Byla 2A-774-464/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Andrutės Kalinauskienės ir Virginijaus Kairevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Ekoblokai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. vasario 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilungė“ ieškinį atsakovui UAB „Ekoblokai“ dėl skolos priteisimo..

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Vilungė“ 2009-04-27 su ieškiniu (b.l. 1-2) kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės ir prašė priteisti iš atsakovo 41 428,83 Lt skolą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas PVM sąskaitų faktūrų, serija VIL, Nr. 01249, Nr. 01258, Nr. 01301, Nr. 01377, Nr. 01397 ir Nr. 01421 pagrindu pardavė atsakovui prekių – putų polistirolo – už 41 428,83 Lt sumą. Atsakovas su ieškovu už minėtas prekes neatsiskaitė.

4Atsakovas UAB „Ekoblokai“ atsiliepimu (b.l. 47) prašė teismo ieškovo reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, jog ieškovas pardavė atsakovui putų polistirolą be kokybės sertifikatų, kurių net ir pareikalavus nepateikė. VGTU termoizoliacijos institute atlikus bandymus buvo nustatyta, kad minėtas putų polistirolas priskirtinas EPS50 tipui. Atsakovo nuomone, tokio tipo polistirolo kokybė ir kaina žemesnės, nei ieškovo pateiktose sąskaitose nurodyto polistirolo EPS80. Tai įrodo, kad ieškovas pardavė kitą prekę ir dėl šios priežasties UAB „Ekoblokai“ atsisakė apmokėti UAB „Vilungė“ pateiktas sąskaitas.

5Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2010-02-23 sprendimu (b.l. 90-92) ieškinį patenkino ir priteisė ieškovui iš atsakovo 41 428,83 Lt skolą, 2993 Lt bylinėjimosi išlaidas, taip pat priteisė iš atsakovo į valstybės biudžetą 23 Lt teismo (pašto) išlaidų. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog ieškovas 2008 metais pardavė atsakovui prekių – putų polistirolo bei pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, kuriose prekės pavadinimas nurodytas kaip „Putų polistirolas EPS70 bei EPS80“, taigi tarp šalių susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai. Atsakovas pareigos už nupirktas prekes sumokėti prekių kainą per 15 dienų, skaičiuotiną atskirai nuo kiekvienos išrašytos PVM sąskaitos – faktūros, neįvykdė. Teismas atmetė atsakovo teiginius, jog jam ieškovas pardavė ne tą prekę. Pažymėjo, jog atsakovas, būdamas verslininku statybų sektoriuje, laikotarpyje nuo 2008-02-05 iki 2008-09-08 nusipirkęs statybinių medžiagų iš ieškovo turėjo pareigą atsiskaityti už nupirktas prekes, o klausimą dėl prekių tinkamumo, t.y. ar buvo parduota ta prekė, kokią siekė įsigyti, pradėjo aiškintis tik 2009-03-25 - praėjus 6 mėnesiams po to, kai nupirkta paskutinė prekių dalis. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs, jog ieškovas už advokato paslaugas sumokėjo 1750 Lt ir ši suma neviršija maksimalios advokatui priteistinos sumos už suteiktas paslaugas, iš atsakovo priteisė 2993 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 1243 Lt žyminio mokesčio ir 1750 Lt advokato išlaidų byloje už procesinio dokumento ruošimą, konsultacijas ir atstovavimą byloje.

