Byla 2-1058-154/2010

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Inkomsta“ atstovui advokato padėjėjui Linui Mažoniui, atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovui advokatui Vaidotui Sviderskiui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Inkomsta“ ieškinį atsakovui Akmenės rajono savivaldybės administracijai,

4tretiesiems asmenims: UAB „Luidas“, UAB „Žemkasta“, AS „Water Ser“, UAB „Pireka“, UAB „Plungės lagūna“, UAB „Techsis“, UAB „Vigantiškių statyba“, UAB „Edrija“ UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, UAB „Žemda“, UAB „Statybos ritmas“, UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“, UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“ dėl perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimų atmesti tiekėjo pasiūlymą ir pretenziją, o taip pat patvirtinti pasiūlymų preliminariąją eilę vykdant supaprastintą atvirą konkursą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Inkomsta“ savo ieškiniu (t.1, b.l. 1-5) prašė teismo panaikinti atsakovo – Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2010 m. birželio 1d. sprendimą dėl ieškovo UAB „Inkomsta“ pasiūlymo atmetimo, 2010 m. birželio 7 d. sprendimą dėl ieškovo UAB „Inkomsta“ pretenzijos atmetimo, 2010 m. birželio 2 d. sprendimą dėl pasiūlymų preliminariosios eilės patvirtinimo supaprastintame atvirame konkurse „Akmenės miesto naujų vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų tiesimas“ (pirkimo Nr. 87583), o taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas (tiekėjas) UAB „Inkomsta“ nurodė, kad dalyvavo atsakovo (pirkėjo) Akmenės rajono savivaldybės administracijos paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse (pirkimo kodas 87583) „Akmenės miesto naujų vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų tiesimas“ bei 2010m. gegužės 11 d. pateikė pasiūlymą minėtiems darbams pirkti. Konkursas buvo skelbiamas pagal mažiausios kainos kriterijų ir tiekėjo UAB „Inkomsta“ pasiūlymo kaina buvo mažiausia. Pirkėjas (atsakovas -Akmenės rajono savivaldybės administracija) pareikalavo pagrįsti pateikto pasiūlymo kainą, ir nepriklausomai nuo to, kad UAB „Inkomsta“ 2010-05-24 raštu Nr. 135 pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimą, tačiau atsakovas -Akmenės rajono savivaldybės administracija 2010-06-01 raštu atmetė ieškovo pasiūlymą, nurodydamas, kad pastarasis netinkamai pagrindė savo pateikto pasiūlymo kainą. Be to, 2010-06-02 atsakovas raštu informavo ieškovą, kad laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Luidas“ pasiūlymas, kurio kaina buvo aiškiai didesnė.

7Tiekėjo UAB „Inkomsta“ „Komentarą dėl pasiūlymo atmetimo“ atsakovas įvertino kaip pretenziją, apie kurios atmetimą ieškovas buvo informuotas 2010-06-07 raštu, todėl, nesutikdamas su atsakovo sprendimais ir nepraleidęs Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nustatyto 10 dienų termino pareikšti ieškinį teisme, ieškovas UAB „Inkomsta“ kreipėsi į teismą.

8Ieškovas mano, kad atsakovas kaip Perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų principus, neužtikrino skaidrumo ir lygiateisiškumo, nes priimdama ginčijamus sprendimus nepaaiškino, kokiais objektyviais kriterijais remiantis buvo nustatyta, kad UAB „Inkomsta" pasiūlymo vertė atitinka neįprastai mažos kainos požymius; klaidingai vertino kaip pavyzdį pateiktą vieno iš medžiagų tiekėjų komercinį pasiūlymą; neteisingai paskaičiavo pateiktų medžiagų kainas vertinant vamzdžių ilgius metrais, ir todėl priėmė UAB „Inkomsta" interesus pažeidžiantį sprendimą. Kadangi ieškovo bei laimėjusio pasiūlymo UAB „Luidas“ procentinis skirtumas nėra labai didelis nuo kitų tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkio, mano, kad Pirkimo komisija piktnaudžiavo teise, tuo pažeisdama ieškovo teisėtus interesus. Mano, kad ieškovo pateiktą kainą pagrindžiančius argumentus, tikslinga būtų pavesti nustatyti ir įvertinti teismo paskirtam ekspertui. Sutinka sumokėti ekspertizės išlaidų užstatą, siūlomą ekspertinę įstaigą ir konkrečius klausimus ekspertui pateiks bylos eigoje.

9Ieškovas mano, jog UAB „Inkomsta" pagal pirkimo sąlygas pateikti dokumentai įrodo, kad UAB „Inkomsta" atitinka konkurso sąlygas, gali įvykdyti konkurse numatytus darbus, jos ekonominės ir finansinės būklės bei techninio ir profesinio pajėgumo kriterijai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; kad savo sprendimu Perkančioji organizacija be teisėto pagrindo pašalino iš konkurso galimą konkurso laimėtoją - UAB „Inkomsta", tokiu būdu pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus ir pagrindinius viešo konkurso organizavimo principus.

10Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Akmenės rajono savivaldybės administracija (t.2., b.l. 34-39) su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad UAB „Inkomsta“ konkursui pateikto pasiūlymo vertė atitiko neįprastai mažos kainos požymius, todėl, vadovaudamasi VPĮ 40 straipsniu bei Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 ,,Dėl pasiūlyme nustatytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo", Akmenės rajono saldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija 2010-05-18 raštu Nr.1051 kreipėsi į UAB ”Inkomsta” su prašymu tinkamai pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą.

11Komisija, išnagrinėjusi ieškovo pateiktą pasiūlymą bei 2010-05-24 raštą Nr.135 ”Dėl pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimo” Nustatė

121. Tiekėjas UAB ”Inkomsta” konkursiniame pasiūlyme pateikė informaciją, kad atlikdama darbus naudos gamintojo ”Wavin” vamzdžius. Atsiliepime į Pirkimų komisijos prašymą 2010-05-24 rašto Nr. 135 priedu, pateiktas išskleistas žiniaraštis, kuriame nurodytos projekto įgyvendinime naudojamų vamzdžių (Wavin) kainos: vamzdis DN110 mm. P10, vieno metro kaina - 10,75 Lt be PVM; vamzdis DN90 mm. P10, vieno metro kaina - 10,00 Lt be PVM; vamzdis DN32 mm. P10, vieno metro kaina - 1,20 Lt be PVM; vamzdis DN160 mm.4,0 kN/m2 vieno metro kaina - 9,00 Lt be PVM; vamzdis DN200 mm.4,0 kN/m2 vieno metro kaina -12,30 Lt be PVM; vamzdis DN400 mm.8,0 kN/m.2 vieno metro kaina - 53,00 Lt be PVM.

