30 centų pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. pareiškėjas A. K. 2010-02-25 pateikė Vilniaus m. 1-ąjam apylinkės teismui... 4. Suinteresuotas asmuo antstolė B. Palavinskienė atsiliepimu (b.l. 17-19) su... 5. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2010-05-03 nutartimi (b.l. 20)... 6. Pareiškėjas A. K. atskiruoju skundu (b.l. 24-29) prašo: 1) pripažinti... 7. Suinteresuotą asmenį antstolę B. Palavinskienę pavaduojantis antstolis V.... 8. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 10. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos ir vykdomosios bylos... 11. Dėl CPK 756 str. numatyto antstolio patvarkymo surašymo prielaidų... 12. ... 13. Apeliantas ginčija antstolės B. Palavinskienės 2010-01-22 išieškotų... 14. Antra vertus, sistemiškai aiškinant CPK LV skyriaus „Išieškotų lėšų... 15. Vykdomosios bylos Nr. 0171/08/01092, kurioje priimtas ginčijamas patvarkymas,... 16. Taigi tuo atveju, kai antstolis atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje,.... 17. Esant tokioms aplinkybėms ginčijamas patvarkymas yra neteisėtas, kadangi... 18. Pripažinus 2010-01-22 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo... 19. Kartu teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį į tai, kad apeliaciniame... 20. ... 21. Dėl skolininko pareigos pateikti informaciją apie turimą turtą... 22. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs antstolio reikalavimų vykdyti... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 24. ... 25. Pripažinus atskirąjį skundą iš dalies nepagrįstu, iš apelianto... 26. Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 4 p., kolegija... 28. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutartį... 29. A. K. skundą dėl antstolės veiksmų patenkinti iš dalies ir panaikinti... 30. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.... 31. Priteisti iš A. K. 4 (keturis) litus 30 centų pašto išlaidų valstybės...