6Atsakovas UAB „Ekoblokai“ apeliaciniu skundu (b.l. 98-99) prašo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2010-02-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė byloje esančius įrodymus. Atsakovui faktiškai buvo parduota kita prekė, nei nurodyta PVM sąskaitose – faktūrose. Atsakovas ilgai laukė, kadangi ieškovas žadėjo pateikti polistirolo atitikties deklaracijas. Ieškovo parduotas polistirolas yra 30 proc. pigesnis. Teismui buvo pateikta 2009-12-04 pažyma, kurioje nurodyta, jog atsakovas 2007 – 2008 metais polistirolą pirko tik iš ieškovo, tačiau šis įrodymas nebuvo įvertintas. Taip pat pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad ieškovo pateiktuose atitikties sertifikatuose yra persiuntimo faksu data ir laikas 2007-05-06 nuo 3.05 iki 3.15, t.y. visos atitikties deklaracijos išsiųstos per vieną dieną 10 minučių laiko tarpu, nenurodyta, kas jas pasirašė, t.y. nenurodytas vardas, pavardę, pareigos, nėra UAB „Širvintų polistirolo“ antspaudo. Todėl yra pagrindas suabejoti šių deklaracijų įrodomąją galia. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovas, būdamas profesionalas, galėjo pastebėti, jog parduota ne ta prekė. Vizualiai atskirti polistirolą EPS50 nuo EPS70 ar EPS80 tipo neįmanoma, tam reikia atlikti specialius bandymus. Taip pat nebuvo įvertinta tai, kad ieškovo pateiktas 2009-10-29 raštas Nr. 150-09 neturi jokio ryšio su bylos nagrinėjimu, kadangi byloje buvo vertinamos aplinkybės, susijusios su UAB „Širvintų polistirolas“ 2008 metais pagamintu polistirolu, o ne su UAB „Vilungė“ 2009 metais spalio mėnesį sumontuota įrangą. Taip pat atsakovas nesutinka su priteista 1750 Lt suma už advokato paslaugas, ieškovo atstovas advokatas nedalyvavo surašant ir pateikiant ieškinį, o jo atstovavimas apsiribojo dalyvavimo dviejuose teismo posėdžiuose, už ką maksimalus atlyginimas yra 200 Lt.

7Ieškovas UAB „Vilungė“ atsiliepimu (b.l. 155-156) prašo apeliacinį skundą atmesti. Atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas savo teises pradėjo ginti ir įrodinėti, jog buvo parduota ne ta prekė tik kai ieškovas kreipėsi į teismą, inicijuodamas atsakovui bankroto bylos iškėlimą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog atsakovas neįrodė, kad buvo parduota ne ta prekė. Taip pat ieškovui buvo pagrįstai priteistos visos atstovavimo išlaidos, kurias sudarė tiek procesinių dokumentų paruošimas, tiek konsultacijos, atstovavimas teisme, kelionės išlaidos.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Šioje byloje yra sprendžiamas ginčas dėl apmokėjimo už pateiktas prekes, kai pirkėjas teigia, jog jam buvo perduotas ne tos rūšies (asortimento) daiktas, dėl kurio pirkimo – pardavimo buvo susitarta. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Vilungė“ laikotarpiu nuo 2008-02-05 iki 2008-09-08 pardavė atsakovui UAB „Ekoblokai“ putų polistirolo bendrai 41 428,83 Lt sumai. Minėtu laikotarpiu išrašytose PVM sąskaitose - faktūrose, serija VIL Nr. 01249, Nr. 01258, Nr. 01301, Nr. 01377, Nr. 01397 ir Nr. 01421 (b. l. 5-6, 8-11) nurodyta, kad parduodamas prekė yra „Putų polistirolas EPS70 bei EPS80“. Šiose PVM sąskaitose – faktūrose nustatytas 15 dienų apmokėjimo terminas. Ieškovui 2009-04-27 kreipusis į teismą su reikalavimu priteisti susidariusią 41 428,83 Lt skolą už atsakovui pateiktas prekes, pastarasis atsikirtimuose nurodė, kad ieškovas pateikė visai kitą prekę, nei buvo sutarta, todėl mano teisėtai atsisakęs už prekes atsiskaityti. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo pozicija, tenkinant ieškovo reikalavimus, yra visiškai pagrįsta, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo abejoti ginčijamo sprendimo teisėtumu bei pagrįstumu.

