Byla 1-18-517/2014
Dėl šeimos nario nesunkaus sužalojimo, padaryto jį mušant, t.y. nesunkaus žmogaus sveikatos sutrikdymo, o būtent:

1sekretoriaujant K. Stamulienei,

2dalyvaujant prokurorui J. Gelumbauskui,

3gynėjai D. Dudėnienei,

4nukentėjusiajai L. K.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

6A. K., a/k ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 11 kl. išsilavinimą, vedęs, ne karo prievolininkas, bedarbis, gyv. ( - ), teistas: 1) 1) 1969m. gruodžio 25d. Kauno m. Požėlos raj. apyl. teismo pagal LR BK 147 str. 1 d.(pagal iki 1995m. sausio 01d. galiojusį LR BK su pakeitimais ir papildymais)-1m. ir 6 mėn. l/a; 2) 1971m. balandžio 02d. Kauno m. Požėlos raj. apyl. teismo pagal LR BK 147 str. 2 d.(pagal iki 1995m. sausio 01d. galiojusį LR BK su pakeitimais ir papildymais)-4m l/a; 3) 1977m. rugsėjo 19d. Kauno m. Panemunės raj. apyl. teismo pagal LR BK 123 str. 1 d., 123 str. 2d.(pagal iki 1995m. sausio 01d. galiojusį LR BK su pakeitimais ir papildymais)-1m l/a; 4) 1981m. gegužės 15d. Šakių raj. apyl. teismo pagal LR BK 147 str. 2 d.(pagal iki 1995m. sausio 01d. galiojusį LR BK su pakeitimais ir papildymais)-6m l/a; 5) 1999m. rugsėjo 07d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 271 str. 2 d.(LR BK, galiojusio iki 2003m. gegužės 01d., redakcija)-2m. ir 6 mėn. l/a; 6) 2006m. lapkričio 21d. Ukmergės raj. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 4d., perkvalifikuojant iš LR BK 178 str. 2d.,-areštu 75(septyniasdešimt penkioms) paroms, 2007m. sausio 06d. paleistas iš Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų arešto bausmės skyriaus, atlikęs arešto bausmės laiką, visi teistumai išnykę,

7kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2d. 3p., ir

Nustatė

8Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamajam A. K. buvo pareikštas kaltinimas dėl šeimos nario nesunkaus sužalojimo, padaryto jį mušant, t.y. nesunkaus žmogaus sveikatos sutrikdymo, o būtent:

92013m. rugpjūčio 05d., tarpe 1700-2120 val., tiksliu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, kaltinamasis A. K savo namuose, esančiuose adresu: ( - ), kilusio šeimyninio konflikto metu užsipuolė savo sutuoktinę-pil. L. K., kuriai tyčia su kirvio pentimi sudavė 5-6 smūgius per dešinę ranką, nugarą ir šoną, dėl ko pavartoto fizinio smurto pasekoje nukentėjusiajai L. K. buvo padarytas dešiniojo alkūnkaulio lūžimas, kas sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl alkūnkaulio lūžimo sveikata nukentėjusiajai L. K. buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.

10Kaltinamasis A. K. kaltu, padarius jam inkriminuojamą nusikaltimą, pilnai prisipažino ir parodė, kad tikslios datos neatsimena, jo žmona L. K. nenakvojo namuose. Atsikėlęs ryte, jis išėjo po kaimą ieškoti savo žmonos L. Prie kaimo parduotuvės jam pažįstami žmonės pasakė, kur galima rasti namuose nenakvojusią sutuoktinę. Savo žmoną rado apleistame remontuojamame pastate, girtaujančią su kitais kaimo vyrais. Parėjus į namus, žmona L. ėmė jam priekaištauti, įžeidinėti visokiais žodžiais. Kilo konfliktas. Jis savo sutuoktinę ramino, liepė jai išsimiegoti. Kadangi žmona neapsiramino, neapsikentęs įžeidinėjimų, jis pasiėmė koridoriuje gulėjusį kirvuką, norėdamas savo sutuoktinę pagąsdinti. L. K. mosikavo rankomis, norėjo iš jo atimti kirvuką, todėl jis kelis kartus su kirvio pentimi sudavė savo sutuoktinei per dešinę ranką, nugarą ir šoną. Dėl savo elgesio jis labai gailisi.

