Byla 2A-1961-392/2014
Dėl žalos atlyginimo; trečiasis asmuo: L. V

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Virginijaus Kairevičiaus, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Loretos Lipnickienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Lesto“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1871-845/2014 pagal ieškovo AB „Lesto“ ieškinį atsakovui V. V. dėl žalos atlyginimo; trečiasis asmuo: L. V.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB „Lesto“ (buvusi AB „Rytų skirstomieji tinklai“) kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo V. V. 22 910,52 Lt žalos atlyginimo, 479 Lt elektros energijos skaitiklio keitimo ir funkcionalumo atstatymo išlaidas, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2008-12-12 patikrinus atsakovui nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo sodo pastato, esančio adresu ( - ), elektros energijos skaitiklį Nr. 779048, buvo nustatyta, kad elektros skaitiklio gaubto plombos falsifikuotos. Nustatę šį faktą, ieškovo darbuotojai, vadovaudamiesi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2005-10-07 Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350, 92 p., surašė Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 009945. Šis aktas, dalyvaujant atsakovui, 2008-12-23 buvo svarstytas Vilniaus regiono Vilniaus miesto pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009945 svarstymo komisijos, kuri, įvertinusi pažeidimų pobūdį, remdamasi minėtų taisyklių 97.4 p., protokolu Nr. 631 nusprendė atlikti sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą už trejus kalendorinius metus, t. y. nuo 2005-12-12 iki 2008-12-12, pagal akto surašymo metu surastų elektros energijos prietaisų galias, įvertinant per nustatytą laikotarpį apmokėtas sumas. Ieškovas pažymėjo, jog komisija akto surašymo neteisėtumo nenustatė, o vartotojo (atsakovo) kaltę preziumavo, kas sudarė pagrindą nustatyti perskaičiavimo laikotarpį ir neteisėtai suvartotos elektros energijos kiekį. 2008-12-12 akte Nr. 009945 užfiksuotas atsakovo neteisėtų veiksmų slaptas pobūdis - plombų falsifikavimo faktas. Taigi atsakovas pažeidė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 p. 3 d., todėl pagal 93 p. privalo atlyginti žalą. Kadangi atsakovas akto surašymo metu ieškovo darbuotojams leido patikrinti naudojamų elektros energijos imtuvų galią, tai suvartotos elektros energijos kiekis buvo apskaičiuotas už laikotarpį nuo 2005-12-12 iki 2008-12-12, dėl ko už be apskaitos suvartotą elektros energiją mokėtiną sumą sudaro 22 910,52 Lt. Nurodė, jog atsakovas, kaip gyvenamojo namo savininkas, privalo palaikyti tvarkingą elektros energijos apskaitos skaitiklį ir jo elementus, užtikrinti jo eksploatavimo saugumą, todėl jam kyla atsakomybė už elektros srovės transformatorių pažeidimus ir už nuostolius, padarytus dėl neteisėtai apskaitytos elektros energijos. Atkreipė dėmesį į tai, kad apskaitos prietaisas buvo įrengtas objekto viduje, todėl prie jo prieiti galėjo tik atsakovas ir jo šeimos nariai. Ieškovas pažymėjo, jog elektros energijos skaitiklis Nr. 779048 su falsifikuotomis gaubto plombomis negalėjo būti naudojamas tolimesniam atsakovo objekte naudojamos elektros energijos apskaitymui, todėl jis buvo pakeistas nauju. Tokiu būdu pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 93.3 p. atsakovas privalo atlyginti ieškovui 479 Lt elektros energijos skaitiklio keitimo ir funkcionalumo atstatymo išlaidas.

