Byla e2-1599-259/2017
Dėl preliminariųjų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, neturtinės žalos, nuostolių atlyginimo, iškeldinimo iš užimamų patalpų ir atsakovų I. B., R. D. priešieškinį ieškovams A. Č., uždarajai akcinei bendrovei „Ketonas“, atsakovei akcinei bendrovei SEB bankas dėl susitarimo dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo pripažinimo pagrindine pirkimo–pardavimo sutartimi arba nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,

2sekretoriaujant Eglei Klimienei, Žydrūnei Mitkevičienei,

3dalyvaujant ieškovui A. Č.,

4ieškovų A. Č. ir UAB „Ketonas“ atstovui advokatui R. S.,

5atsakovams I. B., R. D., jų atstovui advokatui I. D.,

6atsakovės AB SEB bankas atstovei advokatei D. L.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų A. Č., uždarosios akcinės bendrovės „Ketonas“ ieškinį atsakovams I. B., R. D. dėl preliminariųjų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, neturtinės žalos, nuostolių atlyginimo, iškeldinimo iš užimamų patalpų ir atsakovų I. B., R. D. priešieškinį ieškovams A. Č., uždarajai akcinei bendrovei „Ketonas“, atsakovei akcinei bendrovei SEB bankas dėl susitarimo dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo pripažinimo pagrindine pirkimo–pardavimo sutartimi arba nuostolių atlyginimo,

Nustatė

8ieškovai A. Č. ir UAB „Ketonas“ Kauno apygardos teisme pareiškė ieškinį (el. b. 1 t. b. l. 1-39) ir patikslintą ieškinį (el. b. 4 t. b. l. 131-178) atsakovams R. D., I. B., kuriame suformulavo reikalavimus pripažinti 2014 m. gruodžio 10 d. Susitarimą dėl pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo negaliojančiu ab initio netaikant restitucijos; pripažinti 2014 m. gruodžio 15 d. D. Holding OU dalių preliminariąją pirkimo - pardavimo sutartį negaliojančia ab initio netaikant restitucijos; tuo atveju, jeigu teismas nepripažintų nurodytų sandorių negaliojančiais, prašoma pripažinti, kad iš apsimestinių Preliminariųjų sutarčių kylančios prievolės yra iš pagrindinės prievolės apmokėti Vekselį kylančios šalutinės akcesorinės prievolės, skirtos užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą ir prašoma pripažinti jas pasibaigusiomis dėl to, kad ieškovas A. Č. įvykdė pagrindinę prievolę apmokėti Vekselį; priteisti solidariai iš atsakovų R. D. ir I. B. patikslinto ieškinio pateikimo dienai ieškovo UAB „Ketonas“ patiriamus minimalius 8 800 Eur dydžio nuostolius dėl Apartamento Nr. 23 neatlaisvinimo nuo 2017 m. sausio 1 d.; teismo tvarka iškeldinti iš Apartamento Nr. 23 atsakovą R. D. ir atsakovę I. B.; priteisti iš atsakovo R. D. ieškovo A. Č. naudai 50.000 Eur neturtinės žalos atlyginimo; priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškinyje nurodoma, jog 2009 – 2014 metų laikotarpiu A. Č. atsakovo R. D. naudai pasirašė neprotestuotinus paprastuosius vekselius, kiekvieną kartą vis naujai perrašydamas ankstesnį vekselį naujai didesnei sumai. Nuo 2010 metų į naujai perrašomus vekselius būdavo įrašoma ta pati suma. Vekseliai buvo perrašomi sekančiu eiliškumu ir toliau nurodomomis sumomis: 2009-04-14 neprotestuotinas paprastasis vekselis 2.000.000 Lt sumai (Ieškinio Priedas Nr. 1); 2009-07-21 neprotestuotinas paprastasis vekselis 500.000 Lt sumai (Ieškinio Priedas Nr. 2); 2009-10-01 neprotestuotinas paprastasis vekselis 500.000 Lt sumai (Ieškinio Priedas Nr. 3); 2010-12-15 neprotestuotinas paprastasis vekselis 3.000.000 Lt sumai (Ieškinio Priedas Nr. 4); 2011-12-15 neprotestuotinas paprastasis vekselis 3.000.000 Lt sumai (Ieškinio Priedas Nr. 5); 2013-12-15 neprotestuotinas paprastasis vekselis 3.000.000 Lt sumai (Ieškinio Priedas Nr. 6); 2014-12-15 paprastasis neprotestuotinas vekselis 3.000.000 Lt sumai, kurio apmokėjimo terminas nustatytas iki 2015-06-15 (toliau tekste - Vekselis). Kadangi vekseliai buvo perrašomi vėlesnei apmokėjimo datai, atsakovas pareikalavo, jog ieškovas, kaip Vekselyje nurodyto skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimą, pasirašytų tokias preliminariąsias sutartis: 2014-12-10 Susitarimą dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo; 2014-12-15 D. Holding OU Dalių preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį.

102014-12-10 Susitarimu dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo (Ieškinio Priedas Nr. 7, (teisiškai vertintinas kaip preliminarioji nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis, toliau sprendimo tekste - Susitarimas), ir atsakovė I. B. susitarė iki 2016-12-31 sudaryti ir notariškai patvirtinti pirkimo-pardavimo sutartį (Susitarimo 2.1 p.), kuria bendrovė įsipareigojo parduoti, o atsakovė įsipareigojo nupirkti tokį nekilnojamąjį turtą: 61/1000 dalį bendroje dalinėje nuosavybėje pastato – poilsio korpuso, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), taip pat 61/1000 dalį kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) (toliau tekste – Statiniai ir/arba Apartamentas Nr. 23), galimai ir kitus statinius bei įrenginius, kurie reikalingi aukščiau nurodytam turtui eksploatuoti. Ieškovai teigia, kad susitarimas buvo apsimestinis ir išreiškė santykį tarp A. Č. ir R. D. dėl Vekselyje nurodyto skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimo.

11Susitarimu buvo siekiama pridengti kitą susitarimą dėl skolinio įsipareigojimo pagal Vekselį įvykdymo užtikrinimo (CK 6.70 str. 1 d.), todėl Susitarimas pripažintinas negaliojančiu ab initio kaip apsimestinis CK 1.87 straipsnio 1 dalies pagrindu. Ieškovai su I. B. Susitarimą sudarė kaip su R. D. statytine, Susitarimo sąlygos su ja derintos nebuvo. Susitarimo 4.2 punkte nurodoma Statinių kaina - 198.455 Eur, bei 5.1 punkte nurodyta informacija, jog šią pinigų sumą Bendrovė gavo iš Atsakovės prieš pasirašant Susitarimą, neatitinka tikrovės: Apartamento Nr. 23 rinkos vertė 2014 metais buvo ir iki šiol yra dvigubai didesnė, o Ieškovai jokių piniginių sumų iš Atsakovų už minėtus Statinius nėra gavę.

12Kita pasirašyta preliminarioji sutartis - 2014-12-15 D. Holding OU Dalių preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis (toliau sprendimo tekste - Sutartis; Ieškinio Priedas Nr. 9), realiai taip pat išreiškia santykį tarp A. Č. ir R. D. dėl Vekselio apmokėjimo užtikrinimo. Šia Sutartimi A. Č. įsipareigojo nuo 2017 m. gruodžio 5 d iki 20 d. parduoti ir perduoti nuosavybės teises R. D. į 750 vienetų D. Holding OU (toliau tekste - Holdingas) akcinio kapitalo dalių, o R. D. įgijo teisę nupirkti ir priimti nuo 2017 m. gruodžio 5 d. iki 20 d. Sutartyje nurodytas Holdingo dalis už 45.000 Eur sumą (Sutarties 2.1,3.1 punktai). Sutarties 4.4 punkte yra įtvirtinta nuostata, jog nuo 2017 m. gruodžio 5 d. iki 20 d. po Sutarties kainos įskaitymo į A. Č. sąskaitą banke, Estijos notarų biure pasirašys Holdingo dalių pardavimo-perdavimo dokumentus, kuriuose privalo būti sąlyga, įpareigojanti A. Č. atpirkti dalis už 1.500.000 Eur, jeigu R. D. pateiks pardavėjui raštišką reikalavimą. Sutarties 4.5 punkte yra numatyta, kad jei nuo 2018 m, gegužės 20 d. Estijos notarų biure dalių pardavimo-perdavimo dokumentai nebus pasirašyti, arba 2017 m. gruodžio 20 d. ženkliai sumažės Holdingo rinkos vertė, A. Č. įsipareigoja sumokėti R. D. 2.000.000 Eur dydžio baudą. A. Č. Sutartimi prisiėmė ir kitų įsipareigojimų (Sutarties 5 str.), pvz., nepriimti sprendimų, be R. D. leidimo, įkeisti ar apsunkinti Holdingui priklausančių UAB „Kauno stiklas“ paprastųjų vardinių akcijų (Sutarties 5.1.5 p.).

13Ieškinyje teigiama, jog Holdingas valdo UAB „Kauno stiklas“ kontrolinį akcijų paketą, todėl 45.000 Eur kaina už 28,60 proc. visų Holdingo dalių visiškai neatitinka realios vertės. Priešingai, Sutarties 4.4 ir 4.5 punktų nuostatos kaip tik ir atspindi realesnę Holdingo dalių vertę ir kuri Šalims buvo suprantama Sutarties pasirašymo metu. Kaip yra matyti iš UAB „Capital vertinimas“ 2017-03-24 surašytos Verslo vertės nustatymo pažymos Verslo vertinimo ataskaitos Nr. 17-V02-01 (patikslinto Ieškinio Priedas Nr. 2), 100 proc. Holdingo dalių paketo vertė yra lygi 4.794.000,00 Eur. Kadangi Sutartimi A. Č. įsipareigojo perleisti R. D. 28,60 proc. Holdingo dalių, jų vertė atitinkamai sudaro 1.371.942,00 Eur sumą, kuri daug kartų viršija 45.000 Eur sumą. Realiai ši Sutartis buvo sudaryta atgaline data 2015 m. viduryje, o ne 2014 m. gruodžio 15 d.

14Ieškovai įrodinėjo, jog Sutarties ir Susitarimo nuostatos, be kita ko, sukuria Ieškovui neproporcingai dideles pareigas bei milžiniškas finansines pasekmes, o Atsakovai gauna neproporcingai didelę naudą. Todėl yra akivaizdu, kad minėtos nuostatos prieštarauja CK 1.2 straipsnyje įtvirtintiems civilinių santykių teisinio reglamentavimo principams, inter alia subjektų lygiateisiškumo. Šia prasme Sutartis įtvirtina esminę Sutarties Šalių nelygybę (CK 6.228 str.). CK 6.228 straipsnio 1 dalyje suteikta teisė šaliai atsisakyti sutarties arba tam tikros sąlygos ar sąlygų, jeigu tai nulemia didelę šalių prievolių neatitiktį, kai viena šalis kitos sąskaita įgyja neproporcingai didelę, palyginti su jos prievolėmis, naudą, o kita šalis negauna nieko arba jos nauda yra neproporcingai maža, palyginus su kitos šalies prievole, ir tokia nelygybė dėl tarpusavio prievolių neatitikties turi būti jau sudarant sutartį. CK 6.228 straipsnio 1 dalyje pateikiamas tik pavyzdinis sąrašas kriterijų, į kuriuos turi būti atsižvelgiama sprendžiant, ar esminė šalių nelygybė egzistavo sandorio sudarymo metu.

15Ieškinyje teigiama, jog A. Č. ir R. D. nesitarė dėl jokių palūkanų pagal aukščiau ieškinyje minėtus vekselius. Ieškovas A. Č. Preliminariųjų sutarčių pasirašymo momentu būtent taip ir suprato pasirašomas apsimestines Preliminariąsias sutartis, kaip Vekselyje nurodyto skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimą. Todėl yra reikalinga atkreipti dėmesį į Preliminariųjų sutarčių pasirašymo aplinkybes, kurias būtų galima apibendrinti šitaip: Ieškovas, Atsakovo spaudimo įtakoje, susitikinėjo su Atsakovu aptarti skolos apmokėjimo klausimų. Ieškovui negalint apmokėti Vekselio, Atsakovas pareikalavo papildomų Vekselio apmokėjimo užtikrinimo priemonių, todėl buvo surašytos ginčijamos preliminariosios sutartys.

16A. Č., matydamas ir suvokdamas R. D., kaip galimą nusikalstamo pasaulio atstovą, baimindamasis dėl savo ir savo šeimos narių fizinio saugumo, pasirašė Preliminariąsias Sutartį ir Susitarimą būtent psichinės prievartos ir psichologinio spaudimo įtakoje. Tokiu būdu neprotingai žema Preliminariųjų sutarčių kaina (Susitarimo kaina - 198.455,00 Eur; Sutarties kaina - 45.000 Eur) tik patvirtina, kad Preliminariosios sutartys buvo sudarytos kaip Vekselyje nurodyto skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimas. Nurodytos sutartys buvo pasirašytos kaip preliminariosios, o ne kaip pagrindinės, nes jos turėjo būti tik kaip Vekselio užtikrinimas ir neturėjo būti vykdomos. Ieškovas nuo pat pradžių būtent tik taip suprato šias Preliminariąsias sutartis. Jeigu Šalys būtų iš tikrųjų norėjusios ir reiškusios valią pasirašyti sutartis dėl nurodyto turto perleidimo Atsakovui, tai joms nebūtų buvę jokių teisinių kliūčių pasirašyti pagrindines sutartis, jas tvirtinti notarine tvarka. Tai rodo, kad Šalys net neketino pasirašyti pagrindinių sutarčių, kurias būtų galėjusios pasirašyti iš karto, nes Statiniai Preliminariųjų sutarčių sudarymo momentu jau buvo pastatyti, Apartamentas Nr. 23 turėjo savo registracijos numerį, statyba ir rekonstrukcija buvo baigta (iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (Priešieškinio priedas Nr. 2) yra matyti, kad Pastato statybos pabaigos metai yra 1984, o rekonstrukcijos - 2014, kitų inžinerinių statinių statybos pabaigos metai - 2014. Iš minėto išrašo yra matyti, kad Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140814-00180 buvo sudarytas 2014-08-14). Taip pat ir Holdingo dalis atitinkamai buvo galima įsigyti iš karto, jeigu tik Preliminariosios sutartyse nebūtų buvusios apsimestinės.

17Ieškinyje nurodoma, kad Susitarimas nebuvo registruotas Nekilnojamojo turto registre. Ieškovo UAB „Ketonas“ vadovas net nežinojo apie tokį Bendrovės vardu sudarytą Susitarimą. Tokia preliminarioji sutartis (Susitarimas) niekaip nefigūravo Bendrovės sutarčių apskaitoje. A. Č. psichinio spaudimo ir psichologinio smurto įtakoje netgi pasirašė Susitarimą Bendrovės vardu, nors ir neturėdamas jokių teisinių įgaliojimų tai padaryti. Kaip nurodyta, A. Č. Susitarimo pasirašymo metu buvo ir iki šiol yra vienintelis Bendrovės akcininkas (Ieškinio Priedas Nr. 18). Nors Susitarime yra įtvirtinta, jog A. Č. veikimo teisinis pagrindas yra Bendrovės įstatai, tačiau Bendrovės įstatuose (Ieškinio Priedas Nr. 19) teisė Bendrovės vardu pasirašyti sutartis akcininkui nėra numatyta. Tokia teisė priskiriama Bedrovės vadovui.

18Ieškovai teigia, kad Šalys neketino vykdyti šių sutarčių ir realiai jų nevykdė. Atsakovas žodžiu patvirtino Ieškovui, jog Ieškovas skolą galės grąžinti iki 2017 metų imtinai ir iki to momento jis nerealizuos Vekselio. Tai, jog iki nurodyto termino Preliminariosios sutartys tarnavo kaip užtikrinimas pagal Vekselį, patvirtina ir ta aplinkybė, kad R. D. Kauno rajono 4-ojo notaro biuro notarė J. V. 2015-07-24 išdavė vykdomąjį dokumentą Nr. JV-3517, kurio pagrindu A. Č. 2016-04-25 - 2016-04-27 gavo Antstolio patvarkymus. Taigi A. D. į antstolį kreipėsi tik 2016 m. balandžio mėnesį, t. y. praėjus devyniems mėnesiams po to, kai jis realiai jau turėjo galimybę pradėti priverstinį išieškojimą iš A. Č. turto. Ieškovas jokiu būdu nebūtų pasirašęs tokio pobūdžio ir tokių sąlygų Preliminariųjų sutarčių nebūdamas psichologinio spaudimo ir baimės įtakoje. Jeigu nebūtų pasirašomi Vekseliai, Ieškovas nebūtų pasirašęs Preliminariųjų sutarčių su jokiais asmenimis ir tokiomis sąlygomis, kurios numatytos Preliminariosiose sutartyse, juo labiau, kaip Preliminariosios sutartys buvo „butaforinės“, apsimestinės ir joks turtas iš tikrųjų neturėjo būti perduotas. Tačiau, R. D. nusprendė ne tik realizuoti Vekselį, dėl ko jis bendroje sumoje gavo 868.860,05 Eur dydžio sumą su palūkanomis, bet dar įgijo įrankius papildomai nesąžiningais būdais užvaldyti Ieškovų aukščiau nurodytą turtą. Aplinkybė, jog Atsakovas realizavo Vekselį, Ieškovui buvo siurprizinė. Tik tada, kai Ieškovas dar iki 2016-12-31 gavo Antstolio patvarkymus, t. y. Atsakovui realizavus Vekselį, išaiškėjo tikrieji Atsakovo ketinimai ir apgaulė. Ieškovas įvykdė Antstolio patvarkymus, Atsakovas atgavo visą skolą su delspinigiais, tačiau papildomai Atsakovas apgaulės būdu panaudojo Preliminariąsias sutartis ir pradėjo reikalauti jų įvykdymo.

