Byla 2S-213-425/2019
Dėl socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos ir skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos B. K. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. lapkričio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-10204-1026/2018 pagal pareiškėjos B. K. patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje dėl socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos ir skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė Panevėžio miesto savivaldybė civilinėje byloje Nr. e2-3903-223/2018 kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti socialinio būsto nuomos sutartį su pareiškėja B. K.; iškeldinti B. K. iš gyvenamosios patalpos su visu jai priklausančiu turtu, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos; o tai pat priteisti 991,32 Eur skolos už patalpų nuomą ir bylinėjimosi išlaidas. 2.

5Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. balandžio 18 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-3903-223/2018 buvo nuspręsta ieškinį tenkinti visiškai, nutraukti socialinio būsto nuomos sutartį bei iškeldinti B. K. iš gyvenamosios patalpos su visu jai priklausančiu turtu nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Šiuo procesiniu sprendimu iš B. K. taip pat buvo priteista skola bei bylinėjimosi išlaidos. 3.

6Pirmosios instancijos teismui pateiktu patikslintu prašymu pareiškėja B. K. prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-3903-223/2018, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu ir pakeisti 2018 m. balandžio 18 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-3903-223/2018, tenkinant reikalavimą priteisti įsiskolinimą ir atmetant reikalavimus dėl nuomos sutarties nutraukimo bei iškeldinimo. 4.

7Pareiškėja nurodė, kad nors procesiniai dokumentai jai buvo įteikti tinkamai, tačiau dėl įsisenėjusių psichinės sveikatos problemų ji nesuprato ieškinio esmės ir manė, kad ieškinys buvo pareikštas tik dėl susidariusio įsiskolinimo priteisimo. Taip pat nurodė, kad įsiskolinimas susidarė dėl to, kad ji yra bedarbė, tačiau šiuo metu skolos yra padengtos.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

95.

10Skundžiama 2018-11-28 nutartimi pirmosios instancijos teismas pareiškėjos patikslinto prašymo netenkino ir atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.e2-3903-223/2018, taip pat paskirstė bylinėjimosi išlaidas. 6.

11Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju įstatymo numatytas trijų mėnesių terminas paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo praleistas be svarbių priežasčių, dėl ko nėra pagrindo procesą atnaujinti. Skundžiamoje nutartyje taip pat nurodyta, jog pareiškėja nepasinaudojo teismo siūlymu, prašymo dėl termino atnaujinimo nepateikė. Šiuo atveju prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas praėjus daugiau kaip po trijų mėnesių (2018-08-30) po sprendimo už akių įsiteisėjimo (2018-05-09), o byloje nėra duomenų ir dėl to ginčas nekyla, kad sprendimas už akių pareiškėjai buvo neįteiktas. 7.

12Kartu pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nors ieškinyje buvo aiškiai suformuluoti reikalavimai, tačiau pareiškėja neteikė teismui jokių prašymų, neteikė atsiliepimo į ieškinį bei nesinaudojo jokiomis civilinio proceso suteiktomis teisėmis, tame tarpe ir atstovavimu. Be to, pareiškėja savo nesupratimą apie ieškinį grindžia ir sveikatos sutrikimu, jog jai nustatytas neįgalumas, ji lankosi pas psichiatrą, tačiau šie duomenys nesudaro pagrindo išvadai, kad pareiškėja praleido terminą dėl svarbių priežasčių, kadangi ji viso proceso metu, net ir manydama, jog ieškinys yra dėl skolos, neturėdama darbo, pajamų, esant minimai jos sveikatos būklei, turėjo teisę kreiptis į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ar Panevėžio miesto savivaldybės teisės skyrių dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo. Svarbu ir tai, kad iš pačios pareiškėjos pateiktų duomenų apie skolos padengimą matyti, jog iki pat iškeldinimo procedūros pareiškėja dengė įsiskolinimą už socialinį būstą, o tai paneigia jos nurodomas aplinkybes, jog ji suprato ieškinį tik pradėjus iškeldinimo procedūrą bei tai, kad dėl sveikatos būklės nesuprato ieškinio, o tuo pačiu ir jos atžvilgiu priimto sprendimo už akių prasmės, juo labiau kad byloje nepateikta duomenų apie pareiškėjos veiksnumo tam tikroje srityje apribojimą.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

148.

15Atskiruoju skundu pareiškėja B. K. prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. 9.

16Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta. Šiuo atveju pareiškime dėl proceso atnaujinimo buvo aiškiai išdėstytos aplinkybės, jog dėl savo sveikatos būklės ji negalėjo suprasti ieškinio reikalavimų ir sprendimo už akių esmės. Be to, tik prasidėjus iškeldinimo procedūrai ji suprato, dėl ko vyksta procesas, o valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantys asmenys, į kuriuos buvo kreiptasi, nurodė, jog tokios pagalbos teikimas yra neperspektyvus. Atsižvelgiant į tai, pareiškėja kreipėsi dėl teisinės pagalbos privačiai ir vertino, kad terminas procesui atnaujinti turi būti skaičiuojamas nuo 2018-07-18. 10.