11Nežiūrint į tai, kad kaltinamasis A. K. prisipažino padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str. 2d. 3p., jo kaltė yra pilnai įrodyta teisme atlikto sutrumpinto įrodymų tyrimo metu LR BPK 291 str. 2d. pagrindu išvardintais nukentėjusiojo L. K. apklausos protokolais, surašytais ikiteisminio tyrimo metu(b.l. 13, 24), ir kitais išvardintais byloje esančiais įrodymais(dokumentais): įvykio vietos apžiūros protokolu(b.l. 4) ir fotolentelėmis prie minėto protokolo(b.l. 5-8), kirvio apžiūros protokolu(b.l. 9) ir fotolentele prie minėto protokolo(b.l. 10), teismo medicinos specialisto išvada(b.l. 27-28) ir visa kita byloje esančia medžiaga.

12Kadangi nusikaltimo, kuris baudžiamojo įstatymo yra priskirtas tik prie apysunkių nusikaltimų(LR BK 11 str. 4d.), padarymo aplinkybės nekelia abejonių ir pats kaltinamasis A. K. sutiko, kad kiti byloje esantys įrodymai nebūtų tiriami teisme, įrodymų tyrimą po jo apklausos nutraukiant, ir įvertinus tai, kad kiti posėdžio dalyviai(prokuroras ir gynėja) sutiko su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu, byloje buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas LR BPK 273 str. 4d. pagrindu.

13Iš teisme išvardintų nukentėjusiosios L. K. apklausos protokolų, surašytų ikiteisminio tyrimo metu, matyti, kad nukentėjusioji, duodama parodymus ikiteisminio tyrimo metu, patvirtino savo sutuoktinio-kaltinamojo A. K. aiškinamas kilusio šeimyninio konflikto aplinkybes, papildomai nurodydama, kad jos pačios netinkamo elgesio išprovokuotas sutuoktinis kilusio šeimyninio konflikto metu su kirvio pentimi jai sudavė 5-6 smūgius į dešinę ranką, nugarą ir šoną(b.l. 13, 24).

14Iš teisme išvardinto, byloje esančio įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra paskutinis dešinėje kelio pusėje esantis daugiabutis gyvenamasis namas adresu: ( - ). Pro nuo pagrindinio kelio, kairėje namo pusėje esančias duris užlipus laiptais iki antrame aukšte esančio pil. K. priklausančio buto, laiptinėje, prie buto durų, šalia gulinčio krepšio su daržovėmis rastas ir paimtas nusikaltimo padarymo įrankis, t.y. į sieną atremtas kirvis su mediniu kotu(b.l. 4-8). Šis kirvis buvo apžiūrėtas ir, kaip daiktinis įrodymas, prijungtas prie baudžiamosios bylos medžiagos(b.l. 9-12).

15Iš teisme išvardintų, byloje esančių neblaivumo(girtumo) nustatymo alkoholio matavimo prietaisu duomenų kvitų matyti, kad, patikrinus 2013m. rugpjūčio 05d., 1512 val., sulaikyto ir į Vilniaus apskrities VPK Ukmergės raj. PK budinčią dalį pristatyto kaltinamojo Alg. Kiešio fiziologinę būseną, pastarajam girtumas nustatytas nebuvo, o patikrinus nukentėjusiosios L. K. neblaivumą, jai buvo nustatytas 1,10 promilės girtumas(b.l. 14, 29-31).

16Iš teisme išvardintos, byloje esančios 2013m. spalio 02d. teismo medicinos specialisto išvados matyti, kad, įvertinus medicininiuose dokumentuose esančius įrašus apie buvusios sužalotos nukentėjusiosios-pil. L. K. gydymą, buvo konstatuota, kad nukentėjusiajai nustatytas sužalojimas buvo padarytas vienu trauminiu poveikiu kietu buku daiktu, kuo galėjo būti kirvio pentis, galimai ir 2013m. rugpjūčio 05d. Nukentėjusiajai L. K. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl alkūnkaulio lūžimo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui(b.l. 27-28).

