Byla 2-1945-955/2015
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, neturtinės žalos priteisimo, kreditoriai UAB „Senukų prekybos centras“, Lindorff Oy, veikantis per Lindorff Oy filialą, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė, sekretoriaujant Agnei Juškaitei, dalyvaujant ieškovei K. U., jos atstovei advokatei Dianai Višinskienei, nedalyvaujant atsakovui A. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės K. U. ieškinį atsakovui A. U. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, neturtinės žalos priteisimo, kreditoriai UAB „Senukų prekybos centras“, Lindorff Oy, veikantis per Lindorff Oy filialą, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos,

Nustatė

2ieškovė patikslinusi ieškinio reikalavimus teismo posėdyje prašo nutraukti ieškovės K. U., a. k. ( - ) ir atsakovo A. U., a. k. ( - ) santuoką, įregistruotą ( - ) dėl atsakovo A. U. kaltės, priteisti ieškovei iš atsakovo 10 000 Lt neturtinę žalą, po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokinę pavardę – U., atsakovui – U., priteisti ieškovei iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ieškinyje bei ieškovės atstovė teismo posėdyje nurodė, jog šalys santuoką sudarė ( - ). ( - ) šalims gimė sūnus A. U., a. k. ( - ) Kauno apylinkės teismas 2013 m. liepos 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) priteisė iš atsakovo A. U. išlaikymą sūnui A. U. po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės, sūnaus gyvenamąją vietą nustatė su ieškove K. U.. Ieškovė nurodė, jog su atsakovu susipažino 2008-02-14. Sukūrus šeimą santykiai buvo geri, tačiau vėliau santykiai tarp sutuoktinių ėmė šlyti, atsakovas vartojo alkoholį, nesirūpino šeima. 2009 m. balandžio mėn. atsakovas išvarė ieškovę su sūnumi iš namų, atėmė raktus ir į būstą nebeįsileido. Ieškovė yra patyrusi ir fizinį smurtą. Nuo 2009 metų atsakovas jokio išlaikymo vaikui neteikė, nesirūpino šeima, ją paliko. Ieškovės žiniomis atsakovas šiuo metu gali gyventi ( - ). Ieškovė žino, jog atsakovas buvo jai neištikimas ir turi kitą nesantuokinį vaiką, tuo atsakovas pažeidė lojalumo šeimai prezumpciją. Dėl tokio atsakovo elgesio ieškovė patyrė neigiamus išgyvenimus, fizinį skausmą, pažeminimą. Dėl to ieškovei buvo padaryta žala: buvo sugniuždytas saugumo jausmas, atsirado nuolatinė įtampa, nerimas, bejėgiškumo jausmas. Dėl šių priežasčių ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 10 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Ieškovė prašo pripažinti kreditorinius įsipareigojimus kreditoriui UAB „Senukų prekybos centras“ asmeninėmis A. U. prievolėmis, pripažinti kreditorinius įsipareigojimus kreditoriui Lindorff Oy, veikančiam per Lindorff Oy filialą, asmeninėmis A. U. prievolėmis, 6622,02 Lt skolą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos pripažinti asmenine A. U. prievole, bei 185,60 Lt skolą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos pripažinti asmenine K. U. prievole.

4Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį informuotas viešo paskelbimo būdu.

5Kreditorius UAB „Senukų prekybos centras“ atsiliepimu į ieškinį sutiko, jog prievolės pagal Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 21 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-4625-429/2013, kuriuo UAB „Senukų prekybos centras“ buvo priteista iš atsakovo A. U. 1 768,44 Lt negrąžintų išnuomotų įrankių vertės, 7 688,00 Lt įrankių nuomos mokesčio, 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (9 436,44 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 02 12) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 283,00 Lt žyminio mokesčio ir 400,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, po santuokos nutraukimo liktų asmeninėmis A. U. prievolėmis.