13Tačiau UAB „WAVIN BALTIC", t.y. oficialaus ”Wavin” produkcijos atstovo Lietuvoje tinklapyje http://wvvvv.kainos. wavin.lt/index. php?event=download&fid=586, nurodyta, kad šių vamzdžių kainos yra tokios: vamzdis DN110 mm. P10, vieno metro kaina -48,81 Lt be PVM; vamzdis DN90 mm. P10, vieno metro kaina - 33,74 Lt be PVM; vamzdis DN32 mm. P10, vieno metro kaina - 9,80 Lt be PVM; vamzdis DN160 mm.4,0 kN/m2 vieno metro kaina - 99,82 Lt be PVM; vamzdis DN200 mm.4,0 kN/m.2 vieno metro kaina - 155,91 Lt be PVM; vamzdis DN400 mm.8,0 kN/m2 vieno metro kaina - 621,13 Lt be PVM.

14Nors ieškovas UAB „Inkomsta“ 2010-05-24 rašte Nr. 135 nurodė, kad dėl ilgalaikių ryšių medžiagas objektui iš tiekėjų gaus 40-50 % pigiau, lyginant su statybos resursų skaičiuojamosiomis rinkos kainomis, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo kainos pateiktame žiniaraštyje yra nuo 3 iki 12 kartu mažesnės, nei pateiktos kainos oficialiame UAB „WAVIN BALTIC" tinklapyje, Viešojo pirkimo komisija, vaudamasi VPĮ 33 str. 2 dalies 7 punktu („apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis") priėmė sprendimą kreiptis į UAB „WAVIN BALTIC" su prašymu pateikti galimą šių vamzdžių vieno metro kainą, už kurią tiekėjai galėtų įsigyti ”Wavin” vamzdžius atsižvelgiant į tai, kad bus perkama prekių ne mažiau kaip po 500 m kiekvienos pozicijos. UAB „WAVIN BALTIC" pardavimų ir rinkodaros skyrius Komisijai nurodė, kad rangovams, su kuriais yra glaudžiai bendradarbiaujama gali būti suteikiama 30% nuolaida „nuo oficialiai skelbiamų produkcijos kainų”. Darant prielaidą, kad atskiri rangovai gali gauti dar didesnes nuolaidas, t.y. kaip nurodyta ieškovo rašte Nr. 135, galima nuolaida sudaro iki 50 proc. nuo oficialių kainų, tačiau ieškovo pateiktame žiniaraštyje buvo nurodytos ”Wavin” produkcijos kainos nuo 1,6 iki 6 kartų mažesnės, negu pats ieškovas savo rašte teigė, kad gali nupirkti šią produkciją.

152. Ieškovo 2010-05-24 raštu Nr 135 pateikto žiniaraščio Nr. 1 pozicijose 1.11.4; 1.11.5 ir 1.11.6 nurodyta: ”<...> rankinis tranšėjų dugno išlyginimas, <...>, tuo tarpu prie šių pozicijų skiltyje ”Darbo užmokestis” nieko nenurodyta. Analogiškose visų kitų pateiktų žiniaraščių pozicijose, kur nurodoma ”Rankinis tranšėjų dugno išlyginimas” skiltyje ”Darbo užmokestis”, nieko nenurodyta. Todėl Komisija sprendė, kad atliekant darbus, ypač rankiniu badu, darbo užmokestis yra būtinas, kitaip šie darbai negali būti tinkamai ir/arba iš viso atlikti.

163. Ieškovo 2010-05-24 raštu Nr. 135 pateikto žiniaraščio Nr. 1 pozicijose 1.11.2 ir 1.11.3 nurodyta: ”Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio <...> nufrezavimas visu gatvės pločiu, asfalto dangos ir pagrindo ardymas, įskaitant pakrovimą ir išvežimą į sąvartyną kai klojamas vienas vamzdynas”, tuo tarpu prie šių pozicijų skiltyje ”Darbo užmokestis” nieko nenurodyta. Analogiškose visų kitų pateiktų žiniaraščių pozicijose skiltyje ”Darbo užmokestis” nieko nenurodyta. Todėl Komisija sprendė, kad atliekant bet kokius statybos darbus, darbo užmokestis yra būtinas, kitaip šie darbai negali būti tinkamai ir/arba išviso atlikti.

17Nors pagal tiekėjų užklausas buvo paaiškintos ir išplatintos atitinkamos Konkurso sąlygos dėl vamzdynų klojimo būdo, t.y., kad ”mišrus tinklų klojimo būdas negalimas", UAB ”Inkomstas” pateiktuose žiniaraščiuose buvo nurodyta „...priklausomai nuo pasirinkto vamzdyno klojimo būdo...", t.y. ieškovas savo pasiūlyme privalėjo nurodyti konkretų vamzdžiu klojimo būdą, o ne bendrai ir deklaratyviai pareikšti, kad darbų eigoje bus priimti konkretūs sprendimai kokiu būdu bus klojami vamzdžiai.

18Viešojo pirkimo komisijos 2010-05-18 rašte Nr. 1051 „Dėl neįprastai mažos kainos paaiškinimo" pagal atskiras Konkurso sąlygose nurodytas darbų pozicijas ieškovo UAB ”Inkomsta” buvo prašoma pateikti: 1. Paslaugų, darbų ir statybos metodo aprašymus; 2. Išskirtinai palankių sąlygų atlikti darbus įrodymus; 3.Siūlomų naudoti medžiagų originalumo įrodymus; 4.Pažymas apie ketinamų pasitelkti darbuotojų darbo užmokesčio vidurkius; 5.Informaciją apie galimybę gauti valstybės pagalbą. 6. Darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymus; 7. Subrangovų pasitelkimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymus; 8.Naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymus; 9.Nurodytų taikyti nuolaidų apskaičiavimo detalizavimus ir pagrindimus.

19Vietoje pateiktų klausimų ieškovas UAB ”Inkomsta” 2010-05-24 rašte Nr. 135 nepateikė: 1. paslaugų, darbų ir statybos metodo aprašymų; 2. jokių bent kuo pagrįstų įrodymų, kodėl ieškovo darbų atlikimo sąlygos yra išskirtinės, kodėl galima mažesnė bendra sąmatinė vertė; 3. jokių įrodymų, kad už neįprastai mažas kainas darbai bus atliekami naudojant tinkamas, pasiūlyme nurodytas, originalias medžiagas; 4. pažymų apie ketinamų pasitelkti darbuotojų darbo užmokesčio vidurkius; 5. informacijos apie galimybę gauti valstybės pagalbą; 6.paaiškinimo, kodėl ieškovo darbuotojams sumažintas darbo užmokesčio fondas ir konkrečių šio fakto įrodymų; 7. prašomų dokumentų originalų, kaip tai buvo prašoma 2010-05-18 raštu S-1051.

20Ieškovas UAB ”Inkomsta” 2010-05-24 rašte Nr. 135 nurodė, kad bendruose žiniaraščiuose yra įtraukti darbai ir medžiagos, kuriuos ieškovui tieks subrangovai, tačiau nenurodė, kokius konkrečius darbus ir kokias konkrečias medžiagas ieškovas gaus iš savo pasirinktų subrangovų ir kodėl subrangovų teikiamų paslaugų ir medžiagų kainos yra mažesnės, negu kainos vyraujančios rinkoje. Pateikė paaiškinimą, kad ieškovas turi savo nuosavus įrengimus ir transportą, dėl ko mažėja bendra sąmatinė darbų ir medžiagų kaina, bet nepateikė turimos technikos sąrašų ir nurodytos technikos turėjimo fakto įrodymų.

21Atsakovo teigimu, Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 39 str. 1 d. galėjo prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negalėjo prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmę: pakeisti kaina arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimu neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Pirkimo dalyvis neturi teisės papildyti kainą naujomis dalimis. Todėl Komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1S-122 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo" III dalies 9 punktu („Pasiūlymas turi būti atmestas, kai tiekėjas nepateikia arba pateikia netinkamus pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų kainos pagrįstumo įrodymus") priėmė sprendimą ieškovo UAB ”Inkomsta” pasiūlymą atmesti.

22Atsakovo Akmenės savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjęs 2010-06-07 gautą UAB ”Inkomsta” ”Komentarą dėl pasiūlymo atmetimo”, kuris pagal savo esmę atitiko pretenzijos požymius ir kuriame buvo pridėta UAB „Consena" komercinio pasiūlymo kopija, atmetė šią pretenziją, nes ieškovas savo pretenzijoje ir jos priede dar kartą patvirtino, kad jo pateiktame konkursiniame pasiūlyme vamzdžių kainos nurodytos mažesnės, negu įmanoma juos nupirkti rinkoje. Taip pat buvo pastebėta, kad UAB „Consena" komerciniame pasiūlyme nenurodyti vamzdžių apkrovos parametrai, dėl ko galima spręsti, kad pateiktame kainininke kalbama apie žemesnių parametrų vamzdžius, negu reikalingi, norint tinkamai atlikti Konkurse skelbtus darbus, o taip pat svarbu, kad vamzdžių apkrovos iš esmės įtakoja ir atitinkamų vamzdžių kainas. Be to, teikdamas konkursinį pasiūlymą ieškovas deklaravo, jog vykdydamas darbus naudos būtent “Wavin” vamzdžius, tuo tarpu UAB „Consena" prekiauja ZPU, Miedzyrzecz Sp.Zo.o. vamzdžiais, o UAB ”Inkomsta” pasiūlyme niekaip neatsispindėjo, kad bus naudojami “Wavin” vamzdžiai.

23Atsakovas nurodė, kad konkurso dalyvis neturėjo teisės keisti Konkursinio pasiūlymo esmės ir naudoti kitas medžiagas, negu nurodyta jo pasiūlyme. Atsižvelgęs į tai kas išdėstyta, atsakovas priėmė sprendimą - atmesti ieškovo pretenziją, o ieškovą pašalinti iš konkurso.

24”Dublike” ieškovas UAB ”Inkomsta” naujų argumentų nepateikė, prašė patenkinti pareikštą ieškinį (t.2, b.l. 82-85).

25Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo atsakovo pusėje UAB „Luidas“ prašė ieškinio netenkinti, pareiškė, kad palaiko atsakovo poziciją (t.2, b.l. 65-68).

26Tretysis asmuo nurodė, kad Perkančiosios organizacijos Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 27.8 punte buvo nustatyta, jog tiekėjo kaina visais atvejais bus laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1. yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; 2. yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų šiam viešėjam pirkimui skirti lėšų“. UAB „Inkomsta“ pasiūlyta darbų kaina buvo 4 059990,- Lt, o visų konkurso dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinis vidurkis buvo 5 570 188,75 Lt., t.y. ieškovo pasiūlyta kaina buvo net 27,11 procentų mažesnė už visų neatmestų pasiūlymų aritmetinį vidurkį. Todėl mano, kad ieškovas (perkančioji organizacija) pagrįstai pareikalavo pagrįsti šią kainą ir pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, juolab, kad ieškovas atsakė tik į dalį pozicijų, kurias reikalavo paaiškinti atsakovas, o paaiškinamasis raštas buvo neaiškus ir neišsamus.

27Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo UAB „Žemkasta“ nurodė, kad palaiko UAB „Luidas“ interesus ir prašo ieškinį atmesti (t.2, b.l. 46-48).

28Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo UAB „Statybos ritmas“ nurodė, kad neturi intereso šioje byloje, dėl pateikto ieškinio savo nuomonės nepareiškia ir prašo nagrinėti bylą trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (t.2, b.l. 42-43).

29Kiti tretieji asmenys atsiliepimų nepateikė ir savo nuomonės nepareiškė.

30Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Inkomsta“ atstovas Linas Mažonis palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus ir reikalavimus bei prašė ieškinį patenkinti.

31Ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovo manymu, buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo procedūros. Buvo tikrinamas ne tik UAB „Inkomsta“, bet ir UAB „Luidas“ pasiūlymas, tačiau jie buvo tikrinami nevienodu principu. Perkančioji organizacija, vertindama UAB „Inkomsta“ pasiūlymą, neteisingai apskaičiavo pateiktų medžiagų kainas, todėl priėmė klaidingą sprendimą, suteikdama pirmumą kitam konkurso dalyviui. Be to, ieškovui buvo suvaržyta teisė pareikšti pretenziją: ieškovas UAB „Inkomsta“ 2010-06-07 pateikė atsakovui „Komentarą dėl pasiūlymo atmetimo“; jis buvo pasirašytas įmonės komercijos vadovo H. Jablonskio; 2010-06-07 buvo gautas atsakovo atsakymas, kad UAB „Inkomsta“ pretenzija yra atmesta, todėl toliau ieškovas ginčytis nebegalėjo. Taip pat buvo suvaržyta ieškovo teisė laimėti šį viešojo pirkimo konkursą, buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyviosios nuostatos; yra visiškai neaišku, kokiu principu buvo nustatytos medžiagų (vamzdžių) kainos. Ieškovui liko neaišku, kodėl dėl ieškovo pasiūlymo UAB „Wavin baltic“ interneto tinklapyje buvo tikrinamos medžiagų kainos; kodėl atsakovas nustatė, kad pagal ieškovo nurodytas kainas darbų atlikti yra neįmanoma; kodėl buvo atmesta ieškovo pretenzija, kurios net nebuvo; kodėl buvo pažeistos pirkimo procedūros.