19Ieškovai byloje įrodinėjo, kad Susitarimas ir Sutartis buvo sudaryta apgaulės, smurto (psichologinio spaudimo ir psichinės prievartos) įtakoje. CK 1.91 straipsnio 1 dalis nustato, kad dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo arba dėl vienos šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Susitarimas ir Sutartis buvo sudaryti dėl Atsakovo apgaulės, todėl yra negaliojantys ab initio (CK 1.95 str.), tai patvirtina šios aplinkybės: R. D. tyčiniais ir iš anksto apgalvotais veiksmais, apgavo A. Č. suformuodamas jo įsitikinimą, kad jis Bendrovės vardu sudaro Susitarimą tik kaip Vekselyje nurodyto skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimą, ir kad Susitarimas realiai nebus vykdomas. Būtent dėl to Atsakovas Susitarimą sudarė pasinaudodamas savo statytine I. B., kuri pasirašė Susitarimą kaip Susitarimo šalis. 2016-04-27 A. Č. gavo antstolio R. B. 2016-04-25 Raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S16-3327, Vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S16-3327 ir Patvarkymą dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turimą turtą Nr. S16-3327 vykdomojoje byloje Nr. ( - ) (toliau tekste - Antstolio patvarkymai; Ieškinio Priedas Nr. 14). Iš nurodytų antstolio dokumentų A. Č. sužinojo, jog R. D. kreipėsi į Kauno rajono 4-ojo notaro biuro notarę J. V., kuri pagal Vekselį išdavė vykdomąjį dokumentą Nr. JV-3517, kurio pagrindu A. Č. gavo antstolio raginimą per 10 dienų nuo antstolio raginimo gavimo dienos geruoju sumokėti 868.860,05 Eur skolą pagal Vekselį, 409,46 Eur dydžio vykdymo išlaidas ir 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2015-05-16, iš viso 871.878,35 Eur. A. Č. įvykdė Antstolio patvarkymus ir išieškotojui pervedė iš viso 927.713,95 Eur. Tai patvirtina antstolio R. B. 2016-07-12 Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas Nr. S-3177, 2016-07-12 Patvarkymas dėl varžytynių atšaukimo Nr. S-3175 ir 2016-07-12 Patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. S- 3176 (Ieškinio Priedas Nr. 15). Pastaruoju metu R. D. per I. B. ėmė reikalauti ir Susitarimo įvykdymo. Ieškovai gavo I. B. atstovo 2016-12-06 raštą Dėl 2014 m. gruodžio 10 d. susitarimo dėl pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo vykdymo (Ieškinio Priedas Nr. 16), kuriuo reikalaujama Ieškovų užtikrinti sklandų Susitarimo įvykdymą. Analogiškas Atsakovės atstovo reikalavimas pakartotas ir 2016-12-19 rašte Dėl 2014 m. gruodžio 10 d. susitarimo dėl pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo vykdymo (Ieškinio Priedas Nr. 17), kuriuo buvo atsiųsta Susitarimo kopija. Tik Atsakovui realizavus Vekselį išaiškėjo jo apgaulė, jog jis siekia realizuoti savo tariamas teises pagal Preliminariąsias sutartis. Antra, Ieškovo atžvilgiu Atsakovas naudojo smurtą, kuris pasireiškė psichologiniu poveikiu ir psichine prievarta, o tai atitinka CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nurodytą smurto sąvoką. Smurtu laikytinas tiesioginis fizinis ar psichinis poveikis asmeniui, sudarančiam sandorį. A. D. naudotas smurtas A. Č. atžvilgiu neabejotai galėjo paveikti ir paveikė A. Č. sudaryti nenaudingą Susitarimą nurodant dvigubai mažesnę Statinių kainą ir klaidingą informaciją apie pilnos Susitarimo kainos gavimą.

20Dėl Atsakovų atsisakymo atlaisvinti Patalpas Ieškovų patiriamų minimalių nuostolių atlyginimo ir Atsakovų iškeldinimo iš Apartamento Nr. 23. Ieškovų teigimu Atsakovai atsisakė atlaisvinti Susitarimo objektu esančias Patalpas po to, kai Bendrovė 2017 m. kovo 8 d. įteikė Atsakovams raštą Dėl patalpų atlaisvinimo (Priešieškinio priedas Nr. 5). CK 6.5, 6.6 straipsniuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios turi būti taikomos šioje Civilinėje byloje taikant Atsakovų solidariąją atsakomybę. Pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį solidarioji atsakomybė atsiranda ir tada, kai prievolės dalykas yra nedalus. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Be to, atsižvelgiant į tai, kad Atsakovai veda bendrą ūkį, jų interesai yra bendri, valia suderinta, o Apartamentu Nr. 23 Atsakovai naudojasi bendriems savo kaip sugyventinių poreikiams tenkinti, todėl Atsakovų pareiga atsakyti solidariai yra preziumuojama. CK 6.612 straipsnyje yra nustatyta, kad savavališkai užėmę gyvenamąją patalpą, t. y. įsikėlę į ją be nuomos sutarties, asmenys iškeldinami teismo tvarka ir kita gyvenamoji patalpa jiems nesuteikiama. Nurodoma, kad Bendrovė informavo Atsakovus, jog 2017 m. kovo 17 d. 10.00 val. patalpose bus atliekama jose esančių daiktų inventorizacija ir pakvietė atvykti Atsakovus aukščiau nurodytą dieną ir valandą bei dalyvauti daiktų inventorizacijoje ir atlaisvinti Patalpas nuo jiems priklausančių daiktų. Nurodytu laiku Bendrovė, dalyvaujant antstoliui, atliko Patalpose esančio turto inventorizaciją, į kurią Atsakovai neatvyko. Atsižvelgiant į tai, kad Atsakovai neatvyko į Patalpose esančių daiktų inventorizaciją, neinformavo Bendrovės apie tai, kad atsisako teisminio ginčo metu pretenduoti naudotis Patalpomis, o Bendrovė Atsakovei Patalpomis naudotis nekliudo (juo labiau, kai Bendrovės teisė naudotis patalpomis yra suvaržyta Teismo 2017 m. kovo 21 d. nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo), Bendrovė prašo Teismo priteisti solidariai iš Atsakovų dėl jų atsisakymo atlaisvinti Patalpas Bendrovės patiriamus minimalius nuostolius. Bendrovės įstatų (Ieškinio priedas Nr. 19) 2.1 punkte nustatyta, kad nekilnojamojo turto, priklausančio Bendrovei nuosavybes ar kita teise, nuoma yra viena iš Bendrovės pagrindinių komercinių veiklos sričių. Bendrovei priklausančias patalpas ji nuomoja. Todėl minimalūs Bendrovės nuostoliai dėl to, kad Atsakovai neatlaisvino Patalpų geranoriškai, skaičiuotini kaip iš galimos šių Patalpų nuomos negautos Bendrovės pajamos. Ieškovai kreipėsi į turto vertintojus, kad jie nustatytų Apartamento Nr. 23 nuomos rinkos kainą. UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamasis Turtas 2017 m. kovo 27 d. raštu pateikė Konsultaciją dėl galimos turto nuomos kainos Nr. 4615 PRL_2017 RSL KLAI (toliau tekste - Konsultacija; patikslinto Ieškinio Priedas Nr. 4). Konsultacijoje nurodoma, kad galima 1 paros nuomos kaina (birželio - rugpjūčio mėn.): 100-150 Eur, o galima 1 paros nuomos kaina (rugsėjo - gegužės mėn.): 80-120 Eur. Nuo 2017 m. sausio 1 d., kai pagal Susitarimą nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis dėl nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo, Atsakovai neatlaisvino Patalpų, Ieškovai skaičiuoja minimalius vidutinius vienos paros tokio būsto nuomos kainos nuostolius, patirtus patikslinto Ieškinio pateikimo dienai už kiekvieną parą po 100 Eur, pradedant skaičiuoti nuo 2017-01-01 iki 2017-03-29 (patikslinto Ieškinio pateikimo dienos). Patikslinto Ieškinio pateikimo dienai ši suma sudarė 8.800 Eur. Patalpose yra abiem Atsakovams priklausančių daiktų, todėl laikytina, kad abu Atsakovai bendrais veiksmais atsisako atlaisvinti Patalpas, jomis naudojasi bendrai, veda bendrą ūkį, R. D. teigimu Susitarimo dalyku esančiomis Patalpomis yra dengiama palūkanų dalis, be to, Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones abejų Atsakovų prašymu, todėl laikytina, kad Atsakovai bendrais veiksmais daro žalą Ieškovams.

21Dėl ieškovų alternatyvaus reikalavimo. Jeigu Teismas spręstų, jog Preliminariosios sutartys yra galiojančios, Ieškovų reikalavimai Atsakovui gali būti tenkinami ir kitu pagrindu. CK 6.70 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus numatytais būdais. Nors Preliminariosiose sutartyse nėra nuorodų į Vekselį, tačiau ieškinyje plačiai pagrįsta, jog Preliminariosiose sutartyse nuorodų į tai, kad jose numatytos prievolės kyla iš pagrindinės prievolės pagal Vekselį nėra dėl tos priežasties, kad Preliminariosios sutartys buvo apsimestinės, pasirašytos Atsakovo psichologinio spaudimo įtakoje. Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju prievolė apmokėti Vekselį yra laikytina pagrindine prievole, o kaip pagrindinės prievolės užtikrinimas sudarytose Preliminariosiose sutartyse įtvirtintos Ieškovo prievolės laikytinos šalutinėmis akcesorinėmis prievolėmis, kurios pasibaigia, kai yra įvykdoma pagrindinė prievolė, nes yra priklausomos nuo pagrindinės prievolės įvykdymo. CK 6.123 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma. Preliminariosios sutartys buvo pasirašytos kaip skolinių įsipareigojimų pagal Vekselį įvykdymo užtikrinimas. Todėl įsipareigojimų pagal Vekselį įvykdymo užtikrinimo pagrindu atsiradusios šalutinės akcesorinės, t. y. nuo pagrindinės prievolės priklausomos, prievolės (įvykdyti iš Preliminariųjų sutarčių kylančias prievoles) laikytinos pasibaigusiomis, kadangi Ieškovas Vekselį apmokėjo. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, darytina išvada, kad net ir tuo atveju, jeigu Teismas traktuotų, jog Preliminariosios sutartys yra galiojančios, prievolės pagal jas, kaip šalutinės akcesorinės, turėtų būti pripažintos pasibaigusiomis dėl to, kad buvo įvykdyta pagrindinė prievolė apmokėti Vekselį (CK 6.123 straipsnio 1 dalis).

22Dėl neturtinės žalos priteisimo. Ieškovai įrodinėjo, kad Atsakovai savo veiksmais sukėlė A. Č. neturtinę žalą. Pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalį ir 2 dalį, asmuo, pažeidęs pareigą elgtis rūpestingai, privalo visiškai atlyginti tokiu pažeidimu padarytą žalą. Tuo tarpu, remiantis CK 1.137 straipsnio 3 dalimi bei kasacinio teismo išaiškinimais, asmuo piktnaudžiavęs savo teisėmis, turi pareigą atlyginti tokiu piktnaudžiavimu padarytą žalą. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. CK 6.250 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Ieškovui A. Č. dėl Atsakovo neteisėtų veiksmų buvo padaryta neturtinė žala, pasireiškianti Ieškovo ir jo šeimos narių dvasiniais išgyvenimais, nepatogumais, dvasinis sukrėtimais, baime dėl savo fizinio saugumo ir neapibrėžtumo ateityje, atsakovui nesąžiningai pareiškus reikalavimą Ieškovui sudaryti preliminarią sutartį dėl Holdingo dalių išpirkimo ateityje už Atsakovo pageidaujamą ir rinkos sąlygų neatitinkančią kainą, ir būtent Atsakovo apgaulės, psichologinio poveikio ir psichinės prievartos įtakoje sudarant bei sudarius Sutartis, Ieškovas patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinius sukrėtimus, baimę dėl savo ir savo šeimos narių fizinio saugumo ir neapibrėžtumo ateityje, kas konkrečiu atveju vertintina kaip patirta neturtinė žala, todėl šią padarytą neturtinę žalą privalo atlyginti Atsakovas. Manytina, jog šiame ieškinyje nurodytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir kartu su ieškiniu pateikti įrodymai patvirtina, jog būtų protinga ir teisinga reikalauti iš Atsakovo 50.000 EUR neturtinės žalos atlyginimo, kurią privalo atlyginti neteisėtus veiksmus atlikęs Atsakovas R. D..

23Atsiliepime į ieškinį (el. b. 2 t. b. l. 1-15) atsakovai nurodo, kad A. Č. ir R. D. siejo ilgalaikiai verslo santykiai. Nepaisant to, kad dalis A. Č. ir R. D. susitarimų buvo sudaromi žodžiu, siekiant nekomplikuoto ir aiškaus tarpusavio finansinių įsipareigojimų vykdymo, A. Č. ir R. D. savo tarpusavio finansinių įsipareigojimų vykdymą dažniausiai užtikrindavo vekseliais. A. Č. negalint laiku įvykdyti savo įsipareigojimų R. D. ar norint ilgiau naudotis R. D. priklausančiomis lėšomis, šalys sutardavo dėl vėlesnio prievolių įvykdymo termino ir aptardavo papildomai taikytino atlygio už naudojimąsi R. D. pinigais (palūkanų) sumą ir susitardavo dėl jos mokėjimo tvarkos ir terminų. Periodiškai pratęsiant galutinį A. Č. piniginių prievolių vykdymo terminą, susidarė nemaža palūkanų suma, kurią A. Č. pasiūlė padengti atsiskaitydamas su R. D. ne pinigais, o turtu (nekilnojamuoju turtu ir vertybiniais popieriais). Šiuo tikslu, A. Č. iniciatyva, Ieškovas UAB „Ketonas“, atstovaujamas A. Č., 2014 m. gruodžio 10 d. su I. B. sudarė Susitarimą, kuriuo įsipareigojo iki 2016 m. gruodžio 31 d. sudaryti ir notarine sutartimi patvirtinti nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį, kurios pagrindu UAB „Ketonas“ įsipareigojo perduoti I. B. nuosavybės teisę į: 61/1000 dalies bendrojoje dalinėje nuosavybėje Pastato - Poilsio korpuso, unikalus Nr. ( - ) (Pastatas), esančio ( - ) (Susitarime įvardinamas kaip apartamentas Nr. 23 (Butas); ir 61/1000 dalį kitų inžinerinių statinių - Kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ).

24Susitarimas ir Sutartis tarp Ieškovų ir Atsakovų buvo sudaryti nesant jokios prievartos grasinimų ar apgaulės. Kaip jau minėta, A. Č., negalėdamas laiku įvykdyti visų savo įsipareigojimų atsakovui R. D., kaip vieną iš piniginės prievolės sumokėti palūkanas vykdymo būdų pasiūlė atsiskaitymą ne pinigais, o turtu, t. y. Bendrovės dalimis (akcijomis) ir nekilnojamuoju turtu. Skirtingai nei nurodoma ieškinyje, Preliminariąją sutartį ir Susitarimą parengė ir pateikė Atsakovų pasirašymui pats A. Č.. Atsakovai neturėjo nei pakankamo išsilavinimo nei patirties tam, kad galėtų savarankiškai paruošti tokio pobūdžio juridinius dokumentus. Atsakovai neturėjo Susitarimo ir Preliminariosios sutarties rengimui reikalingų duomenų ir dokumentų, jie buvo žinomi tik Ieškovams, pvz. Susitarimo priedu esantis Buto planas, pastato energetinio koeficiento sertifikato išdavimo data ir jo numeris, patalpų indeksai ir pa., konkretūs duomenys apie Bendrovę, jos akcijų kiekis ir pan. Skirtingai, nei nurodoma ieškinyje, susitarimas buvo realiai vykdomas. Atsakovai su A. Č. žinia ir jo pritarimu įsikūrė apartamentuose, juose gyveno. Po Susitarimo sudarymo Butas buvo perduotas I. B. (Susitarimo 7.1.3 p.) jai perduodant Buto raktus.

25Po Susitarimo sudarymo Ieškovai ir Atsakovai derino Buto apdailos klausimus, UAB „Ketonas“ pirko Buto apdailai naudojamas medžiagas, suderinęs su I. B.. Ieškovai ir Atsakovė derino galutinę apdailos darbų ir įrangos sąmatą (priedas Nr. 2.). I. B. samdė rangovus dalies apdailos darbų atlikimui, virtuvės baldų montavimui ir pan. Tai, kad I. B. Butą įsirengė ir pritaikė savo poreikiams, patvirtina Buto nuotraukos (priedas Nr. 3). Šiuo metu Bute yra I. B. asmeniniai daiktai, interjero detalės, rūbai, buitinė elektronika, dviračiai, augalai ir kitas turtas. Tai, kad Ieškovai realiai prisiėmė ir vykdė savo įsipareigojimus patvirtina ir A. Č. pranešimai mobiliuoju telefonu (priedas Nr. 4). Tai, kad mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ) yra naudojamas būtent A. Č. patvirtina ir interneto tinklapis, kuriame yra reklamuojami Pastate parduodami apartamentai (priedas Nr. 5).

