Byla A2-520-357/2014
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi UAB „Jurgio baldai“ direktoriaus A. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011,

Nustatė

2Pareiškėjas A. J. prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011, kurioje Šiaulių apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimu patenkintas bankrutuojančios A. J. įmonės ieškinys ir iš atsakovo UAB „Jurgio baldai“ priteista 24 300 Lt nuomos mokesčio. Prašo atnaujinti civilinį procesą, nagrinėti bylą iš naujo, ieškinį atmesti, nes sprendžiant šį klausimą, nebuvo atskleista bylos esmė. Nurodo, kad 2013-08-12 Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi Nr. 2A-1037/2013 konstatavo, kad pastatas-parduotuvė adresu, Dominikonų g. 6, Raseiniuose, nuosavybės teise priklauso A. J., A. J. individuali įmonė 2009 m. kovo 13 d. pastato perdavimo-priėmimo akto sudarymo metu, nebuvo šio pastato savininkė ir A. J. šio turto neperleido bankrutuojančios individualios įmonės nuosavybėn. Pagal CK 6.477 straipsnio 4 d. nuomotoju gali būti išnuomoto daikto savininkas arba asmenys, kuriems teisę išnuomoti svetimą daiktą suteikia įstatymai ar to daikto savininkas. Iškėlus bankroto bylą įmonės savininko turtas nepereina įmonės nuosavybėn (CK 2.50 str. 4 d.). Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad pastato savininkas A. J. būtų davęs ieškovui sutikimą nuomoti patalpas. Ieškovo su atsakovu sudaryta patalpų nuomos sutartis prieštarauja CK 6.477 straipsnio 4 dalies reikalavimams, yra niekinė ir negaliojanti nuo sudarymo momento. Ieškovo teisė, nuomos sutarties pagrindu, reikalauti iš atsakovo sumokėti nuomos mokestį neginama (CK 1.78 str. 1 d. 5 p., 1.80 str. 1 d.). Atsižvelgia į Lietuvos apeliacinio teismo 2012-01-27 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-363/2012, kurioje UAB „Dinalas" direktorius A. Č. įpareigotas grąžinti turtą atsakovui UAB „Jurgio baldai", kurį V. G. perleido A. Č. pasirašydamas 2010-12-01 nuomos sutartį Nr. B17.

3Dėl proceso atnaujinimo pagrindų nurodo, kad pagal CPK 329 straipsnį sprendimas panaikinamas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-08-12 nutartimi Nr. 2A-1037/2013 nutarė pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento patalpų, esančių (adresu Domininkonų g. 6, Raseiniuose, Unikalus Nr. 7299-2000-1012), 2009 m. kovo 5 d. nuomos sutartį ir 2010 m. gegužės 10 d. šios sutarties priedą, sudarytus tarp bankrutuojančios A. J. individualios įmonės ir UAB „Jurgio baldai". Šalys netenka teisės kitoje byloje ginčyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų aplinkybių bei teisinių santykių ir reikšti tą patį reikalavimą tuo pačiu pagrindu (CPK 182 str. 1 d, 2 p.). Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011 buvo tos pačios šalys, ieškovo reikalavimas ir jo pagrindas buvo toks pat kaip ir šioje byloje - pagal 2009 m. kovo 5 d. tarp šalių sudarytą patalpų nuomos sutartį ieškovas prašė priteisti iš atsakovo nuomos mokestį. Ankstesnėje byloje teismas iš atsakovo priteisė nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2009 m. kovo 5 d. iki 2010 m. vasario 5 d. Šioje byloje ieškovas pareiškė reikalavimą sumokėti nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2010 m. vasario 6 d. iki 2011 m. sausio 4 d. Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino ieškinį ir priteisė iš atsakovo 46 455,28 Lt nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2010 m. vasario 6 d. iki 2010 m. lapkričio 18 d. Teismas, atsakovo atsikirtimų į pareikštą ieškinį šioje byloje neanalizavo ir nevertino, bei nurodė, kad atsakovo atsikirtimai yra paneigti ankstesnėje byloje įsiteisėjusiu 2011 m. vasario 7 d. teismo sprendimu, todėl aplinkybės, nustatytos ankstesnėje byloje, turi prejudicinę galią.

