Byla 2-903-122/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, verčiant V. N., dalyvaujant ieškovui A. V., jo atstovui advokatui A. D., atsakovei L. K., jos atstovui advokatui R. S., atsakovės akcinės bendrovės „( - )“ atstovei D. D., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovams M. Š., A. R., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. V. patikslintą ieškinį atsakovams L. K., akcinei bendrovei „( - )“, uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 7278,00 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ir jo atstovas patikslinto ieškinio reikalavimus palaikė. Ieškovas paaiškino, jog yra buto, esančio (duomenys neskelbtini( - ), Klaipėdoje, savininkas, o atsakovė L. K. - jo kaimynė ir gyvena bute, esančiame virš jam priklausančio buto. 2010 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje ieškovo butas buvo aplietas vandeniu ir butui buvo padaryta 7278,00 Lt dydžio žala. Nurodė, jog name, esančiame ( - ), Klaipėdoje, dėl nežinomų priežasčių nuolatos kinta vandens spaudimas namo vandentiekio sistemoje. Teigė, kad, įvykus vandentiekio avarijai ir apžiūrėjus atsakovės L. K. vonios kambarį, buvo nustatyta, jog vandens nutekėjimas įvyko per sienoje įmūrytus trūkusius vamzdžius, esančius šalia čiaupo. Todėl dėl įvykusios avarijos yra atsakinga ne tik L. K., tinkamai neprižiūrėjusi jos bute esančių komunikacijų (vandentiekio), bet ir akcinė bendrovė „( - )“, aprūpinanti namą vandeniu ir užtikrinanti tinkamą pastovų vandens spaudimą vandentiekio sistemoje, bei uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, turinti užtikrinti tinkamą vandentiekio vamzdynų būklę. Žalos padarymo faktą įrodo faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas.

4Atsakovė ir jos atstovas iš dalies su ieškinio reikalavimais sutiko. Atsakovė pripažino, jog ieškovo butui buvo padaryta žala, tačiau ji turi būti sumažinta, kadangi tiesioginės atsakovės kaltės dėl padarytos žalos nėra. Paaiškino, kad ieškovo butas buvo apipiltas, nes atsakovės vonios kambaryje nutrūko vandens čiaupas, o atsakovės tuo metu nebuvo namie. Vandens čiaupas (kranas) nutrūko dėl sudaryto per didelio spaudimo vandentiekio vamzdyne. Nurodė, jog yra sudariusi vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį Nr. ( - ) su akcine bendrove „( - )“, pagal kurią įmonė įsipareigojo eksploatuoti ir prižiūrėti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, teikti informaciją apie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkius bei kitus pokyčius ir t.t. Teigė, jog vandens tiekėjo apie kažkokius numatomus darbus nebuvo informuota, o vandens čiaupas nei iš šio nei iš to nutrūkti negalėjo, nes išeidama visus vandens čiaupus užsuko. Be to, ieškovas prieš pat nelaimingą atsitikimą planavo savo buto remonto darbus, todėl, bet kokiu atveju, būtų panaudojęs nemažai lėšų remontui. Mano, kad ieškovas naudojasi susidariusia padėtimi dėl nelaimingo atsitikimo ir buto remontą siekia atlikti iš atsakovės lėšų. Patvirtino, jog išvažiuodama į sodą, neužsuko vandens. Yra įsitikinusi, kad vandens kranas buvo geros kokybės, bet dėl didelio vandens spaudimo jis trūko ir buvo aplietas aukštu žemiau esantis butas. Kaimynas yra akivaizdžiai užaukštinęs jam padarytos žalos dydį. Jo butas buvo paruoštas remontui, todėl jokių baldų ar daiktų jame nesimatė. Sutinka sumokėti ieškovui jo prašytą pradinę 3000 Lt sumą dalimis, nes jokių pajamų, apart pensijos, neturi.