4Atsakovas V. V. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog tapatus ieškinys dėl 22 910,52 Lt žalos atlyginimo pareikštas ir ikiteisminiame tyrime. Be to, iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad neteisėtus veiksmus, atsakovui nesant namuose (be jo žinios ir sutikimo), galėjo atlikti kitas asmuo. Remiantis įtariamojo apklausos protokolu, galima daryti prielaidą, kad BK 179 str. l d. numatytą nusikalstamą veiką A. K. atliko vienas, be kitų gyvenamojo sodo pastato gyventojų žinios. Taigi ieškovas atsakovu pasirinko netinkamą asmenį. Atsakovas taip pat nurodė, jog ieškovo reikalaujama suma žalai atlyginti yra neproporcingai didelė, o Vilniaus regiono Vilniaus miesto pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009945 svarstymo komisijos sprendimas atlikti sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą už trejus kalendorinius metus yra nepagrįstas ir neproporcingas padarytai žalai. Pažymėjo, kad elektros energijos suvartojimas buvo netinkamai apskaitomas tik nuo 2008-11-29 iki 2008-12-12, todėl žalos dydis turi būti skaičiuojamas nuo jos padarymo dienos, o ne nuo 2005-12-12. Atsakovas V. V. atkreipė dėmesį į tai, kad gyvenamasis sodo pastatas yra šildomas kietu kuru, t. y. malkomis. Taip pat pažymėjo, jog teikiamos elektros energijos ir jos tinklo galia yra iki 5 kW, o ieškovas nurodė 13,225 kW ir 9,225 kW. Be to, pagal ieškovo paskaičiavimus už elektros energiją per mėnesį mokėtina suma sudaro 636,4 Lt, nors atsakovas išnaudoti tiek elektros energijos objektyviai neturėjo galimybės.

5Trečiasis asmuo L. V. atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko ir palaikė atsakovo atsiliepime išdėstytą poziciją.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-03-19 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies - ieškovui iš atsakovo priteisė 347,91 Lt žalos atlyginimo, 479 Lt elektros energijos skaitiklio keitimo ir funkcionalumo atstatymo išlaidas (iš viso – 827 Lt), 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 827 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2009-06-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 28,08 Lt žyminio mokesčio; atsakovui iš ieškovo priteisė 855 Lt atstovavimo išlaidų; iš ieškovo ir atsakovo į valstybės biudžetą lygiomis dalimis priteisė 91,08 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, t. y. iš kiekvieno po 46 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad, 2008-12-12 atlikus patikrinimą, buvo nustatytas elektros skaitiklio plombų pažeidimas ir vėliau, atlikus ekspertizę, nustatyta, kad abi gaubto plombos yra klastotės, bei kad elektros skaitiklio Nr. 779048 skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai pašaliniu įrankiu buvo priverstinai persukami, konstatavo neteisėto elektros energijos vartojimo faktą. Remdamasis LAT 2011-09-26 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-356/2011 bei LVAT 2007-12-29 sprendimu a. b. Nr. I16-21/2007, Vilniaus miesto apylinkės teismas pažymėjo, kad atsakovo ir trečiojo asmens nurodyta aplinkybė, jog plombas sufalsifikavo ieškovo darbuotojas A. K., nėra teisiškai reikšminga, nes šiuo atveju svarbu nustatyti ne tai, ar vartotojas kaltas dėl elektros apskaitos prietaiso sugadinimo, o tai, ar jo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais energijos įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai, standartą. Nagrinėjamojoje byloje konstatuota, kad atsakovas pažeidė pareigą užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais (Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties 5.5 p., Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 45.2 p.), todėl pripažinta, kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai bei atidžiai – neteisėtai neveikė -, ir dėl tokio atsakovo elgesio ieškovui buvo padaryta žala. Atsakovas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų jo kaltę. Aplinkybė, kad plombas suklastojo ieškovo darbuotojas, taip pat nepaneigia atsakovo kaltės dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo. Spręsdamas dėl atsakovo tinkamumo nagrinėjamojoje byloje, teismas nurodė, jog pagal Elektros energijos teikimo ir naudojimo taisyklių 62 p. už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai ar nuomininkai. Iš VĮ „Registrų centras“ išrašo nustatyta, jog atsakovas yra sodo pastato, esančio ( - ), savininkas. Be to, atsakovas tikrintame name elektros energijos vartotoju yra nuo 2001-08-10. Todėl teismas padarė išvadą, kad už elektros skaitiklio plombų klastojimą atsakingas yra atsakovas. Pastarojo argumentą, jog tai buvo padaryta be namo gyventojų žinios, teismas atmetė kaip nepagrįstą, nes byloje esantys duomenys patvirtina, kad apskaitos prietaisas yra sumontuotas atsakovui priklausančio namo viduje, taigi be atsakovo ar jo šeimos narių žinios į namą patekti yra objektyviai neįmanoma. Remdamasis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 p. ir byloje esančiais įrodymais (2008-12-12 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktu Nr. 009945/570 bei Vilniaus miesto pietinio skyriaus svarstymo komisijos 2008-12-23 protokolu Nr. 631), teismas konstatavo, kad plombos turėjo pastebimų trūkumų, gedimas buvo matomas, todėl plombų padirbimas negali būti vertintinas kaip slapto pobūdžio veika, ir sprendė, kad ieškovas turi teisę į nuostolių už laikotarpį nuo 2008-01-14 (paskutinės patikros data) iki 2008-12-12 atlyginimą. Spręsdamas dėl priteistinos žalos dydžio, teismas vadovavosi ieškovo atliktu elektros energijos suvartojimo apskaičiavimu per neapskaitinį laikotarpį. Ieškovo pateiktuose įrodymuose nurodyta, jog 2008 m. sausio mėn. suvartota 332,475 kWh, o 2008 m. gruodžio mėn. – 140,4 kWh. Atsižvelgdamas į tai, jog patikrinimai buvo atlikti 2008-01-14 ir 2008-12-12, teismas už šiuos mėnesius ieškovo paskaičiuotą elektros energijos kiekį sumažino per pusę, atitinkamai už 2008 m. sausio mėn. iki 166,225 kWh ir už 2008 m. gruodžio mėn. iki 70,2 kWh, ir apskaičiavo, kad suvartota elektros energijos per neapskaitinį laikotarpį sudaro 2217,625 kWh * 0,33 Lt = 732 Lt. Kadangi atsakovas 2008 m. už suvartotą elektros energiją sumokėjo 384,09 Lt, tai teismas priteisė ieškovui iš atsakovo 347,91 Lt (732 Lt – 384,09 Lt) žalos už neapskaitytą elektros energiją atlyginimo.

7Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Lesto“ prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-19 sprendimą dalyje, kurioje dalis ieškovo reikalavimų atmesta, pakeisti, ieškinį patenkinant visiškai. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas plombų klastojimą nepagrįstai priskyrė prie akivaizdžių pažeidimų ir dėl to padarė nepagrįstą išvadą, jog sunaudota elektros energija turi būti perskaičiuojama už laikotarpį nuo 2008-01-14 iki 2008-12-12. Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 p. akivaizdžiais pažeidimais laikytini tik plombų pažeidimas ar nutraukimas. Apeliantas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-20 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-92/2012. Be to, teismas klaidingai apskaičiavo žalos dydį už laikotarpį nuo 2008-01-14 iki 2008-12-12. Iš 2011-06-21 teismui pateiktos žalos apskaičiavimo lentelės matyti, kad laikotarpiu nuo 2008-01-14 patikrinimo iki 2008-12-12 pagal atsakovo turimų elektros prietaisų galią priskaičiuota 21 879 kWh (1662 + 3053 + 2955 + 2321 + 880 + 816 + 873 + 904 + 1420 + 2768 + 2977 + 1250) elektros energijos. Kadangi patikrinimas vyko 2008-01-14, per sausio mėn. priskaičiuota 3324 kWh dalintina per pusę ir gaunama 1662 kWh. Iš atsiskaitymo dokumentų matyti, jog atsakovas laikotarpiu nuo 2008-01-14 iki 2008-12-12 apmokėjo už 1200 kWh elektros energijos. Taigi nurodytu laikotarpiu atsakovas nesumokėjo už 20 679 kWh (21 879 kWh - 1200 kWh) sunaudotos elektros energijos. 2008 m. elektros energijos kaina buvo 0,33 Lt/kWh. Taigi gaunama, jog neteisėtu elektros energijos naudojimu laikotarpiu nuo 2008-01-14 iki 2008-12-12 atsakovas ieškovui padarė 6 824,07 Lt (20 679 kWh x 0,33 Lt/kWh) žalą.

