Byla 2A-311-560/2015
Dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. nutarties, kuria atsisakyta pagal atsakovo prašymą priimti papildomą sprendimą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Laimos Gerasičkinienės, Jūratės Varanauskaitės ir Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „East W. A.“ ir atsakovo M. V. apeliacinius skundus dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „East West Agro“ ieškinį atsakovui M. V. dėl netesybų priteisimo ir pagal atsakovo M. V. atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. nutarties, kuria atsisakyta pagal atsakovo prašymą priimti papildomą sprendimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ukmergės rajono apylinkės teismas 2013-09-26 priėmė sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-334-759/2013 pagal ieškovo UAB „East West Agro“ ieškinį atsakovui M. V. dėl netesybų priteisimo, kuriuo ieškovo ieškinį tenkino visiškai ir priteisė iš atsakovo M. V. 54 087 Lt netesybų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. 2013-10-18 atsakovas M. V. pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Teismas 2013-11-19 nutartimi panaikino Ukmergės rajono aplinkės teismo 2013-09-26 sprendimą už akių ir atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės.

5Ieškovas UAB „East W. A.“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo M. V. 54 087 Lt netesybų, 5 procentų dydžio palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2012-05-28 sudarė su atsakovu pirkimo-pardavimo sutartį Nr. EWA-120528, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas – nupirkti naują javų kūlimo kombainą ( - ). Remiantis sutarties 6.1 p., atsakovas privalėjo per 1 darbo dieną po sutarties pasirašymo sumokėti 50 000 Lt dydžio avansą. Atsakovas šio įsipareigojimo bei kitų sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovas prašė atlyginti jo patirtus nuostolius dėl sutarties nevykdymo. Sutarties 10.2 p. nustatyta, jog jeigu pirkėjas nutraukia sutartį ir atsisako pirkti prekę, sumoka 10 proc. netesybų mokestį nuo visos sumos. Ieškovo paskaičiuota netesybų suma sudaro 54 087 Lt. Ieškovas siuntė atsakovui pretenziją dėl netesybų sumokėjimo, tačiau atsakovas į pretenziją nereagavo ir netesybų nesumokėjo.

6Ieškovas pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad nesutinka su atsakovo teiginiu dėl praleisto ieškinio senaties termino. Nurodė, kad savo reikalavimą ieškovas grindžia 2012-05-28 pirkimo-pardavimo sutarties nuostatomis, t. y. sutarties 10.2.p. Teisę į netesybas suteikia atsisakymas pirkti prekę iš atsakovo pusės. Pažymėjo, kad atsakovas nesumokėjo nei avanso, nei likusios prekės kainos, nei atliko veiksmus dėl prekės priėmimo ir t. t. Pasak ieškovo, numatyto avanso nesumokėjimas savaime nereiškia, jog atsakovas atsisako pirkti prekę, nes tokia nuostata sutartyje nėra įtvirtinta. Sutartyje nustatyta, jog ji galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Nurodė, kad 2012-08-09 ieškovas išsiuntė atsakovui pretenziją, kurioje pažymėjo, jog atsakovas ne tik nesumokėjo avanso, bet ir nevykdė kitų prievolių, t. y. nemokėjo prekės kainos, neatliko veiksmų, susijusių su prekės paėmimu ir kt. Mano, kad pretenzijos data – 2012-08-09 ir laikytina ieškinio senaties termino pradžia. Taip pat ieškovas pažymėjo, kad 2012 m. lapkričio mėn. kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo skolą. Pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ieškovas pateikė nepraėjus 6 mėnesiams net ir nuo sutarties sudarymo dienos, todėl ieškovas ieškinio senaties termino nėra praleidęs. Ieškovas nurodė, kad jeigu teismas manys, jog ieškinio senaties terminas praleistas, tuomet prašo ieškinio senaties terminą atnaujinti.

7Atsakovas M. V. pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo nesutiko. Nurodė, kad niekada su ieškovu nepasirašinėjo jokios sutarties dėl javų kūlimo kombaino įsigijimo. Pažymėjo, kad ieškovas reikalauja atlyginti netesybas, o netesyboms yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Kombaino pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2012-05-28, todėl, atsakovo teigimu, ieškovas, kreipdamasis į teismą 2013-01-25, praleido ieškinio senaties terminą. Pagal sutartį atsakovui nustatyta pareiga per 1 darbo dieną nuo sutarties pasirašymo sumokėti avansą, todėl ieškinio senaties termino pradžia reikalavimui dėl netesybų sumokėjimo turi būti skaičiuojama kitą darbo dieną po sutarties pasirašymo, t. y. nuo 2012-05-29, kai turėjo būti sumokėtas avansas. Ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi 2013-01-25, t. y. praėjus 8 mėnesiams nuo skaičiuojamos dienos. Nesutiko su ieškovo nuomone, kad ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo pretenzijos pareiškimo dienos, kadangi datą pretenzijai pareikšti ieškovas pasirinko savo nuožiūra. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovu dėl to, kad ieškovas jau 2012 m. lapkričio mėn. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo ir dėl to nepraleistas ieškinio senaties terminas. Atsakovas nurodė, kad tai yra dvi atskiros bylos – viena byla dėl skolos priteisimo, kita dėl netesybų priteisimo, o tai yra du atskiri dalykai. Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovo prašymu atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą dėl svarbių priežasčių, nes ieškovas išvis neturi teisės reikalauti netesybų atlyginimo, kadangi atsakovas nepasirašinėjo jokios pirkimo-pardavimo sutarties. Nurodė, kad joks kombainas atsakovui nebuvo perduotas, be to, prašoma priteisti netesybų suma yra aiškiai per didelė CK 6.73 str. 2 d. prasme. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senaties terminą, prašymą dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