5Atsakovės akcinės bendrovės „( - )“ atstovė su ieškovo reikalavimais įmonės atžvilgiu nesutiko. Paaiškino, kad atsakovė L. K. geriamojo vandens tiekimo sutartimi yra įsipareigojusi prižiūrėti jai priklausančias geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir nuotekų šalinimo įrenginius, užtikrinant jų teisės aktų reikalavimus atitinkančią būklę. Pažymėjo, jog nėra aišku, ar atsakovės įrenginiai buvo tvarkingi. Nurodė, jog jokių sutrikimų nebuvo pastebėta ar užfiksuota, be to, įmonė negavo jokių pranešimų apie įvykusį apipylimą, todėl akcinė bendrovė „( - )“ negali būti atsakinga už minėtą įvykį. Pažymėjo, jog ieškovas remiasi prielaidomis, o ne faktais. Nurodė, kad įmonė yra atsakinga už vandens padavimą tik iki namo įvadinio vandens apskaitos mazgo, o už visą namo vidaus vamzdynų būklę yra atsakinga namą eksploatuojanti bendrovė „( - )“. Akcinė bendrovė „( - )“ neatlieka jokių vandentiekio vamzdynų profilaktikos ir bandymo darbų, kadangi ji tik tiekia geriamąjį vandenį. Mano, jog atsakovė L. K. yra atsakinga už įvykusią avariją, todėl prašė patikslintą ieškinį jų atžvilgiu atmesti.

6Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovai su ieškinio reikalavimais jų bendrovės atžvilgiu nesutiko. Yra įsitikinę, jog ieškovas, siekdamas prisiteisti solidariai iš atsakovių jo butui padarytą žalą 7278,00 Lt sumoje, atsakovės L. K. bute trūkus vandens maišytuvui ir apipylus ieškovo butą, privalo įrodyti visas uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ civilinei atsakomybei ir solidariajai atsakomybei kilti būtinas sąlygas. Pažymėjo, kad įmonė administruoja namą, esantį ( - ), Klaipėdoje, vadovaudamasi teisės aktais, o pagal 2005-07-15 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) patvirtintą Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą administratorius eksploatuoja tik šalto vandentiekio tinklus nuo apskaitos prietaiso namo įvade iki įvadinio ventilio bute arba bendrojo naudojimo virtuvėse, prausyklose, sanitariniuose mazguose. Už kitą geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros įrangos ir komunikacijų eksploataciją atsakingi vandens tiekėjas ir abonentas (vartotojas). Dėl šių priežasčių jų bendrovė nėra atsakinga už įvykusią avariją, o, be to, nėra jokiais įrodymais pagrįsta, kad name nuolatos kinta vandens spaudimas. Mano, jog atsakovė L. K. yra atsakinga už ieškovui padarytą žalą – byloje yra visos šios atsakovės civilinei atsakomybei atsirasti būtinos sąlygos. Prašė patikslintą ieškinį bendrovės atžvilgiu atmesti.

7Liudytoja A. V. parodė, jog atsakovė yra jos kaimynė, todėl išvažiuodama iš namų, buvo palikusi jai buto raktus. Tačiau tą dieną, kai įvyko apipylimas, dirbo ir tik vakare sužinojo apie įvykį. Paaiškino, kad avarinę tarnybą iškvietė kitą dieną, o į ieškovo butą neužėjo. Teigė, kad jau pusę metų name yra problemų su tiekiamu vandeniu.

8Liudytojas R. V. parodė, kad po apipylimo užėjęs į atsakovės L. K. butą, pamatė, jog jame yra vandens. Iš pradžių negalėjo užeiti į vonios kambarį dėl pakilusių grindų. Manė, jog kaimynė yra žuvusi vonioje, todėl iškvietė policiją. Atidarius duris ir įėjus į vonią, pamatė, kad nuo srovės yra nuplėšti čiaupai. Teigė, jog name, esančiame ( - ), Klaipėdoje, su vandens srove yra problemų visiems kaimynams.

9Liudytoja J. S. parodė, jog name, esančiame ( - ), Klaipėdoje, dažnai yra išjungiamas vanduo, yra padidėjęs vandens spaudimas.

10Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovo vardu nuosavybės teise yra įregistruotas vieno kambario butas, esantis (duomenys neskelbtini( - ), Klaipėdoje (unikalus numeris ( - )) (b.l.7-8). Uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, administruojančios namą, esantį ( - ), Klaipėdoje, patikrinimo aktu buvo nustatyta, jog 2010-07-30 aplietos ieškovui priklausančio buto kambario, viruvės, koridoriaus, vonios kambario lubos, sienos, grindys; butas aplietas iš viršuje esančio buto Nr. ( - ), priklausančio L. K. (b. l. 16); antstolis A. S. 2010-08-09 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. ( - ) nustatė, kad vietomis buto, esančio (duomenys neskelbtini( - ), Klaipėdoje, lubų danga pakelta, nuplyšusi, ant lubų dangos matomos pūslės, ant grindų matomos dėmės (b. l. 17-19). 2010-07-30 uždarosios akcinės bendrovės „C. S.“ avarinės tarnybos specialistai atvyko į vandentiekio avarijos vietą ir nustatė, jog L. K. bute nulūžo vonioje esantis vandens maišytuvas; kadangi santechninė įranga yra ne bendrojo naudojimo inžinerinė įranga, o buto savininko nuosavybė, vandens maišytuvas nebuvo pakeistas (b. l. 142). 2010-08-30 tarp ieškovo sutuoktinės S. V. ir uždarosios akcinės bendrovės „S. H.“ buvo pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad yra atliktas dalinės ekspertizės aktas – buto patalpų po užliejimo esamos būklės vertinimas ir remonto darbų sąmatos sudarymas adresu (duomenys neskelbtini( - ), Klaipėda (b. l. 29). Iš pridėto dalinės ekspertizės akto matyti, jog A. S., atlikusiam ekspertizę, yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio dalies ekspertizės vadovo pareigas; akto išvadose nurodyta, jog buto lubų ir sienų paviršiuje matomi apdailos pažeidimai (pūslės, atšokę tapetai), grindų paviršiuje matomi medžio plaušo plokščių pasibangavimai ir kiti įvairūs nubėgimai sienų, lubų, durų ir langų paviršiuje susidarė nuo vandens poveikio po buto užliejimo; reikia nuo sienų ir lubų nuplėšti esamus tapetus, sienų ir lubų paviršius paruošti tapetavimui ir atlikti sienų bei lubų tapetavimą; pakeisti esamas kietas medžio plaušo plokštes naujomis ir jas nudažyti, perdažyti duris, langus perdažyti iš patalpų pusės; visų šių darbų vertė – 7278,00 Lt (b. l. 22). Byloje esanti medžiaga pagrindžia, kad atsakovė L. K. yra buto, esančio ( - )-( - ), Klaipėdoje, savininkė (b. l. 46, 71-72). Atsakovė L. K. su atsakove akcine bendrove „( - )“ 2009-06-30 pasirašė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį Nr. ( - ), kuria vandens tiekėja įsipareigojo tiekti vartotojai geriamąjį vandenį, teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti vandens tiekėjai nuosavybės teise priklausančią ar kitais teisėtais pagrindais valdomą ir (ar) naudojamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, o vartotoja L. K. įsipareigojo už teikiamas paslaugas atsiskaityti (b. l. 39-41).

12Svarbu paminėti, jog įrodymų vertinimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus.

13Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 1 dalis). Civilinės atsakomybės taikymas yra siejamas su tam tikrais juridiniais faktais, kurie yra vadinami civilinės atsakomybės pagrindais. Yra skiriami tokie bendrieji civilinės atsakomybės pagrindai: žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų, kaltė. Būtinasis civilinės atsakomybės pagrindas yra žala. Nesant žalos, neįmanomas ir civilinės atsakomybės taikymas.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 straipsnyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Svarbu paminėti, jog pagal šią teisės normą objekto savininkas (valdytojas) privalo atlyginti žalą net ir nesant jo kaltės, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Nurodyta teisės norma taikytina nagrinėjamos bylos atveju, kai dėl vandentiekio avarijos pastato viršutinio aukšto patalpose yra užliejamas ir sužalojamas pastato žemesniame aukšte esantis turtas. Kai asmuo už padarytą žalą atsako net ir nesant jo kaltės, reiškiantis reikalavimą dėl žalos atlyginimo asmuo privalo įrodyti likusias deliktinės atsakomybės taikymo sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį (Civilinio kodekso 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai). Pažymėtina, jog civilinė atsakomybė atsiranda tik jeigu skolininko elgesys yra neteisėtas. Darytina išvada, kad buto užpylimas yra savaime neteisėtas veiksmas.

15Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Civilinio kodekso 6.263 straipsnis). Šioje byloje nustatyta, kad atsakovė L. K. jai nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame ( - )-( - ), Klaipėdoje, per metus gyvendavo apie pusę metų, likusį laiką praleisdavo sode. Atsakovė pati pripažino, jog vandentiekio avarijos metu ji buvo išvykusi į sodą keletai dienų ir visame bute nebuvo užsukusi vandens. Atsižvelgiant į šią aplinkybę ir byloje esančius duomenis, konstatuotina, kad ieškovo buto patalpos buvo užpiltos vandeniu, atsakovei L. K. tinkamai nesirūpinant vandens tiekimo įrenginiais, esančiais jos bute. Atsakovė jokių priešpriešinių įrodymų, patvirtinančių priežastinio ryšio nebuvimą tarp jos bute įvykusios vandentiekio avarijos ir atsiradusios žalos, nepateikė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Savininkas atsako už bute esančių įrenginių būklę. Buto savininkas privalo naudoti nuosavybės teisės objektą, nepažeisdamas įstatymų ir kitų asmenų teisių ir pareigų (Civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalis), tame tarpe užtikrinti, kad iš jam nuosavybės teise priklausančio buto netekėtų vanduo į aukštu žemiau esantį butą. Buto savininkas, kuris netinkamai naudoja ir valdo nuosavybės objektą ir padaro kitiems asmenims žalą, privalo ją atlyginti, net ir nesant kaltės (Civilinio kodekso 6.266 straipsnis, 6.248 straipsnio 3 dalis).

16Įvertinus byloje esančius įrodymus (2010-08-30 dalinės ekspertizės aktą (b. l. 22), faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (b. l. 17-20)) ir kitą bylos medžiagą, teismas mano, jog yra pagrindas daryti išvadą, kad būtent atsakovė L. K. yra atsakinga už ieškovo turtui padarytą žalą 7278,00 Lt sumoje. Byloje esantys duomenys įrodo, jog ieškovo butas buvo aplietas būtent iš atsakovės L. K. buto, o ne iš bendro naudojimo patalpos bei atsakovė šį faktą pripažįsta (Civilinio proceso kodekso 187 straipsnis). Atsakovės L. K. civilinė atsakomybė atsirado iš delikto. Kaltė (Civilinio kodekso 6.248 straipsnis) skirtingai nei kitos civilinės atsakomybės sąlygos, preziumuojama, todėl ieškovas šios sąlygos neprivalo įrodyti. Kadangi kaltė yra preziumuojama, pats žalos padarymo faktas suponuoja esant kaltę.

17Byloje ieškovo ir atsakovės L. K. pateikti argumentai, kad name jau ilgą laiką yra problemos dėl tiekiamo vandens spaudimo, kad už apipylimą yra atsakinga vandens tiekimo bendrovė bei namą administruojanti įmonė, leistinomis įrodinėjimo priemonėmis liko neįrodyti (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Svarbu paminėti, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymas. Jame įtvirtinta bendroji taisyklė, kad įrodinėja tas, kas tvirtina. Jeigu asmuo nurodo tam tikrą aplinkybę, jis privalo ją patvirtinti faktiniais duomenimis. Ieškovas, bendraatsakovėmis byloje patraukdamas akcinę bendrovę „( - )“ bei uždarąją akcinę bendrovę „( - )“, nepagrindė, jog šios įmonės yra atsakingos už jo buto apipylimą ir privalo solidariai su atsakove L. K. atlyginti ieškovo turtui padarytą žalą (Civilinio proceso kodekso 178, 200 straipsniai).

