Byla e2-225-178/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės bankrutuojančios akcinės bendrovės „Ekra“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutarties netenkinti bankrutuojančios akcinės bendrovės „Ekra“ prašymo panaikinti paskirtą baudą civilinėje byloje Nr. e2-600-252/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ ieškinį atsakovei bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Ekra“ dėl kompensacijos už darbų uždelsimą priteisimo, trečiasis asmuo Vokietijos federacinės respublikos įmonė Huber SE,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Aukštaitijos vandenys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės BAB „Ekra“ 826 853,89 Eur kompensacijos už darbų uždelsimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. spalio 17 d. nutartimi už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atsakovei BAB „Ekra“ skyrė 2000 Eur baudą.
 3. Nurodė, kad atsakovės piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis konstatuotas jau 2017 m. rugsėjo 25 d. teismo posėdyje, nes atsakovė teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį, reiškė prašymus, dėl kurių teismo posėdis turėjo būti atidėtas, paaiškėjo būtinybė į bylą įtraukti trečiąjį asmenį (atsakovės subrangovą). Atsižvelgdamas į tokį atsakovės elgesį, teismas įpareigojo atsakovę nurodyti trečiojo asmens buveinės vietą ir iki 2017 m. spalio 16 d. ieškinio nuorašą, atlikus jo vertimą į vokiečių kalbą, įteikti trečiajam asmeniui arba ieškinio vertimą pateikti teismui. Atsakovė 2017 m. spalio 2 d. raštu informavo teismą apie trečiojo asmens buveinės vietą, tačiau atleisti ją nuo įpareigojimo atlikti ieškinio vertimą neprašė, o tokį prašymą pateikė tik 2017 m. spalio 13 d. Teismas tokį atsakovės elgesį įvertino kaip tolesnį piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, ir atsižvelgęs į tai, jog atsakovė yra juridinis asmuo, atstovaujamas profesionalaus teisininko, turinčio bylinėjimosi teismuose praktiką, paskyrė 2 000 Eur baudą, o ieškinio vertimą įpareigojo pateikti ieškovę.
 4. Atsakovė 2017 m. spalio 31 d. pateikė teismui prašymą panaikinti paskirtą baudą.
 5. Nurodė, kad bauda paskirta tik todėl, kad teismo posėdyje atsakovė teigė, jog ketina pareikšti priešieškinį. Teismas nepagrįstai vertino, jog BAB „Ekra“ nepateikė atsiliepimo į ieškinį, jos atsiliepimu laikytinas prašymas palikti ieškinį nenagrinėtą dėl sudarytos arbitražinės išlygos. Procesinių prašymų 2017 m. rugsėjo 25 d. teismo posėdžio metu pateikimas bei aplinkybių, susijusių su būtinybe į bylos nagrinėjimą įtraukti trečiąjį asmenį, nurodymas negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesu. Teismas nepagrįstai įpareigojo atsakovę padaryti ieškinio vertimą į vokiečių kalbą, nes CPK normos numato pareigą vertimus daryti tai šaliai, kuri teikia procesinius dokumentus.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. lapkričio 3 d. nutartimi netenkino atsakovės prašymo panaikinti paskirtą baudą.
 2. Teismas pažymėjo, jog 2017 m. rugsėjo 25 d. teismo posėdžio metu atsakovės piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis buvo konstatuotas tik todėl, kad ji laiku nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir nenurodė jokių aplinkybių dėl būtinumo trečiuoju asmeniu į bylą įtraukti jos subrangovą bei neteikė rašytinių įrodymų laiku ir tai sutrukdė tinkamam bylos pasiruošimui nagrinėti iš esmės, o ne dėl to, kad atsakovė pareiškė apie ketinimus pateikti priešieškinį.
 3. Pasisakydamas dėl atsakovės įpareigojimo išversti ieškinį į vokiečių kalbą pagrįstumo, teismas nurodė, jog įstatymas nedraudžia teismui įpareigoti vieną ar kitą šalį atlikti tam tikrus veiksmus, be to, toks įpareigojimas paskirtas ne ieškovei, o atsakovei, įvertinus pastarosios netinkamą procesinį elgesį, pavėluotai teikiant duomenis apie būtinumą į bylą įtraukti trečiąjį asmenį.
 4. Teismas pažymėjo, jog atsakovės pateiktas prašymas palikti ieškinį nenagrinėtą, įvertinus jo turinį ir pateikimo aplinkybes, negali būti laikomas atsiliepimu į ieškinį: pateiktame prašyme nėra jokių argumentų dėl ieškinio dalyko, jis pateiktas jau suėjus terminui pateikti atsiliepimą į ieškinį.
 5. Atsakovė laiku ir tinkamai neinformavo teismo apie tai, kad, jos vertinimu, įpareigojimas pateikti ieškinio vertimą paskirtas be teisinio pagrindo.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atsakovė BAB „Ekra“ (toliau ir – apeliantė) atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti atsakovės prašymą panaikinti paskirtą 2 000 Eur baudą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Iš skundžiamos nutarties turinio nėra aišku, kokie konkrečiai atsakovės veiksmai ar neveikimas, teismo vertinimu, laikytini piktnaudžiavimu procesu. 2017 m. rugsėjo 25 d. posėdžio metu teismas konstatavo atsakovės piktnaudžiavimą procesu dėl to, kad atsakovės atstovas užsiminė apie priešieškinio pateikimo galimybę. Tai matyti iš byloje esančios informacinės pažymos turinio.
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Iš tikrųjų atsakovė 2017 m. rugpjūčio 7 d. pateikė teismui prašymą palikti ieškinį nenagrinėtą dėl sudarytos arbitražinės išlygos, kuris laikytinas atsiliepimu į ieškinį. Prašymu atsakovė prašė teismo išspręsti ieškinio priskirtinumo teismui klausimą, o tuo atveju, jeigu teismas spręstų, kad ieškinys nagrinėtinas teisme – nustatyti atsakovei papildomą terminą pateikti atsiliepimą dėl ginčo esmės (pratęsti terminą). Taip elgdamasi atsakovė siekė nedidinti bylinėjimosi išlaidų. Teismas nei ieškinio priskirtinumo teismui klausimo, nei klausimo dėl termino atsakovei pateikti atsiliepimą dėl ginčo esmės pratęsimo nesprendė ir iš karto paskyrė teismo (net ne parengiamąjį) posėdį. CPK nenumato atsakovo pareigos atsiliepime į ieškinį išdėstyti savo poziciją dėl kiekvieno ieškinyje pateikto argumento ar nurodytos aplinkybės. Atsakovas gali remtis tiek materialinio teisinio pobūdžio, tiek ir procesinio pobūdžio atsikirtimais. Prašymą palikti ieškinį nenagrinėtą atsakovė pateikė dar nesibaigus teismo nustatytam terminui pateikti atsiliepimui į ieškinį: terminas baigėsi 2017 m. rugpjūčio 8 d. – diena vėliau, nei atsakovė pateikė teismui prašymą palikti ieškinį nenagrinėtą.
  3. Teismas nepaaiškino, kodėl vertina, jog prašymų 2017 m. rugsėjo 25 d. teismo posėdžio metu pateikimas bei aplinkybių, susijusių su būtinybe į bylos nagrinėjimą įtraukti trečiąjį asmenį, nurodymas laikytinas piktnaudžiavimu procesu. Vien naudojimasis procesinėmis teisėmis savaime negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas. Pati ieškovė nevykdė pareigos ieškinyje nurodyti visus bylos baigtimi suinteresuotus asmenis. Ieškovei buvo žinoma, jog faktiškai darbus atliko ne tik atsakovė, tačiau ir jos samdytas subrangovas.