8Po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo atsakovas M. V. pateikė teismui prašymą priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų atsakovui priteisimo. Prašyme nurodė, jog atsakovas be jo naudai teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų papildomai patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti rengiant procesinius dokumentus, atstovaujant atsakovą teisme ir atliekant kitus būtinus procesinius veiksmus, taip pat rengiant prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo. Papildomai atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 4 440,70 Lt. Nurodė, kad atsakovas sudarė sutartį su advokatu dėl teisinių paslaugų ir šalys susitarė dėl valandinio advokato paslaugų įkainio, t. y. atsakovas įsipareigojo sumokėti advokatui už faktiškai pastarojo sugaištą laiką rengiant procesinius dokumentus, atstovaujant teisme, vykstant į posėdį ir t. t., todėl iki teismo posėdžio atsakovas nežinojo ir objektyviai negalėjo žinoti, kiek pastarajam teks sumokėti advokatui už teisines paslaugas, nes nežinojo, kiek laiko užtruks posėdis ir kt. Nurodė, kad 2014-02-10 vykusio teismo posėdžio metu sąskaita už paskutinius advokato atliktus veiksmus (suteiktas paslaugas) dar nebuvo apmokėta, o teikiant teismui įrodymus apie šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas, reikalinga pateikti ne tik sąskaitą, bet ir jos apmokėjimą patvirtinančius įrodymus, ko atsakovas objektyviai negalėjo padaryti minėto teismo posėdžio metu dėl minėtų objektyvių priežasčių.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų esmė

10Ukmergės rajono apylinkės teismas 2014-03-03 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo UAB „East West Agro“ atsakovo M. V. naudai 5 142,38 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Teismas nurodė, kad nei atsakovas, nei jo atstovas teigdami, jog 2012-05-28 pirkimo-pardavimo sutartis negali sukelti teisinių pasekmių, neįvardijo įstatymo numatyto konkretaus jos negaliojimo pagrindo, išskyrus tai, kad atsakovo parašas suklastotas ir jis neišreiškė savo valios pirkti sutartyje nurodytą javų kūlimo kombainą. Teismo vertinimu, sandoriai, turintys valios trūkumų, yra ne niekiniai, bet nuginčijami, t. y. jie gali būti pripažinti negaliojančiais tik įstatymo nurodytam asmeniui pareiškus reikalavimą (ieškinį ar priešieškinį) dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir įrodžius, kad sandoris neatitinka jį sudariusio asmens valios. Teismas nurodė, kad atsakovas nesikreipė į teismą su tokiu reikalavimu, byloje nėra jokių įrodymų, jog sutartį pasirašė ne atsakovas. Teismo vertinimu, atsakovas nenurodė bei neįrodė, kad minėta pirkimo-pardavimo sutartis pažeidžia kurį nors įstatymo imperatyvųjį reikalavimą, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti šią sutartį negaliojančia. Taip pat teismas nurodė, kad siekiant nustatyti ieškinio senaties termino pradžią būtina išsiaiškinti, kurią dieną asmuo turėjo ir galėjo sužinoti, kad jo teisė pažeista. Nuo tos dienos ir turi būti skaičiuojamas ieškinio senaties terminas. Teismo vertinimu, ieškovas apie pažeistas savo teises ieškovas sužinojo 2012-05-29, t. y. kitą darbo dieną, kai atsakovas nesumokėjo 50 000 Lt avanso pagal sutartį, todėl ieškinio senaties terminas yra skaičiuojamas nuo minėtos datos. Pažymėjo, kad pagal CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių terminas, t. y. ieškovas ginti savo pažeistas teises turėjo iki 2012-11-29. Teismas atmetė ieškovo teiginius, jog ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimo momento, t. y. nuo 2012-08-09, kaip nepagrįstus. Teismo nuomone, rūpestingas ir apdairus asmuo kitą dieną po sutarties pasirašymo, kai nebuvo sumokėtas avansas, turėjo suprasti, kad jo teisės pažeistos. Taip pat teismas kritiškai vertino ieškovo argumentus, jog jis savo pažeistas teisės pradėjo ginti nepraleisdamas ieškinio senaties termino dar ir todėl, kad 2012-11-23 kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos iš skolininko M. V. priteisimo. Teismas pažymėjo, kad, pirma, 2012-11-23 buvo pateiktas pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo, o ne dėl netesybų priteisimo, antra, skolininkui pareiškus prieštaravimus, kreditorius (ieškovas) laiku nepateikė teismui ieškinio ir teismo įsakymas buvo panaikintas, šią nutartį paliko galioti ir Vilniaus apygardos teismas, trečia, tai yra atskira byla, kuri yra užbaigta, kadangi kreditorius nepateikė teismui ieškinio per nustatytą terminą. Teismas atkreipė ieškovo dėmesį į tai, kad ieškinys teismui pateiktas tik 2013-01-28, t. y. buvo užvesta nauja byla dėl netesybų priteisimo, ir tai nebuvo ieškinys toje pačioje byloje, kurioje buvo priimtas teismo įsakymas, nes teismo įsakymas buvo panaikintas 2013-01-08 dėl to, jog kreditoriui tris kartus nepavyko įteikti teismo procesinių dokumentų, siustų registruotu paštu. Teismas pažymėjo, kad ieškovui atsakovo prieštaravimai byloje dėl teismo įsakymo išdavimo buvo siunčiami tris kartus ieškovo – bendrovės registruotu buveinės adresu, visi trys laiškai grįžo su atžyma „Neatsiėmė“. Nurodė, jog siunčiant dokumentus įmonės buveinės adresu, protinga manyti, kad korespondencija įmonėje tvarkoma taip, jog laiško išsiuntimas registruotu paštu pasieks adresatą. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas nenurodė nei vienos svarbios priežasties, dėl kurios buvo praleistas ieškinio senaties terminas, bei į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kuris turi valdymo organus, taip pat jo interesus atstovauja kvalifikuotas teisininkas, teismas padarė išvadą, jog ieškinio senaties terminas praleistas be svarbios priežasties ir jis neatnaujintinas.