8Atsakovas V. V. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-19 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad žala ieškovui buvo padaryta nusikalstamais ieškovo buvusio darbuotojo A. K. veiksmais, dėl ko buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 38-1-00115-08 dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 179 str. 1 d., ir už šiuos veiksmus nurodytas asmuo buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Taigi šis asmuo ir turi atlyginti ieškovui padarytą žalą. Ieškovas atsakovu pasirinko netinkamą asmenį. Atsakovo teigimu, A. K. veiksmai, 2008-11-29 atlikti su atsakovo V. V. ir trečiojo asmens L. V. gyvenamojo namo elektros energijos apskaitos skaitikliu, ir jų pobūdis atsakovui ir trečiajam asmeniui buvo nežinomi iki pat ikiteisminio tyrimo procesinių veiksmų L. V. atžvilgiu pradžios, t. y. iki 2008-12-12. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo teiginiai apie tariamai slaptą, t. y. niekam nežinomą, kaltininko nusikalstamų veiksmų pobūdį, ne tik neatitinka tikrovės ir nustatytų faktinių aplinkybių, bet ir savo turinio pobūdžiu sąmoningai klaidina teismą. Ieškovas, žinodamas apie A. K. 2008-11-29 su V. ir L. V. gyvenamojo namo elektros energijos apskaitos skaitikliu atliktus veiksmus ir jų pobūdžio esmę, atsakovo ir trečiojo asmens apie tai ne tik neinformavo, bet ir iki 2008-12-12, t. y. 14 parų, sąmoningai nesiėmė jokių priemonių, būtinų nedelsiant nutraukti elektros energijos vartojimo taisyklių pažeidimą ir sustabdyti jam daromos žalos didėjimą. Taigi ieškovas tyčia ar dėl nusikalstamo aplaidumo tiesiogiai įtakojo jam daromos žalos dydžio augimą. Todėl žalos atlyginimo ieškovas iš atsakovo teoriškai gali reikalauti tik už 14 parų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo teigimu, ieškovo reikalaujama suma žalai atlyginti mažintina arba iš viso nepriteistina. Pagal 2001-08-10 Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį su buitiniu vartotoju Nr. 182619-2, atsakovo ir trečiojo asmens gyvenamajame name tiekiamos elektros ir jos tinklo galia nėra didesnė nei 5,0 kW, todėl namo elektros instaliacija nėra ir negalėtų būti pajėgi užtikrinti ir atlaikyti ieškinyje nurodytus elektros energijos suvartojimo kiekius. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismui kartu su atsiliepimu pateiktų dokumentų ir 2011-06-28 SB „Vyšnia“ pirmininkės pažymos matyti, kad V. ir L. V. namas šildomas krosnimi ir kietojo kuro katilu, todėl ieškovas neturėjo jokio pagrindo skaičiuoti žalą dėl elektros sąnaudų patalpų šildymui. Ieškovas teismui nepateikė jokių duomenų, kuriais remdamasis tvirtina, kad dviejų vyresnio amžiaus asmenų šeima nuo 2005-11-29 iki 2008-12-12, t. y. daugiau nei trejus metus, kiaurą parą be perstojo naudojosi visais namuose esančiais elektros prietaisais, kurių dalies tuo laikotarpiu net nebuvo įsigiję. Net Vilniaus miesto apylinkės teismui pareikalavus iš ieškovo pagrįsti pateiktus žalos dydžio skaičiavimus, ieškovas nenurodė, kiek atsakovo ir trečiojo asmens name yra elektros apšvietimo prietaisų, kokio jie galingumo, taupumo, kur jie yra įrengti ir kaip, kokiu metu bei kiek laiko naudojami, ir iki šiol teismą klaidina, tvirtindamas, jog V. ir L. V. gyvenamojo namo apšvietimo prietaisai kasdieną ir vos ne kas valandą sunaudoja net 0,975 kW elektros energijos. Su ieškovu sudarytoje sutartyje suvartotos elektros energijos kiekių ir kainų perskaičiavimas, teisė reikalauti papildomo/pakartotinio mokėjimo už praėjusį trejų metų laikotarpį, kaip teisinės (baudinės) priemonės, nenumatytos. Atsakovo teigimu, ieškovo minimas trejų metų laikotarpis žalai atlyginti yra ne kas kita, o ieškinio senaties terminas, skaičiuotinas nuo 2008-12-12 iki 2011-12-12. Atsakovas nurodė, kad 2007-2010 metais per vieną mėnesį vidutiniškai suvartojo apskaitinės elektros energijos už 31,3 Lt, taigi per parą - už 1,0282 Lt (suapvalinus - 1,03 Lt). Todėl per 14 parų (nuo 2008-11-29 iki 2008-12-12), neapskaitinio elektros energijos vartojimo metu, ieškovui realiai padarytos žalos suma nėra ir negalėjo būti didesnė nei 14,42 Lt. Atsakovo teigimu, jam pateiktame ieškovo apeliaciniame skunde nurodyta mažesnė ieškinio suma - 22 407,4 Lt, kai ieškovas tvirtino patyręs 22 910,52 Lt žalą ir dalies savo reikalavimų tinkamai neatsisakė. Ieškovo reikalavimas už 14 galimai neteisingai apskaitomos elektros energijos vartojimo parų atlyginti net 22 910,52 Lt tariamos žalos yra akivaizdžiai neproporcingas, prieštarauja CK 6.288 str. ir 6.249 str., pažeidžia CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei neatitinka suformuotos teismų praktikos žalos atlyginimo klausimais. CK 6.288 str. numatyta, kad žala atlyginama nuo jos padarymo dienos, o jeigu žala atsirado vėliau – nuo jos atsiradimo dienos, todėl ieškovui padaryta žala galėjo ir gali būti skaičiuojama tik nuo 2008-11-29, nes žala niekaip negalėjo atsirasti anksčiau nei buvo atlikti neteisėti veiksmai, vieninteliai tiesiogiai sąlygoję žalos fakto atsiradimą. Reglamentavimas, kai žalą galima apskaičiuoti už ilgesnį laikotarpį, reiškia įstatymo (CK) ir norminio teisės akto („Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių“) koliziją, kuri šiuo atveju turėtų būti sprendžiama pagal teisės aktų hierarchijos taisyklę, t. y. įstatymas yra aukštesnės galios teisės aktas, ir jam prieštaraujančios norminio teisės akto nuostatos vienareikšmiškai negali būti taikomos. Ieškovas tariamai per trejus metus suvartotos elektros energijos kiekius savavališkai nepagrįstai perskaičiavo, nekreipdamas dėmesio į už suvartotą elektros energiją sumokėtas sumas. Be to, perskaičiavimą ieškovas atliko, remdamasis perskaičiavimo momentu, o ne 2005, 2006, 2007 ar 2008 metais galiojusiomis kainomis už suvartotos elektros energijos kilovatvalandę. Tokie ieškovo paskaičiavimai, atlikti remiantis teisiškai atgal negaliojančiais įkainiais, nėra ir negali būti pripažinti tinkamais ieškinio pagrindais. 2008-01-14 ieškovo kontrolierė M. G. V., patikrinusi V. ir L. V. gyvenamajame name įrengtą elektros energijos apskaitos skaitiklį, konstatavo, kad skaitiklio rodmenys yra 07061, ir plombų pažeidimo ir/ar neteisėto elektros vartojimo fakto nerado. Todėl ieškovas reikalavimo teisės dėl žalos atlyginimo už laikotarpį nuo 2005-12-12 iki 2008-01-14 neturi. Taip pat ieškovas neturi nei pagrindo, nei teisės reikalauti menamos, realiai neegzistuojančios žalos, ir už laikotarpį nuo 2008-01-14 iki 2008-11-29. Atsakovas V. V. pažymėjo, kad byloje nėra jokių duomenų, paneigiančių, kad nusikaltimą padariusiam A. K. baudžiamojoje byloje nebuvo ir nėra pareikštas savarankiškas civilinis ieškinys dėl 2008-11-29 atsakovo ir trečiojo asmens gyvenamajame name nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo.

9Trečiasis asmuo L. V. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-19 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti visas jos sutuoktinio V. V. patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad visiškai pritaria atsakovo V. V. atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą išdėstytoms faktinėms aplinkybės, teisiniams vertinimams bei pareikštiems prašymams.

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad 2001-08-10 tarp AB „Lietuvos energija“ filialo Vilniaus elektros tinklų (tiekėjo) ir V. V. (vartotojo), gyv. SB „Vyšnia“ skl. Nr. ( - ), buvo sudaryta Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis su buitiniu vartotoju Nr. 182619-2. Šios sutarties 5.5 p. V. V. įsipareigojo užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros energijos apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą ir nekeisti elektros energijos apskaitos prietaisų pajungimo schemos. Be to, vartotojas įsipareigojo nedelsdamas pranešti tiekėjui apie visus pastebėtus apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių plombų pažeidimus (t. 2, b. l. 19). Atsakovui V. V. nuosavybės teise priklausančiame sodo pastate, esančiame ( - ), SB „Vyšnia“ (t. 1, b. l. 27), ieškovo darbuotojams atlikus patikrinimą, 2008-12-12 buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 009945/570, kuriame užfiksuota, kad elektros energijos skaitiklio Nr. 779048 plombos suklastotos (t. 1, b. l. 25). Šio akto pagrindu Vilniaus regiono Vilniaus miesto pietinio skyriaus svarstymo komisija 2008-12-23 surašė protokolą Nr. 631, kuriame nurodė, kad patikrinimo metu pastebėta, jog plombos ant elektros skaitiklio gnybtų dangtelio ir gaubto falsifikuotos. Komisija, įvertinusi nustatytų pažeidimų pobūdį, nusprendė atlikti sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą už trejus kalendorinius metus, t. y. nuo 2005-12-16 iki 2008-12-16 pagal rastų ėmėjų galias, įvertinant perskaičiavimo laikotarpiu apmokėtas sumas ir nustatytus rodmenis (t. 1, b. l. 23). Ieškovas, vadovaudamasis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis 2005-10-07 Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350, atliko sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą ir nustatė, kad atsakovas ieškovui turi sumokėti 22910,52 Lt (t. 1, b. l. 7-20). 2008-12-29 ieškovas kreipėsi į atsakovą su raštu dėl apmokėjimo, kuriuo prašė iki 2009-01-13 sumokėti 23 389,52 Lt (22 910,52 Lt už nepaskaitinį elektros energijos naudojimą bei 479 Lt už sugadinto elektros skaitiklio keitimą ir funkcionalumo atstatymą) (t. 1, b. l. 22), tačiau atsakovas ieškovo reikalaujamos sumos nesumokėjo.

13Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 38-1-00115-08 pagal BK 179 str. 2 d., dėl to, jog įtariamasis A. K. atsukdavo ieškovo klientams elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, klastodavo plombas – tokiu būdu grobstė tiekiamą elektros energiją ir ieškovui padarė didelę turtinę žalą. Ikiteisminio tyrimo metu surinkus duomenų, kad elektros energija buvo grobstoma atsakovo ir trečiojo asmens gyvenamajame name, esančiame ( - ), 2008-12-12 šiame name buvo atlikta krata, kurios metu paimtas šio namo elektros energijos tiekimo apskaitos prietaisas – elektros skaitiklis Nr. 779048 bei plombos, kurios, kaip įtariama, buvo suklastotos. Paimtas elektros skaitiklis bei plombos buvo perduoti tirti Lietuvos teismo ekspertizės centrui, siekiant nustatyti, ar paimto elektros skaitiklio rodmenys buvo keisti ir klastotos plombos (t. 1, b. l. 98). Lietuvos teismo ekspertizės centras atliko ekspertizę ir 2011-03-25 specialisto išvadoje nurodė, kad abi gaubto plombos yra klastotės; gaubtas po uždėjimo buvo pažeistas; kartu su skaitikliu kartoninėje dėžėje rastos keturios plombos buvo užspaustos ne tirti pateiktais plombavimo replių puansonais; skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai pašaliniu įrankiu buvo priverstinai persukami (t. 1, b. l. 99-129).

14Byloje keliami klausimai, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarytus pažeidimus kvalifikavo kaip akivaizdaus (matomo) pobūdžio, ir ar pirmosios instancijos teismas, priteisdamas žalos atlyginimą už laikotarpį nuo 2008-01-14 iki 2008-12-12, teisingai apskaičiavo padarytos žalos dydį.

15Apeliaciniame skunde ieškovas nurodė, kad teismas plombų klastojimą nepagrįstai priskyrė prie akivaizdžių pažeidimų ir dėl to padarė nepagrįstą išvadą, jog sunaudota elektros energija turi būti perskaičiuojama už laikotarpį nuo paskutinio patikrinimo, t.y. nuo 2008-01-14 iki 2008-12-12. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto argumentu sutinka iš dalies. Pažymėtina, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 6 ir 97.4 punktuose įtvirtintos akivaizdaus (matomo) ir slapto pobūdžio pažeidimų apibrėžtys ir jais padarytos žalos apskaičiavimo tvarka. Matomas elektros energijos apskaitos prietaiso sugadinimas konstatuojamas tada, kai yra pažeistas elektros skaitiklio stiklas, korpusas, gnybtų trinkelė ar pan., sugadintas matavimo transformatorius, bandymo gnybtynas, laidininkai ar kita; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos elemento, elektros apskaitos spintos ar kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio diskui stabdyti; pakeista elektros apskaitos prietaiso prijungimo schema ar pan. Taigi, radus buitiniam vartotojui tiekiamai elektros energijai apskaityti įrengtą elektros apskaitos prietaisą ar elektros apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimas matomas, operatorius turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatoriaus atstovo dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri metai. Slapto pobūdžio elektros apskaitos prietaiso sugadinimas (paveikimas) – kai buitinis vartotojas, siekdamas sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, kitaip paveikia elektros apskaitos prietaisą ar elektros apskaitos schemos elementus, o operatoriaus atstovas per paskutinį elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimą šios buitinio vartotojo veikos dėl jos slapto pobūdžio negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi specialiaisiais prietaisais, elektros apskaitos prietaisų, matavimo transformatorių falsifikavimas ar pan.) arba įrengdamas paslėptą atvadą prijungė elektros imtuvus prieš elektros apskaitą arba be jos. Slapto pažeidimo atveju operatorius turi teisę perskaičiuoti tokio buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesnį kaip treji metai. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato operatoriaus sudaryta komisija.

16Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad patvirtintose Taisyklėse negali būti numatyti visi įmanomi pažeidimų atvejai, juolab kad vienu metu gali būti padaryti keli pažeidimai, skirtingo pobūdžio ir akivaizdumo laipsnio, todėl teismas, nustatydamas žalos dydį, turi vertinti nustatytus elektros apskaitos prietaisų pažeidimus sistemiškai, t. y. juos vertinti kaip visumą ir spręsti, kokį pobūdį – matomų ar užslėptų pažeidimų, jie labiau atitinka. Visiško atitikimo gali būti neįmanoma nustatyti dėl padarytų pažeidimų įvairovės, todėl nustatoma, kas labiau tikėtina, remiantis įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklėmis, vidiniu teismo įsitikinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-20 nutartis c. b. Nr. 3K-3-92/2012). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad abi elektros skaitiklio gaubto plombos yra suklastotos, o skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai pašaliniu įrankiu buvo priverstinai persukami. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad padaryti elektros apskaitos prietaiso pažeidimai vertintini kaip slapto pobūdžio, nes plombos nebuvo pažeistos apskritai ar nutrauktos (tik tai būtų vertinama kaip akivaizdaus pobūdžio pažeidimas), jos buvo suklastotos (falsifikuotos); tai, kad skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai pašaliniu įrankiu buvo priverstinai persukami, vizualiai taip pat negali būti vertinama kaip akivaizdus pažeidimas. Taigi, sistemiškai vertinant byloje nustatytas faktines aplinkybes ir padarytų elektros apskaitos prietaisų pažeidimo pobūdį, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai plombų klastojimo faktą kvalifikavo kaip akivaizdaus (matomo) pobūdžio. Kaip jau buvo minėta, slapto pažeidimo atveju operatorius turi teisę perskaičiuoti tokio buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesnį kaip treji metai, tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad formaliai apskaičiuoti žalą už trejus metus pagal aukščiau nurodytų taisyklių 97.4 p. neatitiktų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, todėl žala priteistina už laikotarpį nuo 2008-01-14, t. y. nuo paskutinės patikros dienos, iki 2008-12-12, t. y. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto surašymo dienos – už 11 mėnesių, už kurį, nors ir neteisingai kvalifikavęs padarytų pažeidimų pobūdį, pirmosios instancijos teismas ir priteisė. Tokio skaičiavimo galimybė yra įtvirtinta ir jau minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-20 nutartyje Nr. 3K-3-92/2012.

17Be to, apeliantas skunde nurodė, kad teismas klaidingai apskaičiavo žalos dydį už laikotarpį nuo 2008-01-14 iki 2008-12-12. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo apelianto argumentu, tačiau apelianto pateiktas priteistinos žalos dydis taip pat apskaičiuotas neteisingai. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl priteistinos žalos dydžio, vadovavosi ieškovo atlikto elektros energijos suvartojimo apskaičiavimo per neapskaitinį laikotarpį dalimi, į kurį įtraukta tik elektros energija reikalinga apšvietimo prietaisams veikti (t. 1, b. l. 8 (pažymėta)). Šie duomenys teismui buvo pateikti kartu su ieškiniu 2009-06-18, tačiau 2011-06-21 ieškovas teismui pateikė naują detalizuotą ir tikslesnį elektros energijos apskaičiavimą, kuriame nurodomas kiekvienas atsakovo namuose naudotas elektros prietaisas (t. 1, b. l. 157-158). Taigi pirmosios instancijos teismas, nustatydamas priteistinos žalos dydį, turėjo vadovautis būtent šia, o ne kartu su ieškiniu pateikta lentele. Iš detalizuotos (2011-06-21 teismui pateiktos) lentelės, matyti, kad laikotarpiu nuo 2008-01-14 patikrinimo iki 2008-12-12 pagal atsakovo turimų elektros prietaisų galią priskaičiuota 21 254 kWh (1662 (3324/2) + 3053 + 2955 + 2321 + 880 + 816 + 873 + 904 + 1420 + 2768 + 2977 + 625 (1250/2)) elektros energijos, ir tai sudaro 7 013,82 Lt (21 254 kWh * 0,33 Lt/kWh). Šis elektros energijos kiekis neviršija leistinų 5 kW atsakovo tinklo galios. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas 2008 m. už suvartotą elektros energiją sumokėjo 384,09 Lt, ieškovui iš atsakovo priteistina suma sudaro ne 347,91 Lt, kaip apskaičiavo pirmosios instancijos teismas, ir ne 6 824,07 Lt, kaip apskaičiavo apeliantas, o 6 629,73 Lt.

