Byla 2-1892/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybos projektų sprendimai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarties, kuria patenkintas atsakovės N. M. prašymas dėl civilinės bylos sustabdymo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybos projektų sprendimai“ ieškinį atsakovei N. M., tretysis asmuo V. K., dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Statybos projektų sprendimai“ pareiškė ieškinį atsakovei N. M. dėl 172 060 Lt skolos priteisimo. Atsakovės atstovas pateikė teismui prašymą dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo. Nurodė, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariate yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 68-1-00227-11, kuriuo metu tiriamas galimas ieškovo parengtuose projektuose ir statybos leidimuose esančių atsakovės parašų klastojimas, todėl bylos nagrinėjimas stabdytinas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 2 d. nutartimi atsakovės atstovo prašymą tenkino ir, remiantis CPK 164 straipsnio 4 dalimi, sustabdė civilinę bylą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 68-1-00227-11. Nurodė, kad atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų teisėtumo klausimas yra esminis, sprendžiat ginčą dėl atsakovės pareigos sumokėti už atliktus darbus. Ikiteisminio tyrimo metu bus nustatyta, ar teismas gali vadovautis ieškovės pateiktais dokumentais, ar jie atitinka atsakovės valią. Ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 68-1-00227-11 surinkti ir ištirti įrodymai, bei nustatytos aplinkybės turės teisinę reikšmę nagrinėjamoje civilinėje byloje. Teismas įvertino ir tai, kad teismui svarbus dokumentų tikrumo nustatymas ikiteisminio tyrimo metu, bet ne baudžiamosios bylos išnagrinėjimo procesas ir dėl šio proceso civilinė byla nestabdytina.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Statybos projektų sprendimas“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti atsakovės prašymo dėl civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriuje yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 68-1-00227-11, kurio metu tiriamas galimas apelianto parengtuose projektuose ir statybos leidimuose esančių atsakovės parašų klastojimas. Šio tyrimo metu civilinės bylos nagrinėjimui reikšmę turintys atsakovės pasirašyti atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai netiriami, šių aktų teisėtumas nebus nustatinėjamas, todėl pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimą nėra.
  2. Pats civilinę bylą nagrinėjantis teismas turi diskrecijos teisę ir pareigą nustatyti, ar apelianto pateikti dokumentai yra pakankami ir patikimi įrodymai, pagrindžiantys jo reikalavimą atsakovės atžvilgiu, ar jie atitinka atsakovės valią, todėl atitinkamos pareigos perkėlimas ikiteisminį tyrimą atliekantiems subjektams, sustabdant bylos nagrinėjimą, kai tuo tarpu atitinkamos aplinkybės gali būti išsiaiškintos CPK numatytomis priemonėmis, būdais bei tvarka, yra nepagrįstas ir neteisėtas.
  3. Ikiteisminio tyrimo institucijų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų. Teismas neįvertino civilinės bylos sustabdymo pasekmių ir ikiteisminio tyrimo metu gautinų įrodymų svarbos nagrinėjamoje byloje santykio.
  4. Atsakovė, pateikdama prašymą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir civilinės bylos sustabdymo, galimai siekia vilkinti civilinės bylos procesą, piktnaudžiauja turimomis procesinėmis teisėmis, taip, tikėtina, siekdama išvengti prievolės apeliantui įvykdymo.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė N. M. su atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Byloje esantis atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas nėra pakankamas atsakovės pareigos atsiskaityti už atliktus darbus įrodymas. Ieškovas savo reikalavimus grindžia šalių pasirašyta projektavimo darbų sutartimi Nr. 61, ginčijamu 2010-08-03 darbų priėmimo – perdavimo aktu bei 2008-07-25 atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu. Abiem minėtais aktais buvo perduota dalis vienodų atliktų darbų, kas nėra įmanoma, todėl vienas iš aktų laikytinas neatitinkančiu tikrovės, taigi 2010-08-02 aktu negalima remtis kaip vieninteliu atsakovės prievolės atsiskaityti patvirtinimu. Be to, ikiteisminis tyrimas pradėtas tik 2011-04-22 ir šiuo metu galutinai nežinoma ikiteisminio tyrimo apimtis, tyrimo metu nustatinėjamos aplinkybės gali keistis.
  2. Tas pačias aplinkybes aiškintis tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek civilinėje byloje nėra galimybės, nes apeliantas civilinėje byloje remiasi dokumentais, kurie ikiteisminio tyrimo metu gali būti pripažinti suklastotais. Nagrinėjant civilinę bylą ir priėmus joje sprendimą apelianto pateiktų įrodymų pagrindu, o vėliau nustačius, kad šie įrodymai yra suklastoti, gali tekti atnaujinti civilinę bylą, o tai neatitiktų civilinio proceso operatyvumo principo.
  3. Nors ikiteisminio tyrimo metu gauti duomenys prejudicinės galios neturės, jie nagrinėjamu atveju bus ypatingai reikšmingi civilinei bylai.
  4. Apelianto teiginiai apie atsakovės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Atsakovė tinkamai įgyvendina bei naudojasi jai suteiktomis teisėmis ir pareigomis.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria civilinė byla sustabdyta iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Įstatymas pagal bylos sustabdymo pagrindus išskiria dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį bylos sustabdymą (CPK 163 str.) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK 164 str.). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo skirtumas yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvusis bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai. CPK 164 straipsnyje nustatytas neišsamus neprivalomų civilinės bylos sustabdymo pagrindų sąrašas. Pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą teismas konkrečiu atveju pripažįsta, ar yra pagrindas sustabdyti bylą. Tai palikta teismo nuožiūrai, tačiau tai nėra vienintelis reikalavimas. Civilinių bylų nagrinėjimo tvarką nustato CPK. Juo įgyvendinama asmens teisė į teisingą teismą kaip žmogaus teisė. Ji turi būti įgyvendinama paisant principinių CPK nuostatų, reglamentuojančių teisę į teismą, ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatų, reglamentuojančių teisę į teisingą teismą.