12Ukmergės rajono apylinkės teismas 2014-03-27 nutartimi atmetė atsakovo M. V. advokato L. J. prašymą priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

13Teismas nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Teismo vertinimu, atsakovas ir jo advokatas patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus galėjo pateikti teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsakovo advokato argumentus, kad pagal pasirašytą teisinių paslaugų sutartį atsakovas turi atsiskaityti už advokato suteiktas paslaugas per 10 kalendorinių dienų nuo tada, kai pateikta sąskaita, kad sąskaitos išrašomos paskutinę arba kitą mėnesio dieną, todėl pateikti patirtų bylinėjimosi išlaidų patvirtinančių dokumentų nebuvo galimybės, teismas vertino kritiškai, nes, teismo vertinimu, atsakovo advokatas, būdamas teisininkas – advokatas ir atstovaudamas šalį, neabejotinai žino, kad tokia pasirašyta teisinių paslaugų sutartis tarp advokato ir jo atstovaujamojo apribos galimybes jo klientui gauti apmokėjimą už advokato suteiktas paslaugas, ir kad sudarys klientui papildomų išlaidų, dėl kurių priteisimo kreipiantis į teismą reikia mokėti advokatui už prašymo surašymą ir t. t. Be to, nurodė, kad advokatas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos galėjo klientui pateikti suteiktų paslaugų sąrašą su įkainiais, advokatas iki posėdžio žinojo, kiek jis patirs išlaidų kelionei į Ukmergės rajono apylinkės teismą ir atgal, taip pat iki teismo posėdžio dienos žinojo, kiek laiko jis rengėsi bylos nagrinėjimui. Pažymėjo, kad procesas vyko žodinio proceso tvarka, taigi nebuvo būtinybės advokatui teismui pateikti rašytinių paaiškinimų. Teismo vertinimu, CPK 277 str. 1 d. 3 p. šiuo atveju negali būti taikomas, kadangi ieškovo įrodymai apie patirtas advokato išlaidas pateikti po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

14III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

15Atsakovas M. V. apeliaciniu skundu prašo pakeisti skundžiamo 2014-03-03 teismo sprendimo motyvuojamąją dalį (toje apimtyje, kuria teismas konstatavo, jog byloje nėra jokių įrodymų, kad sutartį pasirašė ne atsakovas; atsakovas neįrodė, kad sutartis pažeidžia kurį nors imperatyvų įstatymo reikalavimą; atsakovas nesikreipė su ieškiniu/ priešieškiniu dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) ir konstatuoti, kad ieškovas neįrodė, jog sutartis buvo sudaryta bei kad ieškinys turėtų būti atmestas šiuo pagrindu, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė teismo skirti sutarties (sutartyje esančio parašo) ekspertizę, tačiau šis prašymas nebuvo patenkintas. Teigia, kad šis atsakovo parašas ginčo sutartyje yra suklastotas, o ieškovas nepateikė jokių kitų įrodymų, kurie galėtų pagrįsti sutarties sudarymą. Mano, kad tam, jog sutartis galėtų nebūti pripažinta tinkamu įrodymu, pakanka pareikšti apie jos suklastojimą. Mano, kad atsakovas įrodė, jog ne jis pasirašė ginčo sutartį, ir dėl to šioje byloje neturėjo būti keliamas klausimas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia.

16Ieškovas UAB „East West Agro“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė skundžiamą 2014-03-03 teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ginčo sutartyje įtvirtintos netesybos, kurios turi būti sumokėtos, jeigu atsakovas netinkamai vykdo sutartį, ir kurios vertintinos kaip ieškovo minimalūs nuostoliai, kurie nereikalauja papildomo įrodinėjimo. Nesutinka su teismo išvada, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, nes teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pažymėjo, kad šiuo atveju atsakovas nesumokėjo nei avanso, nei likusios prekės kainos, nei atliko veiksmus dėl prekės priėmimo, nei pateikė būtiną informaciją, t. y. atsakovas tinkamai neįvykdė visumos prievolių pagal sutartį, ir būtent visumos prievolių, o ne pavienės prievolės neįvykdymas, suteikė pagrindą ieškovui vertinti, jog atsakovas atsisako pirkti prekę pagal sutartį. Mano, kad tik avanso nesumokėjimas savaime nereiškia, jog atsakovas atsisako pirkti prekę, nes tokia nuostata nėra įtvirtinta nei sutartyje, nei įstatyme, todėl vieno iš įsipareigojimų nevykdymas savaime nereiškia atsisakymo pirkti prekę. Būtent šiais argumentais buvo remiamasi ir atsakovui pateiktoje 2012-08-09 pretenzijoje, nuo kada ir pradedamas skaičiuoti ieškinio senaties terminas. Kadangi ieškinys teisme gautas 2013-01-28, laikytina, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas. Nesupranta, kodėl skundžiamu teismo sprendimu konstatuota, jog teismo įsakymu priteista skola, o ne netesybos, todėl neva juo vadovautis negalima, nes pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo buvo reikalaujama priteisti būtent netesybas. Pažymėjo, kad kartu su atskiruoju skundu dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013-01-08 nutarties, kuria buvo panaikintas teismo įsakymas, ieškovas pateikė ir ieškinį, kuris nagrinėjamas šioje civilinėje byloje. Taigi, pažymėjo, kad ieškovas reikalavimą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo pareiškė nepraėjus 6 mėnesiams net ir nuo sutarties sudarymo dienos, o toks pareiškimas nutraukė ieškinio senaties termino skaičiavimą. Be to, mano, kad net tuo atveju, jei ieškinio senaties terminas būtų laikomas praleistu, buvo visos būtinos sąlygos tam, kad jis būtų atnaujintas. Mano, kad ieškovo valia ginti jo teises buvo išreikšta aiškiai ir tinkamai, ir visi ieškovo veiksmai yra jo pirminės valios, išreikštos pateikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, tęstinumas. Pažymėjo, kad teismo siuntos byloje, t. y. ieškovui siųsti atsakovo prieštaravimai dėl teismo įsakymo išdavimo, pasiklydo ir tinkamai nepasiekė ieškovo, tačiau byloje pateikti įrodymai, kad kitos siuntos ieškovui įteiktos tinkamai. Be to, ieškovas vis tiek buvo aktyvus, pateikė atskirąjį skundą dėl teismo įsakymo panaikinimo ir ieškinį byloje. Mano, kad neatnaujinus ieškinio senaties termino būtų pažeistas teisingumo principas, be to, terminas yra praleistas itin nežymiai. Pažymėjo, kad sprendimas už akių byloje buvo panaikintas net ir pačiame sprendime konstatavus, jog atsakovas nepateikė jokių argumentų ir įrodymų, kurie paneigtų tokio sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą. Taigi, mano, kad šiuo atveju buvo pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, atsakovo prašymus tenkinant net pripažįstant nesant tam pakankamų įrodymų ar argumentų, o ieškovo prašymus su išsamia argumentacija atmetant.

