Byla 3K-3-426/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algio Norkūno ir Antano Simniškio,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. M. kasacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 27 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. M. ieškinį atsakovui V. M. dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, turto padalijimo. Institucija, duodanti išvadą, – Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė prašė: 1) nutraukti santuoką, sudarytą su atsakovu 1992 m. rugsėjo 12 d., dėl atsakovo kaltės; 2) nustatyti nepilnamečių vaikų E. M., ( - ), ir E. M., ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove; 3) priteisti iš atsakovo nepilnamečių vaikų išlaikymui po 500 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės; 4) padalyti santuokos metu įgytą 10 000 Lt vertės garažą ( - ), natūra šį priteisiant atsakovui, o ieškovei iš atsakovo priteisiant 5000 Lt kompensaciją.

6Ieškovė nurodė, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes jis vartojo fizinį ir psichinį smurtą ieškovės atžvilgiu; kad nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos su ja nustatymas atitinka vaikų interesus ir užtikrina jiems tinkamas gyvenimo ir mokymosi sąlygas. Ieškovė teigė, kad atsakovas pagal savo turtinę padėtį gali teikti vaikams prašomo dydžio išlaikymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. sausio 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: 1) šalių santuoką nutraukė dėl abiejų sutuoktinių kaltės; 2) nustatė nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su ieškove; 3) priteisė iš atsakovo išlaikymą sūnui E. M. po 450 Lt, sūnui E. M. – po 350 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki kiekvieno jų pilnametystės; 4) padalijo santuokos metu įgytą turtą: atsakovui priteisė natūra garažą, o ieškovei iš atsakovo už šį garažą priteisė 3112 Lt kompensaciją; kitą ieškinio dalį atmetė; priteisė iš atsakovo ieškovei 100 Lt žyminio mokesčio, 600 Lt advokato atstovavimo išlaidų ir 50,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei; priteisė iš ieškovės atsakovui 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

9Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, nustatė, kad šalys bendro ūkio nebetvarko, nesutaria dėl bendro ūkio, atskirai tvarko buitinius reikalus, ir padarė išvadą, kad šalių santuoka yra iširusi; santuokos iširimo priežastimi laikė skirtingus šalių požiūrius į atskirų problemų sprendimą, skirtingus charakterius, nebegalėjimą ir nebenorėjimą šių požiūrių suderinti. Teismas nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą nustatė su ieškove, dėl to ginčo nekilo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.169 straipsnis). Teismas priteisė ieškovei kompensaciją už garažą, atsižvelgęs į valstybės įmonės Registrų centro įvertinimą, nes kitokių įrodymų apie turto vertę nebuvo pateikta.

10Teismas pažymėjo, kad materialinį išlaikymą vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams ir jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnis). Nustatydamas išlaikymo vaikams dydį, teismas atsižvelgė į tai, kad abu tėvai gera valia teikia išlaikymą vaikams ir vykdo savo pareigą juos materialiai išlaikyti. Teismas nustatė, kad atsakovas gera valia nuo 2006 m. rugpjūčio mėnesio vaikų išlaikymui skiria nuo 150 iki 600 Lt, yra registruotas darbo biržoje, jam buvo suteiktas bedarbio statusas; kad atsakovui yra diagnozuota keletas ligų, kurioms gydyti būtina papildomų išlaidų. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad ieškovė dirba, jos gaunamas darbo užmokestis yra 2499,62 Lt; kad sūnaus E. M. išlaikymui per mėnesį išleidžiama apie 1000-1100 Lt, o sūnaus E. M. – apie 700-800 Lt. Teismas nurodė, kad nurodyto dydžio išlaikymo priteisimas iš atsakovo nėra per didelis, nepažeidžia proporcingumo principo ir labai nepablogina atsakovo turtinės padėties.

11Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. kovo 27 d. nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 14 d. sprendimo dalį dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo pakeitė ir iš atsakovo priteistą išlaikymo dydį nepilnamečiui E. M. sumažino iki 250 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, o nepilnamečiui E. M. – iki 150 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo iki vaikų pilnametystės; priteisė iš atsakovo valstybei 144 Lt žyminio mokesčio; iš ieškovės atsakovui – 144 Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą apeliacinėje instancijoje.

12Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas dėl išlaikymo dydžio nustatymo proporcingumo principo taikymo, taip pat procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą civiliniame procese, dėl to priteisiamo iš atsakovo išlaikymo dydį nepilnamečiams vaikams nustatė nepagrįstai didelį ir neatitinkantį atsakovo turtinės padėties (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 263 straipsniai).

13Teisėjų kolegija pažymėjo, kad teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jų tėvų turtinė padėtis; kad vaiko išlaikymo dydis turi atitikti protingus vaiko poreikius ir tėvų turtinę padėtį (CK 3.192 straipsnio 2 dalis); kad, nustatant proporcingumą tarp tėvų turtinės padėties, turi būti nustatyta kiekvieno iš tėvų dalis išlaikymo prievolėje ir konkretus išlaikymo dydis (CK 3.192 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 54 11 punktas); kad, sprendžiant dėl tėvų galimybės teikti vaikui optimalų išlaikymą, būtina įvertinti, ar, jį teikdami, tėvai galės tenkinti būtinus, gyvybiškai svarbius savo poreikius, ar dėl to nebus pažeistas proporcingumo principas; kad kai tėvų turtinė padėtis yra sunki, teismas, priteisdamas išlaikymą dviem ar daugiau vaikų, turi nustatyti tokį išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas tenkinti bent minimalius visų vaikų poreikius (CK 3.198 straipsnio 1 dalis); kad tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus turi būti aiškinama atsižvelgiant į CK 3.156 straipsnio 1 dalyje, 3.192 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtintą tėvų valdžios lygybės principą, kuris reiškia, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. K. v. T. K., bylos Nr. 3K-3-286/2004; 2008 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. V. N., bylos Nr. 3K-3-506/2008).

14Teisėjų kolegija pažymėjo, kad atsakovas kas mėnesį periodinėmis išmokomis dviejų vaikų išlaikymui vidutiniškai mokėjo apie 400 Lt kas mėnesį, taip pat pirko vaikams drabužių ir kt. Atsakovas buvo registruotas darbo biržoje ir jam nuo 2007 m. lapkričio 9 d. iki 2009 m. sausio 5 d. buvo suteiktas bedarbio statusas, nedarbo pašalpos neskirtos. Atsakovui 2001 m. diagnozuotos ligos, kurių gydymas yra nuolatinis, nuolat reikalinga speciali dieta, būtina nuolat vartoti 4 rūšių vaistus, kurių kaina kas mėnesį (nekompensuojamoji dalis) apie 160 Lt, būtina naudoti diagnostikos juosteles. Tik nuo 2009 m. vasario mėnesio atsakovas dirba darbininku ūkininko ūkyje, kur jam mokama minimali mėnesinė apie 679 Lt alga atskaičius privalomus išlaikymus. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas turėtų kokių nors kitų pajamų ar turto. Ieškovė dirba UAB ,,Opus Balticum“, jos gaunamas darbo užmokestis yra apie 2499,62 Lt. Abi šalys didesnės vertės registruojamo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, turinčio įtakos išlaikymo dydžio nustatymui, neturėjo ir neturi. Teisėjų kolegija sprendė, kad išlaikymo ir šiuo metu atsakovo turtinė padėtis buvo ir yra blogesnė nei ieškovės, pagal savo turtinę padėtį ji gali skirti didesnę negu atsakovas dalį nepilnamečių vaikų išlaikymui ir jų poreikiams tenkinti; pažymėjo, kad, atsiradus papildomų vaikų priežiūros išlaidų ar pagerėjus atsakovo turtinei padėčiai, išlaikymo dydis suinteresuotų asmenų prašymu gali būti padidintas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 54).