4Pirmosios instancijos teismas atsakovo atsikirtimus pripažino nepagrįstais, tačiau nenustatė aplinkybės, kad ieškovas yra patalpų, kurias nuomoja atsakovui, savininkas, neanalizavo aplinkybių ir nepasisakė, kam nuosavybės teise priklauso ieškovo atsakovui nuomojamos patalpos, o ieškovo (nuomotojo) teisę nuomoti patalpas pagrindė kreditorių susirinkimo nutarimu tęsti bankrutuojančios įmonės veiklą ir CK 2.50 straipsnyje numatyta individualios įmonės savininko atsakomybe už įmonės prievoles. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad pastato savininkas A. J. būtų davęs ieškovui sutikimą nuomoti patalpas. Nurodo, kad CK 6.477 straipsnio 4 dalis nuomos teisiniuose santykiuose užtikrina savininko nuosavybės teisių apsaugą, ieškovo su atsakovu sudaryta patalpų nuomos sutartis prieštarauja CK 6.477 straipsnio 4 dalies reikalavimams, todėl yra niekinė ir negaliojanti nuo sudarymo momento, ieškovo teisė nuomos sutarties pagrindu reikalauti iš atsakovo sumokėti nuomos mokestį neginama (CK 1.78 str. 1 d. 5 p., 1.80 str. 1 d.). Išieškoma skola dėl 24 300 Lt yra negaliojanti, nes ji priteista neteisėtai.

5 Bankrutavusi A. J. individuali įmonė atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjo prašymu nesutinka, prašo jo netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas, o pareiškėjui A. J. skirti 20.000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. iš šios baudos sumos paskiriant ieškovui bankrutavusiai A. J. individualiai įmonei.

6Nurodo, kad atsakovas UAB „Jurgio baldai" Šiaulių apygardos teismo 2011-02-07 sprendimą apskundė apeliacine tvarka ir Lietuvos apeliacinis teismas 2012-03-16 nutartimi sprendimą paliko nepakeistą. Kasacine tvarka Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-16 nutartis neperžiūrėta, Šiaulių apygardos teismo 2011-02-07 sprendimas yra įsiteisėjęs ir peržiūrėtas apeliacine tvarka. Pareiškėjo A. J. 2013-10-29 prašyme atnaujinti civilinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011 nėra nurodytas nei vienas iš proceso atnaujinimo pagrindų, kai tuo tarpu tai imperatyviai įtvirtinta CPK 369 str. Iš prašyme nurodytų aplinkybių ir proceso atnaujinimo motyvų teismui turi būti aišku, kokiu pagrindu remiasi pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą. Todėl šiuo atveju, pareiškėjo prašyme proceso atnaujinimo pagrindas ne tik nenurodytas, bet jis apskritai neegzistuoja.

7Pareiškėjo A. J. 2013-10-29 prašymas atnaujinti civilinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011, iš esmės yra grindžiamas visai kitoje civilinėje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-12 priimtu sprendimu, dėl Šiaulių apygardos teismo 2012-06-07 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-219-267/2012. Nurodo, kad šioje byloje neegzistuoja joks objektyvus pagrindas atnaujinti procesą pagal CPK 366 str.1-9 punktus. CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindui yra praleistas CPK 368 straipsnyje nustatytas trijų mėnesių terminas.

8Vertinant CPK 366 str. 1 d. 2 punkto pagrindą, dėl tariamai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, tai civilinėje byloje Nr. 2-219-267/2012 konstatuotos aplinkybės negali būti laikomos kaip turinčios esminę reikšmę civilinei bylai Nr. 2-283-267/2011. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad būtent A. J. yra pastato savininkas negali būti laikoma naujai paaiškėjusia aplinkybe, kadangi Šiaulių apygardos teismo 2011-02-07 sprendime nurodyta, kad patalpos yra A. J., o ne individualios įmonės nuosavybė (11, b. 1.167-168). Akte Nr. 02 nurodyta, kad savininkas A. J. perduoda įmonės administratoriui pastatą, esantį Domininkonų g. 6A, Raseiniai, su priklausiniais.