17Ieškovas UAB „East West Agro“ pateikė atsiliepimą į atsakovo M. V. apeliacinį skundą, kurį prašė atmesti. Nurodo, kad civiliniame ginče teismas sprendžia ginčą tik pagal pareikštus reikalavimus ir išeiti byloje už pareikštų reikalavimų ribų teismas neturi teisės. Šioje byloje pareikštas tik vienas reikalavimas dėl netesybų priteisimo, dėl to teismas spręsti dėl sutarties pripažinimo negaliojančia ar niekine neturėjo teisės. Šioje byloje atsakovas nereiškė priešieškinio, dėl to teismas negalėjo spręsti to, ko nereikalavo pats atsakovas. Ieškovo teigimu, šiuo atveju nebuvo pagrindo teigti, jog sutartis yra akivaizdžiai niekinė, dėl to teismas pagrįstai nesprendė sandorio pripažinimo niekiniu klausimo. Mano, kad atsakovo pateikti įrodymai, jog sutartyje esantis parašas skiriasi nuo asmens tapatybės kortelėje nurodyto parašo, nereiškia, jog sutartis pasirašyta ne atsakovo, o byloje nėra nei vieno įrodymo, kuris patvirtintų, jog sutartyje esanti rašysena yra ne atsakovo. Be to, atsakovas, gavęs ieškovo pretenziją, nesikreipė į jį su argumentais dėl suklastotos sutarties, o tokios pozicijos pradėjo laikytis tik bylos nagrinėjimo teisme metu. Atsakovo argumentai dėl jo valios trūkumo yra nepagrįsti, nes tokie sandoriai pripažintini negaliojančiais, o ne niekiniais, kas turi būti daroma atsakovo pareikšto reikalavimo pagrindu. Be to, kadangi šiuo atveju ieškovas nuosekliai laikėsi pozicijos, jog sutartis yra jo reikalavimą pagrindžiantis įrodymas, atsakovas turėjo pateikti įrodymus dėl sutarties suklastojimo, tačiau to nepadarė, todėl teismui nebuvo jokio pagrindo šia sutartimi nesivadovauti. Taip pat nurodė, kad atsakovas nepateikė teismui tinkamo prašymo dėl ekspertizės skyrimo, toks prašymas bylos nagrinėjimo pradžioje pareikštas nebuvo, o pabaigoje tik pateiktas atitinkamas prašymas, nenurodant nei galimo eksperto, nei ekspertizės atlikimo sąlygų.

18Atsakovas M. V. pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą, kurį prašė atmesti. Nurodė, kad atsakovo prievolės pagal sutartį sumokėjimo terminas pasibaigė kitą dieną po sutarties pasirašymo, t. y. 2012-05-29, o kadangi ši prievolė nebuvo įvykdyta, laikytina, kad ieškinio senaties terminas būtent nuo šios datos ir pradedamas skaičiuoti. Kadangi ieškinys pareikštas tik po 8 mėnesių nuo šio termino, laikytina, kad ieškinio senaties terminas praleistas žymiai. Mano, kad terminą skaičiuoti nuo pretenzijos pateikimo dienos yra nepagrįsta, nes sutartyje nėra nustatytas terminas, per kurį pretenzija gali būti pareikšta, tai reiškia, kad ieškovas datą pretenzijai pareikšti parinko savo nuožiūra. Be to, ieškovas su ieškiniu net nebuvo pateikęs pretenzijos kopijų. Mano, kad ieškovas šiuo atveju neįrodė, jog apie savo teisių pažeidimą pastarasis sužinojo vėliau nei 2012-05-29, taip pat neįrodė, kad egzistavo aplinkybės, dėl kurių rūpestingas ir apdairus žmogus tokioje situacijoje apie teisių pažeidimą sužinotų vėliau. Pažymėjo, kad nagrinėjama civilinė byla, pradėta pagal ieškovo pateiktą ieškinį, ir byla pagal pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, kuri buvo baigta ieškovui nepareiškus ieškinio, yra dvi atskiros bylos. Be to, ieškovo pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo buvo pareikštas ne dėl netesybų, o dėl skolos priteisimo. Pažymėjo, kad ieškinio, kurį teismas paliko nenagrinėtą, pareiškimas ieškinio senaties termino nenutraukia, jeigu pareiškimas buvo paliktas nenagrinėtas dėl ieškovo kaltės, o kadangi šiuo atveju teismo įsakymas buvo panaikintas ieškovui nustatytu terminu dėl savo paties kaltės nepareiškus ieškinio, todėl dar ir dėl šios aplinkybės ieškinio senaties terminas nebuvo sustabdytas. Be to, mano, kad nepagrįsti ir ieškovo argumentai dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, ką pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas. Tai, kad ieškinys pareikštas byloje dėl teismo įsakymo išdavimo, yra tikrovės neatitinkantys ieškovo nurodyti faktai. Mano, kad aplinkybė, jog ieškovo nepasiekė siuntos ne dėl jo kaltės, nėra svarbi siekiant atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą. Tai, kad ieškovas ieškinio nepareiškė dėl savo kaltės, yra konstatuota įsiteisėjusia teismo nutartimi. Be to, nurodė, kad ieškovo teiginiai dėl teismo šališkumo nepagrįsti, nes teismas, panaikindamas priimtą sprendimą už akių, rėmėsi CPK normomis.

