Byla 3K-3-408/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Vinco Versecko, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Siemens Osakeyhtio kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 28 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, prevencinį ieškinį atsakovui UAB „Urbico“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus, lemiančius žalos ieškovui atsiradimą ateityje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu atsakovui UAB „Urbico“. Pirmosios instancijos teismui atmetus ieškinį, ieškovas padavė apeliacinį skundą, o vėliau apeliacinės instancijos teisme atsisakė ieškinio. Kasaciniame skunde keliami klausimai dėl procesinių dokumentų įteikimo byloje dalyvaujantiems asmenims ir išlaidų advokato pagalbai atlyginimo.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. balandžio 28 d. nutartimi priėmusi ieškovo atsisakymą nuo ieškinio, civilinę bylą nutraukė, panaikino Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimą, taikytas laikinąsias apsaugos priemones, grąžino ieškovui 75 proc. žyminio mokesčio ir priteisė iš ieškovo atsakovui UAB ,,Urbico“ 5500 Lt atlyginimą už advokato teiktą pagalbą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

7Teisėjų kolegija, motyvuodama išlaidų advokato pagalbai atlyginimo priteisimą, nurodė, kad atsakovas teikė pirmosios instancijos teismui atsiliepimą į ieškinį, pretenzijas, tripliką, teismo posėdyje, vykusiame 2009 m. lapkričio 26 d., dalyvavo atsakovo atstovė pagal pateiktą įgaliojimą. Atsižvelgdama į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 punkto nuostatas, įvertinusi advokato darbo laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad atsakovo prašoma priteisti 10 141,40 Lt suma už advokato teiktą teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme mažintina iki 4000 Lt, o apeliacinės instancijos teisme, atsižvelgiant į tai, kad procesiniai dokumentai nebuvo rengiami, ieškovas ieškinio atsisakė, prašoma priteisti 6 346,03 Lt suma mažintina iki 1500 Lt.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, prašo: panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 28 d. nutarties dalį, kuria iš jo atsakovui UAB „Urbico“ priteista 5500 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Pagal CPK 117 straipsnio 1 dalį teismas turi įteikti proceso šalims visus joms įteiktinus dokumentus. Taip užtikrinama visų proceso šalių galimybė tinkamai ir laiku susipažinti su kitos šalies pateiktais procesiniais dokumentais ir dėl jų pasisakyti. Ieškovas negavo atsakovo UAB „Urbico“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iki teismui pradedant jį nagrinėti ir priimant ginčijamą nutartį. Dėl šios priežasties ieškovas neturėjo galimybės pateikti atsikirtimų ieškovo prašymo klausimu.

112. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsakovas UAB „Urbico“ iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos pirmosios instancijos teisme nepateikė prašymo priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir jų dydį patvirtinančių įrodymų. Apeliacinės instancijos teismas, priteisdamas iš ieškovo 4000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą, netinkamai taikė CPK 98 straipsnio 1 dalį.

123. Pirmosios instancijos teisme atsakovas UAB „Urbico“ bylą vedė pats, teismo posėdyje advokatai jam neatstovavo. Nors atsakovas teigia, kad atskirąjį skundą, atsiliepimą į prevencinį ieškinį ir tripliką rengė advokatai, šiuos procesinius dokumentus pasirašė tik UAB „Urbico“ vadovas.

134. Ieškovas 2010 m. sausio 29 d. faksograma informavo UAB „Urbico“ vadovą apie prevencinio ieškinio atsisakymą. Po šio įspėjimo atsakovas visas bylinėjimosi išlaidas patyrė savo rizika dėl didelio neatsargumo arba tyčia padėdamas joms atsirasti, todėl reikalavimas jas atlyginti atmestinas. Be to, atsakovas apeliacinės instancijos teisme nepateikė jokių procesinių dokumentų, todėl negali pretenduoti į atstovavimo išlaidų šiame teisme atlyginimą.

14Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „Urbico“ prašo skundą atmesti ir nurodo šiuos argumentus:

151. UAB „Urbico“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikti kasatoriui ir gauti jo atsiliepimą buvo neįmanoma dėl to, kad iki paskirto bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos buvo likę nedaug laiko. Atsakovas neturėjo galimybės 2010 m. balandžio 27 d. pateiktą prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas pateikti anksčiau, nes jam taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo apribotas disponavimas įmonės lėšomis. Dėl to iki 2010 m. balandžio 15 d., kai Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi šios priemonės buvo pakeistos, atsakovas negalėjo atsiskaityti su jam atstovaujančiais advokatais. Be to, ieškovas turi teisę susipažinti su byla, prašyti padaryti jos kopijas ir išrašus, todėl, būdamas aktyvus bylos dalyvis, turėjo galimybę įgyvendinti savo teisę būti išklausytam.

162. Atsakovo UAB „Urbico“ prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas pateiktas 2010 m. balandžio 27 d., t. y. iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, kaip reikalaujama CPK 98 straipsnio 1 dalyje. Be to, ieškovui atsisakius ieškinio apeliacinės instancijos teisme, teismas panaikina pirmosios instancijos teismo sprendimą ir civilinę bylą nutraukia, t. y. priima teismo procesinį sprendimą, kuris materialiąja teisine prasme palankus ne ieškovui, o atsakovui. Dėl to, atsižvelgiant į CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles, atsakovų patirtas išlaidas turi atlyginti ieškovas. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas spręstinas iš naujo, atsižvelgus į šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

173. Atsakovo apsisprendimą nenurodyti, kad byla bus vedama per advokatą, lėmė jo siekis taupyti savo bei teismo laiką ir išlaidas, nes nurodžius apie atstovavimą, teismas privalo paskirti pasirengimo nagrinėti bylą teisme paruošiamaisiais dokumentais būdą (CPK 227 straipsnio 1 dalis), o tai didina išlaidas teisinei pagalbai. UAB „Urbico“ prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas ir reikalingi dokumentai pateikti pagal CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalių bei 98 straipsnio 1 dalies reikalavimus, todėl nėra priežasčių atsakovo pateiktus įrodymus dėl išlaidų advokato pagalbai atlyginti laikyti nepagrįstais ir netinkamais.

184. Visas prašomas atlyginti išlaidas apeliacinės instancijos teisme atsakovas patyrė iki susipažinimo su ieškovo 2010 m. sausio 29 d. faksograma, atstovams rengiant atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. CK 6.282 straipsnio 1 dalies norma nagrinėjant kasacinį skundą netaikytina, nes šioje byloje nesprendžiami reikalavimai dėl žalos atlyginimo.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

21Dėl procesinių dokumentų įteikimo byloje dalyvaujantiems asmenims

22Kasatorius kelia klausimą dėl byloje dalyvaujančio asmens pateikto procesinio dokumento tinkamo įteikimo kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, vadovaujantis CPK 117 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis nuostatomis. Pažymėtina tai, kad šioje įstatymo normoje yra nustatyti procesinių dokumentų įteikimo būdai, tačiau nekonkretizuojama, kokie byloje dalyvaujančių asmenų pateikti procesiniai dokumentai privalo būti įteikti. Kiekvieno byloje esančio procesinio dokumento siuntimas šalims būtų neracionalus ne tik dėl to, kad reikėtų didelių siuntimo išlaidų, bet ir dėl to, kad ne kiekvienas toks dokumentas būtų reikšmingas jų gavėjams bei prieštarautų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principams. Dėl to klausimą, ar konkretų procesinį dokumentą įteikti byloje dalyvaujantiems asmenims, teismas tiek, kiek to nereglamentuoja CPK normos, turi spręsti, vadovaudamasis civilinio proceso principais, atsižvelgdamas į tai, ar procesinis dokumentas gali būti reikšmingas byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ir interesams.

23Šioje byloje atsakovas prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš ieškovo pateikė 2010 m. balandžio 27 d., o teismo posėdis vyko 2010 m. balandžio 28 d. Atsižvelgiant į tai, kad tuo metu, kai teisėjų kolegija turėjo galimybę susipažinti su prašymo turiniu, jau buvo nepakankamai laiko imtis priemonių prašymą įteikti ieškovui, o pateiktas prašymas buvo ne dėl bylos ginčo dalyko, bet dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, šio klausimo sprendimas yra reglamentuotas įstatymo ir priklauso nuo prašymą pateikusios šalies pridėtų įrodymų, vadovaudamasi proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas turėjo pagrindą prašymą išspręsti, jo neįteikęs kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Jei šalis, negavusi kitos šalies prašymo paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, neturėjo galimybės pateikti atsikirtimų šiuo klausimu, jai nesutinkant su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu, jos teisių apsaugą užtikrina galimybė skųsti atitinkamą teismo procesinį sprendimą (CPK 100 straipsnis). Ieškovas šia galimybe pasinaudojo.