15Pagal CPK teisė į teismą turi būti įgyvendinama koncentruotai, nevilkinant ar be pagrindo neužtęsiant bylos nagrinėjimo, nes vienas iš civilinio proceso koncentruotumo aspektų yra jo operatyvumas. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas yra vienas iš civilinio proceso tikslų (CPK 2 str.). Sprendimas dėl veiksmų byloje sustabdymo, tai yra neatlikimo joje jokių procesinių veiksmų, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir pagrįsti. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008).

16Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas sprendimą sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą motyvavo tuo, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu tikrinamas atsakovės pasirašytų projektų bei statybos leidimų teisėtumas, todėl nuo ikiteisminio tyrimo baigties priklausys ir nagrinėjamos civilinės bylos tolimesnė eiga. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šie pirmosios instancijos teismo motyvai dėl civilinės bylos sustabdymo nėra pakankamai išsamūs ir pagrįsti.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. vasario 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008, išaiškino, jog aplinkybės, dėl kurių teismas pripažįsta esant pagrindą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, gali būti svarbios, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo apimtį, konkrečius jame atliekamus veiksmus ir jų civilines teisines pasekmes. Teismas pastebėjo, jog tik dokumentų, kurių pagrindu reikalaujama priteisti pinigus, surašymo ir pasirašymo aplinkybių tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje yra abstraktus pagrindas, o tokiomis aplinkybėmis grindžiami motyvai neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų. Reikia vadovautis tuo, ar civilinės bylos sustabdymo metu ikiteisminio tyrimo procese atliekamos ekspertizės, kokie klausimai jų metu tiriami, ar numatomos gauti išvados gali būti panaudojamos civiliniame procese ir ar jos būtų reikšmingas įrodymų šaltinis. Jeigu bylos aplinkybės gali būti ištirtos apklausiant šalis ar liudytojus, tai teismas turi motyvuotai pagrįsti, kodėl to negali operatyviau atlikti civilinio proceso tvarka, o numato laukti, kol neapibrėžtai ateityje tai atliks kita institucija – tyrėjas. Teismas turi įvertinti, kad ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų. Jeigu civilinė byla sustabdoma dėl konkrečių įrodymų gavimo, konkrečių tyrimo veiksmų atlikimo, tai tokiomis aplinkybėmis turi būti motyvuojama. Kitu atveju motyvai yra nekonkretūs, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo ir gali pažeisti jo operatyvumą. Taip sudaromos prielaidos nevykdyti Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teismą tinkamo įgyvendinimo.

18Teisėjų kolegija pripažįsta, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nepakankamai motyvuota, joje nenurodyta dėl kokių konkrečių tyrimo veiksmų atlikimo ar įrodymų gavimo yra stabdoma civilinė byla, kodėl civilinėje byloje reikšmingos aplinkybės būtinai turi būti nustatinėjamos ikiteisminio tyrimo metu ir negali būti ištirtos nagrinėjant bylą civilinio proceso tvarka. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja netinkamą CPK 164 straipsnio 4 punkto taikymą, turėjusį įtakos bylos sustabdymo nepagrįstumui, o tai sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

19Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamos bylos procesas pirmosios instancijos teisme trunka jau vienerius metus. Ieškinys teismui pateiktas 2010 m. rugpjūčio 10 d., tačiau iki šiol neišspręstas. Tokiu būdu, teisėjų kolegijos nuomone, sustabdžius bylos nagrinėjimą, kyla grėsmė pažeisti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisę į teismą per kuo įmanoma trumpesnį laiką.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti atsakovės N. M. prašymo dėl civilinės bylos sustabdymo.

22Perduoti civilinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Statybos projektų sprendimai“ pareiškė ieškinį... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 2 d. nutartimi atsakovės... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Statybos projektų sprendimas“ prašo... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė N. M. su atskiruoju skundu... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 11. teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 14. Įstatymas pagal bylos sustabdymo pagrindus išskiria dvi bylos sustabdymo... 15. Pagal CPK teisė į teismą turi būti įgyvendinama koncentruotai, nevilkinant... 16. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas sprendimą sustabdyti bylą... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 18. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo... 19. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamos bylos procesas pirmosios... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir... 22. Perduoti civilinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės....