Byla 1S-122

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Aloyzas Kruopys, sekretoriaujant Rasai Maldanytei, dalyvaujant prokurorui Dariui Čaplikui, gynėjai advokatei Eugenijai Liutvinskienei, teismo posėdyje išnagrinėjo įtariamojo A. Š. skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 16 d. nutarties, kuria A. Š. , įtariamam padarius nusikalstamas veikas, numatytas:

2Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 24 straipsnio 4 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje,

3Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje, 182 straipsnio1 dalyje,

4Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 301 straipsnio 1 dalyje,

5Lietuvos Respublikos BK 301 straipsnio 1 dalyje,

6Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje, 182 straipsnio 3 dalyje,

7Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje,

8Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalyje, suėmimo terminas pratęstas vienam mėnesiui, skaičiuojant nuo 2005 m. birželio 18 d.

9Teisėjas, susipažinęs su baudžiamosios bylos medžiaga ir išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

10A. Š. įtariamas tuo, kad jis 2003-01-09 suorganizavo D. V. socialinio draudimo pažymėjimo suklastojimą.

11Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-09 suorganizavo 1999 litų vertės UAB ,,SAMPO bankas” turto įgijimą apgaule, panaudojant suklastotus dokumentus.

12Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-10 suorganizavo G. Š. socialinio draudimo pažymėjimo suklastojimą.

13Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-13 suorganizavo 1599 litų vertės UAB ,,SAMPO bankas” turto įgijimą apgaule, panaudojant suklastotus dokumentus.

14Jis įtariamas ir tuo, kad kartu su M. P. 2003-01-27 suorganizavo L. G. socialinio draudimo pažymėjimo suklastojimą.

15Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-27 suklastojo L. G. vardu išduotą pažymą dėl apskaičiuotų, išmokėtų pajamų bei išskaičiuotų mokesčių.

16Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-27 kartu su M. P. suorganizavo 3465,61 litų vertės UAB ,,Ūkio banko lizingas” turto įsigijimą apgaule.

17Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-28 suorganizavo E. V. socialinio draudimo pažymėjimo bei pažymos apie E. V. UAB ,,Vilnelė” išmokėtą darbo užmokestį suklastojimą.

18Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-28 suklastojo E. V. socialinio draudimo pažymėjimą.

19Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-28 suorganizavo 2590 litų vertės UAB ,,SAMPO bankas” turto įsigijimą apgaule, panaudojant suklastotus dokumentus.

20Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-03-12 suorganizavo R. K. socialinio draudimo pažymėjimo bei pažymos apie R. K. UAB ,,Almintra” išmokėtą darbo užmokestį suklastojimą.

21Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-03-12 kartu su V. K. suorganizavo 359 litų vertės UAB TELE2 turto įsigijimą apgaule, panaudojant suklastotus dokumentus.

22Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-03-13 kartu su V. K. suorganizavo 3289,05 litų vertės UAB ,,Ūkio banko lizingas” turto įsigijimą apgaule, panaudojant suklastotus dokumentus.

23Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-03-13 kartu su V. K. suorganizavo S. T. socialinio draudimo pažymėjimo suklastojimą.

24Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-03-13 kartu su V. K. pasikėsino apgaule įgyti 3500 litų vertės UAB ,,Ūkio banko lizingas” turtą.

25Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-15 suklastojo V. P. vardu išduotą pažymą dėl apskaičiuotų, išmokėtų pajamų bei išskaičiuotų mokesčių.

26Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-13 suklastojo T. M. vardu išduotą pažymą dėl apskaičiuotų, išmokėtų pajamų bei išskaičiuotų mokesčių.

27Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-23 suklastojo A. K. vardu išduotą pažymą dėl apskaičiuotų, išmokėtų pajamų bei išskaičiuotų mokesčių.

28Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-24 suklastojo K. B. vardu išduotą pažymą dėl apskaičiuotų, išmokėtų pajamų bei išskaičiuotų mokesčių.

29Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2004-04-05 nutartimi A. Š. buvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas. Vokietijos teisėsaugos organai A. Š. išdavė 2004-12-20.

30Vilniaus apygardos teismas 2005 m. birželio 16 d. nutartimi A. Š. suėmimo terminą pratęsė vienam mėnesiui, skaičiuojant nuo 2005 m. birželio 18 d. Teismas nutartyje nurodė, jog iš bylos medžiagos matyti, kad suėmimo paskyrimo A. Š. pagrindai ir sąlygos nėra išnykę. A. Š. pažeidė jam paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, be leidimo išvyko į užsienį, kur buvo sulaikytas VFR teisėsaugos organų už padirbtų pinigų platinimą. Nustatytos aplinkybės leidžia manyti, kad įtariamasis, būdamas laisvėje, bėgs nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo ir nebus įmanoma pasiekti Lietuvos Respublikos BK 119 straipsnyje numatytų tikslų.

31Įtariamasis A. Š. skundu prašo pakeisti kardomąją priemonę į švelnesnę, kadangi jo padarytas nusikaltimas yra nesunkus, jis nėra teistas, suimtas jau 6 mėnesius, yra visiškai prisipažinęs dėl nusikalstamos veikos padarymo, augina tris mažamečius vaikus, turi pastovią gyvenamąją vietą, darbą, be to, dar viena įmonė jam garantuoja papildomą darbą. Būdamas laisvėje galėtų dirbti ir atsiskaityti su įmonėmis, kurioms padarė materialinę žalą, tinkamai pasirūpinti savo vaikais ir šeima.