17Atsiliepimu Panevėžio miesto savivaldybė prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. 11.

18Nurodo, kad atskirajame skunde išdėstytos aplinkybės yra praktiškai analogiškos patikslintame prašyme nurodytoms, dėl kurių skundžiamoje nutartyje pasisakė pirmosios instancijos teismas. Be to, pareiškėja nebūtų atsidūrusi esamoje situacijoje, jei būtų buvusi pakankamai atidi ir rūpestinga, o taip pat veikusi sąžiningai ir atsakingai. Nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį bei vertinti, kad dėl kokių nors objektyvių priežasčių ieškovė išties galėjo nesuprasti procesinių dokumentų turinio ar pradėto teisinio proceso. Teismas

konstatuoja:

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2012.

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas.

2213.

23Teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

2414.

25Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

2615.

27Proceso atnaujinimo institutas – išimtinis įsiteisėjusių teismų sprendimų peržiūrėjimo būdas. Jį galima taikyti konstatavus vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas baigtinis. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai, laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms. Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti teismų priimtų sprendimų vykdymą, todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan. Dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais. Dėl to procesas privalo būti atnaujinamas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2014 ir kt.).

2816.

29Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia, jos manymu, naujai paaiškėjusia aplinkybe – jog dėl susiklosčiusių aplinkybių – sveikatos sutrikimų, nepakankamų teisinių žinių bei nesinaudojimo technologijomis, ji nesuprato pareikšto ieškinio esmės ir prasmės bei galvojo, kad teisminis procesas pagal savivaldybės ieškinį vyksta tik dėl skolos priteisimo.

3017.

31Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-437-686/2016; Nr. e3K-3-212-916/2017).

3218.

33Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad civilinė byla pagal Panevėžio miesto savivaldybės ieškinį dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš nuomojamų patalpų, nesuteikiant kitų gyvenamųjų patalpų ir skolos už gyvenamųjų patalpų nuomą priteisimo buvo baigta Panevėžio apylinkės teismui Panevėžio rūmams 2018 m. balandžio 18 d. priėmus sprendimą už akių, kuriuo Panevėžio miesto savivaldybės ieškinys buvo tenkintas visiškai ir nuspręsta nutraukti 2008 m. vasario 8 d. socialinio būsto nuomos sutartį, sudarytą su atsakove B. K. dėl gyvenamosios patalpos nuomos; iškeldinti B. K. iš gyvenamosios patalpos su visu jai priklausančiu turtu nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos; priteisti iš atsakovės 991,32 Eur skolą ieškovės naudai, o taip pat paskirstytos bylinėjimosi išlaidos. Šis sprendimas už akių 2018-05-09 įsiteisėjo ir 2018-05-14 buvo išduotas vykdomasis dokumentas. Į civilinę bylą e2-3903-223/2018, kurioje ir buvo priimtas sprendimas už akių, yra pateiktas antstolio A. B. 2018-07-18 Iškeldinimo protokolas Nr. ( - ), iš kurio matyti, kad 2018-07-12 9 val. vyko priverstinis skolininkės B. K. iškeldinimas iš jai skirto socialinio būsto. 2018-08-30 pirmosios instancijos teisme buvo gautas skolininkės B. K. prašymas dėl proceso atnaujinimo, kuriuo ji prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje e2-3903-223/2018 ir pakeisti 2018-04-18 sprendimą, atmetant ieškovės reikalavimus dėl nuomos sutarties nutraukimo bei iškeldinimo. Pareiškėja B. K. nurodo turinti psichinės sveikatos negalavimų, o taip pat nesinaudojanti informacinėmis technologijomis, dėl ko nesuprato Panevėžio miesto savivaldybės pradėto civilinio proceso pobūdžio ir manė, kad byla vyksta dėl skolos priteisimo.

3419.

35Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, o taip pat pareiškėjos B. K. pateiktus paaiškinimus bei informaciją, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju iš esmės galima daryti išvadą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių egzistavimo. Pirmiausia pažymėtina tai, kad pagal į bylą pateiktus duomenis pareiškėja B. K. yra iš dalies darbinga, jai nustatytas 40 proc. darbingumas (6 b. l.). Be to, VŠĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro 2018-07-11 bei 2018-08-08 išduotose medicininiuose pažymėjimuose nurodoma, kad B. K. VPPC registruota nuo 2001 metų, pastoviai lankosi pas gydytoją psichiatrą, vartoja paskirtus medikamentus, diagnozuotas ( - ); VPPC Panevėžio skyriuje lankosi nuo 1994 metų, diagnozuotas ( - ) (7,8 b. l.). Taigi pagal byloje esančius duomenis akivaizdu, kad pareiškėja išties turi psichinės sveikatos sutrikimų, kurie neabejotinai galėjo būti priežastimi netinkamai ar nepakankamai aiškiai suvokti vykstančio civilinio proceso aplinkybes bei tai, kad šiame procese priimtas procesinis sprendimas yra pagrindas ją iškeldinti iš gyvenamosios vietos. Kita vertus, nors tokie duomenys (apie turimus sveikatos sutrikimus) pareiškėjai buvo žinomi bylos nagrinėjimo metu, tačiau šios aplinkybės sprendimą už akių civilinėje byloje e2-3903-223/2018 priėmusiam teismui nebuvo žinomos, o pareiškėja, akivaizdu, galėjo nepakankamai suprasti ir suvokti susidariusią situaciją bei tai, kad ji gali būti iškeldinta iš savo gyvenamosios vietos, juo labiau kad civilinė byla buvo užbaigta priimant sprendimą už akių bei pareiškėjai nepateikus jokių duomenų bei informacijos apie individualias jai susiklosčiusias aplinkybes.