19IV. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

20Atsakovas M. V. pateikė atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014-03-27 nutarties, kurią prašo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti papildomą sprendimą byloje ir priteisti papildomai iš ieškovo atsakovo naudai 4 440,70 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad atsakovas savo prašyme nurodė objektyvias priežastis, dėl kurių atsakovas negalėjo pateikti bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų anksčiau, nes atsakovas teisinių paslaugų sutartimi įsipareigojo sumokėti advokatui už faktiškai pastarojo sugaištą laiką rengiant procesinius dokumentus, atstovaujant atsakovą teisme, todėl iki teismo posėdžio atsakovas nežinojo, kiek pastarajam teks sumokėti už teisines paslaugas, nes nežinojo, kiek laiko užtruks posėdis. Kadangi pagal sutartį atsakovas su advokatu turėjo atsiskaityti per 10 kalendorinių dienų nuo tada, kai jam pateikiama sąskaita, 2014-02-10 teismo posėdžio metu tokia sąskaita dar nebuvo apmokėta, o teismui būtina pateikti įrodymus ne tik apie faktines išlaidas, bet ir apie jų apmokėjimą. Pažymėjo, kad poreikis pateikti į bylą rašytinius paaiškinimus kilo tuomet, kai ieškovas pateikė savo 2014-01-14 rašytinius paaiškinimus dėl ieškinio senaties. Kadangi teismo sprendimu į šiuos argumentus buvo atsižvelgta, darytina išvada, jog jie buvo būtini. Be to, ieškovas savo paaiškinimuose buvo pateikęs tikrovės neatitinkančius argumentus, kuriuos atsakovas turėjo paneigti. Be to, mano, kad teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, ir nukrypo nuo teismų praktikos, nes pagal teisminę praktiką nustačius byloje reikšmingas aplinkybes, CPK 98 str. nustatyti ribojimai pateikti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos netaikomi ir teismas gali priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo per 10 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

21Ieškovas UAB „East West Agro“ atsiliepimo į atsakovo M. V. atskirąjį skundą nepateikė.

22V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliaciniai skundai ir atskirasis skundas atmestini.

24Apeliacijos nagrinėjimo dalyką ir ribas lemia bylos šalys, apibrėždamos jas apeliacinio skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais (CPK 320 str. 1 d.). Dėl to apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstą pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 320 str. 2 d.). Byloje nagrinėjamam ginčui esant privataus pobūdžio, nenustačius absoliučių apskųstų teismo procesinių sprendimų negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinius ir atskirąjį skundus, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja juos pagal apeliantų suformuluotas ribas.

25Byloje ištirtais ir įvertintais įrodymais nustatyta, kad pagal į bylą pateiktą 2012-05-28 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. EWA-120528 atsakovas M. V. įsipareigojo iš ieškovo UAB „East West Agro“ nusipirkti naują javų kūlimo kombainą ( - ). Sutarties 6.1 p. nurodyta, kad pirkėjas per 1 darbo dieną pasirašius sutartį sumoka 50 000 Lt, likusią kombaino pirkimo kainą sumoka per 60 dienų po prekės pristatymo. Sutarties 10.2 p. numatyta, kad jei pirkėjas nutraukia sutartį ir atsisako pirkti prekę, sumoka 10 proc. netesybų mokestį nuo visos sumos. Ieškovo skaičiavimu, atsakovas jam skolingas 54 087 Lt netesybų. Ieškovas 2012-08-09 išsiuntė atsakovui pretenziją dėl netesybų sumokėjimo, kurioje nurodė, kad atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, t. y. sutarties 6.1 p. numatyto įsipareigojimo sumokėti 50 000 Lt dydžio avansą bei kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, todėl privalo ieškovui atlyginti patirtus nuostolius, kurie nurodyti sutarties 10.2 p., t. y. sumokėti 54 087 Lt dydžio netesybas.

26Dėl atsakovo M. V. apeliacinio skundo reikalavimų

27Pateiktu apeliaciniu skundu atsakovas M. V. prašo pakeisti skundžiamo 2014-03-03 teismo sprendimo motyvuojamąją dalį ir konstatuoti, kad ieškovas neįrodė, jog sutartis buvo sudaryta. Nurodė, kad atsakovo parašas ginčo sutartyje yra suklastotas, o ieškovas nepateikė jokių kitų įrodymų, kurie galėtų pagrįsti sutarties sudarymą, todėl mano, kad teismas neturėjo pagrindo vadovautis ginčo sutartimi kaip ieškovo reikalavimo įrodymu ir turėjo pripažinti sutartį niekine.

28Pažymėtina, kad pagal CK 1.78 str. sandoriai gali būti niekiniai ir nuginčijami. Pagal CK 1.80 str. 1 d. įtvirtintą teisės normą sandorio negaliojimas yra siejamas su jo prieštaravimu imperatyvioms teisės normoms, t. y. su vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką. Imperatyvi įstatymo nuostata reiškia, kad teisės subjektas pats negali pasirinkti kitokio elgesio varianto (skirtingai nei esant dispozityviai teisės normai), o privalo elgtis taip, kaip yra nustatyta imperatyvioje teisės normoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2009). Sprendžiant dėl sandorio negaliojimo aptariamu pagrindu, būtina nustatyti, ar yra atitinkamas visuomenės interesas, kuris reikalautų įsikišti į šalių privačius santykius, t. y. ar yra pakankamas pagrindas teigti, kad pamatinis visuomenės interesas reikalauja visuotinai pripažinti tokius sandorius negaliojančiais, nesiejant jo su konkrečiomis šalimis ar konkrečia situacija. Imperatyvios teisės normos yra privalomos ir jų savo valia sandorio subjektai negali keisti, todėl sandoriai, pažeidžiantys tokias normas, yra niekiniai. Sandoris, vadovaujantis CK 1.80 str. 1 d., yra niekinis ir negalioja, jei konstatuojama tokių sąlygų visuma: teisės norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvioji, ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2008).