32Teismo posėdyje gynėja prašė suimtojo A. Š. skundą patenkinti, o prokuroras prašė šį skundą atmesti.

33Skundas netenkintinas.

34Byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad A. Š. padarė jam inkriminuojamą veiką. Tokie duomenys yra kitų įtariamųjų, liudytojų parodymai, rodomo asmens atpažinimo protokolai, specialistų išvados ir kiti duomenys. Ar įtariamasis iš tikrųjų padarė jam inkriminuotą veiką, šioje proceso stadijoje nesprendžiama. Lietuvos Respublikos BPK 121 straipsnio 2 dalis numato, kad kardomosios priemonės taikymui reikalingas buvimas pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, kad įtariamasis padarė nusikalstamą veiką.

35Pratęsdamas A. Š. suėmimo terminą dar 1 mėnesiui, teismas nutartyje nurodė tokio sprendimo pagrindus, numatytus Lietuvos Respublikos BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Nutartyje nurodomos teismo išvados pagrįstos. A. Š. yra pažeidęs 2003-07-29 jam skirtą švelnesnę kardomąją priemonę - įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, buvo išvykęs į Vokietiją, ten sulaikytas įtarus padirbtų pinigų platinimu ir iš ten išduotas Lietuvos Respublikai (b. l. 102-118, 152, t. 12). Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad būdamas laisvėje jis bėgs (slėpsis) nuo teismo, pripažįstama pagrįsta.

36Būtinos suėmimo termino pratęsimo sąlygos buvo (už nusikaltimą, kurio padarymu įtariamas A. Š., numatyta griežtesnė negu 1 metų laisvės atėmimo bausmė), o švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis Lietuvos Respublikos BPK 119 straipsnyje numatyti tikslai nebūtų pasiekti. Ši byla dėl didelio tiriamų nusikalstamų veikų kiekio yra didelės apimties, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 127 straipsnio 2 dalimi, buvo pagrindas pratęsti suėmimo terminą virš 6 mėnesių.

37A. Š. prašymas pakeisti kardomąją priemonę švelnesne nenagrinėjamas, nes apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs suimtojo skundą dėl suėmimo paskyrimo ar jo termino pratęsimo, negali pakeisti paskirtos arba pratęstos šios kardomosios priemonės kita kardomąja priemone (Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo senato 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 36, 23 punktas).

38Dėl šių motyvų skundžiama nutartis laikoma pagrįsta ir teisėta, todėl nenaikinama.

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 130 straipsniu,

Nutarė

40įtariamojo A. Š. skundą atmesti.

41Nutartis neskundžiama.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Aloyzas... 2. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 24 straipsnio 4 dalyje,... 3. Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje, 182 straipsnio1 dalyje,... 4. Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 301... 5. Lietuvos Respublikos BK 301 straipsnio 1 dalyje,... 6. Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje, 182 straipsnio 3 dalyje,... 7. Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 182... 8. Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalyje, suėmimo terminas pratęstas... 9. Teisėjas, susipažinęs su baudžiamosios bylos medžiaga ir išnagrinėjęs... 10. A. Š. įtariamas tuo, kad jis 2003-01-09 suorganizavo D. V. socialinio... 11. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-09 suorganizavo 1999 litų vertės UAB... 12. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-10 suorganizavo G. Š. socialinio draudimo... 13. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-13 suorganizavo 1599 litų vertės UAB... 14. Jis įtariamas ir tuo, kad kartu su M. P. 2003-01-27 suorganizavo L. G.... 15. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-27 suklastojo L. G. vardu išduotą pažymą... 16. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-27 kartu su M. P. suorganizavo 3465,61 litų... 17. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-28 suorganizavo E. V. socialinio draudimo... 18. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-28 suklastojo E. V. socialinio draudimo... 19. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-28 suorganizavo 2590 litų vertės UAB... 20. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-03-12 suorganizavo R. K. socialinio draudimo... 21. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-03-12 kartu su V. K. suorganizavo 359 litų... 22. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-03-13 kartu su V. K. suorganizavo 3289,05 litų... 23. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-03-13 kartu su V. K. suorganizavo S. T.... 24. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-03-13 kartu su V. K. pasikėsino apgaule įgyti... 25. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-15 suklastojo V. P. vardu išduotą pažymą... 26. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-13 suklastojo T. M. vardu išduotą pažymą... 27. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-23 suklastojo A. K. vardu išduotą pažymą... 28. Jis įtariamas ir tuo, kad 2003-01-24 suklastojo K. B. vardu išduotą pažymą... 29. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2004-04-05 nutartimi A. Š. buvo paskirta... 30. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. birželio 16 d. nutartimi A. Š. suėmimo... 31. Įtariamasis A. Š. skundu prašo pakeisti kardomąją priemonę į... 32. Teismo posėdyje gynėja prašė suimtojo A. Š. skundą patenkinti, o... 33. Skundas netenkintinas.... 34. Byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad A. Š.... 35. Pratęsdamas A. Š. suėmimo terminą dar 1 mėnesiui, teismas nutartyje... 36. Būtinos suėmimo termino pratęsimo sąlygos buvo (už nusikaltimą, kurio... 37. A. Š. prašymas pakeisti kardomąją priemonę švelnesne nenagrinėjamas, nes... 38. Dėl šių motyvų skundžiama nutartis laikoma pagrįsta ir teisėta, todėl... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 130 straipsniu,... 40. įtariamojo A. Š. skundą atmesti.... 41. Nutartis neskundžiama....