32Mano, kad UAB „Luidas“ viešojo pirkimo konkursą laimėjo nepagrįstai, todėl prašo tenkinti ieškinį ir panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešojo konkurso komisijos 2010-06-01 sprendimą ir 2010-06-07 sprendimą dėl UAB „Inkomsta“ pasiūlymo ir pretenzijų atmetimo konkurse „Akmenės miesto naujų vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų tiesimas“; panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2010-06-02 sprendimą patvirtinti pasiūlymų preliminarią eilę konkurse „Akmenės miesto naujų vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų tiesimas“ bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

33Mano, kad į 2010-05-18 atsakovo Viešojo pirkimo komisijos prašymą pateikti paaiškinimus, 2010-05-24 raštu ieškovas pateikė reikalingus paaiškinimus, pridėjo žiniaraščius, kuriuose buvo nurodytos kainos ir paaiškintos visos aplinkybes, kurios buvo susijusios su UAB „Inkomsta“ siūloma mažesne kaina. Iš devynių pozicijų ieškovas paaiškino ne visas, tačiau iš visų pateiktų dokumentų buvo matyti, kad ieškovo įmonė yra pajėgi atlikti visus darbus. Nors buvo neatsakytos 1, 2, 3, 4 ir 5 pozicijos, bet didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į neteisingą medžiagų kainų vertinimą. Jei atsakovui (perkančiajai organizacijai) būtų prireikę dar kokių papildomų dokumentų, ieškovas juos galėjo pateikti ir vėliau. Mano, kad atsakovas, vertindamas paaiškinimo dalį dėl vamzdžių, sumaišė vamzdžių metrus su vienetais. Ieškovas kainas buvo apskaičiavęs metrais. Parengiamojo posėdžio metu ieškovo pateiktame įmonės „Sanistål“ kainoraštyje visi nurodyti vamzdžiai yra gamintojo „Wavin“, nors pirmose trijose eilutėse jie taip neįvardinti. Pirmojoje pozicijoje nurodyta kaina yra 12,15 Lt be nuolaidos. Šiame kainoraštyje yra informacija apie tai, kokios yra UAB „Wavin baltic“ vamzdžių kainos. Esmė ta, kad atsakovas netinkamai apskaičiavo vamzdžių kainas. Atskirai gamintojo „Wavin“ kainininko perkančiajai organizacijai ieškovas neteikė, visos kainos buvo pateiktos žiniaraščiuose, kurie buvo pridėti prie 2010-05-24 paaiškinimo Nr.135. Tuose žiniaraščiuose buvo nurodyta, už kokią kainą tuos vamzdžius parduoda. Už kokią kainą ieškovas vamzdžius perka, niekas pagrįsti ir paaiškinti jo neprašė. 2010-05-24 rašto Nr. 135 antroje pozicijoje buvo parašyta „Esant krizinei situacijai Lietuvoje, mūsų darbuotojai nusprendė susimažinti darbo už mokesčio fondą. To pasekoje sumažėjo ir projekto skaičiuojamoji kaina. Bet tai neturės neigiamo poveikio statybos kokybei“. Tai buvo įrodymas, kad ieškovas statybos darbus atlikti gali. Darbo užmokesčio ieškovas nenurodė, jis buvo įskaičiuotas į kitą pasiūlymo eilutę, o į kokią – šiuo metu atsakyti atstovas negali,- tiesiog buvo nurodyta bendra objekto kaina. Jei nebuvo nurodyta darbo užmokesčio kaina, vadinasi tie darbai būtų buvę atlikti veltui. 2010-05-24 rašte Nr.135 ieškovas nenurodė, kad darbai bus atlikti veltui, bet taip buvo galima suprasti iš cituoto antro punkto. Darbų pirkimo dokumentuose buvo nurodytas vamzdžių klojimo būdas, taip pat buvo nurodyta, kaip reikia apskaičiuoti vamzdžių kainą. Atsakovas (pirkėjas) turėjo žiūrėti ir skaičiuoti pagal tiekėjo UAB „Inkomsta“ pateiktus dokumentus.

34Atsakovo - Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovas V. Sviderskis nurodė, kad atsakovas su ieškiniu nesutinka, laikosi pozicijos, išdėstytos atsiliepime į ieškinį.

35Atsakovas mano, kad ieškovas gudravo: pateikiama nepagrįstai maža kaina, vėliau ją bandoma kooreguoti. Kadangi UAB „Inkomsta“ pasiūlymo kaina buvo gerokai mažesnė nei kitų dalyvių, t.y. kaina buvo akivaizdžiai per maža, atsakovas privalėjo ją išsiaiškinti, todėl 2010-05-18 nusiuntė raštą, kuriuo paprašė ieškovo paaiškinti neįpratai mažą pasiūlymo kainą. Ieškovas teigia, kad po pasiūlymo atmetimo jis pateikė ne pretenziją, o komentarą dėl pasiūlymo atmetimo, tačiau kartu su tuo komentaru jis pateikė UAB „Consena“ komercinį pasiūlymą. Šiame komerciniame pasiūlyme nurodytos vamzdžių kainos buvo didesnės, negu pradiniame ieškovo pasiūlyme. Vadinasi, vamzdžių kaina taip ir liko nepagrįsta. Ieškovo UAB „Inkomsta“ pasiūlyme nebuvo išskirtas darbo užmokestis, tačiau darbai negali būti atliekami neatlygintinai, perkančioji organizacija negali samprotauti, kad tie darbai bus atlikti už dyką. Ieškovo pasiūlymas buvo klaidinantis. Ieškovas turėjo pateikti Perkančiosios organizacijos prašomus papildomus paaiškinimus, tačiau jų nepateikė. Teismo posėdyje ieškovo atstovas pateikė teismui įmonės „Sanistål“ kainoraštį, tačiau iš jo neįmanoma suprasti, ar ten tikrai yra surašyti „Wavin“ vamzdžiai; kaina nurodyta – 12,15 Lt, ir ji yra didesnė ir niekaip nepažymėta, kad kainos skirtumą kompensuos ieškovas. Ieškovo pasiūlymo kaina buvo nepagrįsta, todėl jo pasiūlymas buvo atmestas. Ieškovas pažeidė sąžiningumo, skaidrumo principus – pateikė nepagrįstai mažas kainas, kad, prasidėjus viešojo pirkimo procedūroms, galėtų jas pakelti. Mano, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai. „Komentarą dėl pasiūlymo“ atsakovas suprato kaip pretenziją. Tik šiame teismo posėdyje ieškovo atstovas iškėlė versiją, kad ieškovo „komentaras dėl pasiūlymo atmetimo“ buvo ne pretenzija, o kažkokia ieškovo komercijos vadovo saviveikla. Jei tai buvo tik informacinis raštas, vadinasi, ieškovas pretenzijos nepateikė ir į teismą kreiptis neturėjo teisės. Jeigu konkurso dalyvis buvo apdairus ir matė, kad atsakovas „Komentarą dėl pasiūlymo atmetimo“ suprato kaip pretenziją, o pretenzijos pateikimo laikas dar nebuvo pasibaigęs, turėjo teisę pareikšti pretenziją ir atsakovo 2010-06-07 raštas dėl pretenzijos išnagrinėjimo jokių kelių ieškovui neužkirto, jis galėjo pareikšti aiškią pretenziją. Jeigu ieškovas teigia, kad jis pretenzijos visai nepareiškė, vadinasi, dabartinis teismo procesas yra išvis negalimas. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas ir dėl nepagrįstos vamzdžių kainos, ir dėl kitų pagrindų, kurie yra detaliai nurodyti atsakovo atsiliepime. Rašte dėl pretenzijos atmetimo atsakovas pasisakė tik dėl vamzdžių kainų, nes dėl kitų pozicijų pretenzija nebuvo pareikšta. Konkurso sąlygose buvo reikalaujama nurodyti vamzdžių modelį, klojimo būdą ir kainą. Ieškovas pats nurodė UAB „Wavin Baltic“ vamzdžius, todėl atsakovas ir rėmėsi tos įmonės informacija apie gaminamą produkciją. Tik vėliau ieškovas pradėjo keisti ir vamzdžių gamintojus, ir jų kainas. Atsakovas paprašė, kad ieškovas paaiškintų neįprastai mažą kainą pagal atskiras Konkurso sąlygose nurodytas darbų pozicijas, o gavo iš ieškovo UAB „Consena“ pasiūlymą su jame nurodytomis kainomis. Žiniaraščiuose, kurie buvo pridėti prie 2010-05-24 ieškovo atsakymo Nr. 135 buvo nurodyti „Wavin“ vamzdžių modeliai ir jų kaina, o perkančioji organizacija prašė, kad ieškovas paaiškintų ne vieną poziciją, dėl kurių buvo iškilę klausimai. Tikrindamas ieškovo paaiškinimą atsakovas pasinaudojo vieša informacija, kuri buvo paimta iš UAB „Wavin Baltic“ internetinio puslapio, nes pats ieškovas savo pasiūlyme nurodė tos įmonės vamzdžius. Tikrinti ieškovo pasiūlymą buvo nuspręsta bendru viešųjų pirkimo komisijos sprendimu. Teigia, kad UAB „Inkomsta“ ir UAB „Luidas“ pasiūlymai buvo vertinami vienodai.