26Č. yra skolingas atsakovui R. D. daug didesnę sumą, nei tai įrodinėjama ieškinyje. A. Č. teigia, kad Susitarimu ir preliminaria sutartimi šalys tariamai susitarė dėl 2013 m. gruodžio 15 d. vekselio apmokėjimo užtikrinimo, nes Ieškovas neva negalėjo laiku apmokėti vekselyje numatytos sumos. Ieškovas nutyli, kad A. Č. savo įsipareigojimų R. D. vykdymą yra užtikrinęs 2014 m. gruodžio 15 d. vekseliu (priedas Nr. 6), kurio pagrindu R. D. buvo išduotas vykdomasis raštas dėl 927 713,95 EUR išieškojimo iš A. Č.. Bet kokios spekuliacijos apie Susitarimo ir Preliminariosios sutarties paskirtį užtikrinti 2014 m. gruodžio 15 d. vekselio apmokėjimą yra nepagrįstos ir akivaizdžiai melagingos.

27Atsakovai nurodo, kad Susitarimas ir Preliminari sutartis nėra apsimestiniai sandoriai. Sandoris yra apsimestinis, jeigu juo pridengiamas kitas sandoris, kurio teisinių padarinių iš tikrųjų siekė sandorio šalys. Apsimestinis sandoris yra niekinis ir negalioja dėl esminio sandorio elemento - šalių valios - ydingumo, nes apsimestiniame sandoryje išreikštoji valia neatitinka tikrųjų šalių ketinimų. Sprendžiant, ar sandoris yra apsimestinis, būtina nustatyti, kokia buvo tikroji ginčijamą sandorį sudariusių šalių valia. Ieškovai niekaip nepaaiškina koks gi tikrasis sandoris buvo pridengtas neva simuliaciniais ginčo sandoriais. Įstatymo nustatyta, kad jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, tai taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės (CK 1.87 str. 1 d.). Tai reiškia, kad apsimestinio sandorio atveju laikomas galiojančiu tikrasis sandoris, kurio padarinių siekė sandorio šalys. Taigi apsimestinis sandoris turi būti vertinamas pagal tikrąją, o ne pagal išoriškai išreikštą jį sudariusių asmenų valią. Tikrojo sandorio, kurį slepia apsimestinis, galiojimas priklauso nuo jo pobūdžio ir sudarymo aplinkybių. Ieškovai niekaip neįrodė ir nepagrindė savo reikalavimo pripažinti Susitarimą ir Preliminariąją sutartį apsimestiniais sandoriais. Ieškinyje nėra paaiškinta kuo pasireiškė simuliacija, kokių tikrųjų pasekmių siekė šalys, kokį neva „tikrąjį“ sandorį siekė pridengti neva apsimestiniais sandoriais. Todėl ieškinio reikalavimas atmestinas. Be to, bet kokias spekuliacijas apie ginčo sandorių apsimestinumą paneigia pačių Ieškovų pozicija, kai teismas mėginamas įtikinti, kad ginčo sutartis A. Č. buvo priverstas sudaryti dėl tarimų grasinimų. Jei asmuo neturėjo intencijų sudaryti sandorio ir buvo priverstas jį sudaryti dėl grasinimų ar apgaulės, jis negali teigti, kad ginčo sutartis apsimestinė, nes neegzistuoja pridengiamasis sandoris, kurio tikslų apsimestinio sandorio šalys tariamai siekė.

28Atsakovai nurodo, kad reikalavimas dėl ginčo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis CK 1.91 straipsnyje įtvirtintu pagrindu nepagrįstas. Ieškinyje nurodoma, kad ginčo sutartis A. Č. pasirašė dėl atsakovo R. D. psichinės prievartos ir psichologinio spaudimo. Atsakovai pažymi, kad Ieškovai niekaip konkrečiai nepaaiškina kaip pasireiškė tariama psichinė prievarta ir psichologinis spaudimas ir neįrodė (CPK 178 straipsnis) A. Č. tariamai patirto spaudimo ar prievartos. Vienintelė aplinkybė, kuria yra įrodinėjama neva patirta psichinė prievarta ir psichologinis spaudimas yra tai, kad viešojoje erdvėje R. D. yra galimai siejamas su organizuotu nusikalstamu pasauliu. Ieškinyje nurodoma, kad vien žinojimas apie tai, kad R. D. galimai yra nusikalstamo pasaulio narys, kėlė baimę ieškovui A. Č. dėl savo paties ir savo šeimos saugumo, todėl tokioje psichologinio spaudimo ir psichinės prievartos įtakoje A. Č. pasirašė ginčo sutartis. Toks abstrakčiai metamas nekorektiškas kaltinimas atsakovo atžvilgiu nepatvirtina ieškinio pagrindu nurodomos aplinkybės apie A. Č. tariamai patirtą psichologinį smurtą ir psichinę prievartą.

29Atsakovai, pažymi, kad asmuo laikomas nekaltu iki jo kaltė nebus įrodyta LR Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka ir pripažinta įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu (LR Baudžiamojo proceso kodekso 44 str. 6 d., LR Konstitucijos 31 str.). Ieškovų advokato naudojami niekuo nepagrįsti ir akivaizdžiai įžeidžiantys teiginiai apie atsakovo R. D. tariamas sąsajas su „nusikalstamu pasauliu“ ne tik nepagrįsti, prieštarauja pamatiniams konstitucinės valstybės principams, bet ir pažeidžia advokato etikos principus. Asmens nekaltumas preziumuojamas pagal LR Konstitucijos 31 str. Ieškovų atstovo atsakovo R. D. atžvilgiu metami kaltinimai apie buvimą „nusikalstamo pasaulio nariu“, nepagrįsti faktais, todėl atmestini. Įvertinęs su ieškiniu pateiktas publikacijas, kuriose nurodomi nepagrįsti kaltinimai dėl „reketo“, siekdamas paneigti bet kokias spekuliacijas šiuo klausimu, atsakovas teikia įrodymus, patvirtinančius, kad jis buvo išteisintas, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (priedas Nr. 7).

30CK 1.91 str. 4 d. nustatyta, kad CK 1.91 str. vartojama samprata „realus grasinimas“ reiškia kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nepateisinamus ir neteisėtus prieš sandorio šalį, jos tėvus, vaikus, sutuoktinį, senelius, vaikaičius arba kitus artimuosius šalies giminaičius, arba jų turtą ar reputaciją nukreiptus veiksmus, kurie duoda pagrindą manyti, kad gali būti padaryta žalos šiems asmenims, jų turtui ar reputacijai, ir šaliai nelieka kitos protingumo kriterijus atitinkančios alternatyvos, kaip tik sudaryti sutartį. Realiu grasinimu taip pat laikoma kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens grasinimas panaudoti ekonominio spaudimo priemones ekonomiškai silpnesnę ar iš esmės ekonomiškai priklausomą sandorio šalį priversti, kad ši sudarytų jai ypač ekonomiškai nenaudingą sandorį. Ginčo sutartys buvo sudarytos savanoriškai ir tai atitiko visų šalių interesus. Sudaryti susitarimą ir Preliminariąją sutartį, kurių pagrindu perleidžiamas Atsakovams turtas bus skirtas A. Č. įsipareigojimų R. D. dengimui, pasiūlė pats A. Č.. R. D. sutiko su A. Č. pasiūlytu dalies jo skolos padengimo turtu būdu ir susitarė dėl turto perleidimo sąlygų ir terminų. Jokia psichologinė prievarta ar spaudimas nei A. Č., nei jo artimiesiems nebuvo daromas.

31Ieškinyje nurodoma, kad tariama apgaulė pasireiškė tuo, kad R. D. įtikino A. Č. tuo, kad Susitarimas ir Preliminarioji sutartis užtikrina A. Č. prievolių pagal vekselį įvykdymą ir tinkamo ir savalaikio vekselyje numatytos sumos sumokėjimo atveju nebus reikalaujami vykdyti. Pagal CK 1.91 straipsnio 5 dalį apgaulė - tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo - sudaryti sandorį. Apgaule galima pripažinti tokius tyčinius veiksmus (neveikimą), kurie turi lemiamos įtakos šalies valios susiformavimui. Vekselyje numatytos vekselio davėjo prievolės priverstinis vykdymas nėra komplikuotas, todėl jo užtikrinimo papildomos priemonės nėra reikalingas. Be to, būtent vekselis dažnai yra naudojamas kaip sutartyje įtvirtintos pagrindinės prievolės vykdymą užtikrinantis teisinis instrumentas, o ne atvirkščiai. Jei Atsakovai būtų siekę maksimaliai efektyvaus A. Č. piniginių prievolių vykdymo užtikrinimo jie būtų pasinaudoję gerokai efektyvesniais teisiniais instrumentais nei preliminariosios sutartys (pvz. hipoteka, įkeitimas ir pan.).

32Atsakovai nurodo, jog ginčo sutartys neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Ieškovai, be kita ko, ginčo sutartis prašo pripažinti negaliojančiomis dėl jų prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms. Įrodinėdami šį ieškinio pagrindą, Ieškovai nurodo kelis bendruosius civilinės teisės principus (CK 1.2 str. ir 1.5 str.) bei sutarčių teisės principus (CK 6.163 str., 6.165 str.), tačiau neįvardina konkrečios imperatyvios įstatymo nuostatos, kuri buvo pažeista sudarant Susitarimą ir Preliminariąją sutartį. Ieškovų atstovui nesugebėjus suformuluoti konkretaus ieškinio reikalavimo dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.80 str. įtvirtintu pagrindu pagrindimo, Atsakovai neturi galimybės į jį atsikirsti.

33Atsakovai nurodo, jog Ieškovai patvirtino ginčo sandorį, todėl prarado teisę ginčyti Susitarimą. Sandoriai, ginčijami CK 1.91 str. pagrindu, yra priskirtini prie nuginčijamų sandorių (CK 1.78 str. 2 d.). Vadovaujantis CK 1.79 str. 1 d. šalis, kuri patvirtino nuginčijamą sandorį, netenka teisės jo ginčyti. Ieškovai iki ieškinio pateikimo vykdė Susitarimą, perduodami atsakovei I. B. Buto raktus, atlikdami Buto apdailą ir jį įrengdami, derindami apdailos darbus ir jų sąmatą su Atsakovais. Ieškovams iki ieškinio pateikimo vykdant Susitarimą, laikytina, kad Ieškovai patvirtino Susitarimą ir nebeturi teisės jo ginčyti teisme (CK 1.79 str. 1 d.. 2 d. 1 p.).

34Atsakovai teigia, kad atmestinas ir alternatyvusis Ieškovų reikalavimas pripažinti Sutartį ir Susitarimą pasibaigusiomis, kadangi buvo įvykdyta pagrindinė ieškovo A. Č. prievolė apmokėti Vekselį. Ieškovai reikalavimo dėl ginčo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis atmetimo atveju prašo pripažinti, kad iš Susitarimo ir Preliminariosios sutarties kylančios prievolės yra iš pagrindinės prievolės apmokėti 2013 m. gruodžio 15 d. vekselį kylančios aksesorinės prievolės, skirtos užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą, pripažįstant jas pasibaigusiomis dėl to, kad ieškovas A. Č. įvykdė pagrindinę prievolę apmokėti vekselį. Šis reikalavimas turi būti atmestas vien tuo pagrindu, kad Susitarimas ir Preliminarioji sutartis neatliko prievolės užtikrinimo priemonių funkcijos. Ieškovų prievolės, įtvirtintos Susitarime ir Preliminarioje sutartyje yra savarankiškos ir niekaip nesusijusios su A. Č. prievolėmis apmokėti vekseliuose nurodytas sumas atsakovui R. D.. Vekselio, kaip abstraktaus vienašalio sandorio, sukuriamas naujas civilinių teisių objektas - vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta. Skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę - prievolę pagal vekselį. Vekselio abstraktumas pasireiškia vekselio gavėjui pareiškus reikalavimą jį apmokėti - šis reikalavimas vykdomas neįrodinėjant ir nevertinant vekseliu įtvirtintos prievolės pagrįstumo. A. Č., dėl Vekselio jokių prieštaravimų nereiškė, o atsiskaitęs su R. D. vykdomojoje byloje Nr. ( - ), nereiškė jokių su ginčo sutartimis susijusių prašymų ar reikalavimų.

35Atsakovai, atsikirsdami į patikslinto ieškinio reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų R. D. ir I. B. patikslinto ieškinio pateikimo dienai ieškovo UAB „Ketonas“ patiriamus minimalius 8 800 Eur dydžio nuostolius dėl Apartamento Nr. 23 neatlaisvinimo nuo 2017 m. sausio 1 d.; teismo tvarka iškeldinti iš Apartamento Nr. 23 atsakovą R. D. ir atsakovę I. B., nurodė, kad šis reikalavimas grindžiamas tuo, kad atsakovai, atsisakė atlaisvinti Butą po to, kai Bendrovė 2017 m. kovo 8 d. įteikė atsakovams raštą dėl patalpų atlaisvinimo. Atsakovai teigia, kad ieškovai ciniškai meluoja teismui teigdami, kad netrukdo atsakovams naudotis patalpomis, o buto spynos raktai gali būti perduoti atsakovams. Atsakovė I. B. pareikalavo ieškovų pateikti pakeistos Buto spynos raktus dar 2016 m. gruodžio 6 d., tačiau Buto raktų iki šios dienos negavo. Pažymėtina, kad ieškovai ignoruoja ir vėlesnius atsakovų prašymus dėl Buto spynos raktų perdavimo. Ieškovai neleidžia atsakovams naudotis Butu, tuo pačiu reikalauja iš atsakovų priteisti nuostolius dėl Buto neatlaisvinimo. Toks reikalavimas yra nelogiškas ir nepagrįstas. Ieškovai nepagrįstai reiškia reikalavimą atlyginti nuotolius, kuriuos skaičiuoja nuo 2017 m. sausio 1 d., kai patys pateikė įrodymus, kad atsakovai nuo pat 2016 m. spalio 20 d. (po Buto durų spynos pakeitimo) negalėjo patekti į Butą. Atsakovai negali būti laikomi atsakingais už tas aplinkybes, kurios nuo jų nepriklauso. Ieškovo nuostoliai yra fiktyvūs ir niekuo nepagrįsti. UAB „Ketonas“ niekada anksčiau neužsiėmė ir dabar neužsiima Pastato apartamentų nuoma, o visus be išimties apartamentus parduoda. Dėl šios priežasties visi UAB „Ketonas" negautų nuompinigių dydžio skaičiavimai negali būti laikomi realių nuostolių dydžio pagrindimu.

36Atsiliepime nurodoma, jog reikalavimas atlyginti neturtinę žalą nepagrįstas. Reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo atmestinas pirmiausia vien tuo pagrindu, kad neegzistuoja pagrindai pripažinti ginčo sutartis negaliojančiomis CK 1.91 str. įtvirtintais pagrindais, todėl ieškovas A. Č. neturi pagrindo naudotis CK 1.91 str. 2 d. numatyta teise reikalauti neturtinės žalos atlyginimo. Be to, reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo turi būti atmestas kaip neįrodytas ir nepagrįstas.

37CK 6.250 str. 1 d. įtvirtintas neturtinės žalos apibrėžimas - neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas A. Č. neįrodė patirtos žalos ir priežastinio ryšio (CK 6.247 str.) tarp tariamai patirtų neigiamų pasekmių ir atsakovo R. D. veiksmų (neįvardintų ieškinyje), ieškinyje keliamas reikalavimas priteisti neturtinę žalą turi būti atmestas. Net jei ginčo sutartys būtų pripažintos negaliojančiomis CK 1.91 str. (kas nagrinėjamu atveju neįmanoma) ir teismas konstatuotų, kad atsakovo R. D. veiksmai sukėlė A. Č. neturtinę žalą, atsižvelgiant į neturtinės žalos dydžio nustatymo taisykles (CK 6.250 str. 2 d.), ieškinio reikalavimas priteisti 50 000 EUR būtų nepagrįstai didelis ir prieštarautų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams (CK 1.5. str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė (CPK 178 str.) nei vienos iš atsakovo R. D. civilinės atsakomybės sąlygų (netesėtų veiksmų, kaltės ir priežastinio ryšio) ir nepagrindė prašomo priteisti neturtinės žalos atlyginimo dydžio todėl šis ieškinio reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

38Atsakovai I. B. ir R. D. pateikė priešieškinį (el. b. 3 t. b. l. 1-12), kuriame prašoma: pripažinti I. B. ir UAB „KETONAS“ 2014 m. gruodžio 10 d. susitarimą dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo pagrindine nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartimi, kuria I. B. įgijo nuosavybės teisę į 61/1000 dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje pastato–poilsio korpuso, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (pastato apartamentas Nr. 23), ir 61/1000 dalį kitų inžinerinių statinių–kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ); pripažinti negaliojančia UAB „KETONAS“ ir AB SEB bankas 2015 m. balandžio 8 d. sutartinės hipotekos (su vėlesniais pakeitimais) dalį, kuria AB SEB banko naudai buvo įkeista 61/1000 dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje pastato–poilsio korpuso, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (pastato apartamentu Nr. 23), ir 61/1000 dalis kitų inžinerinių statinių–kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ); arba (alternatyvus priešieškinio reikalavimas) priteisti solidariai iš UAB „KETONAS“ ir A. Č. I. B. naudai 198 455 Eur žalos atlyginimą; priteisti iš ieškovų atsakovės naudai bylinėjimosi išlaidas.

39Faktinį priešieškinio pagrindą atsakovai grindžia tuo, kad pardavėja UAB „KETONAS“, atstovaujama vienintelio akcininko A. Č., 2014 m. gruodžio 10 d. su atsakove sudarė susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo įsipareigojo iki 2016 m. gruodžio 31 d. sudaryti ir notarine sutartimi patvirtinti nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kurios pagrindu pardavėja perduos atsakovei nuosavybės teisę į: 61/1000 dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje pastato–poilsio korpuso, unikalus Nr. ( - ) (Pastatas), esančio ( - ) (susitarime įvardinamas kaip apartamentas Nr. 23 (Butas)); ir 61/1000 dalį kitų inžinerinių statinių–kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ).