9Pripažinus, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-12 sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-1037/2013 konstatuoti faktai galėtų būti traktuojami kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės, turinčių esminę reikšmę bylai, jos neatitinka pagrindinio CPK 366 str. 1 d. 2 p. naujai paaiškėjusioms aplinkybėms taikomo kriterijaus - jos neegzistavo civilinės bylos Nr. 2-283-267/2011, kurią prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Sprendimas prašomoje atnaujinti civilinėje byloje buvo priimtas 2011-02-07, o Lietuvos apeliacinis teismas sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-1037/2013 priėmė 2013-08-12, tai yra praėjus daugiau nei trisdešimčiai mėnesių. Nurodo, kad nėra ir CPK 366 str. 1 d. 5 p. pagrindo, kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti. Sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011, kurią prašoma atnaujinti, buvo priimtas anksčiau, 2011-02-07, ne 2012-06-07 sprendimo pagrindu.

10 Pareiškimas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.

11 Dėl proceso atnaujinimo pagrindų

12CPK 18 str. reglamentuoja, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, jis tampa neginčytinas ir privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Siekiant užtikrinti normalią civilinių santykių raidą, kuriai būtinas stabilumas, perspektyvinio prognozavimo galimybė, turi būti reikalingas teisinis tikrumas, pasitikėjimas įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Atnaujinus procesą užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis neapibrėžtumas, nes joje išspręsto šalių teisinės padėties klausimo sprendimas vėl tampa nežinomas, o dalyvavimas su ginčo dalyku susijusiuose santykiuose – rizikingas. Dėl to proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti, prašymai dėl proceso atnaujinimo turi būti ribojami laiku, ir res judicata galią įgijęs bei įvykdytas teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik esant proceso atnaujinimo pagrindui bei tuos pagrindus taikant neformaliai ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007).

13CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, tai yra teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 str. 1 d.); asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 str.); prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str. 2 d.) ir kt. Įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai. Teismas, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, nustato, ar subjektas įgijo jo nurodomas teises, kad būtų galima spręsti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia šio subjekto teises.

14Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pagal CPK 366 straipsnio 9 punktą procesas gali būti atnaujinamas esant šioms sąlygoms - jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Nagrinėjamu atveju, nėra nei vienos iš nurodytų sąlygų. Pareiškėjas 2013-10-29 prašyme atnaujinti civilinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011 nenurodo teisinio proceso atnaujinimo pagrindo, pagal prašyme nurodytas aplinkybes ir proceso atnaujinimo motyvus teismas pasisako dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 9 punkto teisinių pagrindų.

15Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 14 d. nutartimi A. J. individualiai įmonei iškelta bankroto byla. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad pastatas-parduotuvė (t. 3, b. l. 36-39) nuosavybės teise priklauso A. J., jas įgijus 2002 m. gegužės 21 d. Bankrutuojanti A. J. individuali įmonė ir UAB „Jurgio baldai" 2009 m. kovo 5 d. sudarė patalpų nuomos sutartį bei 2009 m. kovo 13 d. ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo aktą, pagal kuriuos ieškovas atsakovui išnuomojo 1000 kv. m ploto patalpas, esančias pastate. Civilinėje byloje Nr. 2-283-267/ 2011 Šiaulių apygardos teismas 2011-02-07 sprendimu nusprendė ieškovo bankrutavusios A. J. individualios įmonės ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „Jurgio baldai" 24 300,00 Lt nuomos mokesčio skolą už laikotarpį nuo 2009-03-05 iki 2010-02-05 ir 6 proc. palūkanas, o bylą kitoje dalyje dėl priešieškinio nutraukė. Šiaulių apygardos teismo 2011-02-07 sprendimas apskųstas apeliacine tvarka, Lietuvos apeliacinis teismas 2012-03-16 nutartimi (Nr. 2A-363/2012) sprendimą paliko nepakeistą. Kasacine tvarka Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-16 nutartis peržiūrėta nebuvo, taigi Šiaulių apygardos teismo 2011-02-07 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011 yra įsiteisėjęs ir peržiūrėtas apeliacine tvarka.

16Pagal CPK 366 str. 1 d., neegzistuoja objektyvus pagrindas atnaujinti procesą 1-9 punktų pagrindais, nes Europos Žmogaus teisių teismas nėra pripažinęs 2011-02-07 Šiaulių apygardos teismo sprendimo prieštaravimo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai; nėra priimtas joks įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo būtų nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagristas sprendimas; nėra įsiteisėjusio teismo nuosprendžio; nėra nustatytos nusikalstamos dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų veikos, padarytos nagrinėjant tą bylą; nėra panaikintas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti; nenustatyta, kad kuri nors iš šalių proceso metu buvo neveiksni ar neatstovaujama atstovo pagal įstatymą; nenustatyta, kad 2011-02-07 sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų; nenustatyta, kad bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas.