18Vadovaujantis išdėstytu, teismas konstatuoja, jog atsakovei L. K. kyla deliktinė atsakomybė atlyginti ieškovo turtui padarytą žalą (Civilinio kodekso 6.246 – 6.249, 6.266 straipsniai). Duomenų, kad dėl įvykusios avarijos kaltos atsakovės akcinė bendrovė „( - )“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Pempininkų valda“ byloje nėra – į bylą nepateikti svarūs įrodymai, pagrindžiantys ar leidžiantys nustatyti, jog name, esančiame ( - ), Klaipėdoje, buvo vandens tiekimo sistemos įrengimų ar vamzdynų trūkumai. Tokiu būdu, darytina išvada, jog tiesioginiu priežastiniu ryšiu kilusios neigiamos pasekmės (vandens užpylimas) yra susijęs su neapdairiu, nepakankamai rūpestingu tik atsakovės L. K. elgesiu, todėl atsakovų AB „( - )“ ir UAB „( - )“ atžvilgiu ieškinio reikalavimai atmestini (Civilinio kodekso 6.247 straipsnis).

19Ieškovas patikslintu ieškiniu reikalauja priteisti 7278,00 Lt žalos, padarytos jo turtui, atlyginimo. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.251 straipsnio 2 dalį teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jei dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.282 straipsnio 3 dalis numato, jog teismas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį, atsižvelgdamas į žalą padariusio asmens sunkią turtinę padėtį. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovė nuostolio padaryti nesiekė. Atsakovė pažymėjo, jog ieškovas tuoj po įvykio iš jos reikalavo 3000,00 Lt sumos žalos atlyginimui, bet atsakius, jog tokių piniginių lėšų neturi, kilo ginčas teisme. Vėliau atsakovė, gavusi teisinę advokato pagalbą, kuris paaiškino teisinę ieškinio pusę, sutiko sumokėti ieškovo pradžioje reikalautą 3000,00 Lt sumą, bet ieškovas nenorėjo ginčo su kaimyne užbaigti taikiai. Bylos duomenys pagrindžia, kad atsakovė yra pensininkė, dėl amžiaus jos darbingumo lygis sumažėjęs, pensijinės pajamos mažos, taigi jos turtinė padėti nėra patenkinama. Be to, atsakovė taip pat turi sveikatos problemų (b. l. 49-51). 2010-10-13 Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu Nr. ( - ) atsakovei suteikta antrinė teisinė pagalba (b. l. 38).

20Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog ieškovas bute negyveno, nebendradarbiavo su atsakove, nesiekė optimalaus žalos nustatymo (atsakovė nedalyvavo, nustatant turto sunaikinimo dydį ir vertę; jai nebuvo pranešta apie sužaloto turto apžiūrą). Atsižvelgiant į visumą pateiktų įrodymų, išdėstytas aplinkybes, šalių, jų atstovų paaiškinimus, liudytojų parodymus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.251 straipsnio 2 dalies ir 6.282 straipsnio 3 dalies nuostatomis bei teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis), ieškovui priteistino nuostolių atlyginimo dydis yra mažintinas iki 3000 Lt, t.y. ieškinys tenkintinas iš dalies (Civilinio kodekso 6.266 straipsnis).

21Taip pat ieškovui iš atsakovės L. K. priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.261, 6.37 straipsniai).

22Bylinėjimosi išlaidos priteistinos, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalies, 79 straipsnio, 88 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 98 straipsnio nuostatomis, t. y. ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, atsakovui – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismui tenkinant 41 procentą ieškovo pareikštų reikalavimų, ieškovui iš atsakovės L. K. priteistina 43,66 Lt žyminio mokesčio ieškovui, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė 2010-10-13 Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu Nr. ( - ) yra atleista nuo ( - ) procentų žyminio mokesčio mokėjimo (b. l. 38). Ieškovui grąžintina dalis, t.y. 43,66 Lt žyminio mokesčio (b. l. 5) (Civilinio proceso kodekso 96 str.).

