Byla 2-105-723/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, nedalyvaujant šalims, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui J. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo J. G. 2100,00 Lt skolą, kurią sudaro: 750,00 Lt paskola ir 1350,00 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 54 Lt ieškovo sumokėtą žyminio mokesčio sumą.

3Ieškinyje nurodė, kad 2010-11-18 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą ( - ) ir atsakovo J. G. pagal ( - ) bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis. Ieškovė paskolino atsakovui 750,00 Lt. Paskolos sutarties terminas – 20 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-12-08. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio (palūkanų), remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punktu, 2010-12-09 atsakovui buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą (LR CK 6.71 str. 2 ir 3 d.). Atsakovas savo prievolės neįvykdė iki šiol. Remiantis ( - ) bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 % dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Delspinigiai skaičiuoti 180 dienų. Reikalaujamas delspinigių dydis yra 1350,00 Lt (b. l. 3-4).

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant.

5Atsakovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu, b. l. 74-75), todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.). Atsiliepimo nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje esančiais dokumentais nustatyta, kad ieškovas UAB ,,4finance“, valdanti ( - ) sistemą, ir atsakovas J. G. 2010-11-18 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 750 Lt kreditą 20 dienų laikotarpiui, kurį atsakovas įsipareigojo grąžinti 2010-12-08 (b. l. 14-18). Ieškovo pateiktas 2010-11-18 mokėjimo nurodymas patvirtina, kad paskolos suma (750 Lt) buvo pervesta atsakovui (b. l. 19).

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

9Nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovui 750 Lt paskolos sumą, atsakovas kreditą gavo, įsipareigojo jį iki 2010-12-08 grąžinti, tačiau savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, liko skolingas ieškovui 750 Lt, todėl yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovo 750 Lt negrąžinto kredito (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.870-6.874 str.).

10Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1350 Lt delspinigių, paskaičiuotų už 180 dienų, taikant sutartyje numatytą 1 procento delspinigių normą.

11Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

12LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Šioje byloje delspinigiai dar didesni, t. y. 365 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005). Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t. y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

13Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

14Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į delspinigių normą (365 proc. per metus), jų skaičiavimo laikotarpį, kuris, nors ir neviršija 180 dienų, tačiau nuo kredito grąžinimo datos iki kreipimosi į teismą praėję daugiau nei 3 metai ir nepateikta įrodymų, jog pasibaigus paskolos grąžinimo terminui nedelsiant reikalauta grąžinti skolą; į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma beveik dvigubai didesnė nei skolos suma, į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai ir nepagrįstai per dideli. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, delspinigių ir pagrindinės skolos sumų santykį, bei siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti delspinigių sumą, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovui priteistina 202,50 Lt delspinigių, t. y. 0,15 proc. už 180 dienų (CPK 6.71 str.).

15CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

16Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 24,50 Lt žyminio mokesčio ieškovui (b. l. 2) ir 19,05 Lt kelionės išlaidų (b. l. 69-70) (LR CPK 93 str. 1 d.).

17Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma iš kiekvienos šalies yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 177 str., 185 str., 259-260 str., 270 str.,

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo J. G. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )) 750 Lt paskolos ir 202,50 Lt delspinigių, iš viso – 952,50 Lt (devynis šimtus penkiasdešimt du litus 50 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2013-12-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 43,55 Lt (keturiasdešimt tris litus 55 ct) bylinėjimosi išlaidų arba 288,54 euro(du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 54 eurocentus).

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2010-11-18 tarp ieškovės UAB „4finance“,... 4. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 5. Atsakovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje esančiais dokumentais nustatyta, kad ieškovas UAB ,,4finance“,... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovas savo... 10. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 11. Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių... 12. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 13. Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų... 14. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartį su ieškovu... 15. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių... 16. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo priteistinos... 17. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 177 str., 185 str., 259-260 str., 270 str.,... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo J. G. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. (... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...