36Tretieji asmenys UAB „Luidas“, UAB „Žemkasta“, UAB „Pireka“, UAB „Plungės lagūna“, UAB „Techsis“, UAB „Vigantiškių statyba“, UAB „Edrija“ UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, UAB „Žemda“, UAB „Statybos ritmas“, UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“, UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, UAB „Water Ser“ teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimą jiems pranešta tinkamai.

37Teismas byloje nustatė šias faktines konkurso vykdymo aplinkybes.

38Pagal Akmenės rajono avivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos patvirtintas „Supaparastinto atviro konkurso sąlygas“ (toliau – Konkurso sąlygos, t.1, b.l. 63-164), Akmenės rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą atvirą konkursą (toliau-Konkursas) „Akmenės miesto naujų vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų tiesimas“ (pirkimo Nr. 87583), (visa konkurso medžiaga prijungta prie šios civilinės bylos).

39Konkurso tikslas buvo supaprastinto atviro konkurso būdu pirkti šiuos darbus: pakloti 7439 m naujų vandentiekio tinklų ir 1580 m įvadų; pakloti 7635 m naujų nuotekų tinklų ir 1378 m įvadų; pastatyti 4 naujas nuotekų siurblines. Nurodyta, kad prijektas finansuojamus pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas (t.1, b.l.67-68).

40Apie šį Konkursą pirkėjas Akmenės rajono savivaldybės administracija paskelbė 2010 m. balandžio 14 d. „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 27 bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo kodas Nr. 87583). 2010-04-30 ta pačia tvarka pasiūlymas buvo patikslintas dalyje dėl tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų, taip pat buvo pranešta Viešųjų pirkimų tarnybai. Apie Konkurso sąlygų patikslimą buvo atskirai informuoti tiekėjai. Pagal Konkurso sąlygų 31 punktą Komisijos neatmesti pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

41Kaip matyti iš civilinės bylos medžiagos ir Supaprastinto atviro konkurso medžiagos, Konkurso sąlygose nustatytu laiku Komisijai pasiūlymus pateikė 13 tiekėjų (Viešojo pirkimo komisijos 2010-05-11 protokolas Nr. 169), tame tarpe ieškovas UAB „Inkomsta“, kurio kurio pasiūlymo kaina mažiausia – 4059990,38 Lt (t.1, b.l. 167-251). Antruoju pagal mažiausią pasiūlymo kainą buvo UAB „Luidas“ , UAB „Žemkasta“ – 4430999,22 Lt ir t.t.

422010-05-18 Viešųjų pirkimų komisijos (toliau –Komisijos) posėdžio nutarimu (protokolo Nr. 177) dviejų tiekėjų, t.y. UAB „Inkomsta“ ir UAB „Luidas“, pasiūlymų kainos įvertintos kaip atitinkančios neįprastai mažą kainą, todėl abu tiekėjai įpareigoti iki 2010-05-24, 12 val., pagrįsti itin mažą kainą, pateikiant: 1. paslaugų, darbų ir statybos metodo aprašymus; 2. išskirtinai palankių sąlygų atlikti darbus įrodymus; 3. siūlomų naudoti medžiagų originalumo įrodymus; 4. pažymas apie ketinamų pasitelkti darbuotojų darbo užmokesčio vidurkius; 5. informaciją apie galimybę gauti valstybės pagalbą; 6. darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymus; 7. subrangovų pasitelkimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą aprašymus; 8. naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymus; 9. nurodytų taikyti nuolaidų apskaičiavimo detalizavimus ir pagrindimus. Analogiško turinio pranešimas Nr. S-1051 UAB „Inkomsta“ buvo išsiųstas 2010-05-18 (t.1, b.l. 15, 252).

432010-05-24 UAB „Inkomsta“ Viešųjų pirkimų komisijai pateikė paaiškinimą su papildomais žiniaraščiais dėl 2010-05-18 užklausimo Nr. S-1051 (t.1, b.l. 252-317). Atitinkamas paaiškinimas 2010-05-24 raštu Nr. 3.9-10-223 buvo gauta iš UAB „Luidas“.

442010-06-01 Komisijos posėdyje (protokolo Nr. 204), UAB „Luidas“ pasiūlymo mažos kainos pagrindimas buvo pripažintas tinkamu, o UAB „Inkomsta“ mažos kainos pagrindimas pripažintas netinkamu, todėl pasiūlymas atmestas. Protokole nurodyti atmetimo motyvai. Analogiški motyvai nurodyti Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2010-06-01 pranešime Nr. S-1200 tiekėjui UAB „Inkomsta“ (t.1, b.l. 17-19, 318-320).

