Byla 2-1320-943/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo E. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 17 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovės Palangos kredito unijos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1085-253/2016 pagal nurodytos ieškovės patikslintą ieškinį atsakovams E. P. ir A. P. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė pirminiu ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti solidariai iš atsakovų E. P. ir E. P. ieškovės naudai 113 410 JAV dolerių sumą, kurią sudaro 110 983,77 JAV dolerių paskola ir 2 426, 45 JAV dolerių palūkanos, bei 5 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovų nekilnojamąjį turtą, turtines teises, o jų nesant – pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, o šių nesant – kitą atsakovams priklausantį ilgalaikį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ieškinio reikalavimų ribose.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. kovo 17 d. nutartimi išsprendė ieškinio priėmimo klausimą ir tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui teismas areštavo atsakovams E. P. ir E. P. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, leido areštuoti pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, taip pat atsakovų turimas turtines teises neviršijant 113 410 JAV dolerių sumos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau leido atsakovams atsiskaityti su ieškove.
 3. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą, todėl vertino prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Įvertinęs teismų praktiką, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, teismas konstatavo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl taikė laikinąsias apsaugos priemones.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu atsakovas E. P. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog 2016 m. kovo 21 d. Palangos kredito unijos visuotiniame narių susirinkime, unijos vadovai, tarp jų ir S. G., buvo nušalinti nuo vadovavimo unijai. Palangos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas išrinko komitetą, kuris perėmė unijos valdymą ir pranešė Klaipėdos apygardos teismui apie nagrinėjamo ieškinio ir jam užtikrinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsisakymą, kas sudaro pagrindą naikinti atsakovo turtui taikomus suvaržymus.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Lietuvos apeliacinis teismas nustatė, kad 2016 m. birželio 6 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, ieškovei prašant, atsakovas E. P. buvo pakeistas atsakove A. P., dėl ko, ieškovei nebereiškiant jokių materialinių reikalavimų E. P., jam Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartimi, buvo panaikintos.
 2. Be to, skundžiama Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartimi ne tik tenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams, bet ir išspręstas ieškinio priėmimo klausimas. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas, bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kadangi apelianto skundo argumentai susiję tik su teismo taikytomis laikinosiomis priemonėmis – apeliacinės instancijos teismas vertina ir pasisako tik dėl šios skundžiamos nutarties dalies, atskirojo skundo ribose.
 3. Klaipėdos apygardos teismo skundžiamos 2016 m. kovo 17 d. nutarties dalis apelianto E. P. ginčijama tik tuo aspektu, ar ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, Palangos kredito unijos vardu, pateikė ir pasirašė tam įgaliojimus turintis asmuo, todėl sprendžiant skundu keliamą klausimą, dėl pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalies pagrįstumo ir teisėtumo pasisakoma tik nurodytu aspektu.
 4. Procesinio atstovavimo institutas nukreiptas užtikrinti tinkamos, kvalifikuotos, atstovaujamojo interesus ir jo valią atitinkančios pagalbos teikimą teismo procese. Procesinį atstovavimą reglamentuojančios normos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į šiuos civilinės procesinės teisės instituto tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2009). Teismas sutinka su apelianto pozicija, kad bylą (ar prašymą) nagrinėjantis teismas turi patikrinti atstovavimo tinkamumą įgalinimų įforminimo ir teisių apimties aspektais. Pagal CPK 51 straipsnio 1 dalį asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Juridinių asmenų vardu bylas teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ar steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas (CPK 55 straipsnis).
 5. Bylą inicijuojantį dokumentą, kuriame buvo pateiktas prašymas taikyti atsakovams laikinąsias apsaugos priemones, pirmosios instancijos teismui Palangos kredito unijos vardu pateikė ir ieškinį pasirašė administracijos vadovė – S. G. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad administracijos vadove ji paskirta nuo 2014 m. spalio 6 d., Palangos kredito unijos 2014 m. spalio 3 d. vykusio Valdybos posėdžio protokolu Nr. V 14-19. Viešuosiuose registruose (VĮ „Registrų centras“) pateikiama informacija patvirtina, kad ši informacija yra registruota ir aktuali (tiek šios bylos, tiek ir skundžiamos nutarties priėmimo metu). Palangos kredito unijos įstatų 5.51.2. punktu bei Kredito unijų įstatymo 29 straipsnio 7 dalies 2 punktu administracijos vadovui (vienasmeniui unijos valdymo organui (Palangos kredito unijos įstatų 5.47. punktas) suteikta teisė veikti unijos vardu teisme, todėl apeliacinės instancijos teismas mano, kad byloje pakanka duomenų tam, kad būtų galima konstatuoti, kad pateikiant ieškinį teismui, Palangos kredito unijos vardu veikė įgaliotas asmuo.
 6. Skunde pažymima, kad 2016 m. kovo 21 d. įvyko visuotinis Palangos kredito unijos narių susirinkimas, kurio metu buvo išrinktas komitetas, perėmęs unijos valdymą, o administracijos vadovė buvo įpareigota perduoti komitetui visus su unijos veikla susijusius dokumentus, todėl, esant Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo komiteto atsisakymui nuo ieškinio, atsakovo turtui taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos.
 7. Šio argumento įvertinimui apeliacinės instancijos teismas susipažino su Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis ir nustatė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismui yra pateiktas ieškinys dėl aukščiau minimame protokole užfiksuotų visuotinio narių susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais ab initio ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6264-838/2016 tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė Palangos kredito unijos 2016 m. kovo 21 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimų vykdymą ir įgyvendinimą, be kita ko, uždraudė 2016 m. kovo 21 d. visuotinio narių susirinkimo ginčijamais sprendimais išrinktam komitetui, sudarytam iš E. P., G. P. ir A. A., taip pat ir nurodytiems komiteto nariams priimti bet kokius sprendimus, sudaryti bet kokius sandorius ar kitaip sukurti bet kokias teises ir pareigas Palangos kredito unijos atžvilgiu iki galutinio procesinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1037-613/2016 aptarta pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista.
 8. Išvardintos aplinkybės liudija, kad byloje neįrodytas tiek skundo argumentas dėl netinkamo Palangos kredito unijos atstovavimo byloje, tiek ir dėl poreikio naikinti taikomas byloje laikinąsias apsaugos priemones, esant pareikštam Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo komiteto atsisakymui nuo ieškinio, kadangi tokia komiteto narių teisė (veikti unijos vardu) yra suspenduota, o prašymas priimti atsisakymą nuo ieškinio paliktas nenagrinėtu (Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1085-253/2016).
 9. Apelianto argumentus dėl netinkamo Palangos kredito unijos atstovavimo byloje paneigus byloje esančia medžiaga ir teismo išaiškinimais, bei nesant kitų argumentų ar įrodymų, dėl ko pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, turėtų būti panaikinta, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo kitais aspektais nagrinėti skundžiamos nutarties pagrįstumo ir teisėtumo (CPK 320 straipsnis). Esant išdėstytoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 17 d. nutarties dalį, kuria nutarta taikyti atsakovo E. P. turtui laikinąsias apsaugos priemones, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai