Byla 2-21087-600/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BAB banko Snoras ieškinį atsakovui D. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu priteisti iš atsakovo 6878,48 Lt negrąžinto kredito, 1251,88 Lt delspinigių, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad šalys 2008-03-05 buvo sudarę pirkimo išsimokėtinai kortelės sutartį Nr. SL080222K990010, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 7000 Lt kreditą, atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą, tačiau atsakovas nevykdė periodinių mokėjimų, keletą kartų buvo įspėtas apie netinkamą sutarties vykdymą. Atsakovo skolą ieškovui sudaro 6878,48 Lt negrąžintas kreditas, 1251,88 Lt delspinigiai (b.l.1-2).

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, t.y. pripažįsta įsiskolinimo dydį. Nurodo, kad ieškovas neturėjo teisės skaičiuoti delspinigių nuo 2012-10-24 už 182 dienas, kadangi 2012 metų liepos mėnesį įspėjo, kad sutartis bus nutraukta, jeigu nebus vykdomas įsiskolinimas. Ieškovui iškėlus bankroto bylą, atsakovas nebuvo informuotas kaip gali sumokėti einamuosius mokėjimus, todėl delspinigių reikalavimas yra nepagrįstas. Be to, ieškovo prašomi priteisti 0,1 proc. dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli, nes tarp šalių yra susiklostę vartojimo santykiai. Jei bus tenkinamas prašymas dėl delspinigių priteisimo, prašo priteisti 0,02 proc. dydžio delspinigius. Taip pat nepagrįstas yra ieškovo prašymas priteisti 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas, nes LR CK 6.210 str. 1 d. numato 5 proc. dydžio palūkanas. Taip pat rašo teismo išdėstyti priteistos skolos įvykdymą 24 mėnesiams, nes atsakovo gaunamos pajamos yra tik 1300 Lt per mėnesį, o jis išlaiko du nepilnamečius vaikus.

5Ieškovo reikalavimų pagrindu iškelta byla, vadovaujantis LR CPK 441 str. 2 dalimi, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, iki posėdžio negavus nei vienos iš šalių prašymo dėl žodinio bylos nagrinėjimo (b.l.1.21-24).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2008-03-05 buvo sudaryta pirkimo išsimokėtinai kortelės sutartis, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 7000Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti panaudotą kreditą, kas mėnesį mokant nustatytą mėnesinį mokėjimą, bei mokėti 12,5 proc. metines palūkanas (b.l. 3-4).

8Atsakovas pripažįsta, kad yra įsiskolinęs 6878,48 Lt sumą, jos neginčija (b.l.15-16)

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 str., kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu (Lietuvos Respublikos CK 6.886 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš atsakovo priteistina 6878,48 Lt negrąžinto kredito ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

10Atsakovas ginčija prašomas priteisti netesybas, jų pagrįstumą bei jų dydį (b.l.15).

11Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Pagal 2008-03-05 sutarties 9.10 p., už termino mokėti įmokas praleidimą atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius nuo praleistos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovui paskaičiuoti 1251,88 Lt dydžio delspinigiai (b. l. 9).

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad sutartis tarp šalių nutraukta nebuvo, o tik 2012-07-02 pretenzija atsakovas buvo įspėtas apie galimą vienašališką sutarties nutraukimą. Reikalavimui priteisti delspinigius pareikšti nustatytas 6 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės skolos įvykdymo termino pažeidimo (LAT 2001-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-994/2001). Vadinasi, ieškovas pagrįstai prašo priteisti delspinigius už 6 mėnesių laikotarpį skaičiuojamą nuo ieškinio padavimo dienos atgal.

13Byloje kyla ginčas dėl delspinigių dydžio pagrįstumo. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, kuri sistemiškai taikoma su CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, netesybos gali būti mažinamos jeigu jos neprotingai didelės, jeigu įvykdyta dalis prievolės. Sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, todėl teismas, vertindamas netesybų dydį ir jo atitiktį CK 6.73 straipsnio 2 daliai ir 6.258 straipsnio 3 daliai, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Netesybų, kaip civilinės atsakomybės, sumažinimą reglamentuoja CK 6.251 straipsnis, kuriame nustatyta, į ką turi būti atsižvelgiama, kai teismas nukrypsta nuo visiško nuostolių atlyginimo principo: atsakomybės prigimtis, šalių turtinė padėtis, tarpusavio santykiai, ar visiškas nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ir sunkių padarinių. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad, sprendžiant dėl konkrečių netesybų dydžio, atsižvelgtina į tokius kriterijus: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje S. J. v. A. P., bylos Nr. 3K-3-1190/2003). Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