40Atsakovai nurodė, kad egzistuoja pagrindas pripažinti Susitarimą pagrindine nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartimi. Nors Susitarime įvardinama, kad Atsakovė perka dalį Pastato ir parkavimo aikštelės (61/1000), kaip bendrąją dalinę nuosavybę, Ieškovai savo rengtame Susitarime aiškiai įvardino, kad Butas bus parduodamas su visa apdaila. Dėl šios priežasties Butas buvo įrengtas pagal Atsakovės pageidavimą ir poreikius, derinant apdailos medžiagas su Atsakovais. Todėl Susitarimą galima kvalifikuoti kaip CK 6.401 str. 1 d. apibrėžtą būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo - pardavimo sutartį (atsižvelgiant į kainos sumokėjimo momentą, įsipareigojimo terminą, pardavėjo garantijas bei kitus šalių veiksmus). Paminėtas CK straipsnis nustato, kad pirkėjas - fizinis asmuo gali sudaryti preliminariąją nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas - juridinis asmuo įsipareigoja pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje numatytą gyvenamąjį namą ar butą ir po to sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo - pardavimo sutartį, o pirkėjas įsipareigoja pastatytą gyvenamąjį namą ar butą nupirkti už preliminariojoje sutartyje nurodytą kainą. Tai, kad Susitarimas turi būti aiškinamas kaip preliminarioji būsimo buto pirkimo - pardavimo sutartis patvirtina ir Pardavėjo Susitarime teikiamos LR Statybos įstatyme numatytos garantijos (pagal Susitarimo 7.1.2 p. garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šalys Susitarime nenumatė šalių atsakomybės už atsisakymą sudaryti pagrindinę turto pirkimo - pardavimo sutartį. Tai, kad gavęs visą turto kainą, Pardavėjas neprisiėmė pareigos grąžinti kainos ir mokėti netesybų atsisakymo sudaryti pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį atveju, išskiria Susitarimą iš įprastinių preliminariųjų sutarčių ir leidžia jį traktuoti būsimo buto pirkimo - pardavimo sutartimi (CK 6.401 str. 1 d.). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog preliminariosios nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo - pardavimo sutarties išskirtinumas iš kitų preliminariųjų sutarčių yra tas, kad pirkėjas savo pažeistas teises gali ginti ne tik CK 6.165 str. 4 d., bet ir reikalauti prievolę įvykdyti natūra (t. y. įpareigoti pardavėją sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo - pardavimo sutartį) bei naudotis visais kitais civilinių teisių gynimo būdais (CK 1.138 str.). CK 6.401 str. 5 d. nustatyta, kad preliminariojoje sutartyje gali būti numatyta, jog pirkėjas finansuoja buto statybą sutartyje nustatytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas. Šiuo atveju visišką nuosavybės teisę į butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutarties šalimi yra pirkėjas (fizinis asmuo), perkantis iš verslininko (juridinio asmens) nekilnojamąjį daiktą savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, tokia sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, todėl būtina užtikrinti vartotojo (fizinio asmens), kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesus.

41Specialioji - pirkimui-pardavimui taikoma CK 6.309 str. teisės norma reglamentuoja pagrindinės sutarties šalių santykius. Daikto perdavimas pirkėjui valdyti bei kainos sumokėjimas yra šalių veiksmai, kurie yra jau pirkimo - pardavimo sutarties elementai (CK 6.305 str.). Nustačius, kad sutarties šalys atlieka pirkimo - pardavimo sutarčiai būdingus veiksmus, konstatuotina, kad jos būtent ją ir vykdo. Kai viena šalis perduoda pagrindinės sutarties objektą valdyti kitai šaliai, o ši sumoka daikto kainą ar jos dalį, tai paprastai leidžia teigti, kad sudaryta pagrindinė sutartis, nes šalys atliko būtent tuos veiksmus, kurie būdingi pagrindinei sutarčiai. Kai šalys susitaria dėl visos pardavimo kainos sumokėjimo, tai gali būti pagrindas pripažinti, kad ikisutartiniai santykiai modifikavosi į sutartinius pirkimo - pardavimo santykius. Akivaizdu, kad Susitarimu šalys susitarė ne ateityje sudaryti buto pirkimo - pardavimo sutartį, o de facto ją sudarė, nes Susitarime įtvirtino visas pirkimo - pardavimo sutarties būtinas sąlygas bei nustatė jų įgyvendinimo tvarką: sutartyje įvardijo sandorio dalyką, kainą, sandorio įvykdymo terminą, visiško atsiskaitymo pagal sandorį terminus ir tvarką (CK 6.306 str., 6.309 str., 6.313 str., 6.396 str., 6.397 str.). Kai asmuo, įsipareigojęs pirkti ar parduoti daiktą, atsisako sudaryti sutartį įstatymų nustatyta forma, teismo pripažinimas, kad tokia sutartis sudaryta, reiškia ne ką kita kaip jos įforminimą. Atsakovė pagal Susitarimą laikoma sumokėjusi visą turto kainą, faktiškai perėmusi Buto valdymą, o Butas po Susitarimo sudarymo buvo įrengtas, todėl, remiantis CK 6.401 str. 5 d., Atsakovė įgijo nuosavybės teisę į Butą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Susitarimas turi būti pripažintas pagrindine nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartimi.

42Priešieškinyje teigiama, kad pripažinus Susitarimą pagrindine nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartimi, pripažintinas negaliojančiu Pastato įkeitimo sandoris dalyje, kuria yra įkeistas Butas ir parkavimo vieta. Susitarimo sudarymo metu Pastatas ir kiemo statiniai bei valstybinės žemės sklypo nuomos teisė buvo įkeisti Akcinei bendrovei Šiaulių bankas. Susitarimo 2.4.1 p. Pardavėjas įsipareigojo iki pagrindinės sutarties sudarymo gauti banko sutikimą sutarties sudarymui. Pardavėjas Susitarimo 7.1.1 p. patvirtino, kad Butas ir parkavimo vieta nėra apsunkintas, t. y. jo atžvilgiu nėra taikomi jokie draudimai ar įsipareigojimai, ribojantys naudojimo, valdymo ar disponavimo teises išskyrus Susitarimo 2.4 p. nurodytą hipoteką ir įkeitimą Akcinei bendrovei Šiaulių bankas naudai. Nežinomu Atsakovams metu Pastato hipoteka Akcinės bendrovės Šiaulių bankas naudai buvo išregistruota. Po hipotekos ir įkeitimo išregistravimo, pažeisdamas savo įsipareigojimus I. B., neinformavęs jos ir be jos sutikimo, Pardavėjas 2015 m. balandžio 8 d. įkeitė Pastatą, kiemo inžinerinius statinius (parkavimo aikšteles) ir valstybinės žemės sklypo nuomos teisę AB SEB bankas (priedas Nr. 6). Susitarime Pardavėjui nebuvo suteikta teisė be I. B. pritarimo įkeisti Buto, o jos pritarimas turto įkeitimui nebuvo duotas. Todėl Pastato, kiemo inžinerinių statinių ir valstybinės žemės sklypo nuomos teisės įkeitimo sandoris dalyje, kuria AB SEB bankas yra įkeistas ginčo turtas (Butas, jam priskirta parkavimo vieta ir valstybinio žemės sklypo dalies nuomos teisė) turi būti pripažintas negaliojančiu, nes I. B. nepritarė nekilnojamojo turto ir nuomos teisės įkeitimui (CK 6.401 str. 6 d., 1.80 str.).

43Teismui atsisakius pripažinti Susitarimą pagrindine nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartimi, iš Ieškovų Atsakovės naudai turi būti priteistas žalos atlyginimas. Šalys, turėdamos sutartinių įsipareigojimų, privalo elgtis sąžiningai ir laiku juos vykdyti (CK 6.200 str. 1 d.). CK 6.256 str. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 1.5 str. 1 d. nustatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. CK 6.158 str. 1 d. nustatyta, kad kiekviena sutarties šalis, turėdama santykių, privalo elgtis sąžiningai. Sąžiningas elgesys turi būti tiek ikisutartiniuose santykiuose (CK 6.163 str.), tiek sudarant sutartį (CK 6.162 str.), tiek aiškinant jos turinį (CK 6.193 str.), tiek ją vykdant (CK 6.200 str.), tiek taikant restituciją (CK 6.222 str.). Įvertinus Ieškovų elgesį, bei cinišką atsisakymą sudaryti turto pirkimo - pardavimo sutartį su Atsakove, akivaizdu, kad Susitarime numatyti Pardavėjo įsipareigojimai I. B. atžvilgiu nėra ir nebus įvykdyti, todėl Atsakovė turi teisę be pirmiau aprašyto prioritetinio teisių gynimo būdo (reikalavimo pripažinti Susitarimą pagrindine turto pirkimo - pardavimo sutartimi) reikalauti ir alternatyvaus teisių gynimo būdo taikymo - nuostolių atlyginimo. Nagrinėjamu atveju Pardavėjui kyla sutartinė civilinė atsakomybė atsižvelgiant į tai, kad jis pažeidė I. B. atžvilgiu prisiimtus sutartinius įsipareigojimus (CK 6.256 str.). Atsakovų patirtos žalos atlyginimas iš A. Č. turėtų būti priteistas vadovaujantis deliktinę civilinę atsakomybę reguliuojančiomis teisės normomis, t. y. atsižvelgiant į tai, kad A. Č. pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis sąžiningai, rūpestingai ir savo elgesiu nedaryti Atsakovams žalos (CK 6.263 str.).

44Atsakovai nurodo, kad Ieškovai atliko neteisėtus veiksmus. Atsisakęs sudaryti su Atsakove turto pirkimo - pardavimo sutartį Pardavėjas pažeidė savo Susitarimu prisiimtą prievolę iki 2016 m. gruodžio 31 d. sudaryti pagrindinę sutartį. Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. CK 6.245 str. 3 d. numatyta, kad sutarties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas sukelia sutartinę civilinę atsakomybę. Pardavėjo prisiimtos Susitarimu pareigos sudaryti pagrindinę sutartį pažeidimas laikytinas akivaizdžiai neteisėtu veiksmu. A. Č. pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis sąžiningai, rūpestingai ir savo elgesiu nedaryti Atsakovams žalos (CK 6.263 str.). Įtikinęs R. D. priimti palūkanų už naudojimąsi jo lėšomis mokėjimą ne pinigais, o turtu, o vėliau atsisakęs perleisti Atsakovei Butą ir užginčijęs Susitarimą teisme A. Č., siekia apgaulės būdu išvengti prievolių vykdymo R. D..

45Atsakovai patyrė žalą. Pardavėjui be motyvų atsisakius sudaryti su Atsakove Buto ir parkavimo vietos pirkimo - pardavimo sutartį, Atsakovai turi teisę reikalauti už Butą ir parkavimo vietą sumokėtos kainos (198 455 Eur) grąžinimo (de facto palūkanų R. D. mokėjimo). Ieškovė alternatyviuoju ieškinio reikalavimu reikalauja iš Atsakovų priteisti tik 198 455 Eur žalą. Nurodoma, kad tarp neteisėtu veiksmu ir patirtos žalos yra tiesioginis priežastinis ryšys. Pardavėjas turėjo pareigą su I. B. iki Susitarime numatyto termino sudaryti pagrindinę Buto ir parkavimo vietos pirkimo - pardavimo sutartį. Šios pareigos Pardavėjas neįvykdė, nors Nekilnojamojo turto registro duomenys (žr. priešieškinio priedą Nr. 2) patvirtina, kad kiti Pastate esantys apartamentai yra perleidžiami pirkėjų nuosavybėn, todėl neliko jokių kliūčių Buto ir parkavimo vietos perleidimui atsakovės nuosavybėn. Ieškovų kaltė preziumuojama, (CK 6.248 str. 1 d.), paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų ieškovai, tačiau šios pareigos nevykdė.

46Ieškovai pateikė atsiliepimą į atsakovų priešieškinį, kuriame prašo atmesti pareikštus reikalavimus. Jame nurodoma, kad susitarimas buvo sudaromas tarp bendrovės UAB „Ketonas“ ir atsakovės I. B.. Susitarimu, kuris teisiškai vertintinas kaip preliminarioji nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis CK 6.165 straipsnio, o ne kaip būsimo buto pirkimo-pardavimo sutartis CK 6.401 straipsnio prasme. Atkreipiamas teismo dėmesys, kad R. D. negali būti ieškovu pagal Priešieškinį. Priešieškinyje nurodomų tariamų faktinių aplinkybių ir teisinių argumentų kontekste būtina pažymėti, jog Vekselyje buvo įtvirtinta visa A. Č. 3.000.000,00 Lt dydžio skolinio įsipareigojimo R. D. suma, kuri būdavo perrašoma naujai perrašant Vekselį, todėl ši skolos suma laikytina galutine ir negali būti didinama visiškai neapibrėžta Atsakovų išgalvotų palūkanų suma. Faktas, kad Priešieškinis yra reiškiamas abiejų Atsakovų tik patvirtina, jog R. D. reikalavo ir reikalauja iš A. Č. daug daugiau, nei R. D. priklausė pagal Vekselį. Atsakovų pareikštas Priešieškinis nėra pagrįstas jau vien tuo požiūriu, jog Atsakovė, kaip pati pripažįsta (žr. Atsakovų atsiliepimo į ieškinį 99 p.), nėra sumokėjusi Bendrovei už Statinius. Antra vertus, Atsakovai priešieškinyje vadovaujasi Susitarimo IV ir V skyrių nuostatomis, jog Susitarimo kainą (198.455,00 Eur) Atsakovė perdavė Bendrovei prieš sudarant Susitarimą, t. y., jog Susitarimo kaina yra sumokėta. atsižvelgiant į tai, kad Susitarimo kaina nebuvo sumokėta, darytina išvada, kad Priešieškinis akivaizdžiai nėra pagrįstas.

47Atsakovai teigia, kad pats A. Č. įtikino R. D. priimti palūkanų už naudojimąsi jo lėšomis mokėjimą ne pinigais, o turtu, o vėliau atsisakė perleisti Atsakovei butą ir siekia apgaulės būdu išvengti prievolių vykdymo R. D.. Atsakovai nepateikė byloje jokių įrodymų, jog vietoje piniginės prievolės sumokėti dalį tariamų palūkanų, buvo sutarta dalį įsiskolinimo padengti turtu, t. y., kad Buto verte (rinkos verte, o ne Susitarime numatyta verte) buvo mažinamas A. Č. įsiskolinimas R. D.. Bet kokie teiginiai apie palūkanas už Vekseliais skolintas lėšas yra Atsakovų išsigalvojimas, kuriuo siekiama nepagrįstai praturtėti. Teigiama, kad jokios palūkanos pagal Vekselius negalėjo būti skaičiuojamos, tai patvirtina ir galiojantis teisinis reguliavimas. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 7 straipsnyje yra įtvirtintos imperatyvios nuostatos, jog vekselio davėjas vekselyje, mokėtiname jį pateikus arba per tam tikrą laiką po pateikimo, gali nustatyti sąlygą, kad už vekselio sumą skaičiuojamos palūkanos. Vekseliuose, išrašytuose mokėti kitais terminais, sąlyga dėl palūkanų negalioja. Palūkanų norma privalo būti nurodyta vekselyje. Jeigu ji nenurodyta, palūkanų mokėjimo sąlyga negalioja. Nurodytos įstatymo nuostatos yra imperatyvios ir jos negali būti keičiamos. Pažymėtina, jog civilinėje byloje pateiktuose Vekseliuose jokios palūkanos nebuvo nurodytos, todėl bet kokie teiginiai apie palūkanų skaičiavimo susitarimus ir sąlygas yra niekiniai, prasimanyti ir negalioja. Tarp R. D. ir A. Č. net nebuvo sudaryti ir jokie atskiri rašytiniai susitarimai dėl palūkanų skaičiavimo, todėl visiškai neaišku, nei apie kokius palūkanų dydžius kalba Atsakovai, nei kaip apskritai palūkanos buvo skaičiuojamos. Ieškovai atkreipia dėmesį, jog po to, kai R. D. per antstolį realizavo Vekselį gavęs notaro vykdomąjį įrašą, A. Č. sumokėjo R. D. ne tik visą Vekselio sumą, bet ir ženklią palūkanų sumą, t. y. 55.845,09 Eur (žr. antstolio patvarkymus, ieškinio priedai Nr. 14-15).

48Dėl reikalavimo pripažinti Susitarimą pagrindine nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartimi nepagrįstumo, pažymėtina, jog formaliai tarp bendrovės UAB „Ketonas“ ir atsakovės I. B. sudarytas Susitarimas teisiškai yra vertintinas kaip preliminarioji nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis CK 6.165 straipsnio, o ne kaip būsimo buto pirkimo-pardavimo sutartis CK 6.401 straipsnio prasme. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (Priešieškinio priedas Nr. 2) yra matyti, kad Pastato statybos pabaigos metai yra 1984, o rekonstrukcijos – 2014, kitų inžinerinių statinių statybos pabaigos metai – 2014. Iš minėto išrašo yra matyti, kad Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140814-00180 buvo sudarytas 2014-08-14. Apartamentas Nr. 23 nuosavybės teise priklausė ir šiuo metu priklauso Bendrovei. Susitarimas, kaip jame nurodoma, buvo pasirašytas 2014-12-10, jis buvo sudarytas jau po to, kai tiek visas Pastatas, tiek ir Apartamentas Nr. 23 buvo pilnai rekonstruotas. Iš Susitarimo 2.2 punkto yra matyti, kad Apartamento Nr. 23 registravimo teisinis pagrindas yra tas pats Statybos užbaigimo aktas. Todėl Atsakovų argumentai, kad Pastato rekonstrukcijos projektą Ieškovai finansavo tame tarpe ir R. D. skolintomis lėšomis ir, kad Susitarimas turi būti aiškinamas kaip preliminarioji būsimo buto pirkimo – pardavimo sutartis (CK 6.401 str. 1 d.), visiškai neatitinka tikrovės. Į bylą nėra pateikta jokių tokias Atsakovų prielaidas patvirtinančių įrodymų. Juo labiau šiuo požiūriu nėra reikšminga tai, kad Apartamentas Nr. 23 buvo pilnai įrengtas, t. y. apstatytas baldais, buitine technika ir t. t., po Susitarimo sudarymo.