6Kreditorius Lindorff Oy, veikiantis per Lindorff Oy filialą atsiliepimu į ieškinį sutiko, jog prievolės pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 7 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-7687-657/2008, kuriuo iš atsakovo buvo priteista 1139,28 Lt skolos (mokėtinų įmokų), 1131,66 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2008-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 68,00 Lt žyminio mokesčio, po santuokos nutraukimo liktų asmeninėmis A. U. prievolėmis.

7Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos atsiliepime į ieškinį prašė po santuokos nutraukimo 6622,05 Lt skolą pripažinti asmenine A. U. prievole, bei 185,60 Lt skolą pripažinti asmenine K. U. prievole.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės

10Nustatyta, jog šalių santuoka sudaryta ( - ) (b.l. 9). Ieškovės teigimu, sutuoktiniai kartu negyvena nuo 2009 m. balandžio mėnesio, santuokiniai ryšiai yra nutrūkę.

11Ieškovė prašo nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismas, spręsdamas, ar santuoka iširo dėl vieno ar dėl abiejų sutuoktinių kaltės, atsižvelgia į įstatyme įtvirtintas sutuoktinio pripažinimo kaltu dėl santuokos išrimo sąlygas. Pagal CK 3.60 straipsnio 2 dalį, sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Lietuvos Respublikos CK 3.26 str., 3.27 str., 3.28 str. numato, kad sudarę santuoką sutuoktiniai įgyja teises ir pareigas, privalo būti vienas kitam lojalūs, vienas kitą gerbti, remti moraliai ir materialiai, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos poreikių tenkinimo. Sudarę santuoką, sutuoktiniai sukuria šeimos santykius kaip bendro gyvenimo pagrindą. Lojalumo pareiga reiškia, kad sutuoktinis visada tiek šeimoje, tiek už jos ribų turi veikti kito sutuoktinio, visos šeimos interesais, negali supriešinti savo asmeninių interesų kito sutuoktinio ar šeimos interesams. Abipusės pagalbos pareiga reiškia, kad sutuoktiniai turi paisyti vienas kito nuomonės, būti vienas kitam ištikimi, visus šeimos gyvenimo klausimus spręsti abipusiu susitarimu. Moralinė ir materialinė parama reiškia, kad sutuoktiniai privalo rūpintis vienas kitu: tiek materialiąja, tiek fizine ir psichologine prasmėmis. CK 3.27 straipsnyje išvardytų pareigų pažeidimas gali būti laikomas kaltu sutuoktinio elgesiu (CK 3.60 straipsnis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2010).

12Ieškovė nuosekliai teigė, kad atsakovas A. U. pažeidė savo, kaip sutuoktinio, pareigas, kadangi gyvenant santuokoje piktnaudžiavo alkoholiu, buvo agresyvus, naudojo fizinį smurtą, dėl ko ieškovė jautėsi nesaugi bei nusprendė santuoką nutraukti. Ieškovės atstovė teismui pateikė Kauno apskrities VPK Kauno m. Dainavos policijos komisariato 2014-12-19 raštą „Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, iš kurio matyti, jog šioje ikiteisminio tyrimo įstaigoje atsakovo A. U. atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminio tyrimas Nr. 26-1-01812-14 pagal LR BK 164 str. 1 d. dėl vengimo išlaikyti vaiką. Ieškovė byloje teigė, jog jai yra žinoma, kad atsakovas jai buvo neištikimas ir turi kitą nesantuokinį vaiką. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog ( - ) Tauragės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje ( - )atsakovas A. U., a. k. ( - ) pripažino tėvystę dukters E. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), atžvilgiu. Šie duomenys patvirtina ieškovės argumentus dėl atsakovo neištikimybės fakto. Atsakovas nenurodė bei nepateikė jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių ieškovės kaltę, tokių duomenų byloje nėra, todėl teismas neturi jokio pagrindo abejoti ieškovės nurodytomis aplinkybėmis. Atsakovo elgesys vertintinas pagrindžiančiu aplinkybes, kad jis savo netinkamu elgesiu, neištikimybe, pažeidė lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialinės paramos pareigas, todėl santuoka nutrauktina pripažįstant, kad dėl jos iširimo kaltas yra atsakovas (CK 3.27 str. 1 d., 3.60 str., 3.62 str., CPK 177, 178, 197, 185, 186 str.).

13Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos esamos pavardės – ieškovei – U., atsakovui – U. (CK 3.69 str. 1 d.).

14Šalys viena iš kitos išlaikymo nereikalauja, todėl jis nepriteistinas (CK 3.72 str.).

15Nutraukiant santuoką, turi būti išspręstas ir turto padalijimo klausimas (CPK 385 str.). Iš bylos duomenų matyti, kad šalys santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise nekilnojamojo ir registruoto kilnojamojo turto ar kito dalintino turto neįsigijo (b.l. 14-17), todėl šis klausimas nutraukiant santuoką nespręstinas.

16Šalių sūnaus A. U., a. k. ( - ) gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo klausimai išspręsti įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo 2013 m. liepos 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ), todėl šie klausimai nutraukiant santuoką nespręstini.

17Dėl neturtinės žalos priteisimo

18Vadovaujantis CK 3.70 straipsnio 2 dalimi, ieškovė turi teisę reikalauti iš kalto dėl santuokos iširimo sutuoktinio neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovo 10 000 Lt patirtą neturtinę žalą. Kadangi santuoka nutrauktina dėl atsakovo kaltės, t.y. jo neištikimybės, šeimos palikimo, akivaizdu, kad dėl tokio atsakovo elgesio ieškovė patyrė dvasinius išgyvenimus, stresą, neigiamas emocijas. Tačiau ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad jos patirti išgyvenimai būtų pakenkę jos tolesniam gyvenimui ar sveikatai, todėl atsižvelgiant į santuokos iširimo priežastis, į santuokos trukmę, pasekmes, šalių turtinę padėtį, bei vadovaujantis teisingumo, protingumo principais, ieškovei iš atsakovo priteistinas 500 Eur neturtinės žalos atlyginimas.

19Dėl kreditorinių įsipareigojimų

20Kreditoriams neprieštaraujant ieškovės reikalavimui kreditorinius įsipareigojimus kreditoriui UAB „Senukų prekybos centras“ pripažinti asmeninėmis A. U. prievolėmis, kreditorinius įsipareigojimus kreditoriui Lindorff Oy pripažinti asmeninėmis A. U. prievolėmis, 6622,02 Lt skolą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos pripažinti asmenine A. U. prievole, bei 185,60 Lt skolą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos pripažinti asmenine K. U. prievole, šie ieškovės ieškinio reikalavimai tenkintini.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Byloje buvo pareikšti reikalavimai dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės ir dėl neturtinės žalos priteisimo. Reikalavimas dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo kaltės patenkintas, o reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo patenkintas iš dalies, t. y. ieškovės ieškinys patenkintas 59 proc. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas ieškinio patenkinimo iš dalies situacijoje išsprendžiamas pagal CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą atsižvelgimo į patenkintų ir atmestų reikalavimų proporcijas taisyklę.

23Kreipdamasi į teismą ieškovė privalėjo sumokėti 129 Eur žyminio mokesčio. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 5,79 Eur, o likusi dalis (123 Eur) žyminio mokesčio atidėta iki teismo sprendimo priėmimo (22 b. l.). Atsižvelgiant į tai iš ieškovės valstybei priteistina 123 Eur žyminio mokesčio, kurio mokėjimas buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

24Ieškovės ieškinys patenkintas 59 proc., todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 76,11 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.). Ieškovė įrodymų apie kitas patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jos nepriteistinos.

25Valstybė šioje byloje patyrė 4,08 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai šios išlaidos paskirstomos šalims: ieškovei – 1,67 Eur, o atsakovui – 2,41 Eur (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.). Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienai šaliai tenkanti bylinėjimosi išlaidų dalis valstybei yra mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, šios išlaidos ir šalių nepriteistinos (CPK 96 str. 6 p.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263-265 str., 268-270 str., 384 str.,

Nutarė

27Ieškinį tenkinti iš dalies.