10Nagrinėjantys civilines bylas bendrosios kompetencijos teismai privalo formuoti tokią teisminę praktiką, kuri būtų grindžiama, kaip 2007-10-24 nutarime pasisakė Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, su Konstitucijoje įtvirtintais teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principais (bei kitais konstituciniais principais), neatskiriamai susijusiais ir su iš jų kylančia maksima, kad tokios pats (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t.y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Tuo pačiu teismai yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose.

11Kasacinis teismas byloje, kurios ratio decidendi yra labai panašus nagrinėjamai bylai, yra pasisakęs, kad esant tokiai situacijai, kuomet pirkėjui yra perduodamos netinkamo asortimento prekės, tačiau pirkėjas jas priima ir pradeda naudoti, dėl to jokių reikalavimų pardavėjui įstatymo nustatyta tvarka nereiškia, o tiesiog atsisako už daiktus sumokėti, motyvuodamas tuo, kad daiktai neatitinka sutarties, toks pirkėjo elgesys negali būti kvalifikuojamas kaip teisėtas prievolių vykdymo sustabdymas bei sudarantis pagrindą nemokėti už pateiktas prekes. Pirkėjo pasyvus elgesys ir įstatymo suteiktų teisių gynimo būdų netaikymas lemia, kad nėra pagrindo atsisakyti tenkinti pardavėjo ieškinį dėl mokėjimo už gautą prekę prievolės vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-13 nutartis c.b. Nr. 3K-3-512/2010). Asortimentas – tai daiktų apibūdinimas pagal rūšį, modelį, dydį, spalvą ar pagal kitokius požymius. Papildomai pažymėtina, kad šioje kasacinio teismo nutartyje taipogi išaiškinta, jog pardavėjui pateikus netinkamo asortimento prekes pirkėjo teisių gynimosi būdai nustatomi pagal CK 6.332 str. bei bendrąsias prievolių teisės nuostatas. Pagal CK 6.332 str. 4 ir 5 d. laikoma, kad asortimento neatitinkantys daiktai priimti, jeigu pirkėjas per protingą terminą po jų gavimo nepraneša pardavėjui apie atsisakymą priimti daiktus. Jeigu pirkėjas neatsisako priimti asortimento neatitinkančių daiktų, tai jis privalo už juos sumokėti su pardavėju suderintą kainą.

12Sprendžiant, koks terminas pranešti pardavėjui apie pateiktų prekių asortimento neatitikimą laikytinas protingu, kiekvienu atveju būtina įvertini faktines aplinkybes bei atsižvelgti į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo pateiktos prekės yra statybinės paskirties medžiagos, kurių atitikimą sutartiems reikalavimams neatlikus specialios ekspertizės nustatyti yra itin sunku ar apskritai neįmanoma. Tačiau atsakovas yra įmonė, kurios pagrindinė ūkinės komercinės veiklos sritis yra statybos, t.y. atsakovas kaip savo srities profesionalas, valdantis ir intelektinius resursus, susijusius su statybos sritimi, šioje srityje privalo veikti itin atsakingai bei išimtinai atidžiai. Nagrinėjamu atveju, įvertinus atsakovo pasyvumą bei veiksmus, konstatuotina, kad atsakovo elgesys. ilgą laiką neatsiskaitant su ieškovu, laikytinas nesąžiningu bei neatitinkančiu įstatymų suteiktų jo galimai pažeistų teisių gynybos būdų apimties. Tokią kolegijos išvadą patvirtina faktinės aplinkybės – teisiniai šalių santykiai susiklostė dar 2008-02-05 (b.l. 11), truko iki 2008-08-08 (b.l. 5), tačiau tam tikrų priemonių atsakovas ėmėsi tik pardavėjui 2008-12-15 pareiškus pretenziją raštu (b.l.7), o vėliau ir pareikalavus per teismą atsiskaityti (ieškinys teisme gautas 2009-04-27, bandymai atlikti 2009-05-13, b.l. 48-49). Dar daugiau, ieškovo teigimu teisme (b.l. 85), ne tos markės polistirolą galima nesunkai atpažinti ir vizualiai, pagal jo granulių didumą, tačiau atsakovas priėmė prekes ir niekuomet dėl jos rūšies pretenzijų nereiškė, ką pripažino ir pats atsakovas (b.l. 86).