14Nagrinėjamu atveju sutartinės netesybos buvo nustatytos 0,1 proc. už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tuomet metinė palūkanų norma sudarytų 36,5 proc. sutarties kainos. Ieškovo pateiktoje delspinigių skaičiavimo lentelėje nurodyta, kad atsakovo ieškovui mokėtina delspinigių suma sudaro 1251,88 Lt. Nagrinėjamas ginčas yra susijęs su vartojimo kredito sutartimi ir atsakovui turi būti taikoma įstatyme nustatyta vartotojo teisių apsauga (CK 1.5 str., 6.188 str.). Pagal Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Konstatuotina, kad yra pagrindas delspinigių dydį sumažinti, nes priešingu atveju būtų sudaromos sąlygos ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Nagrinėjamos bylos atveju vertinant netesybų dydį taip pat atsižvelgtina į tai, kad pagal sutartį suteiktas kreditas nebuvo didelis (7000 Lt). Ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma (1251,88 Lt) sudaro penktadalį likusio įsiskolinimo. Teismas konstatuoja, kad 0,1 proc. delspinigių dydis, palyginti su negrąžinto kredito dydžiu ir atsižvelgiant į jo neatlygintinumą ir negrąžinimo terminą, laikytinas per didelis, juolab, kad susiklostė vartojimo santykiai. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovui iš atsakovo priteistina 0,05 proc. delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už šešis mėnesius, t. y. 182 d., iš viso 625,94 Lt delspinigių (6878,48 x 0,05 proc. x 182 d.).

15Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2,3 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Jeigu susitarimu susitarta dėl didesnių palūkanų, priteisiamos didesnės palūkanos. Sutartimi buvo nustatytas 6 proc. dydžio palūkanos (Sutarties 9.11 punktas). Ieškovas prašo 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų. Vadinasi, ieškovo prašymas yra pagrįstas, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (7504,42 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 96 str. 1 d., ieškinį tenkinus iš dalies (patenkinta 92 proc. reikalavimų), iš atsakovo priteistinas 224,00 Lt žyminis mokestis valstybės naudai.

17Atsakovas prašo teismo išdėstyti priteistos sumos vykdymą 24 mėnesiams (b.l.16). Pateikė teismui duomenis, kad jo gaunamos pajamos yra 1310,00 Lt per mėnesį, augina du nepilnamečius vaikus. Ieškovas atsiliepime į prašymą nurodė, kad vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo vykdymo išdėstymo. Atidėjimas pažeistų ieškovo ir ieškovo kreditorių interesus.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Tačiau vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino išdėstymo. Pagal susiformavusią teismų praktiką, vertinant, ar ieškovo ir atsakovo finansinė padėtis leidžia atidėti teismo sprendimo vykdymą, iš pradžių nustatinėjama būtent atsakovo finansinė būklė sprendimo vykdymo dieną bei nustatinėjamos atsakovo finansinės galimybės dėl sprendimo įvykdymo ateityje (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2272/2011 ir kt.). Visais atvejais būtent atsakovas turi pareigą pateikti įrodymus apie savo finansinę būklę (CPK 12 ir 178 str.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad jau yra sumokėjęs nors dalį iš priteistinų sumų, t.y. būtų įvykdęs bent dalį teismo sprendimo. Tokios aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovas nesiima maksimalių pastangų įvykdyti teismo sprendimą, kuriuo iš jo priteistos atitinkamos sumos, o tokia situacija neabejotinai pažeidžia ieškovo (išieškotojo) teises. Be to, atsakovas gauna kas mėnesį pajamas apie 1300,00 litų, kurios yra didesnės nei minimali alga. Tuo tarpu įrodymų apie tai, kad ateityje atsakovo finansinė padėtis pagerės, į bylą nepateikta. Vadinasi, atsakovo finansinė padėtis leidžia įvykdyti sprendimą šiai dienai. Duomenų apie kitą turimą (neturimą) turtą byloje atsakovas taip pat nepateikė. Be to, sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Jų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko (atsakovo), bet ir į išieškotojo (ieškovo) interesus. Šiuo atveju teismas atsižvelgia į aplinkybę, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, kuri turi įsipareigojimų savo kreditoriams.

19Dėl išdėstytų motyvų, atsakovo prašymas atmestinas, neįrodžius, jog atsakovo turtinė padėtis sudaro pagrindą atidėti teismo sprendimo vykdymą.

20Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 96 str., 260 str., 270 str., 279 str., 284 str.,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo D. B., a.k. ( - ), 6878,48 Lt negrąžinto kredito, 625,94 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 7504,42 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-04-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BAB bankui Snoras, kodas 112025973, naudai, ir 224,00 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

24Kitoje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinį atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu priteisti iš atsakovo 6878,48 Lt... 4. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš... 5. Ieškovo reikalavimų pagrindu iškelta byla, vadovaujantis LR CPK 441 str. 2... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2008-03-05 buvo sudaryta pirkimo... 8. Atsakovas pripažįsta, kad yra įsiskolinęs 6878,48 Lt sumą, jos neginčija... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 str.,... 10. Atsakovas ginčija prašomas priteisti netesybas, jų pagrįstumą bei jų... 11. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad sutartis tarp šalių... 13. Byloje kyla ginčas dėl delspinigių dydžio pagrįstumo. Pagal 14. Nagrinėjamu atveju sutartinės netesybos buvo nustatytos 0,1 proc.... 15. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2,3 d., skolininkas privalo mokėti... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 96 str. 1 d., ieškinį... 17. Atsakovas prašo teismo išdėstyti priteistos sumos vykdymą 24 mėnesiams... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo 19. Dėl išdėstytų motyvų, atsakovo prašymas atmestinas, neįrodžius, jog... 20. Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 96 str., 260 str., 270 str., 279 str., 284 str.,... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo D. B., a.k. ( -... 24. Kitoje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinį atmesti. ... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...