17Pagal LR BK 138 str. 2d. 3p. baudžiamoji atsakomybė yra numatyta už savo artimo giminaičio ar šeimos nario sužalojimą, sukėlusį nesunkų sveikatos sutrikdymą(LR 2008m. birželio 12d. įstatymo Nr. X-1597, įsigaliojusio 2008m. birželio 27d., redakcija). Kadangi nusikaltimą padariusio asmens šeimos nariu yra laikytinas ir kartu su juo gyvenantis sutuoktinis(LR BK 248 str. 1d.), todėl, įvertinus visų byloje išaiškintų aplinkybių visumą, laikytina, kad kaltinamojo A. K. kaltė, panaudojant fizinį smurtą prieš savo sutuoktinę-nukentėjusiąją L. K. tarp jų įvykusio šeimyninio konflikto metu, kas pastarajai sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą(b.l. 27-28), yra pilnai įrodyta, todėl kaltinamojo dėl asmeninių paskatų padaryti tyčiniai nusikalstami veiksmai yra teisingai kvalifikuoti ir pilnai atitinka nusikaltimo, numatyto LR BK 138 str. 2d. 3p., požymius, t.y. šeimos nario nesunkus sužalojimas, padarytas jį mušant(nesunkus kito žmogaus sveikatos sutrikdymas).

18Baudžiamojoje byloje yra pareikštas Valstybinės ligonių kasos, kaip civilinio ieškovo, atstovaujančio valstybės interesus, civilinis ieškinys 153,71 Lt.(vieno šimto penkiasdešimt trijų litų ir 71 ct.) sumai valstybės turėtoms nukentėjusiosios L. K. gydymo išlaidoms atlyginti(b.l. 17-20, 72-75). Kadangi žala nukentėjusiosios L. K. sveikatai buvo padaryta neteisėtais nusikalstamais kaltinamojo A. K. veiksmais, t.y. žala sveikatai buvo kaltinamojo padarytų tyčinių nusikalstamų veiksmų rezultatas, kaltinamasis privalo atlyginti valstybei lėšas, išleistas nukentėjusiosios gydymui, bendrais pagrindais(LR CK 6.263 str. 2d.).

19Atliekant įrodymų tyrimą bylos nagrinėjimo teisme metu, teismo posėdyje dalyvavusi nukentėjusioji L. K. pareiškė, kad ji savo sutuoktiniui-kaltinamajam A. K. dovanoja, su juo susitaikė ir jokių pretenzijų pastarajam neturi, todėl neprieštarauja, kad būtų sprendžiamas klausimas dėl kaltinamojo A. K. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, baudžiamąją bylą sutuoktinio atžvilgiu nutraukiant. Šiai aplinkybei patvirtinti teismui buvo pateiktas šalių(nukentėjusiosios L. K. ir kaltinamojo A. K.) pasirašytas susitaikymo protokolas(b.l. 80). Savo ruožtu pats kaltinamasis A. K. teismo posėdyje viešai atsiprašė nukentėjusiosios už padarytus nusikalstamus veiksmus ir nuoširdžiai gailisi dėl savo netinkamo elgesio, kas lengvina jo atsakomybę. Sunkinančių aplinkybių kaltinamojo A. K. atžvilgiu byloje nėra. Kadangi kaltinamajam A. K. inkriminuojamas nusikaltimas baudžiamojo įstatymo yra priskirtas prie apysunkių nusikaltimų(LR BK 11 str. 4d.), o dėl nusikaltimo pačiai nukentėjusiajai turtinė žala padaryta nebuvo, nes ji civilinio ieškinio byloje nereiškia, teismas, atsižvelgdamas į padarytos veikos aplinkybes ir į paties kaltinamojo A. K., kuris yra laikytinas pirmą kartą teisiamu asmeniu, nes visi ankstesni teistumai už praeityje padarytas nusikalstamas veikas šiuo metu jau yra išnykę, asmenybę, turi pakankamą pagrindą manyti, kad ateityje kaltinamasis A. K. laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

20Tokiu būdu, atsižvelgiant į tai, kad byloje yra visos įstatymo numatytos sąlygos, sprendžiant klausimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius, o neatlygintos ligonių kasos išlaidos yra nesaistomos tiesioginiu priežastiniu ryšiu su kaltinamojo A. K. padaryta baudžiamąja veika, todėl neatlyginti nuostoliai nekliudo teismui taikyti LR BK 38 str. nuostatas, kaltinamasis A. K. yra atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės, jo atžvilgiu baudžiamją bylą nutraukiant(LR BK 38 str. 1-2d.d.).