13Kolegija pasisako ir dėl skundo argumentų, susijusių su įrodinėjimo instituto taikymu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įrodinėjimo dalykas yra juridiniai faktai, su kuriais įstatymas sieja ginčijamo santykio buvimą ar nebuvimą. Faktai, kuriais pagrįsti šalių reikalavimai ir atsikirtimai bei kitos aplinkybės, kurias būtina nustatyti taikant materialines teisės normas ginčo santykiams reglamentuoti. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-20/2008). Iš byloje pateikto VGTU Termoizoliacijos instituto Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos 2009-05-13 bandymų protokolo Nr. 1107 matyti, kad polistireninio putplasčio blokeliai kokybės bandymams atlikti atsakovo buvo pateikti 2009-03-25. Darant prielaidą, kad galimai tyrimui atlikti buvo pateikti būtent iš ieškovo įgyti blokeliai, nesuprantama, kodėl tai buvo padaryta praėjus daugiau kaip vieneriems metams po pirmos blokelių partijos pirkimo, t.y. 2008-02-05, juolab, kad juos atsakovas sudėjo į savo paties gaminamą gaminį – blokus ir nurodė, kad atgal juos išimti būtų pakankamai sudėtinga (b.l. 86).

14Todėl vertinant byloje pateiktų dokumentų turinį, t.y. I. S. IĮ 2009-12-04 pažymą, 2009-05-13 bandymų protokolą Nr. 1107, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad atsakovas neįrodė pateikęs ekspertams tyrimui būtent iš ieškovo pirktas pagal teismui pateiktas PVM sąskaitas – faktūras prekes. Teisėjų kolegija tokią išvadą daro įvertinusi aplinkybes, jog atsakovo ir S. IĮ verslo santykių pobūdis (b. l. 78-81) leidžia abejoti 2009-12-04 pažymos, kaip įrodinėjimo priemonės, patikimumu. Kitų objektyvių įrodymų, kad atsakovas nepanaudojo statybose savo ruošinių (blokų) su iš ieškovo įgyta medžiaga, juos (9 vnt.) beveik metus saugojo, išėmė polistirolą iš blokų ir būtent jį pateikė specialistams tyrimui, byloje nėra.

15Kita vertus, kolegija pažymi, kad netgi ieškovo pateiktų prekių neatitikimo joms keltų reikalavimų atveju atsakovas negalėjo atsisakyti už jas apmokėti ir kartu jas suvartoti savo ūkinėje – komercinėje veikloje. Tokie atsakovo veiksmai nesuderinami su sąžiningai dalykinei verslo praktikai keliamais standartais.

16Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo ieškovo naudai priteista bylinėjimosi išlaidų suma. Pagal CPK 98 str. 2 d. nuostatą, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos primininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Iš byloje ieškovo pateikto 2010-02-10 pinigų priėmimo kvito matyti, kad už advokato suteiktą teisinę pagalbą ieškovas turėjo 1750 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų (b.l. 82-83). Iš bylos medžiagos matyti, kad teisinės pagalbos sutartį su advokatu ieškovas sudarė 2009-11-25 (b.l.67). Teisinės pagalbos teikimo laikotarpiu advokatas ieškovo interesus atstovavo dviejuose teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė 1 val. 40 min. Remiantis Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio nustatytais koeficientais, o būtent už vieną atstovavimo teisme valandą taikytinu 0,15 koeficientu (8.18 p.), ieškovui formaliai priteistinų bylinėjimosi išlaidų, advokato teisinei pagalbai apmokėti, dydis būtų 240 Lt (0,30*800). Tačiau atkreiptinas atsakovo dėmesys, jog nuo Rekomendacijose nustatytų dydžių teismas gali nukrypti atsižvelgęs į visetą reikšmingų aplinkybių, t.y. tokių kaip bylos pobūdis, šalių elgesys, bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Rekomendacijų 11 p.), tokią teismo teisę patvirtina ir teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-115/2011). Taip pat būtina atsižvelgti ir į aplinkybę, sąlygojusią tokių ieškovo išlaidų atsiradimą. Pareikšdamas ieškinį, ieškovas turėjo ketinimų nesinaudoti advokato paslaugomis ir savarankiškai vesti šią bylą. Tik atsakovui pasitelkus advokatą ir ėmus ginčyti savo pareigą sumokėti už prekes, teisinių paslaugų poreikis atsirado ir ieškovui, taigi tokių išlaidų jis patyrė dėl nesąžiningo atsakovo procesinio elgesio. Įvertinus ginčo pobūdį, suteiktos teisinės pagalbos apimtį bei vadovaujantis minėtomis kategorijomis teisėjų kolegija ieškovo naudai priteistinų bylinėjimosi išlaidų, skirtų advokato pagalbai apmokėti, dydį sumažina nuo 1750 Lt iki 600 Lt (CPK 93 str. 3 d., 98 str.). Dėl šios priežasties ginčijamas apylinkės teismo sprendimas keistinas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims (1243 Lt žyminio mokesčio + 600 Lt išlaidos advokato suteiktai pagalbai apmokėti) (CPK 329 str. 1 d.).

17Atsakovui buvo atidėtas žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą mokėjimas (b.l. 153). Esant tokiam jo skundo išnagrinėjimo rezultatui, iš UAB „Ekoblokai“ priteistina valstybei 1243 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 4 d., 93 str. 3 d., 96 str. 3 d.). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, jam nors ir inicijuota bankroto byla, tačiau dar neiškelta, taigi įstatyminio pagrindo atleisti nuo šio mokesčio mokėjimo nėra.

18Taip pat valstybei iš atsakovo priteistinos ir 12,65 Lt procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos (b.l. 133, 159) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

19Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., kolegija

Nutarė

20Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. vasario 23 d. sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pakeisti.

21Priteisti UAB „Ekoblokai“ 1843 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus keturiasdešimt tris) litus bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Vilungė“ naudai.

22Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti UAB „Ekoblokai“ 1255 (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt penkis) litus 65 centus bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Vilungė“ 2009-04-27 su ieškiniu (b.l. 1-2) kreipėsi į... 4. Atsakovas UAB „Ekoblokai“ atsiliepimu (b.l. 47) prašė teismo ieškovo... 5. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2010-02-23 sprendimu (b.l. 90-92)... 6. Atsakovas UAB „Ekoblokai“ apeliaciniu skundu (b.l. 98-99) prašo panaikinti... 7. Ieškovas UAB „Vilungė“ atsiliepimu (b.l. 155-156) prašo apeliacinį... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Šioje byloje yra sprendžiamas ginčas dėl apmokėjimo už pateiktas prekes,... 10. Nagrinėjantys civilines bylas bendrosios kompetencijos teismai privalo... 11. Kasacinis teismas byloje, kurios ratio decidendi yra labai panašus... 12. Sprendžiant, koks terminas pranešti pardavėjui apie pateiktų prekių... 13. Kolegija pasisako ir dėl skundo argumentų, susijusių su įrodinėjimo... 14. Todėl vertinant byloje pateiktų dokumentų turinį, t.y. I. S. IĮ 2009-12-04... 15. Kita vertus, kolegija pažymi, kad netgi ieškovo pateiktų prekių neatitikimo... 16. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad taip pat nesutinka su pirmosios... 17. Atsakovui buvo atidėtas žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą... 18. Taip pat valstybei iš atsakovo priteistinos ir 12,65 Lt procesinių dokumentų... 19. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., kolegija... 20. Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. vasario 23 d. sprendimą dalyje... 21. Priteisti UAB „Ekoblokai“ 1843 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus... 22. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 23. Priteisti UAB „Ekoblokai“ 1255 (vieną tūkstantį du šimtus...