49Atsakovai prieškieškinį grindžia ir ta aplinkybe, jog Apartamentas Nr. 23 buvo įsirengtas pačios I. B. ir pritaikytas jos poreikiams. Kad paneigti tokius klaidingus ir Teismą klaidinančius Atsakovų teiginius, Ieškovai kartu su 2017-03-17 atsiliepimu į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pateikę įrodymus, patvirtinančius, jog būtent Bendrovė Apartamentą Nr. 23 įrengė 68.483,96 Eur sumai ir šio būsto apstatymo sąskaitas apskaitė savo buhalterinėje apskaitoje (Ieškovų atsiliepimo į prašymą Priedas Nr. 1). Apie kokių nors daiktų pirkimą, kuriais yra įrengtas ir apstatytas Apartamentas Nr. 23, Susitarime iš viso nėra net užsimenama, Ieškovai Susitarimu neįsipareigojo apstatyti šį būstą.

50Atsakovų reikalavimas dėl Pastato įkeitimo panaikinimo negali būti tenkinamas, kadangi neegzistuoja nei teisiniai, nei faktiniai pagrindai tokiam reikalavimui patenkinti. Pastato ar Buto įkeitimui nebuvo reikalingas I. B. pritarimas, nes Susitarimas to nenumatė.

51Nepagrįstas atsakovų alternatyvus reikalavimas priteisti solidariai iš Bendrovės ir A. Č., I. B. naudai 198.455,00 Eur žalos atlyginimą. Byloje patys atsakovai teigia, kad jokių piniginių lėšų už Statinius atsakovai ieškovams nėra perdavę.

52Atsiliepime į priešieškinį atsakovė akcinė bendrovė SEB bankas nurodė, kad Susitarimas iš UAB „Ketonas“ pusės neturėtų būti laikomas sukeliančiu kokias nors teisines pasekmes vien dėl tos priežasties, kad jis sudarytas asmens, neturinčio įgaliojimo sudaryti sandorius bendrovės vardu, t. y. ne bendrovės direktoriaus, o bendrovės akcininko. ABĮ 19 str. 6 d. numato, kad: „Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas. “. Bylos medžiagoje nėra pateiktas įgaliojimas tokį sandorį sudaryti, bendrovės įstatai nenumato galimybės sudaryti tokį sandorį, dar daugiau, Ieškovai savo Ieškinyje nurodo, jog Susitarimas apskritai buvo pasirašytas be UAB „Ketonas“ direktoriaus žinios, taigi Susitarimas negali būti laikomas sukeliančiu teisines pasekmes. Apie tokio Susitarimo egzistavimą AB SEB bankui nebuvo žinomos, AB SEB bankas šių aplinkybių negalėjo žinoti ir dėl tos priežasties, kad šis Susitarimas nebuvo registruotas Nekilnojamojo turto registre, todėl jis negali būti panaudotas prieš sąžiningus trečiuosius asmenis, šiuo atveju AB SEB banką (CK 6.393 straipsnio 3 dalis).

53Teigiama, kad hipotekos sandorio sudarymo metu Pastato nuosavybės teisė priklausė UAB „Ketonas“, sandoris buvo sudarytas turint visus įgaliojimus tokio sandorio sudarymui, sudaryto sandorio teisėtumas buvo patikrintas notaro. Kaip jau minėta, Susitarimo nuostatos gali būti taikomos tik sprendžiant dėl teisių ar pareigų, kurios sieja Susitarimo šalis, tuo tarpu tokio susitarimo nuostatos negali būti panaudotos prieš sąžiningą trečiąjį asmenį, nes Susitarimas nebuvo registruotas Nekilnojamojo turto registre. Be to, Susitarimo nuostatos, net jei ir laikyti jį sukeliančiu teisines pasekmes, nenumato reikalavimo gauti Atsakovės I. B. sutikimą dėl turto įkeitimo.

54Nurodoma, jog 2015 m. vasario 3 d. tarp AB SEB banko ir UAB „Ketonas“ buvo sudaryta Kreditavimo sutartis Nr. 0391509026567 (toliau — Kreditavimo sutartis), kuri vėliau buvo keičiama papildomais susitarimais. Kreditavimo sutartyje buvo numatytas atitinkamo bendrovei priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimas, kaip būtina Kredito išmokėjimo sąlyga. Kadangi Kreditavimo sutartyje numatyti turto įkeitimo sandoriai buvo sudaryti, kreditas buvo išmokėtas. Šiai dienai likęs UAB „Ketonas“ įsiskolinimas pagal Kreditavimo sutartį sudaro bendrą 1.019.250,62 Eur sumą (iš jų I aprašo 204.999,92 EUR, II aprašo 814.250,70 EUR). Pažymėtina, jog Kreditavimo sutartyje kiekviena Kreditavimo sutarties šalis patvirtino, kad: „Sutarties sudarymas ir jos vykdymas nepažeis kitų jos sutarčių, jos veiklos dokumentų ar organų sprendimų, jai privalomų teisės aktų, teismo (arbitražo) ar valdžios organų sprendimų, jai privalomų teisės aktų, teismo (arbitražo) ar valdžios organo sprendimų (10.1.4 p.)“

55Vykdydami Kreditavimo sutartį, Skolininkas UAB „KETONAS“, kodas 134101758, ( - ), ir kreditorius AB SEB bankas, kodas 112021238, ( - ), UAB „KETONAS“ įsipareigojimų, kylančių iš 2015-02-03 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) užtikrinimui, 2015-04-08 sudarė sutartinės (maksimaliosios) hipotekos sutartį id. k. ( - ) 3 (toliau - Hipotekos sutartis), kuria UAB „KETONAS“ įkeitė AB SEB banko naudai sutartyje nurodoma nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) ir ( - ). Hipotekos sutartį pasirašė UAB „Ketonas“ direktorius I. J., veikiantis pagal bendrovės įstatus ir 2015-01-26 vienintelio akcininko sprendimą Nr. 0126/1. Joje numatytas Užtikrinimo prievolės įvykdymo terminas - 2019 m. vasario 1 d., užtikrintas prievolės dydis 1.765.000,00 Eur, maksimalios hipotekos suma - 541.084,80 Eur.

56Hipotekos sutartimi įkeistų objektų hipotekos panaikinimas iš esmės pažeistų AB SEB banko teises ir teisėtus interesus, nes suteiktas kreditas liktų iš dalies neužtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu. Pagal CK 4.197 straipsnio 6 dalį sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisė lieka galioti net ir tuo atveju, kai hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu tokiu pagrindu, už kurį hipotekos kreditorius neatsako. Kita vertus, įvertintinos ir tos aplinkybės, kad Atsakovai nenurodo jokių aplinkybių (AB SEB banko atliktų neteisėtų veiksmų, nesąžiningumo), kurios sudarytų pagrindą naikinti hipotekos sandorį. Be to, nuo hipotekos sandorio sudarymo jau praėjo beveik 2 metų laikotarpis ir per šį laiko tarpą hipotekos sandoris nebuvo ginčijamas, nors sudarytas sandoris buvo išviešintas ir registruotas tiek Hipotekos, tiek ir Nekilnojamojo turto registre.

57Be to, Atsakovai priešieškinyje tapatina Preliminariąją sutartį su Būsimo gyvenamojo būsto pirkimo – pardavimo sutartimi. Atkreiptinas dėmesys, jog nuosekliai plėtojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, jog CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji nepastatyto būsto pirkimo-pardavimo sutartis yra specifinė preliminariosios sutarties rūšis, turinti bendrųjų preliminariosios sutarties požymių, taip pat specifinių, išskiriančių ją iš kitų preliminariųjų sutarčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. A. v. UAB „Beržplė“, bylos Nr. 3K-3—441/2006; 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. J. IĮ v. UAB „Laivyno inžinerijos centras“, bylos Nr. 3K-3-455/2008). Kasacinio teismo praktikoje pateikiamas preliminariosios sutarties (CK 6.165 straipsnis) ir būsimo (nepastatyto) gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutarties (CK 6.401 straipsnis) atribojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. BUAB „Atkirtos būstas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-134/2014; 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. įmonė v. UAB „Atolas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3- 521/2012). Konkrečiu atveju akivaizdu, jog Susitarimas netenkina šių sąlygų, todėl negali būti pripažintas būsimo (nepastatyto) gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutartimi (CK 6.401 straipsnis) ir šiam Susitarimui atitinkamai negali būti taikomas toks teisinis reglamentavimas, tačiau konkrečioje situacijoje turėtų būti taikomos teisės normos, reglamentuojančios preliminariosios sutarties sudarymą bei vykdymą.

58Dėl aukščiau išdėstytų priežasčių ir aplinkybių, atsakovas AB SEB bankas laikosi pozicijos, jog Priešieškinis turėtų būti atmestas, kaip nepagrįstas. Jei Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, spręstų, jog yra pagrindas tenkinti Atsakovų Priešieškinį, manytina, jog teismas turėtų spręsti žalos (nuostolių) atlyginimo, o ne hipotekos sandorio panaikinimo klausimą, kadangi pripažinus negaliojančiu hipotekos sandorį nepagrįstai būtų suvaržytos sąžiningo Atsakovo (hipotekos kreditoriaus) AB SEB banko teisės ir teisėti interesai. Prašoma priteisti banko turėtas advokato paslaugoms apmokėti turėtos išlaidos.

59Apklaustas 2017-08-22 d. teismo posėdžio metu liudytojas G. A. nurodė, kad pažįsta A. Č. ir R. D. iš bendro verslo, šiuo metu turi teisinių ginčų su Č., su juo santykiai „žlugę“. Žino istoriją dėl buto ( - ), žino, kad Č. skolingas D. pinigų. Liudytojui Č. 2015 m. lapkritį sakęs, kad už procentus yra perleidęs R. D. butą ( - ). 2014 m gruodį buvo sutaręs, kad su D. ir Č., kad jam atiduos 2000000 Lt už parduotą Č. sodybą, 2015 m sausio mėnesį teigė, kad atiduos 1 mln. sausio mėnesį, kitą 1 mln. jau vasarą. Pinigų neatidavė. Nežino, kad D. būtų dalyvavęs „rąstų pirkimo“ versle.

60Apklaustas 2017-08-22 d. teismo posėdžio metu liudytojas E. S. paaiškino, jog jis yra Č. verslo partneris, žino, kad apie 2015 m. gruodžio mėnesio vidurį atvažiavo pas jį Č., kalbėjo apie sutarties sudarymą. Susitiko su advokatu, kuris atsiuntė sutarties tekstą, jį perdavė Č.. Sutartyje buvo kalbama apie estiškos įmonės akcija. Į darbo pabaigą atvyko D., taisė sutartį. Išvažiavo, sutarties dalyviai vėl grįžo, tarėsi, keitė sutartį. Sutartį pasirašė Č. ir D. ( - ) gatvėje, ( - ), UAB „Kauno stiklas“ patalpose. Sutarties tekstą paprašė parengti Č. Liudytojas prieš tai vieną kartą buvo matęs D. „Boslitoje“. Sutartis dėl akcijų pirkimo pardavimo buvo rengiama keletą dienų 2015 metų viduryje. Šalys pasakė sutarties kainą, jos kaina liudytojui pasirodė maža. Č. pasakė, kad reikia sumokėti prievolę pagal vekselį, todėl jam reikia sudaryti tokią akcijų pirkimo pardavimo sutartį. Siūlė įrašyti nuostatą dėl vekselio. Liudytojas nurodė, kad sutartyje numatytos baudos buvo „kosminės“, D. pasakė, kad įrašyta maža parduodamų akcijų kaina. Sutarties sąlygos tariantis keitėsi, vis didėjo derybų metų parduodamų akcijų kiekis.

61Apklaustas 2017-10-18 d. teismo posėdžio metu liudytojas P. L. nurodė, kad pažįsta A. Č. daugiau kaip dešimtmetį, nurodė, kad A. Č. prieš kelis metus kreipėsi į jį patarimo dėl A. Č. gręsiančio susidorojimo ir fizinio smurto, dėl ko liudytojas jam patarė kreiptis į oficialią instituciją, t. y. į policiją. Tyrimų rezultatų liudytojas nežino, Patarė būti atidžiam, stebėti aplinką, pasižiūrėti į telefono skambučius. Be to, liudytojas P. L. teismo posėdžio metu patvirtino, kad A. Č., prašydamas patarimo, buvo labai sunerimęs, pasimetęs bei neadekvatus, svarstė fizinės apsaugos galimybę. Liudytojui konkretus asmuo, keliantis grėsmę A. Č., nebuvo įvardintas. Tai buvo galimai 2013-2014 metais.

62Apklaustas 2017-10-18 d. teismo posėdžio metu liudytojas P. B. nurodė, kad pažįsta A. Č. nuo 1999 metų, kartu sportavo, leido laisvalaikį. Paaiškino, kad Č. buvo ( - ) 2013-2014 metais, sakė iš R. D. pusės jaučia spaudimą kad perrašytų akcijas ir perduotų butą anytai. Patarė kreiptis jam į policiją. Nurodė, kad jis dėl patiriamo psichologinio spaudimo iš R. D. nuolat „pergyveno“, buvo įbaugintas, nerimavo ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo šeimos saugumo. Liudytojas žino, kad R. D. buvo įrašytas į Kauno nusikalstamo pasaulio atstovų įskaitą.

63Apklaustas 1017-12-01 d. teismo posėdžio metu liudytojas G. S. paaiškino, jog pažįsta A. Č. ir R. D.. Jo atžvilgiu A. Č. organizavo neatitinkantį realybės ikiteisminį tyrimą dėl „Boslita“ veiklos, kuriai jis atstovauja. Liudytojas paaiškino tam tikras aplinkybes, nesusijusias su byloje nagrinėjamu ginču dėl ketinimų išpirkti „Boslitos“ akcijas, taip pat nurodė, kad atstovavo A. Č. komerciniuose sandoriuose nuo 1995 metų. Dėl byloje nagrinėjamo faktinių aplinkybių ir pareikštų reikalavimų liudytojas nepasisakė.

64Ieškinys tenkintinas dalinai, priešieškinys atmestinas visiškai.

65Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, ieškovams įrodinėjant, kad ji sudaryta neįgalioto asmens ir pažeidžiant bendrovės (pardavėjo) įstatų nuostatas, negavus bendrovės dalyvio privalomo sutikimo perleidžiant tokios vertės turtą, taip pat ieškovams įrodinėjant, kad minėta preliminarioji sutartis ir ginčijamas susitarimas dėl akcijų pirkimo pardavimo buvo sudarytos atsakovo R. D. psichologinio spaudimo, grasinimo ir psichinės prievartos įtakoje ir kad jos buvo apsimestinės, nes šalys neketino vykdyti realiai sutarčių, ginčijamos sutartys buvo sudarytos prievolės užtikrinimui pagal ieškovo A. Č. išduotą atsakovui R. D. Vekselį, kurį A. Č. apmokėjo, todėl byloje prašoma pripažinti, kad ieškovų prievolės pagal ginčijamas preliminariąsias sutartis yra įvykdytos. Atsakovai byloje reiškė reikalavimą pripažinti aukščiau nurodomą preliminariąją buto pirkimo pardavimo sutartį pagrindine nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartimi, kuria I. B. įgijo nuosavybės teisę į sutartyje įvardintą nekilnojamąjį turtą, įrodinėjant tas aplinkybes, kad už perkamą turtą yra atsiskaityta mažinant ieškovo A. Č. prievolę mokėti atsakovui R. D. palūkanų sumą, taip pat teigiant, kad ieškovai įstatymo nustatyta tvarka patvirtino sutartį, nes perkamas turtas buvo perduotas pirkėjai.

66Išnagrinėjęs bylą teismo posėdyje teismas nustatė šias svarbias faktines aplinkybes: vienintelis UAB „Ketonas“ akcininkas ieškovas A. Č. ir atsakovė I. B. 2014 m. gruodžio 10 d. sudarė susitarimą dėl pirkimo pardavimo sutarties sudarymo, kuria susitarė iki 2016 m. gruodžio 31 d. sudaryti ir notariškai patvirtinti pirkimo-pardavimo sutartį (Susitarimo 2.1 p.), kuria bendrovė „Ketonas“ įsipareigojo parduoti, o atsakovė įsipareigojo už 198 455 Eur nupirkti šį nekilnojamąjį turtą: 61/1000 dalį bendroje dalinėje nuosavybėje pastato – poilsio korpuso, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), taip pat 61/1000 dalį kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) (el. b. 1 t. b. l. 43–50). Sutarties 5.1 punkte šalys įrašė, kad 198 455 Eur sumą būsimas pardavėjas gavo iš būsimo pirkėjo prieš pasirašant šį susitarimą.