452010-06-02 Komisijos posėdžio nutarimu (protokolo Nr. 206) nustatyta pasiūlymų eilė pagal mažiausią pasiūlymo kainą, o būtent: UAB „Luidas“ ir UAB „Žemkasta“ – 4430999,22 Lt, AS „Water Ser“ -5148646,92 Lt, UAB „Pireka“ – 5200112,93 Lt ir t.t. Laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Luidas“ pasiūlymas (t.1, b.l. 321).

462010-06-07 Komisijos posėdžio metu (protokolo Nr.212) buvo apsvarstytas iš UAB „Inkomsta“ 2010-06-07 gautas (registro Nr. g-1854) „Komentaras dėl pasiūlymo atmetimo“ su priedu “Consena“ komercinis pasiūlymas, kuris Komisijos įvertintas kaip UAB „Inkomsta“ pretenzija, ir atmestas, motyvuojant tuo, kad UAB „Inkomsta“ pateiktame konkursiniame pasiūlyme nurodytos vamzdžių kainos yra mažesnės, negu įmanoma juos nupirkti, UAB “Consena“ komerciniame pasiūlyme nenurodyti vamzdžių apkrovos parametrai, kas tiesiogiai atsiliepia kainai. Nurodyta, jog Komisijos pranešime apie pasiūlymo atmetimą buvo nurodytos ir kitos pasiūlymo atmetimo priežastys, dėl kurių UAB „Inkomsta“ savo pretenzijoje nieko nenurodė.

47Apie pretenzijos atmetimą ieškovas buvo informuotas 2010-06-07 raštu Nr. S-1225 (t.1, b.l. 22-23, 325-326).

48UAB „Inkomsta“ ieškinys pateiktas teismui nepažeidžiant VPĮ 94 str. (VPĮ 2010-02-11 redakcija, įsigaliojusi nuo 2010-03-02) nustatyto termino.

49UAB „Inkomsta“ ieškinys atmestinas

50Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje pateiktus įrodymus, pripažįsta UAB „Inkomsta“ ieškinio reikalavimus nepagrįstais ir jų netenkina.

51Kadangi supaprastintas atviras konkursas, dėl kurio yra kilęs šis ginčas, vyko po 2010 m. kovo 2 dienos, tai taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo 2010 m. vasario 11 d. redakcija, įsigaliojusi nuo 2010 m. kovo 2 dienos.

52Teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovo –Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija 2010 m. birželio 1 d. vykusiame posėdyje nepagrįstai atmetė UAB „Inkomsta“ pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos, o taip pat 2010 m. birželio 7 d. nepagrįstai atmetė ieškovo pretenziją bei 2010 m. birželio 2 d. nepagrįstai UAB „Luidas“ pasiūlymą pripažino laimėjusiu.

53Kaip matyti iš bylos medžiagos, tiekėjai UAB „Inkomsta“ ir UAB „Luidas“ iš trylikos konkurse dalyvavusių tiekėjų, pateikė Viešųjų pirkimų komisijai pasiūlymus mažiausia kaina (atitinkamai 4059990,38 Lt ir 4430999,22 Lt). Kitų pasiūlymų kainos buvo ženkliai didesnės (pvz., UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“ - 6968480,51 Lt).

54Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. numatyta, kad „jeigu pateiktame pasiūlyje nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti“.

55Neįprastai mažos kainos sąvoka yra apibrėžta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 ,,Dėl pasiūlyme nustatytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo", kur nurodyta, kad: „1. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo-pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui; 2. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 2.1. yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; 2.2. yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų“. Ši pastaroji nuostata yra įrašyta ir „Akmenės miesto naujų vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų tiesimas“ Supaprastinto atviro konkurso sąlygų“ 27.8. punkte.

56Kaip teisingai savo atsiliepime dėl ieškinio pastebėjo tretysis asmuo UAB „Luidas“, tiekėjo UAB „Inkomsta“ pasiūlyta darbų kaina buvo 4 059990,- Lt, o visų konkurso dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinis vidurkis buvo 5 570 188,75 Lt., t.y. ieškovo pasiūlyta kaina buvo 27,11 procentų mažesnė už visų neatmestų pasiūlymų aritmetinį vidurkį. Todėl akivaizdu, kad perkančioji organizacija pagrįstai pareikalavo pagrįsti šią kainą.

57VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad „perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į: 1) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą; 2) pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus; 3) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumą; 4) norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų pateikimo ar darbų atlikimo vietoje, laikymąsi; 5) dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą“. VPĮ 40 str. 3 dalyje nustatyta, kad „kai perkančioji organizacija nustato, kad neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad dalyvis yra gavęs valstybės pagalbą, šis pasiūlymas gali būti atmestas vien šiuo pagrindu, jeigu dalyvis negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai“.

58Kaip matyti iš Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. gegužės 18 d. protokolo ir 2010-05-18 Akmenės rajono savivaldybės administracijos pranešimo Nr. S-1051 ieškovui UAB „Inkomsta“, būtent šiuos VPĮ 40 str. 2 ir 3 dalyse numatytus aspektus dėl neįprastai mažos kainos ir buvo prašoma paaiškinti (t.1, b.l. 15).

59Pažymėtina, kad toks pat Perkančiosios organizacijos reikalavimas paaiškinti neįprastai mažą kainą buvo pateiktas ir UAB „Luidas“, pateikusiai 4430999,22 Lt pasiūlymą, kas patvirtina, kad ieškovas nebuvo specialiai išskirtas ar diskriminuojamas.

60Kaip matyti iš ieškovo UAB „Inkomsta“ 2010-05-24 rašto Nr.135 „Dėl supaprastinto atviro konkurso „Akmenės miesto naujų vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų tiesimas“ pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimo“ bei kartu su šiuo raštu pateiktų žiniaraščių (t.1, b.l. 252-317), iš 9 Perkančiosios organizacijos (atsakovo) pateiktų pozicijų, buvo pateikti atsakymai tik į 4 pozicijas, tačiau ir šie atsakymai yra nekonkretūs, parengti aiškiai atmestinai.

61Teismas nelaiko reikalingu analizuoti kiekvieno šio atsakymo dėl to, kad tiek Perkančiosios organizacijos (atsakovo) pateikti konkurso dalyviui UAB „Inkomsta“ klausimai, į kuriuos UAB „Inkomsta“ turėjo pateikti konkrečius, motyvuotus ir pagrįstus atsakymus, tiek ir UAB „Inkomsta“ atsakymai buvo detaliai išanalizuoti 2010 m. birželio 1 d. vykusiame Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje (protokolo Nr. 204), o taip pat detaliai nurodyti ieškovui UAB „Inkomsta“ 2010-06-01 Akmenės rajono savivaldybės administracijos siųstame pranešime Nr. S-1200 (t.1, b.l. 17-19).