28Nutraukti ieškovės K. U., a. k. ( - ) ir atsakovo A. U., a. k. ( - ) santuoką, įregistruotą ( - ) dėl atsakovo A. U. kaltės.

29Po santuokos nutraukimo palikti šalims pavardes - ieškovei U., atsakovui – U..

30Priteisti ieškovei K. U., a. k. ( - ) iš atsakovo A. U., a. k. ( - ) 500 Eur (penkis šimtus eurų) neturtinei žalai atlyginti.

31Po santuokos nutraukimo pripažinti kreditorinius įsipareigojimus kreditoriams UAB „Senukų prekybos centras“, į. k. 234376520, Lindorff Oy, veikančiam per Lindorff Oy filialą, į. k. 111882842, 6622,05 Lt skolą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos asmeninėmis A. U., a. k. ( - ) prievolėmis.

32Po santuokos nutraukimo pripažinti 185,60 Lt skolą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos asmenine ieškovės K. U., a. k. ( - ) prievole.

33Priteisti iš atsakovo A. U., a. k. ( - ) ieškovei K. U., a. k. ( - ) 76,11 Eur (septyniasdešimt šešis eurus ir 11 euro ct) žyminio mokesčio.

34Priteisti iš K. U., a. k. ( - ) valstybei 123 Eur (vieną šimtą dvidešimt tris eurus) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, bylinėjimosi išlaidų ir žyminio mokesčio įmokos kodas 5660.

35Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė, sekretoriaujant Agnei... 2. ieškovė patikslinusi ieškinio reikalavimus teismo posėdyje prašo nutraukti... 3. Ieškovė ieškinyje bei ieškovės atstovė teismo posėdyje nurodė, jog... 4. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo,... 5. Kreditorius UAB „Senukų prekybos centras“ atsiliepimu į ieškinį sutiko,... 6. Kreditorius Lindorff Oy, veikiantis per Lindorff Oy filialą atsiliepimu į... 7. Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės... 10. Nustatyta, jog šalių santuoka sudaryta ( - ) (b.l. 9). Ieškovės teigimu,... 11. Ieškovė prašo nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės. Atsakovas... 12. Ieškovė nuosekliai teigė, kad atsakovas A. U. pažeidė savo, kaip... 13. Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos esamos pavardės – ieškovei –... 14. Šalys viena iš kitos išlaikymo nereikalauja, todėl jis nepriteistinas (CK... 15. Nutraukiant santuoką, turi būti išspręstas ir turto padalijimo klausimas... 16. Šalių sūnaus A. U., a. k. ( - ) gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo... 17. Dėl neturtinės žalos priteisimo... 18. Vadovaujantis CK 3.70 straipsnio 2 dalimi, ieškovė turi teisę reikalauti iš... 19. Dėl kreditorinių įsipareigojimų... 20. Kreditoriams neprieštaraujant ieškovės reikalavimui kreditorinius... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 22. Byloje buvo pareikšti reikalavimai dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovo... 23. Kreipdamasi į teismą ieškovė privalėjo sumokėti 129 Eur žyminio... 24. Ieškovės ieškinys patenkintas 59 proc., todėl iš atsakovo ieškovei... 25. Valstybė šioje byloje patyrė 4,08 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263-265 str.,... 27. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Nutraukti ieškovės K. U., a. k. ( - ) ir atsakovo A. U., a. k. ( - )... 29. Po santuokos nutraukimo palikti šalims pavardes - ieškovei U., atsakovui –... 30. Priteisti ieškovei K. U., a. k. ( - ) iš atsakovo A. U., a. k. ( - ) 500 Eur... 31. Po santuokos nutraukimo pripažinti kreditorinius įsipareigojimus kreditoriams... 32. Po santuokos nutraukimo pripažinti 185,60 Lt skolą Valstybinei mokesčių... 33. Priteisti iš atsakovo A. U., a. k. ( - ) ieškovei K. U., a. k. ( - ) 76,11... 34. Priteisti iš K. U., a. k. ( - ) valstybei 123 Eur (vieną šimtą dvidešimt... 35. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...