67Nustatyta, kad A. Č. yra D. Holding OU dalininkas, kuriam priklauso visas D. Holding OU akcinis kapitalas, t. y. 2.500 vienetų D. Holding OU akcinio kapitalo dalių (el. b. l t. b. l. 52). 2014 m. gruodžio 15 d. ieškovas A. Č. ir atsakovas R. D. sudarė D. D. Holding OU preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį (toliau sprendimo tekste - Sutartis), kuria A. Č. įsipareigojo nuo 2017 m. gruodžio 5 d iki 20 d. parduoti ir perduoti nuosavybės teises R. D. į 715 vienetų D. Holding OU (toliau sprendime - Holdingo) akcinio kapitalo dalių, o R. D. įgijo teisę nupirkti ir priimti nuo 2017 m. gruodžio 5 d. iki 20 d. Sutartyje nurodytas Holdingo dalis už 45.000 Eur sumą (Sutarties 2.1,3.1 punktai). Sutarties 4.4 punkte yra įtvirtinta nuostata, jog nuo 2017 m. gruodžio 5 d. iki 20 d. po Sutarties kainos įskaitymo į A. Č. sąskaitą banke, Estijos notarų biure pasirašys Holdingo dalių pardavimo-perdavimo dokumentus, kuriuose privalo būti sąlyga, įpareigojanti A. Č. atpirkti dalis už 1.500.000 Eur, jeigu R. D. pateiks pardavėjui raštišką reikalavimą. Sutarties 4.5 punkte yra numatyta, kad jei nuo 2018 m, gegužės 20 d. Estijos notarų biure dalių pardavimo-perdavimo dokumentai nebus pasirašyti, arba 2017 m. gruodžio 20 d. ženkliai sumažės Holdingo rinkos vertė, A. Č. įsipareigoja sumokėti R. D. 2.000.000 Eur dydžio baudą (el b. 1 t. b. l. 52-54).

68Nustatyta, kad 2009 – 2014 metų laikotarpiu A. Č. atsakovo R. D. naudai pasirašė neprotestuotinus paprastuosius vekselius. 2009 metais buvo išduotas vekselis 500.000 lt sumai, nuo 2010 metų į naujai perrašomus vekselius būdavo įrašoma ta pati 3 000.000 Lt suma. Vekseliai buvo perrašomi sekančiu eiliškumu ir toliau nurodomomis sumomis: 2009-04-14 neprotestuotinas paprastasis vekselis 2.000.000 Lt sumai; 2009-07-21 neprotestuotinas paprastasis vekselis 500.000 Lt sumai; 2009-10-01 neprotestuotinas paprastasis vekselis 500.000 Lt sumai; 2010-12-15 neprotestuotinas paprastasis vekselis 3.000.000 Lt sumai; 2011-12-15 neprotestuotinas paprastasis vekselis 3.000.000 Lt sumai; 2013-12-15 neprotestuotinas paprastasis vekselis 3.000.000 Lt sumai ; 2014-12-15 paprastasis neprotestuotinas vekselis 3.000.000 Lt sumai, kurio apmokėjimo terminas nustatytas iki 2015-06-15 (toliau sprendime – Vekselis), (el. b. 1 t. b. l. 124-128, 2 t. b. l. 154). Ieškovas A. Č. įvykdė įsipareigojimą pagal paskutinįjį Vekselį. Kauno rajono 4-ojo notaro biuro notarė J. V., pagal Vekselį išdavė vykdomąjį dokumentą Nr. JV-3517, kurio pagrindu A. Č. gavo antstolio raginimą per 10 dienų nuo antstolio raginimo gavimo dienos geruoju sumokėti 868.860,05 Eur skolą pagal Vekselį, 409,46 Eur dydžio vykdymo išlaidas ir 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2015-05-16, iš viso 871.878,35 Eur. Ieškovas A. Č. įvykdė antstolio patvarkymus ir išieškotojui R. D. pervedė iš viso 927.713,95 Eur. Tai patvirtina antstolio R. B. 2016-07-12 Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas Nr. S-3177, 2016-07-12 Patvarkymas dėl varžytynių atšaukimo Nr. S-3175 ir 2016-07-12 Patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. S- 3176 (e. b. 1 t. b. l. 98-103).

69Dėl ieškinio reikalavimų

70Ieškovai byloje suformulavo reikalavimą pripažinti 2014 m. gruodžio 10 d. Susitarimą dėl pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo ir 2014 m. gruodžio 15 d. D. Holding OU dalių preliminariąją pirkimo - pardavimo sutartį negaliojančiu ab initio netaikant restitucijos. Teismas vertina, kad šios šalių sudarytos sutartys atitiko CK 6.165 straipsnyje keliamus preliminariajai sutarčiai reikalavimus, kadangi jos buvo sudarytos rašytine forma, sutartyse buvo numatytas terminas iki kada turi būti sudaryta ir notariškai patvirtinta pagrindinė sutartyje įvardinto turto perleidimo sutartis. Byloje nustatyta, kad šalys iki 2014 m. gruodžio 10 d. Susitarime nustatyto termino (2016 m. gruodžio 31 d.) nesudarė pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarties. 2014 m. gruodžio 10 d. preliminariosios sutarties šalys bylą nagrinėjant teisme nurodė, kad pirkėja I. B. nesumokėjo, o turto savininkė UAB „Ketonas“ negavo sutartyje įvardintos 198 455 Eur sumos už perleistiną ateityje turtą. 2014 m. gruodžio 15 d. D. Holding OU dalių preliminariojoje pirkimo - pardavimo sutartyje nustatytas terminas sudaryti pagrindinę sutartį nebuvo pasibaigęs. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs, kad jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigia (CK 6.165 straipsnio 5 dalis). Aiškinant ir taikant CK 6.165 straipsnio nuostatas, matyti, kad šalys negali reikšti reikalavimo priverstinai vykdyti preliminariosios sutarties sąlygų dėl pagrindinės sutarties sudarymo.

71Teismas nustatė, jog ieškovai ginčijamos 2014 m. gruodžio 10 d. Susitarimo ydingumą ir negaliojimą įrodinėjo formaliaisiais sandorio negaliojimo pagrindais, t. y. kad sudarant preliminariąją sutartį vienintelis bendrovės akcininkas A. Č. neturėjo įgaliojimo atstovauti bendrovę, kad sudarius ginčijamą sandorį buvo pažeisti bendrovės įstatai, draudžiantys be akcininkų sprendimo perleisti didesnės nei 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės turtą (bendrovės įstatų 6.1 straipsnio 15 punktas, el. b. 1 t. b. l. 113), jog Susitarimas nebuvo registruotas Nekilnojamojo turto registre, o bendrovės „Ketonas“ vadovas net nežinojo apie tokį bendrovės vardu sudarytą Susitarimą. Teismas pažymi, jog įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs galimybę ginčyti privataus juridinio asmens valdymo organo ar jo dalyvio sudarytus sandorius, pažeidžiant bendrovės steigimo dokumentuose nustatytą valdymo organo ar dalyvio kompetenciją (CK 1.82 straipsnis). Tačiau tokie sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais tik tais atvejais, kai ir kita sandorio šalis veikė nesąžiningai, t. y žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja asmens veiklos tikslams ar juridinio asmens steigimo dokumentams. Byloje UAB „Ketonas“ nepateikė jokių įrodymų, kad I. B. buvo informuota ar kad žinojo, jog sudaromas 2014 m. gruodžio 10 d. Susitarimas prieštarauja bendrovės „Ketonas“ veiklos tikslams, iš esmės pažeidžia bendrovės steigimo dokumentų nuostatas. Nors pareiga įrodyti kitos šalies nesąžiningumo faktą imperatyviai įtvirtinta CK 1.82 straipsnio 1 dalyje ir CPK 178 straipsnyje, šių pareigų ieškovai nevykdė. Teismas vertina, kad I. B., matydama kad UAB „Ketonas“ vienintelis akcininkas A. Č. sudaro ir pasirašė ginčijamą Sutartį, turėjo pagrįstą pagrindą tikėti, kad kita sutarties šalis veikė tinkamai ir turėdama tam įgalinimus. Teismas sprendžia, kad 2014 m. gruodžio 10 d. Susitarimą CK 1.82 straipsnyje nurodomu teisiniu pagrindu pripažinti negaliojančiu nėra pagrindo (CPK 178 straipsnis).

72Ieškovai 2014 m. gruodžio 10 d. preliminariąją sutartį ir 2014 m. gruodžio 15 d. ieškovo A. Č. ir atsakovo R. D. sudarytą D. D. Holding OU preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį ginčijo ir tuo faktiniu pagrindu, jog A. Č., matydamas ir suvokdamas R. D., kaip galimą nusikalstamo pasaulio atstovą, baimindamasis dėl savo ir savo šeimos narių fizinio saugumo, pasirašė Susitarimą ir Sutartį psichinės prievartos ir psichologinio spaudimo įtakoje. Dėl to ginčijami Susitarimas ir Sutartis buvo sudaryti smurto (psichologinio spaudimo ir psichinės prievartos) įtakoje ir naikintini CK 1.91 straipsnio 1 dalies pagrindu. Nagrinėjamu atveju ieškovas A. Č. savo teiginius dėl patiriamo psichologinio spaudimo ir psichinės prievartos, realaus grasinimo grindė pridėtomis publikacijomis laikraščiuose, internetiniuose portaluose (e. b. 1 t. b. l. 70–97), kuriuose buvo patalpinta neigiama informacija apie atsakovą R. D., taip pat 2017 m. spalio 18 d. teismo posėdyje apklaustų liudytojų P. L. ir P. B. duotais parodymais. Teismas pažymi, jog CK 1.91 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad CK 1.91 straipsnyje vartojama samprata „realus grasinimas“ reiškia kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nepateisinamus ir neteisėtus prieš sandorio šalį, jos tėvus, vaikus, sutuoktinį, senelius, vaikaičius arba kitus artimuosius šalies giminaičius, arba jų turtą ar reputaciją nukreiptus veiksmus, kurie duoda pagrindą manyti, kad gali būti padaryta žalos šiems asmenims, jų turtui ar reputacijai, ir šaliai nelieka kitos protingumo kriterijus atitinkančios alternatyvos, kaip tik sudaryti nenaudingą ar šalies valios neatitinkantį sandorį. Realiu grasinimu taip pat laikoma kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens grasinimas panaudoti ekonominio spaudimo priemones ekonomiškai silpnesnę ar iš esmės ekonomiškai priklausomą sandorio šalį priversti, kad ši sudarytų jai ypač ekonomiškai nenaudingą sandorį. Teismas vertina, kad ieškovo pateikti aukščiau minėti straipsniai laikraščiuose ir portaluose niekaip neįrodo, kad R. D. atliko CK 1.91 straipsnio 4 dalyje nurodomus veiksmus ieškovo ar jo artimųjų atžvilgiu. 2017 m. spalio 18 d. teismo posėdyje apklaustas liudytoju P. L. nurodė, kad prieš keletą metų ieškovas kreipėsi į jį, kaip į saugos firmos vadovą, dėl galimo susidorojimo ir grasinimo, tačiau liudytojas patikino, kad jokio asmens, keliančio grėsmę, ieškovas pokalbyje neįvardijo. Nors liudytojas patarė ieškovui kreiptis į policiją dėl patiriamo grasinimo, ieškovas to keletą metų nedarė. Apklaustas 2017 m. spalio 18 d. teismo posėdžio metu liudytojas P. B. nurodė, kad prieš keletą metų ieškovas kreipėsi į jį dėl patiriamo spaudimo iš R. D., tačiau liudytojas negalėjo įvardinti, kuo tas grasinimas pasireiškė. Liudytojas patarė ieškovui kreiptis į policiją dėl patiriamo grasinimo, ieškovas to keletą metų nedarė. Tokie fragmentiški, neinformatyvūs, nekonkretūs liudytojų duoti parodymai teismo posėdžio metu nesudaro pagrindo daryti išvados, kad R. D. iki ginčijamų Susitarimo ir Sutarties sudarymo atliko nepateisinamus ir neteisėtus prieš A. Č., jo artimuosius ar giminaičius, arba į jo turtą ar reputaciją nukreiptus veiksmus, kurie duotų pagrindą A. Č. manyti, kad jam kaip asmeniui, turtui, reputacijai reali žala ir kad A. Č. neliko kitos protingumo kriterijus atitinkančios alternatyvos, kaip tik sudaryti nenaudingus ar jo valios neatitinkančius ginčijamus Susitarimą ir Sutartį. Teismas taip pat kritiškai vertina duotus liudytojų P. L. ir P. B. paaiškinimus teismo posėdžio metu dėl A. Č. patirto psichologinio smurto ir grasinimų iš R. D. pusės, kadangi liudytojai nurodė, kad ilgą laiką bendravo su A. Č. asmeniškai, leido laisvalaikį, bendradarbiavo verslo srityje. Teismas vertina, kad aplinkybė, jog ieškovo nurodomose žiniasklaidos priemonėse buvo publikuoti straipsniai apie R. D., nei patvirtina, nei paneigia ieškinio nurodomų aplinkybių, kad jis iš R. D. patyrė realų grasinimą, smurtą, psichinę prievartą ir kad tos aplinkybės sąlygojo nenaudingų ar jo valios neatitinkančių sandorių sudarymą. Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovas neįvardijo jokių R. D. konkrečių neteisėtų veiksmų, šių veiksmų pobūdžio, veiksmų atlikimo laiko, vietos, kad galima būtų padaryti to pagrindu išvadą, jog R. D. paveikė ieškovą taip, kad jis prie savo valią sudarė ginčijamus sandorius. Teismas nurodomais motyvais atmeta ieškovų prašymą pripažinti ginčijamus Susitarimą ir Sutartį CK 1.91 straipsnio 1 dalies pagrindu (CPK 178 straipsnis).

73Ieškovai 2014 m. gruodžio 10 d. ir 2014 m. gruodžio 15 d. ieškovo A. Č. ir atsakovo R. D. sudarytą D. D. Holding OU preliminariąsias sutartis ginčijo ir tuo faktiniu pagrindu, kad R. D. tyčiniais ir iš anksto apgalvotais veiksmais apgavo A. Č., suformuodamas jo įsitikinimą, kad jis Bendrovės vardu sudaro Susitarimą ir Sutartį tik kaip Vekselyje nurodyto skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimą ir kad Susitarimas ir Sutartis realiai nebus vykdomi. Šiems teiginiams pagrįsti ieškovai nurodė tas aplinkybes, jog atsakovas žodžiu patvirtino ieškovui, jog ieškovas skolą pagal Vekselį galės grąžinti iki 2017 metų imtinai ir iki to momento jis nerealizuos Vekselio. Tačiau ieškovų teigimu R. D. ieškovą apgavo, kreipėsi dėl Vekselio įvykdymo priverstine tvarka. O po to ėmė reikalauti ir Susitarimo įvykdymo. Teismas pažymi, kad pagal CK 1.91 straipsnio 5 dalį apgaulė - tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo - sudaryti sandorį. Apgaule galima pripažinti tokius tyčinius veiksmus (neveikimą), kurie turi lemiamos įtakos šalies valios susiformavimui. Teismas atkreipia dėmesį, jog A. Č. pats nurodė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose ir bylą nagrinėjant teisme paaiškinęs, kad yra didelę patirtį turintis verslininkas, valdantis keleto didelių bendrovių akcijų paketus. Mažai tikėtina ieškovo A. Č. nurodomomis aplinkybėmis, kad R. D. žodiniu patikinimu banaliai apgavo ieškovą, pažadėjęs, kad niekad nevykdys 2014 m. gruodžio 10 d. ir 2014 m. gruodžio 15 d. sudarytų Susitarimo ir Sutarties. Byloje nustatyta, kad sutarčių projektai buvo rengiami A. Č. iniciatyva, jam aktyviai dalyvaujant. 2017 m. rugpjūčio 22 d. apklaustas teismo posėdžio metu liudytojas E. S. patvirtino, kad akcijų dalies pirkimo sutarties tekstą, gautą iš advokato, jis perdavė A. Č., šalys ilgai aptarinėjo sutarties nuostatas, jas taisė, keitė, išvažiuodavo ir vėl atvažiuodavo, sutartis buvo rengiama keletą dienų. Byloje surinktų įrodymų visuma yra nustatyta, kad R. Č. bei R. D. sieja ilgalaikiai verslo santykiai, R. D. yra A. Č. atstovavęs kai kuriuose verslo sandoriuose. Ieškovas A. Č. nepateikė objektyvių įrodymų, kad R. D. ar I. B. nuslėpė svarbias sudaromų sandorių aplinkybes ar atliko aktyvius veiksmus, paveikusius A. Č. valią. Teismas nurodomais motyvais atmeta prašymą pripažinti ginčijamą Susitarimą ir Sutartį sudarytą apgaulės įtakoje ir nurodomu CK 1.91 straipsnio 1 dalies teisiniu pagrindu (CPK 178 straipsnis).