  4. Įpareigojimas atsakovei pateikti ieškinio vertimą buvo nustatytas kaip bausmė atsakovei už atsiliepimo į ieškinį nepateikimą. Tačiau už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis teismas gali skirti tik baudą, o ne perkelti kito proceso dalyvio pareigas (CPK 95 str.). Nepagrįsto teismo įpareigojimo nevykdymas (ypač atsižvelgiant į tai, kad atsakovė dėl sunkios turtinės padėties neturėjo galimybių jo įvykdyti), negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesu. Nepaisant to, atsakovė geranoriškai siekė šį įpareigojimą įvykdyti, ieškojo pigiausio vertimo.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Šioje byloje absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.) nenustatyta.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti apeliantės (atsakovės) BAB „Ekra“ prašymą panaikinti jai paskirtą baudą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. Atskirasis skundas tenkintinas.
 4. CPK 95 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad dalyvaujančio byloje asmens veiksmai laikytini piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010).
 5. Byloje esančių duomenų pagrindu negalima daryti išvados, kad apeliantė procesinėmis teisėmis akivaizdžiai naudojosi ne pagal jų paskirtį.
 6. Pirmosios instancijos teismas, tiek skirdamas apeliantei 2 000 Eur baudą, tiek skundžiama nutartimi atmesdamas prašymą dėl baudos panaikinimo, piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis pirmiausiai įvertino apeliantės atsiliepimo į ieškinį nepateikimą teismo nustatytu terminu. Apeliantės įsitikinimu, ji elgėsi sąžiningai, pirmiau teismui pateikdama prašymą palikti ieškovės ieškinį nenagrinėtą dėl ginčo priskirtinumo arbitražui ir prašydama, netenkinus šio prašymo, pratęsti terminą pateikti atsiliepimą dėl ginčo esmės.
 7. Apeliacinio teismo vertinimu, tuo atveju, jeigu pirmosios instancijos teismas manė esant apeliantės prašymą suteikti papildomo laiko atsiliepimui dėl ginčo esmės pateikti nepagrįstą, tai sudarė pagrindą atmesti tokį apeliantės prašymą, o ne vien dėl šios aplinkybės pripažinti apeliantės elgesį piktnaudžiavimu procesu. Byloje nenustatyta aplinkybių, jog tokiu prašymu, ypač atsižvelgus į didelę ieškinio ir jo priedų apimtį bei ginčo sudėtingumą, apeliantė siekė vilkinti procesą. Priešingai, apeliantė prašyme palikti ieškinį nenagrinėtą motyvavo savo sprendimą pateikti tik procesinio pobūdžio atsikirtimus – nurodė tokiu būdu siekianti nedidinti bylinėjimosi išlaidų, kurios būtų didesnės, jeigu būtų teikiamas atsiliepimas ir dėl ginčo esmės. Pažymėtina, jog bylos priskirtinumo nagrinėti teismui ar arbitražui klausimas turi būti išspręstas pradinėje bylos stadijoje, todėl vertinant apeliantės procesinį elgesį ir šiuo aspektu, nėra pagrindo jį vertinti kaip sąmoningą veikimą prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Dar daugiau, iš LITEKO duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2017 m. gruodžio 11 d. nutartimi (nors ji yra apskųsta apeliacine tvarka) ieškinį jau ir paliko nenagrinėtu dėl ginčo priskirtinumo arbitražui.