15III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 27 d. nutartį ir palikti galioti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 14 d. sprendimą, priteisti iš atsakovo ieškovei turėtas išlaidas dėl kasacinio skundo parengimo – 200 Lt. Kasaciniame skunde nurodyti šie argumentai:

171. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad vienam vaikui per mėnesį pragyvenimui minimaliai turi būti skiriama viena minimali alga – 800 Lt. Apeliacinės instancijos teismas sumažino pirmosios instancijos teismo priteistą materialinį išlaikymą ir paliko dviejų vaikų išlaikymui 400 Lt bendrą sumą per mėnesį.

182. Ieškovė yra pateikusi pažymą, kad 2009 m. kovo mėn. UAB ,,Opus Balticum“ ji gaudavo 2499,62 Lt atlyginimą. Šiuo metu ieškovė nedirba, tai patvirtina kasaciniam teismui pateikta VSDFV Panevėžio skyriaus 2009 m. birželio 22 d. pažyma Nr. R14-535. Ieškovė negauna jokių pajamų, neturi nekilnojamojo turto. Atsakovas pervedė ieškovei priteistą 3112 Lt kompensaciją už garažą.

193. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodė tikrovės neatitinkančias žinias apie jo sveikatą. Jis su apeliaciniu skundu pateikė 2009 m. sausio 30 d. darbo sutartį Nr. 2, patvirtinančią, kad dirba pas ūkininkę. Atsakovas niekada pas ją nėra dirbęs ir nedirba, darbo sutartis buvo sudaryta tik turint tikslą įrodyti neva sunkią jo materialinę padėtį. Atsakovas dirba neįformintus darbus pas atskirus ūkininkus. Apeliacinės instancijos teismas, nerinkęs įrodymų apie atsakovo turtinę padėtį, padarė neteisingą išvadą, kad priteista materialinio išlaikymo suma turi būti sumažinta.

20IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

21Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašė palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 27 d. nutartį. Atsiliepime nurodyti šie argumentai:

221. Apeliacinės instancijos teismas padarė teisėtas ir pagrįstas išvadas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

232. CK 3.192 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams ir atitikti jų tėvų turtinę padėtį. Taigi teismas negali priteisti vaiko išlaikymui (kad ir kokie būtų vaiko poreikiai) daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. A. v. G. A., bylos Nr. 3K-3-251/2003). Atsakovas šiuo metu dirba UAB ,,Šiaurės perlas“ vadybininku, jo gaunamas darbo užmokestis yra 364 Lt. Atsakovas nuo 2001 m. serga sunkiomis ligomis. Atsakovas dėl objektyvių priežasčių negalėtų mokėti ieškovės prašomo išlaikymo.

243. Ieškovė dirba UAB ,,Opus Balticum“. Ji išvažiuoja dviem mėnesiams dirbti į užsienį, po to atleidžiama iš darbo 20-30 d. laikotarpiui, tada vėl įdarbinama ir važiuoja į užsienį. Tai patvirtina Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisų apsaugos skyriaus pažyma Nr. 40-10.4-2017, kurioje nurodyta, kad nepilnametis E. M. nuo 2009 m. birželio 3 d. iki 5 d. buvo apgyvendintas Laikinuosiuose vaikų globos namuose; aplinkybė, kad sūnus nuo 2009 m. birželio 5 d. iki 8 d. gyveno su atsakovu; Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-794, kuriuo ginčo šalių vaikams buvo nustatyta laikinoji globa ir globėju paskirta jų močiutė.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

27Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar nutartis) teisės taikymo aspektu. Kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių. CPK 347 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kasaciniame skunde negalima remtis naujais įrodymais ir aplinkybėmis, kurie nebuvo nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teisme.

28Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio

29CK 3.192 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus; kad išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu; kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas; kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

30Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad atsakovas kas mėnesį periodinėmis išmokomis dviejų vaikų išlaikymui vidutiniškai mokėjo apie 400 Lt kas mėnesį, pirko vaikams drabužių ir kt.; kad atsakovas buvo registruotas darbo biržoje ir jam nuo 2007 m. lapkričio 9 d. ir nuo 2009 m. sausio 5 d. buvo suteiktas bedarbio statusas, nedarbo pašalpos neskirtos; kad atsakovas serga keletu ligų, kurių gydymui yra būtina papildomų išlaidų; kad atsakovas tik nuo 2009 m. vasario mėnesio dirba darbininku ūkininko ūkyje, kur jam mokama minimali mėnesinė apie 679 Lt alga atskaičius privalomus išlaikymus. Teismas nustatė, kad ieškovė dirba UAB ,,Opus Balticum“, jos gaunamas darbo užmokestis yra apie 2499,62 Lt; kad abi šalys didesnės vertės registruojamo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, turinčio įtakos išlaikymo dydžio nustatymui, neturėjo ir neturi. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad išlaikymo priteisimo metu atsakovo turtinė padėtis buvo ir yra blogesnė nei ieškovės, kurios darbo užmokestis beveik tris kartus viršijo atsakovo minimalias pajamas.

31Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais, padarė pagrįstas išvadas, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė išlaikymo dydžio proporcingumo nepilnamečių vaikų poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai reikalavimus.

32Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas pagal byloje nustatytas aplinkybes tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas dėl išlaikymo dydžio nustatymo, atsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiuo klausimu formuojamą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką, todėl kasacinio skundo argumentai atmestini.

33Dėl kasaciniame skunde nurodytų naujų aplinkybių

34Ieškovė kasaciniame skunde nurodė aplinkybes, kurios atsirado po bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (kad ieškovė šiuo metu nedirba, negauna jokių pajamų, kad atsakovas nedirba pas ūkininkę).

35Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad, remiantis CK 3.201 straipsniu, teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis; kad priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ar nuolatinė priežiūra); kad prireikus teismas gali priteisti atlyginti ir būsimas vaiko gydymo išlaidas; kad teismas pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų prašymą gali pakeisti priteisto išlaikymo formą. Nurodytais atvejais turi būti kreipiamasi į pirmosios instancijos teismą.

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

37Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė prašė: 1) nutraukti santuoką, sudarytą su atsakovu 1992 m.... 6. Ieškovė nurodė, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes jis vartojo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo... 8. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. sausio 14 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, nustatė, kad šalys bendro... 10. Teismas pažymėjo, kad materialinį išlaikymą vaikams privalo teikti abu... 11. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009... 12. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 13. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad teismas negali priteisti vaiko išlaikymui... 14. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad atsakovas kas mėnesį periodinėmis... 15. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo... 17. 1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad vienam... 18. 2. Ieškovė yra pateikusi pažymą, kad 2009 m. kovo mėn. UAB ,,Opus... 19. 3. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodė tikrovės neatitinkančias žinias... 20. IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 21. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašė palikti nepakeistą... 22. 1. Apeliacinės instancijos teismas padarė teisėtas ir pagrįstas išvadas,... 23. 2. CK 3.192 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti... 24. 3. Ieškovė dirba UAB ,,Opus Balticum“. Ji išvažiuoja dviem mėnesiams... 25. Teisėjų kolegija... 26. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 27. Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 353 straipsnio 1... 28. Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio ... 29. CK 3.192 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, kad tėvai privalo materialiai... 30. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad atsakovas kas mėnesį... 31. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos... 32. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos... 33. Dėl kasaciniame skunde nurodytų naujų aplinkybių... 34. Ieškovė kasaciniame skunde nurodė aplinkybes, kurios atsirado po bylos... 35. Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad, remiantis CK 3.201... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009... 38. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...