24Dėl prašymo priteisti išlaidas už advokato pagalbą pateikimo momento

25Išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas reglamentuojamas CPK 98 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Tokį reglamentavimą galima paaiškinti įstatymų leidėjo siekiu užtikrinti proceso operatyvumą ir koncentruotumą bei pašalinti galimybę piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis.

26Nagrinėjamoje byloje, kuri nutraukta ieškovui apeliacinės instancijos teisme atsiėmus ieškinį, nekilo ginčo dėl to, kad šalimi, kurios naudai priimtas sprendimas, CPK 98 straipsnio 1 dalies kontekste laikytinas atsakovas. Byloje kilo ginčas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo priteisimo teisėtumo, atsižvelgiant į įstatyme nustatytą terminą prašymui jas priteisti ir šį prašymą pagrindžiantiems įrodymams pateikti.

27Teismo posėdis pradedamas, posėdžio pirmininkui paskelbus, kuri byla nagrinėjama (CPK 238 straipsnis). Pradėjus teismo posėdį pirmiausia atliekami procesiniai veiksmai, skirti pasirengimui nagrinėti bylą iš esmės (CPK 239- 248 straipsniai). Bylos nagrinėjimas iš esmės – tai antroji teismo posėdžio dalis, kuri prasideda po pasirengimo bylos nagrinėjimui ir tęsiasi iki baigiamųjų kalbų. Jos metu byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę pateikti prašymus ir juos pagrindžiančius įrodymus (CPK 249, 251 straipsniai). Teismui išsprendus pateiktus prašymus, posėdžio pirmininkas paskelbia bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigą ir teismas pradeda klausytis baigiamųjų kalbų (CPK 253 straipsnio 1 dalis). Taigi pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas, nepateikus prašymo priteisti išlaidas už advokato pagalbą ir išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų iki baigiamųjų kalbų, šios išlaidos negali būti priteisiamos. Tą pačią bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, tiek teisminis nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme, tiek ir jo sudėtinė dalis – bylos nagrinėjimas iš esmės yra pasibaigę. Apeliacinės instancijos teisme pradedamas bylos nagrinėjimas iš esmės apeliacinio proceso tvarka, kuris vyksta atsižvelgiant į įstatyme nustatytas išimtis, tačiau, taip pat kaip pirmosios instancijos teisme, laikomas baigtu pradėjus baigiamąsias kalbas (CPK 324 straipsnis). Taigi kiekvienos instancijos teisme baigiant bylos nagrinėjimą iš esmės, sprendžiama tik dėl šiame teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Tokią nuostatą jau yra suformavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Golf Development“, bylos Nr. 3K-3-165/2010.

28Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas iš dalies tenkino atsakovo prašymą priteisti iš ieškovo išlaidų atlyginimą už advokato pagalbą ne tik apeliacinės, bet ir pirmosios instancijos teisme, nors atsakovo prašymas priteisti išlaidas bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pirmosios instancijos teisme nebuvo pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Teismas sprendė dėl priteistino išlaidų atlyginimo dydžio, vadovaudamasis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, tačiau, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimo, visiškai nepasisakė dėl CPK 98 straipsnio 1 dalies taikymo šioje byloje, todėl neaišku, ar teismas laikė, kad šioje teisės normoje nustatyti ribojimai priteisti atstovavimo išlaidas nagrinėjamoje byloje neaktualūs, ar kurios nors reikšmingos aplinkybės sudaro prielaidas netaikyti nustatytų ribojimų. Atsakovas atsiliepime į kasacinį skundą nurodė, kad jam taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo apribotas disponavimas įmonės lėšomis. Dėl to iki 2010 m. balandžio 15 d., kai Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi šios priemonės buvo pakeistos, atsakovas negalėjęs atsiskaityti su jam atstovaujančiais advokatais. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „IMG Company“ v. A. M., bylos Nr. 3K-3-335/2010, suformuluotą nuostatą, kad, nepateikus įrodymų, patvirtinančių, jog advokato išrašyta sąskaita atstovaujamam asmeniui yra apmokėta, pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai advokato atstovavimo išlaidos negali būti priteisiamos, atsakovo nurodytos aplinkybės, įvertinus jas visų reikšmingų aplinkybių kontekste, gali turėti įtakos sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme priteisimo galimybės. Kadangi nei šios, nei kitos aplinkybės, reikšmingos CPK 98 straipsnio 1 dalies taikymui, byloje nebuvo išnagrinėtos, o pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas skundžiamo teismo procesinio sprendimo teisėtumą patikrina tik teisės aspektu, o faktinių aplinkybių nenustatinėja, tai kolegija sprendžia, kad skundžiama nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme priteisimo naikintina ir byla dėl šio klausimo grąžintina nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui.

29Dėl kitų kasacinio skundo argumentų

30Kituose kasacinio skundo argumentuose keliami fakto klausimai: ar atsakovo pateiktus procesinius dokumentus rengė advokatai, ar laikotarpis, už kurį prašoma atlyginti teisinės pagalbos teikimo išlaidas, neviršija laikotarpio, po kurio ieškovas pranešė atsakovui apie ieškinio atsisakymą. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių, todėl jų iš naujo nenustatinėja (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Teismai nustatinėjo faktines bylos aplinkybes, taip pat aplinkybę, už kokį teisinės pagalbos teikimo laikotarpį prašoma atlyginti išlaidas. Šis laikotarpis sutampa su ieškovo nurodoma įspėjimo apie ieškinio atsisakymą data. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad CPK 98 straipsnio 1 dalyje atlyginimas už teisinę pagalbą siejamas su teisine pagalba, neapsiribojant procesinių dokumentų parengimu.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 28 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme paskirstymo panaikinti ir perduoti šią bylos dalį iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

33Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 28 d. nutarties rezoliucinę dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo išdėstyti taip:

34Priteisti iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą (juridinio asmens kodas – 0113901-2, Lietuvos filialo kodas – 302432264), atsakovui UAB ,,Urbico“ 1500 Lt atlyginimą už advokato teiktą pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

35Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu... 7. Teisėjų kolegija, motyvuodama išlaidų advokato pagalbai atlyginimo... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens... 10. 1. Pagal CPK 117 straipsnio 1 dalį teismas turi įteikti proceso šalims visus... 11. 2. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad išlaidos advokato pagalbai... 12. 3. Pirmosios instancijos teisme atsakovas UAB „Urbico“ bylą vedė pats,... 13. 4. Ieškovas 2010 m. sausio 29 d. faksograma informavo UAB „Urbico“ vadovą... 14. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „Urbico“ prašo skundą... 15. 1. UAB „Urbico“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikti... 16. 2. Atsakovo UAB „Urbico“ prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas... 17. 3. Atsakovo apsisprendimą nenurodyti, kad byla bus vedama per advokatą,... 18. 4. Visas prašomas atlyginti išlaidas apeliacinės instancijos teisme... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 21. Dėl procesinių dokumentų įteikimo byloje dalyvaujantiems asmenims... 22. Kasatorius kelia klausimą dėl byloje dalyvaujančio asmens pateikto... 23. Šioje byloje atsakovas prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą... 24. Dėl prašymo priteisti išlaidas už advokato pagalbą pateikimo... 25. Išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas reglamentuojamas CPK 98... 26. Nagrinėjamoje byloje, kuri nutraukta ieškovui apeliacinės instancijos teisme... 27. Teismo posėdis pradedamas, posėdžio pirmininkui paskelbus, kuri byla... 28. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas iš dalies tenkino... 29. Dėl kitų kasacinio skundo argumentų... 30. Kituose kasacinio skundo argumentuose keliami fakto klausimai: ar atsakovo... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m.... 33. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m.... 34. Priteisti iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio... 35. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...