29Nagrinėjamu atveju matyti, kad atsakovas, teigdamas, jog ginčo pirkimo-pardavimo sutartis yra niekinė ir negali sukelti jokių teisinių pasekmių atsakovui, nenurodė konkretaus sutarties negaliojimo pagrindo ir imperatyvios normos, kuriai sudarytas sandoris prieštarauja. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, jog atsakovo teiginiai, kad jo parašas sutartyje yra suklastotas ir jis neišreiškė savo valios pirkti sutartyje nurodytą javų kūlimo kombainą, būtų pagrindas nagrinėti klausimą dėl ginčo sandorio pripažinimo negaliojančiu, tačiau tai nėra pagrindas teismui ex officio pripažinti sandorį niekiniu. Pažymėtina, kad niekinio sandorio negaliojimo faktą teismas gali konstatuoti ex officio tik tuomet, kai aplinkybė, jog sandoris yra niekinis, yra akivaizdi, o kitu atveju teismas gali imtis nagrinėti ir spręsti šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių jo negaliojimą, tik tada, kai yra šalies reikalavimas pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštas ieškinio ar priešieškinio forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007). Atkreiptinas dėmesys, kad nei šioje ginčo byloje, nei atskira ginčo teisena atsakovas nereiškė reikalavimo pripažinti ieškovo pateiktą pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia, dėl to šiuo atveju nėra jokio pagrindo sutikti su atsakovo teiginiais, jog teismas neturėjo kaip ieškovo reikalavimo įrodymu remtis ginčo sutartimi ar pripažinti ją negaliojančia. Be to, nors atsakovas teigia, kad teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė teismo skirti sutarties (sutartyje esančio parašo) ekspertizę, tačiau pažymėtina, jog toks apelianto prašymas teismo nebuvo tenkintas dėl to, kad, minėta, byloje nebuvo pareikštas reikalavimas dėl ginčo sutarties pripažinimo negaliojančia. Pažymėtina, kad atsakovas, siekdamas apginti jo tariamai pažeistas teises dėl jo parašo suklastojimo, turėjo jas ginti pareikšdamas atitinkamą reikalavimą, tačiau atsakovas ne tik neišreiškė tokio reikalavimo, bet ir gavęs ieškovo pretenziją į ją nereagavo, nesikreipė į ieškovą, siekdamas išsiaiškinti jo reikalavimo esmę, pretenzijoje nurodytos sutarties sudarymo aplinkybes ir pan. Taigi, atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, minėti atsakovo teiginiai atmestini kaip nepagrįsti. Be to, atsakovas apeliaciniame skunde nurodė ir tai, jog, atsakovo teigimu, tam, kad sutartis galėtų nebūti pripažinta tinkamu įrodymu, pakanka pareikšti apie jos suklastojimą. Tačiau pažymėtina, kad CPK 184 str. 1 d. numatyta, jog jeigu pareiškiama, kad įrodymas yra suklastotas, tai pateikęs šį įrodymą asmuo gali prašyti teismą nelaikyti įrodymo įrodinėjimo priemone ir išspręsti bylą remiantis kitais įrodymais. Jei tokio prašymo nėra, teismas gali įpareigoti pareiškusį apie įrodymo suklastojimą asmenį pateikti suklastojimo įrodymus. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė teismui prašymo nelaikyti pirkimo-pardavimo sutarties įrodinėjimo priemone ir išspręsti bylą remiantis kitais įrodymais, todėl nėra pagrindo teigti, jog minėtu įrodymu teismas neturėjo teisės remtis. Atkreiptinas dėmesys, kad būtent atsakovas, pareiškęs apie įrodymo suklastojimą, nepateikė teismui jokių šį faktą patvirtinančių įrodymų, dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi ieškovo pateikta ginčo sutartimi kaip ieškovo reikalavimo įrodymu. Taigi, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovo apeliacinio skundo reikalavimas pakeisti skundžiamo 2014-03-03 teismo sprendimo motyvuojamąją dalį ir konstatuoti, kad ieškovas neįrodė, jog sutartis buvo sudaryta, yra nepagrįstas, dėl to atmestinas.

30Dėl ieškovo UAB „East West Agro“ apeliacinio skundo reikalavimų

31Ieškovas UAB „East West Agro“ pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, jog šiuo atveju yra praleistas ieškinio senaties terminas. Nurodo, kad būtent visumos prievolių, o ne pavienės prievolės pagal sutartį neįvykdymas, suteikė pagrindą ieškovui vertinti, jog atsakovas atsisako pirkti prekę pagal sutartį.

32Ieškinio senaties terminai įtvirtinti CK 1.125 str. Šio straipsnio 5 d. 1 p. nustatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, kuria laikoma diena, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyviuoju momentu), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyviuoju momentu), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Asmuo gali sužinoti apie savo teisės pažeidimą tą pačią dieną, kai ši buvo pažeista, tačiau apie tokį pažeidimą gali sužinoti ir vėliau, t. y. teisės pažeidimo momentas ir sužinojimo apie šios teisės pažeidimą diena gali nesutapti. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti. Kai asmuo nurodo, kad apie savo teisės pažeidimą sužinojo ne pažeidimo dieną, o vėliau, teismas turi įvertinti, ar šis apie savo pažeistą teisę sužinojo ne vėliau, negu analogiškoje situacijoje turėjo sužinoti apdairiai ir rūpestingai savo teisėmis besinaudojantis asmuo. Be to, teismas turi atsižvelgti į teisės pažeidimo nustatymo sudėtingumą, atsakovo veiksmų ar neveikimo įtaką ieškovo subjektyviam situacijos vertinimui, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008; 2011-09-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-351/2011).