 8. Antra, kaip piktnaudžiavimą procesu pirmosios instancijos teismas įvertino apeliantės elgesį, kuomet tik 2017 m. rugsėjo 25 d. teismo posėdžio metu teismui buvo pateikta informacija apie būtinumą įtraukti į bylą trečiąjį asmenį. Šis apeliantės prašymas 2017 m. rugsėjo 25 d. teismo posėdyje patenkintas, jos nurodytą subrangovą įtraukiant į bylą trečiuoju asmeniu, todėl negali būti laikomas nepagrįsto prašymo pateikimu CPK 95 straipsnio 1 dalies prasme. Bylos eigos duomenys leidžia įsitikinti apeliantės teiginiais, jog parengiamasis teismo posėdis byloje nebuvo paskirtas, teismui vertinant, jog šalys turėjo pakankamai laiko pasirengti bylos nagrinėjimui, todėl 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi paskirtas šios bylos nagrinėjimas teismo posėdyje. Įvertinus tai, kad 2017 m. rugsėjo 25 d. buvo pirmasis byloje paskirtas teismo posėdis, o teismas apeliantės prašymo suteikti papildomo laiko atsiliepti dėl ginčo esmės neišsprendė, apeliantės elgesys, tik šiame teismo posėdyje pateikiant informaciją apie būtinumą įtraukti į bylą trečiąjį asmenį, negali būti laikomas pavėluotu ar nukreiptu prieš greitą bylos išnagrinėjimą. Pažymėtina, jog, vadovaujantis CPK 47 straipsnio 1 dalimi, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ir teismo iniciatyva. Atsižvelgiant į tai ir įvertinus, jog nusprendimas dėl neįtrauktų į bylą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų sudaro absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 2 d. 2 p.), todėl net ir nesant tokio apeliantės prašymo, teismas turėtų spręsti šio asmens įtraukimo į bylą klausimą.
 9. Trečia, pirmosios instancijos teismas vertino, jog apeliantė ir po 2017 m. rugsėjo 25 d. teismo posėdžio piktnaudžiauja procesu, nes jai nustatyto termino pateikti ieškinio vertimą, skirtą trečiajam asmeniui, pabaigoje pateikė prašymą panaikinti jai paskirtą įpareigojimą ir jį nustatyti ieškovei. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio nagrinėjimo ribų, nevertins, ar teismas šį įpareigojimą pagrįstai paskyrė ne ieškovei, o apeliantei, todėl ir dėl atitinkamų atskirojo argumentų nepasisakys. Pažymėtina, kad apeliantė, negalėdama įvykdyti teismo įpareigojimo, nepasibaigus teismo nustatytam terminui, apie tai pranešė ir kartu nurodė to priežastis (neturėjimą reikiamų lėšų atlikti vertimą, tai, jog, apeliantės vertinimu, tokį vertimą turėtų pateikti ieškovė), pridėjo duomenis, patvirtinančius, jog rinko informaciją apie vertimo kainas. Be to, teismas ta pačia nutartimi, kuria apeliantei paskirta nuobauda, įpareigojo vertimą pateikti ieškovę (nebe apeliantę), apeliantės nurodytų vertimo nepateikimo priežasčių nepripažino nesvarbiomis. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vien tai, jog apeliantė apie negalėjimą pateikti vertimą nurodė teismo nustatyto termino pabaigoje, ypač atsižvelgus, jog nuo teismo įpareigojimo paskyrimo (2017 m. rugsėjo 25 d.) iki atitinkamo apeliantės prašymo pateikimo (2017 m. spalio 12 d.) praėjo palyginti nedaug laiko, nesudaro pagrindo tokio apeliantės procesinio elgesio vertinti kaip akivaizdaus siekio veikti prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą.
 10. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantės procesinis elgesys, vertinant tiek atskirus jo epizodus, tiek apeliantės veiksmų visumą, neduoda pagrindo vertinti, jog apeliantė procesinėmis teisėmis piktnaudžiavo (CPK 95 str. 1 d.). Todėl pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas atsisakyti tenkinti apeliantės prašymą panaikinti baudą negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu. Skundžiama nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – apeliantės prašymas tenkintinas ir jai paskirta bauda panaikintina (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–338 straipsniais,

Nutarė

7Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti atsakovės bankrutuojančios akcinės bendrovės „Ekra“ prašymą ir panaikinti jai Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 17 d. nutartimi paskirtą 2 000 Eur baudą.

Proceso dalyviai
Ryšiai