74Ieškovai 2014 m. gruodžio 10 d. ir 2014 m. gruodžio 15 d. ieškovo A. Č. ir atsakovo R. D. sudarytą D. D. Holding OU preliminariąsias Sutartį ir Susitarimą ginčijo ir tuo faktiniu pagrindu, jog Susitarimu ir Sutartimi buvo siekiama pridengti kitą susitarimą – skolinio įsipareigojimo pagal Vekselį įvykdymui užtikrinti (CK 6.70 straipsnio 1 dalis), todėl Susitarimas ir Sutartis pripažintini negaliojančiais ab initio kaip apsimestiniai CK 1.87 straipsnio 1 dalies pagrindu. Ieškovai nurodė, kad A. Č. negalint apmokėti Vekselio, atsakovas R. D. pareikalavo papildomų Vekselio apmokėjimo užtikrinimo priemonių, todėl buvo surašytos ginčijamos preliminariosios sutartys. Teismo vertinimu, A. Č. teiginius apie tai, kad ginčo Susitarimas ir Sutartis turėjo atlikti tik pagrindinės prievolės (Vekselio apmokėjimo) užtikrinimo funkciją, paneigia byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad ginčijamas Susitarimas buvo sudarytas ne su R. D., kaip Vekselio turėtoju, o su I. B.. Tos aplinkybės, kad po Susitarimo surašymo UAB „Ketonas“ perdavė I. B. buto raktus, jai leista apsigyventi Susitarime minimame bute, paneigia ieškovų teiginius, kad Susitarimu nebuvo tariamasi dėl realaus tikslo, o tik Vekseliui pridengti. Kad UAB „Ketonas“ ir I. B. nesudarė tikrosios turto perleidimo sutarties, dėl kurios sąlygų buvo aptarta 2014 m. gruodžio 10 d. preliminariojoje sutartyje, nepaneigia ginčijamos sutarties realumo, kadangi pagal CK 6.165 straipsnio nuostatas preliminariosios sutarties šalis turi teisę atsisakyti sudaryti pagrindinę sutartį. Teismas atkreipia dėmesį, kad preliminariosiose sutartyse nėra jokių įrašų ar nuorodų į R. Č. išduotą R. D. Vekselį, kas papildomai paneigia ieškovų argumentus, kad ginčijamomis sutartimis buvo norima užtikrinti Vekselį ar kaip teigia ieškovai „pridengti“ jį. Ieškinio faktinį pagrindą dėl ginčijamų sandorių apsimestinumo paneigia paties ieškovo A. Č. išdėstyta ir palaikoma pozicija byloje, kad jis nenorėjo sudaryti Sutarties ir Susitarimo, tačiau buvo priverstas juos sudaryti dėl R. D. grasinimų, psichologinio spaudimo ir psichinės prievartos, panaudojant apgaulę. Įrodinėdamas prieš tai išvardintas aplinkybes, ieškovas A. Č. negali vėliau pagrįstai įrodinėti, kad ginčo Sutartis ir Susitarimas yra apsimestinės, nes neegzistuoja kitas sandoris, kurio tikslų apsimestinio sandorio šalys tariamai siekė. Šias motyvais teismas atmeta ieškovų reikalavimą pripažinti preliminariąsias sutartis negaliojančiomis CK 1.87 straipsnio 1 dalies pagrindu.

75Atsakovai ieškinyje nurodo, jog ginčijami Sutartis ir Susitarimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, prašo pripažinti jas negaliojančiomis CK 1.80 straipsnyje įtvirtintu teisiniu pagrindu. Įrodinėdami tokį ieškinio faktinį pagrindą, ieškovai nurodo kelis bendruosius civilinės teisės principus (CK 1.2 straipsnis ir 1.5 straipsnis) bei šalių pareigas ikisutartiniuose santykiuose nustatančias bei preliminariųjų sutarčių sudarymą reglamentuojančias teisės normas (CK 6.163 straipsnis, 6.165 straipsnis). Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovai neįvardino kokiais šalių neteisėtais veiksmais ir kokias konkrečias imperatyvias įstatymo nuostatas šalys pažeidė, sudarant Susitarimą ir Sutartį. Teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, ex officio (savo iniciatyva) Sutarties ir Susitarimo imperatyvių negaliojimo pagrindų nenustatė (CK 1.78 straipsnio 5 dalis). Šias motyvais teismas atmeta ieškovų reikalavimą ginčijamus sandorius pripažinti CK 1.80 straipsnio pagrindu (CPK 178 straipsnis, CK 1.78 straipsnio 5 dalis).

76Ieškovai byloje įrodinėjo, jog Sutarties ir Susitarimo nuostatos, be kita ko, sukuria ieškovams neproporcingai dideles pareigas bei milžiniškas finansines pasekmes, o atsakovai gauna neproporcingai didelę naudą. Ieškovai nurodė, kad 45.000 Eur kaina už 28,60 procentus visų Holdingo dalių visiškai neatitinka realios jų vertės, kadangi iš byloje pateiktos UAB „Capital vertinimas“ 2017 m. kovo 24 d. surašytos Verslo vertės nustatymo pažymos Verslo vertinimo ataskaitos Nr. 17-V02-01 matyti, jog 28,60 procentai Holdingo dalių vertė sudaro 1.371.942,00 Eur sumą, kuri daug kartų viršija 45.000 Eur šalių preliminariojoje sutartyje įrašytą akcijų pardavimo kainą. Teigiama, kad Susitarimo 4.2 punkte nurodoma Statinių kaina - 198.455 Eur, bei 5.1 punkte nurodyta informacija, jog šią pinigų sumą Bendrovė gavo iš atsakovės prieš pasirašant Susitarimą, neatitinka tikrovės: Apartamento Nr. 23 rinkos vertė 2014 metais buvo ir iki šiol yra dvigubai didesnė. Ieškovai todėl teigia, kad minėtos sutarčių nuostatos prieštarauja CK 1.2 straipsnyje įtvirtintiems civilinių santykių teisinio reglamentavimo principams, inter alia subjektų lygiateisiškumo. Ieškovai nurodo, kad šia prasme Sutartis įtvirtina esminę Sutarties šalių nelygybę (CK 6.228 straipsnis). CK 6.228 straipsnio 1 dalyje suteikta teisė šaliai atsisakyti sutarties arba tam tikros sąlygos ar sąlygų, jeigu tai nulemia didelę šalių prievolių neatitiktį, kai viena šalis kitos sąskaita įgyja neproporcingai didelę, palyginti su jos prievolėmis, naudą, o kita šalis negauna nieko arba jos nauda yra neproporcingai maža, palyginus su kitos šalies prievole, ir tokia nelygybė dėl tarpusavio prievolių neatitikties turi būti jau sudarant sutartį.

77Teismas pažymi, jog sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytus sandorius, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys sprendžia, kokią sutartį sudaryti, su kuo ją sudaryti ir kokiomis sąlygomis sudaryti. CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarčių laisvės principas laikomas visos sutarčių teisės pagrindu, užtikrinančiu asmenims teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Sutarties laisvės principas valstybės pripažįstamas ir ginamas tikslingai - jis suteikia reikšmę suderintiems šalių tarpusavio ketinimams. Šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšminga visuomeninės savireguliacijos priemone. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas.

78Teismas šiame sprendime jau yra pasisakęs, kad sudarydami ginčo Sutartį ir Susitarimą A. Č. ir R. D. ilgai tarėsi, derino sutarčių sąlygas, sutartis pasirašė. Teismas vertina, kad dėl visų sutarties sąlygų buvo pasiektas abiejų šalių susitarimas, ginčijami Susitarimas ir Sutartis neprieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis). CK 6.228 straipsnio 1 dalyje yra numatyta įstatyminė galimybė šaliai atsisakyti sutarties ar atskiros jos sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teisę atsisakyti sutarties ar atskiros jos sąlygos šio straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais turinčios šalies prašymu teismas turi teisę išnagrinėti sutartį ar atskirą jos sąlygą ir jas atitinkamai pakeisti, kad sutartis ar atskira jos sąlyga atitiktų sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus. Aiškinat šią teisės normą akivaizdu, kad ieškovai, manydami, kad atsakovai pasirašytų sutarčių pagrindu įgijo perdėtą pranašumą ieškovų atžvilgiu dėl esminės šalių nelygybės, galėjo kreiptis į teismą su reikalavimu dėl sutarties sąlygų(os) nuginčijimo (pakeitimo). Tačiau jie šia įstatymine teise nepasinaudojo. Sutartinių santykių šalims susitarus dėl esminių Sutarties ir Susitarimo sąlygų ir šias sąlygas pradėjus vykdyti, o vėliau derybų keliu nepasiekus abipusio susitarimo dėl sutarties sąlygų pakeitimo ir suinteresuotai šaliai nesikreipus į teismą dėl sutarties sąlygų pakeitimo, Sutartis ir Susitarimas privalo būti vykdomos pagal joje nustatytas (sutartas) sąlygas.

79Teismas atmeta ir alternatyvųjį ieškovų reikalavimą pripažinti Sutartį ir Susitarimą pasibaigusiomis, kadangi buvo įvykdyta pagrindinė ieškovo A. Č. prievolė apmokėti Vekselį. Ieškovai įstatymo leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrindė teiginių, jog iš Susitarimo ir Preliminariosios Sutarties kylančios prievolės yra iš pagrindinės prievolės apmokėti 2014 m. gruodžio 15 d. vekselį kylančios akcesorinės prievolės (CPK 178 straipsnis). Ieškovų prievolės, įtvirtintos Susitarime ir preliminarioje Sutartyje, yra savarankiškos ir niekaip nesusijusios su A. Č. prievole apmokėti Vekseliuose nurodytas sumas atsakovui R. D..

80Ieškovė UAB „Ketonas“ reikalauja priteisti iš atsakovų patirtus 8.800 Eur nuostolius, kuriuos sudaro negautos iš Apartamento Nr. 23 ( - ) nuomos pajamos už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d iki 2017 m. kovo 29 d. (patikslinto ieškinio pateikimo dienos). Byloje nustatyta, kad atsakovė nuo 2016 metų lapkričio mėnesio pabaigos dėl ieškovės UAB „Ketonas“ administracijos veiksmų neteko galimybės naudotis Apartamento Nr. 23, ( - ) patalpomis. Ši aplinkybė nustatyta iš byloje pateikto Klaipėdos apskrities VPK Neringos policijos komisariato 2016 m. gruodžio 31 d. nutarimo nepradėti administracinės bylos teisenos ir UAB „Ketonas“ rašto (el. b. 3 t. b. l. 52-55). Neringos policijos komisariato priimtame nutarime minima, kad tyrimo metu apklausta I. B. nurodė, jog 2016 m. lapkričio 20 d. buvo nuvykusi į Apartamentus 23, ( - ), tačiau į vidų nepateko, nes buvo pakeista buto durų spyna. Nutarime įrašyta, kad apklaustas UAB „Ketonas“ direktorius I. J. nurodė, jog liepė bendrovės administracijos darbuotojui G. Š. pakeisti Apartamento Nr. 23 spynas. Teismas taip pat nustatė, kad iki 2017 m. kovo 8 dienos rašto surašymo UAB „Ketonas“ nereikalavo I. B. atlaisvinti Apartamento patalų. Minėtame rašte (el. b. 3 t. b. l. 54, 55) bendrovė nurodė I. B. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rašto gavimo dienos pasiimti ginčo patalpose esančius savo daiktus ir atlaisvinti patalpas. Šios nustatytos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad patalpų savininkė UAB „Ketonas tik 2017 metų kovo mėnesio pabaigoje tinkamai pareikalavo I. B. atlaisvinti patalpas, todėl ji iki to laiko turėjo teisėtą galimybę naudotis patalpomis panaudos sutarties pagrindu, laikyti jose savo daiktus. Teismas todėl sprendžia, kad ieškovė UAB „Ketonas“ laikotarpiu nuo 2017 metų sausio iki 2017 metų kovo mėnesio pabaigos negalėjo nuomoti ginčo Apartamentų ir gauti pajamas iš nuomos, kadangi patalopos buvo teisėtai užimtos atsakovės daiktais. Šias motyvais ieškovės UAB „Ketonas“ reikalavimas priteisti iš atsakovų 8800 Eur nuostolius, turėtus laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 29 d., atmestinas (CPK 178 straipsnis).

81Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs nuostatą, kad iš gyvenamųjų patalpų fiziniai asmenys iškeldinami tik teismo tvarka. Apartamentai Nr. 23, ( - ) priklauso UAB „Ketonas“. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. minėto nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis su I. B. sudaryta nebuvo Byloje nustačius, kad Apartamente Nr. 23, ( - ) ir šiuo metu yra atsakovės I. B. bei atsakovo R. D. daiktai, kuriuos jie gera valia po patalpų savininko įspėjimo atsisako pasiimti ir taip atlaisvinti ginčo patalpas, todėl šie atsakovų veiksmai pažeidžia patalpų savininkės UAB „Ketonas“ teisę savo nuožiūra valdyti turimą turtą, todėl pažeista teisė gintina (CK 4.95 straipsnis). Kadangi Apartamentais Nr. 23, ( - ) atsakovai naudojasi be jokio teisėto pagrindo (laiko juose savo daiktus), teismas sprendžia, kad atsakovai ieškovės reikalavimu yra iškeldinami iš ginčo Apartamentų kartu su jiems priklausančiais daiktais (CK 6.610, 6.612 straipsniai).

82Dėl neturtinės žalos priteisimo. Ieškovas A. Č. įrodinėjo, kad atsakovai savo neteisėtais veiksmais padarė jam neturtinę 50 000 Eur dydžio žalą. Ieškovo teigimu, neturtinė žala buvo padaryta sukėlus jam dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, sukrėtimą, emocinę depresiją, pažeminimą, reputacijos pablogėjimą, kadangi atsakovas R. D. panaudojo apgaulę, psichologinį poveikį ir psichinę prievartą, kad prieš R. Č. valią būtų sudaryti nenaudingi jam Susitarimas ir Sutartis. Teismas pažymi, jog CK 6.250 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, sveikatos pablogėjimas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinės žalos prigimtis lemia ir šios žalos įrodinėjimo specifiką. Neturtinės žalos dydis išreikštas pinigais, skirtingai nei atlyginant turtinę žalą, neturėtų būti įrodinėjamas, o yra nustatomas teismo pagal konkrečioje byloje teisiškai reikšmingų kriterijų visumą. Taigi, neturtinės žalos dydį nustato teismas, o ją patyręs asmuo turi pateikti teismui kuo daugiau ir kuo svarbesnių žalos dydžiui nustatyti reikšmingų kriterijų. Teismas atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė jokių įrodymų, liudijančių jo sveikatos būklę iki patiriant nurodomą R. D. psichologinį poveikį ir psichinę prievartą, bei įrodymų apie A. Č. sveikatos būklę jau po nurodomų neteisėtų veiksmų atlikimo, kad būtų galima daryti išvadą, jog A. Č. buvo neigiamai paveiktas. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad A. Č. kreipėsi dėl patirto streso ar atsiradusios depresijos į gydytojus, specialistus, kad vartojo tam tikrus vaistus nurodomiems simptomams slopinti. Teismas todėl sprendžia, kad A. Č. nepagrindė neturtinės žalos padarymo fakto, todėl ieškinys dėl 50 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo atmetamas (CPK 178 straipsnis, CK 6.250 straipsnis).

83Dėl priešieškinio reikalavimų

84Atsakovai byloje suformulavo reikalavimą pripažinti 2014 m. gruodžio 10 d. UAB „Ketonas“ ir I. B. susitarimą dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo pagrindine nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartimi (el. b. 3 t. b. l. 12). Reikalavimas nepagrįstas, todėl atmestinas. Šiame sprendime teismas tarp bendrovės UAB „Ketonas“ ir atsakovės I. B. 2014 m. gruodžio 10 d. sudarytą Susitarimą kvalifikavo kaip preliminariąją nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, numatytą CK 6.165 straipsnio 1 dalyje. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs, kad tokiu preliminariu susitarimu sukuriama sutartinė prievolė CK 6.1 straipsnio prasme. Vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad šios sutarties negalima reikalauti įvykdyti natūra, todėl ieškovės reikalavimas yra atmetamas šiuo teisiniu pagrindu. Teismas atmeta ieškovės reikalavimą pripažinti 2014 m. gruodžio 10 d. UAB „Ketonas“ ir I. B. susitarimą dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo pagrindine nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartimi ir tais motyvais, kad I. B. nėra sumokėjusi pagal Susitarimą uždarajai akcinei bendrovei „Ketonas“ preliminariojoje sutartyje įrašytos (Sutarties 5.1 punktas) 198 455 Eur sumos (CPK 178 straipsnis, CK 6.165 straipsnis).

85Ieškovė reikalavimą pripažinti jai nuosavybės teises į ginčo butą grindė ir CK 6.401 straipsnio 5 dalimi, abstrakčiai nurodžiusi, kad ji pati ar R. D. galimai finansavo būsimo buto statybą. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (el. b. 3 t. b. l. 39 – 50) teismas nustatė, kad pastato, esančio ( - ) statybos pabaigos metai yra 1984, o rekonstrukcijos – 2014 metai, kitų inžinerinių statinių statybos pabaigos metai – 2014. Iš minėto išrašo yra matyti, kad Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140814-00180 buvo sudarytas 2014 m. rugpjūčio 14 d.. Apartamentas Nr. 23 nuosavybės teise priklausė tuo metu ir šiuo metu priklauso bendrovei „Ketonas“. Preliminarioji buto pirkimo pardavimo sutartis tarp I. B. ir UAB „Ketonas“ buvo pasirašyta 2014 m. gruodžio 10 d., t. y. po to, kai tiek visas pastatas ( - ), tiek ir Apartamentas Nr. 23 buvo pilnai rekonstruotas. Iš ginčijamo Susitarimo 2.2 punkto yra matyti, kad Apartamento Nr. 23 registravimo teisinis pagrindas yra Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140814-00180, kuris buvo surašytas 2014 m. rugpjūčio 14 d. Byloje atsakovai nepateikė įrodymų, kad panaudojo jiems priklausančias pinigines lėšas Buto, esančio ( - ), statybai ar rekonstrukcijai, todėl atsakovų argumentai, kad Apartamento Nr. 23 rekonstrukcijos projektą finansavo I. B. ar R. D. ir kad Susitarimas turi būti kvalifikuojamas kaip preliminarioji būsimo buto pirkimo – pardavimo sutartis (CK 6.401 straipsnio 1 dalis), yra visiškai nepagrįsti.