33CK 1.131 str. 1 d. numatyta, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti, o minėto straipsnio 2 d. numatyta, jog jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Šiuo atveju iš šalių pasirašytos 2012-05-28 pirkimo-pardavimo sutarties 6.1 p. matyti, kad pirkėjas įsipareigojo kitą darbo dieną po sutarties pasirašymo sumokėti pardavėjui 50 000 Lt avansą, o sutarties 10.2 p. numatyta pirkėjo pareiga nutraukus sutartį ir atsisakius pirkti prekę sumokėti netesybas. Atsižvelgdama į minėtas sutarties nuostatas, teisėjų kolegija sutinka su skundžiamo teismo sprendimo išvada, jog ieškovas apie pažeistas savo teises sužinojo 2012-05-29, t. y. kitą darbo dieną, kai atsakovas nesumokėjo 50 000 Lt avanso, numatyto sutarties 6.1 p. Nors ieškovas nagrinėjamu atveju teigia, kad atsakovas nesumokėjo ne tik avanso, tačiau neatliko ir kitų įsipareigojimų pagal pasirašytą sutartį – nesumokėjo ir likusios prekės kainos, taip pat neatliko veiksmų dėl prekės priėmimo, nepateikė sutarties vykdymui būtinos informacijos, tačiau šiuo atveju vertintina, jog minėtos aplinkybės nėra esminės sprendžiant, ar sutartis bus vykdoma, kadangi jau būtent po minėto avanso nesumokėjimo nebuvo vykdomi tolimesni prekės įsigijimo veiksmai, t. y. prekė nebuvo perduodama pirkėjui. Šios aplinkybės suponuoja pagrindą daryti išvadą, jog jau nuo 50 000 Lt avanso nesumokėjimo dienos sutartis nebuvo vykdoma, tokiu būdu pažeidžiant sutarties sąlygas ir ieškovo teises. Kadangi šiuo atveju ieškovas jau nuo pat avanso nesumokėjimo, t. y. 2012-05-29, sužinojo apie savo pažeistą teisę, vertintina, jog ir ieškinio senaties terminas yra skaičiuojamas būtent nuo minėtos datos. Minėta, kad ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių terminas, todėl konstatuotina, jog šiuo atveju ieškovas ginti savo pažeistas teises turėjo iki 2012-11-29.

34Teisėjų kolegija šiuo atveju atmeta ieškovo teiginius, kad ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo pretenzijos atsakovui pateikimo dienos, t. y. nuo 2012-08-09, kadangi nagrinėjamu atveju pirkimo-pardavimo sutartyje buvo apibrėžtas konkretus terminas prievolei pagal sutartį įvykdyti. Taip pat nesutiktina ir su atsakovo argumentais, jog ieškovas reikalavimą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo pareiškė nepraėjus 6 mėnesiams net ir nuo sutarties sudarymo dienos, o toks pareiškimas nutraukė ieškinio senaties termino skaičiavimą. Pažymėtina, kad, kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, civilinė byla, pradėta ieškovo pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pagrindu, yra atskira byla, kuri yra užbaigta, kadangi kreditorius nepateikė teismui ieškinio per nustatytą terminą. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjama civilinė byla nelaikytina civilinės bylos pagal pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo tęstinumu, dėl to šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pateikimas sustabdė ieškinio senaties termino skaičiavimą. Be to, pažymėtina, kad CK 1.130 str. 4 d. numatyta, jog ieškinio, kurį teismas paliko nenagrinėtą, pareiškimas ieškinio senaties termino nenutraukia, jeigu pareiškimas buvo paliktas nenagrinėtas dėl ieškovo kaltės. Ieškinio senaties terminas taip pat nenutraukiamas, jeigu buvo atsisakyta priimti ieškinio pareiškimą arba ieškovas ieškinio atsisakė. Dėl šios priežasties ir ieškovo teiginiai, kad kartu su atskiruoju skundu dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013-01-08 nutarties, kuria buvo panaikintas teismo įsakymas, ieškovas pateikė ir ieškinį, kuris nagrinėjamas šioje civilinėje byloje, šiuo atveju neturi teisinės reikšmės. Kadangi ieškovo ieškinys šioje byloje teismui pateiktas tik 2013-01-28, laikytina, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas yra praleistas.

35Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat nurodo, kad net tuo atveju, jei ieškinio senaties terminas būtų laikomas praleistu, buvo visos būtinos sąlygos tam, kad jis būtų atnaujintas, nes ieškovo valia ginti jo teises buvo išreikšta aiškiai ir tinkamai, ir visi ieškovo veiksmai yra jo pirminės valios, išreikštos pateikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, tęstinumas, be to, terminas yra praleistas itin nežymiai. Teisėjų kolegija pažymi, kad esant duomenų, jog ieškovo pateiktas pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo panaikintas ir ieškinys byloje nepareikštas būtent dėl paties ieškovo kaltės, nėra pagrindo konstatuoti esant svarbias ieškinio senaties termino atnaujinimo priežastis. Jokių kitų argumentų, dėl kurių turėtų būti atnaujintas praleistas ieškinio senaties terminas, ieškovas apeliaciniame skunde nepateikė, o sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą praleidus gana žymiai, t. y. du mėnesius, darytina išvada, jog šiuo atveju nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą šį terminą atnaujinti.

36Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

37Dėl atsakovo M. V. atskirojo skundo argumentų

38Atsakovas M. V. pateiktu atskiruoju skundu prašo teismo panaikinti skundžiamą 2014-03-27 teismo nutartį dėl atsisakymo priimti papildomą sprendimą. Nurodo, kad atsakovo pateiktame prašyme nurodytos objektyvios priežastys, dėl kurių atsakovas negalėjo pateikti bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų anksčiau, o pagal teisminę praktiką nustačius byloje reikšmingas aplinkybes, CPK 98 str. nustatyti ribojimai pateikti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos netaikomi.