17Pareiškėjo A. J. 2013-10-29 prašymas atnaujinti civilinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011, iš esmės yra grindžiamas kitoje civilinėje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-12 priimtu sprendimu, kuriuo pripažinta niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento patalpų, esančių Domininkonų g. 6, Raseiniuose, 2009-03-05 nuomos sutartis ir 2010-05-10 šios sutarties priedas, sudarytas tarp bankrutuojančios A. J. individualios įmonės ir UAB „Jurgio baldai"; panaikinta Šiaulių apygardos teismo 2012-06-07 sprendimo dalis, kuria ieškinys patenkintas iš dalies ir ieškovui bankrutavusiai A. J. individualiai įmonei iš atsakovo UAB „Jurgio baldai" priteista 46 455,28 Lt nuomos mokesčio, 6 procentų metinių palūkanų bei priimtas naujas sprendimas –šioje dalyje ieškinį atmesti. Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-12 sprendimas priimtas išnagrinėjus kitą civilinę bylą Nr. 2A-1037/2013, pagal ieškovo bankrutavusios A. J. IĮ bei atsakovo UAB „Jurgio baldai" apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2012-06-07 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-219-267/2012.

18Teismas sprendžia, kad civilinėje byloje Nr. 2-219-267/2012 priimti sprendimai, šiuo atveju, nelaikytini civilinės bylos Nr. 2-283-267/2011 atnaujinimo pagrindu. Jeigu vertinti, kad yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida (CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas), tada pripažintina, kad prašymas yra paduotas praleidus procesinį terminą. Paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, CPK 368 straipsnyje nustatyto trijų mėnesių termino eiga dalyvavusiems byloje asmenims pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai byloje buvo priimtas ir paskelbtas teismo sprendimas (nutartis), kuriame teismas padarė aiškią teisės taikymo klaidą. Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011 priėmė sprendimą 2011-02-07, t.y. praėjus virš trisdešimt mėnesių iki 2013-10-29 prašymo atnaujinti civilinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011 pateikimo Šiaulių apygardos teismui. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan. Kad būtų užkirstas kelias formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, apsaugotos bylos dalyvių ir kitų asmenų teisės bei teisėti interesai, užtikrintas teisinių santykių stabilumas, pareiškėjas turi nurodyti bent vieną įstatyme įtvirtintą proceso atnaujinimo pagrindą, nurodomą proceso atnaujinimo pagrindą turi patvirtinti išdėstyti motyvai, įrodymai (CPK 369 straipsnis), asmuo su prašymu dėl procesą atnaujinti į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis). Pagal CPK 368 str., prašymas atnaujinti procesą turi būti pateiktas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Todėl, šiuo atveju, prašymas atmestinas ir dėl termino praleidimo.

19Pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą vertinant CPK 366 str. 1 d. 2 punkte įtvirtintu pagrindu dėl tariamai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu pripažintina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-12 sprendime konstatuotos aplinkybės, negali būti laikomos kaip naujai paaiškėjusios esminės aplinkybės. Tai, kad būtent A. J. yra pastato savininkas negali būti laikoma naujai paaiškėjusia aplinkybe, kadangi Šiaulių apygardos teismo 2011-02-07 sprendime nurodyta, jog patalpos yra A. J., o ne individualios įmonės nuosavybė (11, b. 1.167-168). Akte Nr. 02 nurodyta, kad savininkas A. J. perduoda įmonės administratoriui pastatą, esantį Domininkonų g. 6A, Raseiniai, su priklausiniais. Teismas įvertino UAB „Jurgio baldai“ atsikirtimus ir nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-283-267/2011, pirmosios instancijos teismui buvo žinoma bei įvertinta, kam nuosavybės teise priklauso turtas.

20Pagal CPK 366 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje, ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme dėl proceso atnaujinimo. Taigi, ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai, tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 22 d. Apžvalga Nr. T-3 Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai).

21Civilinėje byloje Nr. Nr. 2-219-267/2012 konstatuoti faktai negali būti traktuojami kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės, turinčios esminę reikšmę šiai bylai, neatitinka CPK 366 str. 1 d.2 p. kriterijaus. Šioje byloje sprendimas priimtas anksčiau ir nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-283-267/2011, tos pačios faktinės aplinkybės buvo žinomos proceso šalims.