62Teismo posėdyje dalyvavęs ieškovo atstovas negalėjo paaiškinti, kodėl UAB „Inkomsta“ Perkančiajai organizacijai 2010-05-24 raštu Nr. 135 paaiškino tik dalį, t.y. keturias iš devynių, jai pateiktas pozicijas; kodėl prie paaiškinimo pateiktuose žiniaraščiuose ieškovas visai nenurodė, kaip bus apmokami atskiri darbai, pvz., „rankinis tranšėjų dugno išlyginimas“, o ieškovo atstovo paaiškinimas, kad šie darbai galimai būtų buvę atlikti nemokamai, tik patvirtina, kad UAB „Inkomsta“ pateikto pasiūlymo kaina buvo akivaizdžiai neįprastai maža ir nepagrįsta.

63Teismo taip pat neįtikino ieškovo argumentai, kad Perkančioji organizacija, t.y. atsakovas, galimai neteisingai paskaičiavo ieškovo pasiūlyme nurodytų vamzdžių kainą, supainiojęs metrus ir vienetus, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, tiek ieškovas, tiek atsakovas, vamzdžių kainą vertino ne vienetais, bet metrais.

64Ieškovo atstovo argumentas, kad ieškovas galėjo pateikti papildomus paaiškinimus dėl kainos, jei atsakovas būtų to prašęs, negali būti laikomi pagrįstu, nes prašyti pakartotinų paaiškinimų nenumato VPĮ, be to, taip būtų suteiktos nelygios sąlygos tiekėjams.

65Ieškovo atstovo argumentas, kad ieškovas tikrai buvo pajėgus atlikti Konkurso sąlygose numatytus darbus jo pasiūlyta kaina, tėra deklaratyvaus pobūdžio, nes, kaip numato VPĮ 40 str. nuostatos, neįprastai mažą kainą turi konkrečiai pagrįsti tiekėjas.

66Ieškovo UAB „Inkomsta“ reikalavimas panaikinti atsakovo – Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2010-06-02 sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė, atmestinas, nes, kaip matyti iš ieškinio turinio, tai yra išvestinis reikalavimas, o nepatenkinus pirmojo ieškovo reikalavimo panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2010-06-01 sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, nera pagrindo tenkinti ir pastarojo ieškovo reikalavimo dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo. Kitų motyvų ir argumentų, dėl ko reikėtų panaikinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2010-06-02 sprendimą, ieškovas nenurodė.

67Teismo posėdyje ieškovo atstovo iškeltas argumentas, kad atsakovas pažeidė UAB „Inkomsta teisę tinkamai pareikšti pretenziją dėl UAB „Inkomsta“ pasiūlymo atmetimo pripažindamas UAB „Inkomsta“ komercijos direktoriaus pasirašytą „Komentarą dėl pasiūlymo atmetimo“ kaip pretenziją ir 2010-06-07 pateikdamas atsakymą į šią pretenziją, pripažintinas nepagrįstų.

68Pirma, UAB „Inkomsta“ ieškinyje (t.1, b.l.1-5), kurį pasirašė UAB „Inkomsta“ direktorius Petras Černeckas, yra nurodžiusi, kad UAB „Inkomsta“ kaip ieškovas turi teisę kreiptis į teismą VPĮ nustatyta tvarka, nes „atsakymas „Dėl pretenzijos išnagrinėjimo“ Nr. S-1225 surašytas 2010-06-07, todėl teikiame šį ieškinį per LR Viešųjų pirkimų Įstatyme nustatytą 10 dienų terminą, jo nepažeisdami“. Apie tokį ieškovo teisių pažeidimą nebuvo užsiminta ir ieškovo pateiktame „dublike“ (t.2, b.l.82-85).

69Antra, atsakovo –Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos faktiniai veiksmai, t.y. ieškovo pretenzijos svarstymas 2010 m. birželio 7 d. posėdyje (protokolo Nr. 212), UAB „Inkomsta“ motyvuotas informavimas apie pretenzijos atmetimą, UAB „Inkomsta“ ieškinio pareiškimas teisme per VPĮ 94 str. 1 d.1 p. nustatytą terminą, patvirtina, kad tiek ieškovas UAB „Inkomsta“, tiek atsakovas- Akmenės rajono savivaldybės administracija, ieškovo 2010-06-07 atsakovui pateiktą „Komentarą dėl pasiūlymo atmetimo“ pripažino kaip pretenziją, nepriklausomai nuo jos pavadinimo. Todėl vien vadovaujantis ieškovo atstovo posėdžio metu parekšta nuomone, kad ieškovas nebuvo pateikęs pretenzijos atsakovui, t.y. pripažinimas, kad pats nesilaikė ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos, palikti ieškinį nenagrinėtu (CPK 296 str.1d.1p.) neturi pagrindo.

70Iš įrodymų visumos darytina išvada, kad atsakovas - Akmenės rajono savivaldybės administracija, vykdydama supaprastintą atvirą konkursą „Akmenės miesto naujų vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų tiesimas“ darbų pirkimui ir atmesdama ieškovo UAB „Inkomsta“ pasiūlymą dėl pasiūlytos neįprastai mažos kainos, patvirtindamas preliminarią pasiūlymų eilę bei atmesdamas ieškovo pretenziją, nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų reikalavimų, o taip pat minėto įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įvardintų principų, todėl ieškinys atmestinas.

71Dėl bylinėjimosi išlaidų

72Atsakovas - Akmenės rajono savivaldybės administracija ir jos atstovas advokatas V.Sviderskis nepateikė teismui duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl, atmetus ieškinį, iš ieškovo UAB „Inkomsta“ šiuo sprendimu tik priteistinos 231,40 Lt išlaidos (t.1, b.l. 33), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu Valstybei (LR CPK 96 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

73Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

74Ieškovo prašymu Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartimi (t.1, b.l. 25) buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos viešojo pirkimo procedūros. Tenkinant atsakovo Akmenės rajono savivaldybės atskirtąjį skundą ir atsižvelgiant į viešąjį interesą, Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 30 d. nutartimi buvo panaikintos 2010 m. birželio 23 d. nutartimi paskirtos laikinosios apsaugos priemonės ir laikinųjų apsaugos priemonių klausimas paskirtas nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 12 d. nutartimi ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atmestas (t.1, b.l. 34-39, t.2, b.l. 1, 27-29).

75Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

76Ieškovo UAB „Inkomsta“ ieškinį atsakovui Akmenės rajono savivaldybės administracijai atmesti.