18Apelianto apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, tačiau, apeliacinės instancijos teismo nuomone, remiantis aukščiau nurodytais motyvais, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-19 sprendimas yra keistinas.

19Keičiant pirmosios instancijos teismo sprendimą, ieškovo ieškinys tenkintinas 30 proc. Atsižvelgiant į tai, perskirstytinos priteistos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovui priteistina 30 proc. už ieškinį sumokėto 702 Lt žyminio mokesčio, t. y. 210,6 Lt, bei už apeliacinį skundą sumokėto 672 Lt žyminio mokesčio, t. y. 201,6 Lt, (iš viso 412,2 Lt). Atitinkamai atsakovui priteistina 70 proc. jo patirtų bylinėjimosi išlaidų. Kadangi atsakovas advokatui už teisinę pagalbą, bylinėjantis pirmosios instancijos teisme, sumokėjo 2 420 Lt (t. 3, b. l. 19-20), jam turėtų būti priteisiama 1 694 Lt. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra neprotingai didelės, todėl priteistina suma mažintina iki 1 000 Lt. Atsakovas V. V. taip pat prašė priteisti jo patirtas bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas, tačiau, kadangi byloje nėra jas pagrindžiančių įrodymų, atsakovo patirtos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos nepriteistinos. Ieškovui ir atsakovui priteistinas bylinėjimosi išlaidas įskaičius, atsakovui iš ieškovo iš viso priteistina 587,8 Lt (1 000 Lt - 412,2 Lt) bylinėjimosi išlaidų. Valstybei iš ieškovo priteistina 63,76 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurias iš viso sudaro 91,08 Lt, o iš atsakovo - 27,32 Lt.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., 330 str., 331 str.,

Nutarė

21Ieškovo AB „Lesto“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-19 sprendimą pakeisti.

23Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

24„Ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovo V. V., a. k. ( - ), ieškovui AB „Lesto“, į. k. ( - ), 6 629,73 Lt žalos, 479 Lt elektros energijos skaitiklio keitimo ir funkcionalumo atstatymo išlaidų, iš viso – 7 108,73 Lt (septynis tūkstančius vieną šimtą aštuonis Lt 73 ct) ir 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 7 108,73 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2009-06-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.“

25Iš ieškovo AB „Lesto“ atsakovui V. V. iš viso priteisti 587,8 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt septynis Lt 80 ct) bylinėjimosi abejose teismo instancijose išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas AB „Lesto“ (buvusi AB „Rytų skirstomieji tinklai“) kreipėsi... 4. Atsakovas V. V. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog... 5. Trečiasis asmuo L. V. atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko ir palaikė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-03-19 sprendimu ieškinį patenkino iš... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Lesto“ prašė Vilniaus miesto apylinkės... 8. Atsakovas V. V. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį... 9. Trečiasis asmuo L. V. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. ... 11. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2001-08-10 tarp AB „Lietuvos energija“... 13. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas... 14. Byloje keliami klausimai, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarytus... 15. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodė, kad teismas plombų klastojimą... 16. Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad patvirtintose Taisyklėse negali būti... 17. Be to, apeliantas skunde nurodė, kad teismas klaidingai apskaičiavo žalos... 18. Apelianto apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios... 19. Keičiant pirmosios instancijos teismo sprendimą, ieškovo ieškinys... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 21. Ieškovo AB „Lesto“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-19 sprendimą pakeisti.... 23. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 24. „Ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovo V. V., a. k. ( - ),... 25. Iš ieškovo AB „Lesto“ atsakovui V. V. iš viso priteisti 587,8 Lt (penkis...