86Bylą nagrinėjant teisme I. B. ir R. D. patvirtino, kad I. B. nemokėjo turto savininkei „Ketonas“ sutartyje nurodomos 198 455 Eur kainos (Sutarties 5.1 punktas) už ateityje pirktiną turtą. Kad tarpusavio skolų užskaitymo būdu pagal preliminariąją sutartį pinigus A. Č. sumokėjo atsakovas R. D., byloje jokių įrodymų pateikta nebuvo. Atsakovo R. D. teiginiai, kad A. Č. jam turėjo prievolę mokėti neįvardinto dydžio palūkanas už naudojimąsi R. D. piniginėmis lėšomis, nepagrįsti įstatymo leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Iš byloje pateiktų A. Č. išduotų vekselių R. D. turinio matyti, kad minėti asmenys Vekseliuose jokių prievolių A. Č. mokėti palūkanas R. D. nenustatė. Teismas atkreipia dėmesį, jog LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 7 straipsnyje yra įtvirtintos imperatyvios nuostatos, jog vekselio davėjas vekselyje, mokėtiname jį pateikus arba per tam tikrą laiką po pateikimo, gali nustatyti sąlygą, kad už vekselio sumą skaičiuojamos palūkanos. Vekseliuose, išrašytuose mokėti kitais terminais, sąlyga dėl palūkanų negalioja. Palūkanų norma privalo būti nurodyta vekselyje. Jeigu ji nenurodyta, palūkanų mokėjimo sąlyga negalioja. Nei teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose, nei bylą nagrinėjant teisme atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kad tarp R. D. ir A. Č. buvo sudaryti atskiri rašytiniai susitarimai dėl palūkanų pagal prievoles skaičiavimo. Teismas aukščiau nurodomų motyvų pagrindu atmeta I. B. pareikštą alternatyvų reikalavimą priteisti solidariai iš UAB „Ketonas“ ir A. Č. atsakovų naudai 198455 Eur žalos atlyginimą (CPK 178 straipsnis).

87Teismas nustatė, jog 2015 m. balandžio 8 d. buvo sudaryta sutartinės (maksimaliosios) hipotekos sutartis id. k. ( - ) (toliau - Hipotekos sutartis), kuria UAB „Ketonas“ įkeitė AB SEB banko naudai sutartyje nurodoma nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) ir ( - ). Hipotekos sutartį pasirašė UAB „Ketonas“ direktorius I. J., veikiantis pagal bendrovės įstatus ir 2015-01-26 vienintelio akcininko sprendimą Nr. 0126/1. Joje numatytas Užtikrinimo prievolės įvykdymo terminas - 2019 m. vasario 1 d., užtikrintas prievolės dydis 1.765.000,00 Eur, maksimalios hipotekos suma - 541.084,80 Eur (el. b. 3 t. b. l. 14-37). Atmetus atsakovų reikalavimus pripažinti 2014 m. gruodžio 10 d. UAB „Ketonas“ ir I. B. susitarimą dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo pagrindine nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartimi, reikalavimą pripažinti jai nuosavybės teises į ginčo butą, atmestinas ir priešieškinio reikalavimus pripažinti negaliojančia UAB „Ketonas ir AB SEB bankas 2015 m. balandžio 8 d. sudarytą sutartinės (maksimaliosios) hipotekos sutarties dalį id. k. ( - ) (toliau - Hipotekos sutartis), kuria UAB „Ketonas“ įkeitė AB SEB banko naudai sutartyje nurodomą nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ). Hipotekos sutartimi įkeistų objektų hipotekos panaikinimas iš esmės pažeistų AB SEB banko teises ir teisėtus interesus, nes suteiktas kreditas liktų iš dalies neužtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu. Pagal CK 4.197 straipsnio 6 dalį sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisė lieka galioti net ir tuo atveju, kai hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu tokiu pagrindu, už kurį hipotekos kreditorius neatsako.

88Atmetus atsakovų priešieškinį, panaikintinos Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 21 d. nutartimi atsakovės I. B. priešieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ketonas“ (juridinio asmens kodas 134101758, buveinės adresas ( - )) nuosavybės teise priklausančių 61/1000 dalių bendrojoje dalinėje nuosavybėje Pastate - Poilsio korpuse, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ) (Pastato apartamentas Nr. 23), ir 61/1000 dalių kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), areštas (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

89Dėl bylinėjimosi išlaidų.

90Nustatyta, kad atsakovas AB SEB bankas byloje turėjo 1863,40 Eur išlaidų advokato paslaugoms apmokėti (el. b. 6 t. b. l. 138, 139). Atsakovų priešieškinį atmetus, banko turėtos išlaidos lygiomis dalimis priteisiamos iš I. B. ir R. D. (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

91Nustatyta, kad UAB „Ketonas“ byloje turėjo 20 760,61 Eur išlaidų advokato paslaugoms apmokėti, o ieškovas A. Č. yra sumokėjęs 3268 Eur žyminį mokestį už ieškinį ir patikslintą ieškinį (el. b. 6 t. b. l. 115-135). Bendrovė ir ieškovas 2017 m. rugpjūčio 17 d. pateikė teismui prašymą priteisti iš atsakovų turėtas bylinėjimosi išlaidas (el. b. 6 t. b. l. 112-114). Prašymas tenkintinas dalinai. Teismo sprendimu yra patenkintas vienas iš pareikštų patikslintame ieškinyje UAB „Ketonas“ reikalavimų-iškeldinti atsakovus I. B. ir R. D. iš bendrovei priklausančių apartamentų Nr. 23, esančių ( - ). Žyminis mokestis už šį reikalavimą yra 41 Eur, todėl A. Č. priteisiama iš atsakovų po 20,50 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi byloje patenkintas tik vienas iš ieškovės UAB „Ketonas“ pareikštų reikalavimų, prašymas dėl bendrovės turėtų advokato paslaugoms apmokėti išlaidų tenkintinas dalinai. Atsižvelgiant į tai, kad klausimas dėl atsakovų iškeldinimo iš užimamo buto nebuvo teisiškai sudėtingas, jam parengti advokato darbo sąnaudos laikytinos minimaliomis, todėl UAB „Ketonas“ iš atsakovų priteisiama po 250 Eur bendrovės turėtų išlaidų advokato paslaugoms apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Kitoje dalyje ieškovų prašymas priteisti žyminį mokestį ir turėtas išlaidas advokato paslaugoms apmokėti yra netenkinamas, nes kiti ieškinio reikalavimai teismo sprendimu atmetami.

92Nustatyta, kad valstybė byloje turėjo 20,04 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Iš esmės ieškinį ir priešieškinį atmetus, šios išlaidos lygiomis dalimis priteisiamos valstybei iš UAB „Ketonas“, A. Č., I. B., R. D. (CPK 92 straipsnis).

93Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalimi, 260, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

94uždarosios akcinės bendrovės „Ketonas“ ir A. Č. ieškinį patenkinti iš dalies.

95Iškeldinti I. B. (a. k. ( - ) R. D. (a. k. ( - ) su jiems priklausančiais daiktais iš uždarajai akcinei bendrovei „Ketonas“ priklausančių Apartamentų Nr. 23, ( - ).

96Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Ketonas“ (į. k. 134101758) iš atsakovų I. B. (a. k. ( - ) R. D. (a. k. ( - ) iš kiekvieno po 250 Eur turėtų išlaidų byloje advokato paslaugoms apmokėti.

97Priteisti A. Č. (a. k. ( - ) iš atsakovų I. B. (a. k. ( - ) R. D. (a. k. ( - ) iš kiekvieno po 20,50 Eur turėtų išlaidų žyminiam mokesčiui už ieškinį sumokėti.

98Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

99Atsakovų I. B. ir R. D. priešieškinį atmesti.

100Priteisti akcinei bendrovei SEB bankas (į. k. 112021238) iš atsakovų I. B. (a. k. ( - ) R. D. (a. k. ( - ) iš kiekvieno po 931,70 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų.

101Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 21 d. nutartimi atsakovės I. B. priešieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ketonas“ (juridinio asmens kodas 134101758, buveinės adresas ( - )) nuosavybės teise priklausančioms 61/1000 dalims bendrojoje dalinėje nuosavybėje Pastate - Poilsio korpuse, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ) (Pastato apartamentas Nr. 23), ir 61/1000 dalims kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ).

102Priteisti valstybei iš uždarosios akcinės bendrovės “Ketonas“ (į. k. 134101758), A. Č. (a. k. ( - ) I. B. (a. k. ( - ) R. D. (a. k. ( - ) iš kiekvieno po 5,01 Eur turėtų išlaidų byloje (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

103Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. sekretoriaujant Eglei Klimienei, Žydrūnei Mitkevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovui A. Č.,... 4. ieškovų A. Č. ir UAB „Ketonas“ atstovui advokatui R. S.,... 5. atsakovams I. B., R. D., jų atstovui advokatui I. D.,... 6. atsakovės AB SEB bankas atstovei advokatei D. L.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 8. ieškovai A. Č. ir UAB „Ketonas“ Kauno apygardos teisme pareiškė... 9. Ieškinyje nurodoma, jog 2009 – 2014 metų laikotarpiu A. Č. atsakovo R. D.... 10. 2014-12-10 Susitarimu dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo (Ieškinio... 11. Susitarimu buvo siekiama pridengti kitą susitarimą dėl skolinio... 12. Kita pasirašyta preliminarioji sutartis - 2014-12-15 D. Holding OU Dalių... 13. Ieškinyje teigiama, jog Holdingas valdo UAB „Kauno stiklas“ kontrolinį... 14. Ieškovai įrodinėjo, jog Sutarties ir Susitarimo nuostatos, be kita ko,... 15. Ieškinyje teigiama, jog A. Č. ir R. D. nesitarė dėl jokių palūkanų pagal... 16. A. Č., matydamas ir suvokdamas R. D., kaip galimą nusikalstamo pasaulio... 17. Ieškinyje nurodoma, kad Susitarimas nebuvo registruotas Nekilnojamojo turto... 18. Ieškovai teigia, kad Šalys neketino vykdyti šių sutarčių ir realiai jų... 19. Ieškovai byloje įrodinėjo, kad Susitarimas ir Sutartis buvo sudaryta... 20. Dėl Atsakovų atsisakymo atlaisvinti Patalpas Ieškovų patiriamų minimalių... 21. Dėl ieškovų alternatyvaus reikalavimo. Jeigu Teismas spręstų, jog... 22. Dėl neturtinės žalos priteisimo. Ieškovai įrodinėjo, kad Atsakovai savo... 23. Atsiliepime į ieškinį (el. b. 2 t. b. l. 1-15) atsakovai nurodo, kad A. Č.... 24. Susitarimas ir Sutartis tarp Ieškovų ir Atsakovų buvo sudaryti nesant jokios... 25. Po Susitarimo sudarymo Ieškovai ir Atsakovai derino Buto apdailos klausimus,... 26. Č. yra skolingas atsakovui R. D. daug didesnę sumą, nei tai įrodinėjama... 27. Atsakovai nurodo, kad Susitarimas ir Preliminari sutartis nėra apsimestiniai... 28. Atsakovai nurodo, kad reikalavimas dėl ginčo sutarčių pripažinimo... 29. Atsakovai, pažymi, kad asmuo laikomas nekaltu iki jo kaltė nebus įrodyta LR... 30. CK 1.91 str. 4 d. nustatyta, kad CK 1.91 str. vartojama samprata „realus... 31. Ieškinyje nurodoma, kad tariama apgaulė pasireiškė tuo, kad R. D. įtikino... 32. Atsakovai nurodo, jog ginčo sutartys neprieštarauja imperatyvioms įstatymo... 33. Atsakovai nurodo, jog Ieškovai patvirtino ginčo sandorį, todėl prarado... 34. Atsakovai teigia, kad atmestinas ir alternatyvusis Ieškovų reikalavimas... 35. Atsakovai, atsikirsdami į patikslinto ieškinio reikalavimą priteisti... 36. Atsiliepime nurodoma, jog reikalavimas atlyginti neturtinę žalą... 37. CK 6.250 str. 1 d. įtvirtintas neturtinės žalos apibrėžimas - neturtinė... 38. Atsakovai I. B. ir R. D. pateikė priešieškinį (el. b. 3 t. b. l. 1-12),... 39. Faktinį priešieškinio pagrindą atsakovai grindžia tuo, kad pardavėja UAB... 40. Atsakovai nurodė, kad egzistuoja pagrindas pripažinti Susitarimą pagrindine... 41. Specialioji - pirkimui-pardavimui taikoma CK 6.309 str. teisės norma... 42. Priešieškinyje teigiama, kad pripažinus Susitarimą pagrindine nekilnojamojo... 43. Teismui atsisakius pripažinti Susitarimą pagrindine nekilnojamojo daikto... 44. Atsakovai nurodo, kad Ieškovai atliko neteisėtus veiksmus. Atsisakęs... 45. Atsakovai patyrė žalą. Pardavėjui be motyvų atsisakius sudaryti su... 46. Ieškovai pateikė atsiliepimą į atsakovų priešieškinį, kuriame prašo... 47. Atsakovai teigia, kad pats A. Č. įtikino R. D. priimti palūkanų už... 48. Dėl reikalavimo pripažinti Susitarimą pagrindine nekilnojamojo daikto... 49. Atsakovai prieškieškinį grindžia ir ta aplinkybe, jog Apartamentas Nr. 23... 50. Atsakovų reikalavimas dėl Pastato įkeitimo panaikinimo negali būti... 51. Nepagrįstas atsakovų alternatyvus reikalavimas priteisti solidariai iš... 52. Atsiliepime į priešieškinį atsakovė akcinė bendrovė SEB bankas nurodė,... 53. Teigiama, kad hipotekos sandorio sudarymo metu Pastato nuosavybės teisė... 54. Nurodoma, jog 2015 m. vasario 3 d. tarp AB SEB banko ir UAB „Ketonas“ buvo... 55. Vykdydami Kreditavimo sutartį, Skolininkas UAB „KETONAS“, kodas 134101758,... 56. Hipotekos sutartimi įkeistų objektų hipotekos panaikinimas iš esmės... 57. Be to, Atsakovai priešieškinyje tapatina Preliminariąją sutartį su Būsimo... 58. Dėl aukščiau išdėstytų priežasčių ir aplinkybių, atsakovas AB SEB... 59. Apklaustas 2017-08-22 d. teismo posėdžio metu liudytojas G. A. nurodė, kad... 60. Apklaustas 2017-08-22 d. teismo posėdžio metu liudytojas E. S. paaiškino,... 61. Apklaustas 2017-10-18 d. teismo posėdžio metu liudytojas P. L. nurodė, kad... 62. Apklaustas 2017-10-18 d. teismo posėdžio metu liudytojas P. B. nurodė, kad... 63. Apklaustas 1017-12-01 d. teismo posėdžio metu liudytojas G. S. paaiškino,... 64. Ieškinys tenkintinas dalinai, priešieškinys atmestinas visiškai.... 65. Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl preliminariosios nekilnojamojo turto... 66. Išnagrinėjęs bylą teismo posėdyje teismas nustatė šias svarbias faktines... 67. Nustatyta, kad A. Č. yra D. Holding OU dalininkas, kuriam priklauso visas D.... 68. Nustatyta, kad 2009 – 2014 metų laikotarpiu A. Č. atsakovo R. D. naudai... 69. Dėl ieškinio reikalavimų... 70. Ieškovai byloje suformulavo reikalavimą pripažinti 2014 m. gruodžio 10 d.... 71. Teismas nustatė, jog ieškovai ginčijamos 2014 m. gruodžio 10 d. Susitarimo... 72. Ieškovai 2014 m. gruodžio 10 d. preliminariąją sutartį ir 2014 m.... 73. Ieškovai 2014 m. gruodžio 10 d. ir 2014 m. gruodžio 15 d. ieškovo A. Č. ir... 74. Ieškovai 2014 m. gruodžio 10 d. ir 2014 m. gruodžio 15 d. ieškovo A. Č. ir... 75. Atsakovai ieškinyje nurodo, jog ginčijami Sutartis ir Susitarimas... 76. Ieškovai byloje įrodinėjo, jog Sutarties ir Susitarimo nuostatos, be kita... 77. Teismas pažymi, jog sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas... 78. Teismas šiame sprendime jau yra pasisakęs, kad sudarydami ginčo Sutartį ir... 79. Teismas atmeta ir alternatyvųjį ieškovų reikalavimą pripažinti Sutartį... 80. Ieškovė UAB „Ketonas“ reikalauja priteisti iš atsakovų patirtus 8.800... 81. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs nuostatą, kad iš gyvenamųjų patalpų... 82. Dėl neturtinės žalos priteisimo. Ieškovas A. Č. įrodinėjo, kad atsakovai... 83. Dėl priešieškinio reikalavimų... 84. Atsakovai byloje suformulavo reikalavimą pripažinti 2014 m. gruodžio 10 d.... 85. Ieškovė reikalavimą pripažinti jai nuosavybės teises į ginčo butą... 86. Bylą nagrinėjant teisme I. B. ir R. D. patvirtino, kad I. B. nemokėjo turto... 87. Teismas nustatė, jog 2015 m. balandžio 8 d. buvo sudaryta sutartinės... 88. Atmetus atsakovų priešieškinį, panaikintinos Kauno apygardos teismo 2017 m.... 89. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 90. Nustatyta, kad atsakovas AB SEB bankas byloje turėjo 1863,40 Eur išlaidų... 91. Nustatyta, kad UAB „Ketonas“ byloje turėjo 20 760,61 Eur išlaidų... 92. Nustatyta, kad valstybė byloje turėjo 20,04 Eur išlaidų, susijusių su... 93. Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalimi,... 94. uždarosios akcinės bendrovės „Ketonas“ ir A. Č. ieškinį patenkinti... 95. Iškeldinti I. B. (a. k. ( - ) R. D. (a. k. ( - ) su jiems priklausančiais... 96. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Ketonas“ (į. k. 134101758) iš... 97. Priteisti A. Č. (a. k. ( - ) iš atsakovų I. B. (a. k. ( - ) R. D. (a. k. ( -... 98. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 99. Atsakovų I. B. ir R. D. priešieškinį atmesti.... 100. Priteisti akcinei bendrovei SEB bankas (į. k. 112021238) iš atsakovų I. B.... 101. Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Kauno apygardos teismo 2017... 102. Priteisti valstybei iš uždarosios akcinės bendrovės “Ketonas“ (į. k.... 103. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...