39CPK 98 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Bylos nagrinėjimas iš esmės – tai antroji teismo posėdžio dalis, kuri prasideda po pasirengimo bylos nagrinėjimui ir tęsiasi iki baigiamųjų kalbų. Jos metu byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę pateikti prašymus ir juos pagrindžiančius įrodymus (CPK 249 str., 251 str.). Teismui išsprendus pateiktus prašymus, posėdžio pirmininkas paskelbia bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigą ir teismas pradeda klausytis baigiamųjų kalbų (CPK 253 str. 1 d.). Taigi pagal CPK 98 str. 1 d. nuostatas, nepateikus prašymo priteisti išlaidas už advokato pagalbą ir išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų iki baigiamųjų kalbų, šios išlaidos negali būti priteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2010). Nors nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su atsakovo teiginiais, jog pagal sudarytą teisinių paslaugų sutartį jis objektyviai negalėjo pateikti visų išlaidų už advokato pagalbą patyrimo faktą ir jų dydį patvirtinančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, o nustačius byloje reikšmingas aplinkybes tokios išlaidos priteistinos tai patvirtinančius įrodymus pateikus ir po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (Vilniaus apygardos teismo 2014-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-514-345/2014), tačiau šiuo atveju vertintina, jog atsakovas prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo teismui pateikė itin uždelsęs, t. y. skundžiamas teismo sprendimas priimtas 2014-03-03, o atsakovo prašymas teisme gautas tik 2014-03-19, t. y. praėjus daugiau nei dviem savaitėms po sprendimo priėmimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, toks atsakovo delsimas nėra ir negali būti pateisinamas, atsižvelgiant į proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, nepaisant to, jog atsakovo ir jo atstovo teisinės pagalbos sutartyje numatyti atitinkami atsiskaitymo už teisines paslaugas terminai. Šiuo atveju sutiktina su skundžiamos teismo nutarties išvada, jog atsakovo advokatas, būdamas teisininkas – advokatas, atstovaudamas šalį, neabejotinai žino, kad tokia pasirašyta teisinių paslaugų sutartis tarp advokato ir jo atstovaujamojo apribos galimybes jo klientui gauti apmokėjimą už advokato suteiktas paslaugas. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovo prašymas priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi atmestas pagrįstai.

40Taigi, atsižvelgdama į tai, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai išnagrinėjo ir įvertino bylos medžiagą bei byloje esančius įrodymus, padarė pagrįstas išvadas ir priėmė teisėtus bei pagrįstus procesinius sprendimus, kurių naikinti nėra įstatyme numatytų pagrindų. Todėl apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „East West Agro“ ir atsakovo M. V. apeliacinius skundus dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014-03-03 sprendimo ir pagal atsakovo M. V. atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014-03-27 nutarties, vadovaudamasi aukščiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 str. bei 330 str., dėl kurių skundžiami pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai turėtų būti naikinami ar keičiami apeliaciniuose ir atskirajame skunduose išdėstytais motyvais, taip pat CPK 329 str. 2 d. numatytų absoliučių procesinių sprendimų negaliojimo pagrindų, nėra, todėl apeliaciniai ir atskirasis skundai atmetami ir skundžiami procesiniai sprendimai paliekami nepakeisti.

41Atmetus ieškovo UAB „East West Agro“ ir atsakovo M. V. apeliacinius skundus bei atsakovo atskirąjį skundą, bylinėjimosi išlaidos šalims nepriteistinos.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., 337 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

43Ieškovo UAB „East West Agro“ ir atsakovo M. V. apeliacinius skundus bei atsakovo M. V. atskirąjį skundą atmesti.

44Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimą ir Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2013-09-26 priėmė sprendimą už akių... 5. Ieškovas UAB „East W. A.“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Ieškovas pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad... 7. Atsakovas M. V. pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo nesutiko.... 8. Po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo atsakovas M. V. pateikė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų esmė... 10. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2014-03-03 sprendimu ieškinį atmetė ir... 11. Teismas nurodė, kad nei atsakovas, nei jo atstovas teigdami, jog 2012-05-28... 12. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2014-03-27 nutartimi atmetė atsakovo M. V.... 13. Teismas nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu... 14. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 15. Atsakovas M. V. apeliaciniu skundu prašo pakeisti skundžiamo 2014-03-03... 16. Ieškovas UAB „East West Agro“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė... 17. Ieškovas UAB „East West Agro“ pateikė atsiliepimą į atsakovo M. V.... 18. Atsakovas M. V. pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą, kurį... 19. IV. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 20. Atsakovas M. V. pateikė atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės... 21. Ieškovas UAB „East West Agro“ atsiliepimo į atsakovo M. V. atskirąjį... 22. V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Apeliaciniai skundai ir atskirasis skundas atmestini. ... 24. Apeliacijos nagrinėjimo dalyką ir ribas lemia bylos šalys, apibrėždamos... 25. Byloje ištirtais ir įvertintais įrodymais nustatyta, kad pagal į bylą... 26. Dėl atsakovo M. V. apeliacinio skundo reikalavimų... 27. Pateiktu apeliaciniu skundu atsakovas M. V. prašo pakeisti skundžiamo... 28. Pažymėtina, kad pagal CK 1.78 str. sandoriai gali būti niekiniai ir... 29. Nagrinėjamu atveju matyti, kad atsakovas, teigdamas, jog ginčo... 30. Dėl ieškovo UAB „East West Agro“ apeliacinio skundo reikalavimų... 31. Ieškovas UAB „East West Agro“ pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, jog... 32. Ieškinio senaties terminai įtvirtinti CK 1.125 str. Šio straipsnio 5 d. 1 p.... 33. CK 1.131 str. 1 d. numatyta, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki... 34. Teisėjų kolegija šiuo atveju atmeta ieškovo teiginius, kad ieškinio... 35. Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat nurodo, kad net tuo atveju, jei... 36. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų apeliacinės instancijos teismo... 37. Dėl atsakovo M. V. atskirojo skundo argumentų... 38. Atsakovas M. V. pateiktu atskiruoju skundu prašo teismo panaikinti... 39. CPK 98 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 40. Taigi, atsižvelgdama į tai, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija... 41. Atmetus ieškovo UAB „East West Agro“ ir atsakovo M. V. apeliacinius... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 43. Ieškovo UAB „East West Agro“ ir atsakovo M. V. apeliacinius skundus bei... 44. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 3 d. sprendimą ir Ukmergės...