3620.

37Kartu iš dalies logiški yra ir pareiškėjos argumentai, jog ji manė teisminį procesą civilinėje byloje e2-3903-223/2018 vykstant dėl skolos priteisimo, kadangi, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, iš pareiškėjos pridedamų mokėjimo kvitų už šildymą, karštą vandenį ir kitas paslaugas UAB „Panevėžio būstas“ matyti, kad pareiškėja įsiskolinimą už komunalines paslaugas sumokėjo, mokėjimus (pvz. 500 Eur suma) yra atlikusi laikotarpiu nuo 2018-06-04 iki 2018-07-17 (10-18 b. l.), t.y. po sprendimo už akių priėmimo. Taigi, kaip nurodoma ir skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, iki pat iškeldinimo procedūros pareiškėja dengė įsiskolinimą už socialinį būstą, dėl ko, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, tokios aplinkybės leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad pareiškėja B. K., įvertinus jos sveikatos sutrikimus, išties galėjo netinkamai suprasti visas vykusio teisminio proceso bei priimto sprendimo už akių pasekmes, dėl ko yra pagrindas daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju iš esmės egzistuoja CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas.

3821.

39Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visas pirmiau išdėstytas aplinkybes, taip pat sprendžia, jog šiuo atveju yra pagrindas pareiškimo dėl proceso atnaujinimo terminą skaičiuoti nuo pareiškėjos nurodomos 2018-07-18 datos, t.y. dienos, kada ji buvo priverstinai iškeldinta iš gyvenamosios vietos, dėl ko pareiškimas dėl proceso atnaujinimo 2018-08-30 buvo paduotas nepraleidus įstatyme numatyto 3 mėnesių termino.

4022.

41Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nagrinėjamu atveju darė išvadą, kad naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurios būtų pagrindu atnaujinti procesą, nenustatytos. Nors nagrinėjamoje byloje susiklosčiusi faktinė situacija ir negalėtų būti vertinama, kaip neabejotinai išpildanti visas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto sąlygas, tačiau pagal byloje esančias aplinkybes formalus teisės aktų nuostatų vertinimas ir taikymas prieštarautų proceso atnaujinimo instituto paskirčiai, teismingumo, protingumo bei proporcingumo principams, o kartu neleistų užtikrinti aukšto žmogaus teisių apsaugos standarto siekio įgyvendinimo. Atsižvelgiant į išdėstytą, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir priimamas naujas sprendimas – atnaujinamas procesas Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų civilinėje byloje e2-3903-223/2018 ir civilinė byla perduodama nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

43panaikinti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-10204-1026/2018 ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų civilinėje byloje e2-3903-223/2018 ir civilinę bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė Panevėžio miesto savivaldybė civilinėje byloje Nr.... 5. Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. balandžio 18 d. sprendimu už akių... 6. Pirmosios instancijos teismui pateiktu patikslintu prašymu pareiškėja B. K.... 7. Pareiškėja nurodė, kad nors procesiniai dokumentai jai buvo įteikti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. 5.... 10. Skundžiama 2018-11-28 nutartimi pirmosios instancijos teismas pareiškėjos... 11. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju įstatymo numatytas trijų mėnesių... 12. Kartu pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nors ieškinyje buvo aiškiai... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 14. 8.... 15. Atskiruoju skundu pareiškėja B. K. prašo panaikinti skundžiamą pirmosios... 16. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta. Šiuo atveju... 17. Atsiliepimu Panevėžio miesto savivaldybė prašo atskirąjį skundą atmesti... 18. Nurodo, kad atskirajame skunde išdėstytos aplinkybės yra praktiškai... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. 12.... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 22. 13.... 23. Teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo... 24. 14.... 25. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 26. 15.... 27. Proceso atnaujinimo institutas – išimtinis įsiteisėjusių teismų... 28. 16.... 29. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą procesas gali būti atnaujinamas,... 30. 17.... 31. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies... 32. 18.... 33. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad civilinė byla... 34. 19.... 35. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, o taip... 36. 20.... 37. Kartu iš dalies logiški yra ir pareiškėjos argumentai, jog ji manė... 38. 21.... 39. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visas pirmiau išdėstytas... 40. 22.... 41. Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso 337... 43. panaikinti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. lapkričio...