22Teismas sprendžia, kad nėra ir CPK 366 str. 1 d. 5 p. pagrindo, kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti. Kaip minėta, sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011 priimtas anksčiau t.y. 2011-02-07, civilinėje byloje Nr. Nr. 2-219-267/2012 teismo sprendimas priimtas 2012-06- 07, todėl pripažintina, kad šioje byloje Šiaulių apygardos teismo 2011-02-07 sprendimas priimtas ne 2012-06-07 sprendimo pagrindu.

23Dėl piktnaudžiavimo procesu ir bylinėjimosi išlaidų

24Atsakovas nurodo, kad yra pagrindas taikyti CPK 95 str. 1 dalį, nes A. J., A. J. individualios įmonės bankroto byloje sistemingai ir nepagrįstai skundžia kreditorių susirinkimo nutarimus bei Šiaulių apygardos teismo nutartis, nuolat praleisdamas įstatymo nustatytus procesinius terminus, be to, nepateikdamas jokių pagrįstų nutarimų bei nutarčių naikinimo motyvų, pareiškėjas nesąžiningai pareiškė nepagrįstą prašymą atnaujinti procesą.

25Teismas atmeta prašymą taikyti A. J. baudą už piktnaudžiavimą procesu, nes prašymo atnaujinti procesą pateikimą reglamentuoja CPK 365-374 straipsnių normos. Šalies teisė pasinaudoti visomis civiliniame procese numatytomis procesinėmis teisėmis, negali būti vertinama kaip nesąžiningas procesinis elgesys. Pareiškėjas prašymą CPK366 straipsnio pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011 Šiaulių apygardos teismui pateikia pirmą kartą, todėl teismas sprendžia, kad nėra sąlygų taikyti CPK 95 str. numatytas pasekmes.

26Teismas nepriteisia bylinėjimosi išlaidų, nes bankrutavusi A. J. IĮ į bylą nepateikė dokumentų apie tokias turėtas išlaidas.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str., 145 str., 366 str., 368 str. 1 d., 369 str. 3 d, 370 str., 290, 291 str., teismas

Nutarė

28Pareiškėjo A. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-283-267/2011 atmesti.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Pareiškėjas A. J. prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.... 3. Dėl proceso atnaujinimo pagrindų nurodo, kad pagal CPK 329 straipsnį... 4. Pirmosios instancijos teismas atsakovo atsikirtimus pripažino nepagrįstais,... 5. Bankrutavusi A. J. individuali įmonė atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjo... 6. Nurodo, kad atsakovas UAB „Jurgio baldai" Šiaulių apygardos teismo... 7. Pareiškėjo A. J. 2013-10-29 prašymas atnaujinti civilinį procesą... 8. Vertinant CPK 366 str. 1 d. 2 punkto pagrindą, dėl tariamai paaiškėjusių... 9. Pripažinus, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-12 sprendime civilinėje... 10. Pareiškimas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.... 11. Dėl proceso atnaujinimo pagrindų... 12. CPK 18 str. reglamentuoja, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res... 13. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo... 14. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą procesas gali būti atnaujinamas,... 15. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 14 d. nutartimi... 16. Pagal CPK 366 str. 1 d., neegzistuoja objektyvus pagrindas atnaujinti procesą... 17. Pareiškėjo A. J. 2013-10-29 prašymas atnaujinti civilinį procesą... 18. Teismas sprendžia, kad civilinėje byloje Nr. 2-219-267/2012 priimti... 19. Pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą vertinant CPK 366 str. 1 d. 2 punkte... 20. Pagal CPK 366 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis... 21. Civilinėje byloje Nr. Nr. 2-219-267/2012 konstatuoti faktai negali būti... 22. Teismas sprendžia, kad nėra ir CPK 366 str. 1 d. 5 p. pagrindo, kai... 23. Dėl piktnaudžiavimo procesu ir bylinėjimosi išlaidų... 24. Atsakovas nurodo, kad yra pagrindas taikyti CPK 95 str. 1 dalį, nes A. J., A.... 25. Teismas atmeta prašymą taikyti A. J. baudą už piktnaudžiavimą procesu,... 26. Teismas nepriteisia bylinėjimosi išlaidų, nes bankrutavusi A. J. IĮ į... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str., 145... 28. Pareiškėjo A. J. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...