Byla 2S-1037-613/2016
Dėl KB „Palangos kredito unija“ 2016 m. kovo 21 d. pakartotinio visuotinio narių susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų E. P., G. P. ir A. A. (A. A.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų S. G. ir K. L. ieškinį atsakovams Kooperatinei bendrovei (toliau – KB) „Palangos kredito unija“ (toliau - ir PKU), E. P., G. P., A. A. dėl KB „Palangos kredito unija“ 2016 m. kovo 21 d. pakartotinio visuotinio narių susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti KB „Palangos kredito unija“ pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime 2016 m. kovo 21 d. priimtus sprendimus: sustabdyti susirinkimą; pareikšti nepasitikėjimą PKU vadovams, valdymo organams ir juos nušalinti nuo pareigų; išrinkti komitetą, be kurio pritarimo unija negali priimti jokių sprendimų; komiteto nariais išrinkti A. A., G. P., E. P.; įpareigoti komitetą su pareiškimu kreiptis į Generalinę prokuratūrą, Lietuvos banką, nepriklausomą audito kompaniją dėl išaiškinimo, kodėl unija dirba nuostolingai ir kitus klausimus, susijusius su unijos veikla; įpareigoti S. G. (PKU administracijos vadovę), buhalterę K. L. per 3 darbo dienas perduoti komitetui visus dokumentus, susijusius su unijos veikla, negaliojančias ab initio. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus atsakovams – sustabdyti KB „Palangos kredito unija“ 2016 m. kovo 21 d. pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimų galiojimą; sustabdyti ginčijamų narių susirinkimo sprendimų vykdymą ir įgyvendinimą, uždrausti komiteto nariams teikti KB „Palangos kredito unija“ 2016 m. kovo 21 d. pakartotinio visuotinio narių susirinkimo protokolą, pasirašytą E. P., V. V. ir A. A. valstybės įmonei (toliau – VĮ) Registrų centrui ar jos filialams, uždrausti VĮ Registrų centrui ar jos filialams atlikti bet kokius registro duomenų pakeitimus pagal KB „Palangos kredito unija“ pakartotinio visuotinio narių susirinkimo 2016 m. kovo 21 d. protokolą, pasirašytą E. P., V. V. ir A. A., uždrausti KB „Palangos kredito unija“ 2016 m. kovo 21 d. visuotinio narių susirinkimo ginčijamais sprendimais išrinktam komitetui, sudarytam iš E. P., G. P. ir A. A., taip pat ir nurodytiems komiteto nariams priimti bet kokius sprendimus, sudaryti bet kokius sandorius ar kitaip sukurti bet kokias teises ir pareigas PKU atžvilgiu.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 7 d. nutartimi tenkino ieškovų prašymą dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo ir sustabdė KB „Palangos kredito unija“ 2016 m. kovo 21 d. pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimų galiojimą; sustabdė ginčijamų narių susirinkimo sprendimų vykdymą ir įgyvendinimą, uždraudė komiteto nariams teikti KB „Palangos kredito unija“ 2016 m. kovo 21 d. pakartotinio visuotinio narių susirinkimo protokolą, pasirašytą E. P., V. V. ir A. A. VĮ Registrų centrui ar jos filialams, uždraudė VĮ Registrų centrui ar jos filialams atlikti bet kokius registro duomenų pakeitimus pagal KB „Palangos kredito unija“ pakartotinio visuotinio narių susirinkimo 2016 m. kovo 21 d. protokolą, pasirašytą E. P., V. V. ir A. A., uždraudė KB „Palangos kredito unija“ 2016 m. kovo 21 d. visuotinio narių susirinkimo ginčijamais sprendimais išrinktam komitetui, sudarytam iš E. P., G. P. ir A. A., taip pat ir nurodytiems komiteto nariams priimti bet kokius sprendimus, sudaryti bet kokius sandorius ar kitaip sukurti bet kokias teises ir pareigas PKU atžvilgiu iki galutinio procesinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

4Teisme gautas atsakovų E. P., G. P. ir A. A. atskirasis skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutarties, prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės - prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. ieškinys byloje yra pateiktas pažeidžiant teismingumo taisykles bei piktnaudžiaujant teise kreiptis į teismą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos, o priimtas ieškinys paliktas nenagrinėtu. Atsakovai mano, jog ieškovė K. L. galėjo būti net neišreiškusi valios pakartotinai teikti ieškinį Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Pastebi, kad ieškinio puslapiai nenumeruoti, o paskutinis puslapis su ieškovės parašu gali būti pridedamas prie bet kokio procesinio dokumento. Taip pat pažymi, kad kartu su ieškiniu nėra pateikiami jokie duomenys, kad ieškovai yra Unijos nariai ir turi subjektinę teisę pateikti ieškinį.
  2. ieškinys byloje negali būti priimtas dar ir todėl, kad neatitinka ieškinio turiniui ir formai keliamų reikalavimų, t. y. atsakovais byloje yra nurodomi E. P., G. P. ir A. A., tačiau ieškiniu šiems asmenims nėra pareikšta jokių reikalavimų, mano, jog ieškinio priėmimu yra nukrypstama nuo teismų praktikos, nustatančios, kad atsakovais byloje negali būti asmenys, kuriems nėra reiškiami jokie reikalavimai.
  3. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja ekonomiškumo ir proporcingumo principams bei neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties, kadangi iš esmės reiškia ieškiniu pareikštu reikalavimu siekiamų tikslų įgyvendinimą dar pasirengimo bylos nagrinėjimui teisme metu.
  4. Nėra grėsmės, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, nes skundžiami visuotinio narių susirinkimo sprendimai negali sukelti jokių neatitaisomų padarinių.
  5. taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, kadangi būtų pakakę tik laikinai sustabdyti priimto skundžiamo sprendimo galiojimą, tačiau susidarė situacija, kuomet taikomas visas pluoštas perteklinių ribojimų.

5Teisme gautas ieškovų S. G. ir K. L. atsiliepimas į atsakovų E. P. ir A. A. atskirąjį skundą, prašoma atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, jog atskirojo skundo argumentai labiau susiję su ieškinio dalyku, o ne pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Atsiliepime nurodoma, jog ne visi atsakovai pateikė atskiruosius skundus, t. y. G. P. nepasirašė atskirojo skundo, todėl, ieškovų S. G. ir K. L. nuomone, laikytina, jog G. P. neskundė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutarties. Atsiliepime ieškovai taip pat nurodo, jog ieškinys buvo teismingas keliems teismas, dėl to pateikė ieškinį Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Atsiliepime taip pat nesutinkama su atskirojo skundo argumentu, jog ieškovė K. L. nepasirašė ieškinio. Ieškovai taip pat nurodo, jog ginčijamų sprendimų panaikinimas reikš, kad E. P., G. P. ir A. A. praras teisę vadintis komiteto nariais, visas savo, kaip komiteto narių, turimas teises, todėl šių asmenų nurodymas atsakovais yra pagrįstas.

6Teisme taip pat gautas atsakovės KB „Palangos kredito unija“, atstovaujamos administracijos vadovės S. G., atsiliepimas į E. P. ir A. A. atskirąjį skundą, prašoma atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime KB „Palangos kredito unija“ nurodo, jog paskirtoms laikinosioms apsaugos priemonėms neprieštarauja ir pageidauja, kad jos liktų galioti iki galutinio sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo. Mano, kad ieškovų ieškinyje pateikta informacija ir paaiškintos aplinkybės liudija, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo būtinos, jų nepritaikymas galėjo sukelti itin didelės žalos pačiai PKU bei atskiriems jos nariams. PKU mano, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės minimaliais ribojimais pasiekė savo tikslus ir turi galioti tol, kol teismas priims galutinį sprendimą dėl ginčijamų sprendimų. PKU atsiliepime taip pat patvirtina, jog ieškovai S. G. ir K. L. yra kredito unijos nariais bei pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Nurodo, kad kitos aplinkybės, nurodomos atskirajame skunde yra labiau susijusios su ieškinio dalyku ir turėtų būti analizuojamos nagrinėjant ieškinį, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio dokumento negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

9Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, atskirąjį skundą, mano, jog nenustatyta būtinybė skundo nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

10Atskirajame skunde atsakovai E. P., G. P. ir A. A. teigia, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja ekonomiškumo ir proporcingumo principams, bei neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties, kadangi iš esmės reiškia ieškiniu pareikštu reikalavimu siekiamų tikslų įgyvendinimą dar pasirengimo bylos nagrinėjimui teisme metu; nėra grėsmės, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, nes skundžiami visuotinio narių susirinkimo sprendimai negali sukelti jokių neatitaisomų padarinių; taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, kadangi būtų pakakę tik laikinai sustabdyti priimto skundžiamo sprendimo galiojimą, tačiau susidarė situacija, kuomet taikomas visas pluoštas perteklinių ribojimų

11LR CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 straipsniai). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovams, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

12Nagrinėjamoje byloje ieškovai reiškė reikalavimą pripažinti KB „Palangos kredito unija“ pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime 2016 m. kovo 21 d. priimtus sprendimus: sustabdyti susirinkimą; pareikšti nepasitikėjimą PKU vadovams, valdymo organams ir juos nušalinti nuo pareigų; išrinkti komitetą, be kurio pritarimo unija negali priimti jokių sprendimų; komiteto nariais išrinkti A. A., G. P., E. P.; įpareigoti komitetą su pareiškimu kreiptis į Generalinę prokuratūrą, Lietuvos banką, nepriklausomą audito kompaniją dėl išaiškinimo, kodėl unija dirba nuostolingai ir kitus klausimus, susijusius su unijos veikla; įpareigoti S. G. (PKU administracijos vadovę), buhalterę K. L. per 3 darbo dienas perduoti komitetui visus dokumentus, susijusius su unijos veikla, negaliojančias nuo sudarymo momento (ab initio). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tiek ieškovai, pateikę ieškinį, taip pat atsiliepimą į atsakovų atskirąjį skundą, tiek atsakovė KB „Palangos kredito unija“, atstovaujama administracijos vadovės S. G., atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog atsakovų E. P., G. P. ir A. A. veiksmais KB „Palangos kredito unija“ gali būti padaryta itin didelė žala tiek KB „Palangos kredito unija“, tiek visiems jos nariams. Apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas šioje byloje, būtų pagrįstas ir tikslingas, nes yra pagrindas teigti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas teismo procesinio sprendimo vykdymas tuo atveju, jeigu būtų patenkintas tokio turinio reikalavimas. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja ekonomiškumo ir proporcingumo principams bei neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties, kadangi iš esmės reiškia ieškiniu pareikštu reikalavimu siekiamų tikslų įgyvendinimą dar pasirengimo bylos nagrinėjimui teisme metu. Pažymėtina, jog šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymui neprieštarauja KB „Palangos kredito unija“. Taip pat nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog nėra grėsmės, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, nes skundžiami visuotinio narių susirinkimo sprendimai negali sukelti jokių neatitaisomų padarinių. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovų bei PK „Palangos kredito unijos“, atstovaujamos administracijos direktorės S. G., motyvais, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai E. P., G. P. ir A. A. ginčijamu 2016 m. kovo 21 d. pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimu turi įgaliojimus veikti kaip turintis teisę priimti sprendimus KB „Palangos kredito unija“ vardu organas, ginčijamame sprendime įvardintas kaip komitetas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti sutrikdyta KB „Palangos kredito unija“ veikla.

13Taip pat sutiktina su atsiliepimuose į atskirąjį skundą išdėstytais motyvais, jog kiti atskirojo skundo argumentai labiau susiję su ieškinio dalyku, o ne pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, dėl to apeliacinės instancijos eismas plačiau nepasisako dėl ieškinio teismingumo bei ieškinio turiniui ir formai keliamų reikalavimų, kurių atsakovų nuomone, neatitinka ieškinys.

14Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog atskirasis skundas yra pasirašytas ir G. P., todėl ieškovų S. G. ir K. L. atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktas argumentas, jog ne visi atsakovai pateikė atskiruosius skundus, t. y. G. P. nepasirašė atskirojo skundo, todėl laikytina, jog G. P. neskundė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutarties, atmestinas kaip nepagrįstas.

15Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

162016 m. birželio 20 d. teisme gautas atsakovų E. P., G. P. ir A. A. atskirojo skundo papildymas. Pažymėtina, jog, vadovaujantis CPK 335 straipsnio 1 dalimi, atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis šio Kodekso nustatyta tvarka yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama (CPK 323 straipsnis). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis atsakovams įteikta 2016 m. balandžio 13 d., todėl atskirojo skundo padavimo terminas baigėsi 2016 m. balandžio 20 d. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, atsisakytina priimti 2016 m. birželio 20 d. gautą atskirojo skundo papildymą bei jis su visais priedais grąžintinas jį padavusiam asmeniui (CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 315 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 323, 335 straipsniais

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Grąžinti 2016 m. birželio 20 d. atskirojo skundo papildymą su visais priedais jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė... 2. ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti KB „Palangos kredito... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 7 d. nutartimi tenkino... 4. Teisme gautas atsakovų E. P., G. P. ir A. A. atskirasis skundas dėl... 5. Teisme gautas ieškovų S. G. ir K. L. atsiliepimas į atsakovų E. P. ir A. A.... 6. Teisme taip pat gautas atsakovės KB „Palangos kredito unija“,... 7. Atskirasis skundas netenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį... 10. Atskirajame skunde atsakovai E. P., G. P. ir A. A. teigia, jog taikytos... 11. LR CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas dalyvaujančių byloje ar... 12. Nagrinėjamoje byloje ieškovai reiškė reikalavimą pripažinti KB... 13. Taip pat sutiktina su atsiliepimuose į atskirąjį skundą išdėstytais... 14. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog atskirasis skundas yra... 15. Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas... 16. 2016 m. birželio 20 d. teisme gautas atsakovų E. P., G. P. ir A. A. atskirojo... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 315 straipsnio 2... 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartį palikti... 19. Grąžinti 2016 m. birželio 20 d. atskirojo skundo papildymą su visais...