21Pilnamečiam asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK VI skyriuje numatytais pagrindais, gali būti skiriamos viena arba daugiau baudžiamojo poveikio priemonių, tarp kurių yra numatytas ir dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose(LR BK 67 str. 2d. 9p.). Atsižvelgiant į paties kaltinamojo A. K. asmenybę, jo, kaip šiuo metu niekur nedirbančio ir darbo biržoje registruoto asmens, užimtumą ir padarytos veikos pobūdį, kaltinamajam, kaip smurtavusiam asmeniui, yra paskirtina aukščiau minėta įstatymo numatyta baudžiamojo poveikio priemonė(LR BK 67 str. 2d. 9p.).

22Kaltinamojo A. K. interesus baudžiamojoje byloje atstovavusios advokatės, kaip gynėjos pagal paskyrimą, turėtos išlaidos yra atlygintinos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka(LR BPK 106 str. 1d.).

23Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 4d. teismas

Nutarė

24Kaltinamąjį A. K. LR BK 38 str. 1-2d.d. pagrindu atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už jo padarytą nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str. 2d. 3p., ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

25LR BK 67 str. 2d. 9p. pagrindu kaltinamajam A. K. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę-dalyvavimą probacijos tarnybos organizuojamose smurtinį elgesį keičiančiose programose, per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos išklausant visą šių programų kursą.

26Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

27Valstybinės ligonių kasos, kaip civilinio ieškovo, atstovaujančio valstybės interesus, baudžiamojoje byloje pareikštą civilinį ieškinį tenkinti pilnai, priteisiant iš kaltinamojo A. K. 153,71 Lt.(vieno šimto penkiasdešimt trijų litų ir 71 ct.) sumą valstybės turėtoms nukentėjusiosios gydymo išlaidoms atlyginti.

28Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. sekretoriaujant K. Stamulienei,... 2. dalyvaujant prokurorui J. Gelumbauskui,... 3. gynėjai D. Dudėnienei,... 4. nukentėjusiajai L. K.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 6. A. K., a/k ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis... 7. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2d. 3p., ir... 8. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamajam A. K. buvo pareikštas kaltinimas dėl... 9. 2013m. rugpjūčio 05d., tarpe 1700-2120 val., tiksliu ikiteisminio tyrimo metu... 10. Kaltinamasis A. K. kaltu, padarius jam inkriminuojamą nusikaltimą, pilnai... 11. Nežiūrint į tai, kad kaltinamasis A. K. prisipažino padaręs nusikaltimą,... 12. Kadangi nusikaltimo, kuris baudžiamojo įstatymo yra priskirtas tik prie... 13. Iš teisme išvardintų nukentėjusiosios L. K. apklausos protokolų,... 14. Iš teisme išvardinto, byloje esančio įvykio vietos apžiūros protokolo... 15. Iš teisme išvardintų, byloje esančių neblaivumo(girtumo) nustatymo... 16. Iš teisme išvardintos, byloje esančios 2013m. spalio 02d. teismo medicinos... 17. Pagal LR BK 138 str. 2d. 3p. baudžiamoji atsakomybė yra numatyta už savo... 18. Baudžiamojoje byloje yra pareikštas Valstybinės ligonių kasos, kaip... 19. Atliekant įrodymų tyrimą bylos nagrinėjimo teisme metu, teismo posėdyje... 20. Tokiu būdu, atsižvelgiant į tai, kad byloje yra visos įstatymo numatytos... 21. Pilnamečiam asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK VI... 22. Kaltinamojo A. K. interesus baudžiamojoje byloje atstovavusios advokatės,... 23. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 4d.... 24. Kaltinamąjį A. K. LR BK 38 str. 1-2d.d. pagrindu atleisti nuo baudžiamosios... 25. LR BK 67 str. 2d. 9p. pagrindu kaltinamajam A. K. paskirti baudžiamojo... 26. Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 27. Valstybinės ligonių kasos, kaip civilinio ieškovo, atstovaujančio... 28. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...