77Priteisti iš ieškovo UAB „Inkomsta“ (įmonės kodas 141774897, Buveinės adresas Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda, sąskaita banke LT48 7044 0600 0080 9378 AB SEB bankas, banko kodas 70440) Valstybei 231,40 Lt (du šimtus trisdešimt vieną litą 40 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

78Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Inkomsta“... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 4. tretiesiems asmenims: UAB „Luidas“, UAB „Žemkasta“, AS „Water... 5. Ieškovas UAB „Inkomsta“ savo ieškiniu (t.1, b.l. 1-5) prašė teismo... 6. Ieškovas (tiekėjas) UAB „Inkomsta“ nurodė, kad dalyvavo atsakovo... 7. Tiekėjo UAB „Inkomsta“ „Komentarą dėl pasiūlymo atmetimo“ atsakovas... 8. Ieškovas mano, kad atsakovas kaip Perkančioji organizacija pažeidė... 9. Ieškovas mano, jog UAB „Inkomsta" pagal pirkimo sąlygas pateikti dokumentai... 10. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Akmenės rajono savivaldybės administracija... 11. Komisija, išnagrinėjusi ieškovo pateiktą pasiūlymą bei 2010-05-24 raštą... 12. 1. Tiekėjas UAB ”Inkomsta” konkursiniame pasiūlyme pateikė informaciją,... 13. Tačiau UAB „WAVIN BALTIC", t.y. oficialaus ”Wavin” produkcijos atstovo... 14. Nors ieškovas UAB „Inkomsta“ 2010-05-24 rašte Nr. 135 nurodė, kad dėl... 15. 2. Ieškovo 2010-05-24 raštu Nr 135 pateikto žiniaraščio Nr. 1 pozicijose... 16. 3. Ieškovo 2010-05-24 raštu Nr. 135 pateikto žiniaraščio Nr. 1 pozicijose... 17. Nors pagal tiekėjų užklausas buvo paaiškintos ir išplatintos atitinkamos... 18. Viešojo pirkimo komisijos 2010-05-18 rašte Nr. 1051 „Dėl neįprastai... 19. Vietoje pateiktų klausimų ieškovas UAB ”Inkomsta” 2010-05-24 rašte Nr.... 20. Ieškovas UAB ”Inkomsta” 2010-05-24 rašte Nr. 135 nurodė, kad bendruose... 21. Atsakovo teigimu, Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 39 str. 1 d.... 22. Atsakovo Akmenės savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija,... 23. Atsakovas nurodė, kad konkurso dalyvis neturėjo teisės keisti Konkursinio... 24. ”Dublike” ieškovas UAB ”Inkomsta” naujų argumentų nepateikė,... 25. Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo atsakovo pusėje UAB „Luidas“... 26. Tretysis asmuo nurodė, kad Perkančiosios organizacijos Supaprastinto atviro... 27. Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo UAB „Žemkasta“ nurodė, kad... 28. Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo UAB „Statybos ritmas“ nurodė, kad... 29. Kiti tretieji asmenys atsiliepimų nepateikė ir savo nuomonės nepareiškė.... 30. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Inkomsta“ atstovas Linas Mažonis... 31. Ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovo manymu, buvo pažeistos Viešųjų... 32. Mano, kad UAB „Luidas“ viešojo pirkimo konkursą laimėjo nepagrįstai,... 33. Mano, kad į 2010-05-18 atsakovo Viešojo pirkimo komisijos prašymą pateikti... 34. Atsakovo - Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovas V. Sviderskis... 35. Atsakovas mano, kad ieškovas gudravo: pateikiama nepagrįstai maža kaina,... 36. Tretieji asmenys UAB „Luidas“, UAB „Žemkasta“, UAB „Pireka“, UAB... 37. Teismas byloje nustatė šias faktines konkurso vykdymo aplinkybes.... 38. Pagal Akmenės rajono avivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų... 39. Konkurso tikslas buvo supaprastinto atviro konkurso būdu pirkti šiuos darbus:... 40. Apie šį Konkursą pirkėjas Akmenės rajono savivaldybės administracija... 41. Kaip matyti iš civilinės bylos medžiagos ir Supaprastinto atviro konkurso... 42. 2010-05-18 Viešųjų pirkimų komisijos (toliau –Komisijos) posėdžio... 43. 2010-05-24 UAB „Inkomsta“ Viešųjų pirkimų komisijai pateikė... 44. 2010-06-01 Komisijos posėdyje (protokolo Nr. 204), UAB „Luidas“ pasiūlymo... 45. 2010-06-02 Komisijos posėdžio nutarimu (protokolo Nr. 206) nustatyta... 46. 2010-06-07 Komisijos posėdžio metu (protokolo Nr.212) buvo apsvarstytas iš... 47. Apie pretenzijos atmetimą ieškovas buvo informuotas 2010-06-07 raštu Nr.... 48. UAB „Inkomsta“ ieškinys pateiktas teismui nepažeidžiant VPĮ 94 str.... 49. UAB „Inkomsta“ ieškinys atmestinas... 50. Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje pateiktus įrodymus,... 51. Kadangi supaprastintas atviras konkursas, dėl kurio yra kilęs šis ginčas,... 52. Teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovo –Akmenės rajono... 53. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tiekėjai UAB „Inkomsta“ ir UAB... 54. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. numatyta, kad „jeigu pateiktame... 55. Neįprastai mažos kainos sąvoka yra apibrėžta Viešųjų pirkimų tarnybos... 56. Kaip teisingai savo atsiliepime dėl ieškinio pastebėjo tretysis asmuo UAB... 57. VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad „perkančioji organizacija,... 58. Kaip matyti iš Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. gegužės 18 d. protokolo... 59. Pažymėtina, kad toks pat Perkančiosios organizacijos reikalavimas... 60. Kaip matyti iš ieškovo UAB „Inkomsta“ 2010-05-24 rašto Nr.135 „Dėl... 61. Teismas nelaiko reikalingu analizuoti kiekvieno šio atsakymo dėl to, kad tiek... 62. Teismo posėdyje dalyvavęs ieškovo atstovas negalėjo paaiškinti, kodėl UAB... 63. Teismo taip pat neįtikino ieškovo argumentai, kad Perkančioji organizacija,... 64. Ieškovo atstovo argumentas, kad ieškovas galėjo pateikti papildomus... 65. Ieškovo atstovo argumentas, kad ieškovas tikrai buvo pajėgus atlikti... 66. Ieškovo UAB „Inkomsta“ reikalavimas panaikinti atsakovo – Akmenės... 67. Teismo posėdyje ieškovo atstovo iškeltas argumentas, kad atsakovas pažeidė... 68. Pirma, UAB „Inkomsta“ ieškinyje (t.1, b.l.1-5), kurį pasirašė UAB... 69. Antra, atsakovo –Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų... 70. Iš įrodymų visumos darytina išvada, kad atsakovas - Akmenės rajono... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 72. Atsakovas - Akmenės rajono savivaldybės administracija ir jos atstovas... 73. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 74. Ieškovo prašymu Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartimi... 75. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265,... 76. Ieškovo UAB „Inkomsta“ ieškinį atsakovui Akmenės rajono savivaldybės... 77. Priteisti iš ieškovo UAB „Inkomsta“ (įmonės kodas 141774897, Buveinės... 78. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...