23Iš atsakovės ieškovui priteistina 855,00 Lt ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (b. l. 5, 9, 10-11, 13, 15). Atsakovei L. K. ir valstybei nepriteistina atitinkama dalis jos turėtų bylinėjimosi išlaidų, teismui atmetant 59 procentus ieškinio reikalavimų, kadangi nebuvo pateikta duomenų apie šių išlaidų turėjimą ir jų dydį. Atsakovės akcinė bendrovė „( - )“ ir uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ taip pat nepateikė duomenų apie bylinėjimosi išlaidų turėjimą, todėl klausimas dėl šių išlaidų dalies priteisimo iš ieškovo nespręstinas (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis).

24Teismas 2010-10-( - ) nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovės L. K. turtui (b. l. 30). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys yra tenkintinas iš dalies ir iš atsakovės L. K. priteistina 3000,00 Lt žalos atlyginimo bei 898,66 Lt bylinėjimosi išlaidų, laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų atskovės L. K. turtui 2010-10-( - ) nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-903-122/2011 (senasis bylos Nr. 2-14643-122/2010) mastas mažintinas iki 3898,66 Lt, laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio proceso kodekso ( - ) straipsnio 5 dalis).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ( - ), 259, 260, 263-268, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsniu, teismas

Nutarė

26patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies:

27priteisti iš atsakovės L. K. 3000,00 Lt (trys tūkstančiai Lt ) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3000,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-09-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 898,66 Lt (aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni Lt ir 66 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui A. V..

28Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

29Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-( - ) nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-903-122/2011 (senasis bylos Nr. 2-14643-122/2010) taikytų laikinųjų apsaugos priemonių (atsakovės L. K. turto arešto) mastą sumažinti iki 3898,66 Lt ir palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Sugrąžinti ieškovui A. V., a.k( - ) 43,66 Lt (keturiasdešimt trys Lt ir 66 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2010-09-13 akcinės bendrovės ( - ) banke mokėjimo nurodymu Nr. ( - ). Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

31Sprendimas per 30 dienų po jo paskelbimo, gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti... 3. Ieškovas ir jo atstovas patikslinto ieškinio reikalavimus palaikė. Ieškovas... 4. Atsakovė ir jos atstovas iš dalies su ieškinio reikalavimais sutiko.... 5. Atsakovės akcinės bendrovės „( - )“ atstovė su ieškovo reikalavimais... 6. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovai su ieškinio... 7. Liudytoja A. V. parodė, jog atsakovė yra jos kaimynė, todėl išvažiuodama... 8. Liudytojas R. V. parodė, kad po apipylimo užėjęs į atsakovės L. K. butą,... 9. Liudytoja J. S. parodė, jog name, esančiame ( - ), Klaipėdoje, dažnai yra... 10. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovo vardu... 12. Svarbu paminėti, jog įrodymų vertinimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio... 13. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 straipsnyje nustatyta, kad žalą,... 15. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 16. Įvertinus byloje esančius įrodymus (2010-08-30 dalinės ekspertizės aktą... 17. Byloje ieškovo ir atsakovės L. K. pateikti argumentai, kad name jau ilgą... 18. Vadovaujantis išdėstytu, teismas konstatuoja, jog atsakovei L. K. kyla... 19. Ieškovas patikslintu ieškiniu reikalauja priteisti 7278,00 Lt žalos,... 20. Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog ieškovas bute negyveno,... 21. Taip pat ieškovui iš atsakovės L. K. priteistinos 5 procentų dydžio... 22. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Iš atsakovės ieškovui priteistina 855,00 Lt ieškovo turėtų bylinėjimosi... 24. Teismas 2010-10-( - ) nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ( - ), 259, 260,... 26. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies:... 27. priteisti iš atsakovės L. K. 3000,00 Lt (trys tūkstančiai Lt ) žalos... 28. Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 29. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-( - ) nutartimi civilinėje byloje... 30. Sugrąžinti ieškovui A. V., a.k( - ) 43,66 Lt (keturiasdešimt trys Lt ir 66... 31. Sprendimas per 30 dienų po jo paskelbimo, gali būti skundžiamas Klaipėdos...